Byla e2-722-553/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-399-856/2019 pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo šaltinis“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Verslo šaltinis“ iškėlimo.

72.

8Pareiškime ieškovė nurodė, kad atsakovės 11 093,18 Eur mokestinė nepriemoka susidarė nesumokėjus atitinkamų mokesčių įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose lydimuosiuose teisės aktuose nustatytais terminais deklaruotų mokesčių. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi. Ieškovė priėmė sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką iš atsakovės turto bei sąskaitų. Įvertinus tai, kad bendrovė nuo 2004 m. spalio 21 d. nemoka pelno mokesčio, o nuo 2005 m. sausio 25 d. pridėtinės vertės mokesčio ir nepavyksta mokestinės nepriemokos išieškoti, atsakovė gali būti pripažinta nemokia.

93.

10Atsakovė atsiliepimo į ieškinį ir bankroto bylai nagrinėti reikalingų dokumentų nepateikė, teismo siųstų procesinių dokumentų neatsiėmė.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Šiaulių apygardos teismas 2019 m. kovo 8 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Verslo šaltinis“.

155.

16Teismas nustatė, kad UAB „Verslo šaltinis“ jokios veiklos nevykdo, kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, skola ieškovei 2019 m. vasario 5 d. – 11 093,18 Eur. Siekdama išieškoti mokestinę nepriemoką ieškovė 2008 m. vasario 22 d. priėmė sprendimą dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš turto, 2012 m. lapkričio 5 d., 2015 m. liepos 31 d., 2016 m. vasario 11 d. ir 2017 m. kovo 23 d. – sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos. Ieškovės teigimu, ji atliko visus įstatyme numatytus išieškojimo veiksmus. Informacija apie draudėjo viešus duomenis pavirtina, kad UAB „Verslo šaltinis“ apdraustųjų asmenų neturi.

176.

18Atsakovė jokios veiklos nevykdo, neatsiskaito su pareiškėja galimai daugiau nei keturiolika metų. Pelno mokesčio įsiskolinimas valstybės biudžetui susidarė 2004 m., o pridėtinės vertės mokesčio įsiskolinimas yra nuo 2005 m. Pareiškėja daugiau nei dešimt metų siekia išieškoti įsiskolinimą.

197.

20Lėšų teismo ir administravimo išlaidoms nėra ir duomenų, kad jos galbūt bus gautos ateityje, taip pat nėra. Kelti bankroto bylą supaprastinto proceso tvarka nėra galimybių, nes pasiūlymas asmeniui, iš esmės ginančiam viešąjį interesą, sumokėti iki 25 MMA sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, kai yra pagrindas manyti, jog šias išlaidas bus neįmanoma išieškoti, teismo vertinimu, būtų neprotingas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalis).

218.

22Tam, kad iš rinkos būtų pašalintas formaliai registruotas juridinis asmuo ir būtų atlikti kiti su įmonės likvidavimu susiję veiksmai, įstatymo leidėjas numatė kitas teismo ir administravimo išlaidų nereikalaujančias priemones. CK 2.106 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad juridinio asmens likvidavimo pagrindas gali būti Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas likviduoti juridinį asmenį, vadovaujantis CK 2.70 straipsniu. Įstatymo leidėjas suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui įgaliojimus likviduoti juridinį asmenį, kai juridinio asmens organo narių ilgiau negu šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais Juridinių asmenų registre; kai juridinis asmuo nepateikė šio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos; kai juridinis asmuo per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo, ir nustatė tokio likvidavimo tvarką (CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktai). Vadovaudamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas atsisakė kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Verslo šaltinis“ (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

23III.

24Atskirojo skundo argumentai

259.

26Atskiruoju skundu ieškovė VMI prašė Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentas:

279.1.

28Teismo nutartyje nėra nurodyta, jog nagrinėjamoje byloje buvo teikti pasiūlymai bankroto administratoriui pateikti sutikimo deklaraciją administruoti įmonę ir sutikimai nėra gauti (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis), todėl teismo teiginys, jog nesant lėšų teismo ir administravimo išlaidoms ir nesant duomenų, kad jos galbūt bus gautos ateityje, kelti bankroto bylą supaprastinto proceso tvarka nėra galimybių, nepagrįstas.

299.2.

30CK 2.70 straipsnyje reglamentuojamas juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Tačiau VMI siūlymus inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui reglamentuoja taisyklės, patvirtintos VMI viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. VA-124/1B-671/V-257 (toliau – Taisyklės) nuostatomis. Taisyklių 6 punkte nustatyta, kad siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą neturi būti rengiamas ir teikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu juridinis asmuo yra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui, kai juridinio asmens mokestinė nepriemoka arba skola VSDF biudžetui susidarė per einamuosius ir 5 praėjusius metus. Todėl VMI neturi teisinio pagrindo teikti siūlymą Juridinių asmenų registrui dėl UAB „Verslo šaltinis“ likvidavimo.

319.3.

32VMI, priešingai nei kiti kreditoriai (verslo subjektai ar bendrovės darbuotojai), negali atsisakyti teikti paslaugų ar prekių skolininkui, nes tai lemia mokestinių santykių ypatumai. Taigi, Bendrovė, tinkamai nevykdydama mokestinių prievolių, pažeidžia ne tik kreditorės VMI, bet ir visuomenės bei valstybės interesus, yra nemoki, todėl turi būti pašalinta iš rinkos bankroto procedūros metu.

3310.

34Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

35IV.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3711.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

3912.

40Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria bendrovei atsisakyta iškelti bankroto bylą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų bei pagrindo peržengti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4113.

42ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

4314.

44ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad teismui padarius pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos. Bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, kai: 1) teismas pasiūlo asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą nurodytą teismo nustatyto dydžio sumą ir šis asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą įmoka šią teismo nustatyto dydžio sumą; 2) ĮBĮ 3 straipsnio 1, 3, 4 ar 6 punkte nurodytas kreditorius pateikė teismui pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą ir paskirti administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų.

4515.

46Teismų praktikoje išaiškinta, kad kai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia ĮBĮ 3 straipsnio 1, 2, 3, 4 ar 6 punktuose nurodyti kreditoriai (valstybės institucijos, įpareigotos surinkti mokesčius, valstybinio socialinio draudimo įmokas bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas; įmonės darbuotojai ir jų įpėdiniai – darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju; Vyriausybės įgaliota institucija – žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais; Finansų ministerija – paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju; valstybės institucijos, administruojančios Europos Sąjungos lėšas – iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju), teismas jų neįpareigoja į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti teismo nustatyto dydžio sumos administravimo išlaidoms apmokėti, kadangi tokiu atveju yra sprendžiamas administratoriaus, prisiimančio riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų, paskyrimo klausimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-870-178/2015, 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-808-370/2016, 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2130-381/2016).

4716.

48Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės bei byloje esančių duomenų apie atsakovės finansinę padėtį visuma (bendrovė neturi jokio registruotino turto, niekada nėra teikusi finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, skolos ieškovei atsirado dar 2004 m. ir jų išieškoti nepavyksta) pagrindžia skundžiamos nutarties išvadą, jog UAB „Verslo šaltinis“ neturi turto (lėšų) teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir duomenų, kad jos galbūt bus gautos ateityje, nėra. Tačiau, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą apeliacinės instancijos teismo praktiką, aplinkybę, kad nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė VMI, akivaizdu, jog teismas iš esmės galėjo atsisakyti UAB „Verslo šaltinis“ iškelti bankroto bylą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu, tik atlikęs byloje bankroto administratoriaus atranką ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, o pastarąją atlikus, negavęs iš jo sutikimo administruoti įmonę.

4917.

50Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, pirmosios instancijos teismas atsakovės bankroto byloje 2019 m. vasario 19 d. atliko bankroto administratoriaus atranką, tačiau, kaip teisingai nurodė apeliantė, iš byloje esančių duomenų nėra galimybės nustatyti, ar buvo teikti pasiūlymai atrinktam bankroto administratoriui (administratoriams) pateikti sutikimo deklaraciją administruoti įmonę ir ar sutikimo (sutikimų) nebuvo gauta. Remdamasis šia aplinkybe, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Šiaulių apygardos teismas, iš esmės neįsitikinęs bankroto administratoriaus, galinčio administruoti UAB „Verslo šaltinis“, (ne)buvimu, nepagrįstai atsisakė iškelti bendrovei bankroto bylą.

5118.

52Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje nurodytas CK 2.70 straipsnyje nustatytas juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, pasiūlymą inicijuoti UAB „Verslo šaltinis“ likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiant VMI, šiuo atveju negalėtų būti taikomas. Pranešimo juridinių asmenų registro tvarkytojui apie siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. VA-124/1B-671/V-257 (2013 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. VA-23/1B-245/V-203 redakcija) 6.1 punkte nustatyta, kad siūlymas neturi būti rengiamas ir teikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu juridinis asmuo yra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kai juridinio asmens mokestinė nepriemoka arba skola VSDF biudžetui susidarė per einamuosius ir 5 praėjusius metus, išskyrus atvejus, kai individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos ar šeimynos skola VSDF biudžetui per einamuosius ir 5 praėjusius metus susidarė tik iš kas mėnesį dėl savarankiškai dirbančio asmens statuso priskaičiuojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

5319.

54Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti atsakovei bankroto bylą, iš esmės neteisingai taikė ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas – nenustatė bankroto administratoriaus, sutinkančio administruoti UAB „Verslo šaltinis“. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimą dėl bankroto bylos UAB „Verslo šaltinis“ grąžinant iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

55Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

56Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. 2.... 8. Pareiškime ieškovė nurodė, kad atsakovės 11 093,18 Eur mokestinė... 9. 3.... 10. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį ir bankroto bylai nagrinėti reikalingų... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. kovo 8 d. nutartimi atsisakė iškelti... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad UAB „Verslo šaltinis“ jokios veiklos nevykdo,... 17. 6.... 18. Atsakovė jokios veiklos nevykdo, neatsiskaito su pareiškėja galimai daugiau... 19. 7.... 20. Lėšų teismo ir administravimo išlaidoms nėra ir duomenų, kad jos galbūt... 21. 8.... 22. Tam, kad iš rinkos būtų pašalintas formaliai registruotas juridinis asmuo... 23. III.... 24. Atskirojo skundo argumentai... 25. 9.... 26. Atskiruoju skundu ieškovė VMI prašė Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo... 27. 9.1.... 28. Teismo nutartyje nėra nurodyta, jog nagrinėjamoje byloje buvo teikti... 29. 9.2.... 30. CK 2.70 straipsnyje reglamentuojamas juridinio asmens likvidavimas juridinių... 31. 9.3.... 32. VMI, priešingai nei kiti kreditoriai (verslo subjektai ar bendrovės... 33. 10.... 34. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 35. IV.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 11.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 39. 12.... 40. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 41. 13.... 42. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas atsisako kelti... 43. 14.... 44. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad teismui padarius pakankamai... 45. 15.... 46. Teismų praktikoje išaiškinta, kad kai pareiškimą dėl bankroto bylos... 47. 16.... 48. Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatytos... 49. 17.... 50. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, pirmosios instancijos teismas... 51. 18.... 52. Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje nurodytas CK 2.70 straipsnyje nustatytas... 53. 19.... 54. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 55. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 56. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą...