Byla 2-258-769/2016
Dėl skolos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą išieškojimo bei palūkanų priteisimo, ir skolininko įpareigojimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant ieškovės atstovei I. T., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovui D. K. dėl skolos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą išieškojimo bei palūkanų priteisimo, ir skolininko įpareigojimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 221,78 Eur įsiskolinimą, 7,90 Eurų dydžio delspinigius, 5 procentus metinių palūkanų, 61,00 Eur žyminį mokestį, bei įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovui teikiamas paslaugas, demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute. Nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Atsakovas 2008-09-30 sudarė viešąją vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su ieškove, įsipareigojo naudotis ieškovės teikiamomis paslaugomis ir sumokėti už jas sutartyje nustatyta tvarka, tačiau nuo 2013-11-30 iki 2015-04-30 atsakovas nemokėjo už suteiktas paslaugas, todėl susidarė 229,68 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas – 221,78 Eur ir delspinigiai 7,90 Eur. Pagal pasirašytą sutartį šalys susitarė, kad jei vartotojas nustatytu terminu neatsiskaito už suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, vandens tiekėjas gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ( 4.3.2.; 10.2 punktas). Kadangi atsakovas nemoka už suteiktas paslaugas daugiau nei 30 dienų, ieškovė turi teisę laikinai nutraukti atsakovui vandens tiekimą demontuodama apskaitos prietaisus. Atsakovui buvo siųstos skolų priminimo pažymos, bei raštai su perspėjimais, jog neapmokėjus skolos, bus laikinai nutrauktas paslaugų tiekimas. Atsakovas skolos nesumoka, nesudaro sąlygų AB ,,Klaipėdos vanduo“ darbuotojams patekti į atsakovo butą, kad įvykdyti teikiamų paslaugų nutraukimo darbus.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti remiantis jame nurodytais pagrindais ir motyvais. Paaiškino, kad atsakovas turi nuosavybės teise butą, šiame bute gyvenamąją vietą deklaruoja vienas asmuo, bute įrengti vandens apskaitos prietaisai, tačiau skaitiklių rodmenys nedeklaruojami, už ieškovės teikiamas paslaugas nėra mokama, į butą atsakovas neįsileidžia ieškovės darbuotojų. Kiek faktiškai yra išnaudota vandens, ieškovės atstovė nurodė nežinanti, -mokesčiai skaičiuojami pagal nustatytas šalto ir karšto vandens suvartojimo normas, kurios nėra perskaičiuojamos. Atstovė paaiškino, kad atsakovas yra skolingas nuo 2009 metų, skolos nėra dengiamos.

4Atsakovas atsiliepimo byloje neteikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai (CPK 130 str.), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą neteikė, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), nuo 2008-09-08 nuosavybės teise priklauso atsakovui (b.l. 12-15). Iš 2015-06-02 skolos suvestinės teismui (b.l. 7-10) matyti, kad laikotarpiu nuo 2013-11-30 iki 2015-04-30 atsakovui paskaičiuota skola sudaro 221,78 Eur, paskaičiuota 7,90 Eur delspinigių. Atsakovui buvo siunčiami priminimai dėl įsiskolinimo (b.l. 22-28), taip pat - 2013-08-07, 2014-10-02 ir 2015-05-13 pranešimai dėl vandens tiekimo nutraukimo (b.l. 33,30,28); iš ieškovės pateiktų 2013-08-30, 2014-10-24, 2015-05-29 aktų nustatyta, kad ieškovės darbuotojams nuvykus demontuoti vandens apskaitos prietaisų dėl esamų įsiskolinimų „durų niekas neatidarė“.

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 221,78 Eur įsiskolinimą, 7,90 Eurų dydžio delspinigius, įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovui teikiamas paslaugas, demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute. Iš teismui pateiktų rašytinių duomenų dėl skolos susidarymo matyti, kad prašomą priteisti sumą sudaro skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas, paskaičiuota pagal nustatytas normas: 4 kubiniai metrai šalto vandens ir 3 karšto vandens per mėnesį. Ieškinyje nurodytu laikotarpiu atsakovas nė karto vandens skaitiklių rodmenų nedeklaravo, už teikiamas paslaugas nemokėjo, nors 2008 metais pasirašyta sutartimi buvo įsipareigojęs už praėjusį mėnesį sumokėti iki einamojo mėnesio 30 dienos, pavėlavęs,- mokėti 0,04 procento delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pasirašant sutartį atsakovas taip pat buvo supažindintas, jog ieškovė turi teisę laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, ne vėliau kaip prieš 10 dienų įspėjusi atsakovą, jei šis neapmoka sąskaitos už sunaudotą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas daugiau kaip 30 dienų.

9Tarp šalių susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Atsakovas atsiliepimo, taip pat priešpriešinių įrodymų dėl priskaičiuotos skolos, duomenų, kad atsiskaitė su ieškove nepateikė. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas pateiktų ieškovės sąskaitų neapmoka daugiau kaip 2 metus, ieškovės darbuotojai buvo nuvykę į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, tačiau buto durų jiems niekas neatidarė. Ir nors nesant byloje duomenų, kad ieškinyje nurodytu laikotarpiu atsakovo nuosavybės teise priklausančiame bute kas nors gyveno ( teismo siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti nurodant, kad savininkas dirba užsienyje, bute niekas negyvena) ir naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, už kurias prašoma iš atsakovo priteisti 221,78 eurus, nesant įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad faktiškai atsakovas nuo 2013-11-30 iki 2015-04-30 naudojo geriamąjį vandenį ir jam buvo suteiktos nuotekų tvarkymo paslaugos, už ką jis turi atsiskaityti, o už skolas jam turi būti demontuoti vandens apskaitos prietaisai bute, tačiau įvertinus susipažinimui į teismą antstolių atsiųstas vykdomąsias bylas dėl D. K. atžvilgiu vykdomų išieškojimų, įvertinus LITEKO sistemos duomenis apie atsakovo atžvilgiu nagrinėtas bylas ( laikotarpius, kai atsakovas bute neturėjo galimybės būti) darytina išvada, jog yra pagrindas ieškovei patekti į atsakovo butą, siekiant nustatyti faktinius vandens apskaitos prietaisų rodmenis, pagal juos įvertinti tikrąjį atsakovo skolos dydį ir/ar nutraukti atsakovui teikiamas paslaugas. Įvertinus ieškovės pateiktus įrodymus dėl paskaičiuotos skolos, nesant sprendimo priėmimo dieną duomenų, paneigiančių šiuos paskaičiavimus, laikytina, kad yra pagrindas priimti ieškovės reikalavimus tenkinantį sprendimą, todėl iš atsakovo priteistina 229,68 eurų skola bei tenkintinas reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo.

10CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-07-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

11Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė pateikė įrodymus apie turėtas 61,00 Eur išlaidas už žyminio mokesčio sumokėjimą, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 61,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, buveinė – ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovo D. K., a.k( - ) 229,68 Eur (du šimtai dvidešimt devyni Eur 68 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y., nuo 2015-07-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 61,00 Eur (šešiasdešimt vienas euras) žyminio mokesčio.

15Įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovui teikiamas paslaugas, demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute, adresu Taikos pr.13-12, Klaipėda.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai