Byla e2-1107-220/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo V. M. (toliau – atsakovas) 1866 Eur negrąžintos paskolos, 598,91 Eur palūkanų, 137,80 administravimo mokesčio, 19,06 Eur mokėjimo palūkanų, 19,18 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, tai yra jam asmeniškai, įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2016 m. vasario 25 d. atsakovas pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_130401 200,00 Eur vartojimo kredito sumai portale www.gosavy.com, kurį administruoja ieškovė UAB „Bendras finansavimas“. Šios paraiškos pagrindu, su atsakovu buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui buvo paskolinta 2700 Eur vartojimo kredito suma 36 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kredito sumą pagal kredito mokėjimo grafiką ir sumokėti 32 proc. palūkanas už naudojimąsi kredito suma. 2017 m. lapkričio 16 d. pranešimu Dėl 2016 m. vasario 26 d. paskolos sutarties oferta_83105 sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, ieškovė informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti pagal sutartį mokėtinas sumas. Proceso eigoje prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovas nepareiškė. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškove (CPK 178 straipsnis). Tokioje situacijoje darytina išvada, kad atsakovas savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti sutartines palūkanas tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovei yra priteisiama 1866 Eur negrąžinto kredito ir 598,91 Eur paskaičiuotų palūkanų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalys ).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 137,80 administravimo mokesčio. Sudarydamas vartojimo kredito paraišką (ofertą), atsakovas įsipareigojo sumokėti vienkartinį sutarties sudarymo mokestį – 229,50 Eur ir kas mėnesį mokėti 7,19 Eur sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo paskaičiuotą administravimo mokestį taip pat pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 19,18 Eur delspinigių (sutartines netesybas), bet ir 19,06 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

11Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės paskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo yra priteisiama tik 19,18 Eur delspinigių (sutartinių netesybų), o papildomas reikalavimas dėl 19,06 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų priteisimo atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. vasario 5 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovei iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 99 proc. (2621,89 Eur/2640,95 Eur x100%) ieškovės reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 681,12 Eur bylinėjimosi išlaidų ((59 Eur žyminio mokesčio x 99 proc.) + (629 Eur už teisines paslaugas x 99%)) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi jos neviršija 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 1866 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis eurus) negrąžintos paskolos, 589,91 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 91 ct) palūkanų, 137,80 Eur (vieną šimtą trisdešimt septynis eurus, 80 ct) administravimo mokesčio, 19,18 Eur (devyniolika eurų, 18 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2621,89 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 681,12 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą, 12 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, buveinė Vokiečių g. 20, Vilnius, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai