Byla e2S-399-513/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų (apeliančių) UAB „Sergel“ ir UAB „General Financing“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-11 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. T. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – AB „Šiaulių bankas“, UAB „Sergel“, UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Kvistija“, UAB „General Financing“, AB DNB lizingas, A. T., R. Z., antstolė R. V., antstolė Lina Pužienė, VMI prie LR Finansų ministerijos, VSDFV Klaipėdos skyrius, R. Š., antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė, antstolis Giedrius Jonauskas, antstolis Aleksandras Selezniovas, antstolė Laima Neniškienė, antstolė Vida Daugirdienė, antstolis Gintaras Kairys, UAB „Klaibuta“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Atenegro“, patvirtinti 2 MMA sumą, reikalingą būtiniesiems pareiškėjo poreikiams per mėnesį tenkinti, nustatyti 3 000 Lt sumą administratoriaus išlaidoms nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Argumentavo, jog tapo nemokus dėl to, kad ekonominio pakilimo metu buvo sudaręs kredito sutartis su kreditoriais bei laidavimo sutartį su UAB „Swedbank lizingas”, laiduodamas už juridinį asmenį UAB „Junerega“. Sudarydamas minėtus sandorius nesitikėjo, kad jo pajamos sumažės, nemanė, jog asmuo už kurį laidavo neįvykdys įsipareigojimų bankui ir bankrutuos. Sudarydamas laidavimo sutartį buvo tvirtai įsitikinęs, jog jas sudarydamas rizikuoja minimaliai, nes prievolės už kurias buvo laidojama bus vykdomos laiku ir tinkamai, tačiau UAB ‚Junerega“ savo sutartinių įsipareigojimų laiku nevykdė, ko pasekoje UAB „Swedbank lizingas“ vienašališkai nutraukė lizingo sutartį, o išieškojimą nukreipė į laiduotoją. UAB „Junerega" bankrutavo ir 2011 m. gruodžio 5 d. išregistruota iš Juridinių ašmenų registro.

3Suinteresuotas asmuo „Lindorff Oy“ atsiliepime nurodė, kad neturi suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl prašė pašalinti iš bylos nagrinėjimo. Suinteresuoti asmenys VMI prie LR Finansų ministerijos, VSDFV Klaipėdos skyrius, Anstolis Gintaras Kairys atsiliepimais prašė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti teismo nuožiūra. Suinteresuoti asmenys AB „Šiaulių bankas“, UAB „Klaibuta“ atsiliepimais sutiko, jog pareiškėjui būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla.

4Suinteresuoti asmenys UAB „Sergel“, UAB „General Financing“ ir UAB „Kvistija“ atsiliepimais nesutiko su pareiškėjo pareiškimu. UAB „Sergel“ inter alia argumentavo tuo, jog: pareiškėjas yra susituokęs su A. T., jų santuoka nėra nutraukta, turtas nėra atidalintas, sutuoktinių bendrų pajamų dydis nėra žinomas; kol pareiškėjas yra santuokoje ir sutuoktinių turtas ir įsipareigojimai kreditoriams nėra padalinti, pareiškėjas neturi galimybės įrodyti, jog jo kaip fizinio asmens būklė atitinka FABĮ 2 str. 2 d.; pareiškėjas bei jo sutuoktinė yra jauno amžiaus, darbingi, sveiki, todėl per tam tikrą laiką, nors ir ilgesnį nei maksimali bankroto proceso trukmė, galėtų įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, ir vien ta aplinkybė, jog dar ilgą laiką teks dengti skolas, negali būti pagrindas pareiškėjui iškelti fizinio asmens bankroto bylą. UAB „General Financing“ inter alia argumentavo šiomis aplinkybėmis: pareiškime nėra nurodoma, kam buvo paimtas vartojimo kreditas iš UAB „General Financing“; nėra aišku iš kur atsirado įsiskolinimas AB „DNB lizingui“, jei tai skola kilusi iš vartojimo kredito sandorio, tai kam jis buvo panaudotas; nėra paaiškinta, kokiu pagrindu atsirado skola UAB „Kvistija“ (vykdomieji įrašai dėl 7 183,79 Lt ir dėl 30 000 Lt) ir Zbormirskienei (17 869,70 Lt), kam buvo panaudoti iš kreditorių gauti pinigai, kada jie buvo pasiskolinti; pareiškėjas prisiėmęs tiek daug finansinių įsipareigojimų elgėsi akivaizdžiai nesąžiningai, pažeidė kitų kreditorių teises, o vis naujų kreditų ėmimo būtinumas nėra pagrįstas jokiais įrodymais (kreditorių pranešimais apie mokėjimų vėlavimus, teismo sprendimais dėl skolos priteisimo). UAB „Kvistija“ inter alia argumentavo tuo, jog: pareiškėjas nepilnametės dukros išlaikymui nurodo skirsiantis 1 000 Lt bei viso su juo susijusių asmenų išlaikymui tenkinti apie 2 000 Lt, tačiau sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra įsipareigojęs dukrai skirti 500 Lt išlaikymą, todėl abejoja pareiškėjo sąžiningumu; pareiškėjas savo poreikiams tenkinti prašo 2 MMA dydžio sumos, taigi įsipareigoja apmokėti bankroto sąnaudas ir dengti kreditorinius įsiskolinimus tik nuo jo pajamų viršijančių 4 070 Lt. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė. Suinteresuotas asmuo R. Z. teismo posėdžio metu nesutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismo posėdžio metu teismas pašalino iš suinteresuotų asmenų byloje „Lindorf Oy“ filialą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-11 nutartimi tenkino pareiškėjo prašymą ir nutarė iškelti pareiškėjui bankroto bylą; paskirti pareiškėjo bankroto administratoriumi UAB „Atenergo“; nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtinti 3 000 Lt lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti pareiškėjo bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; patvirtinti 1 035 Lt lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

6Teismas, motyvuodamas Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 str. 1 d., 2 str. 2 d., 6 str. 1 d., įvertinęs nustatytų faktinių aplinkybių visetą – apie pareiškėjo bei UAB „Junerega“ (jis buvo šios įmonės vadovas ir akcininkas) sudarytus sandorius (lizingo sutartis Nr. LT020586, laidavimo sutartis Nr.LT020586/L, lizingo sutartis Nr. LT043879, laidavimo sutartis Nr. LT043879/L, fizinio asmens kreditavimo sutartis Nr. F-2007-045-05), notarų išduotus vykdomuosius įrašus dėl skolų išieškojimo, antstolių patvarkymus priimti vykdymui išieškotojų UAB „General Financing“, VSDFV Klaipėdos skyriaus, AB DNB lizingas, R. Z., R. Š. vykdomuosius dokumentus, padarė išvadą, jog pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma iš viso sudaro ne mažiau negu 444 478,77 Lt, pareiškėjas pagal jo turtinę padėtį negali įvykdyti minėtų skolinių įsipareigojimų nurodytiems kreditoriams, o skolinio įsipareigojimo suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti, akivaizdžiai viršija 25 MMA. Nustatė, kad pareiškėjas nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturi. Hipoteka įkeistas nekilnojamasis turtas AB „Šiaulių bankas“, nutraukus sutartį buvo parduotas iš varžytynių. Pareiškėjo vardu nėra įregistruotų transporto priemonių, gaunamos pajamos nėra didelės, todėl pareiškėjo gaunamų pajamų nepakaktų padengti turimus skolinius įsipareigojimus, o šių įsipareigojimų suma didesnė, nei 25 MMA Lt. Esant šioms aplinkybėms, konstatavo, kad pareiškėjas yra nemokus.

7Motyvavo FABĮ 5 str. 8 d.. 2 p. ir nurodė, jog turi egzistuoti tiesioginis asmens nesąžiningumo ir jo nemokumo ryšys. FABĮ nėra nustatyta, kad dėl savo neatidaus elgesio nemokiu tapęs asmuo automatiškai laikomas nesąžiningu. Neatidus fizinis asmuo, netinkamai įvertinęs savo vartojimo galimybes, taip pat gali būti laikomas sąžiningu ir jam gali būti keliama bankroto byla, jei nekonstatuojama jo nesąžiningų veiksmų. Fizinių asmenų, o ypač vartotojų, išsilavinimas, gyvenimo patirtis yra skirtingi, todėl, sprendžiant dėl jų sąžiningumo, būtina atsižvelgti ne tik į objektyvųjį, bet ir subjektyvųjį sąžiningumo kriterijų. Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, skolininko elgesį su savo finansais teikia pagrindo išvadai, kad jis sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus. Taigi, nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Nurodė, kad pareiškėjo atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog laidavimo sutartis ir vekselį R. Z. pareiškėjas pasirašė siedamas užtikrinti pelno siekiančių juridinių asmenų veiklą ir jų sudaromus sandorius, nes kitokiu būdu kredito įstaigos nebūtų sudarę su juridiniu asmeniu sandorių, kurių įvykdymas nėra užtikrintas. Esamas teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, jog fizinio asmens sąžiningumas turi būti vertinamas FABĮ 5 str. 8 d. numatytų sąlygų ribose ir teismui neprivalu atlikti išsamaus tyrimo dėl fizinio asmens sąžiningumo, kadangi – vėlesnį tyrimą dėl asmens turtinės padėties ir nemokumo priežasčių atlieka fizinio asmens bankroto administratorius. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas atmetė suinteresuotų asmenų UAB „General Financing“ ir UAB „Sergel“ argumentus ir nurodė, jog šioje proceso stadijoje byloje nenustatyta nesąžiningų pareiškėjo veiksmų, dėl kurių jis tapo nemokus. Motyvavo FABĮ 6 str. 3 d. 2 p. ir 11 str. 3, 5 d. ir nustatęs, jog kreditoriai kitų bankroto administratorių kandidatūrų nepasiūlė, prieštaravimų dėl pasiūlytos kandidatūros neišreiškė, teismas bankroto administratore skyrė UAB „Atenergo“ ir nustatė 3 000 Lt lėšų sumą, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti (FABĮ 4 str. 6 d., 6 str. 3 d. 4 p.). Nurodė, jog suinteresuotas asmuo UAB „General Financing“ nurodė, kad prie pareiškimo nėra pateikta pažyma apie pareiškėjo pajamas, todėl 2 000 Lt suma būtinųjų poreikių tenkinimui yra nepagrįsta ir negali būti tvirtinama. Suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius nurodė, kad pareiškėjas prašo patvirtinti 2 MMA dydžio suma kas mėnesį asmeniniams ir šeimos būtiniems poreikiams tenkinti, tačiau nenurodo, iš kokių pajamų šios sumos bus mokamos. vertinant suinteresuotų asmenų argumentus, atkreiptinas dėmesys į tą faktą, jog šią asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingą sumą teismas patvirtinta tik iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Plane turi būti numatytos fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos (Įstatymo 7 str. 1 d. 6 p.). Pagal Įstatymo 8 str. numatytą plano tvirtinimo tvarką kreditoriams suteikiama teisė nepritarti plano projektui. Taigi asmens būtiniesiems poreikiams reikalinga suma iš esmės bus nustatinėjama ir galės būti ginčijama vėlesniame bylos etape. Be to, Įstatymo 7 str. 3 d. nustatyta tik žemutinė fizinio asmens ir jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos sumos riba, o pati nuostata yra rekomendacinio pobūdžio, taigi teismas dėl sumos sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinęs bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas išlaiko nepilnametę dukrą E. T., gim. ( - ) ir pilnametę dukrą J. T.. Taip pat nurodo, kad komunaliniams mokesčiams reikalinga - 400 Lt, maistui - 350 Lt, ryšio paslaugoms - 50 Lt, transporto išlaidoms – 50 Lt, rūbams, avalynei – 100 Lt, higienos prekėms – 50 Lt, nepilnametės dukros išlaikymui - 1 000 Lt. Teismas, įvertinęs nurodytas sumas konstatuoja, jog teismo prašoma patvirtinta 2 000 Lt suma būtiniesiems poreikiams tenkinti, nėra pagrįsta pareiškėjo pajamomis, tačiau atsižvelgiant į sumas, reikalingas kiekvieną mėnesį asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma – 1 MMA, kuris šiuo metu yra 1 035 Lt (Įstatymo 4 str. 4 d. 9 p.).

8Suinteresuotas asmuo UAB „Sergel“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-11 nutartį. Pakartoja atsiliepime į pareiškimą išdėstytus argumentus. Teigia, kad pareiškėjas yra jauno amžiaus, darbingas, sveikas, todėl per tam tikrą laiką, nors ir ilgesnį nei maksimali bankroto proceso trukmė, galėtų įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, ir vien ta aplinkybė, jog dar ilgą laiką teks dengti skolas, negali būti pagrindas pareiškėjui iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Nurodo į Šiaulių apygardos teismo 2011-04-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-416-440/2014, kurioje teismas nurodė, jog sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Nemokumui nustatyti, reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turto masę, taip pat skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą. Šiuo atveju pareiškėjas neįrodė, jog jo kaip fizinio asmens būklė atitinka FABĮ 2 str. 2 d. nurodytą būklę, neįrodė, jog nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Skundžiama nutartis priimta išsamiai neištyrus ir neįvertinus visų bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai įvertinus pateiktus įrodymus, todėl turi būti panaikinta, o pareiškėjo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atmestas.

9Suinteresuotas asmuo UAB „General Financing“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-11 nutartį. Mano, kad nutartis nepagrįsta, priimta neištyrus byloje pateiktų įrodymų ir suinteresuotų asmenų pateiktų argumentų. Byloje nėra pateikti rašytiniai įrodymai: pažymos iš Sodros ar darbovietės apie pareiškėjo darbo užmokestį kreditų ėmimo metu ir tuo metu, kai pareiškėjas jau nebevykdė savo įsipareigojimų; kam buvo panaudoti visi kreditai, o kai kurių kreditų ėmimo tikslas ir įsipareigojimų atsiradimo pagrindas net nepaaiškintas (AB DNB lizingas, R. Z., UAB „Kvistija“). Nesant šių įrodymų teismas negali remtis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis ir nustatyti, kad jis elgėsi sąžiningai ir kad jo pateikti paaiškinimai yra realūs ir teisingi. Pareiškėjas nuo 2013-05-21 dirba UAB „MMN“, tačiau įmonė dėl neaiškių priežasčių neatlieka jokių išskaitymų, nereaguoja į antstolių siunčiamus patvarkymus ir prašymus pasiaiškinti. Jei patvarkymai būtų vykdomi, kreditoriai gautų mokėjimus, todėl pareiškėjo negalima laikyti nemokiu. Teismas visiškai nevertino pareiškėjo sąžiningumo ir nurodė, kad vėlesnį tyrimą dėl asmens turtinės padėties ir nemokumo priežasčių atlieka fizinio asmens bankroto administratorius. Šį teismo argumentą vertina kaip visiškai nepagrįstą, neatitinkantį įstatyme įtvirtintų nuostatų bei joms prieštaraujantį, nes vadovaujantis FABĮ 5 str. 8 d. 2 p., jei būtų nustatytas fizinio asmens nesąžiningumas, bankroto byla jam apskritai negali būti keliama, o atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą yra išimtinai teismo prerogatyva. Be to, bankroto administratorius yra suinteresuotas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimu, todėl leidimas jam spręsti apie pareiškėjo sąžiningumą neatitiktų protingumo bei teisingumo principų. Pareiškėjas, kaip protingas ir sąžiningas žmogus, turėjo ir galėjo įvertinti tai, kad laiduodamas už įmonę 70 000 Eur sumai, neturi prisiimti tokių didelių įsipareigojimų bankams, kitoms kredito įstaigoms ir fiziniams asmenims, nes nesugebės tinkamai įvykdyti visų prisiimtų įsipareigojimų. Pareiškėjas buvo UAB „Junerega“ direktorius ir akcininkas, todėl nuo jo priklausė įmonėje priimamų sprendimų bei įsipareigojimų vykdymas, todėl pareiškėjas galėjo ir turėjo matyti, kad įmonė laiku nevykdo bankui savo prisiimtų įsipareigojimų ir, kad skolos išieškojimas bus nukreiptas į jį. Pareiškėjas UAB „General financing“ nuo sutarties sudarymo (2007-08-31) įmokas atliko tik iki 2008-02-29 ir nėra aišku, kodėl jas nustojo mokėti, kadangi jo pajamos minėtu laikotarpiu nekito ir buvo gana didelės, o jo vadovaujamos įmonės UAB „Junerega“ bankroto procedūra pradėta tik 2009-09-24, be to, UAB „Swedbanko lizingas“ sutartį su UAB „Junerega“ nutraukė tik 2010-01-01. Taigi, pareiškėjo nurodomos nemokumą sukėlusios priežastys yra klaidingos ir neatitinkančios realios situacijos, nes pareiškėjas nustojo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus dar iki bankui pareiškiant reikalavimus jam kaip laiduotojui. Pozicijai pagrįsti remiasi ir cituoja Vilniaus apygardos teismo 2013-11-05 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1628-345/2013, Kauno apygardos teismo 2014-03-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-877-436/2014, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-23 nutartį civilinėje byloje Nr. 2FB-34617-871/2014, Kauno apylinkės teismo 2014-03-20 nutartį civilinėje byloje Nr. 2FB-2057-475/2014.

10Pareiškėjas V. T. atsiliepimu su UAB „General Financing“ ir UAB „Sergel“ atskiraisiais skundais nesutinka, skundžiamą nutartį prašo palikti nepakeista. Teigia, kad pareiškėjas tinkamai įvykdė FABĮ 4 str. 4 d. 4 p. reikalavimus, pateikė ne tik turto sąrašą, tačiau ir tai pagrindžiančius įrodymus – išrašus, pažymas ir pan. Apeliantai nepateikė įrodymų, kad pareiškėjo pateikti duomenys netikslūs, jog pareiškėjas turi kito turto ir pan. Pareiškėjas pateikė teismui duomenis apie visą savo turtą. Pareiškėjas elgėsi sąžiningai nedelsiant ir apie tai, kad teismui yra pateiktas prašymas dėl santuokos nutraukimo informavo kreditorius, pateikė prašymo dėl santuokos nutraukimo kopiją ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjo ir A. T. santuokos nutraukimo byla pradėta ir nagrinėjama teisme, reiškia jų bendrų turtinių teisių pabaigą, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo nustatinėti ir vertinti pareiškėjo buvusios sutuoktinės gaunamas pajamas. Pažymi, kad bylos nagrinėjimas vyko žodinio proceso tvarka ir teismas būdamas aktyvus, atsižvelgdamas į visų kreditorių pateiktus atsiliepimų argumentus, pateikė pareiškėjo pusei klausimus į kuriuos buvo atsakyta, t. y. buvo aiškiai ir tiksliai paaiškinta, kokiems tikslams buvo sudaromi sandoriai, kas nulėmė ir sąlygojo fizinio asmens nemokumą ir t. t. Taigi, jeigu apeliantės būtų dalyvavęs bylos nagrinėjime teismo posėdyje būtų išgirdę atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Paaiškina, kad pareiškėjo įmonė vertėsi krovinių pervežimo verslu. Pareiškėjas kaip įmonės vadovas sudarė sandorius su lizingo bendrovėmis dėl vilkikų su puspriekabėmis pirkimo. Pareiškėjas sudaręs lizingo sandorius, laidavimo sandorius, vykdė veiklą, gavo pajamas ir visiems kreditoriams vykdė prievoles, tačiau prasidėjus ekonominei krizei verslas susidūrė su sunkumais. Pareiškėjas elgdamasis sąžiningai siekė savo įmonę išgelbėti, t. y. visais įmanomais būdais siekė išvengti bankroto. Tačiau įmonei buvo iškelta bankroto byla ir tai įtakojo pareiškėjo nemokumą. Taip pat pareiškėjas siekė būti nepriklausomas vien tik nuo krovinių vežimo verslo ir esant nekilnojamojo turto paklausai siekė įsigyti žemės sklypą, pastatyti namą ir jį pardavęs gauti pelną, kad galėtų patenkinti ne tik kreditorinius reikalavimus, tačiau ir savo asmeninius. Tačiau šis asmeninis jo verslo projektas buvo nesėkmingas. Žemės sklypas buvo parduotas net pigiau, nei jis buvo pirktas ir dėl to pareiškėjas patyrė tik papildomus nuostolius, bei tai papildomai prisidėjo prie pareiškėjo nemokumo.

11Atskirieji skundai atmestini.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nustatytas išimtis (FABĮ 5 str. 1 d.). Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d. numato, jog FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 str. 1 d. numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Taigi fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti ne tik fizinio asmens nemokumo faktą, bet ir įvertinti, ar nėra FABĮ 5 str. 8 d. numatytų pagrindų, kuriems esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

14Fizinio asmens nemokumas, tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA) (FABĮ 2 str. 2 d.). Fizinio asmens nemokumui reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 MMA ir fizinis asmuo negali vykdyti skolinių įsipareigojimų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Nemokumui nustatyti, reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą (Vilniaus apygardos teismo 2013-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1628-345/2013).

15Pažymėtina, kad FABĮ įtvirtinta fizinio asmens nemokumo sąlyga apima dvi puses: 1) fizinis asmuo negali vykdyti savo įsipareigojimų, 2) įsipareigojimų, kurių fizinis asmuo negali įvykdyti, apimtis turi viršyti 25 MMA. Todėl tam, kad galima būtų daryti išvadą, jog asmuo yra nemokus, turi būti nustatyta tiksli skolų ir pareiškėjo turimo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, apimtis. Pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės pagrįstą išvadą, jog bendra pareiškėjo įsiskolinimų suma visiems kreditoriams sudaro ne mažiau negu 444 478,77 Lt, nuosavybės teise registruotų nekilnojamųjų daiktų, transporto priemonių neturi ir nors dirba, tačiau gaunamos pajamos nedidelės (300 Lt) ir šių pajamų objektyviai neužtektų skoliniams įsipareigojimams (didesniems nei 25 MMA) padengti, todėl pareiškėjas yra nemokus (FABĮ 6 str. 1 d.).

16Įstatymo leidėjas FABĮ yra numatęs, kad fizinių asmens bankroto bylos nagrinėjamos žodinio proceso tvarka (ginčo teisena), kas reiškia, kad tam tikroms aplinkybėms esant nepakankamai aiškioms, teismas gali jas išsiaiškinti teismo posėdžio metu, spręsdamas iš esmės bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui klausimą. Pajamų slėpimas, nerealių pajamų nurodymas gali rodyti asmens nesąžiningumą, kas sudarytų pagrindą atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą (FABĮ 5 str. 8 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantėmis, kad teismas tinkamai neįvertino pareiškėjo mokumo ir nepagrįstai konstatavo, kad jis nemokus. Teismo padarytos išvados motyvuotos ir pagrįstos byloje pateiktais ir įvertintais rašytiniais įrodymais. Be to, apie pareiškėjo gaunamas pajamas duomenis byloje pateikė VSDFV Klaipėdos skyrius, nurodydamas, jog registro 2014-11-11 duomenis valstybinio socialinio draudimo išmokų jam nėra paskirta, jis draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu ( - ), tačiau vidutiniškai per mėnesį jam priskaičiuojama 300 Lt draudžiamųjų pajamų.

17Pažymėtina, kad civilinė teisė įvirtina sąžiningumo prezumpciją (CK 1.5 str.), todėl šalis, kuri teigia, kad kita šalis yra nesąžininga, privalo tai įrodyti. Apeliantės, teigdamos, kad egzistuoja FABĮ 5 str. 8 d. numatyti pagrindai, kuriems esant teismas turėjo atsisakyti pareiškėjui iškelti bankroto bylą, nepateikė tai patvirtinančių duomenų (CPK 178 str.). Be to, pareiškėjo nemokumą lėmė ir tai, jog jis prisiėmė įsipareigojimus (laidavo) už savo vadovaujamos įmonės UAB „Junerega“ sandorius (lizingo sutartis). Tačiau duomenų, jog tokie sandoriai įmonei buvo ekonomiškai nenaudingi ar žalingi ir pan., byloje nėra ir apeliantės tokių įrodymų teismui nepateikė. Nesant laidavimo, kaip papildomos minėtų sandorių užtikrinimo priemonės, paprastai tokios sutartys nesudaromos (CPK 182 str. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad remdamasis pareiškėjo pateiktais ir pirmosios instancijos teismo CPK 185 str. pagrindu įvertintais įrodymais, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad neegzistuoja FABĮ 5 str. 8 d. numatyti pagrindai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriui atsiranda pareiga patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 str. 3 d.). Tuo būdu galės būti patikrintos apeliančių abejonės dėl pareiškėjo nesąžiningumo, esant pagrindui, atkuriamas pareiškėjo mokumas. Pažymėtina ir tai, kad fizinių asmenų bankroto paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka. Taigi kreditoriai ir šiuo atveju turėtų būti suinteresuoti, kad asmuo, prižiūrint bankroto administratoriui ir kreditoriams, siektu atkurti savo mokumą Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Bankroto byloje nustačius ir įrodžius asmens nesąžiningumą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo (FABĮ 24 str. 9 p.).

18Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė fizinio asmens bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, visapusiškai ir išsamiai išanalizavo bei įvertino bylos duomenis, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti jam bankroto bylą,... 3. Suinteresuotas asmuo „Lindorff Oy“ atsiliepime nurodė, kad neturi... 4. Suinteresuoti asmenys UAB „Sergel“, UAB „General Financing“ ir UAB... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-11 nutartimi tenkino pareiškėjo... 6. Teismas, motyvuodamas Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1... 7. Motyvavo FABĮ 5 str. 8 d.. 2 p. ir nurodė, jog turi egzistuoti tiesioginis... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Sergel“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „General Financing“ atskiruoju skundu prašo... 10. Pareiškėjas V. T. atsiliepimu su UAB „General Financing“ ir UAB... 11. Atskirieji skundai atmestini.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 13. Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta... 14. Fizinio asmens nemokumas, tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 15. Pažymėtina, kad FABĮ įtvirtinta fizinio asmens nemokumo sąlyga apima dvi... 16. Įstatymo leidėjas FABĮ yra numatęs, kad fizinių asmens bankroto bylos... 17. Pažymėtina, kad civilinė teisė įvirtina sąžiningumo prezumpciją (CK 1.5... 18. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti...