Byla 2-203/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atsakovui viešajai įstaigai „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Parkngo“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6187-590/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Parkngo“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atsakovui viešajai įstaigai „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Parkngo“ kreipėsi į teismą, prašydamas iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“ bet kokiu veikimu, neveikimu trukdyti ir (ar) apriboti 2011-07-25 Jungtinės veiklos sutartyje Nr. S-115 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės teritorijoje esančios transporto infrastruktūros ir eismo organizavimo sutvarkymo ir eksploatavimo“ nurodytą ieškovo UAB „Parkngo“ veiklą, taip pat įpareigoti atsakovą VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“ tinkamai vykdyti 2011-07- 25 Jungtinės veiklos sutartį Nr. S-115 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės teritorijoje esančios transporto infrastruktūros ir eismo organizavimo sutvarkymo ir eksploatavimo“. Nurodė, kad 2011-07-25 ieškovas ir atsakovas sudarė Jungtinės veiklos sutartį Nr. S-115 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės teritorijoje esančios transporto infrastruktūros ir eismo organizavimo sutvarkymo ir eksploatavimo“. Nepaisant tinkamo sutarties vykdymo ir itin didelių ieškovo investicijų, 2013-07-19 atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį nesant jokio teisėto pagrindo – esminio ir ieškovo padaryto pažeidimo. Atsakovo 2013-11-15 pranešime nurodytas ieškovo iškeldinimo terminas baigiasi 2013-11-22, todėl per šį terminą parengti visapusišką ir pagrįstą ieškinį bei prašymą, surinkti visus reikšmingus įrodymus, tiksliai apskaičiuoti nuostolių dydį nėra absoliučiai jokių galimybių. Vien jau tai patvirtina, jog yra visos sąlygos prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepareiškus ieškinio – tik taip efektyviai gali būti apgintos ieškovo teisės ir teisėti interesai. Po 2013-11-22 ieškovo teisių gynimas nebeteks jokios prasmės – nutraukus sutartį ir iškrausčius ieškovą, ieškovui palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas bus neįmanomas arba itin apsunkintas – net neabejotina, jog šiuo metu ieškovo pagal sutartį vykdomą veiklą perims kitas ūkio subjektas. Nes akivaizdu, kad visą bylinėjimosi laiką (2 ar daugiau metų) ligoninės transporto infrastruktūra nestovės neeksploatuojama – tai darys kitas ūkio subjektas, kurį pakeisti nesant laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą būtų galimai net neįmanoma. Tokiu būdu ieškovui palankaus sprendimo įgyvendinimas butų absoliučiai neįmanomos arba itin stipriai apsunkintas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi ieškovo UAB „Parkngo“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos netenkino. Teismo vertinimu, ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju užtikrintų ne būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o ieškovo veiklos, nurodytos 2011-07-25 Jungtinės veiklos sutartyje, nepertraukiamą vykdymą ginčo nagrinėjimo metu. Kitaip tariant, prašomos laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimu. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, jog nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar apskritai taptų neįmanomas. Ieškovo prašymo argumentus, kad ieškovo pagal Jungtinės veiklos sutartį vykdomą veiklą galimai perims kitas ūkio subjektas, ir todėl ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus neįmanomas arba apsunkintas, teismas atmetė kaip nepagrįstus, nurodydamas, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių minėtus argumentus, o prašymą šioje dalyje ieškovas grindė tik prielaidomis. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas 213-07-19 vienašališkai nutraukė 2011-07-25 Jungtinės veiklos sutartį, todėl, kol 2011-07-25 Jungtinės veiklos sutarties nutraukimas nėra pripažintas neteisėtu, sutartis laikoma nutraukta. Ieškovas prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis iš esmės siekia šiuo metu nutrauktos Jungtinės veiklos sutarties tolesnio vykdymo, tačiau, teismas nurodė, kad šiuo metu nutraukta Jungtinės veiklos sutartis galėtų būti toliau vykdoma tik pripažinus šios sutarties nutraukimą neteisėtu, o tai, ar sutartis nutraukta teisėtai ar ne, paaiškės tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas UAB ,,Parkngo“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Nepagrįstas teismo argumentas, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nesusijusios su būsimu teismo sprendimu.

102. Teismas neteisingai nurodė, kad šalių sudaryta Jungtinės veiklos sutartis galėtų būti toliau vykdoma tik po ginčo išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo priėmimo. Laikinųjų apsaugos priemonių esmė ir paskirtis yra laikinai sureguliuoti proceso šalių santykius iki ginčo išnagrinėjimo taip, kad ateityje priimamas teismo sprendimas galėtų būti lengvai ir operatyviai įvykdomas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra nustatoma tokia padėtis, kuri turi geriau užtikrinti pažeistų teisių gynybą ir sudaryti sąlygas realiam teismo sprendimo įvykdymui. Teismas, spręsdamas dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo, turi atsižvelgti į tikslą, kuriuo pareiškiami ieškinio reikalavimai. Šiuo atveju ir egzistuoja būtent tokios aplinkybės, dėl kurių būsimo teismo sprendimo vykdymas prarastų prasmę ir taptų netikslingas be prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

113. Ieškovo prašyme buvo neabejotinai įrodyta, kad būsimas ieškinys bus prima facie pagrįstas – egzistuoja visos sąlygos pripažinti, kad Jungtinės veiklos sutartis nutraukta neteisėtai ir įpareigoti atsakovą ją vykdyti. Tokiu būdu, buvo įrodytas vienas iš svarbiausių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų – tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Todėl ieškovas turėtų būti grąžintas į esamą padėtį, kai Jungtinės veiklos sutartis vykdoma nepertraukiamai. Dėl to nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimas pasidarys negalimas arba pasunkės.

124. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir proporcingos. Ieškovo prašyme nurodytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo teises suvaržytų tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukeltų jokios grėsmės atsakovo interesams.

13Atsakovas VšĮ ,,Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais, kuriais atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

17CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, jog ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, be to, įrodymais patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, taip pat, kad egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

18Iš ieškovo pateikto prašymo matyti, kad jis ieškiniu prašys pripažinti vienašalį atsakovo VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“ 2011-07-25 Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-115 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės teritorijoje esančios transporto infrastruktūros ir eismo organizavimo sutvarkymo ir eksploatavimo“ nutraukimą neteisėtu bei atlyginti nuostolius.

19Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius: 1) dėl pripažinimo; 2) dėl priteisimo; 3) dėl teisinių santykių modifikavimo. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo. Ieškiniais dėl priteisimo ieškovas siekia, kad atsakovas atliktų tam tikrus turtinio pobūdžio veiksmus (perduotų turtą, sumokėtų skolą ir pan.). Siekiant užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą pagal tokius reikalavimus, gali būti taikomi laikini turtinio pobūdžio suvaržymai atsakovui. Pagal pareikštus ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo (sukūrimo, pakeitimo, panaikinimo) paprastai nereikalingas teismo sprendimo priverstinis vykdymas.

20Šiuo atveju, kai reiškiamas reikalavimas dėl pripažinimo, jog atsakovas neteisėtai vienašališkais veiksmais nutraukė šalių sutartinius teisinius santykius ir tuo pačiu reikalaujama vykdyti sutartines prievoles, laikoma, kad šioje dalyje reiškiamas ieškinys dėl pripažinimo, kurį patenkinus, pasikeis šalių teisiniai santykiai. Teismui nustačius, jog atsakovas neteisėtai vienašališkais veiksmais nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį, bus laikoma, kad šalis vėl sieja sutartinės prievolės, kurias jos turi vykdyti. Tokio reiškiamo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui, kaip laikinoji apsaugos priemonė, negali būti nustatytas draudimas atsakovui nutraukti sutartį, kadangi ji jau yra nutraukta, o šios sutarties nutraukimo neteisėtumą ieškovas ir įrodinės ieškinyje. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios negali užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo byloje pagal pareikštus reikalavimus įvykdymą.

21Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su galimu ieškinio patenkinimu bei laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumu ir proporcingumu, neturi teisinės reikšmės, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

22Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Parkngo“ kreipėsi į teismą, prašydamas iki ieškinio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB ,,Parkngo“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 9. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos... 10. 2. Teismas neteisingai nurodė, kad šalių sudaryta Jungtinės veiklos... 11. 3. Ieškovo prašyme buvo neabejotinai įrodyta, kad būsimas ieškinys bus... 12. 4. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir... 13. Atsakovas VšĮ ,,Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias... 18. Iš ieškovo pateikto prašymo matyti, kad jis ieškiniu prašys pripažinti... 19. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje ieškiniai pagal procesinį tikslą... 20. Šiuo atveju, kai reiškiamas reikalavimas dėl pripažinimo, jog atsakovas... 21. Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė ieškovo... 22. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti...