Byla 2-427-797/2012

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovės I. M. atstovams advokatei Zojai Kastėnienei ir V. M., atsakovės O. P. atstovams advokatui Muradui Bakanui ir A. P., atsakovo UAB „Saulės valda“ atstovui G. S.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovams O. P., UAB „Saulės valda“, trečiajam asmeniui UADB „Industrijos garantas“ žalos priteisimo ir

Nustatė

4ieškovė prašo iš atsakovų UAB „Saulės valda“ ir O. P. solidariai ieškovei priteisti 5848,28 litų patirtą žalą bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 5848,28 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad 2010-07-07 ieškovė su UADB „Industrijos garantas“ sudarė ieškovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), draudimo sutartį, galiojančią nuo 2010-07-08 iki 2011-07-07. Ieškovės turtas buvo apdraustas nuo draudžiamųjų įvykių: ugnies, gamtinės jėgos, vagystės, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, vandens, transporto priemonių atsitrenkimo, stiklo dūžio, įtampos svyravimo. 2011-01-18 ieškovės atstovas V. M. pranešė ieškovei, esančiai Airijoje, jog butas, esantis ( - ), yra aplietas iš viršutinio buto ir vanduo apgadino lubas, sieną, grindų parketą, atsiklijavo sienų tapetai. Draudikas UADB „Industrijos garantas“ 2011-03-04 pranešimu informavo ieškovę, kad atsisako atlyginti patirtą žalą, nes apliejimo priežastis - netvarkingas viršuje esantis buto balkonas, t. y. vanduo į butą pateko per pastato perdangų siūles. Draudikas nurodė, kad pagal UADB „Industrijos garantas“ Būsto ir namų turto draudimo taisyklių 8.1.5 p. nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų draudimo atveju draudimo išmoka nemokama, jeigu apdraustas turtas buvo sunaikintas, prarastas ar sugadintas dėl vandens pateikimo į patalpų vidų per nesandarumus, kurių neturėtų būti išoriniuose, atitvariniuose pastato ar patalpos elementuose, tokius kaip kiauras stogas, nehermetiškos išorinės sienos, atidaryti langai ar durys ir kt., todėl minėto įvykio nepriskyrė prie draudžiamųjų. Gyvenamąjį daugiabutį namą, esantį ( - ), administruojanti įmonė UAB „Saulės valda“ taip pat atsisakė ieškovei atlyginti patirtą žalą, motyvuodama tuo, kad gyventojai patys buvo nusprendę remontuoti savo balkonus. Ieškovės atstovų nuomone už patirtą ieškovės žalą yra atsakinga viršutinio aukšto gyventoja O. P., nes ji nesielgė kaip apdairi ir rūpestinga savo buto savininkė, nevalė balkono nuo sniego ir sniegui ištirpus per nesuremontuotą namo sienos ir balkono siūlę prasiskverbė vanduo ir apliejo ieškovės butą. Taip pat atsakinga yra UAB „Saulės valda“, kuri netinkamai rūpinosi namo fasado bei balkonų, kurie yra namo fasado dalis, remontu. Prašo iš atsakovų UAB „Saulės valda“ ir O. P. solidariai ieškovei priteisti 5848,28 litų patirtą žalą bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 5848,28 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovės O. P. atstovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad atsakovė O. P. yra buto, esančio ( - ), savininkė. Prie šio buto yra balkonas, kuris tuo pačiu atlieka ir stogo funkcijas po juo esantiems butams, t. y. prie atsakovės nuosavybės teise priklausančio buto esantis balkonas yra įrengtas kaip erkeris, kuris yra išsikišusi iš fasado plokštumos patalpos dalis, kuri gali būti viename aukšte arba per kelis aukštus stogo, t. y. atsakovės balkonas yra ant ieškovei priklausančių dalies patalpų - buto, esančio ( - ), stogo. Į atsakovei priklausančias patalpas ( - ), balkono plotas neįskaičiuotas. 2011 metų žiemą prie durų į balkoną nuo stogo buvo susidaręs didžiulis varveklis, apie tai buvo informuota gyvenamąjį namą administruojanti įmonė UAB „Saulės valda“, kuri jokių priemonių nesiėmė, todėl dėl šios priežasties ir įvyko ieškovės nurodytas įvykis. Nurodė, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 d. nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektai - tai bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė, todėl balkonai yra bendroji dalinė visų daugiabučio gyventojų nuosavybė, kurių techninę priežiūrą atlieka pastatą administruojanti įmonė. Atsakovei priskiriamas balkonas nebuvo specialiai statytas, kad turėtų tokią paskirtį, jis tik atlieka tokią funkciją, panaudojant erkerio stogą kaip balkono aikštelę, todėl vertinant balkono būklę, reikia įvertinti ir erkerio stogo būklę, ko UAB „Saulės valda“ nepadarė. Žala ieškovei padaryta dėl nesandaraus stogo virš ieškovės gyvenamosios patalpos, kurį atsakovė naudoja kaip balkoną. Stogas yra neatskiriama pastato konstrukcijų dalis, jis priklauso visiems ( - ) namo bendrasavininkiams bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl atsakovė nėra atsakinga už atsiradusią žalą, nes ieškovei nuostoliai atsirado dėl neteisėtų UAB „Saulės valda“ veiksmų, t. y. neveikimo, kadangi yra priežastinis ryšys tarp padarytos žalos ir neteisėtų veiksmų, nes pati UAB „Saulės valda“ konstatavo, kad buto ( - ) apliejimo priežastis - netvarkingas ( - ) buto balkonas, kuris atsakovei nepriklauso, todėl visą atsiradusią žalą ieškovei turi atlyginti atsakovė UAB „Saulės valda“.

7Atsakovo UAB „Saulės valda“ atstovas nurodė, kad atsakovas negali atsakyti už žalą, kurią patyrė ieškovė, nes iš ( - ) namo gyventojų susirinkimų 2007-03-29 ir 2011-04-14 protokolų matyti, kad butų ir kitų patalpų savininkai nepageidauja skirti lėšų balkonų remontui. Namo administratorius vienašališkai priimti sprendimą dėl namo bendrojo naudojimo objektų remonto turi teisę tik tokiu atveju, kai dėl namo defektų ar grubių namo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, taip pat kai nustatytų defektų nepašalinimas galėtų sąlygoti avarinės namo būklės atsiradimą. Atsakovas tinkamai vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), administravimo funkcijas ir laikėsi visų daugiabučių namų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o pastebėjusi atsiradusius defektus namo fasade, organizavo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ir informavo bendraturčius apie susidariusią situaciją. Atsakovas ėmėsi visų jam prieinamų atsargumo priemonių, vienintele atsakove šioje byloje turėtų būti O. P., netinkamai ir neapdairiai prižiūrėjusiai savo turtą, t.y. nevalė sniego nuo balkono, dėl ko, ištirpus sniegui, vanduo per nesandarią balkono siūlę užliejo ieškovės butą. Atsakovo atstovas prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Trečiojo asmens UADB „Industrijos garantas“ atstovas nurodė, kad UADB „Industrijos garantas“ ir ieškovė I. M. 2010-07-07 sudarė būsto ir namų turto draudimo sutartį BDT Nr. 05633, kuria buvo apdraustas butas, esantis ( - ), nuo šių draudžiamų įvykių: ugnies, gamtinių jėgų, vagystės, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, vandens, transporto priemonės atsitrenkimo, stiklo dūžio, įtampos svyravimų. Draudikas gavo pranešimą, kad 2011-01-18 pastebėtas apdrausto būsto sugadintos lubos ir sienos. Siekiant nustatyti įvykio priežastį ir įvykio pripažinimo draudžiamuoju ar nedraudžiamuoju, draudikas kreipėsi į UAB „Saulės valda“, kurios atstovai raštu informavo trečiąjį asmenį, nurodant, kad dalis kambario lubų ir sienų dėmėtos, vietomis atšokę dažai ir nurodė apliejimo priežastį – netvarkingas buto ( - ), balkonas. Draudimo bendrovė, vadovaudamasis Taisyklių 8,1.5 p. nusprendė draudimo išmokos nemokėti, nes apdraustas turtas buvo sugadintas per nesandarumus, kurių neturėtų būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar patalpos elementuose, todėl mano, kad ieškovės reikalavimas iš atsakovų solidariai priteisti 5848,28 patirtą žalą dėl buto apliejimo yra teisėtas, todėl sutinka su ieškovės pareikštu ieškiniu.

9Institucija, teikianti išvadą, nurodė, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, tarp jų ir balkonų, techninės priežiūros funkciją atlieka – UAB „Saulės valda“. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 d. numato, jog bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė bei bendrojo naudojimo objektai yra bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys), kurių priežiūra priklauso UAB ,,Saulės valda“.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2010-07-07 ieškovė su UADB „Industrijos garantas“ sudarė ieškovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), draudimo sutartį Nr. BDT Nr. 05633 (1t., b.l. 7). Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas įrodo, kad butas su rūsiu, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovei I. M. (1t., b.l. 14-15). 2011-01-18 buvo surašytas UADB „Industrijos garantas“ turto apžiūros – defektacijos aktas, jog atlikus buto ( - ) apžiūrą, nustatyta, kad aplietos kambario lubos, siena, nuo drėgmės pakilęs parketas (1t., b.l. 23). 2011-02-03 pakartotinai atlikus apžiūrą, nustatyta, kad sugadinta 31 m2 laminato, apie 9 kv. m. tapetų, aplieta apie 24 kv. m. lubų, apie 25 kv. m. sienų, pridėtos tai patvirtinančios nuotraukos (1t., b.l. 24, 25-27).

12Iš trečiojo asmens UADB „Industrijos garantas“ pranešimo ieškovei matyti, kad draudimo įmonė atliko įvykio tyrimą (1t., b.l. 8), kurio metu UAB „Saulės valda“ informavo, kad patikrinusi po apliejimo butą, esantį ( - ), nustatė, jog apliejimo priežastis buto ( - ), balkonas (1t., b.l. 9). Atsižvelgiant į minėtą UAB „Saulės valda“ pranešimą, draudikas ieškovę informavo, kad įvykis negali būti priskiriamas prie draudžiamųjų ir draudimo išmoka patirtai žalai atlyginti negali būti mokama, nes pagal Būsto ir namų turto draudimo taisyklių 8.1.5 p. nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų draudimo atveju draudimo išmoka nemokama, jeigu apdraustas turtas buvo sunaikintas, prarastas ar sugadintas dėl vandens patekimo į patalpų vidų per nesandarumus, kurių neturėtų būti išoriniuose, atitvariniuose pastato ar patalpos elementuose, tokius kaip kiauras stogas, nehermetiškos išorinės sienos, atidaryti langai ar durys ir kt. (1t., b.l. 10).

13Pateiktas 2007-03-29 butų savininkų susirinkimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad ( - ) namo gyventojai informuoti, jog reikalingas namo fasado ir balkonų remontas, sprendžiant šį klausimą, nuspręsta, kad balkonų remontą butų savininkai atliks savo lėšomis ir jėgomis (1t., b.l. 28-29).

14Priimtas nutarimas yra neteisėtas ir niekinis, nes priimtas, nesant butų ir kitų patalpų savininkų balsų daugumos, kadangi name yra 12 butų, o susirinkime dalyvavo tik 5 butų savininkai (b. l. 29-32, t.1, CK 1.78 str. 1 d., 4.85 str.).

15Ieškovė kreipėsi į UAB „Saulės valda“ ragindama atlyginti padarytą žalą, tačiau pastaroji pateikė atsakymą, jog 2011-04-14 organizuotas susirinkimas, kuriame dalyvavo dauguma butų savininkų bei nurodė, kad UAB „Saulės valda“ administruoja bendro naudojimo patalpas, vadovaudamasi daugumos butų savininkų sprendimais ir derindama techn. lėšų panaudojimą su namo butų savininkais, todėl dėl žalos atlyginimo pasiūlė kreiptis į kaltininką (1t., b.l. 33).

16Institucija, teikianti išvadą, nurodė, kad Statybos įstatymo 2 straipsnio 76 punkte numatyta, kad statinio naudojimo priežiūra yra viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statybos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad statinių naudojimo priežiūrą, atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio Įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo reikalavimus. Vykdant minėtas funkcijas, 2010-03-31 buvo atliktas namo, esančio ( - ), statinio techninės priežiūros patikrinimas ir surašytas aktas Nr. A-121, kuriame nurodyti trūkumai. Taip pat buvo nurodyta, kad pagal LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 dalies nuostatas, bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė bei bendrojo naudojimo naudojimosi objektai yra bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys). Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, tarp jų ir balkonų, techninės priežiūros funkcija atlieka – UAB „Saulės valda“ (1t., b.l. 109).

17Teismas vyko apžiūrai į vietą. Apžiūros metu dalyvavo ir išvadą teikiančios institucijos atstovas, kuris nurodė, kad visos sienos, stogo konstrukcijos yra bendro naudojimo konstrukcijos, kurias prižiūri tas, kas prižiūri namą, šiuo atveju UAB ,,Saulės valda“. Šalys tai įvardina balkonu, tačiau ši konstrukcija yra erkerio stogas, kuris tuo pačiu naudojamas kaip terasa. Tai yra bendro naudojimo konstrukcija ir jei vanduo pateko į patalpas, vadinasi, stogo konstrukcija yra nesandari, nes betonas praleidžia vandenį, o per tvarkingą stogo konstrukciją ir tvarkingą dangą vanduo neprabėga. Pralaida yra lietaus nuleidimo sistema, todėl ją turi prižiūrėti tas, kas prižiūri stogą (b. l. 73-75, t. 2). Pagal institucijos atstovo paaiškinimą, tai nėra balkonas, o yra erkeris su terasa, kuris yra išsikišusi iš fasado plokštumos dalis, kuris gali būti viename aukšte ar per kelis aukšus, nors šalys tai vadina balkonu.

18Dėl reikalavimo priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės O. P..

19Ieškovė reikalavimą priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės O. P. grindžia tuo, kad ji, vienintelė galėdama naudotis balkonu (erkeriu su terasa), nesiėmė priemonių tinkamai prižiūrėti balkoną: nevalė balkono nuo sniego ir sniegui ištirpus per nesuremontuotą namo sienos ir balkono siūlę prasiskverbė vanduo ir apliejo ieškovės butą. Atsakovės O. P. atstovai su tokiu ieškovės argumentu nesutinka, nes daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, tarp jų ir balkonų, techninės priežiūros funkcijas atlieka – UAB „Saulės valda“, o atsakovei nebuvo pareigos jį prižiūrėti, nors byloje pateikti įrodymai, kad ji valė sniegą.

20Liudytojo G. L. parodymai patvirtina, jog atsakovė O. P. nuolat valė balkoną nuo sniego, nes jo langai priešais, o jis rūko balkone, todėl matydavo, taip pat patvirtino, kad toje namo pusėje, kur yra abu balkonai, buvo varveklis ir atsakovė skambino į valdybą, kvietė pagalbą (b. l. 150, t.1). Byloje taip pat pateiktos nuotraukos, darytos tuojau po to, kai buvo aplietas ieškovės butas, kurios įrodo, kad sniego jame beveik nėra, jame stovi kai kurie atsakovės padėti daiktai, nesimato, kad jie būtų šlapi, ar nuo drėgmės atsilupę (b. l. b.l. 4-5 t. 2). Ieškovės atstovo V. M. paaiškinimai įrodo, kad buvo apsnigtas stogas tą dieną, kai lankėsi balkone. Paaiškino, kad balkone buvo įrengtos pralaidos, bet jos buvo per mažos, todėl jis po apliejimo padarė dideles pralaidas savo lėšomis, taip pat buvo užlipęs ir ant stogo, pamatė lietaus latakų būklę, jie buvo pilni žemių, todėl vanduo skverbėsi per sieną, iš latakų jis išsėmė net 6-7 kibirus žemių (b. l. 149-150 t.1). Tai, kad ant namo iki apliejimo buvo varveklis, įrodo ir išrašas bei garso įrašas, kad nežinomas asmuo skambino į UAB ,,Saulės valda“ ir pranešė apie tai, jog jį reikia nuimti (b. l. 14, 69 t. 2), tačiau duomenų apie tai, kad buvo sureaguota į skambutį, ir tas varveklis buvo nuimtas, byloje nėra, nes, kaip teigė atsakovo UAB ,,Saulės valda“ inžinierė, tai turėtų matytis iš atliktų darbų akto, tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad šis darbas prie atliktų darbų nenurodytas (b. l.7-23 t.2).

21CK 4.83 str. 1 d. numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Atsakovė O. P. turi teisę naudotis terasa, esančia virš erkerio, tačiau tai nesukuria jai vienai nuosavybės teisių į šią bendrą namo inžinierinę konstrukciją, kuris faktiškai yra bendroji laikančioji konstrukcija.

22Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai žala yra sąlygota pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje (stogas-terasa su inžinerine įranga yra bendra dalinė visų bendraturčių nuosavybė), o ne vieno iš bendraturčio asmeninėje nuosavybėje, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246-6.249 str.). Nagrinėjamu atveju tiek asmuo patyręs žalą, tiek faktinė terasos, dėl kurios įrangos defektų atsirado žala, naudotoja, šiuo atveju atsakovė, kartu su kitais pastato savininkais (valdytojais) yra pastato bendraturčiai ir atsakingi už žalą be kaltės CK 6.266 str. prasme, tačiau šiuo atveju, kai žalos padaryta vienam iš bendraturčių dėl pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje, CK 6.266 str. nuostatos netaikytinos, o žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (LAT nutartis 2009-03-17 Nr. 3K-3-123/2009). Ieškovė neįrodė, kad atsakovė O. P. savo veiksmais ar neveikimu, padarė žalos ieškovei, nes byloje esantys įrodymai patvirtina, jog sniegą atsakovė valė, ji nebuvo atsakinga už balkono priežiūrą, kaip teigė atsakovas UAB ,,Saulės valda“, žala ieškovei atsirado dėl vandens patekimo per bendro naudojimo patalpų perdangų siūles, neprižiūrint stogo, balkono dangos, pralaidų, nenuimant varveklių, todėl ieškinys atsakovės O. P. atžvilgiu atmestinas (CPK 178, 185 str.).

23Dėl atsakovo UAB ,,Saulės valda“ civilinės atsakomybės.

24Name, esančiame ( - ) bendrija neįsteigta. Atsakovui UAB ,,Saulės valda“ perduotos administratoriaus funkcijos, tą šalys pripažįsta (CPK 182 str.). Pagal CK 4.82 str.1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kita įranga. CK 4.84 str. 1 d., 2 d., 3 p., 4 p., jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo patalpų administratorius, kuris administruoja turtą 4.240 str. pagrindu. Administratorius veikia pagal savivaldybės mero patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybė, kuri juos patvirtino 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (toliau – pavyzdiniai nuostatai). Administratorius turtą administruoja pagal CK 4.240 str. ir jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK IV knygos XIV skyriaus nuostatos (CK 4.84 str. 2, 6 d.). Administravimo sąvoką apibrėžia pavyzdinių nuostatų 3 p., pagal kurį administravimas – tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį išsaugoti. Tai atitinka paprastojo administravimo sąvoką, suformuluotą CK 4.240 str. 1 d. Pagal pavyzdinių nuostatų 4 p. pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, atlieka funkcijas, nustatytas pavyzdinių nuostatų 5.1–5.11 punktuose, kurių 5.3 p. numato, kad administratorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą. Administratorius turi teisę priimti sprendimus dėl gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo (pavyzdinių nuostatų 6.1 punktas), sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu (pavyzdinių nuostatų 6.4 punktas).

25Šioje byloje nustatyta, jog administratorius apsiribojo tik susirinkimo sušaukimu ir, nesant savininkų daugumos, jo iniciatyva buvo priimtas nutarimas, jog balkonus remontuos patys namo gyventojai, tačiau teismas šį 2007-03-27 protokolą laikė niekiniu, nes jis priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą tvarką (b.l. 28-29, t. 1), o priimtas 2011-04-14 susirinkimo nutarimas šioje byloje neturi reikšmės, nes priimtas jau po įvykio (CPK 178, 185 str.).

26Ieškovė nurodo, kad atsakovas UAB ,,Saulės valda“ yra atsakinga už atsiradusią žalą, kuri netinkamai rūpinosi namo fasado bei balkonų, kurie yra namo fasado dalis, remontu. Atsakovas atsikerta, kad namo gyventojai susirinkime buvo nutarę, jog balkonų remontą atliks patys namo gyventojai, todėl už žalą yra atsakinga atsakovė O. P.. Teismas jau anksčiau pasisakė apie tai, kad tas susirinkimo nutarimas dėl balkonų (erkerio su terasa) remonto yra niekinis, todėl spręstina dėl atsakovo, kaip namo administratoriaus, civilinės atsakomybės.

27Civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. CK 6.263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų žalos kitiems.

28Atsakovo UAB ,,Saulės valda“ pranešimas įrodo, kad atsakovas nurodė, jog ieškovės buto apliejimo priežastis – netvarkingas balkonas (b. l. 9). Byloje nustatyta, jog 2010 m. gruodžio mėn. buvo labai daug sniego, o sausio mėnesio pradžioje prasidėjo atlydys, pradėjo tirpti sniegas, susidarė varvekliai ir vanduo į ieškovės butą prasiskverbė per pastato perdangų siūles, taip pat nustatyta, kad namo administratoriui buvo pranešta dėl varveklio nuėmimo, tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad tas darbas nebuvo atliktas, todėl jam tirpstant ir erkerio pralaidoms esant užšalusioms ir/ar užsikimšusioms, vanduo prasiskverbė per erkerio – terasos (šalys tai vadina balkonu) siūles ir buvo aplietas ieškovės butas. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad latakai buvo pilni žemių, kuriuos po užliejimo ieškovės atstovas išvalė, išnešdamas iš jų apie 6-7 kibirus žemių (b.l. 150, t. 1).

29Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pripažino, kad pralaidas turi prižiūrėti ir stogą valyti namo administratorius. Teisme apklausta UAB ,,Saulės valda“ inžinierė parodė, kad priimtas bendraturčių nutarimas, kad balkonus remontuos patys gyventojai ir iš pradžių teigė, kad balkone po užliejimo buvo sniego, pasakė, kad jį nusikastų savininkė, o apklausos pabaigoje teigė nepamenanti, ar buvo balkone sniego, nepamena, ar darė nuotraukas, tik konstatavo, kad netvarkingas balkonas, nes balkonas išklijuotas prilydoma danga, kuri buvo atsilupusi sujungimų vietose, kur balkonas tvirtinasi prie namo (b. l. 157-158, t.1).

30Atsižvelgiant į tai, kad bendrojo naudojimo patalpų priežiūra priklauso namo administratoriui, už stogo, latakų, pralaidų priežiūrą taip pat atsakingas jis, tačiau savo pareigų nevykdė: nevalė stogo, latakų, nepašalino varveklių, neprižiūrėjo pralaidų, todėl tirpstant sniegui ir/ar varvekliams ir esant atsilupusiai prilydomai dangai sujungimų vietose, teismas sprendžia, jog atsakovas UAB ,,Saulės valda“ neatliko savo funkcijų, dėl ko atsirado žala, kurią privalo atlyginti ieškovei (CK 6.245-6.249, 263 str., 4.243 str., CPK 178, 185 str.).

31Atsakovas ginčijo žalos dydį ir nurodė, kad žalos dydis yra nepagrįstas. Liudytoju apklaustas S. J. patvirtino, jog butas buvo užlietas nemažai, todėl lubos buvo visos glaistytos, kad nesimatytų perėjimai, kad būtų viena spalva, spintų išardymas tiek kainavo, truko 4 dienas, nes jas reikėjo išardyti ir vėl sudėti, o pasiteiravus kainų kitur, buvo nurodytos dar didesnės (b.l. 155, 156 t.1.). Liudytojas G. T. parodė, kad sudarant sąmatas, vadovaujasi Aplinkos ministerijos patvirtintais statybos darbų įkainiais, tačiau kaina yra šalių susitarimas, negalėjo atsakyti, kokios medžiagos buvo nereikalingos, nepanaudotos (b. l. 156 t.1). Teismui pateikti dokumentai, įrodantys atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų vertę, todėl žalos dydis yra pagrįstas rašytiniais įrodymais ir įrodytas (b. l. 34-45, 1 t.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas ir žalos atlyginimas priteistinas iš atsakovo UAB ,,Saulės valda“, kitoje dalyje ieškinį atmetant (CPK 178, 185 str.).

32Kadangi iš atsakovo yra priteistas žalos atlyginimas, todėl atsakovas privalo mokėti 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-06-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. ).

33Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl iš atsakovo UAB ,,Saulės valda“ ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais ir yra 2375,45 Lt (CPK 93 str.), o valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88, 96 str.). Kadangi atsakovės O. P. atžvilgiu ieškinys atmestas, todėl jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurių dydis - 1815 Lt, priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Saulės valda“ ieškovei I. M. 5848,28 litų (penkių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių litų, 28 centų) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5848,28 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-06-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2375,45 Lt (dviejų tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt penkių litų, 45 centų) bylinėjimosi išlaidų.

37Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovės I. M. atsakovei O. P. 1815 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš atsakovo UAB ,,Saulės valda“ valstybei 17,25 Lt (septyniolika litų, 25 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

40Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovės I. M.... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M.... 4. ieškovė prašo iš atsakovų UAB „Saulės valda“ ir O. P. solidariai... 5. Nurodo, kad 2010-07-07 ieškovė su UADB „Industrijos garantas“ sudarė... 6. Atsakovės O. P. atstovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad atsakovė O. P.... 7. Atsakovo UAB „Saulės valda“ atstovas nurodė, kad atsakovas negali... 8. Trečiojo asmens UADB „Industrijos garantas“ atstovas nurodė, kad UADB... 9. Institucija, teikianti išvadą, nurodė, kad daugiabučio namo bendrojo... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2010-07-07 ieškovė su UADB... 12. Iš trečiojo asmens UADB „Industrijos garantas“ pranešimo ieškovei... 13. Pateiktas 2007-03-29 butų savininkų susirinkimo protokolas, kuriame... 14. Priimtas nutarimas yra neteisėtas ir niekinis, nes priimtas, nesant butų ir... 15. Ieškovė kreipėsi į UAB „Saulės valda“ ragindama atlyginti padarytą... 16. Institucija, teikianti išvadą, nurodė, kad Statybos įstatymo 2 straipsnio... 17. Teismas vyko apžiūrai į vietą. Apžiūros metu dalyvavo ir išvadą... 18. Dėl reikalavimo priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės O. P..... 19. Ieškovė reikalavimą priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės O. P.... 20. Liudytojo G. L. parodymai patvirtina, jog atsakovė O. P. nuolat valė balkoną... 21. CK 4.83 str. 1 d. numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę... 22. Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai žala yra... 23. Dėl atsakovo UAB ,,Saulės valda“ civilinės atsakomybės.... 24. Name, esančiame ( - ) bendrija neįsteigta. Atsakovui UAB ,,Saulės valda“... 25. Šioje byloje nustatyta, jog administratorius apsiribojo tik susirinkimo... 26. Ieškovė nurodo, kad atsakovas UAB ,,Saulės valda“ yra atsakinga už... 27. Civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje... 28. Atsakovo UAB ,,Saulės valda“ pranešimas įrodo, kad atsakovas nurodė, jog... 29. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pripažino, kad pralaidas turi... 30. Atsižvelgiant į tai, kad bendrojo naudojimo patalpų priežiūra priklauso... 31. Atsakovas ginčijo žalos dydį ir nurodė, kad žalos dydis yra nepagrįstas.... 32. Kadangi iš atsakovo yra priteistas žalos atlyginimas, todėl atsakovas... 33. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl iš atsakovo UAB ,,Saulės... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str.,... 35. ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Saulės valda“ ieškovei I. M. 5848,28 litų... 37. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovės I. M. atsakovei O. P. 1815 Lt (vieną tūkstantį... 39. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Saulės valda“ valstybei 17,25 Lt (septyniolika... 40. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui,...