Byla 2S-1595-340/2014
Dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. V., V. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „BSI kompanija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „BSI Kompanija“ skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. V., V. T..

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas pateiktu skundu nesutiko su 2014-03-24 antstolio R. V. priimtu patvarkymu Nr. 0128/14/00091, kuriuo antstolis netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti vykdomąją bylą ir 2014-01-10 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2405-640/2012 dėl priteistų 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojos V. T. naudai perduoti pareiškėjo bankroto bylą iškėlusiam teismui. Teigė, kad antstolis neteisėtai atsisakė atlikti šiuos veiksmus, neatsižvelgdamas į faktą, kad pareiškėjui yra iškelta bankroto byla, tuo peržengdamas jam įstatymo suteiktas teises, savaip nustatydamas kreditorių eiliškumą bei vykdydamas skolų išieškojimą iš bankrutuojančios įmonės. Prašė pripažinti antstolio atsisakymą sustabdyti vykdomąją bylą bei perduoti 2014-01-10 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2405-640/2012 pareiškėjo bankroto bylą iškėlusiam teismui neteisėtu, įpareigoti antstolį sustabdyti vykdomąją bylą bei perduoti vykdomąjį raštą pareiškėjo bankroto bylą iškėlusiam teismui, priteisti pareiškėjui BUAB „BSI Kompanija“ iš antstolio R. V. bylinėjimosi išlaidas.

62014-03-24 patvarkymu antstolis R. V. atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Antstolis nurodė, kad vykdomąjį raštą išieškotoja V. T. pateikė dėl 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, todėl jis vykdytinas priverstine tvarka vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, kurioje nurodoma, kad bylinėjimosi išlaidos yra priskirtinos prie administravimo lėšų ir turi būti atlyginamos Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 36 str. 1 d. nustatyta tvarka. Pažymi, kad analogiškos bylos turi būti sprendžiamos taip pat, tai yra jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles, konkuruojančias su esamomis, bet paisant jau įtvirtintų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Avere“. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 4 d. sprendimu patenkino V. T. ieškinį atsakovams BUAB „BSI Kompanija“, AB „Swedbank“, BUAB „Elrenas“, tretieji asmenys BUAB „Atkirtos ranga“, UAB „Languva“ Plastikas, dėl preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo pardavimo sutartimi ir įkeitimo panaikinimo, priteisdamas iš atsakovo BUAB „BSI Kompanija“ ieškovės naudai 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų (c.b. Nr.2-2405-640/2012). 2014-01-10 Vilniaus apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą dėl 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, jog pareiškėjo BUAB „BSI Kompanija“ išlaidos ieškovei V. T. dėl bylos nagrinėjimo metu jos turėtų 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų atsirado jau po bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui. Jų atsiradimą lėmė ieškovės pareikštas reikalavimas atsakovui BUAB „BSI Kompanija“ dėl preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo pardavimo sutartimi ir įkeitimo panaikinimo, nes atsakovas, nepripažindamas ieškovės reikalavimo, gynėsi, jį laikydamas nepagrįstu. Nurodė, kad BUAB „BSI Kompanija“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Avere“, kuris nepripažindamas ieškovės V. T. reikalavimo, veikė priešingai bankrutuojančios įmonės interesams ir patyrė išlaidų, kurių, veikdamas protingai ir apdairiai, galėjo ir nepatirti. Pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendime iš jo priteistos 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidos nėra pripažintos įmonės bankroto administravimo išlaidomis, šiuo atveju nėra reikšminga, nes ĮBĮ 36 str. 3 d. nustatytas sąrašas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų ir šis sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Teismas konstatavo nesant pagrindo pripažinti, kad antstolis 2014-01-15, 2014-03-12 patvarkymais pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartį ir priimti naują nutartį – skundą tenkinti; priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas pareiškėjo naudai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121.Nurodo, kad pirmos instancijos teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl esminio klausimo – ar bankroto proceso metu galimas priverstinis išieškojimas pagal CPK reglamentuotą vykdymo procesą iš administravimui skirtų lėšų. Pažymi, jog bankroto administratorius nėra laisvas disponuoti pinigais, skirtais atskirų rūšių administravimo išlaidoms apmokėti ir nėra nevaržomas pareigos atsiskaityti. Išskirtinai tik kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti, keisti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Teigia, jog priverstinis išieškojimas iš administravimo lėšų negalimas, nes taip būtų tenkinami tik atskirų kreditorių reikalavimai, o tai gali sąlygoti nepilną patvirtintų administravimo išlaidų padengimą, pažeistą kreditorių lygiateisiškumo principą, trikdyti bankroto procedūras. Pažymi, jog tiek antstolį, tiek bylą nagrinėjusį teismą turėtų saistyti kasacinio teismo išaiškinimai civilinėje byloje Nr.3K-7-259/2009;

132.Taip pat teismas nenagrinėjo ir nevertino pareiškėjo argumento, jog Vilniaus apygardos teismas UAB „BSI kompanija“ bankroto byloje patikslino kreditorės V. T. finansinį reikalavimą, padidinant jį 1 200 Lt priteistai bylinėjimosi išlaidų sumai. Tai reiškia, kad šios skolos išieškojimas galimas tik ĮBĮ nustatyta atsiskaitymų su kreditoriais tvarka. Kadangi antstolis nereagavo į administratoriaus 2014-02-04 prašymą sustabdyti priverstinio išieškojimo veiksmus iš BUAB „BSI kompanija“ ir vykdomąjį dokumentą perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, bankroto administratorius, vadovaudamasis ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p. bei 26 str. 1 d., kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl V. T. 484 750 Lt finansinio reikalavimo patikslinimo, įtraukiant į šią sumą ir 1 210 Lt jos naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas. Ši nutartis pastarajai buvo įteikta asmeniškai, ji šios nutarties neskundė. Tai, anot apelianto, reiškia, kad klausimą, kurį sprendė antstolis, jau buvo išsprendęs bankroto bylą nagrinėjantis teismas ir dėl to priimtas procesinis sprendimas turėjo saistyti ir pirmos instancijos teismas. Priešinga išvada reikštų, kad žemesnės instancijos teismas, spręsdamas aukštesnio teismo jau išspręstą tapatų klausimą, gali jį perspręsti ir išspręsti kitaip, tuo paneigdamas ne tik teisminio precedento privalomumo principą, bet ir teisinį aiškumą bei bankroto procese vyraujantį procedūrinio pobūdžio akumuliavimo principą, kreditorių lygiateisiškumo principą. Pažymi, jog pirmos instancijos teismas sukūrė teisinę situaciją, kai bankroto procese net nepatvirtintą BUAB „BSI kompanija“ kreditorės V. T. kreditorinį reikalavimą iš esmės tuo metu leido patenkinti ne ĮBĮ nustatyta tvarka, o CPK nustatyta tvarka antstoliui, sykiu pačiam nusirašant vykdymo išlaidas ir tuo paneigiant pamatinius bankroto proceso principus.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis R. V. prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą; visi nesutikimo motyvai, aplinkybės ir įrodymai, patvirtinantys nesutikimo motyvus ir visa reikiama informacija buvo išdėstyta 2014-03-12 patvarkyme dėl skundo netenkinimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. (CPK 329 str., 338 str.).

18Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar antstolis pagrįstai priėmė kreditorės pateiktą vykdomąjį dokumentą ir atliko vykdymo veiksmus skolininko, kuriam iškelta bankroto byla, atžvilgiu.

19Bylos medžiaga tvirtina, jog 2014-01-10 Vilniaus apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr.2-2405-640/2012 dėl 1 210 Lt išieškojimo iš BUAB „BSI kompanija“ išieškotojos V. T. naudai. Nurodytos sumos išieškojimo pagrindas – Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendimas, kuriuo tenkinęs ieškovės V. T. reikalavimus, teismas jos naudai iš atsakovo BUAB „BSI Kompanija“ priteisė 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų. Minėtas vykdomasis raštas pateiktas vykdyti antstoliui R. V., kuris vykdomojo dokumento pagrindu 2014-02-27 patvarkymu areštavo 1 210 Lt skolos bei 433, 30 Lt vykdymo išlaidų. Antstolis netekino pareiškėjo skundo, kuriuo pastarasis reikalavo sustabdyti vykdomąją bylą ir perduoti vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs antstolio veiksmus, taip pat sprendė, jog pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą nėra. Tokį savo procesinį sprendimą pirmos instancijos teismas motyvavo kasacinio teismo praktika, kurioje nurodoma, kad bankroto proceso metu įmonės turto gausinimas, reiškiant reikalavimus skolininkas bei įmonės turto išsaugojimas, ginantis nuo įmonei pareikštų kreditorinių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o išlaidos, atsiradusios iš šios veiklos, priskirtinos prie įmonės administravimo išlaidų ir gali būti atlyginamos ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvarka.

20Nesutikdamas su tokia pirmos instancijos teismo pozicija, apeliantas teigia, kad teismas nevertino ir nepasisakė dėl esminio klausimo, t.y. ar bankroto proceso metu galimas priverstinis išieškojimas pagal CPK kodekso reglamentuotą vykdymo procesą iš administravimui skirtų lėšų. Nurodo, kad apylinkės teismas, pripažinęs BUAB „BSI kompanija“ kreditorių sąskaitoje esančių lėšų areštą ir 2014-02-27 įvykdytą lėšų nurašymą teisėtu ir pagrįstu, neatsižvelgė į ĮBĮ nustatytą disponavimo bankrutavusios įmonės turtu tvarką, kreditorių reikalavimo dengimo tvarką, neanalizavo teisės taikymo iš aiškinimo praktikos.

21Kaip yra žinoma, kiekvienu atveju, kai įmonė patiria išlaidų po bankroto bylos iškėlimo, turi būti vertinama, ar jos laikytinos kreditoriaus reikalavimu bendrovei ir įtrauktinos į kreditorių sąrašą, ar priskirtinos prie administravimo išlaidų. Šių išlaidų teisinė prigimtis nustatoma atsižvelgiant į tokius kriterijus: jų paskirtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką. Teismų praktikoje pripažįstama, jog jei tam tikros bankroto proceso metu atsiradusios išlaidos yra skirtos bankroto procedūroms atlikti ar kreditorių interesams ginti, tai jos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų. Toks teisinis reglamentavimas grindžiamas tuo, kad bankroto procedūrų vykdymas yra susijęs su tam tikromis administravimo išlaidomis, be kurių negali būti sėkmingai, operatyviai ir sklandžiai atliekamas administratoriaus darbas, užbaigta bankroto procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-650/2005). Pavyzdinis administravimo išlaidų sąrašas įtvirtintas ĮBĮ 36 str. 3 d., tačiau akivaizdu, kad jis negali būti išsamus, todėl joms taip pat gali būti priskiriamos ir kitos išlaidos, kurios atitinka jų teisinę prigimtį ir paskirtį, t. y. išlaidos, būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras.

22Nagrinėjamu atveju išieškotojos V. T. bylinėjimosi išlaidos (reikalavimas BUAB „BSI kompanija“) atsirado jau po bankroto bylos šiai bendrovei iškėlimo, bankroto administratoriui UAB „Avere“ vykdant ĮBĮ 11 straipsnyje numatytą pareigą atstovauti administruojamos bendrovės interesus kito asmens pareikšto reikalavimo atžvilgiu. Vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu bei teismų praktika, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog šios V. T. naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos pagal savo prigimtį yra administravimo išlaidos (ĮBĮ 36 str.), iš kurių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, gali būti priverstinai išieškoma ir CPK nustatyta tvarka, nesivadovaujant ĮBĮ nustatyta bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo sistema. Tokią priverstinio išieškojimo iš administravimo išlaidų galimybę patvirtina tai, jog bankroto administratorius, prašydamas teismo ar kreditorių susirinkimo patvirtinti administravimo išlaidas, jas numato iš anksto, atsižvelgęs į bankroto proceso metu reikalingus atlikti veiksmus, atstovaujant bankrutuojančios bendrovės ir jos kreditorių interesus. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, BUAB „BSI kompanija“ administratoriaus UAB „Avere“ administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi, kuria iki buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata kreditorių susirinkime, teismas patvirtino 20 000 Lt lėšų sumą mėnesiui, skirtą bankrutuojančios įmonės administravimui, iš šių išlaidų kiekvieną mėnesį 3 500 Lt buvo skiriama administratoriui už suteiktas teisines paslaugas atlyginti. Nors duomenų apie kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą administratorius nepateikė, tačiau tikėtina, jog žinodamas savo pareigą ginti bankrutuojančios bendrovės ir jos kreditorių interesus, atsižvelgiant į teismui dar pačioje bendrovės bankroto proceso pradžioje pateiktą prašymą patvirtinti 24 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administratorius turėjo ir galėjo numatyti bei įtraukti į sąmatą išlaidas, reikalingas atlyginti už jo darbą prieš bendrovę ar bendrovės vardu ir interesais pradėtuose teisminiuose procesuose. Kaip minėta, apeliantas nepateikė jokių duomenų apie tai, kokiomis kreditorių susirikinimo patvirtintomis administravimo išlaidomis disponuoja, taip pat, kad dėl antstolio atliktų priverstinio bylinėjimosi ir vykdymo išlaidų išieškojimo nustatytos administravimo išlaidos padidėjo ir atitinkamai sumažėjo kreditorių galimybė patenkinti savo reikalavimus.

23Apeliantas nurodo, jog pagal suformuotą teismų praktiką numatyta, kad įmonei turi būti palikta galimybė pasirinkti būdą, kuriuo ji padengs teismo kreditoriui priteistas bylinėjimosi išlaidas, t. y. ar administratoriui kreipiantis į teismą dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo padidinimo priteista suma, ar kreditorių susirinkimui keičiant patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, numatant pinigų sumas, skirtas padengti iš bankrutuojančios įmonės kreditoriams ar kitiems asmenims priteistas bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje nutartyje Nr. 2-252/2012). Kadangi, apeliacinės instancijos teismo nuomone, priverstinis išieškojimas iš bankroto administravimo išlaidų yra galimas, pažymėtina, jog šiuo atveju vykdymo veiksmai BUAB „BSI kompanija“ atžvilgiu išieškant iš V. T. naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas buvo pradėti 2014-01-15 (v.b.l.5), 1 210 Lt skolos suma areštuota ir nuo bendrovės banko sąskaitos nuimta 2014-02-27 (b.l.12), tuo tarpu V. T. kreditorinis reikalavimas minėtoje sumoje pagal administratoriaus reikalavimą patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi, t.y. jau atlikus išieškojimą iš lėšų, kurios, kaip minėta, turėjo būti administratoriaus numatytos ir įtrauktos į administravimo išlaidų sąmatą.

24Nurodytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo apelianto skundžiamus antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais ir nepagrįstais.

25Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

26Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisingos ir pagrįstos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarties.

27Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinėje instancijoje neviršija 10 Lt, sutinkamai su CPK 92 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas pateiktu skundu nesutiko su 2014-03-24 antstolio R. V. priimtu... 6. 2014-03-24 patvarkymu antstolis R. V. atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 9 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartimi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. 1.Nurodo, kad pirmos instancijos teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl... 13. 2.Taip pat teismas nenagrinėjo ir nevertino pareiškėjo argumento, jog... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis R. V. prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar antstolis pagrįstai priėmė... 19. Bylos medžiaga tvirtina, jog 2014-01-10 Vilniaus apygardos teismas išdavė... 20. Nesutikdamas su tokia pirmos instancijos teismo pozicija, apeliantas teigia,... 21. Kaip yra žinoma, kiekvienu atveju, kai įmonė patiria išlaidų po bankroto... 22. Nagrinėjamu atveju išieškotojos V. T. bylinėjimosi išlaidos (reikalavimas... 23. Apeliantas nurodo, jog pagal suformuotą teismų praktiką numatyta, kad... 24. Nurodytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro... 25. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 26. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 27. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutartį palikti...