Byla e2-125-291/2015
Dėl apmokėjimo už šilumos energiją

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. V.,

4atsakovo UAB „CCM BAltic“ atstovams: S. V., T. E.,

5atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui E. V.,

6trečiojo asmens atstovei S. O. Ž.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Panevėžio energija“ ieškinį atsakovams: UAB „CCM Baltic“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui Kėdainių rajono savivaldybės Akademijos kultūros centrui dėl apmokėjimo už šilumos energiją.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Ieškovo atstovas advokatas V. V. prašo patenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovų solidariai 14813,03 Eur skolos už šilumos energiją, 144,34 Eur žyminio mokesčio ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2012-11-06 į UAB „Panevėžio energija“ kreipėsi atsakovas UAB „CCM Baltic“ dėl šilumos pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo rangos sutarties galiojimo laikotarpiui. Rašte nurodė, kad pagal 2012-05-17 statybos rangos sutartį Nr. VP-275, sudarytą su kitu atsakovu -Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo projekto „Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra" Akademijos kultūros centro kapitalinio remonto darbus, kurie turėjo būti atlikti iki 2013m. gegužės mėn. 2012-12-10 su atsakovu UAB „CCM Baltic“ buvo sudaryta Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 572. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo nenutrūkstamai tiekti šilumą iki šilumos tiekimo-vartojimo ribos (pastato sienos) ir šį savo įsipareigojimą visą laiką vykdė. Šilumos vartojimą - šilumos vartojimo pradžią ir pabaigą reguliuoja šildymo sistemos prižiūrėtojas. Pagal Sutarties 5.2 punktą UAB „CCM Baltic“ įsipareigojo atlikti Šildymo sistemos prižiūrėtojo pareigas, t.y. pats reguliuoti šilumos vartojimą. Nors Sutarties 10.1 punkte nurodyta, kad Sutartis galioja iki 2013 m. gegužės 1 d., tačiau 2013 m. spalio pabaigoje ieškovo atstovui nuvykus į pastato Stoties g. 9 Akademijoje Kėdainių r. šilumos punktą buvo nustatyta, kad yra vartojama šiluma, bei buvo paaiškinta, jog šiluma bus vartojama iki bus baigti statybos rangos darbai. Už šilumą, suvartotą per 2013 m. spalio mėnesį, UAB „CCM Baltic“ buvo pateikta PVM sąskaita faktūra kurią atsakovas apmokėjo 2013-11-29 mokėjimo pavedimu Nr. 4107, o už šilumą, suvartotą per 2013 m. lapkričio mėnesį, buvo pateikta PVM sąskaita faktūra, kurią atsakovas UAB „CCM Baltic“ taip pat apmokėjo 2013-12-30 mokėjimo pavedimu Nr. 4424.

102014-01-27 ieškovas gavo atsakovo UAB “CCM Baltic“ raštą Nr. 14-01-28, kuriame atsakovas pranešė, kad nutraukia sutartį. Nors pranešimą atsiuntė, tačiau šilumos vartojimo nenutraukė, nors pats būdamas šildymo sistemos prižiūrėtoju tai privalėjo padaryti. Tik po to,

11kai UAB „CCM Baltic“ laiku neapmokėjo sąskaitos už šilumą, suvartotą per 2013 m. gruodžio mėnesį, 2014-02-05 raštu Nr. 711-10 buvo įspėta apie galimą šilumos tiekimo nutraukimą už nesumokėtas skolas. Atsakovui skolos nesumokėjus, 2014-02-17 buvo nutrauktas šilumos tiekimą. Atsakovas raštu informavo, jog atsisako apmokėti už šildymą, nes tas sąskaitas jau privalo apmokėti Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Už tiektą šilumos energiją per 2013 m. gruodžio mėnesj bei 2014 m. sausio ir vasario (iki 2014-02-17) mėnesius liko nesumokėta 467,29 Eur (1612 L14 Lt) skola. Be to, pagal Sutarties 8.3 punkto nuostatas iki 2014-04-15 priskaičiuota104,24 Eur ( 483,82 Lt )palūkanų. Atsižvelgiant į tai, kad ir po 2013 m. gegužės 1 d. (Sutartyje numatytos jos galiojimo datos) prasidėjus 2013/2014 metų šildymo sezonui UAB „ CCM Baltic“ pradėjo vartoti šilumą, ir buvo pateiktos sąskaitos, o atsakovas šias sąskaitas apmokėdavo, todėl mano, jog savo konkliudentiniais veiksmais šalys susitarė dėl sutarties termino pratęsimo. Be to, UAB „CCA Baltic“ šilumą pageidavo pirkti Rangos sutarties galiojimo laikotarpiui. Rangos sutarties 12.1 punkte numatyta, kad sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, o 4.7 punktas teigia, jog darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti darbai, pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą ir t.t. Pagal abiejų atsakovų patvirtinimą tai nėra atlikta iki šiol. Kita vertus, patalpos, kuriose buvo vartojama šiluma, nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei. Šiose patalpose veikia Akademijos kultūros centras su biblioteka ir sale. Įvertinus paaiškėjusias aplinkybes reikalavimą priteisti nesumokėtą skolą už šilumą ieškovai reiškia solidariai tiek UAB „CCM Baltic“ , tiek Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, nes nėra galimybės tiksliai atriboti, kada patalpomis ir tiekiama šiluma naudojosi vienas ar kitas atsakovas, todėl mano, jog turėtų būti taikoma skolininkų atsakovų solidarioji atsakomybė.

12Atsakovo UAB „CCM Baltik“ atstovas T. E. prašo ieškinį atmesti ir nurodo, jog atsakovas UAB „CCM Baltic“ atliko rangos darbus objekte Stoties g. 9 Akademijos mst., Kėdainių r. pagal 2012-05-17 Statybos rangos sutartį Nr. VP-275, sudarytą su Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Statybos darbų atlikimo laikotarpiu atsakovas su ieškovu 2012-12-10 buvo sudaręs terminuotą Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį , kuri galiojo iki 2013-05-01. Už visas ieškovo suteiktas paslaugas sutarties galiojimo metu atsakovas UAB „CCM Baltic“ atsiskaitė. Iki 2013-11-30 atsakovas užbaigė visus statybos rangos darbus, ištaisė darbo trūkumus ir iš pastato išsikėlė. 2013- 12-17 atsakovas raštu informavo pastato savininką, t.y. Kėdainių rajono savivaldybės administraciją statybos rangos darbų ir defektų šalinimo atlikimą bei patalpų atlaisvinimą. Atsakovas taip pat atsiskaitė su ieškovu už jo suteiktas paslaugas iki 2013-11-30, apmokėdamas už 2013m. spalio ir lapkričio mėnesiais tiektą šilumos energiją. Tačiau ieškovas ir toliau siuntė sąskaitas, kurias atsakovas UAB „CCM Baltik“ apmokėti atsisakė. 2014-01-22 raštu atsakovas informavo ieškovą bei atsakovą Kėdainių rajono savivaldybės administraciją apie sutarties su ieškovu nutraukimą ir atsisakymą mokėti už pastate suvartotą šilumos energiją. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, jog atsakovas, sumokėdamas už šilumos energiją ilgesnį laiką nei buvo numatyta sutartyje, savo konkliudentiniais veiksmais pratęsė sutarties su ieškovu galiojimą. Pačioje tarp šalių 2012-12-10 sudarytoje sutartyje, jos 10.1 punkte nustatyta, jog sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštiškai susitarus šalims. Ieškovo teiginiai dėl sutarties pratęsimo konkliudentiniais veiksmais neatitinka LR Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintoms Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 19.2 punktui, kadangi terminuota sutartis tarp ieškovo ir atsakovo pasibaigė sutartyje nustatytam terminui, t.y. 2014- 05- 31. Pastato savininkas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija raštiško sutikimo pratęsti sutarties galiojimo terminą nepateikė, o atsakovas UAB „CCM Baltic“ susitarimo su ieškovu dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo ar naujos sutarties nesudarė. Atsakovas su ieškovu sudarė terminuotą sutartį tikslu pirkti ieškovo teikiamas šildymo paslaugas rangos darbų vykdymo pastate laikotarpiui. Tuo laikotarpiu, už kurį ieškovas reikalauja sumokėti, t.y. po 2013m. lapkričio 30 dienai darbai iš esmės buvo baigti, ieškovas įspėtas apie sutarties nutraukimą, todėl atsakovas UAB „CCM Baltic“ neprivalo mokėti už ieškovo suteiktas paslaugas.

13Atsakovo UAB „CCM Baltic“ direktorius S. V. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, kadangi bendrovė su ieškovu už tiektą šilumos energiją visiškai atsiskaitė.

14Atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas E. V. prašo ieškinį patenkinti iš dalies ir skolą už šilumos tiekimą priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, kadangi ši bendrovė buvo sudariusį sutartį su ieškovu dėl šilumos tiekimo. Nors Kėdainių rajono savivaldybė yra pastato, esančio Stoties g. 9 Akademijos mst., Kėdainių r. savininkė, bet patalpas valdo Kultūros centras. Pastato remonto laikotarpiu už šilumos

15energiją mokėjo atsakovas UAB „CCM Baltic“, nes pagal sutartį jie ir turėjo mokėti už šilumos energiją iki rangos darbų pabaigos. Jų nuomone rekonstrukcijos darbai nėra baigti iki šiol, nes nėra atsakovo užbaigtų statybos darbų perdavimo akto.

16Trečiojo asmens Akademijos kultūros centro direktorė S. O. Ž. parodė, jog kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, ir savivaldybės iniciatyva centre buvo atliekami remonto darbai. Remonto metu kultūros centras neveikė, nors ji būdavo savo darbo kabinete, atliko savo kaip direktorės funkcijas. Kai remontą atliekantys statybininkai iš patalpų išsikraustė, o tai buvo apie 2014m. vasario mėn., šildymas buvo išjungtas. Nors remonto darbai turėjo būti baigti iki 2013m. lapkričio mėnesio, tačiau trūkumų taisymas užsitęsė iki 2014m. vasario mėn. Statybininkams iš pastato išsikrausčius, 2014-02-17 šildymas buvo atjungtas. Po atliktų renovacijos darbų, kultūros centras pradėjo veikti ir veikia iki šiol. Kas įjungė 2013m. lapkričio mėnesį šildymą kultūros centre, jai nėra žinoma.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Iš šalių paaiškinimų, bylos dokumentų nustatyta, jog atsakovas UAB „CCM Baltic“ atliko statybos rangos darbus objekte, esančiame adresu Stoties g. 9, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav., vykdydamas 2012 m. gegužės 17 d. Statybos rangos sutarti Nr. VP-275, sudarytą tarp Kėdainių rajono savivaldybes administracijos ir atsakovo UAB „CCM Baltic“. Statybos darbų atlikimo laikotarpiui atsakovas su ieškovu 2012 m. gruodžio mėn. 10 d. sudarė terminuotą Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 572, kuri galiojo iki 2013 m. gegužės 1 d. ( b.l.20-22, 1t.) Ieškovas nuo 2012-11-01d. tiekė šilumos energiją, už kurią mokėjo atsakovas UAB „CCM Baltic“( b.l.23-26, 1t). Atsakovas UAB „CCM Baltic“ už ieškovo paslaugas sumokėjo iki 2013-12-01, o vėliau pateiktas sąskaitas apmokėti atsisakė, motyvuodamas tuo, jog sutartis baigėsi 2013-05-01, rekonstrukcijos darbai baigti 2013m. lapkričio mėnesį. Apie tai atsakovas raštu informavo ieškovą AB „ Panevėžio energija“ bei Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorių .( b.l. 30, 32, t.1). Šioje byloje ginčas kyla dėl to, kas turi sumokėti už nuo 2013m. gruodžio mėn. iki 2014 vasario mėn. tiektą šilumos energiją.

19Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Teismo nuomone, šiuo atveju pagal analogiją yra taikytinos Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą su pastato nuomininku. Taisyklių 19.2 punkte nustatyta, Šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti šilumos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo UAB „CCM Baltic“ pasibaigė suėjus sutartyje nustatytam terminui, t. y. 2014 m. gegužės 31 d., pastato savininkas Kėdainių rajono savivaldybės administracija raštiško sutikimo pratęsti sutarties galiojimo terminą nepateikė, atsakovas su ieškovu susitarimo dėl sutarties galiojimo termino pratesimo ar naujos sutarties nesudarė.

20Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šilumos pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų, o pagal šio straipsnio 2 dalį standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo (toliau -aprašas"), patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155, 6 punkte nustatyta, kad iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir Aprašu nustatytomis sąlygomis. Aprašo VII skyriuje nustatytos standartinės šilumos vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą atsiskaitymo sąlygos, o vartotojui nustatyta pareiga atsiskaityti už suvartotą šilumą (Aprašo 29 p.).

21Pastato, kur buvo tiekiame šiluma savininkas, yra atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija, todėl jai kyla pareiga atsiskaityti Apraše nustatyta tvarka už ieškovo paslaugas, suteiktas 2013 m. gruodžio mėn. bei 2014 m. sausio ir vasario mėnesiais. Kasacinis teismas, aiškindamas šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra Šilumos tiekėjas ir pastato savininkas - šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas - buitinis šilumos vartotojas; nepaisant to, kas realiai naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas; šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyviu gali būti ne tik

22patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas; šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalis, tačiau jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos energijos sutarties šalis yra patalpų, kurioms tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija" v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-3/2008; 2009 m. gruodžio 4 d nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija" v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-549/2009; 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-591/2012). Teismo nuomone, analogiška situacija yra susiklosčiusi ginčo atveju, todėl laikytina, kad pasibaigus sutarties galiojimo terminui, galiojo standartinės šilumos pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos tarp ieškovo AB „Panevėžio energija“ ir pastato savininko , t.y. atsakovo Kėdainių rajon savivaldybės administracijos. Kadangi atsakovas UAB „CCM Baltic“ yra visiškai atsiskaitęs už pastate suvartotą šilumos energiją iki 2013 m. lapkričio 30 d., todėl susidariusi skola už 2013m. gruodžio bei 2014m. sausio, vasario mėnesius priteistina iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. Atsakovas neginčija skolos dydžio, todėl 4672,79 Eur ( 16121,14Lt) skola bei 140,24 Eur (483,82Lt) palūkanos priteistinos ieškovui AB „Panevėžio energija“ iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. 144,35Eur (498Lt) žyminio mokesčio priteistina iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos.

23Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25LR CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nors teismas konstatavo, jog sprendimą tenkina iš dalies, iš esmės ieškovo ieškinį tenkina pilnai, priteisdamas skolą ir palūkanas, tik ne iš dviejų, bet iš vieno atsakovo, t.y. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, todėl ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos pilnai iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos.

26Iš ieškovo AB „Panevėžio energija“ priteistinos atsakovo AB „CCM Baltic“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 1489,37 Eur už advokato suteiktas paslaugas.

27Ieškovas yra sumokėjęs 144,35Eur ( 498Lt) žyminį mokestį, už advokato suteiktas paslaugas – 718,58 Eur, todėl iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ieškovui priteistina 144,35Eur žyminio mokesčio ir 718,58Eur už advokato suteiktas paslaugas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., 263str.-270str.

Nutarė

29Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, į.k. 188768545, 4672,79 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt du eurus, septyniasdešimt devynis euro centus skolos ir 140,24 Eur ( vieną šimtą keturiasdešimt eurų, dvidešimt keturis euro centus ) palūkanų ieškovui AB „Panevėžio energija“, į.k. 147248313.

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, į.k. 188768545 144,35Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus, trisdešimt penkis euro centus) sumokėto žyminio mokesčio ir 718,58 Eur ( septynis šimtus aštuoniolika eurų, penkiasdešimt aštuonis euro centus) už advokato suteiktas paslaugas ieškovui AB „Panevėžio energija“, į.k. 147248313.

32Priteisti iš ieškovo AB „Panevėžio energija“, į.k. 147248313, 1489,37Eur ( vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, trisdešimt septynis euro centus) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „CCM Baltic“, į. K. 145417921.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. V.,... 4. atsakovo UAB „CCM BAltic“ atstovams: S. V., T. E.,... 5. atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui E. V.,... 6. trečiojo asmens atstovei S. O. Ž.,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Ieškovo atstovas advokatas V. V. prašo patenkinti ieškinį ir priteisti iš... 10. 2014-01-27 ieškovas gavo atsakovo UAB “CCM Baltic“ raštą Nr. 14-01-28,... 11. kai UAB „CCM Baltic“ laiku neapmokėjo sąskaitos už šilumą, suvartotą... 12. Atsakovo UAB „CCM Baltik“ atstovas T. E. prašo ieškinį atmesti ir... 13. Atsakovo UAB „CCM Baltic“ direktorius S. V. su ieškiniu nesutinka ir... 14. Atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas E. V. prašo... 15. energiją mokėjo atsakovas UAB „CCM Baltic“, nes pagal sutartį jie ir... 16. Trečiojo asmens Akademijos kultūros centro direktorė S. O. Ž. parodė, jog... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Iš šalių paaiškinimų, bylos dokumentų nustatyta, jog atsakovas UAB „CCM... 19. Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Lietuvos... 20. Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šilumos... 21. Pastato, kur buvo tiekiame šiluma savininkas, yra atsakovas Kėdainių rajono... 22. patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas; šilumos... 23. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. LR CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš... 26. Iš ieškovo AB „Panevėžio energija“ priteistinos atsakovo AB „CCM... 27. Ieškovas yra sumokėjęs 144,35Eur ( 498Lt) žyminį mokestį, už advokato... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., 263str.-270str.... 29. Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, į.k.... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, į.k.... 32. Priteisti iš ieškovo AB „Panevėžio energija“, į.k. 147248313,... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...