Byla 2S-1232-273/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Leono Jachimavičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kuria ieškovo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui civilinėje byloje Nr. 2-17223-657/2009 pagal ieškovo Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovams UAB „Kraujo donorystės centras“, VĮ Registrų centras, trečiajam asmeniui A. J. V. dėl 2008-04-30 UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkimo sprendimo, įstatų pripažinimo negaliojančiais, sprendimo įregistruoti įstatus panaikinimo

Nustatė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2008 m. balandžio 30 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkimo sprendimą, įstatus ir panaikinti sprendimą įregistruoti įstatus.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi nustatė ieškovui 10 dienų terminą ieškinio trūkumams šalinti. Nutartyje teismas nurodė, jog ieškovas prašė panaikinti 2008-04-30 UAB „Kraujo donorystės centras" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl įstatų pakeitimo, tačiau nei susirinkimo protokolo, nei sprendimo teismui nepateikė ir prašė teismo išreikalauti atitinkamus įrodymus. Nutartyje nurodė, jog šio pobūdžio bylose teismas nėra aktyvus ir už šalis įrodymų nerenka (( - ) str. 2 d.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 12 str., 178 str.). Įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys (( - ) str. 1 d.).Teismas ieškovą įpareigojo pateikti teismui duomenis apie tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad būtų išreikalauti prašomi duomenys iš Juridinių duomenų registro ir pateikti teismui duomenis apie tai, kad prašomi dokumentai jam buvo atsisakyti išduoti. Teismas nurodė, jog gali asmeniui, kuris prašo išreikalauti rašytinį įrodymą, duoti liudijimą apie teisę gauti tą įrodymą, kad jis būtų pateiktas teismui (( - ) str. 4 d.). Ieškovas taip pat prašė išreikalauti iš UAB „Kraujo donorystės centras" sudarytas pirkimo-pardavimo, paskolos (kredito), nuomos bei kitas susijusias su bendrovės ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimu, įsigijimu, perleidimu ar nuoma, sutartis sudarytas už laikotarpį nuo 2008-04-30 iki kreipimosi į teismą dienos, tačiau asmuo prašantis išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turėjo nurodyti aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti (( - ) str. 1 d. 3 p.). Ieškovas tokių aplinkybių ieškinyje nenurodė. Ieškovas taip pat prašė pripažinti UAB „Kraujo donorystės centras" 2008-07-17 registruotus įstatus negaliojančiais nuo jų įsigaliojimo momento bei panaikinti Juridinių asmenų registro sprendimą įregistruoti pakeistus UAB „Kraujo donorystės centras" įstatus. Tačiau iš teismui pateiktų UAB „Kraujo donorystės centras" įstatų matėsi, jog įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2008-07-14, kodas 110509057. Todėl ieškovą įpareigojo pateikti ginčijamus įstatus ir Juridinių asmenų registro sprendimą įregistruoti pakeistus UAB „Kraujo donorystės centras" įstatus.

52009 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo. Prie rašto pridėta dokumentų kopijos.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, jog teismo nutartyje nurodyti reikalavimai turėjo būti išdėstyti viename procesiniame dokumente - šiuo atveju - ieškinyje. Įstatymas nenumato ieškinio trūkumų šalinimo raštais.

7Atskiruoju skundu (b.l.64-66) ieškovas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-13 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Skunde nurodo, jog ministerija nustatytu laiku pašalino visus trūkumus bei pateikė visus trūkstamus dokumentus, nurodytus 2009-06-23 Kauno miesto apylinkės teismo nutartyje. Nurodė, jog ministerijai ieškinio trūkumų ištaisymą įforminus ne patikslintu ieškiniu, o raštu, ir būtent taip įvardytą dokumentą pateikus teismui, o šiam nenustačius kitokių šio dokumento trūkumų ar jo pateikimo tvarkos pažeidimų, teismas nurodytą ieškovo procesinį dokumentą turėjo priimti ir tinkamai kvalifikuoti. Mano, jog skundžiama 2009-07-13 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis užkerta kelią apginti valstybės pažeistoms ir ginčijamoms teisėms.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.89-90) atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-13 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, priteisti atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, jog ieškovas, šalindamas ieškinio trūkumus, pateikė raštą, o ne ieškinį su ištaisytais trūkumais. Raštas neatitinka būtinųjų/imperatyviųjų ieškinio formos ir turinio reikalavimų. Nurodyti rašto formos ir turinio trūkumai negali būti pripažįstami aiškiais netikslumais ar klaidingu procesinio dokumento pavadinimo nurodymu LR ( - ) str. 4 d. prasme, kadangi šie trūkumai reiškia esminių ieškinio turinio ir formos elementų nebuvimą rašte ir negali būti kvalifikuojami kaip mažareikšmiai ar gramatiniai. Teismui pateiktas ieškinys, ieškovui tinkamai nepašalinus 2009-06-23 teismo nutartyje nurodytų trūkumų, taip pat negali būti pripažįstamas atitinkančiu būtinuosius ieškinio formos ir turinio reikalavimus. Ieškovas į bylą nėra pateikęs nei vieno dokumento, kurį būtų galima pripažinti atitinkančiu ieškiniui keliamus būtinuosius formos ir turinio reikalavimus, t.y. teismo 2009-06-23 nutarties dėl ieškinio trūkumų pašalinimo nėra tinkamai įvykdęs, todėl teismas pagrįstai priėmė skundžiamą nutartį, kuria laikė ieškinį nepaduotu ir grąžino ieškovui.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ši teisė įgyvendinama specialia CPK nustatyta procesine tvarka. Kreipdamasis į teismą asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurių nesilaikymas sukelia atitinkamus procesinius padarinius.

11Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos ir teisės į pareikšto reikalavimo patenkinimą santykis lemia tai, kad ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio : sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę realizuoja laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su ieškovo teise į reikalavimo patenkinimą turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kada dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo, apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas negali būti pradėtas.(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje R. B. ir Lietuvos advokatūra bylos Nr. 3K-3-43/2010).

12Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą atsakovams - UAB „Kraujo donorystės centras“, VĮ Registrų centras, trečiajam asmeniui A. J. V. dėl 2008-04-30 UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkimo sprendimo, įstatų pripažinimo negaliojančiais, sprendimo įregistruoti įstatus panaikinimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-07-13, nutartimi (b.l.17-18) nustatė, jog pateiktas ieškinys neatitinka įstatymo tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, todėl nutarė laikyti nepaduotu ieškovo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinio pareiškimą ir jį grąžino ieškovui, nutarties motyvuose nurodė, jog ieškovas nurodytų ieškinio trūkumų pilnai nepašalino, tačiau nutartyje nenurodė, kokie trūkumai nepašalinti.

13Ieškovas su tokia teismo išvada nesutiko, atskirajame skunde nurodo tuos svarbius argumentus, jog ministerija nustatytu laiku pašalino visus trūkumus bei pateikė visus trūkstamus dokumentus, nurodytus 2009-06-23 Kauno miesto apylinkės teismo nutartyje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija raštu dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, pateikė teismui nutartyje nurodytus dokumentus bei išreiškė nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, bei dėl bylos vedimo ne per advokatą. Šioje byloje ministerija buvo įpareigota pašalinti ieškinio trūkumus, nesusijusius su ieškinio dalyku ar pagrindu, nes ieškinio dalykas ir pagrindas buvo suformuluoti teismui pateiktame ieškinyje.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad formaliai taikant trūkumų ištaisymo institutą ir atsisakant priimti procesinį dokumentą dėl neesminių trūkumų, gali būti apribota asmens teisė į teisminę gynybą, vilkinamas procesas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas bei Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtinta vieną iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principą, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes, siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, Lietuvos Respublikos CPK griežtai ir aiškiai reglamentuoja specialią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti minėtą savo teisę.

15Pažymėtina, kad 2009-07-13 nutartyje įvardinti trūkumai, t.y. jog įstatymas nenumato ieškinio trūkumų šalinimo raštais, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti priimti ieškinio pareiškimą. Lietuvos Respublikos ( - ) str. 4 d. numato, jog klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas arba kiti aiškūs netikslumai nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Šalis, įgyvendindama savo procesines teises, gali reikšti ne tik ieškinyje, bet ir kituose procesiniuose dokumentuose. ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. B. ir kt. v. 365-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, bylos Nr. 3K-3-313/2009). Apylinkės teismo atsisakymas priimti ieškinį dėl procesinio dokumento pavadinimo neatitikimo nepagrįstas, nes tai yra formalus neatitikimas. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio priėmimo stadijoje nėra sprendžiamas įrodymų pakankamumo klausimas. Į šį klausimą atsako teismas priimdamas sprendimą.

16Apeliantas atskiruoju skundu prašo išspręsti ieškinio priėmimo klausimą iš esmės. Šis prašymas netenkintinas, nes apeliacinės instancijos teismas nesprendžia ieškinio priėmimo klausimų, šio klausimo sprendimas priklauso pirmosios instancijos teismo kompetencijai.

17Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo argumentai, kurių pagrindu teismas ieškovo ieškinį laikė nepaduotu, buvo grindžiami tik formaliais reikalavimais, taip užkertant kelią realiai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, todėl skundžiama šio teismo priimta nutartis naikintina, o klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

18Teisėjų kolegija nesprendžia UAB „Kraujo donorystės centro“ bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, kadangi šis klausimas spręstinas pirmosios instancijos teisme.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

20

21atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti.

23Ieškovo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinio pareiškimo atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“, VĮ Registrų centras, trečiajam asmeniui A. J. V. dėl 2008-04-30 UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkimo sprendimo, įstatų pripažinimo negaliojančiais, sprendimo įregistruoti įstatus panaikinimo priėmimo klausimą perduoti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi nustatė... 5. 2009 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovo... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi ieškovo... 7. Atskiruoju skundu (b.l.64-66) ieškovas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.89-90) atsakovas UAB „Kraujo... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 11. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos ir teisės į pareikšto... 12. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog ieškovas kreipėsi... 13. Ieškovas su tokia teismo išvada nesutiko, atskirajame skunde nurodo tuos... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad formaliai taikant trūkumų ištaisymo... 15. Pažymėtina, kad 2009-07-13 nutartyje įvardinti trūkumai, t.y. jog... 16. Apeliantas atskiruoju skundu prašo išspręsti ieškinio priėmimo klausimą... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, sprendžia, kad... 18. Teisėjų kolegija nesprendžia UAB „Kraujo donorystės centro“... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. ... 21. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartį panaikinti.... 23. Ieškovo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos