Byla 2S-401-357/2013
Dėl Šiauliu apylinkes teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, kuria atmestas prašymas sumoketi užstata bylinejimosi išlaidu atlyginimui užtikrinti, n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Rasa Bartašiene teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovu UAB ECAA Europe ir J. D. atskiraji skunda del Šiauliu apylinkes teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, kuria atmestas prašymas sumoketi užstata bylinejimosi išlaidu atlyginimui užtikrinti, n u s t a t e :

2I. Ginco esme

3Ieškovas East China Automobile Association LTD kreipesi i teisma del uždraudimo atsakovams UAB ECAA Europe ir J. D. atlikti neteisetus veiksmus, keliancius žalos atsiradimo gresme.

4Atsakovai UAB ECAA Europe ir J. D. pareiškimu del užstato praše ipareigoti ieškova East China Automobile Association LTD per penkias darbo dienas i Šiauliu apylinkes teismo depozitine saskaita imoketi 100 000 Lt užstata galimu bylinejimosi išlaidu atlyginimui užtikrinti. Atsakovai nurode, kad ieškovas yra užsienio valstybes – Seišeliu Respublikos – juridinis asmuo. Atsakovu bylinejimosi išlaidos sudarys išlaidos advokatu pagalbai apmoketi, gali buti samdomi turto ir/ar verslo vertintojai, auditoriai bei kiti finansiniai patarejai, o taip pat vertimo išlaidos. Ieškinyje keliami sudetingi prievoliu teises, imoniu teises ir materialines teises sudetingi klausimai, todel atsakovai praše pareikalauti iš ieškovo 100 000 Lt užstato.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

6Šiauliu apylinkes teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi atmete atsakovu UAB ECAA Europe ir J. D. prašyma (2 b. l.).

7Teismas nurode, kad ieškovas turi 35 procentus atsakovo UAB ECAA Europe paprastuju vardiniu akciju, t. y. ieškovas turi turto Lietuvos Respublikoje, todel užstatas ieškovui negali buti taikomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai

9Atsakovai UAB ECAA Europe ir J. D. atskiruoju skundu (4–6 b. l.) prašo panaikinti Šiauliu apylinkes teismo 2013-03-22 nutarti ir priimti nauja nutarti – ipareigoti ieškova per 5 darbo dienas imoketi i teismo depozitine saskaita 100 000 Lt užstata bylinejimosi išlaidu atlyginimui užtikrinti. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

  1. Šiauliu apylinkes teismui pritaikius laikinasias apsaugos priemones šioje byloje ir Vilniaus apygardos teismui 2013 m. kovo 12 d. nutartimi taikius laikinasias apsaugos priemones 1 429 133,59 Lt sumai, atsakovo UAB ECAA Europe akciju rinkos verte yra artima nuliui, nes visas apelianto turtas yra areštuotas, apeliantas jau dvi savaites negali vykdyti jokios veiklos, taigi, turto akivaizdžiai nepakaktu apeliantu bylinejimosi išlaidoms atlyginti, priemus atsakovams galimai palanku sprendima.
  2. Apeliantai praše ipareigoti ieškova sumoketi 100 000 Lt užstata, ieškovo turimu apelianto UAB ECAA Europe akciju nominali verte tik 35 000 Lt, t. y. kelis kartus mažesne, nei prašoma užstato suma. Pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo kokia šiu akciju verte.

10Atsiliepimu i atsakovu atskiraji skunda (20–22 b. l.) treciasis asmuo UAB „Vaivorykšte“ prašo apeliantu atskiraji skunda tenkinti visiškai, priteisti bylinejimosi išlaidas. Atsiliepime nurode, kad apeliantu prašymas turejo buti patenkintas vien del to, kad atsakovas yra užsienio valstybes – Seišeliu Respublikos – juridinis asmuo. Seišeliu Respublika nera pasirašiusi teisines pagalbos sutarties su Lietuva bei nera tarptautiniu daugiašaliu sutarciu dalyve. Užstato dydis 100 000 Lt laikytinas adekvaciu, tinkamu ir proporcingu, atsižvelgiant i pareikšto ieškinio sudetinguma, i išlaidas advokatu pagalbai apmoketi, vertimo išlaidas, i išlaidas turto ir verslo vertintojams, auditoriams ir kt. Teismas nevertino ieškovo turimo turto vertes, ignoravo fakta, kad šiu akciju verte lygi nuliui. Prieš UAB „Vaivorykšte“ ir jos prezidenta internetineje erdveje pradeta šmeižto akcija turinti tiksla priversti atsakova parduoti visas akcijas ieškovui. Mineti veiksmai turi neabejotinai didele reikšme akciju kainai.

11Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškovas East China Automobile Association LTD prašo atskiraji skunda atmesti kaip nepagrista. Nurodo, kad prašomas užstato dydis yra aiškiai per didelis ir neatitinkantis Rekomendaciju, atsakovas yra Lietuvos imone, o jei ir turetu kokiu nors vertimo išlaidu, tai jos butu pakankamai mažos, apeliantams atstovauja Lietuvos advokatai. Ieškovas turi negincytina 414 001,62 EUR reikalavimo teise i UAB ECAA Europe ir neabejoja šios bylos baigtimi ieškovo naudai, todel didele tikimybe, kad bylinejimosi išlaidos bus priteistos ne atsakovu, bet ieškovo naudai. Apeliantai nepateike galimu bylinejimosi išlaidu dydžio, todel jau vien del to ju skundas turi buti atmestas. Ieškovas turi 35 000 Lt vertes turto, kurio neabejotinai pakaktu bylinejimosi išlaidu užtikrinimui. Be to, egzistuoja dar viena užstato netaikymo išimtis, numatanti, kad bylose, kuriose šalys susitare del to, kad gincai bus nagrinejami Lietuvos Respublikos teismuose, užstatas nera mokamas. Trišale sutartimi Nr. 1388/02/12 susitare, kad visi gincai bus nagrinejami atsakovo šalies Arbitražo teisme. Apeliantu skundas atmestinas ir tuo pagrindu, kad apeliantai prašo taikyti užstata ne pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu.

12IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina tik apskustos teismo nutarties dalies teisetuma ir pagristuma ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdestytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str.).

15Atskirasis skundas atmestinas.

16LR CPK 794 str. 1 d. numato, kad ieškovas kitos valstybes fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo CPK nustatyta tvarka sumoketi užstata galimu bylinejimosi išlaidu atlyginimui užtikrinti. Mineta pareiga netaikoma, jeigu ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurio pakanka bylinejimosi išlaidoms padengti; neturtinio pobudžio šeimos bylose, bylose pagal pareikšta priešieškini bei bylose, kuriose prašoma išduoti teismo isakyma; bylose, kuriose šalys susitare del to, kad gincai bus nagrinejami Lietuvos Respublikos teismuose; jeigu užstato instituta draudžia atitinkama tarptautine sutartis (CPK 794 str. 2 d.). Istatymas numato, kad pareikalauti užtikrinti galimas bylinejimosi išlaidas atsakovas turi teise ne veliau kaip pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu; reikalavimas gali buti pareiškiamas ir veliau, jeigu jau bylos nagrinejimo metu buvo sužinota, kad ieškovas yra kitos valstybes fizinis ar juridinis asmuo (CPK 794 str. 3 d.).

17Šiauliu apylinkes teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi netenkino atsakovu prašymo ipareigoti ieškova i teismo depozitine saskaita sumoketi 100 000 Lt užstata, nurodydamas, kad ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto (3 b. l.).

18Atskiraji skunda atsakovai grindžia tuo argumentu, kad ieškovo turimo turto nepakaks bylinejimosi išlaidu apmokejimui, nes ieškovo turimu akciju verte yra 35 000 Lt, o atsakovai patirs 100 000 Lt dydžio bylinejimosi išlaidas.

19Teismas pažymi, kad šalis, prašydama taikyti užstato galimoms bylinejimosi išlaidoms užtikrinimo instituta, turi pagristi galimu išlaidu dydi. Šiuo atveju, atsakovai UAB ECCA Europe ir J. D., pareikšdami pareiškima del užstato nurode, kad atsakovu bylinejimosi išlaidas sudarys išlaidos advokatu pagalbai apmoketi už procesiniu dokumentu rengima ir atstovavima teisme, taip pat gali buti samdomi turto ir/ar verslo vertintojai, auditoriai bei kiti finansiniai patarejai. Kadangi dalis dokumentu yra užsienio kalbomis, neišvengiamai bus patirta vertimo išlaidu. Atskirajame skunde apeliantai nurode, kad ieškinyje keliami sudetingi prievoliu teises, imoniu teises ir materialines teises klausimai, taip pat proceso klausimai, atsižvelgiant i instancine bylos nagrinejimo galimybe, apeliantai mane, kad 100 000 Lt užstatas yra protingas ir pagristas. Iš nurodytu aplinkybiu matyti, kad atsakovai nei pirmosios, nei apeliacines instancijos teismui nepateike irodymu del galimu bylinejimosi išlaidu dydžio, nepagrinde ju skaiciavimais, todel irodymais nepagristas prašymas negali buti laikomas adekvaciu ir tenkintinu.

20Atskiraji skunda apeliantai grindžia ir tuo argumentu, kad ieškovui priklausanciu UAB ECAA Europe akciju nominali verte yra tik 35 000 Lt, t. y. kelis kartus mažesne, nei prašoma užstato suma, o pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo šiu akciju vertes.

21LR CPK 178 straipsnis numato irodinejimo pareiga, kuria vadovaujantis irodyti aplinkybes turi ta šalis, kuri šias aplinkybes nurodo. Pažymetina, kad atsakovai, nurodydami, kad ieškovo turimu akciju verte yra 35 000 Lt, jokiu šias aplinkybes pagrindžianciu irodymu nepateike, nors visa informacija apie akciju verte disponuoja butent atsakovai. Atsakovams nepateikus jokiu irodymu apie ieškovo turimu akciju verte, pirmosios instancijos teismas neturejo pagrindo analizuoti šiu akciju vertes. Esant nurodytoms aplinkybems laikytina, kad apeliantai neirode, jog ieškovo turimu akciju verte yra nepakankama atsakovu bylinejimosi išlaidoms atlyginti.

22Atskirajame skunde atsakovai nurodo, kad Šiauliu apylinkes teismui pritaikius laikinasias apsaugos priemones šioje byloje ir Vilniaus apygardos teismui 2013 m. kovo 12 d. nutartimi taikius laikinasias apsaugos priemones 1 429 133,59 Lt sumai, atsakovo UAB ECAA Europe akciju rinkos verte yra artima nuliui, nes visas apelianto turtas yra areštuotas, apeliantas jau dvi savaites negali vykdyti jokios veiklos.

23Del ieškovui priklausanciu akciju vertes pasisakyta jau auksciau, todel teismas šiu motyvu nebekartoja. Pažymetina, kad apeliantai, nurodydami, jog visas UAB ECAA Europe turtas yra areštuotas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi pateike tik antstolio areštuoto turto apraša, kuriame areštuotas atsakovo UAB ECAA Europe kilnojamasis turtas ir turtines teises, taciau areštuoto turto verte nenurodyta (7–8 b. l.). Atsakovai nepateike irodymu apie visa atsakovo UAB ECAA Europe turima turta ir jo verte. Nors apeliantai nurode, kad areštuotas visas UAB ECAA Europe turtas, taciau byloje esanciame ieškovo atsiliepime del pareiškimo nuostoliu atlyginimo užtikrinimui nurodyta, kad paties atsakovo teikiamais duomenimis jo turimas turtas siekia 8 000 000 Lt (15 b. l.). Todel atsakovui turint dideles vertes turto, akciju verte gali buti žymiai didesne, nei nurodo apeliantai (35 000 Lt).

24Apeliacines instancijos teismas, atsižvelgdamas i tai, kad atsakovai nepateike irodymu, pagrindžianciu atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagristai netenkino atsakovu prašymo, prieme teisiškai pagrista nutarti, kurios naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nera teisinio pagrindo.

25Šiauliu apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiauliu apylinkes teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Rasa... 2. I. Ginco esme... 3. Ieškovas East China Automobile Association LTD kreipesi i teisma del... 4. Atsakovai UAB ECAA Europe ir J. D. pareiškimu del užstato... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 6. Šiauliu apylinkes teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi atmete atsakovu UAB... 7. Teismas nurode, kad ieškovas turi 35 procentus atsakovo UAB ECAA Europe... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i atskiraji skunda argumentai... 9. Atsakovai UAB ECAA Europe ir J. D. atskiruoju skundu (4–6... 10. Atsiliepimu i atsakovu atskiraji skunda (20–22 b. l.) treciasis asmuo UAB... 11. Atsiliepimu i atskiraji skunda ieškovas East China Automobile Association LTD... 12. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. LR CPK 794 str. 1 d. numato, kad... 17. Šiauliu apylinkes teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi netenkino atsakovu... 18. Atskiraji skunda atsakovai grindžia tuo argumentu, kad ieškovo turimo turto... 19. Teismas pažymi, kad šalis, prašydama taikyti užstato galimoms bylinejimosi... 20. Atskiraji skunda apeliantai grindžia ir tuo argumentu, kad ieškovui... 21. LR CPK 178 straipsnis numato irodinejimo pareiga, kuria vadovaujantis irodyti... 22. Atskirajame skunde atsakovai nurodo, kad Šiauliu apylinkes teismui pritaikius... 23. Del ieškovui priklausanciu akciju vertes pasisakyta jau auksciau, todel... 24. Apeliacines instancijos teismas, atsižvelgdamas i tai, kad atsakovai nepateike... 25. Šiauliu apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Šiauliu apylinkes teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarti palikti nepakeista....