Byla 2S-295-460/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjų I. G. ir R. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. G. ir R. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Aleksandrui Selezniovui, V. G. (V. G.), Klaipėdos apskrities VMI dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio A. Selezniovo veiksmų ir prašė panaikinti 2011-05-31 Nr. S1-67795 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą ir visas lėšas paskirstyti išieškotojams. Nurodė, kad nesutinka dėl šių motyvų: 1) pagal Antstolių įstatymą, Sprendimų vykdymo instrukcijos 60 str. „vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už šių vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas“; 2) pagal Antstolių įstatymą, Sprendimo vykdymo instrukcijos 61 str. „įvykdžius vykdomąjį dokumentą, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos CPK ir šioje instrukcijoje nustatyta tvarka išieškomos iš skolininko ir pervedamos išieškotojui“; 3) nė vienas išieškotojas nei V. G., nei Klaipėdos apskrities VMI –vykdymo išlaidų nėra apmokėję. Taip pat, nė viena iš vykdymo bylų nėra užbaigta, todėl manė, kad antstolis A. Selezniovas nepagrįstai susimokėjo vykdymo išlaidas, kol vykdymo bylos nėra užbaigtos.

4Antstolis atsiliepimu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pateikdamas vykdymui vykdomuosius dokumentus, išieškotojas V. G. prašo atidėti vykdymo išlaidų apmokėjimą iki vykdomosios bylos užbaigimo, o atliekant išieškotų piniginių lėšų paskirstymą iš jam tenkančių išmokėti piniginių lėšų prašo pirmiausia padengti jo neapmokėtas vykdymo išlaidas. 2008-10-10 susitarimo tarp antstolio A. Selezniovo ir Klaipėdos apskrities VMI Nr. (12.24)-N3-5 8.1 p. nurodyta, kad „išieškojus pilnai ar iš dalies iš skolininko lėšas, atidėtos vykdymo išlaidos ar jų dalis dengiamos iš skolininko išieškotos skolos Instrukcijoje nustatyta tvarka ir dydžiais“. Iš skolininko išieškotos skolos padengtas vykdymo išlaidas, vadovaujantis CPK 610 ir 611 straipsniais, antstolis išieško iš skolininko, o skolininkui prieštaraujant ir nepervedus šių sumų į antstolio depozitinę sąskaitą, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti inspekcijos naudai. Visas vykdymo išlaidas antstoliui apmoka išieškotojai. Vykdymo išlaidas antstoliui jie apmoka iš jiems priklausančių išmokėti piniginių lėšų. Vykdymo išlaidų priteisimo klausimą iš skolininko, CPK 611 str. nustatyta tvarka antstolis sprendžia baigdamas vykdomąją bylą, jeigu skolininkas nesutiks pagal antstolio pateiktą siūlymą jų apmokėti.

5Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą pirmosios instancijos teismui nepateikė.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-08-22 nutartimi pareiškėjų skundą atmetė. Nurodė, jog vykdymo išlaidų apmokėjimas buvo atidėtas, nes išieškotojai sutinka iš jiems priklausančių išieškotų lėšų, kad pirmiausia būtų padengtos antstolio atidėtos vykdymo išlaidos.

7Atskiruoju skundu pareiškėjai teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutartį. Nurodo, jog nė vienas išieškotojas vykdymo išlaidų nėra sumokėjęs, vykdymo bylos nėra užbaigtos.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-22 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog antstolis, įvertinęs visus apribojimus, taikomus išmokamoms piniginėms lėšoms, priims sprendimą išmokėti pinigines lėšas ar ne, kokias vykdymo išlaidas pervesti sau, o kokias ne.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Iš vykdomųjų bylų Nr.0010/09/08197, Nr.0010/09/02300, Nr.0010/10/01696; Nr.1110/10/03807, Nr. 0010/11/01574 medžiagų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdė vykdomąją bylą Nr. 0010/09/08197, pradėtą vykdyti pagal Klaipėdos apskrities VMI sprendimą Nr. 12.-19-6782, dėl 50 787,72 Lt skolos išieškojimo iš R. G. išieškotojo Klaipėdos apskrities VMI naudai, vykdomąją bylą Nr. 0010/09/02300, pradėtą vykdyti pagal 2009-03-24 Klaipėdos apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-340-370/2009, dėl 17 499 Lt skolos išieškojimo iš skolininkų R. G. ir I. G. išieškotojų V. G. ir M. G. naudai, vykdomąją bylą Nr. 0010/11/01574, pradėtą vykdyti pagal 2011-04-27 Klaipėdos apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-357-253/2009, dėl 507 302 Lt skolos išieškojimo iš skolininko R. G. išieškotojo V. G. naudai, vykdomąją bylą Nr. 0010/10/01696, pradėtą vykdyti pagal 2010-03-04 Klaipėdos apskrities VMI išduotą sprendimą Nr. 12.-19-2653, dėl 2 082,74 Lt skolos išieškojimo iš R. G. išieškotojos Klaipėdos apskrities VMI naudai, ir vykdomąją bylą Nr. 0010/10/03807, pradėtą vykdyti pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-06-28 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-99-265/2010, dėl 27 445 Lt skolos išieškojimo iš R. G. išieškotojo V. G. naudai.

11Pareiškėjai skunde kelia klausimą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo esančiose vykdomosiose bylose.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vykdymo procesas reglamentuotas imperatyviai ir antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (pav., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007).

13Atskirai pažymėtina, kad 2011-05-31 antstolio patvarkymu Nr. S1 67795 vykdomosiose bylose neteisėtai buvo išspręstas vykdymo išlaidų dydžio ir jų paskirstymo klausimas (b. l. 3). Pagal CPK 610 straipsnį vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas, pateikdamas vykdyti dokumentą, o jį įvykdžius, šios išlaidos išieškomos iš skolininko. CPK 609 str. 2 dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Paskirstymo metu galiojusios Sprendimų vykdymo instrukcijos redakcijos 49 punkte nurodyta, kad antstolis, užbaigdamas vykdomąją bylą, privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, bylose dėl vykdymo išlaidų priteisimo CPK 632 straipsnyje numatytais pagrindais neužbaigus vykdomosios bylos iš skolininko sumokėtos sumos atskaityti vykdymo išlaidų negalima (pav., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-62/2004, Nr. 3K-3-471/2005, Nr. 3K-3-173/2008). Minėtu patvarkymu antstolis pažeisdamas CPK nuostatas iš skolininkų nusirašė 3 701,81 Lt būtinų vykdymo išlaidų, 4 053,26 Lt papildomų vykdymo išlaidų bei 717,67 Lt atlyginimą sau.

15Taip pat pažymėtina, kad CPK LV skyriaus 753, 758 straipsniuose nustatyta išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka, nurodyto skyriaus normos taikytinos tik dėl išieškotojo, bet ne dėl antstolio, jam išieškant vykdymo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-15 nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. V. skundą dėl antstolio A. Selezniovo veiksmų, bylos Nr. 3K-3-173/2008), todėl antstolis nepagrįstai savo patvarkymais jas skirstė tarp išieškotojų ir savęs.

16Pirmosios instancijos teismas visų šių išvardytų aplinkybių iš esmės nenagrinėjo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – panaikintinas 2011-05-31 antstolio patvarkymas Nr. S1 67795 vykdomosiose bylose, antstolis įpareigotinas perskirstyti lėšas tarp išieškotojų (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

18atskirąjį skundą tenkinti.

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartį panaikinti.

20Antstolio Aleksandro Selezniovo 2011-05-31 patvarkymą Nr. S1 67795 panaikinti.

21Įpareigoti antstolį Aleksandrą Selezniovą perskirstyti lėšas tarp išieškotojų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas... 3. pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio A. Selezniovo... 4. Antstolis atsiliepimu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pateikdamas... 5. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą pirmosios instancijos... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-08-22 nutartimi pareiškėjų skundą... 7. Atskiruoju skundu pareiškėjai teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis prašo Klaipėdos miesto... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Iš vykdomųjų bylų Nr.0010/09/08197, Nr.0010/09/02300, Nr.0010/10/01696;... 11. Pareiškėjai skunde kelia klausimą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vykdymo... 13. Atskirai pažymėtina, kad 2011-05-31 antstolio patvarkymu Nr. S1 67795... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, bylose... 15. Taip pat pažymėtina, kad CPK LV skyriaus 753, 758 straipsniuose nustatyta... 16. Pirmosios instancijos teismas visų šių išvardytų aplinkybių iš esmės... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,... 18. atskirąjį skundą tenkinti.... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartį... 20. Antstolio Aleksandro Selezniovo 2011-05-31 patvarkymą Nr. S1 67795 panaikinti.... 21. Įpareigoti antstolį Aleksandrą Selezniovą perskirstyti lėšas tarp...