Byla e2-1684-595/2017
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, galinčius sukelti žalos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Pečiūrienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D. V., atsakovo UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovei V. K., atsakovo kredito unijos „Vilniaus kreditas“ atstovams advokatams G. M. ir E. A.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nord Service“ ieškinį atsakovams kredito unijai „Vilniaus kreditas“, UAB „Šiaulių banko lizingas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, galinčius sukelti žalos,

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui prevencinį ieškinį atsakovams kredito unijai „Vilniaus kreditas“ ir UAB „Šiaulių banko lizingas“ (e.b. 2 t., b.l. 11-23). Ieškiniu prašo uždrausti atsakovui kredito unijai „Vilniaus kreditas" perleisti teisę vykdyti 2015-06-29 Veiklos nuomos sutartimi Nr. NV-152-02511, 2015-07-07 Veiklos nuomos sutartimi Nr. NV-152-02509 ir 2015-06-29 Atpirkimo sutartimi Nr. NV-152-02511 bei 2015-07-07 Atpirkimo sutartimi Nr. NV-152-02509 prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims, susijusius su įsigijimu šio turto, t. y. 556,70 kv. m administracinių patalpų su 24,47 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 1940 m., esančias ( - ), 1687/2053 dalies 41,06 kv. m negyvenamųjų patalpų, 1940 m., esančių ( - ), - 32277/56500 dalies 0,0565 ha žemės sklypo, esančio ( - ), -24223/56500 dalies 0,0565 ha žemės sklypo, esančio ( - ), -250,66 kv. m administracinių patalpų, 1940 m., esančias ( - ), -366/2053 dalių41,06 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų, 1940 m., esančių ( - ) 81,26 kv. m neįrengtos pastogės, 1940 m., esančios ( - ), -75,32 kv. m neįrengtos pastogės, 1940 m., esančios ( - ). Uždrausti atsakovui UAB „Šiaulių banko lizingas" perleisti nuosavybės teisę, neužtikrinus naujojo savininko pareigos vykdyti 2015-06-29 Atpirkimo sutartį Nr. NV-152-02511 ir 2015-07-07 Atpirkimo sutartį Nr. NV-152-02509, į 2015-06-29 Veiklos nuomos sutartyje Nr. NV-152-02511 ir 2015-07-07 Veiklos nuomos sutartyje Nr. NV-152-02509 nurodytą turtą, t. y. 556,70 kv. m administracinių patalpų su 24,47 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 1940 m., esančias ( - ), 1687/2053 dalies 41,06 kv. m negyvenamųjų patalpų, 1940 m., esančių ( - ), 32277/56500 dalies 0,0565 ha žemės sklypo, esančio ( - ), 24223/56500 dalis 0,0565 ha žemės sklypo, esančio ( - ), 250,66 kv. m administracines patalpas, 1940 m., esančias ( - ), 366/2053 dalis 41,06 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų, 1940 m., esančių ( - ), 81,26 kv. m. neįrengtą pastogę, 1940 m., esančią ( - ), -75,32 kv. m neįrengtą pastogę, 1940 m., esančią ( - ).

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas nuosavybės teise valdė žemės sklypą ir administracines, negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). 2015-02-18 sudarytomis pirkimo- pardavimo sutartimis dalį jam priklausančio žemės sklypo, negyvenamųjų patalpų ir administracines patalpas pardavė atsakovui kredito unijai „Vilniaus kreditas“. Minėtam atsakovui, kaip licencijuojamą veiklą vykdančiai kredito unijai, 2015 metų pirmoje pusėje iškilo grėsmė pažeisti jos veiklą ribojančius normatyvus (kapitalo pakankamumo, t. y. kapitalo, apskaičiuoto teisės aktų nustatyta tvarka ir viso kredito unijos turto bei nebalansinių straipsnių, įvertintų pagal riziką, santykis), todėl jis turėjo skubiai parduoti jam priklausantį turtą ir tuo pačiu užsitikrinti galimybę tęsti patalpose savo veiklą. Kredito unija „Vilniaus kreditas“ susitarė su UAB „Šiaulių banko lizingas“ dėl veiklos nuomos sutarčių sudarymo. Tačiau UAB „Šiaulių banko lizingas“ nesutiko įsigyti ir vėliau nuomoti tik dalį pastato, turėjo būti parduotas visas pastatas, kartu su ieškovui priklausančiomis patalpomis. Ieškovas sutiko perleisti jam nuosavybės teise priklausančias patalpas su sąlyga, jog atsakovai jam garantuos patalpų atpirkimo teisę, pasibaigus nuomos terminui. Ieškovas sutiko sudaryti Veiklos nuomos sutartį ir tęsti šimtatūkstantines investicijas į perleidžiamą pagal sutartis turtą, nes buvo įsitikinęs, jog sudarytos sutartys, jų visuma, jam garantuoja teisę atpirkti iš UAB „Šiaulių banko lizingas“ tiek kredito unijai priklausiusią turto dalį, tiek jam nuosavybės teise priklausiusią turto dalį, o taip pat užsitikrino teisę nepertraukiamai, t. y. 4 metus nuo Subnuomos sutarties sudarymo, naudotis jam priklausiusiu turtu, į jį investuoti, o vėliau - susigrąžinti nuosavybės teisę į šią turto dalį su visomis atliktomis investicijomis. Šią teisę jam užtikrino Veiklos nuomos sutartyse Specialiosios dalies 3 punkte numatyta, kad pasibaigus terminui ir kredito unijai įvykdžius Lizingo bendrovei visus įsipareigojimus pagal visas tarp šalių sudarytas sutartis, formalią pirmumo teisę (bet ne pareigą) į viso turto įsigijimą iš Lizingo bendrovės už likutinę vertę turi kredito unija, tačiau ji pareiškė, kad sutarties sudarymo metu ji sprendžia, jog tikėtina, kad šia teise jie nepasinaudos. Šis teiginys buvo įtrauktas kaip garantija, jog ieškovas turės teisę atpirkti visą turtą, patvirtinant, jog sutartyje tik formaliai numatyta kredito unijai teisė išpirkti turtą, nes tokia sąlyga tipinė Veiklos nuomos sutartims. Ieškovas buvo informuotas, jog kredito unija neturi ir neturės galimybės įgyvendinti šios teisės, nepažeisdamas kredito unijos veiklą ribojančių normatyvų, todėl vienintelis realus ir galimas atpirkėjas yra ieškovas. Šiuo metu šių jo ketinimų įgyvendinimui iškilo reali grėsmė, todėl, siekiant apsisaugoti nuo žalos padarymo ateityje, yra reiškiamas prevencinio apsauginio pobūdžio ieškinys. Nurodo, kad jo būsimą žalą sudaro atliktos investicijos į turtą, t. y. 5 473,58 EUR išlaidos už komunalinius mokesčius, 38 458,03 EUR išlaidos už subnuomą, 620 570,49 EUR išlaidos tiekėjams, iš kurių 13 738,77 EUR sudaro išlaidos už elektros energiją, dujas ir vandenį, o likusią pinigų sumą sudaro turto rekonstravimo, statybos ir apdailos išlaidos. Ieškovo manymu, dėl galimo atsakovų piktnaudžiavo aiškinant sutartis atsietai viena nuo kitos, o ne jas visumoje, visas kartu, kaip jos buvo sudarytos, ir dėl kitų aplinkybių šiuo metu ieškovui kyla reali žalos padarymo grėsmė ateityje. Kredito unija nors ir deklaravo, kad planuoja atsisakyti Nuomos sutartyse jam suteiktos pirmumo teisės įgyti turtą, gali piktnaudžiaudama teise šią teisę perleisti tretiesiems asmenims bei atimti iš ieškovo galimybę ją įgyvendinti, kaip šalių buvo sutarta, o tuo būdu ieškovas patirtų žalą, susijusią su investavimu į jo turto dalį, taip pat nepagrįstai ir neatgautų nuosavybės teisę į jo naudojamą ir valdomą bei iš esmės pagerintą turto dalį. Ieškovas tokius kredito unija „Vilniaus kreditas“ veiksmus, prieštaraujančius šalių prisiimtiems įsipareigojimams, tiesiogiai susiejo jos finansine situacija. Tuo atveju, jeigu Kredito unija „Vilniaus kreditas“ nuspręstų, kad dėl finansinės situacijos Nuomos sutartys jam yra nenaudingos ir jis priimtų sprendimą perleisti atpirkimo teisę įvykdyti Nuomos sutartimis prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims, tokie jo veiksmai sukeltų ieškovui realią žalos padarymo grėsmę ateityje, kadangi jam iškiltų grėsmė susigrąžinti patirtas išlaidas ir atliktas investicijas į turto dalį bei prarastų sutartimis garantuotą teisę atpirkti turtą ir plėtoti investicinį projektą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovą su atsakovais sieja sutartiniai teisiniai santykiai tik pagal Atpirkimo sutartis, kuriose nėra detalizuojama, kokios teisinės pasekmės kyla pagal Atpirkimo sutartis, įvykus turto perleidimui. Nuomos sutarties 8.1.5 punkte numatyta sąlyga neužtikrina atpirkėjui teisės įgyvendinti Atpirkimo sutartį pasikeitus turto savininkui. Todėl ieškovas, reikšdamas šį reikalavimą, siekia, kad Šiaulių banko lizingas, šiuo metu būdamas viso turto savininku, priėmęs sprendimą pasinaudoti Nuomos sutartyje įtvirtinta jo teise dėl nuosavybės teisės į ginčo turtą perleidimo, garantuotų Atpirkimo sutarties ir jos sąlygų galiojimą ir naujam savininkui. Ieškovas yra suinteresuotas ne tik įvykdyti pareigą, bet ir įgyvendinti teisę atpirkti ginčo turtą iš Šiaulių banko lizingo bei susigrąžinti nuosavybės teisę į jį. Tuo pačiu jis yra suinteresuotas atpirkti Kredito unijai „Vilniaus kreditas“ priklausiusį turtą iš Šiaulių banko lizingo ir vėl tapti jo savininku, tuo tarpu Kredito unija „Vilniaus kreditas“ iš esmės pripažino, kad jis tokio suinteresuotumo neturi ir neketina pasinaudoti Nuomos sutartyse jam suteikta pirmumo teise įsigyti turtą pasibaigus nuomos terminui, o taip pat neturi ir teisinių galimybių įgyvendinti. Lietuvos banko 2016-06-01 nutarimu Unijos veiklos priežiūrai buvo paskirtas laikinasis administratorius, be kurio sutikimo Unija negalės savarankiškai priimti reikšmingų sprendimų.

5Atsakovas UAB „Šiaulių banko lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (e.b. 2 t., b.l. 83-87). Atsiliepime nurodoma, kad pagal šalių pasirašytas Atpirkimo sutartis ieškovui numatyta pareiga besąlygiškai atpirkti Nekilnojamąjį turtą, tačiau tik tuo atveju, jeigu kredito unija „Vilniaus kreditas“ atsisakytų pirmumo teisės atpirkti Nekilnojamąjį turtą. Kedito unija „Vilniaus kreditas“ nesuteikė ieškovui jokių garantijų dėl atpirkimo teisės pasibaigus nuomos terminui, todėl ieškovo pateiktas argumentas, kad jis sutiko perleisti turtą tik su sąlyga, jog atsakovai jam garantavo turto atpirkimo teisę, pasibaigus nuomos sutarčiai, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atkreipia dėmesį, kad kredito unija „Vilniaus kreditas“ atsiliepimo pateikimo dienai tinkamai t.y. Nuomos sutartyse nustatytomis sąlygomis ir terminais vykdo nuomos mokėjimus, kitus įsipareigojimus, numatytus nuomos sutartyse, nėra išsiuntęs jokių pranešimų ar įspėjimų apie nuomos sutarčių sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Ginčo situacijoje ieškovas nėra Nuomos sutarties šalis, Nuomos sutarties šalys yra atsakovai. Byloje ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog jis yra įgijęs ar įregistravęs savo vardu valdymo, nuosavybės teisę įstatymų nustatyta tvarka į ginčo Nekilnojamąjį turtą. Ieškovas neturėdamas daiktinės teisės siekia ją apginti nuo žalos padarymo ateityje, todėl akivaizdu, kad nėra sąlygų prevenciniam ieškiniui pareikšti ar patenkinti. Atsakovus ir ieškovą sieja tik užtikrinimo priemonė - Atpirkimo sutartys, kuriomis Šiaulių banko lizingas pasinaudotų, jeigu Nuomos sutartys nebūtų tinkamai vykdomos. Ieškovas savo ieškinyje nenurodo jokiu neteisėtų atsakovų veiksmų, o tik reikalauja atpirkimo teisės dėl ginčo Nekilnojamojo turto ateityje. Ieškovas nepateikė nė vieno įrodymo dėl aplinkybių, jog atsakovai ketina atlikti kažkokius neteisėtus veiksmus, piktnaudžiauti teise ar pažeisti kitų asmenų teises. Galima įžvelgti tik ieškovo ketinimus ir norą, kad Nuomos sutartys pasibaigtų ar būtų nutrauktos, kas suteiktų ieškovui teisę atpirkti ginčo Nekilnojamąjį turtą jeigu to nepageidautų kredito unija „Vilniaus kreditas“, turėdamas į tai pirmumo teisę.

6Atsakovas kredito unija „Vilniaus kreditas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (e.b. 2 t., b.l. 88-95). Atsiliepime nurodoma, kad ieškiniu siekiama uždrausti jiems atlikti teisėtus veiksmus, vykdyti sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, kylančius iš dvišalių Unijos ir Lizingo sudarytų Veiklos nuomos sutarčių, kuriose ieškovas net nėra sandorio šalis. Nei viena iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių negali būti laikoma ar vertinama kaip reali grėsmė žalai atsirasti, todėl neegzistuoja ir prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygų visuma. Nuo pat Veiklos nuomos sutarčių sudarymo iki šios dienos, t. y. ilgiau nei metus laiko, Unija tinkamai ir laiku vykdo savo sutartinius įsipareigojimu: moka įmokas Lizingui, rūpinasi nuomojamu turtu ir jo išlaikymu, moka komunalinius ir kitus mokesčius, vykdo kitas sutartines prievoles, taip pat naudojasi jai sutartimis suteiktomis teisėmis: pati naudojasi nuomojamo turto dalimi bei įgyvendina teisę subnuomoti turtą ieškovui. Prievolių vykdymas ir subjektinių teisių įgyvendinimas yra normali ir teisėta ūkinė - komercinė juridinių asmenų veikla. Siekis tinkamai vykdyti savo sutartines pareigas ir įgyvendinti sutartimis suteiktas teises yra teisėtas ir negali būti draudžiamas. Vien dėl šios aplinkybės ieškinys negali būti tenkinamas. Teisių, kylančių iš Unijos vykdomų Veiklos nuomos sutarčių ir Atpirkimo sutarčių, perleidimas taip pat yra teisėtas veiksmas, todėl negali būti draudžiamas. Reikalavimas uždrausti Unijai perleisti tretiesiems asmenims savo teises, kylančias iš Veiklos nuomos sutarčių ir Atpirkimo sutarčių, yra akivaizdus sutarčių laisvės principo ribojimas, neproporcingas kišimasis į privačius santykius, taip pat teisingumo ir protingumo principų pažeidimas. Ieškovas sudarydamas tiek Atpirkimo, tiek Subnuomos sutartis bei prisiimdamas pagal šias sutartis įsipareigojimus, jas perskaitė ir susipažino su visomis jų sąlygomis, patvirtino, kad sutartys atitinka jo valią, sudarė jas laisva valia. Šią dieną nei vienos iš sutarčių sąlygos nebuvo pakeistos ir yra vykdomos lygiai taip pat, kaip ir buvo vykdomos visą šių sutarčių galiojimo laikotarpį. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad Unija gali pasinaudoti piktnaudžiavimui kelio neužkertančiomis Atpirkimo sutarčių nuostatomis ir perleisti tretiesiems asmenims savo pirmumo teisę įsigyti turtą, negali būti laikomos realiu pavojumi daryti žalą. Ieškovas jau sudarydamas sutartis žinojo visas jų nuostatas, suprato jas ir vertino kaip sąžiningas, teisingas bei protingas, sutiko sudaryti atitinkamo turinio sutartis. Vien pasikeitęs ieškovo požiūris į sudarytų sutarčių nuostatas bei tai, kad Unijai Lietuvos banko 2016-06-01 nutarimu buvo taikyta poveikio priemonė - paskirtas laikinasis administratorius, yra visiškai nesusijusi aplinkybė su realaus pavojaus atsiradimu. Laikinojo administratoriaus paskyrimas neturėjo jokios įtakos Veiklos nuomos, Atpirkimo ir Subnuomos sutarčių turiniui, sąlygoms, jų vykdymui ar pakeitimui. Priešingai nei nurodo ieškovas, laikinojo administratoriaus paskyrimas padėjo Unijai stabilizuoti veiklą ir toliau sėkmingai vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Nurodomos aplinkybės apie seniau (2014-03-19, 2015-01-14, 2016-02-25) Unijai taikytas poveikio priemones tik patvirtina, kad ieškovui sudarant sutartis tokia Unijos situacija jam buvo žinoma ir priimtina, nekėlė pavojaus ir/ar nepasitikėjimo Unija, jog ji nevykdys (netinkamai vykdys) savo sutartinių įsipareigojimų. Tokia nenuosekli ieškovo pozicija tik patvirtina, kad ieškovas siekia dirbtinai sukurti grėsmę žalai atsirasti, nors jokia reali grėsmė neegzistuoja. Ieškinyje nepagrįstai teigia, kad Unija, perleisdama savo teises ir pareigas, kylančias iš Veiklos nuomos ir Atpirkimo sutarčių, pažeis ieškovo teisėtus lūkesčius į turto susigrąžinimą. Tokių lūkesčių ieškovas apskritai negali turėti, nes net ir neperleidus Unijai savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, galiojančios Veiklos nuomos sutarčių nuostatos nesuteikia ieškovui pirmumo teisės atpirkti Unijos nuomojamą turtą. Ieškovas Atpirkimo sutartimis įgijo ne teisę atpirkti turtą, o pareigą, kuri atsiranda Unijai netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus. Veiklos nuomos sutarčių Specialiosios dalies 3 p. atliktas Unijos pareiškimas, kad sutarties sudarymo metu ji sprendžia, jog tikėtina, kad šia teise (pirmumo teise įsigyti visą turtą už likutinę vertę) ji nepasinaudos, dar nereiškia, kad suėjus sutarties vykdymo terminui aplinkybės nepasikeis ir Unija toliau neturės intereso pasinaudoti savo pirmumo teise įsigyti turtą. Minėtas Unijos pareiškimas reiškia tik tai, kad Unija gali nepasinaudoti savo pirmumo teise atpirkti turtą, bet gali ja ir pasinaudoti. Unija nepareiškė atsisakanti savo pirmumo teisės įsigyti turtą. Unija kiekvieną mėnesį pagal 2015-06-29 Veiklos nuomos sutartį moka Lizingui 11 193,70 EUR dydžio įmoką, o pagal 2015-07-07 Veiklos nuomos sutartį - 5 946,65 EUR dydžio įmoką. Pagal 2015-09-02 sudarytą Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Unija nuomoja ieškovui 2015-07-07 Veiklos nuomos sutartyje numatytą turtą. Pagal Subnuomos sutarties 6.1 p. ieškovas įsipareigojo Unijai kas mėnesį mokėti 4 289 EUR nuomos mokesčio. Kaip matyti, ieškovo mokamas nuomos mokestis nepadengia Unijos mokamos įmokos Lizingui už atitinkamą turto dalį. Be to, ieškovas nemoka nuomos mokesčio jau pusę metų, dėl ko Unija pateikė pretenziją ieškovui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes akivaizdu, kad bet kuris subjektas, kas mėnesį atlikdamas tokio dydžio įmokas Lizingui, turi neabejotiną interesą įsigyti išperkamą turtą. Be to, priešingai nei nurodo ieškovas ieškinyje, jis subnuomojamomis patalpomis nesinaudoja ir jose nevykdo jokios veiklos, ieškovo subnuomojamos patalpos yra nebaigtos įrengti. Unija likusia (didesne) dalimi patalpų naudojasi, vykdo jose savo veiklą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes matyti, kad Unija turi kur kas didesnį interesą įsigyti turtą pasibaigus Veiklos nuomos sutartims nei ieškovas. Tai, kad ieškovas šiandien kitaip supranta ir interpretuoja savo sudarytų sutarčių nuostatas, nesudaro jokio teisinio pagrindo prevencinio ieškinio pareiškimui ir jo tenkinimui. Ieškovas nenurodo aplinkybių, dėl kurių sutarčių sąlygos būtų nevykdomos, ar kitokių neteisėtų Unijos veiksmų, keliančių realų pavojų žalai atsirasti. Ieškovo nurodomos patirtos išlaidos nuomai, komunaliniams mokesčiams ir turto rekonstrukcijai nėra laikoma žala. Nuomos mokestis yra mokamas už naudojimąsi patalpomis, komunaliniai mokesčiai - už paties subjekto suvartotą elektros energiją, vandenį, dujas ir pan. Kitas išlaidas turto rekonstrukcijai ieškovas taip pat patyrė vykdydamas Subnuomos sutartį, pagal kurią ieškovo išlaidos dėl rekonstrukcijos, einamojo ar kapitalinio remonto, kitokio turto pagerinimo nėra kompensuojamos Unijos, be to, visi atlikti turto pagerinimai tampa Unijos nuosavybe (Subnuomos sutarties 2.3. p.). Ieškovas, investuodamas į subnuomojamą turtą, žinojo, kad šios išlaidos nebus kompensuojamos ir kad jis turi ne pirmumo teisę atpirkti turtą, bet pareigą, kuri gali atsirasti Unijai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų. Vadinasi, ieškovas, atlikdamas bet kokias investicijas į nuomojamą turtą ir žinodamas, kad jos nebus atlygintos, pats prisiėmė riziką netekti šių investicijų, todėl tai negali būti laikoma žala. Ieškovas į savo tariamą žalą įskaičiuoja ir tokias patirtas išlaidas, kurios jam jau buvo atlygintos pagal 2015-02-18 Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties ir Statybos rangos sutarties nuostatas. Ieškovas, grįsdamas savo būsimos žalos dydį, pateikia ir visiškai su pastato, esančio Kęstučio g. 25, Vilniuje, rekonstrukcija nesusijusias išlaidas.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad tikrieji šalių ketinimai neatspindėti šalių susitarime. Laikė, kad atsakovų pozicija, kuria jie nesutinka su ieškiniu ir mano, kad ieškiniu pažeidžiamos jų sutarčių laisvės principas, įrodo, kad yra pagrindas prevenciniam ieškiniui, kadangi teisės gali būti perleidžiamos.

8Teismo posėdžio metu atsakovo kredito unijos „Vilniaus kreditas“ atstovai su ieškiniu nesutiko iš esmės ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad iš viso neegzistuoja priežastys prevenciniam ieškiniu pareikšti. Jie šiuo metu vykdo savo sutartinius įsipareigojimus pagal finansinio lizingo nuomos sutartį, neketina jų perleisti. Koks bus sprendimas sutarčiai pasibaigus šiuo metu negali komentuoti. Priešingai ieškovas nuo pat subnuomos sutarties sudarymo nevykdo savo įsipareigojimų ir iš viso nemoka subnuomos mokesčio. Dalis mokesčio buvo užskaityta. Nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškovas patyrė žalą, kadangi jis lizinguojamus pastatus pardavė atsakovams už rinkos kainą, gaudamas finansinę naudą. Laikė, kad ieškovas neįrodė, jo sandorių sudarymo metu šalys turėjo kitokius ketinimus. Ieškovas paprasčiausiai nori turėti daugiau teisių nei numatyta sutartyse. Tai ne prevencinis, o sutarties aiškinimo ieškovo naudai ieškinys.

9Atsakovo UAB „Šiaulių banko lizingo“ atstovė su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais.

10Ieškinys atmestinas.

11Iš rašytinės bylos medžiagos bei šalių atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad ieškovas nuosavybės teise valdė žemės sklypą ir administracines, negyvenamąsias patalpas, esančius ( - ), kurių dalis 2015-02-18 pirkimo - pardavimo sutartimi buvo perleista atsakovui kredito unijai „Vilniaus kreditas“ už 1583272,63 Eur kainą, o kita dalis 2015-07-08 pirkimo – pardavimo sutartimi buvo perleista atsakovui UAB „Šiaulių banko lizingui“ (e.b. 2t., b.l. 37-53, 104-141).

12Atsakovai 2015-06-29 sudarė Veiklos nuomos sutartį Nr. NV-152-02511 50 mėnesių terminui pagal kurią UAB „Šiaulių banko lizingas“, kaip lizingo bendrovė perdavė naudotis ir valdyti Kredito unijai „Vilniaus kreditas“ 1 600 000 Eur vertės turtą, nurodytą sutarties specialiojoje dalyje, kurį Kredito unija „Vilniaus kreditas“ 2015-02-18 sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu buvo įgijęs iš ieškovo bei kurį vėliau perleido UAB „Šiaulių banko lizingas“ (e.b. 1 t., b.l. 284-302).

13Atsakovai 2015-07-07 sudarė Veiklos nuomos sutartį Nr. NV-152-02509 50 mėnesių terminui pagal kurią UAB „Šiaulių banko lizingas“, kaip lizingo bendrovė perdavė naudotis ir valdyti kredito unijai „Vilniaus kreditas“ 850 000 Eur vertės turtą, nurodytą šios sutarties specialiojoje dalyje, kuris ankščiau priklausė ieškovui ir kuris buvo perleistas UAB „Šiaulių banko lizingas“ (e.b. 1 t., b.l. 150-160).

14Atsakovų sudarytų Veiklos nuomos sutarčių specialiosiose dalyse buvo sutarta, kad Veiklos nuomos sutartys bus užtikrinamos atpirkimu, o atpirkimą teiks UAB „Nord Service“, dėl ko turės būti sudaromos Atpirkimo sutartys, pagal kurias atpirkėjas besąlygiškai įsipareigos atpirkti kredito unijai „Vilniaus kreditas“ nuomojamą turtą atpirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis Veiklos nuomos sutarčių nutraukimo prieš terminą atvejais bei Veiklos nuomos sutarčių pasibaigimo suėjus terminui atveju (Specialiųjų dalių 1.1. punktas).

15Veiklos nuomos sutarčių Specialiųjų dalių 3 punktu atsakovai susitarė, kad pasibaigus terminui ir kredito unijai „Vilniaus kreditas“ įvykdžius UAB „Šiaulių banko lizingas“ visus įsipareigojimus pagal visas tarp šalių sudarytas sutartis, pirmumo teisę (bet ne pareigą) į viso turto įsigijimą iš lizingo bendrovės už likutinę vertę turi kredito unija „Vilniaus kreditas“, tačiau jis patvirtina, kad Veiklos nuomos sutarčių sudarymo metu jis sprendžia, jog tikėtina, kad šia teise jis nepasinaudos.

162015-06-29 ieškovas su atsakovais sudarė Besąlyginio atpirkimo sutartį Nr. NV-152-02511, kuria užtikrino atsakovų 2015-06-29 sudarytos Veiklos nuomos sutarties Nr. NV-152-02511 tinkamą įvykdymą bei 2015-07-07 buvo sudaryta Besąlyginio atpirkimo sutartis Nr. NV-152-02509, kuria ieškovas užtikrino atsakovų 2015-07-07 sudarytos Veiklos nuomos sutarties Nr. NV-152-0250909 tinkamą įvykdymą (e.b. 1t., b.l. 166-174, 193-201). Besąlyginių atpirkimo sutarčių 28 punktu šalys susitarė, kad atpirkėjo pareiga atpirkti turtą yra besąlyginė pareiga ir negalioja jokie atpirkėjo atsisakymai atpirkti turtą ar sumokėti atpirkimo sumą šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, nepaisant įskaitant, bet neapsiribojant nustatytų turto trūkumų ir/ar defektų, to, kad turtas yra sugadintas, sunaikintas, prarastas, neperduotas atpirkėjui.

17Besąlyginio atpirkimo sutarčių bendrosios dalies 1 straipsnyje numatyta, kad nuomos sutarčiai pasibaigus anksčiau nurodyto nuomos termino Bendrovė per 30 dienų nuo šios nuomos sutarties pasibaigimo anksčiau nustatyto nuomos termino pateiks Atpirkėjui raštišką pranešimą apie nuomos sutarties pasibaigimą anksčiau nustatyto nuomos termino ir informuos Atpirkėją, kad šis privalo atpirkti Ginčo turtą Atpirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2 straipsnyje nustatyta, kad kai Nuomos sutartis pasibaigia suėjus nuomos terminui ir Klientas iki nuomos termino paskutinės dienos neinformuoja Bendrovės raštu apie ketinimą Ginčo turtą už likutinę vertę įsigyti iš Bendrovės pirmumo tvarka ir suėjus nuomos terminui Klientas nesudaro Bendrovei priimtino turinio ir formos notarinės Ginčo turto pirkimo-pardavimo sutarties Bendrovės nurodytu terminu, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Nuomos sutarties pabaigos, ar Klientas su Bendrove tokią Ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį sudaro, tačiau pirkimo - pardavimo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nesumoka joje nurodytos Ginčo turto kainos Bendrovei, Atpirkėjas privalo šį turtą atpirkti Atpirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis, gavęs Bendrovės pranešimą, kuris pateikiamas Atpirkėjui per 30 dienų nuo Nuomos sutarties pasibaigimo suėjus Nuomos terminui.

182015-09-02 ieškovas su atsakovu kredito unija „Vilniaus kreditas“ sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovui buvo perduota laikinai valdyti ir naudotis už subnuomos mokestį - 4289 Eur, nekilnojamąjį turtą, kurį 2015-07-07 Veiklos nuomos sutarties Nr. NV-152-02509 pagrindu kredito unija „Vilniaus kreditas“ nuomojasi iš UAB „Šiaulių banko lizingas“ (e.b. 1 t., b.l. 176-180).

19Ieškiniu keliamo ginčo esmė yra reikalavimas teismine tvarka uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai kilti ateityje: kredito unijai „Vilniaus kreditas“ uždrausti perleisti teises vykdyti aukščiau nurodytomis Veiklos nuomos sutartimis bei Atpirkimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims bei atsakovui UAB „Šiaulių banko lizingui“ perleisti nuosavybės teises į Veiklos nuomos sutartimi nuomojamą turtą, neužtikrinus naujojo savininko pareigos vykdyti Atpirkimo sutartis. Ieškovas nurodo, kad šiais prevenciniais reikalavimais jis siekia užsitikrinti realią galimybę atpirkti nekilnojamąjį turtą ir įgyvendinti daiktines teises į šį turtą.

20CK 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių teisių gynimo būdų – prevencinis ieškinys, kai teismas, įstatymų nustatyta tvarka gindamas civilines teises ir neviršydamas savo kompetencijos, užkerta kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždraudžia atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CK 6.255 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad šio civilinių teisių gynimo būdo tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti žalos. Reiškiant prevencinį ieškinį žala gali būti jau padaryta, bet gali būti dar nepadaryta, tuomet ieškovas turi įrodyti potencialią jos atsiradimo grėsmę ateityje, atsakovo veiksmų neteisėtumą, siekį pašalinti žalos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2013).

21Prevencinis ieškinys yra apsauginio-prevencinio pobūdžio teisių gynimo būdas, kuriuo siekiama apsaugoti asmenį nuo teisių pažeidimo, įpareigojant nutraukti neteisėtus veiksmus arba draudžiant atlikti veiksmus, kurie realiai gali būti atlikti. Reikalavimo objektas yra būsimi neteisėti veiksmai. Neteisėti veiksmai – tai aktyvūs neteisėti atsakovo veiksmai, pažeidžiant įstatymo leidėjo nustatytą pareigą elgtis ar nesielgti tam tikru būdu. Jei asmens veiksmai neatitinka teisės aktuose ar sutartyje nustatytų reikalavimų, tai jie laikomi neteisėtais (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2013). Ieškovas turi pareigą įrodyti atsakovo veiksmų neteisėtumą. Prevencinio ieškinio, kaip civilinės atsakomybės instituto, tenkinimo sąlyga – neteisėti veiksmai – suprantami kaip teisinę pareigą pažeidžiantys veiksmai, kurių pasekmė būtų žalos ateityje padarymas. Žala šiuo atveju turi būti suprantama kaip būsimų neteisėtų veiksmų potenciali pasekmė. Tokiu atveju ieškovas turi įrodyti atsakovo būsimus neteisėtus veiksmus ir kad dėl jų gali atsirasti žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008).

22Nustatyta, kad ginčo atveju šalis sieja sutartiniai santykiai - atsakovus sieja Veiklos nuomos sutartiniai teisiniai santykiai, o ieškovą su atsakovais sieja Veiklos nuomos teisinius santykių įvykdymą užtikrinančios Atpirkimo sutartys.

23Teismo vertinimu ieškovas į bylą nepateikia įrodymų, pagrindžiančių, kad atsakovai jo atžvilgiu ketina atlikti neteisėtus veiksmus, kurie gali sukelti realią žalą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas kredito unija “Vilniaus kreditas” aktyviai ieško pirkėjo jo nuomojamam turtui įgyti, tačiau bylos nagrinėjimo metu, nepateikė įrodymų šioms aplinkybėms pagrįsti.

24Iš rašytinės bylos medžiagos bei šalių atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas kredito unija “Vilniaus kredito unija” nuo pat Veiklos nuomos sutarčių sudarymo iki šios dienos, t. y. ilgiau nei metus laiko, tinkamai ir laiku vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas UAB „Šiaulių banko lizingas“ nėra pareiškęs jokių pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo. Iš atsakovo kredito unijos “Vilniaus kreditas” atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu bei rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas, priešingai negu atsakovai, nevykdo įsipareigojimų prisiimtų 2015-09-02 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartimi (e.b. 3t., b.l. 95-100).

25Tai, kad atsakovui kredito unijai “Vilniaus kreditas” yra taikomos tam tikros veiklos priežiūros priemonės, tai yra paskirtas laikinasis administratorius, taip pat nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad tai patvirtina atsakovo neteisėtų veiksmų galimybę.

26Nors ieškovas nurodo, kad šalių iki sutartiniai santykiai buvo kitokie ir tikrieji sutarties tikslai buvo visai kiti, tai yra besąlyginis nuomojamo turto atpirkimas yra ieškovo teisė, o ne vien pareiga, kadangi atsakovas kredito unija “Vilniaus kreditas” pasibaigus Veikos nuomos sutartims neketina įgyti nuomojamą turtą, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti į bylą nepateikia jokių įrodymų.

27Pažymėtina, kad 2015-02-18 kredito unija “Vilniaus kreditas”, įgydama iš ieškovo šiuo metu nuomojamą turtą, sumokėjo ieškovui 1583272,63 Eur kainą, pagal Veikos nuomos sutartis kiekvieną mėnesį moka 17140,35 Eur įmokas, o tuo tarpu ieškovas pagal Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį privalo mokėti tik 4289 Eur sumą, nors pagal Veiklos nuomos sutartį šio turto nuomos mokestis yra 5946,65 Eur, todėl teismo vertinimu ieškovo nurodyta aplinkybė, kad kredito unija visiškai atsisakė turto įgijimo teisės į visą nuomojamą turtą, laikytina logiškai nepagrįsta, kadangi ji iš esmės finansiškai žalinga. Pažymėtina, kad ieškovas parduodamas nekilnojamuosius daiktus atsakovams gavo finansinę naudą, todėl teigti, kad negalėdamas įgyvendinti atpirkimo jis patirtų žalą nėra jokio pagrindo. Ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad turtas atsakovams buvo parduotas už mažesnę nei rinkos kainą bei, kad Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartyje numatytas mokestis ženkliai viršija rinkos kainas.

28Prevenciniu ieškiniu negali būti reikalaujama nutraukti ar uždrausti atlikti savaime teisėtus veiksmus, tokius kaip sandorių, sutarčių sudarymas, kurių neigiami ekonominiai padariniai nėra akivaizdūs, nes prevencinio ieškinio tenkinimo viena iš sąlygų – realus pavojus daryti žalą.

29Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad sandorių, kurie nepakankamai naudingi juridiniam asmeniui, jeigu jie nėra akivaizdžiai žalingi (pvz., akivaizdžiai žalingas yra turto perdavimas kitiems asmenims neatlyginamai), sudarymas ar jų nutraukimas ekonomiškai nepalankiomis ar mažiau naudingomis sąlygomis (pvz., su didesnėmis palūkanomis, nei kitais atvejais ar su kitais asmenimis, nutraukiant sutartis ekonomiškai nepalankiomis sąlygomis, sudarant taikos sutartis teikiant pernelyg daug nuolaidų) nereiškia neteisėtų veiksmų, nes sandorių sudarymas, prievolių prisiėmimas ir vykdymas, sutarčių nutraukimas, taikos sutarčių sudarymas savaime yra teisėti veiksmai, nors gali būti ekonomiškai ne tiek naudingi, kiek yra įmanoma toje situacijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008).

30Analizuojant pareikšto ieškinio reikalavimus konstatuotina, kad ieškovas ieškiniu siekia uždrausti atsakovams atlikti teisėtus veiksmus. Reikalavimas uždrausti atsakovams perleisti tretiesiems asmenims savo teises, kylančias iš Veiklos nuomos sutarčių ir Atpirkimo sutarčių, yra akivaizdus sutarčių laisvės principo ribojimas, neproporcingas kišimasis į privačius santykius, taip pat teisingumo ir protingumo principų pažeidimas.

31Pažymėtina, kad ieškovas, sudarydamas tiek Besąlyginio atpirkimo, tiek Subnuomos sutartį bei prisiimdamas pagal šias sutartis įsipareigojimus, jas perskaitė ir susipažino su visomis jų sąlygomis, patvirtino, kad sutartys atitinka jo valią, sudarė jas laisva valia (Besąlyginio atpirkimo sutarčių 55 p., bei Subnuomos sutarties 5.1.3, 5.1.4 p.). Šią dieną nei vienos iš sutarčių sąlygos nebuvo pakeistos ir iš atsakovų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad yra vykdomos lygiai taip pat, kaip ir buvo vykdomos visą šių sutarčių galiojimo laikotarpį. Ieškovas jau sudarydamas sutartis žinojo visas jų nuostatas, suprato jas ir vertino kaip sąžiningas, teisingas bei protingas, sutiko sudaryti atitinkamo turinio sutartis. Vien pasikeitęs ieškovo požiūris į sudarytų sutarčių nuostatas, jų dviprasmiškas vertinimas nėra ir negali būti laikoma protinga bei pagrįsta tikimybe žalai atsirasti. Pažymėtina, kad Atpirkimo sutarčių 49 punkte nustatyta, kad atpirkėjas sutinka, kad visas šioje sutartyje ir Nuomos sutartyje numatytus kliento (šiuo atveju atsakovo kredito unijos „Vilniaus kreditas) įsipareigojimus įvykdytų bet kuris trečiasis asmuo ir tai neįtakos atpirkėjo įsipareigojimo atpirkti turtą sutartyje nustatyta tvarka. Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties 7.3 punkte ieškovas su atsakovu kredito unija „Vilniaus kreditas“ susitarė, kad pasibaigus Veiklos nuomos sutarčiai, tuo pačiu metu nutrūks ir ši sutartis, o ieškovas patvirtino, kad tai supranta ir su tuo sutinka, tinkamai įvertina su tuo susijusią riziką, galimus nuostolius, sutinka tai prisiimti ir už tokį nutraukimą nereikalauti jokių kompensacijų ar baudų.

32Teismo vertinimu ieškovas nepagrįstai teigia, kad kredito unija „Vilniaus kreditas“ perleisdama savo teises ir pareigas, kylančias iš Veiklos nuomos bei Atpirkimo sutarčių, pažeis ieškovo teisėtus lūkesčius į turto susigrąžinimą. Pažymėtina, kad ieškovas laisva valia, vykdydamas savo komercinę veiklą, sudarė tiek Nekilnojamojo turto perleidimo sandorius, tiek Atpirkimo sutartis, turėdamas aiškiai suprasti, kad jis atpirkimo teise galės pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu kredito unija „Vilniaus kreditas“ netinkamai vykdys savo įsipareigojimus ir dėl to Veiklos nuomos sutartys pasibaigs anksčiau nustatyto termino, ar pasibaigus Veikos nuomos sutarčių terminui kredito unija „Vilniaus kreditas“ nuspręstų nepasinaudoti savo teise išpirkti nuomotą turtą už likutinę vertę. Bet kokiu atveju pirmumo teisę įgyti turtą už likutinę vertę pasibaigus Veiklos nuomos sutartims turi kredito unija „Vilniaus kreditas“. Tai, kad Veiklos nuomos sutarčių sudarymo momentu kredito unija „Vilniaus kreditas“ sprendė, kad jie galimai nepasinaudos atpirkimo teise, nesudaro pagrindo pripažinti, kad tai laikytina besąlyginiu atsisakymu nuo turto įsigijimo bei, tai, kad ieškovas negalėjo suvokti, kad bet kokiu atveju pirmumo teisė įgyti turtą už likutinę vertę priklauso kredito unija „Vilniaus kreditas“. Ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad sutarčių sudarymo momentu kredito unija „Vilniaus kreditas“ besąlygiškai atsisakė pasinaudoti pirmumo teise bei, kad turto įsigijimas prieštarautų kredito unijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams. Tuo labiau, kad Veiklos nuomos sutartys buvo sudarytos 50 mėnesių laikotarpiui ir šiuo metu spręsti, kad 2019 metais įgyjamo turto vertė gali viršyti 70 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo nėra jokio pagrindo.

33Minėta, kad prevenciniu ieškiniu reikalaujama ne žalos ar nuostolių, o siekiama užkirsti kelią, kad jų ateityje neatsirastų. Realios grėsmės aplinkybė, kaip prevencinio ieškinio sąlyga, turi būti įrodyta ieškovo (LR CPK 12, 178 str. str.). Ji nepreziumuojama.

34Ieškovas nurodo, kad žalą sudaro atliktos investicijos į turtą, t. y. 5 473,58 Eur išlaidos už komunalinius mokesčius, 38 458,03 Eur išlaidos už subnuomą, 620 570,49 Eur išlaidos tiekėjams, iš kurių 13 738,77 EUR sudaro išlaidos už elektros energiją, dujas ir vandenį, o likusią pinigų sumą sudaro turto rekonstravimo, statybos ir apdailos išlaidos.

35Teismo vertinimu ieškovo nurodomos patirtos išlaidos nuomai, komunaliniams mokesčiams ir turto rekonstrukcijai nėra laikomos žala. 2015-09-02 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartimi ieškovas su atsakovu kredito unija „Vilniaus kreditas aiškiai susitarė, kokius mokesčius mokės ieškovas už naudojimąsi patalpomis (6.1., 6.2. punktai), todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad nuomos mokestis, kuris mokamas už naudojimąsi patalpomis, komunaliniai mokesčiai - už paties subjekto suvartotą elektros energiją, vandenį, dujas ir pan. negali būti pripažįstami žala. Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties 2.3 punktu ieškovas įsipareigojo pabaigti rekonstrukciją pagal esamą projektinę dokumentaciją savo sąskaita ir lėšomis, taip pat įsipareigojo daryti einamąjį ir kapitalinį remontą bei padengti kitas išlaikymo išlaidas, kurios pasibaigus subnuomos sutarčiai nebus kompensuojami, o visi pagerinimai taps subnuomotojo nuosavybe. Ieškovas, investuodamas į subnuomojamą turtą, žinojo, kad šios išlaidos nebus kompensuojamos, todėl ieškovas, atlikdamas bet kokias investicijas į nuomojamą turtą ir žinodamas, kad jos nebus atlygintos, pats prisėmė riziką netekti šių investicijų, todėl tai negali būti laikoma žala.

36Pagal 2015-02-18 Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties, pagal kurią ieškovas pardavė kredito unijai “Vilniaus kreditas“ nekilnojamąjį turtą, 3.3 punktą į daiktų kainą yra įskaičiuota visa darbų kaina, reikiama pastato ir daiktų rekonstrukcijos užbaigimui pagal techninį projektą, išskyrus sumas, mokėtinas pagal Statybos rangos sutartį. 2015-02-18 tarp ieškovo ir kredito unijos „Vilniaus kreditas“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti perleisto turto statybos rangos darbus už 226 932,54 EUR, įskaitant PVM (e.b. 2 t., b.l. 131-139). Iš į bylą pateiktų įrodymų nustatyta, kad atsakovas kredito unija “Vilniaus kreditas“ ieškovui už statybos rangos darbus yra sumokėjusi 353 919,99 EUR, o visų jo įgytų turto dalių statybos rangos darbai kainavo 432 172,90 EUR (e.b. 2 t., b.l. 106-130). Tai įrodo, kad ieškovas į žalą įskaičiuoja ir tokias patirtas išlaidas, kurios jam jau buvo atlygintos pagal 2015-02-18 Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties ir Statybos rangos sutarties nuostatas. Dalis pateiktų ieškovo įrodymų neturi nieko bendra su ginčo objektu (e.b., 1t., b.l. 239-240, 329-330).

37Teismo vertinimu, ieškovas neįvykdė jam nustatytos pareigos įrodyti prevencinio ieškinio sąlygą – realią grėsmę žalai ar nuostoliams atsirasti, neįrodė neteisėtų veiksmų ar tokių veiksmų, kurie sąlygotų realios žalos atsiradimo tikimybę (LR CPK 12, 178, 179 str.). Ieškovas laisva valia sudarė sutartis, prisiimė pagal šias sutartis įsipareigojimus, patvirtino, kad sutartys atitinka jo valią, sudarė jas laisva valia, prisiimė susijusią riziką, galimus nuostolius, sutiko nereikalauti jokių kompensacijų ar baudų. Tai, kad ieškovas šiandien kitaip supranta ir interpretuoja savo sudarytų sutarčių nuostatas, nesudaro jokio teisinio pagrindo prevencinio ieškinio pareiškimui ir jo tenkinimui. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu, teismas netenkina ieškovo prašymo, pateikto po bylos išnagrinėjimo iš esmės, dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, pateikus naują įrodymą, kadangi iš principo bylos medžiaga neleidžia pripažinti ieškovo nurodomus atsakovų veiksmus neteisėtais.

38CPK 93 straipsnio 1 dalyje bei 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas jos naudai priteisiamos iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidos, taip pat išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas iš ieškovo atsakovo kredito unijos „Vilniaus kreditas“ naudai priteistina 2416,06 EUR bylinėjimosi išlaidų.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovo UAB „Nord Service“, j.a.k. 302464290, atsakovo kredito unijos „Vilniaus kreditas“, j.a.k. 302586230, 2416,06 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. ieškovas pateikė teismui prevencinį ieškinį atsakovams kredito unijai... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas nuosavybės teise valdė žemės sklypą ir... 5. Atsakovas UAB „Šiaulių banko lizingas“ pateikė atsiliepimą į... 6. Atsakovas kredito unija „Vilniaus kreditas“ pateikė atsiliepimą į... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo kredito unijos „Vilniaus kreditas“ atstovai... 9. Atsakovo UAB „Šiaulių banko lizingo“ atstovė su ieškiniu nesutiko... 10. Ieškinys atmestinas. ... 11. Iš rašytinės bylos medžiagos bei šalių atstovų paaiškinimų teismo... 12. Atsakovai 2015-06-29 sudarė Veiklos nuomos sutartį Nr. NV-152-02511 50... 13. Atsakovai 2015-07-07 sudarė Veiklos nuomos sutartį Nr. NV-152-02509 50... 14. Atsakovų sudarytų Veiklos nuomos sutarčių specialiosiose dalyse buvo... 15. Veiklos nuomos sutarčių Specialiųjų dalių 3 punktu atsakovai susitarė,... 16. 2015-06-29 ieškovas su atsakovais sudarė Besąlyginio atpirkimo sutartį Nr.... 17. Besąlyginio atpirkimo sutarčių bendrosios dalies 1 straipsnyje numatyta, kad... 18. 2015-09-02 ieškovas su atsakovu kredito unija „Vilniaus kreditas“ sudarė... 19. Ieškiniu keliamo ginčo esmė yra reikalavimas teismine tvarka uždrausti... 20. CK 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių teisių gynimo... 21. Prevencinis ieškinys yra apsauginio-prevencinio pobūdžio teisių gynimo... 22. Nustatyta, kad ginčo atveju šalis sieja sutartiniai santykiai - atsakovus... 23. Teismo vertinimu ieškovas į bylą nepateikia įrodymų, pagrindžiančių,... 24. Iš rašytinės bylos medžiagos bei šalių atstovų paaiškinimų teismo... 25. Tai, kad atsakovui kredito unijai “Vilniaus kreditas” yra taikomos tam... 26. Nors ieškovas nurodo, kad šalių iki sutartiniai santykiai buvo kitokie ir... 27. Pažymėtina, kad 2015-02-18 kredito unija “Vilniaus kreditas”, įgydama... 28. Prevenciniu ieškiniu negali būti reikalaujama nutraukti ar uždrausti atlikti... 29. Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad sandorių, kurie... 30. Analizuojant pareikšto ieškinio reikalavimus konstatuotina, kad ieškovas... 31. Pažymėtina, kad ieškovas, sudarydamas tiek Besąlyginio atpirkimo, tiek... 32. Teismo vertinimu ieškovas nepagrįstai teigia, kad kredito unija „Vilniaus... 33. Minėta, kad prevenciniu ieškiniu reikalaujama ne žalos ar nuostolių, o... 34. Ieškovas nurodo, kad žalą sudaro atliktos investicijos į turtą, t. y. 5... 35. Teismo vertinimu ieškovo nurodomos patirtos išlaidos nuomai, komunaliniams... 36. Pagal 2015-02-18 Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties, pagal... 37. Teismo vertinimu, ieškovas neįvykdė jam nustatytos pareigos įrodyti... 38. CPK 93 straipsnio 1 dalyje bei 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai,... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268,... 40. ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovo UAB „Nord Service“, j.a.k. 302464290, atsakovo... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...