Byla 3K-3-403/2009
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo – K. Š

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus, Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio R. V. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio R. V. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo – K. Š.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių vykdymo išlaidų išieškojimą, aiškinimo ir taikymo.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko K. Š. 417,56 Lt vykdymo išlaidų pareiškėjo naudai.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2003 m. spalio 2 d. priėmė vykdyti Kauno rajono policijos komisariato 2003 m. liepos 9 d. nutarimą dėl skolos išieškojimo iš K. Š. Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. Vykdymo proceso metu nustatęs, kad skola sumokėta, pareiškėjas nusiuntė skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodė vykdymo išlaidų dydį ir pasiūlė skolininkui per nustatytą terminą pervesti nurodytą sumą į pareiškėjo depozitinę sąskaitą. Skolininkas K. Š. siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas gavo 2008 m. balandžio 7 d., o 2008 m. balandžio 8 d. atvyko pas pareiškėją ir pareiškė, kad siūlyme nurodytos vykdymo išlaidų sumos nemokės.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

8Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimo netenkino.

9Teismas nurodė, kad CPK 604 straipsnyje nustatyta antstoliui pareiga procesinius dokumentus siųsti registruotu laišku. Remdamasis bylos medžiaga, teismas nustatė, kad pareiškėjas šį reikalavimą pažeidė, t. y. byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjo 2008 m. balandžio 3 d. raštiškas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas skolininkui buvo išsiųstas registruotu laišku, todėl pareiškėjo reikalavimas netenkintinas (CPK 593 straipsnio 4 dalis).

10Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. kovo 3 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartį paliko nepakeistą.

11Teisėjų kolegija pažymėjo, kad antstolio raštiškas siūlymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo yra procesinis dokumentas, sukeliantis teisines pasekmes. Tokį antstolio veiksmą skolininkas gali skųsti CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka ir CPK 643 straipsnio 5 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija sprendė, kad raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis privalo skolininkui siųsti registruotu laišku (CPK 604 straipsnis), o šios tvarkos nesilaikymas laikytinas esminiu procesinės teisės normos pažeidimu. Neišsiuntus raštiško siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas, skolininkui užkertamas kelias ginčyti šį siūlymą įstatymo nustatyta tvarka (CPK 643 straipsnio 5 punktas). Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą ir padarė išvadas, tinkamai įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, teisingai taikydamas ir aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, teismo išvados atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes (CPK 185 straipsnis), todėl skundžiamos nutarties naikinti ar keisti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjas, įvykdęs CPK 604 straipsnio reikalavimus, gali pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu išieškoti skolininko nesumokėtas vykdymo išlaidas, nes toks kreipimasis bus reiškiamas kitu įstatyminiu pagrindu nei šioje byloje – informavus skolininką nustatyta tvarka ir šiam atsisakius per įstatymo nustatytą terminą savo noru sumokėti vykdymo išlaidas. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutartį ir priimti naują sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

141. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai išaiškino CPK 604 straipsnio normas, neatsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes, netinkamai konstatavo raštiško siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas gavimo faktą. Kasatoriaus nuomone, iš vykdomosios bylos medžiagos (2008 m. balandžio 8 d. interesanto priėmimo akto) matyti, kad skolininkas raštišką siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas gavo. Dėl to, kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismo aiškinimas, kad, neišsiuntus raštiško siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas, skolininkui užkirstas kelias ginčyti jį įstatymo nustatyta tvarka, yra nelogiškas. Be to, pasiūlymas nėra skundžiamas (CPK 611 straipsnis), o skolininko nesutikimas dėl vykdymo išlaidų ir jų dydžio yra nagrinėjami civilinėje byloje pagal antstolio pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, ir skolininkas tokioje byloje gali naudotis visomis savo procesinėmis teisėmis: teikti prieštaravimus dėl vykdymo išlaidų, apskųsti nutartį (CPK 593 straipsnis). Teismo aiškinimas, kad antstolis negali įteikti dokumentų, skirtų skolininkui, asmeniškai, taip pat ir antstolių kontoroje, o dokumentai gali būti siunčiami tik registruotu laišku, prieštarauja procesinių dokumentų įteikimo institutui, pamatiniams koncentracijos ir ekonomiškumo principams (CPK 7 straipsnis), materialinėje teisėje įtvirtintiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnio 4 dalis), procesinių dokumentų įteikimo institutui (CPK 122, 123, 127 straipsniai). Kasatoriaus nuomone, skolininko parašas skolininko priėmimo akte, kuriame jis raštu patvirtino, jog neketina mokėti apskaičiuotų vykdymo išlaidų ir yra nepatenkintas siunčiamais laiškais, t. y. siūlymais, teismo turėjo būti prilygintas siūlymo skolininkui asmeniškai pasirašytinai įteikimu (CPK 7, 122, 123, 127, 611 straipsniai).

152. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 7 straipsnio, 593 straipsnio, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 straipsnio reikalavimus. Pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas 2008 m. balandžio 15 d. ir, remiantis CPK 593 straipsniu, turėjo būti išnagrinėtas per septynias dienas, tačiau teismo nutartis priimta tik 2008 m. lapkričio 27 d. Kasatoriaus pareiškimas atmestas, remiantis tik vienu motyvu, t. y. ta aplinkybe, jog nėra duomenų apie raštiško siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas išsiuntimą registruotu laišku. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje taip pat nurodomas tik šis argumentas.

163. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė pareiškėjo, kaip teismų ir kitų kompetentingų institucijų bei pareigūnų sprendimų vykdytojo, teises bei teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą; formuodamas ydingą praktiką, panaikina antstolio motyvaciją efektyviai vykdyti vykdomuosius dokumentus, sukelia neigiamą poveikį sprendimų vykdymo veiksmingumui.

17Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo prašė skundą atmesti. K. Š. nuomone, dėl jo veiksmų pareiškėjas jokių vykdymo išlaidų neturėjo. Apie vykdymo išlaidų dydį pareiškėjas nepranešė. Vykdymo išlaidų dydis nenurodytas ir kasaciniame skunde. Kasatoriaus padaryti vykdymo proceso pažeidimai konstatuoti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartyje, kasatorius jų neginčija. Dėl to nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad teismai, priimdami nutartis nagrinėjamoje byloje, neatsižvelgė į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Be to, apeliacinės instancijos teismas išaiškino kasatoriui, kad, įvykdęs CPK 604 straipsnio reikalavimus, jis vėl įgis teisę kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20Dėl CPK normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą vykdymo procese, aiškinimo

21Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo (2002 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. IX-876 redakcija) 3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB „JGK statyba“ v. AB „Lithun“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2008). Civilinio proceso santykiai taip pat tvarkomi ir kooperacijos principo pagrindu, todėl visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus, taip užkirsdami kelią jų pažeidimui, užtikrindami vykdymo procese dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą.

22Vykdymo procesas užbaigiamas vykdymo išlaidų išieškojimu. Jų išieškojimas reglamentuojamas CPK VI dalies normų. Vadovaujantis CPK 610 straipsniu, įvykdžius sprendimą, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Išieškodamas vykdymo išlaidas, antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 611 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti (CPK 611 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje dėl CPK 611 straipsnio taikymo išaiškinta, kad išieškodamas vykdymo išlaidas antstolis privalo visų pirma informuoti skolininką apie vykdymo išlaidų dydį ir suteikti jam terminą šioms išlaidoms apmokėti arba jų dydžiui ginčyti; teisę kreiptis dėl vykdymo išlaidų priteisimo antstolis įgyja tuo atveju, kai gavęs raštišką siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas skolininkas pinigų nesumoka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis D. K. v. antstolis A. Ch., bylos Nr. 3K-3-285/2007; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V., bylos Nr. 3K-3-36/2008). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad sprendžiant dėl antstolio prašymo priteisti vykdymo išlaidas esminė aplinkybė yra ta, ar skolininkas gavo raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo. Jeigu ši sąlyga įvykdyta, teismas turi nagrinėti pareikšto prašymo pagrįstumą.

23Nagrinėjamoje byloje teismai, taikydami CPK 604 ir 611 straipsnių normas, nustatė, kad skolininkui raštiškas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas buvo išsiųstas ne registruotu, o paprastu paštu, ir vien dėl to laikė, kad skolininkas nebuvo tinkamai informuotas apie siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, nenustatinėjo, ar skolininkas antstolio siūlymą gavo ir nenagrinėjo pareikšto prašymo iš esmės. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia teismų pozicija yra neteisinga.

24Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis), tai reiškia, kad teisės normas teismas taiko ne statiškai, formaliai, o atsižvelgdamas į individualios situacijos teisinių santykių ypatybes ir nustatyto teisinio reglamentavimo tikslus.

25CPK 604 straipsnyje yra įtvirtinta registruotu laišku siunčiamų procesinių dokumentų įteikimo prezumpcija: procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje numatytą atvejį. Procesinių dokumentų siuntimas registruotu laišku yra papildoma garantija, kad asmuo bus laiku ir tinkamai informuotas apie procesinio dokumento turinį ir galės atitinkamomis teisinėmis priemonėmis į jį reaguoti; taip apsaugomas vykdymo proceso dalyvio interesas būti informuotam apie atliekamus vykdymo veiksmus. Kartu pažymėtina, kad nėra pagrindo CPK 604 straipsnio normą nei per se, nei vykdymo procesą reglamentuojančių normų visumos kontekste aiškinti kaip nustatančią, kad vienintelis leistinas ir teisėtas procesinių dokumentų įteikimo būdas yra jų siuntimas registruotu laišku, o įteikimas kitu būdu nesukelia teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 611 straipsnio 1 dalies reikalavimai nepažeidžiami tuo atveju, kai asmuo gauna antstolio pasiūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo įteiktą ne registruotu laišku, o kitu būdu, jeigu toks įteikimas leidžia jam susipažinti su dokumento turiniu ir pasinaudoti įstatymo suteikiamomis galimybėmis ginti savo interesus. Dėl to byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo, turi būti nustatinėjama, ar skolininką pasiekė reikalinga ir būtina informacija, o ne tai, kokiu būdu jis tą informaciją gavo. Įrodymais, patvirtinančiais, kad skolininkas apie vykdymo išlaidas ir jų dydį yra informuotas, gali būti ne tik registruotas laiškas, bet ir kiti leistini įrodymai, pvz., skolininko pareiškimai antstoliui ar teismui ir pan.

26Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismui kartu su apeliaciniu skundu buvo pateikti įrodymai (pašto korespondencijos siuntų sąrašas, interesanto priėmimo aktas), kuriuose, kasatoriaus teigimu, yra duomenų, liudijančių apie tai, kad skolininkas apie jam apskaičiuotas vykdymo išlaidas ir jų dydį buvo informuotas tinkamai. Formaliai taikydamas įstatymo nuostatas, apeliacinės instancijos teismas apsiribojo konstatavimu, kad skolininkui raštiškas pasiūlymas sumokėti vykdymo išlaidas nebuvo įteiktas registruotu laišku, ir nevertino kasatoriaus pateiktų įrodymų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė aptartas procesinės teisės normas ir šie pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisėtos nutarties priėmimui. Dėl to skundžiama teismo nutartis panaikinama ir byla grąžinama nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.

27Kiti kasacinio skundo argumentai nenagrinėjami kaip neturintys esminės reikšmės skundžiamos teismo nutarties teisėtumo vertinimui.

28Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme

29Kasacinės instancijos teisme patirta 27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis). Kadangi byla grąžinama nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, tai nurodytų išlaidų priteisti valstybės naudai šioje procesinėje stadijoje nėra galimybės (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Dėl nurodytų išlaidų priteisimo valstybės naudai turės pasisakyti apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą pakartotinai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 1 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.

32Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko K. Š.... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2003 m. spalio 2 d. priėmė vykdyti Kauno rajono... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjo... 9. Teismas nurodė, kad CPK 604 straipsnyje nustatyta antstoliui pareiga... 10. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m.... 11. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad antstolio raštiškas siūlymas dėl vykdymo... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai išaiškino CPK 604 straipsnio... 15. 2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 7 straipsnio, 593 straipsnio,... 16. 3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė pareiškėjo, kaip teismų ir... 17. Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo prašė skundą atmesti.... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Dėl CPK normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą... 21. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 22. Vykdymo procesas užbaigiamas vykdymo išlaidų išieškojimu. Jų... 23. Nagrinėjamoje byloje teismai, taikydami CPK 604 ir 611 straipsnių normas,... 24. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo... 25. CPK 604 straipsnyje yra įtvirtinta registruotu laišku siunčiamų procesinių... 26. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismui kartu su... 27. Kiti kasacinio skundo argumentai nenagrinėjami kaip neturintys esminės... 28. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės... 29. Kasacinės instancijos teisme patirta 27 Lt išlaidų, susijusių su... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 32. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...