Byla 2-1382-636/2012
Dėl 12602,76 Lt žalos atlyginimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei D. J., nedalyvaujant ieškovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, nedalyvaujant atsakovui A. B., kuriam apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If P&C Insurance AS“ ieškinį atsakovui A. B. dėl 12602,76 Lt žalos atlyginimo ir

Nustatė

3ieškovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance AS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iš atsakovo A. B. priteisti 12602,76 Lt žalos atlyginimo, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. liepos 17 d. ieškovas ir uždaroji akcinė bendrovė „Vikreda“ sudarė transporto priemonių casko draudimo sutartį Nr. TPA 00023813. Šia draudimo sutartimi buvo apdraustos transporto priemonės, iš kurių buvo apdrausta ir „Man 19.322“, valst. Nr. ( - ) casko draudimu. 2009 m. rugpjūčio 20 d. Mažeikių r., kelyje Viekšniai – Stočkai – Pievėnai 10,91 km., įvyko autoavarija, kurios kaltininku pripažintas atsakovas A. B., vairavęs žemės ūkio techniką (kombainą) „Niva“ valst. Nr. , su kuria įvažiavo į kelią ir susidūrė su priešinga kryptimi važiavusia transporto priemone „Man“, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio metu buvo apgadinta draudėjui priklausanti transporto priemonė „Man“, valst. Nr. ( - ) Remiantis 2009 m. rugsėjo 11 d. Telšių apskrities VPK Mažeikių RPK pažyma Nr. 86-73-PAZ2-136, nustatyta, kad dėl 2009-08-20 d. įvykusio eismo įvykio kaltininku pripažintas Atsakovas, A. B., vairavęs žemės ūkio techniką (kombainą) „Niva“ valst. Nr. , nesilaikęs visų būtinų atsargumo priemonių, įvažiuodamas į kelią susidūrė su priešinga kryptimi važiavusia transporto priemone „Man“, valst. Nr. ( - ) Atsakovas, A. B., vairavo žemės ūkio techniką (kombainą) „Niva“ valst. Nr. neturėdamas teisės vairuoti. Ieškovas, pripažinęs įvykį draudžiamuoju, atlygino įvykio metu padarytą 12602,76 Lt dydžio žalą draudėjui. Kadangi transporto priemonė „Niva“ valst. Nr. , nebuvo drausta, atsakovas įgijo pareigą padarytą žalą atlyginti, kaip eismo įvykio kaltininkas. 2010 m. rugsėjo 10 d. ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl 12602,76 Lt žalos atlyginimo, tačiau atsakovas į šią pretenziją nesureagavo. Atsakovas gera valia ieškovo teisėtų reikalavimus nepatenkino.

4Atsakovui ieškovės ieškinys įteiktas 2012 m. liepos 30 d., viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje. Atsakovas per nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, prieštaravimų reikalavimo dydžiui ir pagrindui nepareiškė.

5Ieškinys tenkintinas.

6Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str.)

7Iš bylos medžiagos: draudimo sutarties kopijos (8 b. l.), draudimo liudijimo kopijos (9 b. l.), priedo prie drausimo poliuso kopijos (10 b. l.), įvykio bylos kopijos (11 b. l.), žalos skaičiavimo išvados kopijos (12 b. l.), registracijos liudijimo kopijos ( 12 b. l.), serviso paslaugų ir detalių sąmatos kopija (14 b. l.), PVM sąskaitų faktūrų (15-16 b. l.), prašymo sumokėti už remonto išlaidas kopija (17 b. l.), fotonuotraukomis (18-22 b. l.), 2009 m. rugsėjo 25 d. mokėjimo nurodymu, prašymo atlyginti žalą kopija (24 b. l.), pažyma apie eismo įvykį (36 b. l.) nustatyta, kad 2009 m. liepos 16 d. ieškovas ir draudėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vikreda“ sudarė transporto priemonių casko draudimo sutartį Nr. . Šia draudimo sutartimi buvo apdraustos transporto priemonės, iš kurių buvo apdrausta ir „Man 19.322“, valst. Nr. ( - ) casko draudimu. Draudimo sutartis galiojo nuo 2009-07-17 iki 2010-07-16 (imtinai). 2009 m. rugpjūčio 20 d. Mažeikių r., kelyje Viekšniai – Stočkai – Pievėnai 10,91 km., įvyko autoavarija, kurios kaltininku pripažintas atsakovas A. B., vairavęs žemės ūkio techniką (kombainą) „Niva“ valst. Nr. , su kuria įvažiavo į kelią ir susidūrė su priešinga kryptimi važiavusia transporto priemone MAN, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio metu buvo apgadinta draudėjui priklausanti transporto priemonė MAN, valst. Nr. ( - ) Dėl įvykusio eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovas A. B., vairavęs žemės ūkio techniką (kombainą) „Niva“ valst. Nr. , neturėdamas teisė vairuoti, nesilaikęs visų būtinų atsargumo priemonių, įvažiuodamas į kelią susidūrė su priešinga kryptimi važiavusia transporto priemone „Man“, valst. Nr. ( - ) Draudėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vikreda“ dėl sugadinto krovininio automobilio patyrė 15299,61 Lt žalą ir 2009 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į ieškovą su prašymu atlyginti remonto išlaidas. Ieškovas, pripažinęs įvykį draudžiamuoju, atlygino įvykio metu padarytą 12602,76 Lt dydžio žalą draudėjui. Kadangi transporto priemonė „Niva“ valst. Nr. BEVNRZ, nebuvo drausta, atsakovas įgijo pareigą padarytą žalą atlyginti, kaip eismo įvykio kaltininkas. 2010 m. rugsėjo 10 d. ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl 12602,76 Lt žalos atlyginimo, tačiau atsakovas į šią pretenziją nesureagavo ir iki šiol gera valia ieškovo teisėtų reikalavimus nepatenkino.

8Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalyje suteikta teisė draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už nuostolių atsiradimą asmens, jeigu ko kito nenustatyta draudimo sutartyje. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama pagal taisykles, nustatančias draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Subrogacijos atveju, kai draudikas išmoka pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t. y. toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje. Lietuvos A. T. dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. V. J., bylos Nr. 3K-3-427/2009).

9Asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių ir t. t.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakovas pagal šį straipsnį yra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, t. y. asmuo, valdantis šį šaltinį nuosavybės, patikėjimo teise ar kitokiu teisėtu pagrindu (panaudos, nuomos ar kitokios sutarties pagrindu, pagal įgaliojimą ir t. t.). Didesnio pavojaus šaltinio valdytojas už padarytą žalą neatsako, jeigu įrodo, kad galimybę valdyti didesnio pavojaus šaltinį jis prarado dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų (LR CK 6.270 str.).

102009 m. rugsėjo 11 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato pažymoje Nr. 86-73-PAZ2-136, nustatyta, kad dėl 2009 m. rugpjūčio 20 d. įvykusio eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovas, A. B., kuris neturėdamas teisės vairuoti, vairavo žemės ūkio techniką (kombainą) „Niva“ valst. Nr. , nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, įvažiuodamas į kelią susidūrė su priešinga kryptimi važiavusia transporto priemone „Man“, valst. Nr. ( - )

11Ieškovas pateikė į bylą 2009 m. rugpjūčio 24 d. sudarytą serviso paslaugų ir detalių sąmatą už 15300 Lt sumą bei žalos apskaičiavimo išvadą, kurioje yra apskaičiuota 12602,76 Lt draudimo išmoka. Draudimo sutarties paskirtis – kompensacinė, daiktas turi būti atstatytas iki draudiminio įvykio buvusią būklę. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovo atlyginta trečiajam asmeniui 12602,76 Lt žala laikytina realia bei pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

12Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas 378,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.), kuris ieškovui priteistinas iš atsakovo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) gyv. Ž. g. , Mažeikių m., ieškovui „If P&C Insurance AS“ (Estijos Respublikos registro kodas 10100168), veikiančiam per „If P&C Insurance AS“ filialą, filialo kodas , buv. Ž. g. , Vilniaus m., a. s. Nr. ( - ), Danske bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000:

17- 12602,76 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus du litus 76 ct) draudimo išmokos;

18- 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

19- 378,00 Lt (tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „If... 3. ieškovas „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If P&C Insurance... 4. Atsakovui ieškovės ieškinys įteiktas 2012 m. liepos 30 d., viešo... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 7. Iš bylos medžiagos: draudimo sutarties kopijos (8 b. l.), draudimo liudijimo... 8. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalyje suteikta... 9. Asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto... 10. 2009 m. rugsėjo 11 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 11. Ieškovas pateikė į bylą 2009 m. rugpjūčio 24 d. sudarytą serviso... 12. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) gyv. Ž. g. , Mažeikių m.,... 17. - 12602,76 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus du litus 76 ct) draudimo... 18. - 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 19. - 378,00 Lt (tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 00 ct) bylinėjimosi... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...