Byla e2S-1174-796/2020
Dėl neteisėto sutarties nutraukimo ir rašto, kuriuo vienašališkai nutraukta sutartis, panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „City Service Cleaning“ atstovo A. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „City Service Cleaning“ ieškinį atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėto sutarties nutraukimo ir rašto, kuriuo vienašališkai nutraukta sutartis, panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „City Service Cleaning“ ieškiniu atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai prašo panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020 liepos 7 d. raštą Nr. (5.1.48 E) A5-3891, kuriuo yra vienašališkai nutraukta Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. AS-700, pirkimo Nr. 480751, ir pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Ieškovė taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2020 liepos 8 d. rašto Nr. (5.1.48 E) A5-3891 galiojimą (nutraukiant 2020 m. gegužės 18 d. Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. AS-700, pirkimo Nr. 48075, Nr. AS-700) nuo 2020 m. liepos 21 d. iki šios bylos išnagrinėjimo dienos. Kaip pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, tikėtina, jog ieškinyje per klaidą nurodyta, kad prašoma sustabdyti ne Klaipėdos rajono, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 8 d. rašto Nr. (5.1.48 E) A5-3891 galiojimą.

72.

8Atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė atmesti kaip nepagrįstą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovės UAB „City Service Cleaning“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas. Pagrindiniai teismo motyvai:

123.1

13Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę reikšmę ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-382/2010, Nr. 2-203/2014). Pagal pareikštus reikalavimus galbūt ieškovei palankus sprendimas neturės būti vykdomas priverstine tvarka, todėl negali būti reikalaujama jo vykdymo užtikrinimo.

143.2

15Ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – sutarties nutraukimo sustabdymas, o tai atitiktų atsakovės įpareigojimą vykdyti sutartį, nėra susijusios su būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu.

163.3

17Be to, atsižvelgiant į panašaus pobūdžio bylų nagrinėjimo vidutinę trukmę iki sprendimo įsiteisėjimo, tai iš esmės reikštų ieškiniu pareikštais reikalavimais siekiamų tikslų įgyvendinimą dar bylos nagrinėjimo teisme metu, o tai yra nesuderinama su civilinio proceso paskirtimi ir tikslais.

183.4

19Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistos atsakovės teisės, nes prašoma uždrausti atsakovei (sutarties šaliai) pasinaudoti įstatyme ir sutartyje nustatyta teise nutraukti sutartį. Tai paneigtų sutarčių laisvės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Taip pat būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmė, paskirtis ir tikslai, nes sprendžiant procesinio pobūdžio klausimą byloje nepagrįstai a priori būtų išspręstas šalių ginčas. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai neatitiktų proporcingumo ir ekonomiškumo principų, nes atsakovės teisės būtų suvaržytos daugiau, nei būtina ieškinio reikalavimams užtikrinti.

203.5

21Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog ieškinio patenkinimo atveju ieškovė įgytų teisę reikalauti patirtų nuostolių dėl sutarties vienašalio nutraukimo atlyginimo.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

234.

24Atskiruoju skundu ieškovės atstovas prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 8 d. rašto Nr. (5.1.48 E) A5-3891 galiojimą (nutraukiant 2020 m. gegužės 18 d. Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. AS-700, pirkimo Nr. 48075) iki šios bylos išnagrinėjimo dienos. Pagrindiniai atskirojo skundo motyvai:

254.1

26Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas leistų užtikrinti sutarties šalių (ieškovės ir atsakovės) teisinių santykių stabilumą, kuris tęsiasi daugiau kaip 4 mėnesius, t. y. 1/4 viso sutarties laikotarpio. Pažymi, jog šalys turi siekti išsaugoti sutartį, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. Tačiau atsakovė savo procesiniais veiksmais ir procesiniais dokumentais parodo, jog imsis visų priemonių, kad tik nutrauktų sutartį su ieškove, kad galėtų pavesti sutartį vykdyti trečiajam asmeniui.

274.2

28Atkreipia dėmesį, kad nutartyje teismas nenurodė, koks tiksliai neigiamas poveikis būtų padarytas atsakovei, jeigu būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemones. Teismas taip pat visiškai nesprendė, kokių pasekmių kils šalims, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

294.3

30Mano, jog teismas klaidingai nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones bus iš esmės nustatyta atsakovės pareiga vykdyti sutartį iki pat jos termino pabaigos. Ieškiniu prašoma panaikinti nepagrįstą sprendimą, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų laikinai stabdomos neteisėto atsakovės sprendimo pasekmės. Laikinosios apsaugos priemonės būtų skirtos teisinės pusiausvyros tarp šalių nustatymui, kol bus išnagrinėta byla.

314.4

32Ieškovės vertinimu, būtina išlaikyti esamos situacijos stabilumą ir uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir sudaryti naujas paslaugų pirkimo sutartis su kitais tiekėjais. Jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kils grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir galbūt kils naujų ginčų. Ieškovė remiasi Lietuvos apeliacinio teismo civiline byla Nr. e2-680-180/2017, kurioje, be kita ko, konstatuota, jog, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bet patenkinus ieškovės reikalavimus, pastaroji, siekdama realios pažeistų teisių gynybos, turėtų inicijuoti naujus teisminius ginčus ir iš naujo siekti savo interesų patenkinimo. Ieškovės prašymu sustabdžius ginčo sutarties nutraukimo procesą, išsaugoma šalių interesų pusiausvyra, kol nėra iki galo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Kitoks aiškinimas galėtų neatitikti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų, t. y. užtikrinti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą.

334.5

34Pažymi, jog teismas nenustatinėjo ir nenurodė aplinkybių bei motyvų, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas būtų neproporcingas ar neekonomiškas. Taip pat nepagrįstas teiginys, kad jos kaip nors apsunkintų atsakovę, sukeltų neigiamų finansinių ar kitokio pobūdžio padarinių. Mano, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų šalių pusiausvyrą, jos nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo.

354.6

36Kadangi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpų valymo paslaugų teikimo poreikis išlieka nepriklausomai nuo šios bylos iškėlimo, laikytina, kad šių paslaugų teikimas neturėtų būti stabdomas. Tuo labiau, kad jų sustabdymas lemtų minėto objekto netinkamą priežiūrą.

374.7

38Pažymi ir tai, jog atsakovė, nutraukusi ginčo sutartį, privalės organizuoti naują viešojo pirkimo konkursą ir sudaryti naują sutartį dėl paslaugų, kurias šiuo metu teikia ieškovė, teikimo. Įsigijusi tapačias paslaugas iš kitų subjektų, atsakovė jiems mokėtų atitinkamą kainą už suteiktas paslaugas, o bylą išnagrinėjus ieškovės naudai, atsirastų pareiga apskaičiuoti ir atlyginti galimus ieškovės nuostolius. Nutraukus sutartį, ieškovė patirs 26 900,05 Eur nuostolį. Tokiu atveju perkamų paslaugų kaina atsakovei išaugtų dvigubai, o tai būtų vertinama kaip neracionalus savivaldybės lėšų naudojimas. Be to, jei teismas priims ieškovei palankų sprendimą, sudaryta nauja sutartis turėtų būti pripažinta niekine ir negaliojančia.

394.8

40Mano, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimas teismo sprendimas taptų neįvykdomas. Nutraukus sutartį nuo 2020 m. liepos 21 d., nebus galimybės grąžinti šalių į iki šio ginčo buvusią poziciją.

415.

42Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės atstovas su atskiruoju skundu nesutinka, mano, kad jis yra nepagrįstas, todėl negali būti tenkinamas. Pažymi, jog sutinka su skundžiamoje teismo nutartyje nurodytais argumentais ir motyvais, mano, kad skundžiama nutartis pagrįsta ir teisėta, todėl nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais pagrindais. Prašo palikti galioti 2020 m. rugpjūčio 21 d. teismo nutartį, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

456.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

477.

48CPK 336 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

498.

50Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 8 d. rašto Nr. (5.1.48 E) A5-3891 galiojimą iki bylos išnagrinėjimo dienos – teisėtumo bei pagrįstumo.

519.

52Iš šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (pirkėja) ir ieškovė UAB „City Service Cleaning“ (tiekėja) 2020 m. gegužės 18 d. sudarė terminuotą Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį dėl Klaipėdos rajono savivaldybės pastatų patalpų valymo paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 26 900,05 Eur su PVM. Atsakovė 2020 m. birželio mėn. pateikė ieškovei raštu pretenziją dėl paslaugų kokybės. Ieškovė 2020 m. birželio 22 d. raštu į pretenziją informavo apie priemones, kurių ėmėsi pažeidimams pašalinti. Atsakovė 2020 m. liepos 8 d. pateiktu raštu pranešė ieškovei apie paslaugų teikimo sutarties nutraukimą nuo 2020 m. liepos 21 d. dėl esminio pažeidimo. Ieškovė ginčija sutarties nutraukimo teisėtumą, prašo pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu, o reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5310.

54Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

5511.

56Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovei palankus sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016).

5712.

58CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Todėl ieškovė, manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, turi įstatymo suteiktą teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl neteisėto sutarties nutraukimo ir rašto, kuriuo vienašališkai nutraukta sutartis, panaikinimo. Ar jos ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, pirmosios instancijos teismas nuspręs bylą išnagrinėjęs iš esmės. Pažymėtina ir tai, jog teismui išnagrinėjus bylą iš esmės ir pripažinus, jog vienašalis sutarties nutraukimas buvo neteisėtas, sutartis privalės būti tęsiama. Tokiu būdu bus patenkintas ieškovės interesas ir išsaugota sutartis, toliau tęsiami ieškovės ir atsakovės tarpusavio santykiai.

5913.

60Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje išskirtinai neakcentavo ieškinio (ne)pagrįstumo, tačiau nenustatė, kad egzistuotų antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalomoji sąlyga – nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija sutinka ir apeliacinės instancijos teismas ir atmeta kaip nepagrįstus ieškovės atstovo teiginius, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų apribotos ieškovės galimybės ginti pažeistas teises. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovė esant būtinybei savo pažeistas teises gali apginti ir kitais teisėtais ir taip pat efektyviais teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, pasinaudodama nuostolių atlyginimo institutu. Nors toks ieškovės pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus, pareikalautų papildomo laiko ir išteklių, tačiau vien ieškinio pareiškimas nesudaro pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir stabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.

6114.

62Apeliantės teiginiai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų asmenų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti, taip pat atmestini kaip nepagrįsti. Laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymas bet kuriuo atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų vienai iš proceso šalių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės turtinis ir asmeninis interesas teikti valymo paslaugas ir už tai gauti atlyginimą negali būti iškeliamas aukščiau atsakovės intereso gauti kokybiškas valymo paslaugas. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovei būtų suteikiamas perdėtas pranašumas, o atsakovės interesas galbūt nukentėtų.

6315.

64Ieškovė akcentuoja, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė gali organizuoti naują viešojo pirkimo konkursą ir sudaryti naują sutartį dėl analogiškų paslaugų, kurias šiuo metu teikia ieškovė, teikimo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jokie teisės aktai nenumato draudimo perkančiajai organizacijai skelbti naujus viešuosius konkursus tol, kol vyksta teisminis ginčas. Atsakovė, net ir vykdydama valymo paslaugų teikimo sutartį su ieškove, turėjo teisę, esant poreikiui, skelbti kitus viešuosius konkursus atskiroms paslaugoms įsigyti. Vien ta aplinkybė, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai patalpų valymo paslaugų teikimo teisiniai santykiai ilgesniam laikotarpiui, nereiškia, kad atsakovė dėl patalpų valymo paslaugų teikimo turi bendradarbiauti išimtinai tik su ieškove ir negali tokios sutarties sudaryti su kitu subjektu.

6516.

66Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, mano, kad apeliantė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepažeidė ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų ir pagrįstai nesuteikė prioriteto vienos įmonės, t. y. ieškovės, ekonominiam interesui.

6717.

68Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties. Atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6918.

70Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Kadangi į esminius bylos teisinius ir faktinius aspektus yra atsakyta, o kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, apeliacinės instancijos teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako.

7119.

72Taip pat atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, jog tikslinga būtų nustatyti, iš kokių teisinių santykių yra kilę ieškovės ir atsakovės tarpusavio santykiai bei ginčas dėl Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vienašališko nutraukimo ir ar nėra būtinybės spręsti rūšinio bylos teismingumo klausimo (CPK 26, 27 straipsniai).

73Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

75Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „City Service Cleaning“ ieškiniu atsakovei Klaipėdos rajono... 7. 2.... 8. Atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovės UAB... 12. 3.1... 13. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę reikšmę ieškiniams... 14. 3.2... 15. Ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – sutarties... 16. 3.3... 17. Be to, atsižvelgiant į panašaus pobūdžio bylų nagrinėjimo vidutinę... 18. 3.4... 19. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų... 20. 3.5... 21. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog ieškinio patenkinimo... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 4.... 24. Atskiruoju skundu ieškovės atstovas prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 25. 4.1... 26. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas leistų užtikrinti sutarties... 27. 4.2... 28. Atkreipia dėmesį, kad nutartyje teismas nenurodė, koks tiksliai neigiamas... 29. 4.3... 30. Mano, jog teismas klaidingai nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos... 31. 4.4... 32. Ieškovės vertinimu, būtina išlaikyti esamos situacijos stabilumą ir... 33. 4.5... 34. Pažymi, jog teismas nenustatinėjo ir nenurodė aplinkybių bei motyvų,... 35. 4.6... 36. Kadangi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpų valymo... 37. 4.7... 38. Pažymi ir tai, jog atsakovė, nutraukusi ginčo sutartį, privalės... 39. 4.8... 40. Mano, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimas teismo... 41. 5.... 42. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės atstovas su atskiruoju skundu... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 45. 6.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 47. 7.... 48. CPK 336 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos... 49. 8.... 50. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo... 51. 9.... 52. Iš šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir į bylą... 53. 10.... 54. Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem... 55. 11.... 56. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad... 57. 12.... 58. CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 59. 13.... 60. Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje išskirtinai... 61. 14.... 62. Apeliantės teiginiai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 63. 15.... 64. Ieškovė akcentuoja, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 65. 16.... 66. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta,... 67. 17.... 68. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 69. 18.... 70. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo... 71. 19.... 72. Taip pat atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, jog... 73. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 74. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. rugpjūčio 21 d.... 75. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....