Byla e2-447-1032/2019
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovei S. B., jos atstovei advokatei Marinai Saveljevai, atsakovui D. P., išvadą teikiančios institucijos atstovei Anželai Šumauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. B. ieškinį atsakovui D. P., institucijai, teikiančiai išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo teismo pripažinti atsakovą nepilnamečio vaiko M. B. biologiniu tėvu, priteisti iš atsakovo išlaikymą po 200 Eur kas mėnesį mokamas periodines išmokas iki vaiko pilnametystės, jas indeksuojant Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka, bei 7 200 Eur išlaikymo įsiskolinimą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad artimai bendravo su atsakovu. Pasijutusi nėščia apie tai informavo atsakovą. Atsakovas žino, kad M. B. yra jo sūnus, porą kartų jį yra aplankęs, tačiau visiškai nedalyvauja jo auklėjime, neprisideda prie išlaikymo. Ieškovė prašo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ja, jos gyvenamojoje vietoje, kadangi vaikas yra įpratęs gyventi su mama. Taip pat nurodo, jog neprieštarauja dėl atsakovo bendravimo su nepilnamečiu vaiku ir suteiks tam reikiamas galimybe, todėl mano, kad bendravimo tvarką nustatyti yra netikslinga.

5Teismo posėdžio metu ieškovė patikslino ieškinio reikalavimus ir nurodė, kad sutinka, jog atsakovas teiktų po 150 Eur per mėnesį bei atitinkamai būtų paskaičiuota mažesnė išlaikymo įsiskolinimo suma už trejus metus, iš viso – 5 400 Eur bei sutiko, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą mokėtų dalimis kas mėnesį sumokant po 100 Eur.

6Ieškovė nurodė, kad jai asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto neturi. Šiuo metu gyvena socialiniame būste, niekur nedirba, nes jai yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Iš viso augina 6 nepilnamečius vaikus. Jos pajamas sudaro motinystė išmoka bei socialinės išmokos. Iš viso per mėnesį gauna apie 300 Eur pajamų.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu pripažino ir neginčijo, kad yra nepilnamečio M. B. tėvas. Paaiškino, kad be sūnaus Martyno dar turi 2 nepilnamečius vaikus, kuriems yra 12 ir 13 metų. Jiems kas mėnesį teikia išlaikymą po 100 Eur, kurį jam nuskaičiuoja darbovietė iš darbo užmokesčio. Jis turi vidurinį išsilavinimą. Šiuo metu dirba. Sutinka mokėti savo nepilnamečiui vaikui išlaikymą po 150 Eur kas mėnesį bei 5 400 Eur išlaikymo įsiskolinimą, mokėjimą išdėstant dalimis po 50 Eur per mėnesį.

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė Andžela Šumauskienė su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti atsižvelgiant į tai, kad dėl išlaikymo dydžio šalys susitarė.

9Teismas

konstatuoja:

10Byloje nustatytos aplinkybės

111.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečio M. B., gimusio 2012 m. spalio 10 d. gimimo liudijime jo tėvas nenurodytas (elektroninė byla (toliau – el. b. l. 6).

132.

14Iš šalių paaiškinimų bei bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas prie nepilnamečio vaiko M. B., gimusio 2012 m. spalio 10 d. išlaikymo šiuo metu neprisideda.

153.

16Ieškovė iš viso augina 6 nepilnamečius vaikus (el. b. l. 6-11).

174.

18Ieškovės pajamas per mėnesį sudaro vaiko priežiūros išmoka, sudaranti apie 166 Eur per mėnesį (el. b. l. 12) bei socialinės pašalpos, kurių suma kiekvieną mėnesį yra skirtinga nuo 76 Eur iki 637,43 Eur (el. b. l. 13).

195.

20Pagal ieškovės pateiktą paskaičiavimą nepilnamečio M. B. išlaikymui kas mėnesį reikia apie 365 Eur (el. b. l. 17).

216.

22Atsakovas D. P. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Construction Era“, jo darbo užmokestis per mėnesį yra apie 400 Eur (el. b. l. 22, 57-72).

237.

24Ieškovei S. B. vadovaujantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu buvo suteikta valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba, kurios dydis 100 procentų. Ieškovei suteiktos teisinės pagalbos išlaidas sudaro 159,25 Eur (el. b. l. 4-5, 84).

25Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso268 straipsnio 5 dalies taikymo

268.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus. Šioje byloje atsakovas iš esmės pripažįsta visus ieškovės reikalavimus, tačiau sutinka susidariusį išlaikymo įsiskolinimą sumokėti dalimis kas mėnesį sumokant po 50 Eur. Todėl nagrinėjamoje byloje taikoma CPK 268 straipsnio 5 dalies norma, surašomi sutrumpinti motyvai dėl pripažintų aplinkybių, o nesutrumpinti motyvai surašomi dėl atsakovo ginčijamų aplinkybių.

28Dėl tėvystės nustatymo

299.

30Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. spalio 10 d. ieškovei gimė sūnus M. B., asmens kodas ( - ) kurio gimimo liudijime Nr. 1801, įrašytais duomenimis vaiko motina yra ieškovė S. B., duomenų apie tėvą nėra (el. b. l. 6).

3110.

32Vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais saugomų ir ginamų vaiko interesų. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai įtvirtinta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus su jo individualybe susijusius ryšius ir jų išsaugojimą.

3311.

34Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai ir kitos įrodymų priemonės. CK 3.148 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra ne tik moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados), bet ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytos įrodymų priemonės, todėl teismas, siekdamas padaryti teisingą ir pagrįstą išvadą apie tėvystės egzistavimą, gali remtis ne tik DNR ekspertizės išvada, bet ir šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais, daiktiniais ir kitais įrodymais (CPK 177 straipsnio 2–3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2013).

3512.

36Ieškovė ieškinyje nurodė, kad po bendravimo su atsakovu ji sužinojo, kad laukiasi ir 2012 m. spalio 10 d. pagimdė sūnų, kurio tėvas yra atsakovas. Atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, kad yra M. B. tėvas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovas yra ieškovės nepilnamečio vaiko M. B. biologinis tėvas (CK 3.146 straipsnio 1 dalis, CK 3.148 straipsnis, CPK 185, 187, 389 straipsniai).

37Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

3813.

39Ieškovė teikdama teismui ieškinį prašė nustatyti vaiko gyvenamąją vietą jos gyvenamojoje vietoje, o dėl bendravimo su vaiku tvarkos reikalavimo nepareiškė teigdama, jog atsakovui norint, ji sudarys sąlygas atsakovui nekliudomai bendrauti su nepilnamečiu vaiku.

4014.

41Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis išimtinai vaiko interesais. Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (CK 3.169, 3.174 straipsniai).

4215.

43Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad M. B. yra ieškovės ir atsakovo sūnus. Byloje nėra duomenų, kad nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove prieštarautų vaiko interesams. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovas neteikė prieštaravimų dėl šio ieškovės reikalavimo, įvertinus ieškovės paaiškinimus, kad vaikas nuo gimimo gyvena su ieškove, nepilnamečio vaiko M. B. gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove.

4416.

45Prašymų dėl atsakovo ir šalių nepilnamečio vaiko bendravimo tvarkos nustatymo nepareikšta. Atsižvelgiant į teismo posėdžio metu šalių išdėstytą poziciją, jog ginčo dėl atsakovo bendravimo su vaiku nėra, konkreti bendravimo tvarka nenustatoma (CK 3.170 straipsnis), kartu konstatuojant, kad atsakovas su nepilnamečiu sūnumi bendrauja ir dalyvauja jį auklėjant šalių susitarimu, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir interesus.

46Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

4717.

48Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Ši Konstitucijos norma iš esmės atitinka Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalies nustatančios tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes.

4918.

50CK 3.192 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pažymėtina, kad tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepaisant to, ar jie gyvena kartu ar atskirai. Tėvų asmeninės pareigos teikti vaikams materialinį išlaikymą negalima atsisakyti ar šią pareigą perleisti vykdyti kitiems asmenims. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Pagal teismų praktiką, vertinant kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti atsižvelgiama į visų rūšių gaunamas pajamas: darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias pajamas, pensiją, stipendiją, socialinę pašalpą, pajamas iš komercinės ir ūkinės veiklos ir kt. Kartu turi būti įvertintas šių pajamų reguliarumas. Vertinant kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, taip pat atsižvelgiama į turimą turtą, lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose, reikalavimo teises ir skolinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

5119.

52Teismo posėdžio metu šalys susitarė dėl 150 Eur per mėnesį atsakovo teikiamo išlaikymo sūnaus M. B. išlaikymui. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui, atsižvelgiant į šalių ir jų atstovų paaiškinimus, institucijos, teikiančios išvadą byloje, išvadą, nesant duomenų apie atsakovo sveikatos problemas, dėl kurių jis negalėtų dirbti ir išlaikyti savo nepilnamečio vaiko, įvertinus tai, jog atsakovas turi dar du išlaikytinius, kuriems atsakovo teigimu teikia po 100 Eur išlaikymą bei į abiejų šalių turtinę padėtį, atsižvelgiant išimtinai į vaiko poreikius bei interesus, bei šalių susitarimą dėl išlaikymo dydžio, ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo tenkintinas ir iš atsakovo priteistinas 150 Eur dydžio kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis mokamas išlaikymas nepilnamečiui vaikui nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t. y. 2018 m. rugpjūčio 31 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.200, 3.208 straipsniai). Teismo nuomone, šalims tarpusavyje susitarus, toks išlaikymo dydis laikytinas proporcingu nepilnamečio vaiko poreikiams bei atsakovo turtinei padėčiai. Pripažintina, kad tokio dydžio išlaikymo suma yra pakankama būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti, t. y. patenkinti vaiko poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaiko išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (CK 3.190 straipsnio 1 dalis).

5320.

54Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pasikeitus aplinkybėms šalys turės galimybę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis).

5521.

56Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

57Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

5822.

59Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Teismas už laikotarpį, praėjusį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo iki ieškinio pareiškimo dienos, iš skolininko priteisia išlaikymo įsiskolinimą. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti 5 400 Eur dydžio išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus, skaičiuojant po 150 Eur per mėnesį.

6023.

61Teismo posėdžio metu atsakovas susidariusios išlaikymo įsiskolinimo sumos neginčijo.

6224.

63CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Nagrinėjamu atveju teisė į išlaikymą M. B. atsirado nuo gimimo, t. y. 2012 m. spalio 10 d., o išlaikymo įsiskolinimo suma 5 400 Eur yra paskaičiuota už trejus metus ((150 Eur x 12) x 3). Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad iš atsakovo priteistas išlaikymo įsiskolinimas 5 400 Eur sumoje yra paskaičiuotas tinkamai, todėl priteistinas iš atsakovo (CPK 178, 185 straipsniai).

64Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

6525.

66Atsakovas teismo posėdžio metu prašė išdėstyti prašomo išlaikymo įsiskolinimo dydžio sumą nurodydamas, kad kas mėnesį gali mokėti po 50 Eur išlaikymo įsiskolinimo. Savo prašymą grindžia aplinkybėmis, kad dėl savo turtinės padėties bei kitų dviejų išlaikomų nepilnamečių vaikų neturi galimybės iš karto sumokėti išlaikymo įsiskolinimo.

6726.

68Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, jog sutinka, kad atsakovui priteisto išlaikymo įsiskolinimo sumos mokėjimas būtų išdėstytas dalimis, tačiau mano, jog atsakovas kas mėnesį turėtų mokėti po 100 Eur išlaikymo įsiskolinimo.

6927.

70CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima.

7128.

72CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas nukreipia skubiai vykdyti sprendimus dėl išlaikymo priteisimo. Taigi pagal įstatymą skubiai vykdytini yra tiek sprendimai dėl išlaikymo, tiek dėl jo įsiskolinimo priteisimo.

7329.

74CPK 7 straipsnio 1 dalis nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Kasacinio teismo praktikoje teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant šį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti, o įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

7530.

76Pažymėtina, kad vadovaujantis minėta kasacinio teismo praktika, vien blogos materialinės padėties aspektas yra nepakankamas pagrindas sprendimo įvykdymo išdėstymo institutui taikyti. Prašymas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą vertintinas atsižvelgiant ir į kitų proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus, į priimto procesinio sprendimo pobūdį, į tai, ar atidėjus sprendimo vykdymą iš esmės nebus sumenkintas pats sprendimas ir kt. Šiuo atveju turi būti atsižvelgta ir į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą bei nepilnamečio vaiko – šalių sūnaus – teisėtą interesą gauti jam priteistą išlaikymą, užtikrinantį jo teisę į tinkamą maitinimą, aprangą, jo sveikatos priežiūrą, mokymą, auklėjimą ir laisvalaikį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalį ir CK 3.192 straipsnio 1 dalį tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, ši pareiga kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus yra absoliuti, todėl šios prievolės jie negali atsisakyti vykdyti arba perkelti vykdyti kitiems asmenims, taip pat ir vienam iš tėvų, su kuriuo gyvena vaikas. Visuotinai pripažinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalys). Vaiko išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas jam tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, mokymo, auklėjimo ir laisvalaikio reikmėms. Vaikas, kaip teisės subjektas, įgyja įstatymo nustatytas teises, o joms įgyvendinti kuriama vaiko teisių apsaugos sistema, paremta vaiko interesų viršenybės principu.

7731.

78Atkreiptinas dėmesys, jog visiškai tenkinus atsakovo prašymą išlaikymo įsiskolinimą mokėti dalimis po 50 Eur, priteisto išlaikymo įsiskolinimas būtų išdėstytas 108 mėnesiams, tai yra 9 metams. Pažymėtina, jog atsakovo siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Teismo nuomone, tokio ilgo termino priteisto nepilnamečiam vaikui įsiskolinimo išdėstymui nustatymas pažeistų nepilnamečio vaiko interesus ir teisėtus lūkesčius bei iš esmės paneigtų patį teismo sprendimą, atsakovo prašomas nustatyti teismo sprendimo įvykdymo terminas neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Šiuo atveju, sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymą iš esmės būtų paliečiami ne proceso šalių, o nepilnamečio vaiko interesai, kurio teisės ir teisėti interesai vertintini prioritetiškai proceso šalių atžvilgiu. Patenkinus atsakovo prašymą dėl priteisto įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui išdėstymo ir leidus atsakovui vykdyti išlaikymo prievolę jam patogiu metu, būtų pažeistas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, šalių interesų pusiausvyra ir šalių lygiateisiškumas, tokio lengvatinio termino atsakovui taikymas būtų socialiai neteisingas.

7932.

80Pažymėtina, kad ieškovė iš esmės sutinka su atsakovo prašymu dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, tačiau prašo atsakovo per mėnesį mokėti didesnę dalį išlaikymo įsiskolinimo – 100 Eur per mėnesį. Tokiu būdu sprendimo vykdymas būtų išdėstytas 54 mėnesiams, t. y. keturiems su puse metų. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytu atveju sprendimo vykdymas sutrumpėtų pusiau, o ieškovė tokiam sprendimo vykdymo išdėstymui neprieštarauja, atsakovo prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkintinas iš dalies, sprendimo vykdymas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo išdėstomas 54 mėnesių laikotarpiui

81Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

8233.

83Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

8434.

85Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Tačiau teismas gali nukrypti nuo minėtoje normoje nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

8635.

87Atsižvelgiant į tai, kad iš esmės šalys teismo posėdžio metu susitarė dėl ginčo išsprendimo tarpusavio nuolaidų būdu, tačiau apeliacinės instancijos teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi yra išaiškinęs, jog klausimas dėl vaiko kilmės negali būti taikos sutarties objektu, o tokios taikos sutarties tvirtinimas prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms, byla buvo išnagrinėta iš esmės ginčo teisenos tvarka.

8836.

89Byloje ieškovė reiškė 3 reikalavimus – dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. Todėl byloje turėjo būti sumokėtas iš viso - 313 Eur žyminis mokestis (75 Eur už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo + 75 Eur už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir 163 Eur už reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo (41 Eur + 122 Eur)) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9037.

91Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys teismo posėdžio metu susitarė dėl ieškovės reikalavimų, todėl darytina išvada, kad atsakovas nevengė ir sutiko su savo įsipareigojimais, todėl įvertinus šalių elgesį bei tai, kad ieškovė buvo atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, bylinėjimosi išlaidos (313 Eur žyminio mokesčio) iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 87 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 5 dalis).

9238.

93Iš teismui pateiktos 2019 m. sausio 15 d. pažymos „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ Nr. NTP-7-266 nustatyta, kad dėl ieškovei suteiktos antrinės teisinės pagalbos valstybė patyrė 159,25 Eur išlaidų, tenkinus ieškovės ieškinį nurodytos išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 99 straipsnis).

94Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93, 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

95ieškinį tenkinti visiškai.

96Nustatyti, kad atsakovas D. P., asmens kodas ( - ) yra M. B., gimusio 2012 m. spalio 10 d., asmens kodas ( - ) tėvas, o M. B., asmens kodas ( - ) yra atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) sūnus.

97Nustatyti nepilnamečio vaiko M. B., gimusio 2012 m. spalio 10 d., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su motina ieškove S. B., asmens kodas ( - )

98Atsakovas D. P. su nepilnamečiu sūnumi bendrauja ir dalyvauja jį auklėjant šalių susitarimu, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir interesus.

99Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui M. B., gimusiam 2012 m. spalio 10 d., asmens kodas ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) nuo ieškinio pateikimo teismui dienos – 2018 m. rugpjūčio 31 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

100Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui M. B., gimusiam 2012 m. spalio 10 d., asmens kodas ( - ) 5 400 Eur (penkis tūkstančius keturis šimtus eurų) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

101Atsakovo D. P. prašymą išdėstyti išlaikymo įsiskolinimo mokėjimą dalimis tenkinti iš dalies ir priteistą 5 400 Eur (penkių tūkstančių keturių šimtų eurų) išlaikymo įsiskolinimą išdėstyti dalimis 54 mėnesių laikotarpiui, pareigojant atsakovą kas mėnesį sumokėti po 100 Eur išlaikymo įsiskolinimą.

102M. B., asmens kodas ( - ) išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę S. B., asmens kodas ( - )

103Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) 159,25 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt devynis eurus 25 centus) bylinėjimosi išlaidų už antrinę teisinę pagalbą valstybei.

104Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas D. P. privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos pasirinktą surenkamąją sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą“, įmokos kodą 5630. Surenkamosios sąskaitos: akcinėje bendrovėje „Swedbank“, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „Citadele“, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „DNB“ banke, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „SEB“ banke, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „Šiaulių bankas“, sąskaitos Nr. ( - ), „Danske Bank A/S“, Lietuvos filiale, sąskaitos Nr. ( - ), uždarojoje akcinėje bendrovėje „Medicinos bankas“, sąskaitos Nr. ( - ).

105Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

106Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

107Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šį sprendimą išsiųsti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. B.... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo teismo pripažinti... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė patikslino ieškinio reikalavimus ir nurodė,... 6. Ieškovė nurodė, kad jai asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu... 8. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė Andžela Šumauskienė su... 9. Teismas... 10. Byloje nustatytos aplinkybės... 11. 1.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečio M. B., gimusio 2012 m. spalio 10... 13. 2.... 14. Iš šalių paaiškinimų bei bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas prie... 15. 3.... 16. Ieškovė iš viso augina 6 nepilnamečius vaikus (el. b. l. 6-11).... 17. 4.... 18. Ieškovės pajamas per mėnesį sudaro vaiko priežiūros išmoka, sudaranti... 19. 5.... 20. Pagal ieškovės pateiktą paskaičiavimą nepilnamečio M. B. išlaikymui kas... 21. 6.... 22. Atsakovas D. P. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Construction Era“,... 23. 7.... 24. Ieškovei S. B. vadovaujantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 25. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso268 straipsnio 5 dalies... 26. 8.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) straipsnio 5... 28. Dėl tėvystės nustatymo... 29. 9.... 30. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. spalio 10 d.... 31. 10.... 32. Vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir... 33. 11.... 34. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1... 35. 12.... 36. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad po bendravimo su atsakovu ji sužinojo, kad... 37. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos... 38. 13.... 39. Ieškovė teikdama teismui ieškinį prašė nustatyti vaiko gyvenamąją... 40. 14.... 41. Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi... 42. 15.... 43. Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad M. B. yra... 44. 16.... 45. Prašymų dėl atsakovo ir šalių nepilnamečio vaiko bendravimo tvarkos... 46. Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo... 47. 17.... 48. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų... 49. 18.... 50. CK 3.192 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai... 51. 19.... 52. Teismo posėdžio metu šalys susitarė dėl 150 Eur per mėnesį atsakovo... 53. 20.... 54. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pasikeitus aplinkybėms šalys turės... 55. 21.... 56. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 57. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 58. 22.... 59. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo... 60. 23.... 61. Teismo posėdžio metu atsakovas susidariusios išlaikymo įsiskolinimo sumos... 62. 24.... 63. CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 64. Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo... 65. 25.... 66. Atsakovas teismo posėdžio metu prašė išdėstyti prašomo išlaikymo... 67. 26.... 68. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, jog sutinka, kad atsakovui priteisto... 69. 27.... 70. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 71. 28.... 72. CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas nukreipia skubiai... 73. 29.... 74. CPK 7 straipsnio 1 dalis nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi... 75. 30.... 76. Pažymėtina, kad vadovaujantis minėta kasacinio teismo praktika, vien blogos... 77. 31.... 78. Atkreiptinas dėmesys, jog visiškai tenkinus atsakovo prašymą išlaikymo... 79. 32.... 80. Pažymėtina, kad ieškovė iš esmės sutinka su atsakovo prašymu dėl... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 82. 33.... 83. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 84. 34.... 85. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 86. 35.... 87. Atsižvelgiant į tai, kad iš esmės šalys teismo posėdžio metu susitarė... 88. 36.... 89. Byloje ieškovė reiškė 3 reikalavimus – dėl tėvystės nustatymo, vaiko... 90. 37.... 91. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys teismo posėdžio metu susitarė dėl... 92. 38.... 93. Iš teismui pateiktos 2019 m. sausio 15 d. pažymos „Dėl antrinės teisinės... 94. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93, 259, 268, 270 straipsniais,... 95. ieškinį tenkinti visiškai.... 96. Nustatyti, kad atsakovas D. P., asmens kodas ( - ) yra M. B., gimusio 2012 m.... 97. Nustatyti nepilnamečio vaiko M. B., gimusio 2012 m. spalio 10 d., asmens kodas... 98. Atsakovas D. P. su nepilnamečiu sūnumi bendrauja ir dalyvauja jį auklėjant... 99. Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiam... 100. Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui M. B.,... 101. Atsakovo D. P. prašymą išdėstyti išlaikymo įsiskolinimo mokėjimą... 102. M. B., asmens kodas ( - ) išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto... 103. Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) 159,25 Eur (vieną šimtą... 104. Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas D. P. privalo sumokėti į... 105. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 106. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos... 107. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos...