Byla N2-46-750/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Ilonai Kobelevaitei,

3dalyvaujant ieškovės E. G. atstovui advokatui Egidijui Vilkiui, atsakovo V. G. atstovui advokatui Valdui Andrijauskui, institucijos, teikiančios išvadą byloje - Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Stirbienei,

4viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovės E. G. ieškinį atsakovui V. G. ir institucijai, teikiančiai išvadą byloje – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, trečiajam asmeniui AB SEB bankui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo,

Nustatė

5Ieškovė E. G. ieškiniu prašo nutraukti ieškovės ir atsakovo V. G. santuoką, sudarytą 2005 m. rugpjūčio 26 d. Šilutės rajono civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 220), dėl atsakovo kaltės, paliekant jai santuokinę pavardę, nustatyti nepilnametės dukters M. G., gim. 1998-08-25, gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1500 Lt iki jos pilnametystės, santuokoje įgytą turtą: butą, esantį H. Zudermano g. 9-3, Šilutės m., 112 000 Lt vertės, automobilį „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ), 2000 Lt vertės ir bevertį automobilį „Renault 19“, valst. Nr. ( - ), priteisti atsakovui, skolinį įsipareigojimą pagal 2007-06-18 kredito sutartį Nr. 0450718013075-14 su AB SEB bankas priteisti iš atsakovo bei priteisti ieškovei iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2006 m. kartu visa šeima išvyko gyventi ir dirbti į Airiją. 2008 m. ieškovė išvyko trumpam atostogų į Lietuvą, o grįžusi sužinojo, kad atsakovas susirado kitą moterį ir buvo jai neištikimas. Ieškovė nuo to laiko su atsakovu nebegyvena, jie bendro ūkio neveda, nes ji negalėjo taikytis su sutuoktinio neištikimybe. Atsakovas iki šiol gyvena su kita moterimi ir šalis sieja tik vaikas. Nurodo, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės. Prašo nustatyti dukters gyvenamąją vietą su ja, nes mano, jog tik motina gali tinkamai pasirūpinti mergaite. Atsakovas vaiko išlaikymui lėšų neteikia. Dukters išlaikymui per mėnesį reikia ne mažiau kaip 3000 Lt, todėl prašo iš atsakovo priteisti po 1500 Lt dydžio išlaikymą dukrai. Santuokoje įgytus butą ir du automobilius prašo priteisti atsakovui, kompensacijos už atsakovui atitenkančią didesnę turto dalį nereikalauja. Taip prašo, kad atsakovui būtų priteista buto įsigijimui paimta paskola iš AB SEB banko pagal 2007-06-18 kredito sutartį. Kilnojamąjį turtą šalys pasidalino geruoju.

6Ieškovės atstovas advokatas E. V. ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Atstovas pateikė teismui nuotraukas, kuriose jo teigimu matosi, jog atsakovas yra neištikimas ieškovei su kita moterimi, su kuria šiuo metu ir gyvena. Apie vaiko išlaikymui reikalingas lėšas įrodymų pateikti neturi, taip pat nežino kur šiuo metu yra ieškinyje paminėti automobiliai. Neturi duomenų, jog ieškovė pardavė automobilį „Renault Laguna“.

7Atsakovas V. G. atsiliepime į ieškinį su ieškinio reikalavimais sutinka iš dalies. Nurodo, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog šeima iširo dėl jo kaltės. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad jis buvo neištikimas – susirado kitą moterį, su kuria šiuo metu tebegyvena, todėl tai neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovas šiuo metu gyvena ir dirba Airijoje, jokios kitos moters neturėjo ir šiuo metu neturi. Santuoka nutrūko dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Nesutinka su ieškovės prašomu išlaikymo dukrai dydžiu ir sutinka dukrai kas mėnesį mokėti po 200 Lt. Jis Airijoje uždirba tik po 800 eurų per mėnesį, buto nuomai moka po 400 eurų per mėnesį bei moka kitas pragyvenimo išlaidas, t.y. paskolą bankui už įsigytą butą, esantį H. Zudermano g. 9-3, Šilutės m. Jei mokėtų ieškovės prašomo dydžio išlaikymą dukrai, jam nebeliktų lėšų pragyvenimui. Ieškovė nepragrįstai nurodo, kad per mėnesį vaikui išleidžia po 3000 Lt, tačiau šios sumos nedetalizuoja ir nepagrindžia jokiais nenuginčijamais įrodymais. Į dalijamo turto balansą neįtrauktini ieškovės minėti automobiliai, nes automobilį „Renault 19“ ieškovė pardavė prieš 4 metus, o automobilis „Renault Laguna“ yra nepataisomai sugadintas, todėl yra bevertis.

8Atsakovo atstovas V. Andrijauskas su ieškiniu iš dalies sutinka ir nurodo, kad šalys kartu negyvena nuo 2008 m. dėl tarpusavio nesutarimo, o ne dėl kitos moters. Atsakovas neturi pastovaus darbo, nėra duomenų apie jo faktines gaunamas pajamas ir atstovui šių duomenų gauti nepavyko. Ar atsakovas turi sveikatos problemų bei registruojasi darbo biržoje nežino. Atsakovas sutinka mokėti išlaikymą dukrai po 250-300 Lt kas mėnesį. Dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove neprieštarauja. Atsakovas sutinka, jog santuokoje įgytas butas atitektų jam ir sutinka mokėti įsiskolinimą bankui. Automobilį „Renault Laguna“ ieškovė pardavė, tačiau šio sandorio neįformino, mano kad šio 15 m. senumo automobilio vertė mažesnė nei 2000 Lt. Automobilis „Renault 19“ po eismo įvykio atiduotas į metalo supirktuvę.

9Trečiojo asmens AB SEB banko, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime nurodo, kad nesutinka, jog po santuokos nutraukimo pareiga grąžinti paskolą bankui pagal kredito sutartį Nr. 0450718013075-14 atitektų vienam atsakovui, o ieškovė būtų atleista nuo pareigos vykdyti skolinius įsipareigojimus bankui. Bankas neprieštarauja dėl ieškovės siūlomo turto padalinimo, tačiau su sąlyga, kad solidarios sutuoktinių prievolės pagal Kredito sutartį bus nedalinamos ir kitais nemodifikuojamos. Šalys solidariai atsako už prievoles, kylančias iš kredito. Abu bendraskoliai yra įpareigoti kreditoriui iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė. Lietuvos A. T. (toliau – LAT) formuoja nuoseklią praktiką, jog kai santuoka nutraukiama, neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas.

10Institucijos, teikiančios išvadą byloje Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė L. Stirbienė paaiškino, kad neprieštarauja, kad M. G. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove. Nėra duomenų, kad šalys būtų įrašytos į rajono socialinės rizikos šeimų sąrašą ir mama netinkamai prižiūri vaiką. Dėl išlaikymo vaikui dydžio nuomonės neturi, tik nurodo, kad vaiką privalo išlaikyti abu tėvai.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Nustatyta, kad ieškovė E. G. ir atsakovas V. G. susituokė 2005 m. rugpjūčio 26 d. Šilutės rajono civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 220) (b. l. 5). Jie augina dukrą M. G., gim. 1998-08-25 (b. l. 6). Šalys pripažįsta, kad nuo 2008 m. jie kartu šeimyninio gyvenimo nebegyvena, bendro ūkio neveda. Teismas konstatuoja, kad šalių santuoka faktiškai iširo ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės kartu gyventi (CK 3.53 str.). Šalys taikytis neketina, atkurti santuokos ryšių nenori (CK 3.54 str.). Ieškovė teigia, kad dėl santuokos nutraukimo kaltas atsakovas, kuris jai buvo neištikimas su kita moterimi ir ieškovės atstovas pateikė nuotraukas, kuriose matyti atsakovas su kita moterimi (b.l.49). Atsakovas neigia buvęs neištikimas ieškovei ir tvirtina, kad su jokia kita moterimi santykių nepalaikantis bei mano, kad dėl santuokos nutraukimo kaltos abi šalys. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra neištikimas (CK 3.60 str. 3 d.) Ieškovės atstovo pateiktos nuotraukos nepakankamai informatyvios, neaišku kada ir kokiomis aplinkybėmis jos darytos. Ieškovė ir jos atstovas daugiau įrodymų, patvirtinančių ieškovo neištikimybę nepateikė, todėl laikytina, jog ieškovė neįrodė, kad ieškovas buvo neištikimas. Teismas daro išvadą, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, todėl ji nutrauktina (CK 3.61 str.). Nutraukus santuoką, ieškovei paliktina santuokinė pavardė – G. (CK 3.69 str. 1 d.).

13Ieškovė išlaikymo iš atsakovo nereikalauja.

14Kadangi šalių nepilnametė dukra M. G. gyvena su ieškove, šalys sutaria, kad mergaitės gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui neprieštaraujant, M. G. gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove E. G. (CK 3.174 str. 2 d.).

15Atsakovas V. G. nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametės dukters M. G.. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 ir 3 d. nuostatomis, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Išlaikymo dydis priklauso nuo nepilnamečių vaikų poreikių bei tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti.

16Ieškovė pateikė teismui raštą (b.l.63), kuriame nurodo, jog išlaidos šalių dukrai per mėnesį – mokesčiai už buto nuomą, elektrą, šildymą, internetą, televizijos licenciją, išlaidos maistui, higienos priemonėms, pietums mokykloje, rūbams, telefono sąskaitai, pianino pamokoms, kišenpinigiai, viso sudaro 447 svarai sterlingų, 2010-iems mokslo metams mokyklos uniformai, sportinei aprangai ir kanceliarinėms prekėms išleido 300 svarų sterlingų. Nurodo, kad jos mėnesines pajamas sudaro 740 svarų sterlingų atlyginimas ir gaunama 80 svarų sterlingų pašalpa iš valstybės už vaiką. Ieškovės atstovas pateikė pažymas , iš kurių matyti, kad ieškovės gaunamas atlyginimas bendrai per metus yra 7210,92 svarai sterlingų, už savaitę -182,37 svarai sterlingų( b.l. 64,65, 66,67).

17Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jo uždarbis yra 800 eurų. Duomenų apie savo pajamas nepateikė, jo atstovas nurodo, kad atsakovas neturi nuolatinio darbo. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (LAT 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje A. L. v. V. L., Nr. 3K-3-303/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje V. K. v. A. B., Nr. 3K-3-189/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civ. byloje I. V. v. A. V., Nr. 3K-3-596/2009). Vien ta aplinkybė, jog atsakovas, būdamas darbingo amžiaus ir sveikatos, nedirba ir neieško darbo, pati savaime negali reikšti teisinio pagrindo mažinti išlaikymą nepilnamečiam vaikui, nes ši aplinkybė nepateisina nuolatinių pajamų iš darbo teisinių santykių neturėjimo (LAT 2006 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. A. v. R. A., bylos Nr. 3K-3-307/2006; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-189/2009). Asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį yra vertinamoji aplinkybė, priklausanti tiek nuo objektyvių, tiek nuo subjektyvių veiksnių. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – išsilavinimas, amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kt. aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu (LAT 2010 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje D. I. v. R. I., bylos Nr. 3K-3-32/2010; 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B. v. K. M., bylos Nr. 3K-3-71/2010). Atsakovas yra darbingo amžiaus, nepateikė jokių duomenų apie tai, jog turi fizinių ar psichinių trūkumų, kad susirasti pakankamai apmokamą darbą ir galėtų teikti reikiamo dydžio išlaikymą šalių dukrai.

18Atsižvelgiant į vaiko amžių ir poreikius, abiejų tėvų turtinę padėtį bei tai, kad atsakovas yra darbingo amžiaus, nors atsakovo atstovas teigia, kad jis neturi pastovaus darbo, tačiau jis nepateikė jokių duomenų, kad išnaudojo visas galimybes susirasti pakankamai gerai apmokamą darbą, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, abiejų tėvų skirtinas išlaikymas 800 Lt dukrai per mėnesį laikytina protingomis ir realiomis, užtikrinančiomis fizinį ir socialinį vystymąsi, išlaidomis vaikui. Skiriant tokias išlaidas vaikui, pasiekiama protinga vaiko poreikių tenkinimo ir tėvų galimybių teikti atitinkamą išlaikymą pusiausvyra. Kiekvienam iš tėvų tektų po 400 Lt išlaikymo vaikui (CK 3.156 str. 1 d.). Ieškovės prašomas priteisti išlaikymo dydis yra aiškiai per didelis ir neproporcingas atsakovo turtinei padėčiai. Ieškovė jos nurodytų mėnesinių išlaidų dukters išlaikymui dydį nepagrindė jokiais įrodymais. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kuriuos ištyrus ir įvertinus būtų pagrindas nustatyti didesnę iš atsakovo išieškotiną išlaikymo sumą. Įvertinus visus įrodymus iš atsakovo priteistinas išlaikymas dukrai M. G., gim. 1998-08-25, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės (CK 3.194 str., CK 3.196 str.). M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja paskirtina ieškovė E. G. (CK 3.190 str.). Išlaikymo suma, priteista periodinėmis išmokomis, indeksuotina kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

19Šalys, gyvendamos santuokoje nusipirko 3 kambarių butą, esantį H. Zudermano g. 9-3, Šilutės m. (b. l. 10-12, 13-14), kuris šalių susitarimu priteistinas atsakovui V. G.. Be to, atsakovo vardu registruotas santuokos metus įgytas automobilis „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) (b. l. 15), kurį ieškovė įvertina 2000 Lt. Nors atsakovas nesutinka su šio automobilio verte ir nurodo, kad šis automobilis sugadintas nepataisomai, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Kadangi automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) valdytoju registruotas atsakovas, todėl minėtas automobilis priteistinas jam. Be to, atsakovo V. G. vardu įregistruotas iki santuokos 2003-06-06 įgytas automobilis „Renault 19“, valst. Nr. ( - ) (b. l. 15), kuris nedalintinas. CK 3.89 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas abiejų sutuoktinių atskirai įgytas iki santuokos. Automobilis Renault 19“, valst. Nr. ( - ) pripažintinas asmenine atsakovo nuosavybe, ieškovė nepateikė įrodymų, kad ji asmeninėmis lėšomis prisidėjo prie šios transporto priemonės įsigijimo, išlaikymo.

20Buto, esančio ( - ), pirkimui atsakovas, esant ieškovės sutikimui, iš AB SEB banko paėmė 156000 Lt kreditą, kurio grąžinimo terminas numatytas iki 2047-06-17 (b. l. 7-9). Bendromis sutuoktinių prievolėmis laikomos tos, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 str. 1-3 d.). Prievolės solidarumas suteikia teisę kreditoriui reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu sutuoktiniai bendrai, tiek ir bet kuris jų skyrium, be to, tiek visą ją, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Aplinkybė, kad solidarieji skolininkai yra sutuoktiniai, turi reikšmės nukreipiant išieškojimą į turtą. Kreditorių, kuriems abu sutuoktiniai atsako solidariai, reikalavimai tenkinami iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 str. 1 d.), o iš asmeninio turto tik tada, jeigu reikalavimams visiškai patenkinti bendro sutuoktinių turto nepakanka (CK 3.113 straipsnis). Padalijant bendrą turtą solidariosios sutuoktinių prievolės pobūdis nesikeičia, jeigu nesutinka kreditorius. Kai santuoka nutraukiama, solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas, o esant visų prievolės šalių (sutuoktinių ir kreditorių) sutikimui solidariosios prievolės gali būti modifikuojamos ir kitaip (LAT 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K.–S. v. A. S., byla Nr. 3K-3-275/2007; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. G. J., bylos Nr. 3K-3-410/2007; 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „ Swedbank“ v. P. B., bylos Nr. 3K-7-229/2009; 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010). Ieškovės ir atsakovo prievolė pagal kreditavimo sutartį su banku yra solidari ir atsakomybė pagal šią prievolę nekeičiama. Santuokos nutraukimas nėra numatytas kaip pagrindas pasibaigti bent vieno iš sutuoktinių – solidariųjų skolininkų pagal sutartį - pareigai atsakyti kreditoriams. Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma, todėl bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (LAT 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K.–S. v. A. S., byla Nr. 3K-3-275/2007). AB SEB bankas išdėstė savo poziciją dėl pareikštų ieškinio reikalavimų, kiek jie susiję su sutuoktinių prievolės vykdymu bankui pagal 2007-06-18 kredito sutartį, t. y. kad liktų solidari šalių prievolė bankui. Kadangi kreditorius nesutinka, kad liktų vienas skolininkas atsakovas, šalių sudarytos kredito sutarties sąlygos negali būti keičiamos, todėl ieškovė ir atsakovas lieka solidariai atsakingi pagal kredito sutartį Nr.0450718013075-14 bankui AB SEB bankui.

21Iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai tenkintų ir atmestų reikalavimų daliai: iš atsakovo priteistina 266,67 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti ieškovei, 144 Lt žyminio mokesčio ir 4,52 Lt pašto išlaidų, iš viso 148,52 Lt valstybei (CK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 2 d., 96 str.); iš ieškovės priteistina 366,65 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti atsakovui ir 12,41 Lt pašto išlaidų valstybei (CK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 2 d., 96 str.). Apskaičiavus kiek ieškovei turi sumokėti atsakovas ir kiek atsakovui – ieškovė bei įskaičius šias sumas iš ieškovės, kuri turėjo gauti mažesnę dalį, priteistinas skirtumas 99,98 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui (CK 93 str. 2 d.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str. - 265 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

23Ieškinį patenkinti iš dalies.

24Santuoką, įregistruotą 2005 m. rugpjūčio 26 d. Šilutės rajono civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 220) tarp ieškovės E. G., asmens kodas ( - ) ir atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

25Po santuokos nutraukimo ieškovei E. G. palikti santuokinę pavardę - G.

26Nustatyti nepilnametės M. G., gim. 1998-08-25, gyvenamąją vietą su motina ieškove E. G..

27Priteisti iš atsakovo V. G. išlaikymą nepilnametei dukrai M. G., gim. 1998-08-25, po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. gegužės 11 d. iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

28M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę E. G., asmens kodas ( - )

29Sprendimo vykdymą dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

30Atsakovo V. G. nuosavybėn priteisti 112 000 Lt vertės butą, esantį ( - ), unikalus Nr. 8898-9001-8015:0003, ir 2000 Lt vertės automobilį „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ).

31Automobilį „Renault 19“ valst. KLR Nr.446 pripažinti asmenine atsakovo V. G. nuosavybe.

32Kreditorinį įsipareigojimą pagal kredito sutartį Nr.0450718013075-14 AB SEB bankui įpareigoti ieškovę E. G. ir atsakovą V. G. atlyginti solidariai.

33Priteisti iš atsakovo V. G. vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 52 ct (148,52 Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

34Priteisti iš ieškovės E. G. bylinėjimosi išlaidas: devyniasdešimt devynis litus 98 ct (99,98 Lt) atsakovui V. G. ir dvylika litų 41 ct (12,41 Lt) pašto išlaidų valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Ilonai Kobelevaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės E. G. atstovui advokatui Egidijui Vilkiui, atsakovo V.... 4. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę... 5. Ieškovė E. G. ieškiniu prašo nutraukti ieškovės ir atsakovo V. G.... 6. Ieškovės atstovas advokatas E. V. ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.... 7. Atsakovas V. G. atsiliepime į ieškinį su ieškinio reikalavimais sutinka iš... 8. Atsakovo atstovas V. Andrijauskas su ieškiniu iš dalies sutinka ir nurodo,... 9. Trečiojo asmens AB SEB banko, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 10. Institucijos, teikiančios išvadą byloje Šilutės rajono savivaldybės... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Nustatyta, kad ieškovė E. G. ir atsakovas V. G. susituokė 2005 m.... 13. Ieškovė išlaikymo iš atsakovo nereikalauja.... 14. Kadangi šalių nepilnametė dukra M. G. gyvena su ieškove, šalys sutaria,... 15. Atsakovas V. G. nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametės... 16. Ieškovė pateikė teismui raštą (b.l.63), kuriame nurodo, jog išlaidos... 17. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jo uždarbis yra 800 eurų. Duomenų apie... 18. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir poreikius, abiejų tėvų turtinę padėtį... 19. Šalys, gyvendamos santuokoje nusipirko 3 kambarių butą, esantį H. Zudermano... 20. Buto, esančio ( - ), pirkimui atsakovas, esant ieškovės sutikimui, iš AB... 21. Iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai tenkintų ir... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str. -... 23. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 24. Santuoką, įregistruotą 2005 m. rugpjūčio 26 d. Šilutės rajono civilinės... 25. Po santuokos nutraukimo ieškovei E. G. palikti santuokinę pavardę - G.... 26. Nustatyti nepilnametės M. G., gim. 1998-08-25, gyvenamąją vietą su motina... 27. Priteisti iš atsakovo V. G. išlaikymą nepilnametei dukrai M. G., gim.... 28. M. G. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę E. G.,... 29. Sprendimo vykdymą dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 30. Atsakovo V. G. nuosavybėn priteisti 112 000 Lt vertės butą, esantį ( - ),... 31. Automobilį „Renault 19“ valst. KLR Nr.446 pripažinti asmenine atsakovo V.... 32. Kreditorinį įsipareigojimą pagal kredito sutartį Nr.0450718013075-14 AB SEB... 33. Priteisti iš atsakovo V. G. vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 52... 34. Priteisti iš ieškovės E. G. bylinėjimosi išlaidas: devyniasdešimt devynis... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...