Byla 2-885/2013
Dėl sutarties pripažinimo pagrindine žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi netenkintas prašymas panaikinti turto areštą bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pinigų medis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. A2-4109-392/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pinigų medis“ ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei ,,Miežaičiai“ dėl sutarties pripažinimo pagrindine žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi netenkintas prašymas panaikinti turto areštą bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl bylos nagrinėjimo atnaujinus procesą ribų ir atitinkamai dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo byloje, kurioje atnaujintas procesas pagal dalies į bylą neįtrauktų kreditorių, kurių teisėms ir pareigoms turėjo įtakos taikos byloje patvirtinta taikos sutartis, prašymus.

5Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6591-262/2011 pagal ieškovo UAB „Pinigų medis“ ieškinį atsakovui ŽŪB „Miežaičiai“ dėl sutarties pripažinimo pagrindine žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi 2011-11-17 patvirtino šalių taikos sutartį, kuria be kita ko šalys sutarė, jog atsakovas ieškovui nuosavybėn perduoda žemės sklypus, kurių: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurių bendras plotas 184, 54 ha, kurių paskirtis žemės ūkio.

6Vilniaus apygardos teismas 2012-04-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4109-178/2012 atnaujino procesą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-6591-262/2011.

7Pareiškėjų AB DNB lizingas ir UAB ,,Baltic Agro“ prašymu procesas byloje Vilniaus apygardos teismo 2012-04-06 nutartimi atnaujintas.

8UAB „Miežaičių projektai“ pateikė prašymus: pakeisti civilinėje byloje dalyvaujantį asmenį UAB „Baltic Agro“ į UAB „Miežaičių projektai“; pripažinti, kad UAB „Miežaičių projektai“ atsisakė visų UAB „Baltic Agro“ 2012-03-09 prašyme dėl proceso atnaujinimo pareikštų reikalavimų ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti; panaikinti žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), areštus.

9Antstolės Rima Adomaitienė ir Erika Rulienė pateikė prašymus išaiškinti, ar antstoliai turi panaikinti areštus žemės sklypams, kurie taikos sutarties pagrindu perėjo UAB „Pinigų medis“.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012-11-29 nutartimi:

12pakeitė civilinėje byloje dalyvaujantį asmenį UAB „Baltic Agro“ į UAB „Miežaičių projektai“;

13civilinę bylą UAB „Baltic Agro“ 2012-03-09 prašymo atnaujinti procesą dalyje nutraukė;

14prašymą panaikinti žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), areštus, atmetė;

15Dėl UAB „Miežaičių projektai“ prašymo panaikinti dalies taikos sutartimi perleistų žemės sklypų areštus teismas nurodė, kad net šeši antstoliai iš taikos sutarties pagrindu ginčo turtą perleidusio asmens - ŽŪB „Miežaičiai” vykdo išieškojimą, kur bendra išieškoma suma yra lygi 1.086.971 Lt. Procesas byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, yra atnaujintas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2011-11-17 nutartis gali būti panaikinta, o žemės sklypai tuomet liktų atsakovo nuosavybe. Be to, UAB „Miežaičių projektai“ neturi subjektinės teisės prašyti areštų naikinimo, nes nurodyti sklypai priklauso ŽŪB „Miežaičiai“.

16Teismas taip pat išaiškino antstolei, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-11-17 nutarties pagrindu negali naikinti areštų.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Pinigų medis“ prašo panaikinti žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), areštus. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo skundžiamoje nutartyje rėmėsi bendru iš ŽŪB „Miežaičiai“ vykdomo išieškojimo sumos dydžiu. Procesas byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, atnaujintas tik pagal AB DNB lizingas prašymą. Dėl AB DNB lizingas kaip kreditoriaus teisių ir interesų gynimo yra areštuoti tik du žemės sklypai (unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) (Vilniaus apygardos teismo 2012-03-13 nutartis), todėl naikintinas kitų žemės sklypų areštas.

202. Prašymai atnaujinti procesą galėjo būti paduodami tik per CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo dienos, kai paduodantis prašymą asmuo sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą atnaujinti procesą. Iš antstolės Rimos Adomaitienės 2012-02-17 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo perimti iš varžytinių neparduotą turtą, visi ŽŪB „Miežaičiai“ kreditoriai apie civilinės bylos atnaujinimo galimybę buvo informuoti, o tokia galimybe pasinaudojo tik AB DNB lizingas. Be to, ŽŪB „Miežaičiai” kreditoriai neprašė atnaujinti termino prašymui atnaujinti procesą paduoti. Teismas neturi teisinio pagrindo realizuoti trečiųjų asmenų teises priverstine tvarka (egzistuoja CPK 329 str. 2 d. 2 p. absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas).

213. UAB „Miežaičių projektai“ turi teisę reikšti prašymą dėl areštų naikinimo. UAB „Miežaičių projektai” UAB „Baltic Agro” reikalavimo teises įsigijo turėdama tikslą iš UAB „Pinigų medis” įsigyti dalį žemės sklypų. Todėl civilinės bylos nutraukimas dalyje dėl UAB „Baltic Agro” prašymo atnaujinti procesą sąlygoja susijusio turto areštų panaikinimą.

22Dali bylos nutraukus išieškotojui atsisakius savo teisiu, turėjo būti panaikinti ir minėtas teises užtikrinantys turto areštai. Nepagrįsti turto areštai varžo žemės sklypų savininko teises jais disponuoti, tokiu būdu inter alia smarkiai apsunkina galimybes atsiskaityti su kreditoriais, vykdyti savo pareigas UAB „Miežaičių projektai“.

234. Skundžiama nutartis skubota (priimta vos 2 dienos po 2012-11-27 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties byloje 2KT-131/2012), nepranešus dalyvaujantiems byloje asmenims ir neišsiaiškinus jų nuomonės, be to, nepakankamai motyvuota.

245. Taikos sutartimi perleistų sklypų savininku VĮ Registrų centras 2012-01-13 įregistravo ieškovą (apeliantą) UAB „Pinigų medis“.

25AB DNB lizingas atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai susiaurina atnaujintos bylos nagrinėjimo ribas, teigdamas, kad tokias ribas nustato AB DNB lizingas prašymas dėl proceso atnaujinimo. Kai procesas byloje atnaujinamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, visa byla peržiūrima iš naujo pagrįstumo ir teisėtumo aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2004). Šiuo atveju teismo procesas turi būti pakartotas, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios.

26Atitinkamai nereikšmingi apelianto argumentai, kad AB DNB lizingas naudai yra areštuoti tik du žemės sklypai. Teismas pagrįstai rėmėsi bendru ŽŪB „Miežaičiai” išieškomų skolų dydžiu.

27ŽŪB „Miežaičiai” siekis perleisti sklypus sumažintų ŽŪB „Miežaičiai“ galimybes atsiskaityti su visais kreditoriais.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas netenkintinas.

30Procesas byloje atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu, t.y. konstatavus, kad ginčo dalykas – nekilnojamojo turto nuosavybės teisė – (2011-11-17 nutartimi patvirtinus taikos sutartį pasikeitė ginčo objekto savininkas) turi įtakos trečiųjų asmenų (atsakovo kreditorių) interesams.

31Teisiniai padariniai pagal ginčo teisenoje pareikštą reikalavimą tiesiogiai atsiranda tik proceso šalims, kurių procesinę padėtį nustatė procesą inicijavęs asmuo. Tačiau teismo sprendimas gali turėti teisinės reikšmės ir kitų asmenų teisėms ir pareigoms. Įstatymų leidėjas civilinį procesą reguliuoja taip, kad garantuotų, jog tuomet, kai sprendžiami su asmenų subjektinėmis teisėmis ar pareigomis susiję klausimai, šie asmenys galėtų dalyvauti procese ir išdėstyti savo poziciją, teikti prašymus, naudotis kitomis procesinėmis teisėmis.

32Procesą inicijavęs asmuo ne visada nurodo visus asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti teisinę reikšmę sprendimas byloje. Tokia ieškovo pozicija neturi pažeisti asmenų, dėl kurių teisių ir pareigų gali būti nuspręsta byloje, teisėtų interesų. Tuo tiklsu įstatymų leidėjas yra numatęs procesines garantijas. Viena, teismas turi teisę savo iniciatyva spręsti dėl tokių asmenų (išskyrus atsakovus) įtraukimo į bylą. Jeigu šios pareigos teismas neįvykdo tinkamai ir tokių asmenų į bylą neįtraukia, padaromas esminis procesinis pažeidimas. Antra, ar asmens, kurio teisėms ir pareigoms turi įtakos priimtas sprendimas, įtraukimas į bylą, t.y. šio asmens išklausymas byloje, galėtų lemti kitokį bylos rezultatą, gali būti išsiaiškinama CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu atnaujinus procesą jau užbaigtoje byloje. Nagrinėjamoje byloje kaip tik šiuo pagrindu procesas ir yra atnaujintas.

33Teismų praktikoje pripažįstama, kad atnaujinus procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, procesas turi būti pakartotas tam, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimosi pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2006).

34Byloje nagrinėta situacija, kai ŽŪB „Miežaičiai“ kreditoriai turėjo teisę nukreipti jiems teismų sprendimais priteistų sumų išieškojimą į šios bendrovės jų reikalavimų užtikrinimui areštuotą turtą, kuris taikos sutarties ir teismo 2011-11-17 nutarties pagrindu atiteko ieškovo nuosavybėn. Tuo pačiu ŽŪB „Miežaičiai“ kreditoriai, nebūdami įtraukti į bylos nagrinėjimą, negalėjo pateikti teismui nuomonės, argumentų bei prieštaravimų dėl ieškinio ir sudaromos taikos sutarties.

352011-11-17 nutartimi patvirtinta taikos sutartis turi teisinės reikšmės visiems ŽŪB „Miežaičiai“ kreditoriams, kurių naudai vykdomas išieškojimas (ne tik pareiškusiems prašymą atnaujinti procesą), todėl atmestini apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi bendru iš ŽŪB „Miežaičiai“ vykdomo išieškojimo sumos dydžiu.

36Apeliantas teisingai pažymi, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 d.). Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju procesas atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu, t.y. konstatavus, kad ginčo dalykas – nekilnojamojo turto nuosavybės teisė – turi įtakos trečiųjų asmenų (pareiškėjo atnaujinti procesą) interesams, kadangi 2011-11-17 nutartimi patvirtinta taikos sutartimi buvo pakeistas areštuoto nekilnojamojo turto savininkas iš ŽŪB ,,Miežaičiai“ į ieškovą. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytas proceso atnaujinimo pagrindas dera su CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindu, taikomu tuomet, kai teismas nusprendžia dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Jeigu būtų konstatuotas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, būtų naikinama Vilniaus apygardos teismo 2011-11-17 nutartis, todėl atmestini apelianto argumentai, kad ši nutartis atnaujinus byloje procesą bus peržiūrimą tik ta apimtimi, kiek susijusi su vienintelio ŽŪB „Miežaičiai“ kreditoriaus – pareiškėjo atnaujinti procesą (AB DNB lizingas) – pareiškimu.

37Dėl kitų apelianto argumentų pažymėtina, kad atnaujinus procesą, bylą nagrinėjantis teismas nebegali svarstyti, buvo ar ne pagrindas atnaujinti procesą, nes šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl proceso atnaujinimo, todėl kaip dėl nereikšmingų atskirojo skundo išnagrinėjimui nepasisakytina dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su termino procesui atnaujinti galimu praleidimu.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl bylos nagrinėjimo atnaujinus procesą ribų ir... 5. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6591-262/2011 pagal... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012-04-06 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. Pareiškėjų AB DNB lizingas ir UAB ,,Baltic Agro“ prašymu procesas byloje... 8. UAB „Miežaičių projektai“ pateikė prašymus: pakeisti civilinėje... 9. Antstolės Rima Adomaitienė ir Erika Rulienė pateikė prašymus išaiškinti,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012-11-29 nutartimi:... 12. pakeitė civilinėje byloje dalyvaujantį asmenį UAB „Baltic Agro“ į UAB... 13. civilinę bylą UAB „Baltic Agro“ 2012-03-09 prašymo atnaujinti procesą... 14. prašymą panaikinti žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ),... 15. Dėl UAB „Miežaičių projektai“ prašymo panaikinti dalies taikos... 16. Teismas taip pat išaiškino antstolei, kad Vilniaus apygardos teismo... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Pinigų medis“ prašo panaikinti žemės... 19. 1. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo skundžiamoje nutartyje rėmėsi... 20. 2. Prašymai atnaujinti procesą galėjo būti paduodami tik per CPK 368... 21. 3. UAB „Miežaičių projektai“ turi teisę reikšti prašymą dėl... 22. Dali bylos nutraukus išieškotojui atsisakius savo teisiu, turėjo būti... 23. 4. Skundžiama nutartis skubota (priimta vos 2 dienos po 2012-11-27 Lietuvos... 24. 5. Taikos sutartimi perleistų sklypų savininku VĮ Registrų centras... 25. AB DNB lizingas atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.... 26. Atitinkamai nereikšmingi apelianto argumentai, kad AB DNB lizingas naudai yra... 27. ŽŪB „Miežaičiai” siekis perleisti sklypus sumažintų ŽŪB... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas netenkintinas.... 30. Procesas byloje atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu... 31. Teisiniai padariniai pagal ginčo teisenoje pareikštą reikalavimą tiesiogiai... 32. Procesą inicijavęs asmuo ne visada nurodo visus asmenis, kurių teisėms ir... 33. Teismų praktikoje pripažįstama, kad atnaujinus procesą CPK 366 straipsnio 1... 34. Byloje nagrinėta situacija, kai ŽŪB „Miežaičiai“ kreditoriai turėjo... 35. 2011-11-17 nutartimi patvirtinta taikos sutartis turi teisinės reikšmės... 36. Apeliantas teisingai pažymi, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 37. Dėl kitų apelianto argumentų pažymėtina, kad atnaujinus procesą, bylą... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 39. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti...