Byla 1-987-957/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Evelinai Vėgelytei, dalyvaujant prokurorei Irenai Pavliukevič, kaltinamajam D. Š. (D. Š.), nukentėjusiajam E. S., viešame teismo posėdyje, sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje D. Š., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), vidurinio išsilavinimo, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 138 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

2D. Š. 2013 m. vasario 2 d. apie 1.30 val. prie ( - ), esančio ( - ), įvykus žodiniam konfliktui tyčia vieną kartą kumščiu smogė nukentėjusiajam E. S. į smakrą ir taip jam padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, kuris pasireiškė apatinio žandikaulio abipusiu lūžiu dešinės ir kairės pusės posąnarinių ataugų srityse ir kairės pusės 33-32 dantų srityje. Šiais veiksmais D. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje.

3Kaltinamasis D. Š. apklausiamas teisiamajame posėdyje parodė, kad savo kaltę dėl nukentėjusiojo E. S. nesunkaus sveikatos sutrikdymo pripažįsta visiškai, tvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi. Kaltinamojo teigimu, 2013 m. vasario 2 d. jis su draugais buvo ( - ) klube, vartojo alkoholį ir buvo nuo jo apsvaigęs. Tiksliai nepamena, bet atrodo kliudė nukentėjusiojo merginą ar draugę, dėl to kilo konfliktas tarp jo ir nukentėjusiojo bei pastarojo draugų. Visi buvo apsaugos išlydėti į lauką, ten prasidėjo muštynės. Pradžioje jis sudavė nukentėjusiojo draugui, vėliau kumščiu sudavė smūgius nukentėjusiajam, tačiau neatsimena tiksliai į kurią kūno vietą, tikėtina į veidą. Su nukentėjusiojo pateiktu ieškiniu sutinka iš dalies, nes ne visa suma pagrįsta čekiais ir yra per didelė. Gali atlyginti bendrai turtinės ir neturtinės žalos apie 7 000 - 8 000 Lt, bet dėl 15 000 Lt neturtinės žalos nesupranta, kaip nukentėjusysis patyrė tiek nepatogumų. Su Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškiniu dėl 2008,68 Lt sutinka visiškai. Šiuo metu nedirba, nes mokosi, tačiau ateityje planuoja dirbti, todėl reikėtų apytiksliai šešių mėnesių žalai atlyginti.

4Nukentėjusysis E. S. apklausiamas teisiamajame posėdyje dėl civilinio ieškinio parodė, kad visa materialinė žala yra 5 000 Lt. Tai yra visos patirtos išlaidos, bet nėra važinėjimo išlaidas patvirtinančių dokumentų. Jam reikėjo pas daktarus lankytis, pas psichologą, didelė suma vien dėl važinėjimo susidarė. Pasak nukentėjusiojo, po įvykio vienas jo dantis atvykus į Žalgirio kliniką nesilaikė, bet medikai uždėjo geležis ir priaugo kažkiek, tačiau vis tiek reikėjo negyvinti dantis, nes jie klibėjo buvo skausmas. Šiuo metu dar reikia 2 000 Lt, nes būtinas keturių dantų estetinis plombavimas. Tai reikėjo padaryti spalio mėnesį, tačiau dabar neturi tiek pinigų. Dėl to, kokia suma reikalinga prie ieškinio yra pridėtas gydytojo išrašytas dokumentas. Dėl ieškinyje nurodyto reikalavimo atlyginti išlaidas maistui nukentėjusysis paaiškino, kad jam reikėjo valgyti minkštesnį, specialų maistą, košeles, nes jis nesugebėjo kitokio maisto valgyti, nors vis vien kažką gal ir būtų valgęs. Materialinė žala iš viso yra 5000 Lt, su dantų gydymu, vaistais, maistu. Be to, nukentėjusysis nurodė, kad gydymo metu medikų uždėti geležys gyvenime jam trukdė, nes jo darbas tik su žmonėmis, jis negalėjo dirbti, o dabar dantys visi kreivi, šleivi.

5Kaltinamasis D. Š. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. vasario 12 d. ir 2013 m. liepos 12 d. apklausų metu parodė, kad 2012 m. vasario 1 d. apie 23.00-24.00 val. jis su draugais D. A., E. J. ir J. J. atvyko į klubą ( - ), esantį ( - ). Po vidurnakčio eidamas nuo baro netyčia kliudė nepažįstamą panelę. Panelės vaikinas rankomis jį pastūmė. Jį apgynė E. J. užgriūdamas ant nepažįstamo vaikino. Po to apsaugos darbuotojų jis buvo išlydėtas į lauką. Lauke su vaikinu, kurio panelę užkliudė, prasidėjo ginčai ir žodinis konfliktas, kurio metu jis dešinės rankos kumščiu smogė pastarajam į veidą. Po to jį pradėjo pulti nepažįstamo vaikino draugas smūgiuodamas kumščiu į veidą, tačiau nepataikė, nes jis išsisuko, o tai pamatęs E. J. pastarąjį nuo jo nustūmė. Jis mušėsi su vaikinu, kurio panelę užkliudė klube. Muštynių metu jis nugriuvo, o atsistojęs pamatė, kad J. J. nuo jo rankomis nustūmė pirmąjį vaikiną, o D. A. užstojo kelią antrajam. Kai jis atsikėlė nuo žemės niekas su niekuo nebesimušė. Nors tiksliai nepamena, tikėtina, kad sudavė ir antrajam vaikinui ir savo kaltės neneigia. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi (2 t., b. l. 3-4, 17-18).

6Nukentėjusysis E. S. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. vasario 14 d. parodė, kad 2013 m. vasario 2 d. apie 00.30 val. jis atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ), su draugais T. M., J. D. ir S. B.. Apie 1.30 val. T. M. jį informavo, kad jie turi išeiti, nes dėl kilusio konflikto su kitu klubo lankytoju, jis ir T. M. klube nebepageidaujami. Kartu su T. M. išėjo į lauką. Lauke T. M. pradėjo kalbėtis apie klube įvykusį konfliktą su D. Š., kurį jis atpažino ikiteisminio tyrimo metu, po to įvyko muštynės, kurių metu vienas kartu su D. Š. buvęs vaikinas smogė jam kumščiu į nosį, kitas – į žandą, o D. Š. – į smakrą. Įvykio metu dėl sulaužyto žandikaulio jam buvo padaryta fizinė ir moralinė žala (1 t., b. l. 17-20).

7Iš 2013 m. kovo 18 d. asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad nukentėjusysis E. S. atpažino kaltinamąjį D. Š., kaip asmenį įvykio metu sudavusį jam į smakrą (2 t., b. l. 5-8).

8Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G449/13(01) nustatyta, kad E. S. konstatuotas apatinio žandikaulio abipusis lūžis, dešinės ir kairės pusės posąnarinių ataugų srityse ir kairės pusės 33-32 dantų srityje. Sužalojimas padarytas nuo trauminio poveikio kietu buku, ribotą paviršių turinčiu daiktu (pvz. ranka, koja), dėl smūgio į smakro kairės pusės sritį, tikėtina įvykio aplinkybėse nurodytu laiku, t. y. 2013 m. vasario 2 d. Sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl apatinio žandikaulio lūžių E. S. sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimas padarytas vienu smūgiu (1 t., b. l. 24-26).

92013 m. balandžio 12 d. nukentėjusiojo E. S. medicininių dokumentų apžiūra nustatyta, kad kitų sužalojimų, išskyrus nurodytus specialisto išvadoje Nr. G449/12 (01), nekonstatuota. Ekspertas R. R. padarė išvadą, kad E. S. nustatytas apatinio žandikaulio lūžis trijose vietose galėjo atsirasti nuo smūgio į smakro sritį. Tokiam trigubam žandikaulio lūžiui padaryti užteko vieno trauminio poveikio (1 t., b. l. 27).

10Liudytojas T. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario mėnesį, tikslios datos neprisimena, tai buvo šeštadienis, apie 00.30 val. jis atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ), su draugais E. S., S. B. ir J. D. Jam su S. B. einant link šokių aikštelės prie S. B. priėjo D. Š., kurį atpažino ikiteisminio tyrimo metu, ir pradėjo lįsti prie S. B. uždėdamas rankas jai ant klubų. Įvyko konfliktas, kurio metu jie apsistumdė, po to D. Š. jam rusiškai pagrasino susidorojimu. Dėl šio konflikto jie buvo išprašyti iš klubo. Lauke jis su D. Š. pradėjo aiškintis dėl įvykio klube, po to D. Š. dešinės rankos kumščiu smogė jam į kairį žandą. Pamena, kad E. S. kažką iš besiartinančių link jo nustūmė. Toliau kažkas, tačiau kas tiksliai jis nematė, mano, kad kartu su D. Š. buvęs asmuo sudavė ne mažiau kaip keturis kartus į veidą. Atsitraukinėdamas pamatė E. S., kuris buvo susiėmęs už žandikaulio, tačiau kas, kaip ir kokiu būdu sužalojo E. S., jis nematė (1 t., b. l. 44-46, 49-51).

11Iš 2013 m. kovo 18 d. asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad liudytojas T. M. atpažino kaltinamąjį D. Š., kaip prieš jį smurtavusį ir vėliau buvusį prie E. S. asmenį (2 t., b. l. 9-12).

12Liudytoja S. B., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario mėnesį, tikslios datos neprisimena, naktį iš penktadienio į šeštadienį, ji atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ), su draugais E. S., T. M. ir J. D. Jai su T. M. einant link šokių aikštelės priešais ją stovėjęs jai nepažįstamas vaikinas nieko nesakydamas apkabino ją per liemenį, po to T. M. ir minėtas vaikinas apsistumdė ir pastarasis T. M. pasakė, kad jeigu jis išeis į lauką, tai bus blogai. Kas įvyko lauke ji nematė (1 t., b. l. 84-85).

13Liudytoja J. D. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 2 d. apie 1.00 val. ji atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ), su draugais E. S., T. M. ir S. B.. Apytiksliai po valandos nuo atėjimo būdama šokių aikštelėje pamatė, kad T. M. susistumdė su jai nepažįstamu vaikinu, kuris rusų kalba pasakė, kad sudaužys T. M. Kas įvyko lauke ji nematė (1 t., b. l. 86-87).

14Liudytojas Ž. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. vasario 2 d. apie 1.00 val. jis su draugu E. K. išėjo iš naktinio klubo ( - ), esančio ( - ), ir nuėjo į priešais esantį restoraną „Hesburger“ pavalgyti. Apytiksliai po 15-20 min. pavalgę išėjo į lauką ir eidami link Katedros išgirdo riksmus ir pamatė, kad prie klubo vyksta muštynės. Jis matė kad mušėsi šeši jam nepažįstami vaikinai: trys prieš tris, tačiau kas su kuo jis pasakyti negali, nes dėl per didelio atstumo jam nesimatė, kaip ir negali pasakyti kas, kur, kam ir kiek kartų sudavė, be to visą laiką jų nestebėjo. Abi pusės buvo aktyvios. Kaip vėliau iš vieno jų sužinojo konfliktas prasidėjo klubo viduje dėl panelės. Matė, kaip vaikinas Nr. 1 pribėgo prie apytiksliai už 10 metrų buvusio vaikino Nr. 4 ir kumščiu smogė jam į veidą (1 t., b. l. 88-89).

15Iš 2013 m. vasario 13 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad Ž. J. atpažino E. S., kaip asmenį, kurį apklausos metu vadino Nr. 4 ir kuriam kitas vaikinas grasino ir puolė, o D. Š., kaip asmenį, kuris puolė E. S. (1 t., b. l. 90-93, 98-101).

16Liudytojas E. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. vasario 2 d. po vidurnakčio, tikslios valandos neprisimena, jis su draugu Ž. J. išėję iš naktinio klubo ( - ), nuėjo į kitoje gatvės pusėje esantį restoraną „Hesburger“ pavalgyti. Apytiksliai po 20-30 minučių pavalgę išėjo į lauką ir pamatė muštynes prie klubo ( - ). Mušėsi keturi asmenys prieš du, tiksliau trys prieš du, nes ketvirtas vaikinas priešingai bandė savo draugus raminti. Visi mušėsi krūvoje, todėl pasakyti kas, kam, kur, kaip ir kiek kartų sudavė jis negali (1 t., b. l. 108-109).

17Liudytojas J. J. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. vasario 2 d. su draugais D. Š., E. J., D. A. buvo klube ( - ). Apie 1.30 val. klube tarp jo draugų ir nepažįstamų asmenų kilo konfliktas, kuriame jis nedalyvavo. Išėjęs į lauką pamatė savo draugus su tais pačiais nepažįstamaisiais. Jis norėjo besimušančius apraminti, bandė nutraukti muštynes, tačiau jam nepavyko. Po to jis su draugais išvažiavo namo (1 t., b. l. 126-127).

18Liudytojas D. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 1 d. apie 23.00 val. jis su draugais D. Š., E. J. ir J. J. atvyko į klubą ( - ). Po vidurnakčio pamatė, kad apsaugos darbuotojas iš klubo išveda D. Š. Jis kartu su E. J. ir J. J. nuėjo iš paskos. Iš klubo išėjo ir du nepažįstami vaikinai, kaip suprato būtent tarp jų ir D. Š. klube ir įvyko konfliktas. Pats D. Š. jam papasakojo, kad konfliktas prasidėjo dėl to, kad šokdamas pastūmė merginą. Lauke įvyko žodinis konfliktas, po to D. Š. rankos kumščiu smogė vienam iš dviejų nepažįstamų vaikinų į skruostą. Kilo muštynės. Pasisukęs pamatė, kad tarpusavyje mušasi D. Š. ir pirmasis nepažįstamas vaikinas, jie smūgiavo vienas kitam rankomis. Vėliau pamatė stovintį D. Š., kuris su antruoju nepažįstamu vaikinu stumdėsi susikabinę vienas kitam už drabužių, tačiau smūgių rankomis ir kojomis nematė (1 t., b. l. 132-133).

19Liudytojas E. J. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. vasario 1 d. apie 23.00 val. jis su draugais D. A., D. Š. ir J. J. atvyko į klubą ( - ). Po vidurnakčio klube jis pamatė kaip D. Š. pakeltu tonu kalbasi su nepažįstamu vaikinu. Kaip vėliau iš D. Š. sužinojo, konfliktas tarp jų prasidėjo dėl to, kad D. Š. netyčia pastūmė pastarojo merginą. Jis gindamas D. Š. nustūmė nepažįstamą vaikiną, po to apsaugos darbuotojų buvo išlydėtas į lauką. Lauke tarp D. Š. ir to paties nepažįstamo vaikino toliau vyko žodinis konfliktas pakeltu tonu, vėliau D. Š. dešinės rankos kumščiu sudavė nepažįstamam vaikinui į veidą. Kas įvykio toliau, neprisimena (1 t., b. l. 151-152).

20Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

21Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį (nesunkus sveikatos sutrikdymas) baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

22Teismas, laikydamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio reikalavimų, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, konstatuoja, kad D. Š. tyčia vieną kartą kumščiu smogė nukentėjusiajam E. S. į smakrą ir taip jam padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą (BK 138 straipsnio 1 dalis). Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė.

23Pažymėtina, kad kaltinamasis D. Š. kaltės nesunkiai sutrikdžius nukentėjusiajam E. S. sveikatą neneigė ir parodė, kad įvykio vakarą su draugais laiką leido naktiniame klube ( - ), kuriame atsitiktinai užkabino nepažįstamą merginą. Dėl to tarp jo ir merginos draugo T. M. kilo konfliktas ir jie buvo išprašyti iš klubo. Lauke konfliktas tęsėsi ir peraugo į muštynes, kurių metu jis sudavė T. M. kelis smūgius į veidą. Nors tiksliai nepamena, tačiau galėjo suduoti į veidą ir T. M. draugui nukentėjusiajam E. S.. Aplinkybę, kad dėl merginos kilo konfliktas tarp D. Š. ir T. M. patvirtino iš esmės visi byloje ikiteisminio tyrimo metu apklausti liudytojai, t. y. T. M., J. D., S. B., Ž. J., J. J., D. A., E. J., o taip pat ir nukentėjusysis E. S. Iš esmės visi paminėti liudytojai parodė, kad kilęs konfliktas tęsėsi ir peraugo į muštynes išėjus iš klubo, kad jame dalyvavo ir nukentėjusysis E. S. Tai, kad šių muštynių metu nukentėjusiajam E. S. kumščiu į smakrą sudavė būtent kaltinamasis D. Š., patvirtino nukentėjusysis, kuris vėliau asmens parodymo atpažinti metu kaltinamąjį atpažino ir tiesiogiai įvardijo kaip asmenį, kuris jam sudavė smūgį į smakrą. Iš dalies tokią aplinkybę patvirtina ir liudytojo T. M. parodymai, kuris tvirtino, kad nepaisant to, jog nematė, kas smurtavo prieš E. S., tačiau arčiausiai jo matė būtent D. Š. ir mano, kad būtent jis sužalojo nukentėjusįjį. Tai, kad D. Š. įvykio metu kontaktavo su E. S. taip pat patvirtino ir liudytojas D. A. Maža to, objektyviai nesuinteresuotas liudytojas Ž. J. taip pat parodė, kad matė, kaip D. Š. puolė E. S. bei tokią aplinkybę patvirtino asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu. Šių įrodymų pagrindu teismas konstatuoja, kad nukentėjusiajam smūgį į smakrą sudavė būtent D. Š.. Tuo tarpu aplinkybę, kad dėl šio smūgio nukentėjusiajam E. S. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata patvirtina Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvada Nr. G449/13(01), kurioje nustatyta, kad E. S. konstatuotas apatinio žandikaulio abipusis lūžis, dešinės ir kairės pusės posąnarinių ataugų srityse ir kairės pusės 33-32 dantų srityje; sužalojimas padarytas vienu smūgiu, tikėtina įvykio aplinkybėse nurodytu laiku, t. y. 2013 m. vasario 2 d. ir vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu.

24Konstatuotina, kad pirmiau išdėstytų įrodymų ir teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad D. Š. suduodamas nukentėjusiajam kumščiu vieną smūgį į smakrą suvokė, kad tokiais veiksmais kelia pavojų nukentėjusiojo E. S. sveikatai, numatė, jog taip gali nesunkiai sutrikdyti nukentėjusiajam sveikatą ir to norėjo. Tai yra kaltinamasis D. Š. nusikalstamą veiką padarė veikdamas tiesiogine tyčia. Todėl darytina bendra išvada, kad kaltinamojo D. Š. padaryta nusikalstama veika ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

25Dėl D. Š. skirtinos bausmės

26Teismas, skirdamas D. Š. bausmę atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Pirmiausia atsižvelgiama į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – D. Š. padarė nesunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai, muštynių metu, naktį, vietoje, kurioje žmonės leidžia laisvalaikį; nors nukentėjusiajam padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, tačiau dėl sužalojimo pobūdžio, žalos padariniai ilgalaikiai, nukentėjusysis iki šiol tęsia gydymą. Atsižvelgiama ir į tai, kad D. Š. padarė baigtą nusikaltimą veikdamas tiesiogine, nors ir staiga susiformavusia tyčia, be to, nusikaltimas padarytas dėl menkavertės priežasties, kilus žodiniam konfliktui dėl merginos, kuris kilo paties kaltinamojo iniciatyva. Teismas įvertina ir kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis, t. y. tai, kad jis anksčiau neteistas (2 t., b. l. 27), baustas administracine tvarka, tame tarpe ir už girtavimą viešoje vietoje (2 t., b. l. 28-29), nedirba, tačiau studijuoja Vilniaus kolegijoje, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nesigydė (2 t., b. l. 37-38),Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitoje neįrašytas (2 t., b. l. 40). Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, teisiamajame posėdyje atsiprašė nukentėjusiojo E. S. ir nurodė, kad pasiryžęs atlyginti padarytą žalą, nors mano, kad ji ieškinyje nurodyta per didelė. Dėl šių aplinkybių teismas nustato byloje kaltinamojo D. Š. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažinimą padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdų gailėjimąsi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir tai įvertina skirdamas bausmę. Atsižvelgiama ir į tai, kad byloje nenustatyta kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių (teisiamajame posėdyje paaiškėjus, kad nusikalstamą veiką D. Š. padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui, prokurorė prašė nustatyti kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, numatytą BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punkte, tačiau ši aplinkybė byloje nenustatytina, vengiant pasunkinti kaltinamojo teisinę padėtį, nes byla nagrinėjama pateikto kaltinimo ribose, o kaltinamajame akte tokia aplinkybė nebuvo nurodyta).

27Prokuroras prašo kaltinamajam skirti vienerių metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pritaikius BK 641 straipsnį paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą BK 75 straipsnyje nustatyta tvarka atidedant vieneriems metams. Tačiau teismas pažymi, kad pagal BK 55 straipsnį, asmeniui pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. BK 138 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos alternatyvios bausmių rūšys – laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Nagrinėjamu atveju, pirmiau išdėstytų ir bausmės rūšies ir dydžio parinkimui reikšmingų aplinkybių visuma nesudaro teisinio pagrindo kaltinamajam D. Š. skirti laisvės atėmimo bausmę. Šios pirmiau nurodytos aplinkybės rodo, kad BK 41 straipsnyje numatytiems bausmės tikslams pasiekti yra pakankama laisvės apribojimo bausmė, kurios dydis nustatytinas – vieneri metai ir šeši mėnesiai, kartu nustatant kaltinamajam teismo įpareigojimus ir draudimus. Teismo požiūriu būtent tokia bausmė nagrinėjamu atveju atitinka teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus.

28Pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis prisipažįsta kaltas, o byloje procesas vyko BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka, kaltinamajam D. Š. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

29Ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. birželio 28 d. tyrėjos nutarimu D. Š. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

30Dėl turtinės ir neturtinės žalos

31Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį, o BPK 115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta.

32Šioje byloje nustačius, kad kaltinamasis D. Š. atsakingas už nukentėjusiojo E. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pagal pirmiau nurodytas BPK nuostatas kalinamasis turi atlyginti nukentėjusiojo patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

33Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė civilinį ieškinys dėl 2008,68 Lt nukentėjusiojo E. S. gydymo išlaidų, kurios apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, atlyginimo. Šios išlaidos atsirado dėl kaltinamojo D. Š. padarytos nusikalstamos veikos. Kaltinamasis su šiuo ieškiniu visiškai sutiko, todėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkintinas visiškai – minėtos nukentėjusiojo E. S. gydymo išlaidos priteistinos iš kaltinamojo D. Š.

34Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas E. S. byloje pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo atlyginti jam padarytą 5000 Lt turtinę žalą ir 15 000 Lt neturtinę žalą.

35Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo E. S. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

36Patirta turtinė žala grindžiama medikamentų įsigijimo išlaidas patvirtinančiais čekiais ir kitas dantų gydymo išlaidas patvirtinančiais dokumentais, kurių suma siekia 804,75 Lt, be to, prie ieškinio yra pridėta estetinės odontologijos klinikos „Studio dentis“ pažyma, kurioje nurodyta, kad dėl įvykio metu patirtų sužalojimų E. S. būtinas estetinis dantų plombavimas, kurio kaina 2 000 Lt (viso 2804,75 Lt). Šią turtinę žalą teismas pripažįsta pagrįsta įrodymais ir ją priteisia iš kaltinamojo ir civilinio atsakovo D. Š. Nors kaltinamasis teisiamajame posėdyje nurodė, kad nukentėjusiojo reikalaujama turtinė žala per didelė dėl to, kad jam buvo sulaužytas tik žandikaulis, o ne sužaloti dantys, tačiau teismas tokius teiginius atmeta. Pažymėtina, kad specialisto išvadoje nedviprasmiškai konstatuota, jog kad E. S. nustatytas apatinio žandikaulio abipusis lūžis, dešinės ir kairės pusės posąnarinių ataugų srityse ir kairės pusės 33-32 dantų srityje. Būtent dėl šių dantų gydymo nukentėjusysis savarankiškai kreipės į medikus. Tai patvirtina ir prie ieškinio pridėti dokumentai. Civilinis ieškovas nurodė, kad dėl įvykio metu patirtų traumų jam teko dažnai lankytis pas gydytojus, pas psichologą, todėl jis patyrė daug važinėjimo išlaidų (ieškinyje nurodyta 200 Lt), teismo posėdžio metu nurodė, kad susidarė didesnė suma, tačiau šių materialinių nuostolių nepagrindžia įrodymais (nepridėti čekiai). Teismas pažymi, kad pagal prie ieškinio pridėtus kasos pajamų kvitus, patvirtinančius nukentėjusiojo E. S. apsilankymus pas gydytoją matyti, kad jis į kliniką „Studio dentis“ vyko ne mažiau kaip šešis kartus, be to, byloje yra dokumentas ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos bei Centro poliklinikos apie apsilankymus pas kitus medikus. Nuo minėtos odontologijos klinikos iki byloje užfiksuotos nukentėjusiojo gyvenamosios vietos yra apie 20 km atstumas, t. y. per minėtus penkis apsilankymus jis apytiksliai galėjo nuvažiuoti 200 - 300 km. Todėl teismas sprendžia, kad ieškinyje nurodyta 200 Lt suma, kurią jis išleido kelionėms pas gydytojus yra pagrįsta, atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus. Tuo tarpu nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo E. S. teisiamojo posėdžio metu išsakyti teiginiai, kad susidarė didesnė suma už keliones nepagrįsta prie ieškinio pridėtais dokumentais, todėl atmestina. Kartu teismas atmeta ir ieškinio reikalavimuose nurodytą sumą už maistą, kurį nukentėjusysis buvo priverstas valgyti. Ši suma pagal prie ieškinio pridėtus čekius siekia 54,33 Lt. Teismas konstatuoja, kad ši suma nepriteistina iš nukentėjusiojo, nes aplinkybė, jog nukentėjusysis turėjo valgyti kitokį maistą, greičiau vertintina kaip jam sukelti nepatogumai ir laikytina reikalavimo atlyginti neturtinę žalą pagrindu, kadangi bet kuriuo atveju nukentėjusysis būtų vienokį ar kitokį maistą valgęs. Byloje prie ieškinio pateikti darbdavio atsiskaitymo lapeliai, tačiau dėl juose nurodytų sumų ieškinyje jokie reikalavimai nepateikti, todėl teismas, civilinį ieškinį nagrinėdamas civilinio ieškinio ribose, dėl šių sumų nepasisako. Juo labiau, kad nukentėjusysis būdamas draustas Valstybiniu socialiniu draudimu su ieškiniu nepateikė duomenų apie Sodros išmokėtas jam išmokas.

37Apibendrinant konstatuotina, kad pagal pateiktą civilinį ieškinį įrodymais pagrįsti ir todėl nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui priteistini viso 3004,75 Lt patirtai turtinei žalai atlyginti.

38Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250 straipsnį, neturtinė žala, tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teismas nagrinėjamoje byloje nustatydamas nukentėjusiajam E. S. ir kaltinamojo D. Š. priteistinos sumos neturtinei žalai atlyginti dydį atsižvelgia į tai, kad žala padaryta tyčiniu nusikaltimu, taip pat į kilusias pasekmes – nukentėjusysis dėl nusikaltimo patyrė skausmą, turėjo periodiškai lankytis pas gydytojus, jam reikėjo negyvinti dantis, nes jie klibėjo, ilgai tęsėsi ambulatorinis gydymas, jis negalėjo įprastai maitintis, šiuo metu dantys kreivi, būtinas estetinis plombavimas. Kartu įvertintina ir tai, kad buvo sumažėjusios nukentėjusiojo bendravimo galimybės dėl sukabintų žandikaulių, jis patyrė nepatogumus darbe, kur tenka bendrauti su klientais. Siekdamas išlaikyti pusiausvyrą tarp nukentėjusio asmens teisių į neturtinės žalos atlyginimo įgyvendinimą ir žalą padariusio asmens teisėtų interesų, teismas atsižvelgia ir į kaltinamojo turtinę padėtį bei jo galimybes dirbti. D. Š. šiuo metu nedirba, tačiau studijuoja ir ateityje pasiryžęs kompensuoti padarytą žalą. Pirmiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad 7000 Lt nukentėjusiajam E. S. atlygintinos neturtinės žalos dydis labiausiai atitiktų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pažymėtina, kad toks neturtinės žalos dydis atitinka ir teismų praktiką bylose dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-170/2007, 2K-730/2007, 2K-253/2009, 2K-190/2010, 2K-249/2010), kuriose buvo priteista nuo 800 Lt iki 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40D. Š. (D. Š.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam vienerių metų šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per šį laikotarpį kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose gyvenamosios vietos adresu, išskyrus laiką, susijusį su darbu ar mokslu.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą laisvės apribojimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – vienerius matus laisvės apribojimo, įpareigojant per šį laikotarpį kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose gyvenamosios vietos adresu, išskyrus laiką, susijusį su darbu ar mokslu.

42Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

43Iš D. Š. priteisti: nukentėjusiajam E. S. 3004,75 Lt turtinei ir 7000 Lt neturtinei žalai atlyginti; Vilniaus teritorinei ligonių kasai 2008,68 Lt už nukentėjusiojo E. S. gydymą.

44Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. D. Š. 2013 m. vasario 2 d. apie 1.30 val. prie ( - ), esančio ( - ), įvykus... 3. Kaltinamasis D. Š. apklausiamas teisiamajame posėdyje parodė, kad savo... 4. Nukentėjusysis E. S. apklausiamas teisiamajame posėdyje dėl civilinio... 5. Kaltinamasis D. Š. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. vasario 12 d.... 6. Nukentėjusysis E. S. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. vasario 14... 7. Iš 2013 m. kovo 18 d. asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad... 8. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 9. 2013 m. balandžio 12 d. nukentėjusiojo E. S. medicininių dokumentų... 10. Liudytojas T. M., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m.... 11. Iš 2013 m. kovo 18 d. asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad... 12. Liudytoja S. B., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m.... 13. Liudytoja J. D. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m.... 14. Liudytojas Ž. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. vasario 2 d.... 15. Iš 2013 m. vasario 13 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 16. Liudytojas E. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. vasario 2 d. po... 17. Liudytojas J. J. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m.... 18. Liudytojas D. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. vasario 1 d.... 19. Liudytojas E. J. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m.... 20. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 21. Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį (nesunkus sveikatos sutrikdymas) baudžiamoji... 22. Teismas, laikydamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau... 23. Pažymėtina, kad kaltinamasis D. Š. kaltės nesunkiai sutrikdžius... 24. Konstatuotina, kad pirmiau išdėstytų įrodymų ir teismo nustatytų... 25. Dėl D. Š. skirtinos bausmės... 26. Teismas, skirdamas D. Š. bausmę atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje... 27. Prokuroras prašo kaltinamajam skirti vienerių metų ir penkių mėnesių... 28. Pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis... 29. Ikiteisminio tyrimo metu 2013 m. birželio 28 d. tyrėjos nutarimu D. Š.... 30. Dėl turtinės ir neturtinės žalos... 31. Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 32. Šioje byloje nustačius, kad kaltinamasis D. Š. atsakingas už... 33. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė civilinį ieškinys dėl 2008,68 Lt... 34. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas E. S. byloje pareiškė civilinį... 35. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo E. S. civilinis ieškinys tenkintinas iš... 36. Patirta turtinė žala grindžiama medikamentų įsigijimo išlaidas... 37. Apibendrinant konstatuotina, kad pagal pateiktą civilinį ieškinį įrodymais... 38. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 40. D. Š. (D. Š.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 42. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki... 43. Iš D. Š. priteisti: nukentėjusiajam E. S. 3004,75 Lt turtinei ir 7000 Lt... 44. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...