Byla 3K-3-101/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Algirdo Taminsko (pranešėjas) ir Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės konsultacinės įmonės ,,Sėnoja“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės Turto banko likviduojamos akcinės bendrovės ,,Argovegas“ interesais pareikštą netiesioginį ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei konsultacinei įmonei ,,Sėnoja“, trečiajam asmeniui likviduojamai akcinei bendrovei ,,Argovegas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB Turto bankas likviduojamos akcinės bendrovės ,,Argovegas“ interesais kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu atsakovui UAB KĮ ,,Sėnoja“ ir prašė priteisti likviduojamai AB „Argovegas“ iš UAB KĮ „Sėnoja“ 636 133 Lt skolos ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2001 m. spalio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „Argovegas“ ir administratoriumi paskyrė atsakovą. 2002 m. liepos 19 d. nutartimi BAB „Argovegas“ paskelbta likviduojama dėl bankroto. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartį LAB „Argovegas“ buvo grąžinta 636 139 Lt mokestinės permokos. Atsakovas šios sumos nepaskirstė kreditoriams, o pasiėmė sau kaip premijinį atlyginimą. Kadangi atsakovas nepagrįstai praturtėjo, tai turi grąžinti šią sumą LAB „Argovegas“. Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi įpareigojo atsakovą perduoti svarstyti 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo klausimą kreditorių susirinkimui, tačiau atsakovas šio įpareigojimo neįvykdė.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį tenkino – priteisė LAB „Argovegas“ iš UAB KĮ „Sėnoja“ 636 133 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios sumos, skaičiuojant nuo 2006 m. spalio 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas nurodė, kad LAB „Argovegas“ kreditorių komitetas nuo 2001 m. gruodžio 17 d. iki 2003 m. sausio 1 d. nustatė atsakovui 8000 Lt (neįskaitant PVM) mėnesinį atlyginimą už įmonės administravimą, iš viso už šį laikotarpį - 118 000 Lt, o nuo 2003 m. sausio 1 d. iki įmonės veiklos pabaigos - 20 000 Lt atlyginimą. Kreditorių komitetas pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 ir 36 straipsnių nuostatas turėjo teisę pakeisti administratoriaus UAB KĮ „Sėnoja“ atlyginimo dydį, mokėjimo tvarką. Atsakovas šio nutarimo neskundė, o tai duoda pagrindą spręsti, kad jis sutiko su tokiu atlyginimo dydžiu, todėl tokiu pakeitimu faktiškai buvo pakeista 2002 m. vasario 12 d. pavedimo sutarties dalis dėl administratoriaus atlyginimo ir jo mokėjimo tvarkos. LAB „Argovegas“ kreditorių komitetas 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu nutarė gautas iš turto ir debitorinių įsiskolinimų pardavimo lėšas naudoti likvidavimo išlaidoms, o lėšų likutį ir neparduotus debitorinius įsiskolinimus skirti administratoriaus, tai yra atsakovo, atlyginimui. Šio nutarimo pagrindu atsakovui papildomai buvo pervesta 636 139 Lt iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priteistų lėšų. Teismas nurodė, kad esant tokiam kreditorių komiteto nutarimui galima pripažinti, kad tuo metu atsakovas turėjo pagrindą gauti minėtas lėšas kaip atlyginimą už įmonės administravimą (ĮBĮ 23 ir 36 straipsniai). Klaipėdos apygardos teismui 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi perdavus LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimui svarstyti klausimą dėl bankroto administratoriui UAB KĮ „Sėnoja“ 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo, šios nutarties pagrindu turėjo būti sušauktas kreditorių susirinkimas ir jame turėjo būti pakartotinai sprendžiamas klausimas dėl 636 139 Lt atlyginimo išmokėjimo atsakovui. 2006 m. spalio 27 d. LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas nutarė iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priteistą 636 139 Lt sumą paskirstyti AB „Argovegas“ kreditoriams, vadovaujantis ĮBĮ nustatyta tvarka ir eiliškumu. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas ĮBĮ nustatyta tvarka nebuvo apskųstas ir yra galiojantis, o jo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas galėtų būti svarstomas bankroto byloje įstatymo nustatyta tvarka. Šis nutarimas reiškia, kad yra pakeičiamas anksčiau priimtas 2003 m. balandžio 14 d. kreditorių komiteto nutarimas dėl gautų lėšų, tai yra 636 139 Lt, skyrimo atsakovo atlyginimui. Teismas konstatavo, kad išnyko pagrindas, kuriuo remdamasis atsakovas gavo atitinkamas lėšas, todėl jis privalo šias lėšas grąžinti LAB „Argovegas“.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. birželio 29 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija laikė nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pinigų pervedimo administratoriui metu jis turėjo teisinį pagrindą gauti pinigus ir konstatavo, kad teisinio pagrindo gauti administratoriui pinigus nebuvo, nes dėl to nutarimo nebuvo priėmę kreditoriai, t. y. kreditorių susirinkimas, kaip reikalaujama ĮBĮ. Pagal įstatymo reikalavimus priimtas LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimo 2006 m. spalio 27 d. nutarimas 636 139 Lt sumą, kuri buvo pervesta atsakovui UAB KĮ ,,Sėnoja“, paskirstyti AB „Argovegas“ kreditoriams ĮBĮ nustatyta tvarka. Šis nutarimas nebuvo panaikintas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo minėtą sumą kaip be teisinio pagrindo įgytą turtą. Kolegija nesutiko su apelianto pozicija, kad 2003 m. balandžio 14 d. LAB ,,Argovegas“ kreditorių komiteto nutarimas yra pagrindas ginčo sumą skirti įmonės likvidavimo išlaidoms ir administratoriaus atlyginimui, nes atsakovas nepateikė įrodymų, kokios lėšos buvo skirtos likvidavimo išlaidoms ir ar jos buvo reikalingos. Be to, tuo metu lėšų, kurias prašoma ieškiniu priteisti, dar nebuvo, todėl ir dėl jų panaudojimo nuspręsti kreditoriai neturėjo galimybės. Byloje nustatyta, kad minėtas kreditorių komiteto nutarimas priimtas siekiant paskirstyti labai mažą lėšų likutį, o ne ginčo sumą.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Kasaciniu atsakovas UAB KĮ „Sėnoja“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Kasatorius savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

101. Bankroto administratorius pradeda vykdyti savo funkcijas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nuo šio momento, o ne nuo pavedimo sutarties sudarymo skaičiuojamas ir atlyginimas administratoriui. UAB KĮ „Sėnoja“ bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta nuo 2001 m. gruodžio 17 d. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį administratoriaus atlyginimo suma ir jo mokėjimo tvarka nustatoma pavedimo sutartyje. UAB KĮ „Sėnoja“ ir BAB „Argovegas“ sudarytoje pavedimo sutartyje atlyginimo dydis (8000 Lt ir PVM per mėnesį) ir mokėjimas laiko atžvilgiu ar atliekamomis funkcijomis neapriboti. Sutarties galiojimas apibrėžtas tik įsipareigojimų įvykdymu. Kreditorių komitetas 2002 m. rugsėjo 30 d. nutarimu patvirtinęs 20 000 Lt, įskaitant PVM administratoriaus atlyginimą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki įmonės likvidavimo pabaigos, vienašališkai pakeitė pavedimo sutarties esmines sąlygas. Pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad tokiu būdu faktiškai buvo pakeista sutartis neatitinka Civilinio kodekso nuostatų. Pagal CK 6.223 straipsnio 1 dalį sutartis gali būti pakeista tik šalių susitarimu, o pagal CK 6.173 straipsnio 1 dalį tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas akceptu, todėl negalima teigti, kad atsakovas sutiko su sutarties pakeitimu. Vadovaujantis kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu ginčo suma buvo pervesta atsakovui kaip administratoriaus atlyginimo įsiskolinimas ir išieškotas debitorinis įsiskolinimas.

112. Pirmosios instancijos teismas padarė vieną kitai prieštaraujančias išvadas: nurodė, kad bankroto administratorius turėjo juridinį pagrindą gauti atlyginimą pagal kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarimą, taip pat pažymėjo, kad administratorius nepagrįstai apskaičiavo atlyginimą pagal pavedimo sutartį už 2003 m. sausio 1 d. - 2006 m. balandžio 14 d. laikotarpį.

12Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas AB Turto bankas prašo kasacinį skundą atmesti ir savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

131. Atsakovas viso bylos nagrinėjimo metu nurodydavo, kad ginčo 636 133 Lt pagal kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarimą buvo išmokėti kaip premijinis atlyginimas, o kasaciniame skunde nurodyti nauji motyvai, kad ši suma skirta administravimo išlaidoms, niekuo nepagrįsti.

142. Kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarime lėšas, išieškotas iš įmonės debitorių, nurodyta naudoti likvidavimo išlaidoms. Atsakovas neturėjo teisės gauti iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priteistą 636 133 Lt sumą, nes ji nebuvo skirta administratoriaus atlyginimui. Be to, nustatinėjant kreditorių komiteto tikrąją valią, išreikštą šiuo nutarimu, jo nariai nurodė, kad nutarimu buvo siekiama paskirstyti nelikvidaus turto likučius, o ne 636 133 Lt sumą, nes apie bylinėjimąsi dėl jos net nebuvo žinoma.

153. Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartį, nagrinėjo ir kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarimą, tačiau jo nelaikė pagrindu atsakovui gauti ginčo lėšas ir perdavė klausimą dėl jų išmokėjimo svarstyti kreditorių susirinkimui, nes jo neišsprendus nėra galimybės priimti sprendimo dėl įmonės pabaigos. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nurodyta teismo nutartis turi prejudicinę galią ir šioje byloje.

16Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo LAB „Argovegas“ prašo kasacinį skundą atmesti ir savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

171. Kasacinio skundo dalyje dėl pavedimo sutarties kasatorius apsiriboja faktinių aplinkybių konstatavimu ir nepateikia argumentų, atitinkančių CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus.

182. Kasatoriaus nurodytas pirmosios instancijos teismo išvados dėl juridinio pagrindo bankroto administratoriui gauti atlyginimą pagal kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarimą ir išvados dėl administratoriaus atlyginimo pagal pavedimo sutartį nepagrįsto priskaičiavimo prieštaravimas yra pašalintas apeliacinės instancijos teismo nutartimi.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

21AB „Argovegas“ bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartimi ir nuo 2001 m. gruodžio 17 d. bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta atsakovė UAB „Sėnoja“. 2002 m. vasario 7 d. įvykęs BAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas išrinko kreditorių komitetą ir jam perdavė visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir kreditorių komiteto rinkimus. 2002 m. vasario 7 d. nutarimu kreditorių komitetas nustatė 8000 Lt neįskaitant PVM administratoriaus mėnesinį atlyginimą iki 2002 m. liepos 1 d. ir 2002 m. vasario 12 d. BAB „Argovegas“ ir atsakovė UAB „Sėnoja“ sudarė pavedimo sutartį, kurios 3.1 punkte nustatė 8 000 Lt neįskaitant PVM atsakovės UAB „Sėnoja“ atlyginimą už bankrutuojančios įmonės administravimą. 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. liepos 29 d. nutarimais kreditorių komitetas nustatė tokio paties dydžio administratoriaus UAB „Sėnoja“ atlyginimą iki metų pabaigos ir 2002 m. rugsėjo 29 d. nutarimu nuo 2003 m. sausio 1 d. iki įmonės likvidavimo pabaigos nustatė 20 000 Lt (įskaitant PVM) administratoriaus UAB „Sėnoja“ atlyginimą. 2003 m. vasario 17 d. nutarimu LAB „Argovegas“ kreditorių komitetas nutarė įpareigoti administratorių, atlikus visus Įmonių bankroto įstatymo nustatytus ir privalomus veiksmus, kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, o 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu – lėšas, gautas iš turto ir debitorinių įsiskolinimų pardavimo, įskaitant išieškotas iš įmonės debitorių, naudoti likvidavimo išlaidoms, reikalingoms iki bankroto proceso pabaigos (įmonės išregistravimo), o lėšų likutį ir neparduotus debitorinius įsiskolinimus skirti administratoriaus atlyginimui. Remiantis šiuo kreditorių komiteto nutarimu, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartimi įpareigojus Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti LAB „Argovegas“ 636 139 Lt mokestinę permoką, atsakovės reikalavimu ši suma buvo jai pervesta kaip administratoriaus atlyginimo įsiskolinimas ir išieškotas debitorinis įsiskolinimas. Tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi įpareigojo LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą dėl 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo atsakovui UAB „Sėnoja“, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorius šios gautos sumos nepaskirstė nė vienam iš kreditorių. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi atsakovę UAB „Sėnoja“ atstatydino iš administratoriaus pareigų LAB „Argovegas“ bankroto byloje, o 2006 m. spalio 27 d. nutarimu LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir eiliškumu nutarė iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išieškotą 636 139 Lt sumą paskirstyti kreditoriams.

22V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Bankroto institutas pasižymi specialiais tikslais - apsaugoti kreditorių teises bei interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, taip pat – apsaugoti skolininko interesus, kad, esant galimybei, būtų atkurtas finansinis jo stabilumas. Vienas reikšmingiausių subjektų, nuo kurio veiklos tinkamumo priklauso bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas, yra bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės administratorius. Jo teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje. Šio straipsnio 3 dalyje atskleistas įmonės administratoriaus veiklos turinys ir išvardytos jo pareigos teikiant bankroto administravimo paslaugas. Administratorius, be kita ko, įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis įmonės lėšomis, disponuoja (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktas), užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (4 punktas), gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (14 punktas), teikia informaciją kreditoriams (15 punktas), vykdo teismo ir kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (20 punktas). ĮBĮ 2 straipsnio 6 dalyje atskleista bankrutavusios įmonės turto valdymo sąvoka: tai administratoriaus veikla, organizuojant įmonės turto išsaugojimą, jo išieškojimą iš skolininko, kreditorių reikalavimų tenkinimą ir likusio turto perdavimą. Iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi administratorius yra ypatingą teisinį statusą bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas.

24Kasatorius UAB „Sėnoja“ teiginį, kad jis turėjo teisę gauti ginčo lėšas - 636 139 Lt, grindžia 2002 m. vasario 12 d. BAB „Argovegas“ ir UAB „Sėnoja“ sudaryta pavedimo sutartimi, kuria už bankrutuojančios įmonės administravimą nustatytas 8000 Lt, neįskaitant PVM, mėnesinis atlyginimas. Tokį atlyginimą 2002 m. vasario 7 d. nutarimu nustatė BAB „Argovegas“ kreditorių komitetas iki 2002 m. liepos 1 d., o 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. liepos 29 d. nutarimais patvirtino tokio paties dydžio atlyginimą iki metų pabaigos. Kreditorių komitetas 2002 m. rugsėjo 29 d. nutarimu nuo 2003 m. sausio 1 d. iki įmonės likvidavimo pabaigos nustatė 20 000 Lt (įskaitant PVM) administratoriaus UAB „Sėnoja“ atlyginimą. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 11 punktą teisė nustatyti administratoriaus atlyginimą suteikta tik kreditorių susirinkimui, kuris tokią savo teisę gali deleguoti kreditorių komitetui. Administratorius apie šį nutarimą sužinojo iš karto jį priėmus, todėl, nesutikdamas su jame nustatytu atlyginimo už administravimo paslaugas dydžiu, laikydamas, kad jam turi būti mokamas anksčiau patvirtintas atlyginimas, būdamas ypatingą teisinį statusą bankroto procese turintis subjektas, kurio pareiga – užtikrinti kreditorių ir skolininko interesų apsaugą, privalėjo iškelti kreditorių komitetui klausimą dėl atlyginimo dydžio pakeitimo įforminimo sutartimi, o nesutikdamas su nustatytu atlyginimu, turėjo teisę tartis dėl jo koregavimo arba siūlyti nutraukti pavedimo sutartį. Kitokie jo veiksmai neatitinka ne tik specialiųjų Įmonių bankroto įstatymo nuostatų dėl administratoriaus teisinio statuso, bet ir CK 6.200 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų sutarties vykdymo principų (šalių pareiga bendradarbiauti, veikti sąžiningai ir kuo ekonomiškiau). Kai toks specialų teisinį statusą turintis subjektas klausimą dėl sutarties vykdymo iškelia tik praėjus keleriems metams, siekdamas pagrįsti ginčo lėšų pervedimą į savo sąskaitą, yra pagrindas jo veiksmus laikyti nesąžiningais. Iš esmės netinkamą administratoriaus veiklą konstatavo ir bylą nagrinėję pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai: kreditoriams pateikus spręsti klausimą dėl bankrutavusios įmonės turto likučio panaudojimo, jie nebuvo informuoti, kad įmonei priteista didelė suma, viršijanti 600 000 Lt; Klaipėdos apygardos teismui 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi įpareigojus LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą dėl atsakovei UAB „Sėnoja“ 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo, susirinkimas nebuvo operatyviai sušauktas. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsižvelgiant į teisės normų nuostatas dėl administratoriaus teisinio statuso ir pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų nustatytus jo veiksmus, teismai šioje byloje pagrįstai laikė, jog nėra pagrindo administratoriui priteisti didesnį atlyginimą nei buvo patvirtinta kreditorių komiteto nutarimais.

25Dėl kasacinio skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas padarė vieną kitai prieštaraujančias išvadas dėl pagrindo administratoriui gauti jo nurodomą atlyginimą, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas priimtoje nutartyje paneigė tokio reikalavimo pagrįstumą. Nekonstatuojant pagrindo naikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį, teisiškai reikšmingi yra aukštesnės instancijos teismo nurodyti argumentai, paneigiantys žemesnės instancijos teismo argumentus.

26Kasacinio teismo teisėjų kolegija nekonstatavo CPK 346 straipsnyje nurodytų pagrindų, sudarančių pagrindą naikinti ar pakeisti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB Turto bankas likviduojamos akcinės bendrovės ,,Argovegas“... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu atsakovas UAB KĮ „Sėnoja“ prašo panaikinti Klaipėdos... 10. 1. Bankroto administratorius pradeda vykdyti savo funkcijas nuo nutarties... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas padarė vieną kitai prieštaraujančias... 12. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas AB Turto bankas prašo kasacinį... 13. 1. Atsakovas viso bylos nagrinėjimo metu nurodydavo, kad ginčo 636 133 Lt... 14. 2. Kreditorių komiteto 2003 m. balandžio 14 d. nutarime lėšas, išieškotas... 15. 3. Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartį,... 16. Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo LAB „Argovegas“ prašo... 17. 1. Kasacinio skundo dalyje dėl pavedimo sutarties kasatorius apsiriboja... 18. 2. Kasatoriaus nurodytas pirmosios instancijos teismo išvados dėl juridinio... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 21. AB „Argovegas“ bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2001 m.... 22. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Bankroto institutas pasižymi specialiais tikslais - apsaugoti kreditorių... 24. Kasatorius UAB „Sėnoja“ teiginį, kad jis turėjo teisę gauti ginčo... 25. Dėl kasacinio skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 26. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nekonstatavo CPK 346 straipsnyje nurodytų... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 29. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...