Byla 2-1472/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ECAA Europe“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo East China Automobile Association LTD prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas nurodė, jog tarp jo, atsakovo ir byloje nedalyvaujančio trečiojo asmens Acemark Enterprises Limited 2012 m. vasario 17 d. buvo sudaryta trišalė sutartis Nr. 1388/02/12 dėl prekių tiekimo. Ieškovo teigimu, atsakovui netinkamai vykdant minėta sutartimi prisiimtas prievoles, susidarė 414 001,62 Eur įsiskolinimas, todėl ieškovas kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 414 001,62 Eur skolą; nesant galimybių patenkinti visos ar dalies nurodyto reikalavimo pinigais, priteisti ieškovo naudai trečiojo asmens pateiktas ir atsakovo turimas prekes, lygiomis dalimis proporcingai nuo kiekvienos pateiktų prekių partijos, nepatenkintai reikalavimo daliai; taip pat priteisti 7,51 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; arbitražo sprendimu nutraukti 2012 m. vasario 17 d. trišalę sutartį Nr. 1388/02/12; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo 27 straipsnio nuostata kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui UAB „ECAA Europe“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, 1 429 133,59 Lt (414 001,62 EUR) sumai, išskyrus atsiskaitymų atlikimą ieškovo naudai, o piniginių lėšų esant nepakankamai – areštuoti atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o taip pat ir kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant jais disponuoti iki ir po arbitražinio teismo sudarymo.

5Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas argumentavo didele reikalavimų suma ir tikėtinai prasta atsakovo įmonės finansine padėtimi.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies, 1 429 133,59 Lt (414 001,62 EUR) sumai areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises. Šio turto nesant ar nepakankant, likusiai sumai leido areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį, mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybės ir VSDF biudžetams.

8Teismas įvertinęs ieškinio reikalavimo pagrįstumą ir pateiktus duomenis sprendė, jog ieškinio suma atsakovui yra reikšminga ir sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau teismas pažymėjo, jog ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo piniginių lėšų areštas, gali nepagrįstai apsunkinti atsakovo finansinę padėtį, todėl nustatė, jog pirmiausia turi būti areštuojamas atsakovui priklausantis nekilnojamas ir kilnojamas turtas ir tik jo nepakakus – piniginės lėšos.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir ieškovo prašymą atmesti.

11Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį neįvertino, ar prašymą pateikęs asmuo yra tinkamai įgaliotas. Apeliantas abejoja, ar teisinių paslaugų sutartį su advokatu, kuris pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pasirašęs asmuo, turi teisę atstovauti ieškovo įmonę.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas East China Automobile Association LTD prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą.

13Ieškovo vertinimu, apelianto samprotavimai dėl netinkamo ieškovo atstovavimo turi būti atmesti kaip nepagrįsti, kadangi tas pats asmuo, dėl kurio įgaliojimų atstovauti ieškovą apeliantui ir kilo abejonių, pasirašė ir trišalę sutartį, iš kurios kildinami reikalavimai ir kurią atsakovas vykdė, pripažindamas jog ji yra sudaryta turinčių teisę atstovauti įmones asmenų.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamoje byloje skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemones taikymo atsakovui, tačiau atskiruoju skundu minėta nutartis ginčijama tik tuo aspektu, jog pirmosios instancijos teismas prieš priimdamas spręsti ieškovo prašymo pagrįstumą, neįsitikino, ar jis yra paduotas tinkamai vesti bylą įgalioto asmens.

16Teismas, spręsdamas dėl atstovo įgaliojimų tinkamumo, vadovaujasi LR CK 1.40 straipsniu, pagal kurį įgaliojimo formai taikoma valstybės, kurioje jis išduotas, teisė. Įgaliojimo galiojimo terminas, jeigu nenurodytas įgaliojime, taip pat atstovo teisės ir pareigos, atstovo ir atstovaujamojo tarpusavio atsakomybė bei jų atsakomybė tretiesiems asmenims yra nustatoma pagal valstybės, kurioje atstovas veikia, teisę.

17Teismas pažymi, kad procesinio atstovavimo institutas nukreiptas užtikrinti tinkamos, kvalifikuotos, atstovaujamojo interesus ir jo valią atitinkančios pagalbos teikimą teismo procese. Procesinį atstovavimą reglamentuojančios normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šiuos civilinės procesinės teisės instituto tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2009). Teismas sutinka su apelianto pozicija, kad bylą (ar prašymą) nagrinėjantis teismas turi patikrinti atstovavimo tinkamumą įgalinimų įforminimo ir teisių apimties aspektais, kadangi atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime ar sutartyje (CPK 57 str.). Kita vertus, atstovavimo sutarties su advokatu sudarymas yra veiksmas, susijęs su pavedimo atstovauti teisme vykdymu, šis veiksmas atitinka atstovaujamojo interesus ir procesinės teisės atstovavimo instituto tikslus, nes juo siekiama užtikrinti kvalifikuotą ir tinkamą atstovavimą. Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti ir advokatai, advokatų padėjėjai, kurių teisės ir pareigos bei jų apimtis patvirtinami su klientu sudaryta atstovavimo sutartimi (CPK 56 str. 1 d. 1, 2 p., 2 d., 57 str. 3 d.). Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje ir 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klientas su advokatu dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį, o atlikdamas pavedimus pagal sutartį advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar jos išrašą. Šios teisės normos įtvirtina advokato atstovavimo kliento interesams du aspektus: vidinį, t. y. kliento ir atstovo (advokato) tarpusavio santykius, bei išorinį – advokato atstovavimą kliento interesams prieš trečiuosius asmenis. Atlikdamas procesinius veiksmus byloje atstovaujamo kliento vardu teisme advokatas yra atstovas pagal pavedimą, kurio teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi (CPK 56 str. 1 d. 1 p., 2 d., 57 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovo atstovas - advokatas, pateikdamas teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė ir nustatytos formos teisinių paslaugų sutartį, sudarytą su ieškovu (b.l. 5), kas laikytina tinkamu įrodymu leidžiančiu teismui pagrįstai manyti, jog ieškovo atstovavimo santykiai yra tinkamai įforminti ir advokatas turi teisę veikti ieškovo vardu sutartyje numatytose ribose. Tačiau apeliantas abejoja, ar asmuo ieškovo East China Automobile Association LTD vardu pasirašęs su advokatu atstovavimo sutartį, turi teisę veikti ieškovo vardu. Teismas pažymi, jog nors įrodymų, jog asmuo, pasirašęs atstovavimo sutartį yra įgaliotas veikti ieškovo vardu ir nepateikta, tačiau byloje esantys kiti, netiesioginiai, įrodymai leidžia pagrįstai manyti, jį tokią teisę turint. Byloje pateikta 2012 m. vasario 17 d. trišalė sutartis, sudaryta tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens, iš kurios kildinami ieškovo reikalavimai atsakovui. Ieškovo East China Automobile Association LTD vardu minėtą sutartį sudarė tas pats asmuo (kaip nurodyta advokato A. Š. atsiliepime – Z. G. D., b. l. 45), kuris pavedė advokatui atstovauti ieškovą teisme (b.l. 24). Minėta sutartis pripažįstama tiek atsakovo, tiek ir paties ieškovo (kadangi jis vykdė minėta sutartimi prisiimtas prievoles), todėl akivaizdu, jog asmuo pasirašęs trišalę ir atstovavimo sutartis, turi teisę veikti ieškovo vardu, kadangi ieškovas pripažįsta šio asmens veiksmus kaip atliktus ieškovo interesais ir vardu. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos teismuose yra nagrinėjama ne viena byla, kurioje sprendžiami ginčai tarp ieškovo ir atsakovo. Ir šiose bylose ieškovas yra atstovaujamas advokato A. Š., tai Šiaulių apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-2727-291/201, Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-856124/2013; 2-824-440/2013; 2S-482-368/2013; 2S-407-368/2013; 2S-401-357/2013 ir kitos. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ skelbiamos informacijos nei vienoje iš šių bylų nebuvo keliamas klausimas dėl advokato įgaliojimų.

18Be to, Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas advokato veiklos sąžiningumo reikalavimas reiškia, kad advokatas, vykdydamas savo profesines pareigas, turi veikti ne tik kompetentingai, bet ir atsakingai bei rūpestingai. Sąžiningumo ir doros, kaip tradicinių vertybių, laikymasis yra advokato profesinė pareiga, kurios pažeidimas neišvengiamai sąlygoja advokato vardo diskreditavimą. Pagal Lietuvos advokatų etikos kodekso 6.1. punktą advokatas gali priimti pavedimą kliento interesams ginti ar atstovauti kliento ar jo atstovo pagal įstatymą prašymu. Advokatas gali priimti kitų asmenų pavedimą, kai jie kreipiasi kliento pavedimu ar jo sutikimu arba kai kompetentinga institucija jį paskiria dalyvauti byloje. Pagal 6.2. punktą jeigu kliento pavedime yra aplinkybių, kurios advokatui kelia abejonių dėl kliento tapatybės ar įgaliojimų, advokatas privalo patikrinti tapatybę ir įgaliojimus. Todėl tikėtina, jog advokatas, neįsitikinęs jog su juo ieškovo vardu atstovavimo sutartį sudaro tokios teisės neturintis asmuo, atsisakytų atstovavimo.

19Teismas mano, kad apelianto abejonės yra paneigtos byloje esančia medžiaga ir teismo išaiškinimais. Kitų argumentų ar įrodymų, dėl ko pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta, apeliantas nenurodė, dėl ko pagrindo kitais aspektais nagrinėti skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo apeliacinės instancijos teismas neturi (CPK 320 str.). Esant išdėstytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas nurodė, jog tarp jo, atsakovo ir byloje nedalyvaujančio trečiojo... 4. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo... 5. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas argumentavo didele... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą tenkino iš... 8. Teismas įvertinęs ieškinio reikalavimo pagrįstumą ir pateiktus duomenis... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „ECAA Europe“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas East China Automobile Association... 13. Ieškovo vertinimu, apelianto samprotavimai dėl netinkamo ieškovo atstovavimo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Nagrinėjamoje byloje skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Teismas, spręsdamas dėl atstovo įgaliojimų tinkamumo, vadovaujasi LR CK... 17. Teismas pažymi, kad procesinio atstovavimo institutas nukreiptas užtikrinti... 18. Be to, Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas... 19. Teismas mano, kad apelianto abejonės yra paneigtos byloje esančia medžiaga... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Atskirąjį skundą atmesti.... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....