Byla 2-876/2008
Dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus netiesioginį ieškinį (ieškinio medžiaga Nr. 2-1448-436/2008)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės ,,Turto bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus netiesioginį ieškinį (ieškinio medžiaga Nr. 2-1448-436/2008).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 12 d. nutartimi Ž. Mongirdo įmonei „Chemikų žiedas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. To paties teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi nutarta įmonę likviduoti dėl bankroto.

4Bankrutavusios Ž. Mongirdo įmonės „Chemikų žiedas“ vardu CK 6.68 straipsnio pagrindu kreditorius AB Turto bankas kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 28 261, 93 Lt žalos atlyginimą bankrutavusiai Ž. Mongirdo įmonei „Chemikų žiedas“. Nurodė, kad 2008 m. sausio 22 d. raštu kreipėsi į administratorių, prašydamas pateikti informaciją apie Ž. M. nuosavybės teise turėto turto realizavimo aplinkybes ir gautų lėšų paskirstymą. Administratoriaus įgaliotas asmuo 2008 m. vasario 19 d. kreditorių komiteto posėdyje informavo, kad Ž. M. 2006 m. balandžio 13 d. su AB SEB Vilniaus bankas sudarė kredito sutartį, kurios įvykdymui užtikrinti įkeitė nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), tačiau negalėdamas grąžinti paskolos, 2007 m. balandžio 21 d. sudarė minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavė butą už 136 000 Lt. Iš šios sumos Ž. M. grąžino 107 738, 07 Lt AB SEB Vilniaus bankas, o likusią sumą panaudojo atsiskaityti su kitais asmeniniais kreditoriais. Pareiškėjas teigė, kad jeigu administratorius būtų atlikęs visus ĮBĮ nustatytus veiksmus, atlyginus įkaito turėtojo reikalavimą, bankroto byloje antros ir trečios eilės kreditorių reikalavimams tenkinti būtų likę 28 261, 93 Lt. Todėl, pareiškėjo nuomone, atsakovo kaltais veiksmais bankrutavusiai Ž. Mongirdo įmonei „Chemikų žiedas“ buvo padaryta 28 261, 93 Lt žala.

5Kauno apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti, nustatęs, kad nėra visų sąlygų, būtinų siekiant pareikšti netiesioginį ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 8 p.). Teismas pabrėžė, kad pagrindinė netiesioginio ieškinio ypatybė yra ta, kad teisė inicijuoti civilinį ginčą teisme suteikiama kvalifikuotam subjektui, kuris neturi tiesioginės reikalavimo teisės į atsakovą, tai yra atsakovas nėra pažeidęs ir neginčija kreditoriaus teisės ar įstatymų saugomo intereso. Vietoj Garantinio fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. vasario 28 d. nutartimi teismas įtraukė į kreditorių sąrašą AB Turto banką su 2 607, 70 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, o 2007 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi vietoj Kauno apskrities VMI buvo patvirtintas AB Turto bankas 15 942, 80 Lt dydžio reikalavimas. Todėl teismas sprendė, kad kreditorius AB Turto bankas turi tiesioginę reikalavimo teisę į atsakovą UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atlyginti žalą, jeigu mano, kad ji atsirado dėl administratoriaus kaltės.

6Atskiruoju skundu kreditorius AB Turto bankas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir pareikštą netiesioginį ieškinį priimti. Nurodo šiuos motyvus:

71)

8skundžiamoje teismo nutartyje pateiktas CK 6.68 straipsnio nuostatų aiškinimas nukrypsta nuo suformuotos teismų praktikos, nes tiek Lietuvos apeliacinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinę, kad tokioje situacijoje bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimai įmonės administratoriui turi būti reiškiami būtent netiesioginio ieškinio pagalba (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-322/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2008);

92)

10apeliantas turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę bankrutavusiai Ž. Mongirdo įmonei „Chemikų žiedas“, bet ne šios įmonės administratoriui;

113)

12bankrutavusi Ž. Mongirdo įmonė „Chemikų žiedas“ nėra suinteresuota įgyvendinti teisę reikalauti žalos atlyginimo, nes administratorius yra jos skolininkas. Tokiais veiksmais bankrutavusi Ž. Mongirdo įmonė „Chemikų žiedas“ pažeidžia apelianto ir kitų kreditorių interesus, nes kito turto, iš kurio galėtų būti patenkinti kreditorių reikalavimai, ji neturi.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bankroto institutas pasižymi specialiais tikslais - apsaugoti kreditorių teises bei interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, taip pat – apsaugoti skolininko interesus, kad, esant galimybei, būtų atkurtas finansinis jo stabilumas. Vienas reikšmingiausių subjektų, nuo kurio veiklos tinkamumo priklauso bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas, yra bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės administratorius. Jo teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje. Šio straipsnio trečiojoje dalyje atskleistas įmonės administratoriaus veiklos turinys ir išvardytos jo pareigos teikiant bankroto administravimo paslaugas. Administratorius, be kita ko, įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis įmonės lėšomis, disponuoja (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p.), užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 4 p.), gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.), teikia informaciją kreditoriams (ĮBĮ 11 str. 3 d. 15 p.), vykdo teismo ir kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.). ĮBĮ 2 straipsnio šeštojoje dalyje atskleista bankrutavusios įmonės turto valdymo sąvoka: tai administratoriaus veikla, organizuojant įmonės turto išsaugojimą, jo išieškojimą iš skolininko, kreditorių reikalavimų tenkinimą ir likusio turto perdavimą. Iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi administratorius yra ypatingą teisinį statusą bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas.

15Įmonių bankroto procese yra laikomasi nuostatos, kad savo teises ir teisėtus interesus kreditoriai įgyvendina ĮBĮ nustatyta tvarka ir ne tiesiogiai, o per teismo paskirtą administratorių ar kreditorių susirinkimą. Siekiant užtikrinti administratoriaus veiklos kontrolę, ĮBĮ taip pat yra numatytos kreditorių poveikio priemonės administratoriaus atžvilgiu. Administratorius privalo kreditorių susirinkimui pateikti ataskaitas apie atliktą darbą (ĮBĮ 23 str. 4 p.), administratoriaus veiksmais nepatenkintas kreditorius gali juos skųsti kreditorių susirinkimui ir susirinkimas privalo išnagrinėti šiuos skundus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 23 str. 3 p.), o kreditorių susirinkimo nutarimu nepatenkintas kreditorius gali kreiptis į teismą dėl šio nutarimo panaikinimo (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Be to, jeigu kreditoriai laiko, jog administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo pareigas, gali būti keliamas klausimas dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Toks teisinis reguliavimas yra nustatytas tikslingai. Tinkamai įgyvendinti bankroto instituto paskirtį galima tik tuomet, jeigu bankroto procedūros bus vykdomos griežtai laikantis proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų, kurie specialiajame įstatyme yra įgyvendinti nustatant tikslius ir glaustus terminus atskiroms bankroto procedūroms atlikti, tiksliai reglamentavus šio proceso dalyvių teises bei pareigas ir kt.

16ĮBĮ 1 straipsnio trečiojoje dalyje yra nustatyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Taigi ir CK normos bankroto teisiniams santykiams taikytinos atsižvelgiant į tai, ar jos neprieštarauja pačiai bankroto proceso paskirčiai.

17CK 6.68 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta: „Kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus (netiesioginis ieškinys)“. Pagal šią įstatymo normą, skirtingai nuo teisės pareikšti ieškinį tiesiogiai skolininkui, netiesioginiu ieškiniu kreditoriui suteikiama teisė pareikšti ieškinį asmeniui, su kuriuo jo nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, tai yra skolininko skolininkui.

18Nagrinėjamu atveju bankrutavusios Ž. Mongirdo įmonės „Chemikų žiedas“ vardu CK 6.68 straipsnio pagrindu kreditoriaus AB Turto bankas netiesioginis ieškinys dėl žalos atlyginimo yra reiškiamas bankroto administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. ĮBĮ 11 straipsnio šeštojoje dalyje numatyta administratoriaus pareiga įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl jo kaltės. Šiuo atveju yra reiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo. Šis reikalavimas yra nukreiptas į patį bankroto administratorių, kuris yra ir bankrutuojančios įmonės atstovas pagal įstatymą, todėl pripažintina, jog dėl egzistuojančio akivaizdaus interesų konflikto (įmonės bankroto administratorius kartu yra ir įmonės atstovas pagal įstatymą, ir tariamai įmonei žalą padaręs asmuo), kitos galimybės įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą kreditorius šioje situacijoje neturi. Šioje byloje kreditoriaus AB Turto bankas reiškiamas netiesioginis ieškinys atitinka šios rūšies ieškiniams įstatymo keliamus reikalavimus. Kreditorius AB Turto bankas turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę į skolininką - Ž. Mongirdo įmonę „Chemikų žiedas“, nes bankroto byloje teismo patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas nėra realiai patenkintas, o skolininkas - Ž. Mongirdo įmonė „Chemikų žiedas“, dėl egzistuojančio interesų konflikto neįgyvendina tariamai priklausančios įmonei teisės, tai yra nereiškia turtinio reikalavimo tariamai žalą padariusio asmens atžvilgiu. Pagal CK 6.68 straipsnio nuostatų prasmę nereikalaujama, kad neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkas (šiuo atveju - Ž. Mongirdo įmonė „Chemikų žiedas“) turėtų tariamam skolininkui (šiuo atveju - administratoriui). Beje, teismų praktikoje yra pripažįstama kreditoriaus teisė bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės interesais reikšti netiesioginį ieškinį įmonės administratoriui (žr. LAT CBS teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civ. byloje AB Turto bankas“ v. UAB ,,Argovegas“ (bylos Nr. 3K-3-101/2008, kat. 126.3; 42.9)).

19Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei įvertinant bankroto proceso specifiką, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti kaip paduotą neįgalioto asmens kreditoriaus AB Turto bankas netiesioginį ieškinį, pareikštą bankrutavusios Ž. Mongirdo įmonės „Chemikų žiedas“ vardu, šios įmonės bankroto administratoriui, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir kreditoriaus AB Turto bankas netiesioginio ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai