Byla 2A-2249/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pontem“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Sotega“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, kuria atmestas prašymas priimti papildomą sprendimą, civilinėje byloje Nr. 2-1305-163/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pontem“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui, dalyvaujant tretiesiems asmenims viešajai įstaigai ,,Kretingos maistas“, uždarajai akcinei bendrovei „Sotega“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Verebiejų maistas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,Pontem“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui ir prašė: 1) pripažinti neteisėtomis ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų bei gamybos išlaidas; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2013 m. kovo 27 d. rašte užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo; 3) įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų vertinimą atlikti iš naujo; 4) ex officio įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras; 5) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013 m. kovo 14 d. perkančioji organizacija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 133954, toliau - pirkimas), kuriam pasiūlymus pateikė byloje dalyvaujantys asmenys. Pirkimas buvo vykdomas pagal konkurso sąlygas, o pasiūlymų vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. 2013 m. kovo 27 d. protokolo Nr. 4 išrašu atsakovas informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę. 2013 m. balandžio 8 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kuria reikalavo panaikinti nustatytus sprendimus dėl pasiūlymo eilės bei prašė atmesti trečiųjų asmenų UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymus. 2013 m. balandžio 11 d. atsakovas informavo ieškovą, kad pretenziją dalyje dėl viešųjų pirkimų ir konkurencijos reikalavimų pažeidimų atmetė, o dalyje dėl pirkimo sąlygų neteisėtumo nenagrinėjo. Pagal viešai prieinamą informaciją, trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ yra susijęs su UAB „Sotega“ ir jų veikla pirkime nėra konkuruojanti, o yra nukreipta bendromis pastangomis ir nesąžiningu būdu laimėti pirkimą. Pirkimo sąlygų 5.5.3 punkte yra nurodyta, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258. Deklaravimas, kaip toks, nėra absoliuti prielaida išvengti galimų nesąžiningų perkančiosios organizacijos ar tiekėjo veiksmų, tačiau tai yra viena iš viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolės bei piktnaudžiavimo prevencijos formų. Tais atvejais, kada tiekėjas pateikia melagingą sąžiningumo deklaraciją, atsisakoma su tokiu tiekėju sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Pirkimo sąlygų 9.7.3 punktas numato, kad komisija atmeta pasiūlymą, jei jis neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Pateiktos melagingos tiekėjų sąžiningumo deklaracijos turėtų būti prilyginamos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimui. Pirkimo sąlygų 11.5 punktas nustato, kad jeigu tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį paslaugos teikėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po paslaugų teikėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Iš Juridinių asmenų registre kaupiamos ir laisvai prieinamos informacijos matyti, kad trečiojo asmens UAB „Sotega“ akcijos priklauso UAB „Baltijos paslaugų grupė“. UAB „Baltijos paslaugų grupė“ buveinės adresas iki 2013 m. vasario 11 d. buvo Palangos g. 38B, Kretinga, tačiau šiuo metu buvo pakeistas į Palangos g. 30C, Kretinga. Įmonės vadovas, kuris tuo pačiu yra ir vienintelis įmonės akcininkas, yra I. N. . Trečiojo asmens viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ vadovas iki 2013 m. vasario 21 d. taip pat buvo būtent I. N. . Šiuo metu įmonės vadovė yra I. N. žmona A. N. . Viešai internetinėje erdvėje http7/www.kretinqosmaistas.eu/kontaktai/ taip pat www.rekvizitai.lt nurodomas viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ buveinės ir korespondencijos adresas toks pat kaip UAB „Baltijos paslaugų grupė“ buveinės adresas, kuriai priklauso UAB „Sotega“. Be to, viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ir UAB „Baltijos paslaugų grupė“ kontaktiniai telefonų (faksų) numeriai pagal viešai skelbiamus duomenis taip pat sutampa. Dėl išdėstyto galima daryti išvadas, kad viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ per UAB „Baltijos paslaugų grupė“, esančią UAB „Sotega“ akcininke, daro tiesioginę įtaką UAB „Sotega“ veiklai. Manytina, kad vienos įmonės pajamos realiai yra kitos įmonės pajamos, t. y. viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“, dalyvaudami daugelyje viešųjų pirkimų, veikia ne kaip konkurentai, bet kaip susiję asmenys, derindami savo veiksmus, turėdami bendrą interesą kartu laimėti pirkimą. Šio pirkimo atveju pasiūlymų kainos yra vienodos, nes tai lėmė pačių pirkimo sąlygų konstrukcija ir jų ydingumas, tačiau aiškiai matyti, kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ turėjo tikslą anksčiau už kitus dalyvius pateikti pasiūlymus, kad bet kuriuo atveju laimėtų arba UAB „Sotega“, arba viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ (jei pas kažkurį tiekėją dėl skubėjimo būtų įsivėlusių pasiūlymo trūkumų ar kažkuris tiekėjas neatitiktų kvalifikacinių reikalavimų ir pan.). Pažymi, kad UAB „Sotega“ pasiūlymą po pirkimo sąlygų paskelbimo pateikė nepraėjus net parai - pirkimas paskelbtas kovo 14 d., o UAB „Sotega“ pasiūlymą pateikė kovo 15 d. 1 val. 15 min., o viešoji įstaiga „Kretingos maistas“ pasiūlymą pateikė kovo 15 d. 5 val. 52 min. Tuo tarpu kiti pirkimo dalyviai pasiūlymus pateikė kovo 18 d. ir kovo 25 d., t. y. kai susipažino ir įvertino pirkimo sąlygų reikalavimus, surinko dokumentus, sukomplektavo pasiūlymus. Šie faktai leidžia abejoti ir perkančiosios organizacijos sprendimų ir veiksmų teisėtumu bei skaidrumu, kadangi kyla abejonių dėl to, ar atsakovas iš anksto neatskleidė kuriam nors iš pirmoje ir (ar) antroje vietoje esančių tiekėjų pirkimo sąlygų reikalavimų turinio, nei jie buvo viešai paskelbti. Atsakovas, siekdamas skaidrių ir teisėtų pirkimo procedūrų, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, privalo atmesti nesąžiningų tiekėjų UAB „Sotega“ bei VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymus. Pirkimo sąlygų 2 priede yra pateikta paslaugų kainos apskaičiavimo lentelė, kuri nustato maisto produktų bei maisto gamybos išlaidų dydžius. Akivaizdu, kad žinant maitintinų pacientų skaičių ir žinant bendrą fiksuotą sumą, produktams skiriama suma vienos porcijos kainoje negali būti nei didesnė, nei mažesnė, perkančioji organizacija tą sumą įrašė kaip fiksuotą, todėl tiekėjams paliekama formali galimybė varžytis tik dėl maitinimo paslaugos organizavimo (administravimo). Pirkimo sąlygose nėra atskleista, kas sudaro vadinamąsias „administravimo išlaidas“ ir kokią bendrą pirkimo kainos dalį jos sudaro. Pirkimo atveju visi pirkimo dalyviai maitinimo organizavimo išlaidas nurodė lygias 0 Lt ir realiai, pateikdami pasiūlymus, varžėsi ne dėl geriausios ir racionaliausios paslaugų kainos, o dėl pasiūlymų pateikimo laiko. Visi tiekėjai pasiūlė vienodą paslaugų kainą, todėl, ieškovo manymu, reali konkurencija neįvyko. Neteisėtos pirkimo sąlygos turi būti panaikintos ir pripažintos negaliojančiomis, o pirkimo procedūros nutrauktos. Atsakovas pretenzijoje nurodytų argumentų nenagrinėjo dalyje dėl pirkimo sąlygų, motyvuojant tuo, kad praleistas senaties terminas, tačiau ieškovas, nepraleisdamas pretenzijos padavimo termino, ją pateikė 2013 m. balandžio 8 d. Be to, vienas iš pretenzijos pateikimo terminų netaikymo pagrindų, kai tiekėjas apie pretenzijos ir ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes sužino vėliau, nei priimtas skundžiamas sprendimas. Be to, CPK 4234 straipsnio 3 dalis įtvirtina galimybę net ir tuo atveju, jei praleistas pretenzijos pateikimo terminas, teikti ieškinį teismui ir nagrinėti bylą iš esmės.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, atnaujino ieškovui UAB „Pontem“ terminą pretenzijai dėl supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų pareikšti, pripažino neteisėtomis ir panaikino atsakovo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. PV – 07 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 2 priede ,,Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų ir maisto gamybos išlaidas, pripažino neteisėtu ir panaikino VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro 2013 m. kovo 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat įpareigojo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrą iš naujo parengti supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygas ir atnaujinti viešąjį pirkimą.

6Pasisakydamas dėl pirkimo objekto kainos kriterijų nustatymo pirkimo sąlygose atitikties VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems principams ir pirkimo tikslui, teismas nurodė, kad atsakovas pirkimo sąlygų 2 priede pateikė paslaugų kainos apskaičiavimo lentelę, kuri nustato maisto produktų ir maisto gamybos išlaidų dydžius. Žinant maitintinų pacientų skaičių (pacientų skaičius taip pat yra nurodytas) ir žinant bendrą fiksuotą sumą, produktams skiriama suma vienos porcijos kainoje negali būti nei didesnė, nei mažesnė, perkančioji organizacija tą sumą įrašė kaip fiksuotą, todėl tiekėjams paliko formalią galimybę varžytis tik dėl maitinimo paslaugos organizavimo (administravimo). Šio pirkimo atveju visi dalyviai maitinimo organizavimo išlaidas nurodė lygias 0 Lt ir realiai, pateikdami pasiūlymus, varžėsi ne dėl geriausios ir racionaliausios paslaugų kainos, o tik dėl pasiūlymų pateikimo laiko. Teismas pažymėjo, kad tik tiekėjas yra kompetentingas apskaičiuoti konkretaus pirkimo ir pasiūlymo kainą, to padaryti tiekėjai šiame pirkime negalėjo. Atsižvelgdamas į tai, kad pagrindinės būtinos maisto gamybos išlaidos (mokesčiai už komunalines paslaugas, darbuotojų darbo užmokestis) patenka į grafą „Vieno paciento vienos paros gamybos išlaidų įkainis“, o maisto produktų kainos patenka į grafą „Vieno paciento vienos paros skirtų maisto produktų įkainis“, teismas sprendė, kad administravimo išlaidos sudarytų labai nedidelę viso pirkimo vertės dalį. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija nepagrindė pateisinamo poreikio nustatyti fiksuotą tiesioginių išlaidų maisto gaminimui kainos dydį. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad tiesioginės maisto gaminimo išlaidos apskaičiuotos tiksliai, nenurodant apskaičiavimo mechanizmo, todėl jos nebūtinai kiekvieno tiekėjo bus patirtos būtent tokio dydžio. Nustatant fiksuotą pagrindinės maisto gaminimo išlaidų dalies dydį, tiekėjai netenka galimybės siūlyti mažesnę kainą, todėl toks ribojimas reiškia neracionalų pirkimui skiriamų lėšų naudojimą ir prieštarauja viešojo pirkimo tikslui (VPĮ 3 str. 2 d.). Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą minėtą pirkimo dokumentuose nurodytą sąlygą pripažinti neteisėta bei panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų bei gamybos išlaidas, įpareigojant atsakovą iš naujo parengti pirkimo sąlygas ir iš naujo paskelbti pirkimą.

7Pasisakydamas dėl tiekėjų tarpusavio konkuravimo teikiant pasiūlymus, teismas nurodė, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalį bei pirkimo sąlygų 11.1 punktą, jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę, į ją įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad viešo konkurso metu savo pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai (UAB ,,Pontem“, VšĮ ,,Kretingos maistas“, UAB „Verebiejų maistas“ ir UAB ,,Sotega“), kurie visi nurodė vienodą pasiūlymo kainą. UAB ,,Sotega“ pasiūlymas pateiktas anksčiausiai iš kitų tiekėjų. Teismas pažymėjo, kad nors tiekėjų pasiūlymuose nurodytos vienodos kainos savaime nereiškia jų tarpusavio konkurencijos dalyvaujant viešajame pirkime apribojimo, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas sudarė prielaidas tiekėjams nustatyti vienodą pasiūlymo kainą, todėl teismas konstatuoja, kad tiekėjai varžėsi tik dėl pasiūlymo pateikimo momento. Teismas konstatavo, kad byloje patvirtinta, jog, apie pirkimą buvo paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Techninės galimybės leido iš karto operatyviai kiekvienam tiekėjui susipažinti su pirkimu ir pateikti pasiūlymą. Kadangi teismas negali spręsti klausimo, ar UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ buvo įmanoma taip operatyviai pateikti pasiūlymą pagal pirkimo sąlygas iš anksto nežinojus apie patikslintų pirkimo sąlygų turinį, todėl teismas darė išvadą, jog ieškovas šios aplinkybės, kad kai kuriems dalyviams buvo iš anksto žinoma apie pirkimą ir jo sąlygas neįrodė. Teismas taip pat nurodė, kad iš ieškovo pateiktų viešai prieinamų duomenų, darytina išvada, jog įmonės susiję per akcininką, t. y. UAB „Sotega“ akcijos priklauso UAB „Baltijos paslaugų grupė“, kurios akcininku yra I. N. , kuris buvo iki 2013 m. vasario 21 d. VšĮ „Kretingos maistas“ vadovas. Tačiau nėra pateikta objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad šios įmonės yra taip susiję, kad jų veikla bendrai būtų nukreipta tam pačiam tikslui pasiekti, t. y., kad jos veikia ne kaip konkurentai, bet kaip susiję asmenys, galimai derindami savo veiksmus, turėdami bendrą interesą kartu laimėti pirkimą. Teismas sutiko, kad paminėtos įmonės, o taip pat visos įmonės, dalyvavę pirkime skubėjo pateikti pasiūlymus, nes siekė laimėti pirkimą ir pagal sąlygų ydingumą galėjo suprasti, kad pasiūlytos kainos bus panašios ir nugalėtoją lems pasiūlymo laikas. Tačiau teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ veiksmai buvo suderinti, kad jos bendrai siekė, jog kuri nors iš jų laimėtų pirkimą. Dėl nurodytų argumentų teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė ir aplinkybės, kad kuri nors iš šių įmonių būtų neteisingai užkildžiusi sąžiningumo deklaraciją. Teismas taip pat nesivadovavo ieškovo pateiktu Konkurencijos tarybos atsakymu, kadangi yra padaryta tik prielaida, kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ galėtų būti laikomi susijusiais subjektais konkurencijos teisės prasme. Be to, aplinkybę, kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ veikia nepriklausomai ir yra laikytini konkurentais patvirtinta jų deklaracijos, kurios nėra nuginčytos. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba savo atsakyme yra nurodžiusi, kad: „Galutinai įvertinti konkrečią situaciją dėl galimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo <...> pažeidimo galima tik detaliai išanalizavus visas aplinkybes ir Konkurencijos tarybai priėmus atitinkamą kolegialų sprendimą“.

8Pasisakydamas dėl procesinės bylos baigties, teismas pažymėjo, kad pripažinus pirkimo sąlygas neteisėtomis ir jas panaikinus, pripažinus neteisėtu ir panaikinus sprendimą sudaryti dalyvių pasiūlymų eilę, akivaizdu, jog, parengus iš naujo pirkimo sąlygas, bus teikiami nauji pasiūlymai ir atitinkamai bus iš naujo sudaroma dalyvių pasiūlymų eilė, todėl teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atlikti pasiūlymų vertinimą iš naujo yra perteklinis ir dėl anksčiau išvardintų argumentų atmestinas. Teismas taip pat sprendė, kad netenkintinas ir reikalavimas nutraukti pirkimo procedūras, nes perkančiajai organizacijai paslaugos yra reikalingos, todėl ji įpareigotina iš naujo parengti pirkimo sąlygas ir atnaujinti viešojo pirkimo procedūras, kurios Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi yra sustabdytos.

9Pirmosios instancijos teismui priėmus tokį sprendimą, trečiasis asmuo UAB ,,Sotega“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriuo prašė priteisti 12 533,66 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad UAB „Sotega“ kaip konkurso dalyvis ieškovo yra į bylą įtraukta trečiuoju asmeniu. Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nepasisakė dėl UAB „Sotega“ prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tuo atveju jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui (arba atsakovo pusėje dalyvavusiam trečiajam asmeniui) – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas ieškiniu pareiškė kelis reikalavimus, iš kurių tik vienas – reikalavimas pripažinti konkurencijos reikalavimų pažeidimą, buvo susijęs su UAB „Sotega“. Šis reikalavimas buvo atmestas. Todėl šioje dalyje UAB „Sotega“ laikytina procesą laimėjusia šalimi, todėl jam turi būti priteistos visos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Išlaidas turi atlyginti ieškovas, nes UAB „Sotega“ yra atsakovo pusėje.

10Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi prašymą priimti papildomą sprendimą atmetė. Nurodė, kad ieškinys iš dalies buvo patenkintas, nes teismas nustatė pirkimo sąlygų pažeidimą. Kadangi sprendimą apskundė tik ieškovas UAB „Pontem“, teismas daro išvadą, jog tiek atsakovas, tiek tretieji asmenys, taip pat ir UAB „Sotega“, su sprendimu sutiko. Priimdamas sprendimą, teismas konstatavo, kad pirkimo sąlygos neatitiko įstatymo reikalavimų, o būtent VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems principams ir pirkimo tikslams. UAB „Sotega“ su pirkimo sąlygomis sutiko, dalyvavo pirkime. Todėl teismas darė išvadą, jog UAB „Sotega“ yra bylą pralaimėjęs byloje dalyvaujantis asmuo, t. y. sprendimas yra priimtas UAB „Sotega“ nenaudai, todėl šiai įmonei, vadovaujantis CPK 93 straipsniu bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, ką ir padarė teismas priimdamas sprendimą. Teismas taip pat pažymėjo ir tą aplinkybę, jog prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma kelis kartus viršija didžiausias leistinas rekomenduojamas normas, nustatytas Teisingumo ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, todėl dar ir dėl to prašymas negalėtų būti patenkintas.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Pontem“ prašo pakeisti teismo sprendimą iš dalies, įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras ir skelbti naują viešąjį pirkimą bei pakeisti sprendimo motyvus dalyje dėl tiekėjų tarpusavio konkuravimo teikiant pasiūlymus ir jų vertinimo. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas, panaikindamas neteisėtas pirkimo sąlygas ir įpareigodamas jas pakeisti bei parengti naujas, tačiau atsisakydamas nutraukti pirkimą, sumodeliavo VPĮ prieštaraujančią situaciją - pagal teismo sprendimą perkančioji organizacija pirkimo procedūrų metu po vokų su pasiūlymais atplėšimo turi pakeisti paskelbtas sąlygas bei parengti naujas, tačiau jų viešai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbti neprivalo ir varžymąsi turi atnaujinti tik tarp šiuo metu pirkime dalyvaujančių tiekėjų. Tai prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei VPĮ 7 straipsnio nuostatoms bei teismų praktikos išaiškinimams.
  2. Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ yra laikytini susijusia ūkio subjektų grupe taip, kaip ji yra apibrėžta Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje, tačiau teismas šių įrodymų neištyrė ir jų neįvertino, tiekėjams nurodžius, kad jie veikia kaip konkurentai. Teiginius dėl trečiųjų asmenų susietumo patvirtina ir Konkurencijos tarybos 2013 m. gegužės 10 d. atsakymas Nr. (2.16-23)6V-801, pateiktas į UAB „Pontem“ 2013 m. balandžio 8 d. pretenziją. Tiekėjai pateikė alternatyvius pasiūlymus, o tai pirkime yra draudžiama. Pirkimo sąlygų 5.6 punktas nustato, kad jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Pirkimo sąlygų 5.7 punktas nustato, kad paslaugos teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. Tačiau teismas šių argumentų taip pat neįvertino.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras prašo šio skundo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Grįsdamas atsiliepimą atsakovas nurodo, kad nutraukus procedūras perkančioji organizacija būtų priversta pirkimą nuo pat pradžių organizuoti iš naujo, t. y. sudaryti viešojo pirkimo komisiją (VPĮ 16 str. 1 d.), skelbti apie naują konkursą ir t. t. Tokia situacija akivaizdžiai prieštarautų ekonomiškumo principui, ypač atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė jokių kitų procedūrinių pirkimo pažeidimų. Bereikalingas, formalus procedūrų kartojimas užvilkintų ir taip užsitęsusį pirkimą, o tai galėtų turėti neigiamos įtakos socialiai ir fiziškai itin jautrių asmenų - pacientų maitinimo tinkamumui ir kokybei. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių apelianto nuomonę dėl UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ bendradarbiavimo, todėl teismas priėmė pagrįstą, motyvuotą bei teisingą sprendimą UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ laikyti konkuruojančiais tarpusavyje tiekėjais.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nepriklausomai nuo to, ar bus panaikintas ginčo konkursas ir skelbiamas naujas (kaip prašo apeliantas), ar bus keičiamos konkurso sąlygos (kaip suformulavo teismas), esminės įtakos tiekėjams tai neturės, nes ir vienu, ir kitu atveju būtų grįžtama į tą pačią konkurso stadiją - prieš pasiūlymų teikimą. Taigi, paliekant teismo suformuluotą sprendimą nepakeistą, ieškovo teisės nebūtų pažeistos. Tuo tarpu, jeigu teismo sprendimas būtų keičiamas taip, kaip to prašo apeliantas atsakovui atsirastų papildomų procedūrų (naujas konkursas pradedamas nuo naujos komisijos sudarymo ir t. t.), kurias reikėtų įgyvendinti dar prieš konkurso sąlygų formulavimą, o tai visai nesusiję su ginču šioje byloje. Visa tai be reikalo užvilkintų pirkimą, dėl to žalos patirtų atsakovas, kuris siekia kuo skubiau įsigyti paslaugas pagal ilgalaikę paslaugų teikimo sutartį. Pažymi, kad apie tai, jog UAB „Sotega“ dalyvauja tame pačiame konkurse, VšĮ „Kretingos maistas“ sužinojo tik iš 2013 m. kovo 27 d. perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 4, kai VšĮ „Kretingos maistas“ buvo informuotas apie sudarytą pasiūlymų eilę, kur buvo nurodyta, kad UAB „Sotega“ laimėjo konkursą, o VšĮ „Kretingos maistas“ liko II-oje vietoje.

15Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Sotega“ prašo panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. priimti papildomą sprendimą, kuriuo trečiajam asmeniui UAB ,,Sotega“ iš ieškovo priteisti 12 533,66 Lt atstovavimo išlaidų. Atskirajam skundui pagrįsti nurodo tokius argumentus:

  1. Ieškovas byloje pareiškė kelis reikalavimus, iš kurių tik vienas - reikalavimas pripažinti konkurencijos reikalavimu pažeidimą - buvo susijęs su trečiuoju asmeniu UAB „Sotega“. Kaip matyti iš 2013 m. birželio 21 d. Kauno apygardos teismo sprendimo, iš esmės teismas tenkino tik ieškovo motyvus dėl viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumo, o būtent reikalavimas susijęs su UAB „Sotega“ (dėl konkurencijos reikalavimų pažeidimo) buvo atmestas. Tad darytina išvada, jog šioje dalyje UAB „Sotega“ laikytina procesą laimėjusia šalimi. Kadangi UAB „Pontem“ reikalavimas, susijęs su UAB „Sotega“, atmestas pilna apimtimi, darytina išvada, jog UAB „Sotega“ patirtos bylinėjimosi išlaidos taip pat turi būti atlygintos pilna apimtimi, t. y. proporcingai tenkintų bei atmestų reikalavimų daliai.
  2. Tuo atveju, jei teismas manytų, jog UAB „Sotega“ nurodytos atstovavimo išlaidos yra per didelės, teismas turi teisę šias išlaidas sumažinti, atsižvelgiant tiek į pateiktą atstovavimo išlaidų pagrindimą, tiek ir į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl atstovavimo išlaidų dydžio.
  3. Sprendimo apskundimas apeliacine tvarka yra teisė, tačiau ne pareiga. Bet kokie teisiniai veiksmai trečiajam asmeniui vėlgi sudarytų papildomas atstovavimo išlaidas, tad apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, net jei jis ir ne pilnai tenkino atsakovą ar trečiąjį asmenį, gali būti neteikiamas ir dėl finansinių sumetimų.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Pontem“ prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB ,,Sotega“ sutiko su pirkimo sąlygomis ir dalyvavo pirkime, teismo sprendimo neskundė, todėl laikytina, kad trečiasis asmuo yra ginčą pralaimėjusi šalis.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Dėl ieškovo UAB ,,Pontem“ apeliacinio skundo

21Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

22Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra. Kita vertus, atsižvelgus į bylos aplinkybes, nustatytus faktus, byloje dalyvaujančių asmenų į bylą pateiktų procesinių dokumentų argumentus, yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti.

23Byloje nustatyta, kad ieškovas prašė (ieškiniu bei dublike patikslinęs reikalavimus): 1) pripažinti neteisėtomis ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų bei gamybos išlaidas; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2013 m. kovo 27 d. rašte užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo; 3) ex officio įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas, ieškinį patenkino iš dalies: 1) panaikino pirkimo sąlygų 2 priede ,,Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų ir maisto gamybos išlaidas; 2) pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo 2013 m. kovo 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo; 3) įpareigojo atsakovą iš naujo parengti supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygas ir atnaujinti viešąjį pirkimą. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo pakeisti teismo sprendimą iš dalies, įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras ir skelbti naują viešąjį pirkimą bei pakeisti sprendimo motyvus dalyje dėl tiekėjų tarpusavio konkuravimo teikiant pasiūlymus ir jų vertinimo. Kadangi kitų apeliacinių skundų nepateikta, laikytina, kad nagrinėjamoje apeliacijoje keliamas klausimas tik dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir ar pagrįstai atmetė ieškinio argumentus dėl trečiųjų asmenų susietumo.

24Pasisakydama dėl procesinės bylos baigties, t. y. dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino viešojo pirkimo procedūras, teisėjų kolegija pažymi, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo (ar ex officio) atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis (teismas) privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo. Taigi toks teismo sprendimas būtų šalių grąžinimo į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį išimtis, kurios taikymas nepriklauso nuo pirkimo būdo, kaip tokio. Tolesnio procedūrų vykdymo nepateisina aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesirems (parengs kitas). Pirma, tai de facto suponuotų sumažėjusią pirkimo sąlygų apimtį, taigi ir lemtų draudžiamą pirkimo sąlygų pakeitimą (žr. pagal analogiją Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimą Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Antra, niekada negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai. Tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tokiems tiekėjams ir toliau sudarytų kliūtis pasiūlymams pateikti (pvz., pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas), nors perkančioji organizacija jau nebesiremtų neteisėta pirkimo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytų argumentų visumą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismui pripažinus ginčijamą pirkimo sąlygą neteisėta, šia sąlyga buvo pažeisti lygiateisiškumo, skaidrumo principus bei viešųjų pirkimų tikslai (VPĮ 3 str.), todėl yra pagrindas ginčo pirkimą nutraukti atitinkamai pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą.

26Atkreiptinas dėmesys, kad apeliaciniu skundu ieškovas prašo įpareigoti atsakovą iš naujo parengti pirkimo sąlygas ir skelbti naują viešąjį pirkimą reikiamoms paslaugoms įsigyti. Šio apelianto reikalavimo tenkinti nėra pagrindo, nes tik perkančioji organizacija gali spręsti dėl poreikio skelbti viešąjį pirkimą.

27Pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su trečiųjų asmenų susietumu, teisėjų kolegija pažymi, kad nutraukus pirkimo procedūras dėl tam tikros konkurso sąlygos neatitikimo VPĮ 3 straipsniui, nebelieka pagrindo spręsti dėl tiekėjų atitikimo kitoms konkurso sąlygoms, tarp jų ir dėl, apelianto nuomone, sąžiningumo deklaracijų melagingumo. Todėl teisėjų kolegija dėl paminėtų apeliacinio skundo ir/ar ieškinio argumentų nepasisako ir jų nenagrinėja. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovui paskelbus naują viešojo pirkimo konkursą, šioje byloje nustatyti nagrinėjamai bylai teisingai išspręsti esminės įtakos neturėję faktai, susiję su trečiųjų asmenų UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ tarpusavio (ne)susietumu, galėtų turėti prejudicinės reikšmės ateityje tarp šalių galbūt iškilsiančiam ginčui.

28Dėl trečiojo asmens UAB ,,Sotega“ atskirojo skundo

29Kaip jau minėta, ieškovas reikalavo: 1) pripažinti neteisėtomis ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų bei gamybos išlaidas; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2013 m. kovo 27 d. rašte užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo; 3) ex officio įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras. Lietuvos apeliaciniam teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, visi ieškovo reikšti reikalavimai buvo patenkinti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, UAB „Sotega“ sutiko su pirkimo sąlygomis ir dalyvavo pirkime, pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo pripažintas pirkimo sąlygų neteisėtumas neskundė, todėl laikytina, kad UAB „Sotega“ yra ginčą pralaimėjusi šalis. Juo labiau, kad bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Sotega“ savo procesiniuose dokumentuose pasisakė dėl visų ieškinio argumentų, su jais nesutikdamas. Be to, kaip jau pasisakyta šioje nutartyje, ieškinio argumentai, susiję su trečiųjų asmenų susietumu, esminės reikšmės sprendžiant bylą neturėjo.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui UAB „Sotega“, kaip bylą pralaimėjusiam asmeniui, neturi būti priteisiamos (CPK 93 str.), todėl tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Teismas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

33Iš esmės patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamas apeliacinės instancijos teisme sumokėtas žyminis mokestis (1 000 Lt, 2 t., 147 b. l.)

34Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 4 888, 85 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pat 11,45 Lt pašto išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovo. Pažymėtina, kad minėta ieškovo advokatui už pagalbą sumokėta suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 (toliau – Rekomendacijos), nuostatose nurodytą rekomenduojamus priteisti užmokesčio dydžius, todėl ši, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą bei vadovaujantis Rekomendacijų 2 ir 8 punktais, mažinama iki 3 000 Lt. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama iš viso 3 011,45 Lt atstovavimo ir pašto išlaidų.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

37,,Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, tretiesiems asmenims UAB „Sotega“, viešajai įstaigai „Kretingos maistas“ ir UAB „Verebiejų maistas“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo patenkinti iš dalies.

38Atnaujinti ieškovui UAB „Pontem“ terminą pretenzijai dėl supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų pareikšti.

39Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. PV – 07 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 2 priede ,,Pasiūlymas dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto produktų ir maisto gamybos išlaidas.

40Pripažinti neteisėtu ir panaikinti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 2013m. kovo 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo.

41Nutraukti atsakovo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras rengto supaprastinto atviro konkurso „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras.

42Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

43Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo dienos.

44Priteisti UAB „Pontem“ (įmonės kodas 221412030) iš VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras (įmonės kodas 250124650) 4 873,05 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt tris litus 5 ct) bylinėjimosi išlaidų.

45Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.“

46Priteisti ieškovui UAB ,,Pontem“ (įmonės kodas 221412030) iš atsakovo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro (įmonės kodas 250124650) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio ir 3011,45 Lt (trys tūkstančiai vienuolika litų 45 centai) atstovavimo bei pašto išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB ,,Pontem“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Pasisakydamas dėl pirkimo objekto kainos kriterijų nustatymo pirkimo... 7. Pasisakydamas dėl tiekėjų tarpusavio konkuravimo teikiant pasiūlymus,... 8. Pasisakydamas dėl procesinės bylos baigties, teismas pažymėjo, kad... 9. Pirmosios instancijos teismui priėmus tokį sprendimą, trečiasis asmuo UAB... 10. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi prašymą priimti... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Pontem“ prašo pakeisti teismo sprendimą... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Alytaus medicininės... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos... 15. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Sotega“ prašo panaikinti 2013 m.... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Pontem“ prašo šį... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Dėl ieškovo UAB ,,Pontem“ apeliacinio skundo... 21. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 22. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 23. Byloje nustatyta, kad ieškovas prašė (ieškiniu bei dublike patikslinęs... 24. Pasisakydama dėl procesinės bylos baigties, t. y. dėl to, ar pirmosios... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytų argumentų visumą,... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliaciniu skundu ieškovas prašo įpareigoti... 27. Pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su trečiųjų... 28. Dėl trečiojo asmens UAB ,,Sotega“ atskirojo skundo... 29. Kaip jau minėta, ieškovas reikalavo: 1) pripažinti neteisėtomis ir... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bylinėjimosi išlaidos trečiajam... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Teismas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas... 33. Iš esmės patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovo... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas apeliacinės instancijos teisme... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą pakeisti ir jį... 37. ,,Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Alytaus... 38. Atnaujinti ieškovui UAB „Pontem“ terminą pretenzijai dėl supaprastinto... 39. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovo VšĮ Alytaus medicininės... 40. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos... 41. Nutraukti atsakovo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras... 42. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 43. Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo... 44. Priteisti UAB „Pontem“ (įmonės kodas 221412030) iš VšĮ Alytaus... 45. Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 46. Priteisti ieškovui UAB ,,Pontem“ (įmonės kodas 221412030) iš atsakovo...