Byla 2S-1375-538/2011
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Erikos Misiūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Tauragės rajono apylinkės teismas 2005 m. birželio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-342-540/2005 iš dalies patenkino Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį ir pripažino negaliojančiu Tauragės apskrities sprendimą Nr.77-10325 dėl nuosavybės teisės į žemę atkūrimo E. Š. į 4 ha žemės ( - ), pritaikė restituciją – iš atsakovo E. Š. priteisė valstybei (20000 Lt) dvidešimt tūkstančių litų. Minėtas teismo sprendimas pagal Tauragės apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą buvo išnagrinėtas apeliacine tvarka ir paliktas galioti.

4Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą 2011-02-21 kreipėsi į teismą ir prašė atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005, Tauragės rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 23 d. sprendimą pakeisti, taikyti restituciją ir 4 ha žemės sklypą ( - ) grąžinti valstybei.

5Tauragės rajono apylinkės teismas 2011-05-12 nutartimi Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą patenkino iš dalies. Atnaujino terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Likusią prašymo dalį atmetė. Nurodė, kad tiek prokuratūrai, tiek teismui buvo žinomos visos tos aplinkybės, kurias Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kelia kaip bylos atnaujinimo pagrindą. Tauragės rajono apylinkės teismas iš surinktų įrodymų priėmė teisingą ir teisėtą sprendimą, nes jį apeliacine tvarka patikrino Klaipėdos apygardos teismas, t. y. teismo sprendimą 2005 m. spalio 13 d. nutartimi paliko galioti. Iš teismo sprendimo turinio matosi, kad teismas A. Š. pripažino sąžiningu žemės sklypo įgijėju. Dėl to, taikant restituciją, valstybei buvo negrąžintas žemės sklypas natūra, o priteista kompensacija pinigais. Su tuo sutiko visi byloje dalyvavę asmenys.

6Atskiruoju skundu Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-05-12 nutartį dalyje dėl atsisakymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005 pagal ieškovo Tauragės rajono apylinkes prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį dėl Tauragės apskrities sprendimų panaikinimo ir restitucijos taikymo; atnaujinti procesą Tauragės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005 pagal ieškovo Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį dėl Tauragės apskrities sprendimų panaikinimo ir restitucijos taikymo. Nurodo, kad teismo nutarties dalis dėl atsisakymo atnaujinti procesą nepagrįsta, todėl naikintina. Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į prašyme atnaujinti procesą nurodytus motyvus. Teismas painioja valstybės nuosavybės teisės į mišką bei valstybinės reikšmės miško sąvokas ir prašyme dėl proceso atnaujinimo akcentuojama ta aplinkybė, kad proceso dalyviams nebuvo žinoma apie tai, kad žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - )) patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmes miškų plotų patvirtinimo“, todėl minėtas žemės sklypas, būdamas išimtine valstybės nuosavybe, jokiu būdu negali pereiti privačion nuosavybėn. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Priimtas sprendimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir šių pažeidimų ištaisyti kitu būdu nėra galimybės, nes panaikinus administracinį aktą ir pritaikius restituciją valstybei jau yra atlyginta Tauragės rajono apylinkės teismo 2005-06-23 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005 pagrindu žemės sklypo vertė pinigais, kas užkerta kelią ginčo žemės sklypo grąžinimui valstybei natūra, nes tokiu atveju valstybė galėtų nepagrįstai praturtėti, o revizuoti minėtą teismo sprendimą kitaip, negu per proceso atnaujinimo institutą nėra teisinės galimybės ir yra pakankamas pagrindas atnaujinti procesą Tauragės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas E. Š. prašo jį atmesti ir palikti galioti Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-05-12 nutartį. Nurodo, kad byloje neįrodyta, kad prokuratūrai negalėjo būti žinoma ta aplinkybė, jog 4 ha žemės sklypas, esantis ( - ) patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus LR Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“. Priešingai – kaip nustatyta Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-05-12 nutartimi, pareiškėjas bylos Nr. 2-342-540/2005 nagrinėjimo metu buvo Tauragės rajono apylinkės prokuratūra ir jai nagrinėjimo metu buvo žinoma, kad minėti 4 ha žemės priklausę valstybei, buvo grąžinti privačiam asmeniui, t.y. E. Š., kadangi ieškinyje buvo nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, kad valstybei priklausantis miškas atsidūrė nepagrįstai privataus asmens nuosavybėje, todėl šis ieškinys turi būti traktuojamas, kaip ieškinys apginti viešąjį interesą. Taip pat teismas 2011-05-12 nutartimi teisingai nustatė ir įvertino visas taikytinai restitucijai teisiškai reikšmingas aplinkybes. Viena iš tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje ir buvo vėliau įgijusių žemės sklypą iš E. Š. asmenų (A. ir M. Š., A. ir R. P., S. L.) sąžiningumas, kuris buvo teisiškai reikšmingas sprendžiant minėtoje byloje kilusį ginčą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo atmesti atskirąjį skundą. Nurodo, kad sutinka su Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartyje išdėstyta išvada, kad tiek prokuratūrai, tiek teismui buvo žinomos visos tos aplinkybės, kurias Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kelia kaip bylos atnaujinimo pagrindą. Todėl mano, kad Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo Tauragės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-342-540/2005 netenkintas pagrįstai.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Proceso atnaujinimas taikomas dažniausiai tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais. Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos

11Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.). Taigi, proceso atnaujinimas taikomas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka.

12Prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti nagrinėjamas laikantis CPK XVIII skyriuje nustatytos tvarkos. Šio prašymo nagrinėjimas susideda iš trijų stadijų. Pirmoje stadijoje sprendžiamas tik tokio prašymo priėmimo klausimas, tačiau nenagrinėjamas pats prašymas ir nesprendžiama dėl jo pagrįstumo. Tai reiškia, kad šioje stadijoje teismas tik patikrina, ar pateiktas prašymas atitinka formalius procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, ar sumokėtas žyminis mokestis, ar pridėti įrodymai, kurie pagrindžia atnaujinimo pagrindą ir terminų tokiam prašymui pateikti skaičiavimą, taip pat ar nėra CPK 137 str. 2 d. 1–2, 4–5, 7–8 p. nustatytų aplinkybių (CPK 111, 135, 142, 368, 369 str.). Priešingu atveju būtų pažeidžiami procesinio šalių lygiateisiškumo, teisės būti išklausytam principai, t. y. tarptautinės bendruomenės pripažįstami teisės į tinkamą procesą principai (CPK 17 str.). Taigi šioje stadijoje teismas gali priimti tris skirtingus procesinius sprendimus: 1) nustatęs, kad paduodamas prašymas neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi nustatyti terminą nurodytiems trūkumams šalinti (CPK 115 str.);

132) nenustatęs kliūčių priimti prašymą atnaujinti procesą; 3) nustatęs formalias kliūtis nagrinėti prašymą arba konstatavęs esant CPK 137 str. 2 d. nurodytoms minėtoms aplinkybėms nutartimi paduotą prašymą atsisakyti priimti.

14Antrojoje stadijoje šalys kviečiamos į teismo posėdį ir iš esmės sprendžiama dėl prašymo atnaujinti procesą turinio pagrįstumo – ar yra nurodytas pagrindas atnaujinti procesą, ar nepraleistas terminas pateikti tokį prašymą. Ši stadija pasibaigia teismui priėmus procesinį sprendimą atnaujinti procesą arba nutarus atsisakyti jį atnaujinti (CPK 370 str. 3 d.).

15Trečiojoje stadijoje byla pakartotinai nagrinėjama iš esmės (de novo) ir tikrinamas įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 370 str. 4 d.).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad Tauragės rajono apylinkės teismas 2005 m. birželio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-342-540/2005 iš dalies patenkino Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį ir pripažino negaliojančiu Tauragės apskrities sprendimą Nr.77-10325 dėl nuosavybės teisės į žemę atkūrimo E. Š. į 4 ha žemės ( - ), pritaikė restituciją – iš atsakovo E. Š. priteisė valstybei (20000 Lt) dvidešimt tūkstančių litų. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 str. 1 d. 2 p. ir 9 p. pagrindais. Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą nesant CPK 366 str. 1 d. 2 p., 9 p. pagrindų.

17CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą

18(CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt.

19Prašymą atnaujinti procesą pareiškėja grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame numatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą;

202) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu.

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodymais. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2011-01-19 buvo gautas Lietuvos Respublikos ministerijos 2011-01-14 raštas Nr. (16-1)-D8-536 „Dėl viešojo intereso gynimo“, kuriame nurodyta, jog ministerijai Valstybinė miškų tarnyba pateikė informaciją, kad minėtas žemės sklypas patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus Lietuvos respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“, tačiau yra valdomas privačios nuosavybės. Aplinkos ministerijos nuomone, Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimas dėl netinkamo restitucijos taikymo yra nepagrįstas bei neteisėtas, nes turėjo būti taikoma restitucija natūra, grąžinant valstybinės reikšmės mišką Lietuvos valstybei. Nors ši aplinkybė realiai egzistavo 2005 m. birželio 23 d., kai teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr.2-342-540/2005, tačiau nei teismui nei pareiškėjui nebuvo žinoma. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodyta aplinkybė atitinka LR CPK 366 str. l d. 2 p. proceso atnaujinimo pagrindą. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad tiek prokuratūrai, tiek teismui buvo žinomos visos tos aplinkybės, kurias Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kelia kaip bylos atnaujinimo pagrindą. Taip pat nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teismas iš surinktų įrodymų priėmė teisingą ir teisėtą sprendimą, nes jį apeliacine tvarka patikrino Klaipėdos apygardos teismas, t.y.teismo sprendimą 2005 m. spalio 13 d. nutartimi paliko galioti. Pažymėtina, kad apie minėtų teismų procesinių sprendimų teisėtumą pagrįstumą bei šalių sąžiningumą pirmosios instancijos teismas galėtų pasisakyti tik pakartotinai išnagrinėjęs iš esmės ir patikrinęs įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 370 str. 4 d.), o ne šioje proceso atnaujinimo stadijoje (CPK 370 str. 2,3 d.).

22CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Pareiškėjas nurodė, kad minėtas žemės sklypas patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus Lietuvos respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“, tačiau yra valdomas privačios nuosavybės, todėl mano, kad turėjo būti taikoma restitucija natūra, o netaikius restitucijos natūra, padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas atnaujinti procesą vadovaujantis

23CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir tik išnagrinėjęs bylą pakartotinai iš esmės, teismas turi teisę spręsti, ar prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pagrįstas ir ar yra pagrindas keisti arba naikinti teismo sprendimą (CPK 370 str. 3 d., 371 str.).

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo klausimą ir nutaręs atsisakyti atnaujinti procesą, priėmė nepagrįstą nutartį šioje dalyje, kuri naikintina iš dalies ir proceso atnaujinimo klausimas išspręstinas iš esmės – atnaujintinas procesas civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005 CPK 366 str.

251 d. 2 p. ir 9 p. pagrindais (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

26Be to, pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, į bylą turi įtraukti visus minėto žemės sklypo buvusius ir esamus savininkus ar jų teisių perėmėjus.

27Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

28panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria neatnaujintas procesas ir išspręsti proceso atnaujinimo klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-342-540/2005 ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

29Kitą Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Tauragės rajono apylinkės teismas 2005 m. birželio 23 d. sprendimu... 4. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekiantis apginti viešąjį... 5. Tauragės rajono apylinkės teismas 2011-05-12 nutartimi Lietuvos Respublikos... 6. Atskiruoju skundu Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašo panaikinti... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas E. Š. prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Proceso atnaujinimas taikomas dažniausiai tada, kai suinteresuotas asmuo... 11. Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.). Taigi, proceso atnaujinimas... 12. Prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti nagrinėjamas laikantis CPK XVIII... 13. 2) nenustatęs kliūčių priimti prašymą atnaujinti procesą; 3) nustatęs... 14. Antrojoje stadijoje šalys kviečiamos į teismo posėdį ir iš esmės... 15. Trečiojoje stadijoje byla pakartotinai nagrinėjama iš esmės (de novo) ir... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad Tauragės rajono apylinkės teismas 2005 m.... 17. CPK 366 18. (CPK 369 19. Prašymą atnaujinti procesą pareiškėja grindžia CPK 20. 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodymais. Iš pateiktų duomenų... 22. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyta, kad procesas gali būti... 23. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir tik išnagrinėjęs bylą pakartotinai... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios... 25. 1 d. 2 p. ir 9 p. pagrindais (CPK 337 straipsnio 2 punktas).... 26. Be to, pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, į bylą turi... 27. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija... 28. panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutarties... 29. Kitą Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutarties...