Byla 3K-3-356/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės (pranešėja) ir Juozo Šerkšno, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų B. Jankausko įmonės ,,Kruna” ir B. A. J. kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 16 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 29 d. nutarčių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Lietgalis” ieškinį atsakovui B. Jankausko įmonei ,,Kruna” dėl 46 368,87 Lt išlaidų poilsio namų eksploatacinėms išlaidoms priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Įsiteisėjusiu Palangos miesto apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 27 d. sprendimu iš atsakovo B. Jankausko įmonės ,,Kruna” yra priteistos 46 368,87 Lt poilsio namų Palangoje, Mokyklos g. 28, naudojimosi eksploatacinių išlaidų ir 2318,44 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB ,,Lietgalis”. Iš šio teismo sprendimo matyti, kad poilsio namų eksploatavimo ir administracinės ūkinės išlaidos yra priteistos proporcingai atsakovo turimoms poilsio vietoms poilsio namuose, (T. 1, b. 1. 184).

5Pareiškėjai B. A. J. ir B. Jankausko įmonė ,,Kruna” 2004 m. rugsėjo 30 d. prašymu bei papildomu prašymu teismo prašė atnaujinti procesą, motyvuodami tuo, kad po teismo sprendimo priėmimo išryškėjo naujų faktų, kurių nežinojo bylos nagrinėjimo metu. Šie faktai išdėstyti Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. gruodžio 18 d. laiške Nr. GP-j-47 ir VĮ Registrų centro pateiktuose duomenyse, kad registruojami kiemo statiniai (kiemo aikštelė), o ne automobilių stovėjimo aikštelės (civilinė byla Nr. A-2-546-47/2005, b. l. 2, 31).

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

7Palangos miesto apylinkės teismas 2005 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškimą atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovas B. Jankausko įmonė ,,Kruna”, kaip UAB ,,Lietgalis” akcininkas ir poilsio namų Šventojoje bendraturtis, privalo vykdyti prievolę mokėti už poilsio namų dalies išlaikymą pagal sutartį ir pagal akcininkų - poilsio namų bendraturčių - susirinkimų nutarimus. Nei sutartis, nei nutarimai, patvirtinantys sąmatas, įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyti, o išlaidų sąmatos pagrįstos rašytiniais įrodymais (T. 1, b. 1. 216). Teismas nurodė, kad pareiškėjas neįrodė esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, egzistavimo. Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. GP-j-47 pateikta informacija apie tai, kad pareiškėjų minima įrengta mašinų stovėjimo aikštelė lieka už nuomojamo sklypo ribų, negali būti laikoma esmine. Be to, pareiškėjai praleido 3 mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti (CPK 368 straipsnio 1 dalis).

8Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. gruodžio 29 d. nutartimi netenkino suinteresuotų asmenų B. A. J. ir B. Jankausko įmonės ,,Kruna” atskirojo skundo ir paliko nepakeistą Palangos miesto apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 16 d. nutartį. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės apie tai, kad Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota ne Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. GP-j-47 minima mašinų stovėjimo aikštelė, o kiemo statiniai, nesudaro pagrindo atnaujinti procesą byloje. Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. GP-j-47 nurodytos aplinkybės egzistavo bylos nagrinėjimo metu, o tai, kad Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti kiemo statiniai (kiemo aikštelė), o ne mašinų stovėjimo aikštelė, negali būti vertinama kaip aplinkybė, galinti turėti esminės įtakos šios bylos baigčiai ir leidžiančiai abejoti įsiteisėjusių teismų sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu. Be to, pareiškėjai aiškiai praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Pareiškėjai B. A. J. ir B. Jankausko įmonė ,,Kruna” kasaciniu skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 16 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 29 d. nutartis ir priimti naują procesinį sprendimą, kuriuo būtų atnaujintas procesas byloje. Pareiškėjai kasacinio skundo prašymą grindžia šiais teisiniais argumentais:

111. Teismai netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įvardytą proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėjų pateiktame Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. GP-j-47 minima mašinų stovėjimo aikštelė yra už ieškovo UAB ,,Lietgalis” nuomojamo žemės sklypo ribų, taigi prie ieškinio pridėta 20 158,06 Lt sąskaita už šios aikštelės įrengimą yra nepagrįsta.

122. Bylą išnagrinėjęs Palangos miesto apylinkės teismas pažeidė teritorinio teismingumo taisykles, nes byla turėjo būti nagrinėjama Kauno miesto apylinkės teisme pagal atsakovų buveinę ir gyvenamąją vietą. Tai absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2, 4, 6 punktai).

133. Pareiškėjai nepraleido 3 mėnesių termino prašymui paduoti, nes Palangos miesto apylinkės teismas 2004 m. rugsėjo 15 d. išaiškino pareiškėjams teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nuo šios datos turėtų skaičiuojama termino pradžia, o prašymą atnaujinti procesą pareiškėjai padavė 2004 m. rugsėjo 27 d.

14Suinteresuotas asmuo likviduojama UAB ,,Lietgalis” atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistas Palangos miesto apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 16 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 29 d. ir Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 8 d. nutartis. Atsiliepime nurodoma, kad byloje B. A. J. nėra šalis ar tretysis asmuo, todėl neturi procesinės teisės pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Duomenys, kuriais remiasi pareiškėjai kaip naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, jau egzistavo bylos nagrinėjimo metu priimant Palangos miesto apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 27 d. sprendimą. Pareiškėjai kasaciniame skunde nurodo aplinkybių, kuriomis remdamiesi prašo atnaujinti procesą, sužinojimo datą – 2003 m. liepos 18 d., tuo tarpu prašymas atnaujinti procesą paduotas tik 2004 m. rugsėjo 30 d., praleidus 3 mėnesių terminą tokiam prašymui paduoti.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

17Byloje įsiteisėjusiu Palangos miesto apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 27 d. sprendimu priteista ieškovui UAB ,,Lietgalis” iš atsakovo B. A. Jankausko įmonės ,,Kruna” 46 368,87 Lt skolos proporcingai turimai daliai poilsio namų Palangoje, Mokyklos g. 28, už jų eksploatavimo ir ūkines-administracines išlaidas (T. 1, b. l. 127, 128). Atsakovų manymu, tai, kad Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota ne Klaipėdos apskrities viršininkės 2003 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. GP-j-47 minima automobilių stovėjimo aikštelė, o kiemo statiniai, ir dėl to į poilsio namų eksploatacinių išlaidų sąmatą neturėjo būti įtrauktos lėšos aikštelei įrengti, sudaro pagrindą atnaujinti procesą. Tokias atsakovo prašyme atnaujinti procesą nurodytas aplinkybes prašymą nagrinėję teismai nepripažino naujomis ir esminėmis, dėl to sprendė, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą byloje.

18V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių.

20Kasaciniame skunde teisės taikymo aspektu nurodoma, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas dėl proceso atnaujinimo (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 368 straipsnio 1 dalis), bylą pirmąja instancija išnagrinėjęs Palangos miesto apylinkės teismas pažeidė teritorinio teismingumo taisykles (CPK 29 straipnis).

21Pareiškėjai proceso atnaujinimo pagrindu rėmėsi CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu.

22Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašymas atnaujinti procesą užbaigtoje civilinėje byloje paduodamas ir toks prašymas nagrinėjamas atsižvelgiant į CPK XVIII skyriaus proceso normų nustatytą tvarką ir sąlygas. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą byloje pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą teismas patikrina, ar toks prašymas atitinka CPK 369 straipsnio reikalavimus, tarp jų ir pagal CPK 369 straipsnio 1 dalies 4 punktą aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia nustatyto trijų mėnesių termino prašymui paduoti skaičiavimą. Jeigu pareiškėjo nurodomos šio termino skaičiavimo aplinkybės nepagrindžia to, kad prašymas paduodamas neviršijant šio termino ribų, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia tokio prašymo trūkumų šalinimo klausimą (CPK 370 straipsnio 1 dalis). Jei po prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo nustatoma, kad toks prašymas buvo paduotas praleidus trijų mėnesių terminą, ir šio termino atnaujinti pareiškėjas neprašo, tai teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą byloje (CPK 75 straipsnio 1 dalis, 370 straipsnio 3 dalis).

23Iš byloje pareiškėjų pateikto Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m. gruodžio 16 d. rašto, kuriame išdėstytomis aplinkybėmis pareiškėjai remiasi kaip proceso atnaujinimo pagrindu, aiškiai matyti, kad šis raštas adresuotas tiesiogiai pareiškėjui B. A. J. (T. 2, b. l. 9). Tuo tarpu pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuriame remiamasi nurodytu dokumentu, paduotas 2004 m. rugsėjo 30 d. (b. l. 2). CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad termino prašymui paduoti pradžia yra aplinkybių, esančių proceso atnaujinimo pagrindu, sužinojimo arba turėjimo sužinoti diena, t. y. diena, kurią pareiškėjai susipažino su nurodyto rašto turiniu. Dėl to pareiškėjai praleido terminą prašymui paduoti ir nėra priežasčių nesutikti su tokia žemesniųjų instancijų teismų išvada.

24Prašyme atnaujinti procesą, grindžiamame CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, turi būti nurodytos konkrečios aplinkybės, kurios egzistavo teismui nagrinėjant bylą, tačiau pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos, o tapo žinomos jau po teismo sprendimo įsiteisėjimo, taip pat turi būti nurodyta, kokią esminę reikšmę tos aplinkybės būtų turėjusios, jeigu jos būtų pareiškėjui žinomos ir pateiktos teismui nagrinėjant bylą. Bylą dėl proceso atnaujinimo nagrinėję teismai įvertino tai, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m. gruodžio 16 d. rašte esantys duomenys apie automobilių stovėjimo aikštelės Palangoje, Mokyklos g. 28, statusą, t. y. kad ši aikštelė pasilieka už UAB ,,Lietgalis” nurodytu adresu priklausančio žemės sklypo ribų, taip pat duomenys apie nurodytu adresu esančius kiemo statinius, egzistavo užbaigtoje byloje jos nagrinėjimo metu. Tai reiškia, kad ši pareiškėjų paminėta aplinkybė turėjo būti žinoma teismui bylos iš esmės nagrinėjimo metu ir negali būti laikoma naujai paaiškėjusia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Šiuo atveju teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjų pateikti dokumentai neturi esminės įtakos bylos baigčiai, nes šiuose dokumentuose esančios aplinkybės egzistavo bylos iš esmės nagrinėjimo metu, todėl jų pagrindu negali būti daromas kitoks ginčo teisinis įvertinimas, nei jis buvo atliktas įsiteisėjusiame Palangos miesto apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 27 d. sprendime. Kadangi pareiškėjų pateiktame dokumente išdėstytos aplinkybės nėra naujai atsiradusios, tai bylos nagrinėjimo iš esmės metu šiomis aplinkybėmis pareiškėjai galėjo remtis ir jas pateikti bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Vertindamas tokią teisinę situaciją kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ,,proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų vykdymą. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti” (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2005 A. Š. v. A. U. ir kt.).

25Kasacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai nepagrįstu ir kasacinio skundo argumentą, kad ieškinys turėjo būti paduodamas ir byla turėjo būti nagrinėjama Kauno miesto apylinkės teisme pagal atsakovų buveinę ir gyvenamąją vietą. Galiojančio CPK 30 straipsnyje reglamentuojamos teismingumo pagal ieškovo pasirinkimą taisyklės, viena iš jų leidžia ieškovui paduoti ieškinį pasirinktinai nebūtinai pagal atsakovo buveinę ar gyvenamąją vietą, bet ir pagal sutarties įvykdymo vietą (CPK 30 straipsnio 9, 12 dalys). Teisė pasirinkti vieną iš kelių teismų, kuriems byla teisminga, priklauso ieškovui. Kadangi byloje ieškovo ieškinys buvo paduotas dėl poilsio namų, esančių Palangoje, Mokyklos g. 28, dalies išlaikymo ir eksploatavimo išlaidų atlyginimo pagal šalių sudarytą 1993 m. kovo 3 d. sutartį (T. 1, b. l. 33), tai toks ieškinys galėjo būti ir buvo paduotas pagal sutarties vykdymo ir naudojamo nekilnojamojo turto buvimo vietos teismą, t. y. Palangos miesto apylinkės teismą. Dėl šios priežasties Palangos miesto apylinkės teismas, priimdamas ieškinį, nepažeidė CPK nustatytų teritorinio teismingumo taisyklių.

26Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nenuginčija pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių teisėtumo, ir nėra kito teisinio pagrindo kasacine tvarka panaikinti šias nutartis, dėl to byloje priimta apeliacinės instancijos nutartis paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Įsiteisėjusiu Palangos miesto apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 27 d.... 5. Pareiškėjai B. A. J. ir B. Jankausko įmonė ,,Kruna” 2004 m. rugsėjo 30... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 7. Palangos miesto apylinkės teismas 2005 m. lapkričio 16 d. nutartimi... 8. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Pareiškėjai B. A. J. ir B. Jankausko įmonė ,,Kruna” kasaciniu skundu... 11. 1. Teismai netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įvardytą... 12. 2. Bylą išnagrinėjęs Palangos miesto apylinkės teismas pažeidė... 13. 3. Pareiškėjai nepraleido 3 mėnesių termino prašymui paduoti, nes Palangos... 14. Suinteresuotas asmuo likviduojama UAB ,,Lietgalis” atsiliepimu į kasacinį... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 17. Byloje įsiteisėjusiu Palangos miesto apylinkės teismo 2001 m. lapkričio 27... 18. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 20. Kasaciniame skunde teisės taikymo aspektu nurodoma, kad teismai netinkamai... 21. Pareiškėjai proceso atnaujinimo pagrindu rėmėsi CPK 366 straipsnio 1 dalies... 22. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašymas atnaujinti... 23. Iš byloje pareiškėjų pateikto Klaipėdos apskrities viršininko 2003 m.... 24. Prašyme atnaujinti procesą, grindžiamame CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 25. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai nepagrįstu ir... 26. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 29. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...