Byla 2-1056-335/2016
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Orfis“ ieškinį atsakovei UAB „Plokštinių pamatų meistrai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Orfis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės UAB „Plokštinių pamatų meistrai“ priteisti 3904,35 EUR skolos, 155,83 EUR sutartinių delspinigių, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 61 EUR žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2016-06-16 su atsakove sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovei parduoti prekes iš esamo asortimento pagal kainas, nurodytas kainininke arba suderintas atskirai, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Pagal sutarties 1.2 p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t. y. pasirašydama PVM sąskaitą faktūrą atsakovė patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka faktinius perduotų prekių kiekius, dydžius, svorį, kainą ir asortimentą, taip pat, kad prekės jai perduotos. Atsakovė pažeidė sutartį ir nesumokėjo už įsigytas prekes 3904,35 EUR sumos pagal 2016-10-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0010099, 2016-10-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0010101, 2016-09-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009965, 2016-07-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009293, 2016-07-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009294, 2016-07-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009298 ir 2016-06-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009109. Šių sąskaitų apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, o atsakovė jokių pretenzijų dėl prekių kokybės nėra pareiškusi. Remiantis sutarties 5.1 ir 4.2 p., atsakovei priskaičiuota 155,83 EUR delspinigių. Taip pat atsakovė privalo mokėti 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį UAB „Orfis“ prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

52016-06-16 sutartimi Nr. 16-812KL šalys susitarė, kad ieškovė įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovės prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas atsiskaityti (Sutarties 1.1. p.). 2016-06-29 ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL 0009109 33,35 EUR sumai (b. l. 10), 2016-07-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009298 110 EUR sumai (b. l. 11), 2016-07-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009294 583,70 EUR sumai (b. l. 12), 2016-07-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009293 487,40 EUR sumai (b. l. 13), 2016-09-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0009965 1185,15 EUR sumai (b. l. 14), 2016-10-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0010101 308,75 EUR sumai (b. l. 9), o 2016-10-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-KL0010099 1196 EUR sumai (b. l. 8). Atsakovė šių sąskaitų neapmokėjo ir iš viso yra skolinga 3904,35 EUR. Skolų suderinimo akte nurodyta, kad atsakovės skolos likutis 2016-10-27 iš viso sudaro 4201,35 EUR (b. l. 15). Atsakovės vadovas skolų suderinimo aktą patvirtino savo parašu, todėl darytina išvada, kad su tokia skolos suma sutiko. Byloje nėra duomenų, kad ją būtų sumokėjęs vėliau, todėl yra pagrindas skolą priteisti.

6Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti atsakovė moka ieškovei 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o jei mokėjimo vėlavimas nors pagal vieną PVM sąskaitą faktūrą viršija 30 kalendorinių dienų, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį ieškovė priskaičiavo 155,83 EUR delspinigių.

7Kadangi atsakovė laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovei 6 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Byla Molėtų rajono apylinkės teisme iškelta

82016-12-02, tad palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

9Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str. 1 d. iš atsakovės ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 61 EUR žyminio mokesčio (b. l. 4).

10Atsižvelgiant į tai, kad priimant preliminarų sprendimą šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidų nebuvo, jų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

11Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 262 str. 1 d., 428 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovei UAB „Orfis“, į. k. 167508747, buveinės adresas Melioratorių g. 2, Molėtai, iš atsakovės UAB „Plokštinių pamatų meistrai“, į. k. 303704386, buveinės adresas Lizdeikos g. 27-3, Vilnius, 3904,35 EUR (tris tūkstančius devynis šimtus keturis eurus, 35 ct) skolos, 155,83 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt penkis eurus, 83 ct) sutartinių delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4060,18 EUR), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-12-02 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 61 EUR (šešiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio išlaidų.

14Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai