Byla B2-2605-273/2012
Dėl dalies 4 279,35 Lt kreditorinio reikalavimo, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašo jį tvirtinti

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei, Vilijai Noreikienei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Petrovalinvest“ atstovams V. K. ir J. T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus D. C. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje.

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Petrovalinvest“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. D. C. pateikė BUAB „Petrovalinvest“ administratoriui prašymą patvirtinti 14574,04 Lt kreditorinį reikalavimą. BUAB „Petrovalinvest“ administratorius, įvertinęs D. C. pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad su nesutinka, dėl dalies 4 279,35 Lt kreditorinio reikalavimo, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašo jį tvirtinti.

32012 m. spalio 18 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino D. C. kreditorinį reikalavimą 10267,69 Lt sumai, kitoje dalyje administratoriaus ginčijamo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nutarė spręsti teismo posėdyje.

4Atsakovo atstovai teismo posėdyje prašė netvirtinti kreditoriaus reikalavimo 4 279,35 Lt sumai. Kreditorius D. C. į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti kreditoriui nedalyvaujant, taip kreditorius prašyme nurodė, jog sutinka su administratoriaus paskaičiuotu finanasiniu reikalavimu.

5Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

6Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Petrovalinvest“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

7Iš bylos duomenų matyti, kad D. C. pateikė bankrutuojančios UAB ,,Petrovalinvest“ administratoriaus UAB ,, Verslo konsultantai“ įgaliotam asmeniui prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo 14 574,04 Lt sumai (b.l. 11-12). BUAB „Petrovalinvest“ administratoriaus įgaliotas asmuo, įvertinęs D. C. pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad nesutinka dėl dalies, tai yra 4 279,35 Lt kreditorinio reikalavimo, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašė jį tvirtinti. 2012 m. spalio 18 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino D. C. kreditorinį reikalavimą 10267,69 Lt sumai, kitoje dalyje administratoriaus ginčijamo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nutarė spręsti teismo posėdyje (b.l. 29-30).

8Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Teismų praktikoje suformuluota įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė darbo bylose, kai sprendžiamas darbuotojo atlyginimo už atliktą darbą sumokėjimo klausimas. Kadangi įstatymas nustato pareigą darbdaviui atlyginti darbuotojui už jo pagal darbo sutartį atliekamą darbą, todėl būtent darbdaviui kyla pareiga įrodyti, kad jis tinkamai įvykdė savo prievolę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712/2009). Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria įmonei iškeliama bankroto byla ir paskiriamas administratorius, įmonę kaip darbdavį atstovauja administratorius, kuris, esant ginčui, turi pareigą įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimo darbuotojui faktą, be to, ir pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame proceso paskirstymo taisyklę, įrodyti privalo teigiantis asmuo (( - ) str.), t. y. pareiškėjas neprivalo įrodyti darbo užmokesčio nesumokėjimo, kadangi pareiga įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimą tenka atsakovui BUAB „Petrovalinvest“. Bankroto įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pirmąja eilė tenkinamiems kreditorių reikalavimams neturi būti priskirtas apskaičiuotas, su darbo užmokesčiu susijęs gyventojų pajamų mokestis (šis reikalavimas turi būti tenkinamas antrąja eile). Administratorius pateiktame teismui prašyme nurodė, kad iš perimtų pirminių darbo užmokesčių dokumentų (darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo užmokesčio priskaitymų žiniaraščių) nustatė, kad per laikotarpį nuo 2006 metų lapkričio mėnesio iki 2009 metų rugsėjo mėnesio D. C. buvo priskaičiuota 14 388,61 Lt darbo užmokesčio ir 222,58 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Administratorius pažymėjo, kad pareiškėjas pateiktame reikalavime nurodė sumas, nuo kurių neatskaityti privalomieji mokesčiai.

9Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į minėtas įstatymų nuostatas, taip pat į administratoriaus nurodytus argumentus bei aplinkybes ir atskaičius privalomųjų mokesčių sumas, dalis 4 279,35 Lt finansinio reikalavimo netvirtintina. Be to, kaip pirmiau nurodyta, kreditorius D. C. pateikė teismui sutikimą, kuriame nurodė, kad sutinka su administratoriaus paskaičiuotu finansiniu reikalavimu.

10Teismas, vadovaudamasis ( - )291 straipsniais, ĮBĮ 26 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis,

Nutarė

11kreditoriaus D. C. prašymą patvirtinti 4 279,35 Lt kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje atmesti.

12Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

13Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai