Byla 2S-1221-480/2020
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-11834-877/2020 pagal pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ skundus suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „MONTUOTOJAS“ ir antstoliui M. P. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas (toliau – ŽŪK) „Pienas LT“ pateikė du skundus dėl antstolio veiksmų, prašydamas: 1) panaikinti 2020 m. balandžio 3 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-20-123-2997, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-123-2998 ir nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-20-123-3009; 2) grąžinti pareiškėjui (skolininkui) neteisėtai išieškotą 165 747,97 Eur piniginių lėšų sumą; 3) sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0123/20/00288 iki bus išspręstas ŽŪK „Pienas LT“ kasacinio skundo priėmimo ir prašymo dėl skundžiamo teismo sprendimo vykdymo sustabdymo klausimas; 4) grąžinus neteisėtai išieškotą piniginių lėšų sumą, netaikyti ŽŪK „Pienas LT“ piniginėms lėšoms arešto (ribojimo disponuoti piniginėmis lėšomis); 5) panaikinti 2020 m. balandžio 8 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. 0123/20/00288.

72.

8Pareiškėjas skunde dėl 2020 m. balandžio 3 d. priimto patvarkymo nurodo, kad pagal pašto duomenis 2020 m. kovo 27 d. pareiškėjas (skolininkas) registruotu paštu gavo antstolio M. P. 2020 m. kovo 18 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-20-123-2610/S-2494 (toliau – Raginimas). Raginime nurodyta, kad ŽŪK „Pienas LT“ raginamas per 10 dienų nuo šio raginimo gavimo dienos sumokėti 132 704,31 Eur skolos, kurią sudaro 12 519,76 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 120 184,55 Eur skola, 8 procentų metinę palūkanų normą nuo 120 184,55 Eur, kuri skaičiuojama nuo 2017 m. birželio 19 d., ir 250,85 Eur vykdymo išlaidas, iš viso: 159 376 Eur, į antstolio depozitinę sąskaitą. Terminas įvykdyti raginime nurodytą sprendimą skaičiuotinas iki 2020 m. balandžio 6 d. Nepasibaigus raginime nurodytam terminui įvykdyti sprendimą, 2020 m. balandžio 3 d. antstolis M. P. pradėjo priverstinio vykdymo procedūrą – 2020 m. balandžio 3 d. priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-20-123-2997, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-123-2998, kuriame nurodytas atlygis antstoliui – 6 365,01 Eur, ir nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-20-123-3009, kuriuo remiantis nuo ŽŪK „Pienas LT“ banko sąskaitos buvo nurašyta 165 747,97 Eur piniginių lėšų suma. Antstolio M. P. veiksmai, kuomet nepasibaigus Raginime nurodytam terminui, pradedama priverstinio vykdymo procedūra – paskaičiuojamas atlygis antstoliui ir visa išieškotina suma priverstinai nurašoma nuo skolininko banko sąskaitos – prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 624 straipsnio 1 daliai, 665 straipsnio 1 daliai, 659 straipsnio 1 daliai, 657 straipsnio 1 daliai, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41, 67 punktams. Pareiškėjas (skolininkas) 2020 m. kovo 31 d. kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-189-881/2020 ir Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-385-324/2019, taip pat sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo 10 d. nutarties vykdymą iki kol ši byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, šiuo pagrindu pareiškėjas prašė antstolio sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0123/20/00288 iki bus išspręstas kasacinio skundo priėmimo ir prašymo dėl skundžiamo teismo sprendimo vykdymo sustabdymo klausimas. 2020 m. kovo 18 d. turto arešto aktu Nr. S-2495 antstolis M. P. areštavo ŽŪK „Pienas LT“ nekilnojamąjį turtą (pastatą, esantį ( - )) ir kilnojamąjį turtą (13 kelių transporto priemonių). Turto arešto mastas – 159 376 Eur. Jei antstolis būtų įkainojęs areštuotą turtą, būtų nustatęs, jog realizavus areštuotą kilnojamąjį (ir nekilnojamąjį) turtą gautos sumos būtų pakakę išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nepaisant to, antstolis, net nesulaukęs Raginime numatyto termino įvykdyti teismo sprendimą pabaigos, apribojo ŽŪK „Pienas LT“ disponavimą piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitos ir priverstinai išieškojo visą išieškotiną sumą bei vykdymo išlaidas iš banko sąskaitose esančių lėšų. Kadangi šie priverstinio vykdymo veiksmai laikyti neteisėtais, naikintini ir ši pinigų suma grąžintina ŽŪK „Pienas LT“, pareiškėjas prašė grąžinus šią sumą netaikyti ŽŪK „Pienas LT“ piniginėms lėšoms arešto, kadangi areštuoto kilnojamojo (ir nekilnojamojo) turto pakanka išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, o piniginių lėšų areštas itin apsunkina įmonės ūkinę komercinę veiklą.

93.

10Pareiškėjas ŽŪK „Pienas LT“ skunde dėl 2020 m. balandžio 8 d. patvarkymo nurodo, kad 2020 m. balandžio 8 d. antstolis M. P. priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. 0123/20/00288, kuriame nurodyta, jog vykdant vykdomąją bylą Nr. 0123/20/00288 dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko ŽŪK „Pienas LT“ trečios eilės išieškotojai UAB „MONTUOTOJAS“ išieškota 165 747,97 Eur ir ši suma paskirstyta taip: 1) išieškotojai – 132 704,31 Eur skolos, 246,40 Eur būtinos vykdymo išlaidos, 26 423,02 Eur palūkanos; 2) vykdymo išlaidos antstoliui – 9,23 Eur papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, 6 365,01 Eur atlyginimas antstoliui. Kadangi lėšos išieškotos neteisėtai, atitinkamai neteisėtu laikytinas ir tokiu būdu gautų lėšų paskirstymas.

114.

12Suinteresuotas asmuo antstolis M. P. 2020 m. balandžio 14 d. patvarkymu: 1) prašymo stabdyti vykdymo veiksmus netenkino, nenustačius vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų; 2) netenkino prašymo panaikinti procesinius veiksmus – vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-20-123-2997, vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-20-123-2998, nurodymo nurašyti lėšas Nr. S-20-123-3009 – nes veiksmai atlikti pasibaigus 10 dienų terminui; 3) netenkino prašymo grąžinti išieškotas ir paskirstytas lėšas, nes lėšos išieškotos teismo sprendimui įvykdyti. Patvarkyme nurodė, kad CPK nuostatos nenumato procesinės galimybės sustabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo tuo pagrindu, kad yra kreiptasi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą gali sustabdyti tik kasacinis teismas. ŽŪK „Pienas LT“, pateikęs prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ar atidėjimo, vykdomojoje byloje yra skolininkas, proceso šalies prašymu antstolis gali sustabdyti vykdymo veiksmus tik esant išieškotojo, o ne skolininko prašymui. Skolininkui Raginimas buvo išsiųstas trimis būdais: 1) 2020 m. kovo 18 d. 15.47 val. ŽŪK „Pienas LT“ oficialiu ir viešai deklaruojamu elektroniniu paštu ( - ); 2) 2020 m. kovo 18 d. išsiųstas registruota pašto siunta (įteikta skolininkui 2020 m. kovo 27 d.); 3) 2020 m. kovo 23 d. skolininko atstovas advokatas A. G. elektroniniu paštu pateikė antstoliui atstovavimo ŽŪK „Pienas LT“ sutartį bei prieštaravimą dėl Raginimo metu taikyto turto arešto ir prašymą jį panaikinti (2020 m. kovo 23 d. 17.58 val. skolininko atstovui dar kartą persiųsti skolininkui adresuoti dokumentai, advokatas pats yra nurodęs, kad dokumentai būtų jam siunčiami elektroniniu paštu). Skolininko atstovui įteikus procesinius dokumentus, 10 dienų Raginimo terminas pradėtas skaičiuoti nuo 2020 m. kovo 24 d., termino pabaiga buvo 2020 m. balandžio 2 d., todėl antstolis teisėtai ir pasibaigus 10 dienų Raginimo terminui pagrįstai areštavo skolininko lėšas. Skolininkui nevykdant įsiteisėjusio teismo sprendimo ir nesumokėjus skolos, nėra pagrindo grąžinti skolininkui išieškotas lėšas. CPK 665 straipsnio 2 dalies normoje pirmas turtas iš kurio išieškoma, nurodoma piniginės lėšos, todėl skolininko skundo argumentas, kad CPK nenumato galimybės išieškoti skolos iš skolininko piniginių lėšų, priešinga pozicija prieštarautų paties vykdymo proceso esmei – išieškoti skolos sumą, išreikštą piniginiu ekvivalentu išieškotojo naudai. Nors ir galiojant šalyje paskelbtam karantinui, įstatymų leidėjas nesustabdė CPK normų galiojimo, vykdymo proceso, nesustabdė skolų išieškojimo proceso. Išieškotojo naudai skolininkas nevykdo savo prievolės nuo 2017 m. Akivaizdu, kad nepagrįstai sustabdžius vykdymo procesą, skolininkui būtų suteikta privilegijuota padėtis ir galimybė toliau nevykdyti teismo sprendimo. Taip pat nukreipus išieškojimą į kitą turtą, o ne pinigines lėšas, išieškojimas užsitęstų, skolininkui tektų papildomai mokėti 8 procentų dydžio metines palūkanas ir kito turto areštas nereikštų visiško teismo sprendimo įvykdymo.

135.

14Suinteresuotas asmuo UAB „MONTUOTOJAS“ atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų prašė atmesti skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad skolininkas neteisingai skaičiuoja terminą, per kurį turėjo teisę įvykdyti teismo sprendimą geruoju. Skolininko atstovas advokatas A. G., kuris pats susisiekė su antstoliu dėl teismo sprendimo vykdymo 2020 m. kovo 23 d., tą pačią dieną gavo antstolio siųstus vykdymo procese priimtus dokumentus, jų gavimą kaip skolininko atstovas patvirtino 2020 m. kovo 23 d. elektroniniu laišku, todėl net jeigu darant prielaidą, kad skolininkas dėl nežinomų priežasčių negavo antstolio 2020 m. kovo 18 d. elektroninio laiško, tuomet terminas geruoju įvykdyti teismo sprendimą turėtų būti skaičiuojamas nuo 2020 m. kovo 24 d., o paskutinė diena teismo sprendimui įvykdyti būtų 2020 m. balandžio 2 d. Antstolis priverstinį teismo sprendimo vykdymą pradėjo 2020 m. balandžio 3 d., suėjus nustatytam 10 dienų terminui. Be to, pats skolininkas kitoje civilinėje byloje pripažino, jog antstolio raginimą gavo 2020 m. kovo 23 d. elektroniniu paštu, tai nurodydamas kasaciniame skunde, teiktame Lietuvos Aukščiausiajam Teismui civilinėje byloje Nr. e2A-189-881/2020. Nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo vykdomosios bylos sustabdymui. 2020 m. balandžio 10 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti skolininko kasacinį skundą. Šiuo atveju antstoliui numatyta diskrecijos teisė nuspręsti, iš kokio turto nepažeidžiant CPK 665 straipsnyje nustatyto eiliškumo turėtų būti išieškoma pirmiausia (jei išieškotojas pats nenurodė eiliškumo). Šiuo atveju antstolis pasirinko išieškojimo eiliškumą (pirmiausia išieškoti iš skolininko piniginių lėšų) ir išieškotojas tokiam pasirinkimui visiškai pritaria. Skolininko nurodytas išieškojimo eiliškumas pažeistų ir CPK 665 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, kad ketvirtąja (paskutine) eile išieškoma iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų, taip pat žaliavų ir medžiagų, staklių, įrengimų, kitų pagrindinių priemonių, skirtų tiesiogiai gamybai. Teismo sprendimo vykdymas yra užbaigtas (liko neišieškotas tik procesinių palūkanų likutis, susidaręs ne visiškai tiksliai apskaičiavus išieškotinų palūkanų sumą), piniginės lėšos iš skolininko yra išieškotos ir išmokėtos išieškotojui. Šių lėšų grąžinimas pažeistų išieškotojo interesus, taip pat neturėtų teisinio pagrindo, pažeistų įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principą. Akivaizdu, kad šio atsiliepimo į skundą surašymo dieną yra suėję visi terminai, per kuriuos skolininkas turėjo teisę geruoju įvykdyti vykdomąjį dokumentą, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu šie terminai būtų skaičiuojami.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

175.

18Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundus dėl antstolio veiksmų, priteisė UAB „MONTUOTOJAS“ iš pareiškėjo 290,40 Eur bylinėjimosi išlaidas.

196.

20Teismas konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui atsisakius priimti pareiškėjo kasacinį skundą, nėra pagrindo nagrinėti prašymą dėl vykdymo sustabdymo, nes neliko galimo sustabdymo pagrindo, dėl to pareiškėjo prašymas dėl vykdymo sustabdymo nebeaktualus, nenagrinėjamas, teismas plačiau dėl jo nepasisakė.

217.

22Teismas nustatė, kad antstolio raginimas pareiškėjui įteiktas trimis būdais: 1) 2020 m. kovo 18 d. 15.47 val. viešai deklaruojamu įmonės elektroniniu paštu ( - ); 2) 2020 m. kovo 18 d. raginimas išsiųstas registruotu paštu – įteiktas 2020 m. kovo 27 d.; 3) 2020 m. kovo 23 d. pareiškėjo advokatui A. G. jo nurodytu elektroniniu paštu.

238.

24Teismas sprendė, kad šiuo atveju reikia laikyti, jog pareiškėjui procesiniai dokumentai buvo įteikti juos išsiuntus pareiškėjo advokatui, kaip tinkamam pareiškėjo atstovui, jo paties nurodytu elektroniniu paštu ir jam pačiam išreiškus pageidavimą gauti dokumentus būtent elektroniniu paštu. Procesiniai dokumentai advokatui išsiųsti 2020 m. kovo 23 d. ir laikomi įteiktais kitą darbo dieną, t. y. 2020 m. kovo 24 d.

259.

26Dokumentų įteikimą įmonės bendruoju elektroniniu paštu teismas vertino kaip mažiau patikimą, todėl šiuo atveju įteikimas konkrečiam advokatui yra tikslesnis ir būtent toks įteikimas pasirinktas kaip tinkamiausias informuojant pareiškėją apie vykdymo procesą, todėl skaičiuojant antstolio raginime nurodytą 10 dienų terminą įvykdyti sprendimą nuo raginimo įteikimo pareiškėjo advokatui 2020 m. kovo 24 d. ir, pasibaigus raginime numatytam terminui, antstolis teisėtai nurašė pareiškėjo pinigines lėšas, nepažeisdamas nustatytų terminų.

2710.

28Teismas, patikrinęs viešai skelbiamus duomenis apie pareiškėją, nustatė, kad pareiškėjos pardavimo pajamos 2018 m. be PVM buvo 50 000 001–100 000 000 Eur, todėl konstatavo, jog įmonės apyvarta pakankamai didelė ir antstolio nurašyta 165 747,97 Eur suma įmonės veiklos neturėtų sužlugdyti, bei pažymėjo, kad išieškojimas iš pareiškėjo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto didintų tiek vykdymo išlaidas, tiek pareiškėjui skaičiuojamas procesines palūkanas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes vykdymo procesas truktų ilgiau, turtą reikėtų įkainuoti ir parduoti, ir visos minėtos išlaidos tik didėtų, o ilgesnis ir brangesnis vykdymo procesas pažeistų tiek išieškotojos, tiek skolininko interesus, tiek proceso ekonomiškumo principą, todėl šiuo atveju antstolio pasirinktą išieškojimą iš pareiškėjo piniginių lėšų teismas laikė protingu ir pagrįstu.

29III.

30Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

3114.

32Atskiruoju skundu pareiškėjas ŽŪK „Pienas LT“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3314.1.

34CPK 657 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, jog raginimas turi būti įteiktas registruotąja pašto siunta ir nenumato galimybės įteikti raginimą skolininkui elektroniniu paštu. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo plečiamai aiškino CPK 657 straipsnio 1 dalį, todėl padarė teisės aktams prieštaraujančias išvadas. Remiantis byloje esančiais įrodymais, antstolio M. P. 2020 m. kovo 18 d. Raginimas pareiškėjui buvo įteiktas registruotu paštu 2020 m. kovo 27 d., todėl nuo šio termino turėjo būti skaičiuojamas 10 dienų terminas įvykdyti sprendimą.

3514.2.

36Nei antstolis, nei pirmosios instancijos teismas neįvertino šiai bylai reikšmingų aplinkybių, t. y. jog iš pareiškėjo išieškotojo naudai priteista pinigų suma yra didelė, pareiškėjas kenčia nuo COVID-19 viruso sukeltų padarinių. Tam būtinų piniginių lėšų areštas šiuo sunkiu laikotarpiu itin apsunkino pareiškėjo, kaip veikiančio juridinio asmens, ūkinę komercinę veiklą. Teismo sprendimo įvykdymui areštavus kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį ir / ar nekilnojamąjį turtą, ne tik būtų buvus mažiau apsunkinama pareiškėjo veikla, tačiau kartu būtų pilnai užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas.

3714.3.

38Iš neteisėtų antstolio veiksmų negali kilti teisėtas galiojančio teismo vykdomojo dokumento įvykdymas, todėl antstolio įvykdyta procedūra turėtų būti panaikinta ir pakartota griežtai pagal teisės aktų reikalavimus.

3915.

40Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „MONTUOTOJAS“ prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo:

4115.1.

42Atskirojo skundo argumentai niekaip nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo. Skolininkas savo procesiniuose dokumentuose (tame tarpe ir atskirajame skunde) neįrodinėja, jog negavo raginimo ir kitų skundžiamų antstolio patvarkymų elektroniniu paštu, taip pat neginčija, kad skolininko atstovas advokatas A. G. pats raštu prašė įteikti jam visus vykdymo dokumentus elektroniniu paštu. Skolininkas elgiasi nesąžiningai, teigdamas, kad raginimą gavo vėliau, ir tokiu būdu piktnaudžiauja teise. Piktnaudžiaujančio teise asmens teisės ir interesai neturėtų būti ginami.

4315.2.

44Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pagrįstai atmetė skolininko skundo argumentus. Skolininkas nepateikė jokių savo teiginį (kad išieškoma suma jam yra didelė, bei tai, kad jis kenčia nuo COVID-19 viruso sukeltų padarinių) pagrindžiančių duomenų, o tai, jog išieškoma suma buvo labai greitai nurašyta nuo skolininko sąskaitų, taip pat byloja apie tai, jog ši suma nebuvo skolininkui itin reikšminga.

4515.3.

46Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, išieškojimas iš nekilnojamojo ar kilnojamojo skolininko turto neatitiktų nei išieškotojo, nei skolininko interesų, nes toks išieškojimas būtų ilgesnis ir brangesnis dėl sudėtingesnių turto realizavimo procesų, todėl išieškotojas ilgiau negautų išieškomų sumų, o skolininkas turėtų patirti papildomas išlaidas bei jam būtų skaičiuojamos procesinės palūkanos.

4715.4.

48Teismo sprendimo vykdymas yra užbaigtas, piniginės lėšos iš skolininko yra išieškotos ir išmokėtos išieškotojui. Šių lėšų grąžinimas pažeistų išieškotojo interesus, taip pat neturėtų teisinio pagrindo, pažeistų įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principą. Akivaizdu, kad atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymo dieną yra suėję visi terminai, per kuriuos skolininkas turėjo teisę geruoju įvykdyti vykdomąjį dokumentą, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu šie terminai būtų skaičiuojami.

4916.

50Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis M. P. prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo:

5116.1.

52Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skolininkas (per jį atstovaujantį advokatą) raginimą įvykdyti teismo sprendimą gavo 2020 m. kovo 23 d., todėl paskutinė diena įvykdyti teismo sprendimą buvo 2020 m. balandžio 2 d., taigi antstolio nuo 2020 m. balandžio 3 d. pradėtas priverstinis teismo sprendimo vykdymas buvo visiškai teisėtas. Pažymėjo, kad skolininkas savo procesiniuose dokumentuose (taip pat ir atskirajame skunde) neįrodinėja, jog negavo raginimo ir kitų skundžiamų antstolio patvarkymų elektroniniu paštu, taip pat neginčija, kad skolininkas atstovas advokatas A. G. pats raštu prašė įteikti jam visus vykdymo dokumentus elektroniniu paštu.

5316.2.

54Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pagrįstai atmetė skolininko skundo argumentus. Vykdymo procesas, visų pirma, skirtas išieškotojo teisių gynimui ir jų atstatymui. Tai, kad skolininkas teigia, jog dėl COVID-19 patiria neigiamus padarinius, yra nepagrįsti, nes lygiai tokius pačius neigiamus padarinius dėl COVID-19, taip pat ir dėl ilgą laiką įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo patiria ir išieškotojas.

5516.3.

56Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad išieškojimas iš nekilnojamojo ar kilnojamojo skolininko turto neatitiktų nei išieškotojo, nei skolininko interesų, nes toks išieškojimas būtų ilgesnis ir brangesnis dėl sudėtingesnių turto realizavimo procesų, todėl išieškotojas ilgiau negautų išieškomų sumų, o skolininkas turėtų patirti papildomas išlaidas bei jam būtų skaičiuojamos procesinės palūkanos.

5716.4.

58Nesutinka su skolininko atskirajame skunde deklaruojama pozicija, jog antstolio 2020 m. balandžio 3 d. patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-20-123-2997, vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-20-123-2998 ir nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-20-123-3009 panaikinimo atveju skolininkui turi būti grąžintos nurašytos lėšos. Teismo sprendimas yra įvykdytas, piniginės lėšos iš skolininko yra išieškotos ir išmokėtos išieškotojui. Šių lėšų grąžinimas pažeistų išieškotojo interesus, taip pat neturėtų teisinio pagrindo, pažeistų įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principą.

konstatuoja:

59IV.

60Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6117.

62Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

6318.

64Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo skundus dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6519.

66Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Taigi vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-706/2016). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi įvertinti, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms, antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

6720.

68Iš vykdomojoje byloje Nr. 0123/20/00288 esančių duomenų nustatyta, kad antstolis M. P. vykdo Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 16 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-385-324/2019 dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko ŽŪK „Pienas LT“ išieškotojos UAB „MONTUOTOJAS“ naudai, išduotą Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo 10 d. nutarties, kuria buvo pakeistas Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. sprendimas, pagrindu. Antstolis 2020 m. kovo 18 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-123-2594/S-2492 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-123-2620/S-2493, raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-20-123-2610/S-2494, kuriuo skolininkas buvo paragintas per 10 dienų nuo šio raginimo gavimo dienos sumokėti 132 704,31 Eur skolos, 8 procentų dydžio metinę palūkanų normą nuo 120 184,55 Eur sumos, skaičiuojamą nuo 2017 m. birželio 19 d., ir 250,85 Eur vykdymo išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą, bei patvarkymą dėl turto arešto raginimo metu Nr. S-20-123-2631/S-2496. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui buvo išsiųstas 2020 m. kovo 18 d. registruotu paštu įmonės adresu – ( - ), ir įmonės elektroninio pašto adresu – ( - ). Raginimas, siųstas registruota pašto siunta, įteiktas 2020 m. kovo 27 d.

6921.

70Taip pat iš vykdomojoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2020 m. kovo 23 d. 17.38 val. su antstoliu elektroniniu paštu susisiekė advokatas A. G., nurodydamas, kad atstovauja ŽŪK „Pienas LT“, ir prašydamas nedelsiant panaikinti areštą ŽŪK „Pienas LT“ turtui bei atsiųsti procesinius vykdymo dokumentus, suteikiant 10 dienų terminą nuo dokumentų įteikimo jų įvykdymui, o procesinius dokumentus siųsti advokatui A. G. jo elektroninio pašto adresu. 2020 m. kovo 23 d. 17.58 val. antstolis M. P. advokatui A. G. jo nurodyto elektroninio pašto adresu išsiuntė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, patvarkymą dėl turto arešto. 2020 m. balandžio 3 d. antstolis priėmė nurodymą priverstinai nurašyti lėšas Nr. S-20-123-3009 ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-123-2998, 2020 m. balandžio 8 d. – išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą.

7122.

72Apeliantas nurodo, jog vykdomojoje byloje antstolio M. P. 2020 m. kovo 18 d. Raginimas pareiškėjui buvo įteiktas registruotu paštu 2020 m. kovo 27 d., todėl nuo šio termino turėjo būti skaičiuojamas 10 dienų terminas įvykdyti sprendimą, todėl antstolis 2020 m. balandžio 3 d. neteisėtai priėmė nurodymą priverstinai nurašyti lėšas, kurios buvo nurašytos ir 2020 m. balandžio 8 d. patvarkymu paskirstytos.

7323.

74Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra procesinis dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir išvengti priverstinio vykdymo priemonių bei jų lemiamų papildomų išlaidų.

7524.

76Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai (CPK 657 straipsnio 1 dalis). Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais elektroninių ryšių priemonėmis pagal CPK 1751 straipsnio 9 dalį, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos (CPK 6241 straipsnio 3 dalis). CPK 1751 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie CPK nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis, procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1R-205 patvirtinto Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6 punkte nustatyta, kad vykdymo proceso šalys turi teisę pateikti antstoliui rašytinį prašymą ir nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidautų gauti pranešimus apie Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka į Antstolių informacinę sistemą pateiktus jiems adresuotus naujus antstolio procesinius dokumentus, taip pat gauti šių dokumentų kopijas.

7725.

78Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2020 m. kovo 23 d. 17.38 val. antstolis iš pareiškėjo atstovo advokato A. G. elektroniniu paštu gavo elektroninį laišką, kuriame buvo nurodyta, jog advokatas atstovauja ŽŪK „Pienas LT“, prašo panaikinti visus areštus, kurie taikomi ŽŪK „Pienas LT“ turtui, atsiųsti vykdymo proceso dokumentus, suteikti 10 dienų terminą nuo dokumentų įteikimo jų įvykdymui bei procesinius dokumentus siųsti ir apie panaikintus areštus informuoti advokato elektroniniu paštu. 2020 m. kovo 23 d. 17.58 val. antstolis advokatui jo nurodytu elektroniniu paštu išsiuntė patvarkymą priimti vykdyti, raginimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir patvarkymą dėl arešto. 2020 m. kovo 23 d. 18.12 val. advokatas A. G. elektroniniu laišku antstoliui patvirtino (b. l. 19) apie siųstų dokumentų gavimą, nurodydamas „abejoju ar dokumentų siuntimas elektroniniu paštu prilygsta įteikimui, tačiau šiandieną aš, kaip ŽŪK „Pienas LT“ atstovas, patvirtinu, kad dokumentus gavau“.

7926.

80Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl CPK 604 straipsnio, reglamentuojančio procesinių dokumentų įteikimą vykdymo proceso metu, taikymo, yra nurodęs, jog nėra pagrindo CPK 604 straipsnio normą nei per se, nei vykdymo procesą reglamentuojančių normų visumos kontekste aiškinti kaip nustatančią, kad vienintelis leistinas ir teisėtas procesinių dokumentų įteikimo būdas yra jų siuntimas registruotu laišku, o įteikimas kitu būdu nesukelia teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2009).

8127.

82Bylos medžiaga patvirtina, jog apeliantas su antstolio kontora dėl vykdomosios bylos eigos ir aplinkybių bendravo per jį atstovaujantį advokatą A. G. ir jam visa informacija buvo suteikiama jo advokato parinktu būdu – elektroniniu paštu, o Raginimas buvo įteiktas 2020 m. kovo 23 d. (advokatui A. G. 2020 m. kovo 23 d. 18.12 val. antstoliui elektroniniu laišku patvirtinus apie antstolio siųstų dokumentų gavimą), todėl 10 dienų terminas Raginimui įvykdyti baigėsi 2020 m. balandžio 2 d. Remiantis tuo, kas nurodyta, atmestini atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo plečiamai aiškino CPK 657 straipsnio 1 dalį, todėl padarė teisės aktams prieštaraujančias išvadas. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs vykdomojoje bei civilinėje bylose esančius rašytinius įrodymus, konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje antstolis, skolininkui per nustatytą 10 dienų terminą Raginimo neįvykdžius geruoju, 2020 m. balandžio 3 d. teisėtai priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

8328.

84Apeliantas taip pat teigia, jog nei antstolis, nei pirmosios instancijos teismas neįvertino bylai reikšmingų aplinkybių (jog priteista pinigų suma yra didelė, pareiškėjas kenčia nuo COVID-19 viruso sukeltų padarinių), todėl teismo sprendimo įvykdymui areštavus kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį ir / ar nekilnojamąjį turtą, ne tik būtų buvus mažiau apsunkinama pareiškėjo veikla, tačiau kartu būtų pilnai užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas.

8529.

86CPK XLVII skyriuje nustatytos išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės. CPK 662 straipsnyje nurodyta išieškojimo iš skolininko pajamų ar turto eilės tvarka. CPK 662 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (tai yra iki priverstinio vykdymo pradžios) nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas.

8730.

88CPK 665 straipsnio 1–4 dalyse nustatyta, jog pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai; antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas; trečiąja eile išieškoma iš kito turto, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 dalyje; ketvirtąja eile išieškoma iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų, taip pat žaliavų ir medžiagų, staklių, įrengimų, kitų pagrindinių priemonių, skirtų tiesiogiai gamybai.

8931.

90Apeliacinės instancijos teismas su apelianto argumentais, jog teismo sprendimo įvykdymui areštavus kitą pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį ir / ar nekilnojamąjį turtą, ne tik būtų buvus mažiau apsunkinama pareiškėjo veikla, tačiau kartu būtų pilnai užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas, sutikti negali, nes, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, išieškojimas iš nekilnojamojo ar kilnojamojo skolininko turto neatitiktų nei išieškotojo, nei skolininko interesų, nes toks išieškojimas būtų ilgesnis ir brangesnis dėl sudėtingesnių turto realizavimo procesų, todėl išieškotojas ilgiau negautų išieškomų sumų, o skolininkas turėtų patirti papildomas išlaidas bei jam būtų skaičiuojamos procesinės palūkanos. Apeliantas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui taip pat nepagrindė, kodėl išieškojimo nukreipimas į pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį ir / ar nekilnojamąjį turtą, būtų ekonomiškesnis sprendimas siekiant kuo greičiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, nei išieškojimo nukreipimas į pareiškėjo įmonės pinigines lėšas nurašant 165 747,97 Eur sumą, kuri, atsižvelgiant į pareiškėjo viešai skelbiamas pardavimo pajamas, kurios pagal www.rekvizitai.lt duomenis 2019 m. sudarė 50 mln.–100 mln. Eur be PVM, nėra santykinai didelė.

9132.

92Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

9333.

94Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei nustatytoms bylos aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundus dėl antstolio veiksmų, procesinės teisės normų, pareiškėjo, kitų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidė, taikė jas tinkamai ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9534.

96Atmetus atskirąjį skundą, bylinėjimosi išlaidos apeliantui neatlyginamos. Išieškotoja UAB ‚MONTUOTOJAS“ pateikė įrodymus apie 290,40 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Atmetus apelianto ŽŪK „Pienas LT“ atskirąjį skundą, iš apelianto išieškotojos UAB „MONTUOTOJAS“ naudai priteistinos išieškotojos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos – 290,40 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

97Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

98Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

99Priteisti suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „MONTUOTOJAS“, juridinio asmens kodas 121520069, iš pareiškėjo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“, juridinio asmens kodas 302291237, 290,40 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties eurų keturiasdešimties centų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme.

100Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo žemės ūkio... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas (toliau – ŽŪK) „Pienas LT“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde dėl 2020 m. balandžio 3 d. priimto patvarkymo nurodo,... 9. 3.... 10. Pareiškėjas ŽŪK „Pienas LT“ skunde dėl 2020 m. balandžio 8 d.... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo antstolis M. P. 2020 m. balandžio 14 d. patvarkymu: 1)... 13. 5.... 14. Suinteresuotas asmuo UAB „MONTUOTOJAS“ atsiliepime į skundą dėl... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 5.... 18. Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 19. 6.... 20. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui atsisakius priimti... 21. 7.... 22. Teismas nustatė, kad antstolio raginimas pareiškėjui įteiktas trimis... 23. 8.... 24. Teismas sprendė, kad šiuo atveju reikia laikyti, jog pareiškėjui... 25. 9.... 26. Dokumentų įteikimą įmonės bendruoju elektroniniu paštu teismas vertino... 27. 10.... 28. Teismas, patikrinęs viešai skelbiamus duomenis apie pareiškėją, nustatė,... 29. III.... 30. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 31. 14.... 32. Atskiruoju skundu pareiškėjas ŽŪK „Pienas LT“ prašo panaikinti Kauno... 33. 14.1.... 34. CPK 657 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, jog raginimas turi būti... 35. 14.2.... 36. Nei antstolis, nei pirmosios instancijos teismas neįvertino šiai bylai... 37. 14.3.... 38. Iš neteisėtų antstolio veiksmų negali kilti teisėtas galiojančio teismo... 39. 15.... 40. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „MONTUOTOJAS“... 41. 15.1.... 42. Atskirojo skundo argumentai niekaip nepaneigia pirmosios instancijos teismo... 43. 15.2.... 44. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei... 45. 15.3.... 46. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, išieškojimas iš... 47. 15.4.... 48. Teismo sprendimo vykdymas yra užbaigtas, piniginės lėšos iš skolininko yra... 49. 16.... 50. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis M. P. prašo... 51. 16.1.... 52. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skolininkas (per jį... 53. 16.2.... 54. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei... 55. 16.3.... 56. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad išieškojimas iš... 57. 16.4.... 58. Nesutinka su skolininko atskirajame skunde deklaruojama pozicija, jog antstolio... 59. IV.... 60. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 17.... 62. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 63. 18.... 64. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 65. 19.... 66. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 67. 20.... 68. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0123/20/00288 esančių duomenų nustatyta, kad... 69. 21.... 70. Taip pat iš vykdomojoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2020 m. kovo... 71. 22.... 72. Apeliantas nurodo, jog vykdomojoje byloje antstolio M. P. 2020 m. kovo 18 d.... 73. 23.... 74. Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti... 75. 24.... 76. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto... 77. 25.... 78. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2020 m. kovo 23... 79. 26.... 80. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl CPK 604 straipsnio,... 81. 27.... 82. Bylos medžiaga patvirtina, jog apeliantas su antstolio kontora dėl... 83. 28.... 84. Apeliantas taip pat teigia, jog nei antstolis, nei pirmosios instancijos... 85. 29.... 86. CPK XLVII skyriuje nustatytos išieškojimo iš skolininko turto bendrosios... 87. 30.... 88. CPK 665 straipsnio 1–4 dalyse nustatyta, jog pirmąja eile išieškoma iš... 89. 31.... 90. Apeliacinės instancijos teismas su apelianto argumentais, jog teismo sprendimo... 91. 32.... 92. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 93. 33.... 94. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei nustatytoms bylos aplinkybėms,... 95. 34.... 96. Atmetus atskirąjį skundą, bylinėjimosi išlaidos apeliantui neatlyginamos.... 97. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 98. Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.... 99. Priteisti suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 100. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....