Byla 2-3882-394/2013
Dėl antstolio Andriaus Liaškovo procesinių veiksmų

1

2Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo procesinių veiksmų,

Nustatė

4Pareiškėjas prašo panaikinti 2013-03-15 antstolio Andriaus Liaškovo surašytą Turto aprašą Nr. AN042096 bei jo atžvilgiu taikytus areštus atsiskaitomosioms sąskaitoms, įmonės kasai piniginėms lėšoms, būsimoms įplaukoms, 1.429.133,59 Lt ieškinio sumos užtikrinimui areštuoti 70 proc. dalį UAB „ECAA Europe“ turimų turtinių teisių, likusiai 30 procentų daliai aprašant muitinės sandėlyje esančių prekių dalį pagal pateikiamą 2013-03-25 turimų atsargų pažymą, aprašant muitinės sandėlyje esančią prekių dalį, tai padaryti proporcingai UAB „ECAA Europe“ turimam prekių asortimentui, t.y. proporcingai aprašant įvairias prekių grupes. Nurodo, kad pagal 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3731-656/2013 buvo numatyta galimybė areštuoti skolininko UAB „ECAA Europe“ turto maksimaliai 1.429.133,59 Lt sumai, tačiau pagal 2013-03-15 turto aprašą antstolio buvo aprašyta ir suvaržyta skolininko turto net už 4.494.659,17 Lt, o jam pateikus dokumentus apie bendrą įmonės ilgalaikį turtą už 60.930,18 Lt bei turimas turtines teises 1.415.019,60 Lt, iš viso kartu papildomai suvaržyta turto dar 1.475.949,78 Lt sumai. 2013-03-15 aprašydamas pareiškėjo turimo kilnojamojo turto likutį, antstolis neatsižvelgė į realią aprašomo turto apimtį, priede nurodytą prekių kainą, galutinę aprašyto turto vertę, kurią patvirtina 2013-03-25 pažyma 7.930.188,23 Lt sumai, o vadovavosi vien 2013-01-31 turto būkle. Antstolio sudaryto turto aprašo priede nurodyta didžioji dalis prekių kainų net nesiekia prekių savikainos, nes kainos nurodytos be prekių transportavimo iš Kinijos į Šiaulius, prekių saugojimo ir kitų išlaidų, kurios neišvengiamai didina prekių savikainą ir kainą, už kurią prekės realiai parduodamos ir sudaro realų turimo turto dydį. Nepaisant to, kad aprašytas skolininko kilnojamasis turtas ženkliai viršijo ieškinio, kurio pagrindu buvo atliktas turto aprašymas, sumą, antstolis ignoravo ir tai, kad pagal 2013-03-13 patvarkymą jis jau buvo areštavęs pareiškėjui priklausančias pinigines lėšas, esančias kasoje bei atsiskaitomąsias banko sąskaitas, būsimas įplaukas. Teismo nutartyje buvo nurodyta, kad ieškinio užtikrinimui taikytinos laikinosios apsaugos priemonės 1.429.133,59 Lt sumai, areštuojant įmonei priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, o pinigines lėšas leista areštuoti tik nepakankant UAB „ECAA Europe“ minėto turto ieškiniui užtikrinti. Tuo tarpu antstolis, net aprašęs pareiškėjo turtą daug didesnei sumai, nei reikalinga pareikšto ieškinio užtikrinimui, neįvertinęs pateiktos orientacinės turto būklės, nedelsiant, be jokio patvarkymo, areštavo UAB „ECAA Europe“ atsiskaitomąją sąskaitą, esančią Danske Bank A/S, visai 1.429.133,59 Lt sumai, joje jau esančias pinigines lėšas ir būsimas įplaukas bei kasą. Tokie antstolio veiksmai traktuotini kaip LR CPK 585 str. 4 d. pažeidimas, nes antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus neturi viršyti jam suteiktų įgaliojimų. Skundžiamame turto apraše antstolis įvardino, kad aprašyto turto vertė nenustatyta, tačiau antstolis nepaskyrė LR CPK 682 str. numatyta tvarka ekspertizės dėl aprašyto turto vertės, nesikreipė į muitinės sandėlio, esančio Žemaitės g. 96C, Šiaulių m., kuriame saugomas pareiškėjo kilnojamasis turtas, savininką UAB „Tikroji vaivorykštė“, patalpų savininkui nepateikė jokio patvarkymo dėl patekimo į patalpas ir skolininko turto vertės nustatymo. Dėl nepagrįstai surašyto turto aprašo ir dėl negalėjimo disponuoti turimomis prekėmis, pareiškėjui buvo užkirstas kelias mokėti privalomus mokesčius valstybei, „Sodrai“.

5Pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundas pateiktas antstoliui Andriui Liaškovui 2013-03-27 (7 b. l.). Antstolis Andrius Liaškovas 2013-04-18 surašė patvarkymą, kuriuo pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – 2013-04-12 turto aprašo pakeitimu aprašė ir įvertino pareiškėjo turtą pagal 2013-03-27 pareiškėjo pateiktą 2013-03-25 Turimų atsargų lentelę Nr. 11 ir panaikino taikytus apribojimus jo banko sąskaitoms ir kasai, o likusioje dalyje skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė Šiaulių apylinkės teismui. Nurodė, kad aprašant turtą antstoliui nebuvo sudaryta galimybė apžiūrėti ir įvertinti aprašomo turto, todėl aprašytas turtas nebuvo vertinamas. 2013-03-15 patvarkymu skolininkas buvo įpareigotas sudaryti sąlygas patekti į patalpas – sandėlį, esantį Žemaitės g. 96 C, Šiaulių m., kuriame yra laikomi įmonės kilnojamieji daiktai, bet antstoliui iki šiol nėra sudaryta galimybė tai atlikti. 2013-03-20 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi leido antstoliui įeiti į nurodytas patalpas, tačiau 2013-03-27 antstolio padėjėjui atvykus aprašyti pareiškėjo turtą ir pradėjus tai daryti, pareiškėjas pateikė 2013-03-26 Šiaulių apylinkės teismo nutartį, kuria teismas uždraudė antstoliui atlikti bet kokius veiksmus. Pareiškėjas visais įmanomais būdais trukdo antstoliui vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o vėliau skundžia jo veiksmus. Antstoliui nesuprantami pareiškėjo argumentai, kad reali prekių vertė yra daug didesnė, nors duomenis apie prekių kainas pateikė pats pareiškėjas, o antstoliui nesuteikta galimybė apžiūrėti turtą natūroje bei jį įvertinti, todėl antstolis neturėjo galimybės patikrinti pateiktų duomenų teisingumo, o 2013-04-12 Turto aprašo pakeitimu aprašytas ir įvertintas pareiškėjo turtas, kurio pakanka laikinosioms apsaugos priemonėms užtikrinti. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis turto įvertinimui privalėjo nedelsiant užtikrinti pareiškėjo turto vertės nustatymą, tačiau antstoliui nesudaryta galimybė aprašyti pareiškėjo turto vien dėl pareiškėjo neveikimo, atsisakius įleisti antstolį aprašyti turtą, vėliau apskundus antstolio veiksmus ir pareiškus antstoliui nušalinimą, todėl nesuprantami pareiškėjo argumentai, kad antstolis jau dvi savaitės neskiria turto ekspertizės. Pareiškėjui turėtų būti žinoma, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti papildomų neigiamų turtinių padarinių ir paribojimų, tačiau pareiškėjui yra leista iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, mokesčius „Sodrai“ ir valstybei.

6Apie gautą pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo atlikto procesinio veiksmo ir jo nagrinėjimo vietą bei laiką pranešta pareiškėjui ir antstoliui (34 b. l.).

7Skundas netenkintinas. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 matosi, kad antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje vykdoma 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atsakovui UAB „ECAA Europe“, į. k. 302726974, priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir turtinių teisių arešto 1.429.133,59 Lt sumai, o šio turto nesant ar nepakankant, atsakovo piniginių lėšų arešto likusiai sumai, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį, mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybės ir VSDFV biudžetams; ieškovas - East Chna Automobile Association LTD, kodas 080014, buveinė 303 Aarti, Chambers, Victoria, Mahė, Seišelių Respublika. Pagal šią nutartį 2013-03-12 Turto arešto aktų registre įregistruotas Turto arešto aktas Nr. 2013014218, o 2013-03-13 ši Vilniaus apygardos teismo nutartis priimta vykdyti antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje (vykd. byla 1 t., 3, 17 b.l.). Vykdydamas nutartį 2013-03-15 antstolis surašė skundžiamą turto aprašą Nr. AN042096, kuriuo aprašė skolininko UAB „ECAA Europe“ kilnojamąjį turtą – prekes, esančias muitinės sandėlyje, pagal skolininko pateiktą likučių sąrašą, ilgalaikį kilnojamąjį turtą pagal turto apskaitos žiniaraštį ir turtines teises – reikalavimo teises pagal 2013-03-15 pagrindinių skolininko debitorių sąrašą; apraše nurodyta, kad turto vertė nenustatyta (1 t., 18-19 b. l.). 2013-04-12 antstolis surašė patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo, kuriuo pakeitė skundžiamą 2013-03-15 turto aprašą ir aprašė konkretų kilnojamąjį atsakovo UAB „ECAA Europe“ turtą, esantį muitinės sandėlyje (prekių likučius), 951 899,19 Lt sumai, konkretų ilgalaikį kilnojamąjį turtą 533 579,52 Lt sumai bei vietoj turtinių teisių aprašė konkretų kilnojamąjį turtą, kurio vertė 215 781,25 Lt, nurodė, kad viso turto aprašyta už 1.701.259,96 Lt (2 t., 323-324 b. l.). 2013-04-15 patvarkymais antstolis panaikino savo 2013-03-13 patvarkymą dėl lėšų, esančių bendrovės kasoje, arešto, bei patvarkymą dėl bankų sąskaitose esančių lėšų arešto (2 t., 326-327 b. l.). Taigi antstolis iš dalies tenkino pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą ir panaikino areštą skolininko piniginėms lėšoms bendrovės kasoje ir sąskaitose, pakeitė 2013-03-15 surašytą turto aprašą. LR CPK 677 str. 2 numato, kad antstolis gali aprašyti turto tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Vykdydamas 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis šiuo metu yra areštavęs kilnojamojo skolininko turto už 1.701.259,96 Lt (2 t., 323-324 b.l.). Turto vertės šiame patvarkyme nurodytos pagal ieškovo East Chna Automobile Association LTD pateiktus dokumentus, o 2013-04-12 patvarkyme antstolis nurodė, kad turtas aprašymo metu nebuvo realiai apžiūrimas, todėl aprašyto turto vertės, turtą apžiūrėjus, gali keistis (2 t., 314-319 b.l.). LR CPK 681 str. numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo turto arešto dienos arba nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. 2013-04-12 patvarkymo, kuriame nurodyta konkreti areštuoto turto vertė, kopijos išsiųstos išieškotojui ir skolininkui, todėl nesutikdamas su šiame patvarkyme nurodyta areštuoto turto verte skolininkas turėjo teisę pareikšti antstoliui prieštaravimą.

8Pareiškėjas savo skunde dėl antstolio veiksmų prašė ieškinio sumos užtikrinimui areštuoti 70 proc. dalį UAB „ECAA Europe“ turimų turtinių teisių, likusiai 30 procentų daliai aprašant muitinės sandėlyje esančių prekių dalį pagal pateikiamą 2013-03-25 turimų atsargų pažymą, aprašant muitinės sandėlyje esančią prekių dalį, tai padaryti proporcingai UAB „ECAA Europe“ turimam prekių asortimentui, t.y. proporcingai aprašant įvairias prekių grupes, tačiau tokio savo prašymo pareiškėjas visiškai nemotyvavo. Tuo tarpu išieškotojas 2013-03-15 prašyme antstoliui nurodė, kad jo interesus geriausiai apsaugos prekių – automobilių atsarginių dalių areštas, nes neaišku, kiek laiko truks ginčo nagrinėjimas arbitraže, o ieškovo nurodytos prekės yra likvidesnės ir per ilgesnį laiko tarpą turinčios mažiau nuvertėti lyginant su kitomis atsakovo turimomis prekėmis (1 t. 16 b.l.).

9Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad dalį pareiškėjo skundo antstolis tenkino pats, teismas neturi pagrindo naikinti 2013-03-15 turto aprašą Nr. AN042096, taip pat neturi pagrindo įpareigoti antstolį atlikti rezoliucinės skundo dalies 3 ir 4 punktuose nurodytus veiksmus.

10Vadovaudamasi išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str.,

Nutarė

11Pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundo dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų netenkinti.

12Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, antstoliui.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai