Byla 2-357-424/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė sekretoriaujant Ramunei Karsokienei, dalyvaujant ieškovui G. M., atsakovei E. M.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovei E. M. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir

Nustatė

3ieškovas prašė nutraukti šalių santuoką dėl atsakovės kaltės, nustatyti šalių nepilnamečio vaiko V. M., gim. 2000-05-31 gyvenamąją vietą su ieškovu jo gyvenamojoje vietoje ir priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, individualią įmonę „ERGINTA“, kurios vertė 2934,44 Lt natūra priteisti atsakovui, taip pat 2010-07-01 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 3832 pagrindu įgytą atsakovės asmeninį nekilnojamąjį turtą – 3/8 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 440-1242-9375, esančio Balceriškių k., Elektrėnų sav.; 3/8 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1242-9831, esančių Vilūniškių k., Elektrėnų sav.; 3/8 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. 7996-3015-3022, ir 3/8 buto, unikalus Nr. 7996-3015-2011:0005, esančių Pylimų k., Elektrėnų sav. – palikti jos asmenine nuosavybe. Taip pat ieškovas prašė po santuokos nutraukimo šalims palikti santuokines pavardes.

4Ieškovas nurodė, kad šalims sudarius santuoką keletą metų šalys gyveno įprastinį santuokinį gyvenimą, tačiau vėliau atsakovė pasidarė jam nelojali, netinkamai vykdė santuokines pareigas, nuolat konfliktuodavo, piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, nesirūpino šalių vaiku, kuris tai matydamas kentėjo morališkai. Šalys mėgino bendromis pastangomis gydyti atsakovę nuo alkoholizmo, tačiau tai nepadėjo. Atsakovei diagnozuota priklausomybė nuo alkoholio. Kadangi sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo pasireiškia ir nepriimtinu elgesiu atsižvelgiant į šeimos tikslus ir paskirtį visuomenėje, todėl atsakovės netinkamas elgesys, pasireiškęs piktnaudžiavimu alkoholiu ir nesirūpinimu šalių nepilnamečiu vaiku, sudaro prielaidas konstatuoti, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovė kaltės.

5Ieškovas taip pat teigė, kad dėl tokio atsakovės elgesio šalių nepilnamečio vaiko V. M. gyvenamoji vieta nustatytina su ieškovu jo gyvenamojoje vietoje ir atsakovės šalių vaikui priteistinas išlaikymas po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

6Ieškovas pažymėjo, kad šalys bendro nekilnojamojo turto ir registruotino kilnojamojo turto bei kreditorių. Atsakovė vardu registruotas automobilis AUDI 80, valst. Nr. ( - ) yra seniai parduotas, todėl neįtrauktinas į dalintino turto balansą.

7Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutiko, kad santuoka būtų nutraukta dėl jos kaltės, šalių vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovu, nurodė, kad negali mokėti vaikui išlaikymo, nes jos turtinė padėtis yra sunki, o ieškovas gali vienas išlaikyti vaiką. Teigė, kad jos manymu santuoka iširo dėl to, kad ji nuo 2010-12-03 neteko darbo, yra registruota darbo biržoje, tačiau bedarbio pašalpos negauna. Atsakovės alkoholio vartojimas nėra santuokos iširimo priežastis, nes ji nepiktnaudžiauja alkoholiu. Taip pat atsakovė prašė šalių bendrą turtą – individualia įmonę – padalinti lygiomis dalimis, o natūra ją priteisti ieškovui.

8Atsakovė nurodė, kad ji alkoholiniais gėrimais nepiktnaudžiavo, o vartoja jį saikingai. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad ji nėra įrašyta į Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro įskaitą. Priešingai, pats ieškovas piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais ir dėl to buvo atleistas iš darbo policijoje, taip ieškovas nesugebėjo šeimoje iškilusių problemų spręsti taikiu būdu. Teigė, kad šalių vaiku rūpinosi tinkamai, nes visą savo laiką skirdavo vaikui, taip pat pirkdavo jai drabužius, maistą, higienos ir kitas priemones ir pan., todėl ieškovo teiginiai, kad ji nesirūpino šalių vaiku yra nepagrįsti.

9Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad tikslinga šalių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovu ir priteisti iš atsakovės ieškovo prašomą išlaikymą šalių vaikui, t. y. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Taip pat prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

10Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

11Šalių santuoka sudaryta 1998 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 1972) (b.l. 8, 9). Šalys turi nepilnametį vaiką V. M., gim. 2000-05-31 (b.l. 10). Šalys įgijo bendrą turtą – individualią įmonę „ERGINTA“, įmonės kodas 300155263 (b.l. 26), kreditorių neturi.

12Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK III knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (CK 3.60 str. 2 d.). CK 3.60 ir 3.61 straipsniuose nustatytos santuokos nutraukimo dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės sąlygos. Sutuoktinio kaltė yra specifinė, palyginus su kitais asmens kaltės civiliniuose santykiuose atvejais. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos išvardytos daugelyje CK straipsnių (3.26-3.30, 3.35-3.36 ir kt.) – tai lojalumo, savitarpio pagarbos ir moralinės bei materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir šeima, kitos pareigos. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalies normos prasmę esminiu santuokinių pareigų pažeidimu laikytinas elgesys, nepriimtinas ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu. Ieškovas, pareiškęs ieškinį pagal CK 3.60 straipsnį, privalo įrodyti kito sutuoktinio kaltę dėl santuokos iširimo, t. y. privalo įrodyti, kad kitas sutuoktinis dėl subjektyvių priežasčių iš esmės pažeidė savo pareigas ir kad dėl tokio jo elgesio bendras gyvenimas tapo negalimas.

13Iš ieškovo paaiškinimų ir byloje esančių duomenų – 2009-10-27 išrašo iš medicininių dokumentų (b.l. 28-29); Trakų rajono apylinkės teismo 2010-12-17 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6-1692-272/2010 m. (b.l. 31) matyti, kad atsakovė piktnaudžiavo alkoholiu, kas laikytina esminiu santuokinių pareigų pažeidimu, dėl ko bendras šalių gyvenimas tapo negalimas. Dėl išdėstyto konstatuotina, jog šalių santuoka iširo dėl atsakovės kaltės.

14CK 3.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium.

15Nors motina turi prigimtinę teisę auginti savo vaikus, tačiau esant ieškovės atžvilgiu nepalankiai Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadai (b.l. 38-39) bei šalių nepilnamečio vaiko V. M. norui gyventi kartu su savo tėvu (b.l. 40), taip pat nesant šalių ginčo dėl to, kad vaikas gyventų su tėvu, šalių vaiko V. M. gyvenamoji vieta nustatoma su jos tėvu G. M..

16CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 2, 3 d. d.). Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

17Nustatant šalių vaiko poreikius, atsižvelgtina į teismų praktikoje įtvirtintą nuostatą, kad vaiko vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006). Taigi, vaiko išlaikymui skirtina suma yra 1 MMA (minimali mėnesio alga), kuri šiuo metu yra 800 Lt per mėnesį. Laikytina, kad toks išlaikymo dydis vaikui atitinka jo poreikius ir kad yra būtinas vaiko poreikiams tenkinti bei užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.), bei yra realus ir neviršijantis vaiko poreikių, todėl teismas nustato, jog šalių nepilnamečio vaiko V. M. poreikiams tenkinti šiuo metu reikia 800 Lt per mėnesį.

18Byloje nėra duomenų apie šalių darbingumo lygį (netektą darbingumą), todėl konstatuotina, kad šalys gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką. Kadangi byloje duomenų, jog šalys dėl objektyvių priežasčių (nedarbingumas, lėtinė liga ir pan.) negali teikti dalies šalių vaikui reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, kad jos yra pajėgios teikti savo vaikui reikalingą išlaikymą lygiomis dalimis. Atsakovės nedarbas nėra sąlygotas objektyvių priežasčių ir yra laikina būsena, todėl vaiko išlaikymo pareiga negali būti perkelta vienam ieškovui, kaip to pageidauja atsakovė.

19Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.), t.y nuo ieškinio padavimo teismui dienos.

20Jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Ieškovas su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo į teismą kreipėsi 2010-12-28 dieną (b.l. 1), todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas šalių nepilnamečiui vaikui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

21Nustačius vaiko gyvenamąją vietą, taikytinos CK 3.185 straipsnio 1 dalies ir CK 3.190 straipsnio 1 dalies nuostatos, kurios nustato, kad turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis ir kad ištuokos ar gyvenimo skyrium atveju turto tvarkymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Kadangi šalių nepilnamečio vaiko V. M. gyvenamoji vieta nustatytina su jos tėvu, siekiant, kad ateityje neiškiltų nenumatytų sunkumų tvarkant šalių vaiko turtą, vaiko tėvui pavestina vaikui teiktiną išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

22Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pirmiausia nustatomas bendras sutuoktinių turtas ir vieno ir kito asmeninis turtas (CK 3.118 str. 1 d.). Be to, CK 3.117 straipsnio 1 dalis numato, jog preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais (CK 3.117 str. 2). Dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje (CK 3.119 str.).

23Kasacinės instancijos teismas bylose dėl sutuoktinių bendro dalintino turto yra nurodęs, kad į dalijamo sutuoktinių bendro turto balansą gali būti įtraukiamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų priklausantis nuosavybės teise turtas. Laikytina, kad turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2007).

24Šalys patvirtino, kad bendras šalių turtas – abiejų šalių vardu Nekilnojamojo turto registre registruota katilinė, unikalus Nr. 4296-500-30114, esanti Pylimų k. Elektrėnų sav., ir atsakovės vardu Valstybės įmonėje „Regitra“ registruotas automobilis AUDI 80, valst. Nr. ( - ) VIN kodas WAUZZZ8CZNA126965, yra parduotas ir nė viena šalis nurodyto turto nevaldo bei nenaudoja, todėl toks turtas į bendro turto balansą neįtraukiamas.

25Iš 2005-11-04 juridinio asmens registravimo pažymėjimo Nr. 085012 ir 2010-04-19 juridinių asmenų registro trumpojo išrašo matyti, kad šalys santuokos metu įsigijo Individualią įmonę „ERGINTA“ (b.l. 26, 27). Byloje esantis Individualios įmonės „ERGINTA“ turto balansas patvirtina, kad šios individualios įmonės vertė yra 2937,44 Lt. Šalių ginčo dėl šios individualios įmonės vertės nėra.

26Byloje nekonstatuotinas pagrindas nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, taip pat dėl to ir dėl bendro turto padalijimo būdo (natūra) bei vertės šalių ginčo nėra, todėl darytina išvada, kad kiekvienai šaliai turi atitekti turto už 1468,72 Lt sumą.

27Kadangi individuali įmonė natūra negali priklausyti keliams asmenims individuali įmonė „ERGINTA“, natūra priteistina ieškovui, o iš ieškovo atsakovei priteistina 1468,72 Lt piniginė kompensacija už ieškovui natūra tenkančią didesnę bendro turto dalį.

28Taip pat nesant šalių ginčo dėl piniginių lėšų, konstatuotina, kad tiek kredito įstaigose šalių vardu atsiskaitomosiose sąskaitose esančios piniginės lėšos, tiek jų turimi grynieji pinigai laikytini kiekvienos šalies asmenine nuosavybe.

29Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.

30Kiti šalių paaiškinimai ir byloje esantys įrodymai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

31Ieškovas pateikė reikalavimą atsakovės asmeninį nekilnojamąjį turtą – 3/8 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 440-1242-9375, esančio Balceriškių k., Elektrėnų sav.; 3/8 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1242-9831, esančių Vilūniškių k., Elektrėnų sav.; 3/8 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. 7996-3015-3022, ir 3/8 buto, unikalus Nr. 7996-3015-2011:0005, esančių Pylimų k., Elektrėnų sav., įgytą 2010-07-01 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 3832 pagrindu (toliau – Nekilnojamasis turtas) – palikti jos asmenine nuosavybe.

32CPK 383 straipsnis nustato, kad bylose, nagrinėjamose šiame skirsnyje nustatyta tvarka, šalys negali kelti kitų reikalavimų, išskyrus numatytus CPK 385 straipsnio 1 dalyje. Taigi, priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, teismas privalo išspręsti pareikštų reikalavimų dėl vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nustatymo, vieno sutuoktinio išlaikymo ir turto padalijimo klausimą (CPK 385 str. 1 d.). Analogiškai reglamentuoja ir CK 3.59 straipsnis, nustatantis, kad teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka.

33Nekilnojamasis turtas yra atsakovės asmeninė nuosavybė ir šalių ginčo dėl to nėra, o tokio turto padalijimo klausimo nutraukiant santuoką išsprendimo įstatymas nenumato. Priešingu atveju patenkinus ieškovo reikalavimą dėl sutuoktinio asmeninio turto pripažinimo jo asmenine nuosavybe, būtų nepagrįstai keičiamas tokio turto nuosavybės įsigijimo pagrindas, o tokios galimybės įstatymas nenumato. Dėl nurodyto ieškinys dalyje dėl Nekilnojamojo turto pripažinimo atsakovės asmenine nuosavybe paliktinas nenagrinėtu.

34Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas iš dalies.

35Pagal pareikštus reikalavimus ieškinys apmokėtinas 200 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (133 Lt už santuokos nutraukimą ir 67 Lt už bendro turto padalijimą).

36Ieškovas ieškinį apmokėjo 133 Lt, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 133 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

37Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 225,02 Lt bylinėjimosi išlaidų (211 Lt žyminio mokesčio ir 14,02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

38Kadangi iš ieškovo atsakovei priteistina 1468,72 Lt piniginės kompensacijos, o iš atsakovės ieškovui priteistina 133 Lt bylinėjimosi išlaidų, atlikus įmokų paskirstymą iš ieškovo atsakovei priteistina 1335,72 Lt piniginės kompensacijos.

39Trakų rajono apylinkės teismo 2010-12-29 teismo nutartimi atsakovės atžvilgiu buvo taikytos laikinosios priemonės – iš atsakovės priteistas laikinas išlaikymas šalių vaikui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol bus išnagrinėta byla (b.l. 32).

40Įsiteisėjus teismo sprendimui, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

41Nustatant mokėtinas išlaikymo sumas, į jas įskaitytinos laikino išlaikymo sumos, atsakovės sumokėtos pagal minėtą teismo nutartį

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 296 str. 1 d. 12 p., 93, 96, 150, 270, 375-386 str. str., teismas

Nutarė

43ieškinį dalyje dėl E. M. asmeninio nekilnojamojo turto – 3/8 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 440-1242-9375, esančio Balceriškių k., Elektrėnų sav.; 3/8 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1242-9831, esančių Vilūniškių k., Elektrėnų sav.; 3/8 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. 7996-3015-3022, ir 3/8 buto, unikalus Nr. 7996-3015-2011:0005, esančių Pylimų k., Elektrėnų sav., įgytą 2010-07-01 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 3832 pagrindu, palikimo jos asmenine nuosavybe palikti nenagrinėtu.

44Likusioje dalyje ieškinį patenkinti:

45Nutraukti G. M., a.k. ( - ) ir E. M. (Varankevičiūtės), a.k. ( - ) santuoką, sudarytą 1998 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 1972), dėl E. M. kaltės.

46Po santuokos nutraukimo E. M. palikti santuokinę pavardę – M., G. M. – M..

47Nustatyti nepilnamečio vaiko V. M., gim. 2000-05-31, gyvenamąją vietą su tėvu G. M. jo gyvenamojoje vietoje.

48Priteisti iš E. M., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui V. M., gim. 2000-05-31, a.k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-12-28, iki vaiko pilnametystės išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

49Pavesti G. M. tvarkyti nepilnamečiui vaikui V. M. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

50Bendrą 2935 Lt - turtą individualią įmonę „ERGINTA“, įmonės kodas 300155263 -pagalinti lygiomis dalimis ir G. M. ir E. M. priteisti kiekvienam turto už 1468,72 Lt sumą.

51Individualią įmonę „ERGINTA“, įmonės kodas 300155263, kurios vertė 2934 Lt, natūra priteisti G. M.

52Priteisti iš G. M. 1335,72 Lt piniginės kompensacijos E. M. už natūra negauto turto dalį

53Priteisti pinigines lėšas, esančias G. M. ir E. M. vardu registruotose atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ar pas juos grynaisiais atitinkamai G. M. ir E. M..

54Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti byloje E. M. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Trakų rajono apylinkės teismo 2010-12-29 nutartimi.

55Į sprendimu priteistą išlaikymą įskaityti sumas, sumokėtas E. M. pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2010-12-29 nutartį dėl laikino išlaikymo priteisimo.

56Priteisti iš E. M. 225,02 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M.... 3. ieškovas prašė nutraukti šalių santuoką dėl atsakovės kaltės,... 4. Ieškovas nurodė, kad šalims sudarius santuoką keletą metų šalys gyveno... 5. Ieškovas taip pat teigė, kad dėl tokio atsakovės elgesio šalių... 6. Ieškovas pažymėjo, kad šalys bendro nekilnojamojo turto ir registruotino... 7. Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutiko, kad santuoka būtų nutraukta... 8. Atsakovė nurodė, kad ji alkoholiniais gėrimais nepiktnaudžiavo, o vartoja... 9. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 10. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 11. Šalių santuoka sudaryta 1998 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus miesto civilinės... 12. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės... 13. Iš ieškovo paaiškinimų ir byloje esančių duomenų – 2009-10-27 išrašo... 14. CK 3.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos... 15. Nors motina turi prigimtinę teisę auginti savo vaikus, tačiau esant... 16. CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 17. Nustatant šalių vaiko poreikius, atsižvelgtina į teismų praktikoje... 18. Byloje nėra duomenų apie šalių darbingumo lygį (netektą darbingumą),... 19. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 20. Jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma... 21. Nustačius vaiko gyvenamąją vietą, taikytinos CK 3.185 straipsnio 1 dalies... 22. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pirmiausia nustatomas... 23. Kasacinės instancijos teismas bylose dėl sutuoktinių bendro dalintino turto... 24. Šalys patvirtino, kad bendras šalių turtas – abiejų šalių vardu... 25. Iš 2005-11-04 juridinio asmens registravimo pažymėjimo Nr. 085012 ir... 26. Byloje nekonstatuotinas pagrindas nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių... 27. Kadangi individuali įmonė natūra negali priklausyti keliams asmenims... 28. Taip pat nesant šalių ginčo dėl piniginių lėšų, konstatuotina, kad tiek... 29. Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.... 30. Kiti šalių paaiškinimai ir byloje esantys įrodymai yra teisiškai... 31. Ieškovas pateikė reikalavimą atsakovės asmeninį nekilnojamąjį turtą –... 32. CPK 383 straipsnis nustato, kad bylose, nagrinėjamose šiame skirsnyje... 33. Nekilnojamasis turtas yra atsakovės asmeninė nuosavybė ir šalių ginčo... 34. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 35. Pagal pareikštus reikalavimus ieškinys apmokėtinas 200 Lt dydžio žyminiu... 36. Ieškovas ieškinį apmokėjo 133 Lt, todėl iš atsakovės ieškovui... 37. Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 225,02 Lt bylinėjimosi išlaidų... 38. Kadangi iš ieškovo atsakovei priteistina 1468,72 Lt piniginės kompensacijos,... 39. Trakų rajono apylinkės teismo 2010-12-29 teismo nutartimi atsakovės... 40. Įsiteisėjus teismo sprendimui, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.... 41. Nustatant mokėtinas išlaikymo sumas, į jas įskaitytinos laikino išlaikymo... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 296 str. 1 d. 12 p., 93, 96, 150, 270,... 43. ieškinį dalyje dėl E. M. asmeninio nekilnojamojo turto – 3/8 dalis žemės... 44. Likusioje dalyje ieškinį patenkinti:... 45. Nutraukti G. M., a.k. ( - ) ir E. M. (Varankevičiūtės), a.k. ( - )... 46. Po santuokos nutraukimo E. M. palikti santuokinę pavardę – M., G. M. –... 47. Nustatyti nepilnamečio vaiko V. M., gim. 2000-05-31, gyvenamąją vietą su... 48. Priteisti iš E. M., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui V. M., gim.... 49. Pavesti G. M. tvarkyti nepilnamečiui vaikui V. M. priklausantį išlaikymą... 50. Bendrą 2935 Lt - turtą individualią įmonę „ERGINTA“, įmonės kodas... 51. Individualią įmonę „ERGINTA“, įmonės kodas 300155263, kurios vertė... 52. Priteisti iš G. M. 1335,72 Lt piniginės kompensacijos E. M. už natūra... 53. Priteisti pinigines lėšas, esančias G. M. ir E. M. vardu registruotose... 54. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti byloje E. M. atžvilgiu taikytas... 55. Į sprendimu priteistą išlaikymą įskaityti sumas, sumokėtas E. M. pagal... 56. Priteisti iš E. M. 225,02 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...