Byla e2-17-504/2016
Dėl žemės sklypų ribų nustatymo, kadastrinių matavimų panaikinimo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant Jolantai Samėnienei, dalyvaujant ieškovei J. A., ieškovės atstovui advokatui Mindaugui Beinaravičiui, atsakovui B. G., B. G. atstovui advokatui I. R., atsakovo R. B. žemėtvarkos darbų įmonės savininkui R. B., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Redai Strumskienei, trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ įgaliotoms atstovėms D. K., A. N., teismo posėdyje išnagrinėjo J. A. ieškinį (patikslintą) atsakovams B. G., R. B. žemėtvarkos darbų įmonei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys byloje – VĮ Registrų centras, VĮ Valstybės žemės fondas, UAB „Turto invest“, J. V., dėl žemės sklypų ribų nustatymo, kadastrinių matavimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė patikslintame ieškinyje (2 t. b. l. 10-13) ir teismo posėdyje nurodė, kad ji, J. A., yra 4,65 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - )

4.. ( - )., ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0051, kadastro Nr. 7333/0003:51 Kairelių k. v., savininkė.

52013 m. Valstybinėje įmonėje Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje užsakė atlikti jai priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - ) ., ( - )., kadastro Nr. 7333/0003:0051, kadastrinius matavimus. Šis žemės sklypas ribojasi su keliais žemės sklypais, o taip pat ir su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, esančiu ten pat, t. y. ( - )., ( - ) ., ( - ).

6Atsakovas B. G. VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus prašymu 2014-01-08 dalyvavo ieškovei priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. 7333/0003:0051, ribų paženklinime, tačiau nesutiko su šio žemės sklypo ženklinimu, VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus parengtame Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte nurodydamas, jog atsakovo sklypo geodeziniai matavimai atlikti 2010-04-23 ir ribų atsakovas nėra pažeidęs.

7VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus specialistams atlikus ieškovei priklausančio žemės sklypo matavimus, paaiškėjo, kad jei J. A. sklypo kadastriniai matavimai būtų atlikti, atsižvelgiant į šiuo metu esančius atsakovo sklypo naujai sudėtus riboženklius, ieškovei priklausančio žemės sklypo dydis sumažėtų neleistina paklaidos riba, t.y. iki 4.2104 ha. Tai įrodo, jog 2010-04-23 atsakovo užsakymu atlikti atsakovo žemės sklypo, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastriniai matavimai yra klaidingi ir šio žemės sklypo ribos paženklintos neteisingai.

8Atsakovui priklausantis žemės sklypas buvo formuojamas jį perkant iš valstybės ir atsakovui buvo žinomos ieškovei priklausančio žemės sklypo ribos, tačiau jas atsakovas, užsakydamas atlikti kadastrinius matavimus, pakeitė ieškovės nenaudai.

9Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus atlikti ieškovei priklausančio sklypo matavimai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, o juos pasirašęs asmuo galimai neturi atitinkamų teisių ir įgaliojimų, ieškovė kreipėsi į UAB „Turto invest" ir užsakė atlikti jai priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - ) ., . ( - ), kadastro Nr. 7333/0003:0051, kadastrinius matavimus, atitinkančius teisės aktų šiai procedūrai keliamus reikalavimus.

10Atsakovas B. G. kadastrinių matavimų atlikimo metu nedalyvavo ir jokių pastabų nepateikė.

11Kadastrinius matavimus atlikusiai įmonei UAB „Turto invest“ pateikus kadastrinių matavimų bylą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriui suderinimui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius surašė patikrinimo aktą, kuriame nurodyta, kad pakeista kadastriniais matavimais paženklinta riba, plane nurodyta riboženkliais Nr. 9 - Nr. 3, ji kerta NT registre įregistruotą sklypą kadastro Nr. 7330/0003:115. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius nurodė, kad vadovaujantis CK 4.45 str. 1 d., ginčytinos privačių žemės sklypų ribos sprendžiamos teismine tvarka.

12LR CK 4.45 str. 1 d. numatyta, kad jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl žemės sklypų ribų nustatymo, yra išaiškinęs, kad tobulėjant žemės matavimo prietaisams dėl ankstesnių matavimų gali atsirasti netikslumų, gretimų žemės sklypų persidengimų. Kai atliekant kadastrinius matavimus nustatoma, kad gretimų sklypų plotas skiriasi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų ploto arba (neįregistruotiems žemės sklypams) nuo žemėtvarkos projektuose ar kituose teritorijų planavimo dokumentuose suformuotų sklypų ploto, gretimų sklypų plotas turi būti apskaičiuojamas ir jų riba privalo būti nustatoma taip, kad vienodai suvaržytų kiekvieno jų savininkų teises, t. y. leistina (ribinė) ploto paklaida taikytina abiem gretimiems sklypams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje /. M. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-226/2009).

14Remiantis UAB „Turto invest" atliktais kadastriniais matavimais, ieškovei priklausančio žemės sklypo plotas sumažėja leistina paklaida. Šie kadastriniai matavimai yra paremti preliminariais matavimais, aplinkinių žemės sklypų (išskyrus atsakovo) kadastrinių matavimų duomenimis bei natūraliais ir dirbtiniais objektais.

15Atsižvelgiant į ieškovės išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad atsakovas yra neteisėtai užėmęs ieškovei priklausančio žemės sklypo dalį ir nepagrįstai ginčija ieškovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - )., ( - ). unikalus Nr. 7333-0003-0051, kadastro Nr. 7333/000351 Kairelių k. v„ ir jam, t. y. atsakovui B. G. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), ( - )., ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, ribas, šias ribas turėtų nustatyti teismą, jas nustatant pagal UAB „Turto invest" 2015-10-14 sudarytą žemės sklypo planą, nurodant, kad ieškovės J. A. žemės sklypas su atsakovui B. G. priklausančiu žemės sklypu ribojasi taškuose, žemės sklypo plane (M 1:2000) pažymėtuose skaičiais „9" (koordinatė X - 6209197.01; koordinatė Y - 611316.75), „1" (koordinatė X - 6209225.60; koordinatė Y - 611332.99), „2" (koordinatė X - 6209184.68; koordinatė Y - 611454.27), „3" (koordinatė X - 6209157.68; koordinatė Y -611438.91).

16Kadangi atsakovo užsakymu atlikti kadastriniai matavimai yra neteisingi ir prieštaraujantys ieškovės turimiems kadastriniams matavimams bei jų pagrindu yra neleistinai sumažintas ieškovei priklausantis žemės sklypas, ieškovė teigimu, pripažintini negaliojančiais R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d. atlikti atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - ).. ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastriniai matavimai, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas ir kadastro duomenų forma bei R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytas 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintas sklypo planas.

172016-02-17 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad jos žemės sklypo ribos su B. G. sklypu, buvo pažymėtos riboženkliais, esant preliminariems matavimams. Buvo šoninės ribos pažymėtos ir per vidurį – beržo kuolas. Riboženkliai buvo tol, kol B. G. neužarė žemės. Apie tai, kad užarta žemė, sužinojo galimai 2012m. rudenį, kai paskambino iš Mokėjimų agentūros ir pasakė, kad užarta žemė.

18B. G. 2010m. pavasarį pas ją atėjo su prašymu pasirašyti aktą dėl žemės ribų, nes jis iš valstybės nusipirko žemę. Nepagalvojo, kad kas gali būti ne taip, ir aktą pasirašė. Tuo metu ji turėjo daug asmeninių problemų – slaugė savo sergančią, mirties patale gulinčią neveiksnią motiną V. A., buvo jos globėja. Mama mirė 2010m. Taip pat slaugė savo tėvą M. A., kuris neužilgo buvo pripažintas neveiksniu. Ji tuo metu turėjo ženkliai daugiau rūpesčių, nei turtiniai reikalai. Po akto pasirašymo, ji eidavo žolelių rinkti, bet sklypo ribų netikrino. 2012m. lapkričio mėn. ji pastebėjo, kad nebėra ženklų, matė užartą žemę.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi LR CK 4.45 str., LR ( - ) str., teismo prašo:

  1. nustatyti ieškovei J. A., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - )., ( - ) „ unikalus Nr. 7333-0003-0051, kadastro Nr. 7333/0003:51 . ( - ) v., ir atsakovui B. G., a. k. ( - ) nuosavybė teise priklausančio žemės sklypo, esančio( - ), ( - )., ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115 ( - ). v., ribas pagal UAB „Turto invest" 2015-10-14 sudarytą žemės sklypo planą, nurodant, kad ieškovės J. A. žemės sklypas, esantis( - ) ( - ).,( - ). sav., unikalus Nr. 7333-0003-0051, kadastro Nr. 7333/0003:51( - ). v., esantis ( - )., ( - )., Rokiškio r. sav., unikalus Nr. 7333-0003-0051, kadastro Nr. 7333/0003:51 ( - ). v., su atsakovui B. G. priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - )., ( - ).. Rokiškio r. sav., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115 ( - ). v., ribojasi taškuose, žemės sklypo plane (M 1:2000) pažymėtuose skaičiais „9" (koordinatė X - 6209197.01; koordinatė Y - 611316.75), „1" (koordinatė X - 6209225.60; koordinatė Y -611332.99), „2" (koordinatė X - 6209184.68; koordinatė Y - 611454.27), „3" (koordinatė X - 6209157.68; koordinatė Y - 611438.91).
  2. pripažinti negaliojančiais R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d. atliktus atsakovui B. G., a. k. ( - ) priklausančio žemės sklypo, esančio Kairelių k., Obelių sen., Rokiškio r., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytą 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą.
  3. iš atsakovo priteisti ieškovės naudai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

20 Atsakovas B. G. atsiliepime į patikslintą ieškinį ir teisme nurodė, kad su ieškovės patikslintu ieškiniu atsakovas nesutinka.

21Atsakovui nuosavybės teise priklauso 11,3274 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastrinis Nr.7333/003:0115, ( - ) .v., adresu ( - ). ( - ). Atsakovas šį sklypą įsigijo iš Lietuvos Respublikos valstybės už 20000 litų. Sudaryta valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis 2011 m. sausio 13 d., notarinio registro Nr.IRRŠ-147. Iki žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo šį sklypą atsakovas nuomojo iš valstybės daugiau nei dešimt metų ir ginčo dėl žemės sklypo ribos nebuvo. Prieš sudarant pirkimo pardavimo sutartį buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai. Žemės sklypo ribos nustatytos 2010-04-23 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte. Ribos suderintos su gretimų žemės sklypų savininkais. Sklypas taškuose 10 ir 11 ribojasi su ieškovei nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr.7333-0003-0051 kadastro Nr.7333/0003:0051. Matavimai atlikti anksčiau preliminariai nustatytomis sklypo ribomis ir ginčo dėl šios ribos su ieškove nebuvo. Sklypo ribos aiškios iš esamų dokumentų, pažymėtos natūroje. 2010-04-23 atlikus 11,3274 ha žemės sklypo, unikalus Nr.7333-0003-0115, kadastrinis Nr.7333/003:0115, ( - ).v., ribų paženklinimą–parodymą, pati ieškovė sutiko su nustatytomis sklypo ribomis, aktą pasirašė.

22Matininkui atlikus kadastrinius matavimus, buvo suformuota žemės sklypo duomenų kadastro byla ir 2010-10-11 suderinta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriumi, kurios pagrindu įregistruotas žemės sklypas Nekilnojamojo turto kadastre, vėliau 2011m. sausio 13 d. sudaryta valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis, ir Nekilnojamo turto registre įregistruota atsakovo nuosavybės teisė į šį žemės sklypą.

232010-04-23 žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas yra teisėtas, ieškovės ir atsakovo žemės sklypų ribos yra aiškios iš esamų dokumentų, todėl CK 4.45 straipsnis negali būti taikomas ir ribos nenustatinėtinos iš naujo teismo tvarka kitaip, nei nustatyta dokumentuose ir įrašyta į Nekilnojamojo turto kadastrą. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalis).

24Ieškovės teigimu, R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010m. spalio 26d. atlikti atsakovui B. G. priklausančio žemės sklypo, esančio esančio Kairelių k., Obelių sen., Rokiškio r. sav., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastriniai matavimai ir jų pagrindu parengti dokumentai, t.y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą ir kadastro duomenų forma bei R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytas 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūko ministerijos Rokiškio skyriaus suderintas sklypo planas, kurių pagrindu su atsakovu B. G. sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, yra neteisėti, nes atsakovas pakeitė žemės sklypo ribą ieškovės nenaudai. Atsakovas dar kartą pažymi, kad ieškovė pasirašė 2010-04-23 sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą ir šio parašo neginčija.

25Ieškovė kelia klausimą ne dėl žemės sklypo ribų nustatymo, bet ieškovei priklausančio žemės sklypo ribų pakeitimo, ieškovei prašant nustatyti atsakovui priklausančio žemės sklypo ribas, pažymint ribų posūkių koordinates taškuose, žemės sklypo plane (M 1:2000) pažymėtuose skaičiais „1“ (koordinatė X – 6209221.77; koordinatė Y – 611323.47) bei „2“ (koordinatė X- 6209188.45; Y- 611443.16) (nustatyti ginčo sklypo kadastro duomenis). Ieškovė nurodė, kad teismas, spręsdamas šalių ginčą, turėtų vadovautis jos pateiktu VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus parengtu žemės sklypo planu. Ieškovės norimos nustatyti žemės sklypo ribos kirstų besiribojantį žemės sklypą, dėl to atsakovo valdomas žemės sklypo plotas sumažėtų, todėl ieškovės reikalavimai negali būti tenkinami ir jos valdomo žemės sklypo ribos negali būti keičiamos pagal jos pateiktą reikalavimą. Ieškinio patenkinimo atveju, būtų ne nustatytos, bet pakeistos Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ribos.

26Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant kaimyninių žemės sklypų savininkų ginčus dėl žemės sklypų ribų, sklypų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (sumažėti ar padidėti) žemės sklypo dydis (plotas). Priešingu atveju turėtų būti keliamas klausimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagrindo, ginčijant pirkimo–pardavimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. P. v. Č. P., byla Nr. 3K-3-539/2005).

27Iieškovė nuosavybės teise valdomam sklypui kadastrinius matavimus užsakė atlikti 2013m., žemės sklypą valdo nuo 2006-08-19 dovanojimo sutarties pagrindu. Žemės sklypas buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 21 str. 3d. numato, kad vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos, o už nustatytą žemės, miško sklypo ploto skirtumą, neviršijantį Vyriausybės nustatyto leistino matavimo tikslumo, valstybei arba privačios žemės savininkui nekompensuojama. Tuo atveju, jeigu atlikus žemės, miško sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės, miško sklypo ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės, miško sklypo savininkui kompensuojama pinigais Vyriausybės nustatyta tvarka.

28Ieškovė teigia, kad, atlikus kadastrinius matavimus, jai priklausančio žemės sklypo dydis sumažėtų neleistina paklaidos riba, t.y. nuo 4,5670 ha iki 4,2014 ha. Vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, nustačius, jog ieškovės naudojamo žemės sklypo plotas sumažėja, viršijant leistiną matavimo tikslumą, nustatytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 1 Priede, atsiranda teisinis pagrindas svarstyti klausimą dėl ploto trūkumo kompensavimo, vadovaujantis Privačios žemės, miško sklypo ploto skirtumo kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2005, Nr. 66-2359; 2011, Nr. 105-4924) nustatyta tvarka.

29Taip pat nurodė, kad jis iš valstybės nuomavosi ir dirbo žemės sklypą apie 20m, kurį vėliau nusipirko. Sklypo ribos senos, tos pačios. 2003m. riba su ieškovės sklypu buvo paženklinta mediniais riboženkliais. Kai nuvažiavo pas ieškovę dėl akto pasirašymo, paaiškino, kad ribos tokios pačios, nieks nepakeista, ir prašė pasirašyti.

30Prašo atmesti ieškovės patiklintą ieškinį, kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31R.B. Ž. įmonė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje R. B. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

322010-04-26 jo įmonė atliko B. G. suprojektuoto pirkimui iš valstybės žemės sklypo, projektinis Nr. 63/3, kadastrinius matavimus. Žemės sklypas, esantis( - ) ., ( - ) kadastro vietovėje, ( - ) ., Rokiškio r., preliminariais matavimais buvo paženklintas dar 2003m. Matavimus atliko Valstybinio žemėtvarkos instituto Panevėžio filialo v.inž. A. G.. Žemės sklypo ribos buvo pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, o sklypas įregistruotas VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, suteikiant kadastrinį Nr. 7333/0003:115.

33Atliekant B. G. suprojektuoto žemės sklypo proj. Nr. 63/3 kadastrinius matavimus pagal teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas ribas, parengtame žemės sklypo plane M 1:5000, taškuose Nr. 10 ir 11, buvo rasti mediniai įtvirtinti riboženkliai, o 2009 metų ortofotografinėje medžiagoje aiškiai matomas dirbimo kontūras. Nustatant žemės sklypo Nr. 7333/0003:01115 kadastro duomenis, gretimų sklypų ribų ženklinimą, buvo pakviesta ieškovė. Paženklinimo – parodymo akte ieškovė pasirašė, iki 2014-01-08 ribos neginčijo. Parenkta kadastrinių matavimų byla buvo pateikta tikrinti ir tvirtinti Nacionalis žemės tarnybos prie ŽŪM Rokiškio žemėtvarkos skyriui. Patikrinimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą. Patvirtinta byla bei suderintas žemės sklypo planas buvo teikti VĮ Registrų centras registruoti.

34Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo, planų rengimo, kadastro duomenų surinkimo, kadastro duomenų suformavimno tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai ( toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. balandžio 15 nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastrų nuostatų patvirtinimo“, Nekilnojamojo turto Objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės, patvirtintos Žemės ūkio ministro 2002-12-30, įsakymu Nr. 522, kiti teisės aktai. Nuostatų 32 punkte nurodyti veiksmai, kurie atliekami kadastro duomenų nustatymo (kadastrinių matavimų) metu. Nuostatų 35, 36, 37 punktuose nurodyti reikalavimai, kaip turi būti sudaromi žemės sklypų planai, atlikus kadastrinius.

35Minėtų taisyklių 11 punkte nurodyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimą valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant fotografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą.

36B. G. pirkimui iš valstybės žemės sklypas suprojektuotas teritorijų planavimo dokumente -( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Panevėžio apskrities viršininko 2008m. spalio 6d. įsakymu Nr. Ž-4193. Šio sklypo ribos jau buvo paženklintos ir pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pagal 2003 metais atliktus sklypo matavimo duomenis. B. G. suprojektuoto pirkimui žemės sklypo proj. Nr. 63/3 kadastrinius matavimus jis, R. B., atliko vadovaudamasis Panevėžio apskrities viršininko 2008m. spalio 6d. įsakymu patvirtintu Kairelių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto planu, t.y. sklypo ribos paženklintos taip, kaip buvo jos pažymėtos minėtame projekto plane, taip pat vietoje rastais ieškovės J. A. sklypo (kadastro Nr. 7333/0003:0051) ribas žyminčiais riboženkliais, kurie atitinka B. G. pamatuoto žemės sklypo (kadastro Nr. 7333/0003:115) plane pažymėtas riboženklių koordinates taškuose Nr. 10 ir Nr. 11.

37Ieškovė ieškinyje teigia, kad atsakovas B. G. nepagrįstai ginčija jai priklausančio žemės sklypo Nr. 7333/0003:0051 ribas. Tai reiškia, kad ginčas vyksta tarp žemės sklypų savininkų. Ieškovė nepateikia faktų, nenurodo teisės aktų pažeidimų, kuriuos padarė R. B. žemėtvarkos darbų įmonė, atlikdama žemės sklypo Nr. 7333/0003:0155 kadastrinius matavimus. Mano, kad jis yra nepagrįstai patrauktas atsakovu byloje. Ieškinį prašo atmesti.

38Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į patikslintą ieškinį ir teismo posėdyje jo atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

39Atsakovas B. G. 2011 m. sausio 13 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. IRRŠ-147, iš valstybės įsigijo 11,3274 ha valstybinės žemės sklypą, kurio kadastro Nr. 7333/0003:115, unikalus Nr. 7333-0003-0115, esantį ( - )., ( - ). sav. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

402008 m. spalio 6 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-4193 „Dėl Rokiškio rajono ( - ) ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ B. G. suprojektuotas pirkimui iš valstybės 10,50 ha žemės sklypas, projektinis Nr. 63/3. Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, vietovėje jį paženklinus, nustatant ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, nustatytas žemės sklypo Nr. 63/3 tikslus plotas, kuris yra 11,3274. Kadastrinius matavimus atliko R. B. žemėtvarkos darbų įmonė (toliau - Matininkas). Žemės sklypo ribos nustatytos 2010-04-23 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte (toliau - Ženklinimo aktas) ir suderintos su gretimų žemės sklypų savininkais, tame tarpe ir ieškove, kuri šiame akte pasirašė. Ženklinimo akto 5 punkte: „Savininkų ir gretimų žemės naudotojų pastabos bei įrašai apie atsisakymą pasirašyti ir apie neatvykusius asmenis“ įrašų nėra. Ženklinimo akto 6 punkte nurodyta, kad „Žemės sklypo ribos paženklintos 8 riboženkliais; kitos ribos sutampa su natūraliais ir dirbtiniais objektais.“. 2010-04-26 matininko parengta žemės sklypo kadastro duomenų lentelė, kurioje nurodyti duomenys apie žemės naudmenų kiekybines charakteristikas ir vertę. Ženklinimo akto pagrindu 2010-04-26 R. B. žemėtvarkos darbų įmonės parengtas žemės sklypo planas (toliau — Planas). Plano gretimybių lentelėje matyti, kad su ieškovei priklausančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 7333/0003:51, atsakovui B. G. priklausantis žemės sklypas ribojasi taškuose Nr. 10-11.

41Matininkui atlikus kadastrinius matavimus ir suformavus žemės sklypo kadastro duomenų bylą, 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriuje planas suderintas. 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio žemėtvarkos skyriaus įsakymu Nr. Ž25-212 patvirtinti 11,3274 ha valstybinės žemės sklypo (projektinis Nr. 63) (kadastro Nr. 7333/0003:115) kadastro duomenys, o vėliau, t. y. 2011-01-13 pirkimo-pardavimo sutartimi parduotas atsakovui B. G..

42Iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo B. G. žemės sklypą, 10,00 ha ploto (projektinis Nr. 3/63) pagal preliminarius matavimus nuomojo (10 metų laikotarpiui) iš valstybės 2003 m. gegužės 27 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 73-N0134 (su vėlesniais pakeitimai ir papildymais) ir 2003 m. gegužės 19 d. Panevėžio apskrities įsakymo Nr. Ž-1616 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos Rokiškio rajone) pagrindu. Šio įsakymo pagrindu žemės sklypas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre valstybės vardu (patikėtinis tuomet buvo Panevėžio apskrities viršininko administracija). Šis sklypas V. G. nuomai iš valstybės buvo suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Panevėžio apskrities viršininko 2003-03-12 įsakymu Nr. Ž-890 „Dėl žemės, miško sklypų, suprojektuotų Rokiškio rajono ( - ) ( - ) kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtinimo“. Rengiant 10,00 ha žemės sklypo kadastro duomenų bylą (preliminarius matavimus atliko tuometinis VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas Panevėžio filialas), 2003-04-23 parengtas sklypo abrisas su pažymėtomis sklypo ribomis, žemės sklypas paženklintas, 2003-04-23 surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas. Akto 2 punkte nurodyta, kad paženklinant žemės sklypo ribas gretimybėje su T. V. žemės sklypu Nr. 79 ir A. V. sklypu Nr. 132 panaudoti anksčiau įtvirtinti 4 riboženkliai (tai reiškia, kad formuojamo sklypo ribos gretimybėse su pirmiau nurodytų asmenų sklypais naujai nebuvo nustatinėjamos), o gretimybėje su valstybės žemės fondo žeme naujai įtvirtinti 2 riboženkliai (sklypo abrise pažymėti skaičiais 6 ir 3). Projekto autoriaus A. G. 2003-05-06 parengtas žemės sklypo planas 2003-05-09 suderintas žemėtvarkos skyriuje. Sklypo plane gretimybių lentelėje taškuose Nr. 4 ir Nr. 5 nurodytas sklypas Nr. 132, t. y. V. A. sklypas.

43Ieškovė yra 4,65 ha ploto žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 7333/0003:51, unikalus Nr. 7333-0003-0051, esančio ( - )., ( - )., ( - )., savininkė, žemės sklypą įgijusi 2006-08-19 dovanojimo sutarties pagrindu. Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.

44Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriuje esamoje žemės tvarkymo byloje (nuosavybės teisių atkūrimo byloje) matyti, kad 1995 m. spalio 17 d. Panevėžio apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr. 27-5593 V. A. atkurtos nuosavybės teisės grąžinant natūra 4,65 ha žemę, esančią ( - )., ( - )., ( - ) . Žemės sklypo juridinę ir techninę dokumentaciją rengė tuometinis Valstybinis žemėtvarkos institutas. 1995-05-03 parengtas sklypo abrisas (lauko brėžinys). 1995 m. gegužės mėn. tuometinės ( - ) apylinkės agrarinės reformos tarnybos surašytas žemės sklypo skiriamo privačiam ūkiui steigti arba nuomai, ribų parodymo ir jų paženklinimo aktas, pasirašytas V. A. vardu. Akte nurodyta, kad žemės sklypo ribos paženklintos 3 riboženkliais. Matavimo ženklai nestatyti gretimybėje su I. I. žeme. 1995-06-13 parengta 4,65 ha žemės sklypo, projektinis nr, 132, naudojimo plotų eksplikacija. 1995-10-11 žemėtvarkos tarnybos suderintas laikinas žemės sklypo planas. Plano gretimybių lentelėje nurodyta, kad sklypas ribojasi su laisva valstybine žeme (VŽF), su sklypu Nr. 101 — I. I. žeme, Nr. I - su A. M. žeme. 1995-10-23 Panevėžio apskrities valdytojo administracijos įsakymu Nr. 237 patvirtintas Asmenų, kuriems atstačius nuosavybės teisę į žemę irr mišką, suteikiama žemė privačiam ūkiui kurta, sąrašas, Šio įsakymo pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre 1995-10-23 įregistruota nuosavybės teisė V. A. vardu.

45Pažymi, kad UAB „Turto invest“ atliktų ieškovės žemės sklypo, kadastro Nr. 7333/0003:51, kadastrinių matavimų byla 2015-11-02 buvo pateikta Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriui tikrinimui bei plano derinimui. Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriaus specialistas V. K., atlikęs tikrinimą kameraliai, 2015-11-11 surašė žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 25KAM-121399 (toliau – Tikslinimo aktas), kuriame nurodė nustatytus pažeidimus: nustatė, kad pakeista kadastriniais matavimais paženklinta riba, plane nurodyta riboženkliais Nr. 9 – Nr.3. Ji kerta NT registre įregistruotą sklypą, kadastro Nr. 7330/0003:115 (atsakovo)(Žemės reformos įstatymo 21str.3d.) ir byloje nėra duomenų apie dokumentų įteikimą į paženklinimą neatvykusiam asmeniui (Kadastro nuostatų32.1.1.3p. Aktas administracine tvarka nebuvo skundžiamas.

46Minėtoje byloje nėra duomenų, kad B. G., neatvykusiam į ieškovei priklausančio sklypo ženklinimą, vykdytojas registruotu laišku būtų išsiuntęs žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą, išaiškinta teisė pateikti pastabas dėl kadastrinių matavimų. Be to, ieškovės žemės sklypo plane gretimybių lentelėje nurodyta, kad gretimybė taškuose Nr. 5-6 yra projektuojamas kelias 4 m. pločio. Kelias tik projektuojamas, jo nėra kaip daikto (su danga) vietovėje, tai kelio vieta gali būti ne būtinai toje vietoje, kur pažymėta plane. Mano, kad nustatant ieškovės sklypo ribas būtina atsižvelgti į žemės sklypo, un. Nr. 7380-0004-0015, esančio pietinėje ieškovės sklypo pusėje ribas, ir šiuo atveju pietinė ieškovės žemės sklypo riba galimai gali būti labiau žemės sklypo, unikalus Nr. 7380-0004-0015, pusės. Tuo būtų galima paaiškinti ieškovės žemės sklypo ploto trūkumą. Ploto trūkumą taip pat galima paaiškinti tuo, kad 1995m. atliekant preliminarius matavimus, buvo matuojama netiksliomis matavimo priemonėmis ir dėl galimai padarytų klaidų matuojant ar skaičiuojant sklypo ribų linijų ilgius. Pažymi, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad jos žemės sklypo ribas žymintys riboženkliai buvo jau daug metų – nuo 2003m. atsakovo B. G. nuomojamame sklype, ar buvo sunaikinti, neišlikę, jei taip, ar buvo atstatomi, nereiškė pretenzijų, kad jos žemės sklypo dalį kas nors savavališkai užėmė.

47Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos į bylą įtraukta atsakovu kaip institucija, suderinusi atsakovo B. G. žemės sklypo, unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, planą. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija, aktuali atsakovo žemės sklypo plano derinimo metu) 65 punktą, tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui. B. G. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla buvo tikrinama vadovaujantis tuo metu galiojančiomis Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009-09-03 įsakymu Nr. 1P-98 (toliau - Taisyklės). Taisyklės reglamentuoja žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir kadastro duomenų bylos tikrinimo bei sprendimų patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo tvarką. Taigi kadastro duomenų bylos tikrinimo ir plano derinimo funkcija teritoriniams skyriams priskirta teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, žemėtvarkos skyrius patikrina, ar: nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra visi reikiami dokumentai, nurodyti Nuostatų 64 punkte; žemės sklypo planas parengtas pagal teisės aktų reikalavimus; žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus (Nuostatų 69 p.). Žemėtvarkos skyriui patikrinus nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir nenustačius aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas kartu su kadastro duomenų byla teikiami kadastro tvarkytojui VĮ Registrų centrui. Kadastro tvarkytojui priėmus sprendimą pakeisti kadastro duomenis, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje (Nuostatų 109 p.) ir dedamas kadastro tvarkytojo spaudas žemės sklypo plane.

48Patikrinus kadastro duomenų bylą ir suderinus žemės sklypo planą sekantis veiksmas yra teritorinio skyriaus sprendimas (administracinis aktas) patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, kuris yra skundžiamas administracine tvarka. Administracinio akto panaikinimo pagrindai nurodyti ABTĮ 89 straipsnyje. Ieškovė, Nacionalinę žemės tarnybą įtraukdama į bylą atsakovu, neginčija teritorinio skyriaus priimto sprendimo, kurio pagrindu buvo suformuotas ir Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotas atsakovui B. G. priklausantis žemės sklypas bei nenurodo, kokias taisykles ir pagrindines procedūras priimant sprendimą suderinti planą, pažeidė. Be to, ginčas vyksta tarp asmenų dėl jiems nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ribų nustatymo, o Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra valstybinės žemės patikėtinė (Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 d. 1 p.). Pagal bendrąsias civilinio proceso normas atsakovas yra asmuo, kuris privalo atsakyti ieškovui pagal materialines teises normas. Nacionalinė žemės tarnyba nėra tinkamas atsakovas šioje byloje.

49CK 4. 45 str. 1 d. numato, kad atvejais, kai sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus; jeigu ribų nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ginčytino ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo. Šios įstatymo nuostatos taikymui būtinos dvi sąlygos: pirma, tarp žemės sklypų savininkų yra kilęs ginčas dėl žemės sklypų ribų; antra, ribos neaiškios iš esamų dokumentų.

50Kilusio ginčo esmė yra ne žemės sklypo ribų nustatymas, bet ieškovei priklausančio žemės sklypo ribų pakeitimo, nustatant ieškovei priklausančio žemės sklypo ribas. Ieškovės norimos nustatyti žemės sklypo ribos kirstų besiribojantį atsakovui B. G. priklausantį žemės sklypą, dėl to sumažėtų jo plotas. Patenkinus tokį ieškovės reikalavimą, būtų ne nustatytos, o pakeistos Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žemės sklypo ribos bei būtų pažeista imperatyvioji Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostata. Be to, nustačius ieškovės ir atsakovo sklypo ribą pagal ieškovės reikalavimą bei parengtą planą, pasikeistų ne tik sklypo konfigūracija, bet ir gretimų žemės sklypų ribos ir plotai, o tai, mano, būtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

51Ieškinyje teigiama, kad jei jos sklypas būtų pamatuotas pagal atsakovo B. G. sklypo ribas (sudėtus riboženklius), ieškovei priklausančio žemės sklypo dalis sumažėtų neleistina paklaidos riba, t. y. nuo 4,5670 ha iki 4,2104 ha.

52Kadastro duomenų bylą bei sklypo planą rengusi UAB „Turto invest“ planinės medžiagos, susijusios su galimai sumažėjusiu ieškovės žemės sklypo plotu NŽT Rokiškio skyriui nepateikė, nesilaikydamas Nuostatų 21 p. reikalavimų, ir savavališkai pamatavo atsakovui B. G. priklausančią sklypo dalį, tuo siekdamas padidinti ieškovės sklypo plotą iki artimo įregistruotam plotui.

53Atsakovo B. G. žemės sklypo kadastro duomenys buvo nustatyti ir įregistruoti laikantis įstatymų bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimų. Ieškovė sutiko su riba, pažymėta plane riboženkliais 10-11, tą ji patvirtino savo parašu 2010-04-23 žemės sklypo paženklinimo parodymo akte. Šiuo atveju ieškovė, pasirašydamas paženklinimo-parodymo aktą, patvirtino savo sutikimą su nustatytomis žemės sklypo ribomis. Tas parodo, kad kaimynai pasiekė susitarimą dėl sklypų ribos nustatymo. 2010-04-23 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas yra teisėtas ir negali būti pripažintas negaliojančiu dėl to, kad atsakovas B. G. nesutko su keičiamomis jo sklypo ribomis pagal ieškovės pateiktą planą. Ieškovės teiginys, kad „atsakovui buvo žinomos ieškovui priklausančio žemės sklypo ribos, tačiau jas atsakovas, užsakydamas atlikti kadastrinius matavimus, pakeitė ieškovės nenaudai“ yra klaidinantis, niekuo nepagrįstas ir nemotyvuotas.

54Ieškinį prašo atmesti.

55Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Registru centras atsiliepime į ieškinį nurodė, ir teismo posėdžio metu jo atstovės paaiškino, kad J. A., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio 4.6500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 7333-0003-0051 (kadastro Nr. 7333/0003:51), esančio ( - ) sav., ( - )., ( - )., ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos 1997-04-04 pagal preliminarių matavimų planą. Vykdant 1997-10-16 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymą Nr. ( - ) nuo 1998-01-01 visi Valstybinio žemės kadastro duomenų registre sukaupti duomenys buvo perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą, jų nerevizuojant. Duomenų, kad žemės sklypui yra atlikti kadastriniai (geodeziniai) matavimai neturi. VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 2014-01-08 sudarytas šio žemės sklypo planas, pagal kurį ieškovė prašo nustatyti ribas. Šis žemės sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su atsakovui B. G. nuosavybės teise priklausančiu 11.3274 ha žemės sklypu, kadastro Nr. 7333/0003:115, kurio ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos 2010-10-26 pagal R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-04-26 parengtą žemės sklypo planą, suderintą su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio rajono žemėtvarkos skyriumi 2010-10-11.

56Nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) 0 B. G., a. k. ( - ) nuo 2011-01-19 nuosavybės teise priklausančio 11.3274 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 7333-0003-0115 (kadastrinis Nr. 7333/0003:115), esančio ( - ), ( - )., . ( - ), kadastro duomenys patikslinti 2010-10-27 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgalioto asmens I. S. 2010-10-19 prašymu (Nr. 1993056) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-11 įsakymo Nr. Ž25-212 „ Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje patvirtinimo, servitutų nustatymo, valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir sklypų išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro“ ir 2010-04-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pagrindu. Kadastrinius matavimus atliko R. B. žemėtvarkos darbų įmonė. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto sudarymo data yra 2010-04-23, o žemės sklypo plano - 2010-04-26. Ieškovė kažkodėl nurodo šių dokumentų sudarymo datą 2010-10-26.

57Registruojant B. G. žemės sklypo ribas, buvo žiūrima, ar pasikeičia ieškovės sklypo ribos, Buvo nustatyta, kad lieka leistinas plotas - ieškovės sklypas sumažėtų leistinose ribose (leistina 11 proc., sumažėja – 10 proc.).

58Trečiasis asmuo UAB “Turto invest” atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Trečiojo asmens prašymu, byla išnagrinėta nedalyvaujant jo atstovui.

59Trečiasis asmuo J. V. atsiliepimo nepateikė. 2016-02-17 vykusio teismo posėdžio metu jis nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Jis iki 2010m. iš valstybės nuomavosi žemės sklypą. 2011m. buvo atlikti sklypo geodeziniai matavimai. Kokį sklypą nusipirko, tokį ir dirba. Kai matavo sklypą, sake, kad laukas pasislinęs lygegrečiai.

60Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atsiliepime į ieškinį (II t., b.l.45-46) nurodė, kad Valstybės žemės fonde nėra duomenų, kad tarp ieškovės ir Valstybės žemės fondo kada nors buvo sudaryta Žemės sklypo kadastrinių matavimų darbų atlikimo sutartis. Valstybės žemės fondas neturi teisinio suinteresuotumo byloje. Prašo teismą priimti sprendimą byloje sava nuožiūra.

61Ieškinys atmestinas.

62Ieškovei J. A. nuosavybės teisė į žemės sklypą un. Nr. 7333-0003-0051, esantį ( - )., adresu Rokiškio r. s., ( - ). ( - )., įregistruota 2006-08-24 Dovanojimo sutarties, sudarytos 2006-08-19, Nr. IRRŠ-5924, pagrindu (VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2015-04-19, 1 t., b. l. 3).

63Iš bylos duomenų žinoma, kad ieškovei sklypą padovanojo jos mama V. A..

64Varvarai A. P. apskrities valdytojo administracijos sprendimu 1995m. spalio 17d., Nr. 27-5593, buvo atstatytos nuosavybės teisės į turėtą žemę 4,65 ha, ( - )., ( - ) apylinkėje, ( - ) . (1 t., b. l. 88). Byloje pateiktas Laikinas žemės sklypo planas, žemėtvarkos tarnybos vadovo pasirašytas 1995-10-11. V. A. sklypas pažymėtas „132“. Plane yra įrašyta pastaba, kad planas galioja iki sklypo geodezinių matavimų (1 t., b.l.90). Taip pat pateiktas V. A. žemės sklypo abrisas (1 t., b.l.91). Žemės sklypo (ų), skiriamų privačiam ūkiui steigti arba nuomai, ribų parodymo ir paženklinimo vietoje 1995m. gegužės mėn. akte nurodyta, kad V. A. žemės sklypo Nr. 132 ribas parodė vietoje ir pastatė 3 laikinus matavimo ženklus ( gretimybėje esantis sklypai neįvardinti). Nurodyta, kad matavimo ženklai nestatyti gretimybėje su I. I. žeme, nes ribos buvo nustatytos anksčiau (I t., b.l.92). 4,65 ha žemės sklypo, un. Nr. 7333-0003-0051(kadastro Nr. 7333/0003:51) esančio ( - )., ( - )., ( - )., ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos 1997-04-04 pagal preliminarių matavimų planą.

65Atsakovui B. G. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - )., ( - )., ( - ) (kadastro Nr. 7333/0003:115) suformuotas ir sklypo ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos atlikus kadastrinius matavimus.

66Ieškovė prašo teismą pripažinti negaliojančiais R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d. atliktus atsakovui B. G., a. k. ( - ) priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) k., ( - )., ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytą 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą.

67Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. balandžio 15d. nutarimu Nr. 534 „dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) su vėlesniais pakeitimais ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei patikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės).

68Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis, nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos arba atstatomi anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamam ar būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (Kadastro nuostatų 32.1.1 p.).

69Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas B. G., atėjęs pas ieškovę J. A. prašė pasirašyti Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, kaip pats atsakovas nurodė, kad greičiau galima būtų išsipirkti žemę. Ieškovė, atsakovui nurodžius, kad greta jos esančio ketinamo pirkti, B. G. dirbamo žemės sklypo ribos nepasikeitė, Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą 2010-04-23, pasirašė. Savininkų ir gretimų žemės naudotojų pastabų akte nėra (1 t., b. l. 45).

70Ieškinyje ieškovė nėra nurodžiusi įstatyminio pagrindo, kuriuo remiasi prašydama teismą pripažinti negaliojančiu minėtą ribų paženklinimo – parodymo aktą. Teismo posėdyje ji nurodė, kad pasitikėjo B. G., nepagalvojo, kad kas gali būti ne taip. Ieškovės atstovas nurodė, kad B. G. priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo metu, ieškovė turėjo daug asmeninių rūpesčių – slaugė savo neveiksnią sergančią motiną, gulinčią mirties patale, kuri 2010 m. mirė. Ieškovė buvo jos globėja. Be to, ji slaugė savo tėvą, kuris gana greitai buvo pripažintas neveiksniu, o jo globėja paskirta ieškovė. Dėl to ji turėjo ženkliai daugiau rūpesčių, nei turtiniai reikalai. Tad pasirašydama žemės sklypo ribų parodymų – paženklinimo aktą ji, pasitikėdama B. G., suklydo. B. G. neteisingai nurodė ieškovei, kad viskas bus taip kaip buvę, t. y. ribos bus nustatytos esamose vietose. Dėl nurodyto, žemės sklypo ribų parodymų – paženklinimo aktas kaip sandoris panaikintinas CK 1.90 str. bei 1.91 str. pagrindu, ko ir prašo teismą.

71Pagal CK 1.63 str. 1 d. sandoriai – tai asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Pagal CK 1.90 str.4 d. sutarties šalies veiksmai vertintini kaip suklydimas, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitomis sąlygomis.

72Ieškovė teisme nurodė, kad „nepagalvojo, kad kas gali būti ne taip“. Nurodė, kad su B. G. atneštu žemės sklypo ribų parodymų – paženklinimo aktu buvo „kažkoks planas“, bet ji jo nežiūrėjo. Tai leidžia spręsti, kad ieškovė pati buvo nepakankamai atidi ir rūpestinga, pasirašydama sklypo ribų parodymų - paženklinimo aktą. Atsakovas jai pateikė ir žemės klypo planą, tačiau jinai jo visai neapžiūrėjo. Teismas neturi pagrindo teigti, kad atsakovas nuslėpė informaciją apie žemės sklypo ribas, ar suteikė neteisingą, nes kaip nurodo ieškovė, jai buvo pateiktas ir ginčijamas aktas, ir žemės sklypo planas.

73Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-08-06 sprendimu civ. Byloje Nr. 2-6412-130/2009 ieškovės mama V. A. buvo pripažinta neveiksnia, ieškovė paskirta jos globėja (1 t., b. l. 140). V. A. mirė 2010-10-26 (mirties liudijimas, 1 t., b. l. 141). Teismas pripažįsta, kad neveiksnios mamos slaugymas ieškovei buvo rūpestis, tačiau nelaiko tai aplinkybe, atleidžiančia ieškovę nuo pareigos būti rūpestinga ir atidžia, sudarant sandorius, tai yra, pasirašant dokumentus, kurie sukuria tam tikras teises ir pareigas.

74Ieškovės tėvui M. A. slauga nustatyta nuo 2011-09-01, neveiksniu pripažintas 2012-06-14 Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-677-233/2012 (1 t., b. l. 143), t. y. jau po ginčijamo žemės sklypo ribų parodymų – paženklinimo akto pasirašymo.

75Esant nurodytam, ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu atsakovui priklausančio žemės sklypo un. Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, ribų paženklinimo-parodymo aktą, laikytinas nepagrįstu, tad atmestinas.

76Ieškovė reikalavimą pripažinti negaliojančiu R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytą atsakovo žemės sklypo un. Nr. 7333-0003-0115, 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą grindžia tuo, kad atlikti matavimai yra neteisingi ir prieštaraujantys ieškovės turimiems matavimams bei jų pagrindu yra neleistinai sumažintas ieškovei priklausantis žemės sklypas.

77Byloje nustatyta, kad B. G. pagal 2003-05-27 sudarytą Valstybinės žemės nuomos sutartį, Nr. 73-N0134, iš valstybės nuomojo 10,00 ha žemės sklypą, esantį ( - )., ( - )., kurio kadastro numeris: 7333/0003:115 (1 t., b. l. 97), (projektinis Nr. 3/63) pagal preliminarius matavimus. Sklypas V. G. nuomai iš valstybės buvo suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Panevėžio apskrities viršininko 2003-03-12 įsakymu Nr. Ž-890 (1 t., b.l.93). 2003-04-23 parengtas sklypo abrisas, kuriame pažymėtos sklypo ribomis (1 t., b.l.86). 2003-04-23 surašytame Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte (1 t., b. l.94), įrašyta, kad paženklinant žemės sklypo ribas gretimybėje su T. V. žeme, skl. Nr. 79, A. V. žeme skl. Nr. 132, panaudoti anksčiau įtvirtinti 4 riboženkliai, o gretimybėje su nepaskirta valstybine žeme naujai įtvirtinti 2 riboženkliai. Sklypo abrise minimi du nauji riboženkliai pažymėti skaičiais 6 ir 3.

78Iš nurodyto laikytina nustatytu, kad formuojant B. G. žemės sklypą, V. A. žemės sklypo ribos nekito.

79Iš pateikto B. G. žemės sklypo plano, parengto A. G., matyti, kad jame žemėtvarkos skyriaus vedėja I. S. 2003-05-09 patvirtino, kad žemės sklypo ribos atitinka ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Panevėžio apskrities viršininko 2003-03-12 įsakymu Nr. Ž-890 suprojektuotas ribas (1 t., b. l.85). Iš pateikto plano matyti, kad taškuose Nr. 4 ir Nr. 5 nurodytas sklypas Nr. 132, t. y. šiuo metu nuosavybės teise ieškovei priklausantis sklypas.

80Panevėžio apskrities viršininko 2008-10-06 įsakymo Nr. ( - ) „Dėl( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ 4.2.2. punktu ( - ) rajono žemėtvarkos skyriui buvo pavesta paženklinus suprojektuotus žemės, miško sklypus, parengti nuosavybės įteisinimo dokumentus sąraše Nr. 1 išvardintiems asmenims. Minėtame sąraše yra nurodytas ir B. G. (1 t., b. l. 76, 77-79).

81R. B. žemės darbų įmonės 2010 m. gegužės 27 d. paaiškinime „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2008-10-06 įsak. Nr. Ž-4193 4 eilutės, sklypų Nr. 85/1; Nr.68/2; Nr. 58/2; Nr. 63/3; Nr. 72/4; Nr.78/4; Nr. 71/4 įrašų patikslinimo“ nurodyta, kad atlikus žemės sklypo Nr. 63/3 kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis, naudojant tikslesnes už ankstesnių matavimų priemones, gautas 11,3274 ha plotas. Projekte įrašytas plotas 10,50 ha.

82Iš to seka, kad atsakovo nuomojamo žemės sklypo un. Nr. 7333-0003-0115 plotas pasikeitė dėl atliktų tikslesnių matavimų, o ne kaip teigia ieškovė, jos sklypo sąskaita. Kaip nurodyta virš minėtame paaiškinime, sklypas buvo matuojamas tomis pačiomis ribomis.

83Kaip nurodė teismo posėdyje R. B., matininko A. G. atliktų matavimų riboženkliai buvo išlikę.

84Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Rokiškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo Įsakymu 2010-10-05, Nr. Ž25-202, pakeistas B. G. žemės sklypo 63/3 plotas, nurodant kad jį sudaro 11, 3274 ha (2 t., b.l. 127).

85Kaip byloje nustatyta, R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d. atlikti atsakovui B. G., a. k. ( - ) priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - )., ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastriniai matavimai - žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas ir kadastro duomenų forma bei R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytas žemės sklypo planas buvo pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriui suderinimui. Nenustačius pažeidimų, B. G. žemės sklypo planas suderinimas 2010-10-11 (1 t., b.l.39-42). Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-11 Įsakymu Nr. Ž25-212, 1.3 punktu, patvirtintas žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypas ( - )., 11,3274 ha Nr. 63 (kasastro Nr. 7333/0003:115). Minėtas įsakymas nebuvo skundžiamas administracine tvarka. Jo ieškovė neginčija.

86Ieškovė nenurodo, kokius pažeidimus padarė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius, atlikdamas minėtų dokumentų suderinimo procedūrą. Ieškovė taip pat nenurodė, kokius norminius aktus pažeidė atsakovo R. B. žemėtvarkos darbų įmonė, atlikdama B. G. žemės sklypo kadastrinius matavimus, dėl ko jie turėtų būti pripažinti neteisėtais.

87Ieškovė vienu iš argumentų, kad B. G. sklypas buvo neteisingai matuotas, į jo sklypą įskaitant ir jai priklausančio skypo dalį, nurodė, kad riba jos ir B. G. sklypo nebuvo tiesi linija, o buvo “išlenkimas”, įeinantis į B. G. žemės sklypą.

88Liudytoja E. A. teisme nurodė, jog jai žinoma, kad jos uošvienei V. A. priklausančiame žemės sklype “buvo nelygumas, išsikišimas”. Su kieno žeme jis ribojosi, nežino.

89Liudytojas T. A. nurodė, kad jis dirbo mamos V. A., žemę. Žemės sklypo ribos buvo pažymėtos riboženkliais. Buvo pažymėta ir nuo B. G. dallies. Riba buvo pažymėta akmenimis, buvo “įkišti pagaliai”. Pats kalė – kokie penki kuolai buvo. Buvo netiesi linija.

90Tačiau minėtus ieškovės argumentus ir liudytojų paaiškinimus paneigia pateikta rašytinė bylos medžiaga. Iš ieškovės sklypo abriso (1 t., b. l. 91) ir laikino žemės sklypo plano, suderinto su žemėtvarkos tarnyba 1995-10-11 (2 t., b. l.27), nustatyta, kad sklypo Nr. 132 ribos yra tiesios linijos, jokie sklypo ribos su gretimu B. G. žemės sklypu “išlenkimai” neužfiksuoti.

91Žemės sklypo (ų) skiriamų privačiam ūkiui steigti arba nuomai, ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje akte 1995 m. gegužės mėnesio, nurodyta, kad V. A. žemės sklypo 132 ribas parodė ir pastatė 3 (tris) laikinus matavimo ženklus gretimybėje su (sklypai kiti nenurodyti). Matavimo ženklai nestatyti gretimybėse su I. I. žemė, nes ribos nustatytos anksčiau (1 t., b.l.92). Iš to seka, kad viso sklypą Nr. 132 žymi penki riboženkliai, tačiau visos jais pažymėtos sklypo ribos yra tiesios linijos.

92Ieškovė kaip pagrindą pripažinti negaliojančiais R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio( - ), ( - ) ( - ), unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastrinius matavimus nurodo tai, kad atsakovo užsakymu atlikti kadastriniai matavimai yra neteisingi ir prieštaraujantys ieškovės turimiems kadastriniams matavimams bei jų pagrindu yra neleistinai sumažintas ieškovei priklausantis žemės sklypas.

93Ieškovės žemės sklypo, esančio ( - )., ( - )., ( - )., kadastro Nr. 7333/0003:0051, kadastrinius matavimus atliko UAB „Turto invest“. Teismui ieškovė pateikė žemės sklypo K.Nr. ( - ) , kadastrinių matavimų bylą (2 t., b. l.14-34).

942015-10-28 UAB „Turto invest“ kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrių su prašymu suderinti žemės sklypo, kad. Nr. 7333/0003:51, kadastrinių matavimų bylą (2 t., b. l. 35).

95Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius surašė patikrinimo aktą, kuriame nurodė, kad pakeista kadastriniais matavimais paženklinta riba, plane nurodyta riboženkliais Nr. 9 - Nr. 3, ji kerta NT registre įregistruotą sklypą kadastro Nr. 7330/0003:115. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius nurodė, kad vadovaujantis CK 4.45 str. 1 d., ginčytinos privačių žemės sklypų ribos sprendžiamos teismine tvarka.

96Akte nurodyta, kad Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas, taip pat žemės sklypo kadastro duomenų bylą tikrinusio asmens atlikti kiti veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami teritorinio padalinio vadovui LR viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Kad ieškovė, nesutikdama su minėtu aktu, jį būtų skundusi įstatymo nustatyta tvarka, byloje duomenų nėra.

97Tai, kad atsakovo sklypo kadastriniai matavimai prieštarauja ieškovės sklypo turimiems matavimams, nėra pagrindas pripažinti atsakovo sklypo atlikus kadastrinius matavimus neteisingais.

98Pagal UAB „Turto invest“ žemės sklypo planą, ieškovės žemės sklypas su atsakovo B. G. žemės sklypu ribojasi taškuose, pažymėtuose „1“ (koordinatė X - 6209225.60; koordinatė Y -611332.99), „2“ (koordinatė X - 6209184.68; Y -611454:27) (2 t., b. l.38, 39).

99Kaip byloje nustatyta, riboženkliais Nr. 9 – Nr. 3 J. A. sudaryto žemės sklypo plano riba kerta Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sklypą, kadastro Nr. 7330/0003:115, tuo sumažindama atsakovo sklypo, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, plotą.

100Ieškovės teigimu, atsakovo sklypo atlikti matavimai sumažina jos turimą žemės sklypą iki 4.2104 ha. Kaip minėta, iki bylos iškėlimo teisme, ieškovės žemės sklypo kadastriniai matavimai nebuvo atlikti.

101Galiojančių Nuostatų 21 p. numato, kad žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas; žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis, naudojant tikslesnes už ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis, nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau vadinama - žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas Šio žemės sklypo ribas. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.

102Teismo posėdyje VĮ „Registrų centas“ atstovė D. K. paaiškino, kad yra sukurta programa, pagal kurią tikrinama žemės sklypo ploto leistina paklaida. Registruojant B. G. žemė sklypo ribas, buvo programiškai įvertintas leistinumas. Įvertintas ir gretimų žemės sklypų leistinumas. Registruojant B. G. žemės sklypo ribas, į nustatytą leistinumą buvo atsižvelgta. Jeigu būtų nustatyta neleistina ploto paklaida, būtų neregistravę dėl neleistinai sumažėjusio gretimo žemės sklypo ploto. Šiuo atveju viskas atitiko techninius reikalavimus pagal pažymėtą kadastro žemėlapį, atitiko leistinumo normas.

103Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. nustatyta, kad vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklipų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos, o už nustatytą žemės, miško sklypo ploto skirtumą, neviršijantį Vyriausybės nustatyto leistino matavimo tikslumo, valstybei arba privačios žemės savininkui nekompensuojamos.

104CK 4.45 str. 1 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Jeigu ribų nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ginčytino ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu suformuotas sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo.

105Kaip nustatyta byloje, atsakovo žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti nekeičiant sklypo ribų. Tad nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovė siekia sklypų ribas pakeisti, t. y. tarp šalių kilo ginčas dėl jų valdomų žemės sklypų ribos (gretimybės), ieškovei prašant nustatyti atsakovo sklypo ribas, atitinkamai pagal jos sklypo UAB „Turto invest” atliktus kadastrinius matavimus. Kaip teigia ieškovė, kadastriniai matavimai atlikti sklypo ribose, kurį faktiškai naudojo jos motina, vėliau sklypą jai, ieškovei, padovanojusi.

106Bylos nagrinėjimo eigoje iš Valstybės įmonės Registrų centro buvo išreikalauta kadastro žemėlapio ištrauka su ginčo sklypų istorija (3 t., b. l.2). Kaip paaiškino VĮ Registrų centro atstovė D. K., sklypas pažymėtas raudona linija, tai – istorinė linija. Mėlynos ribos – geodeziškai matuotini sklypai. Geltonos – preliminariai matuoti sklypai, dar neatlikti geodeziniai matavimai. 2010-10-26 B. G. sklypui buvo atlikti geodeziniai matavimai pagal planą. Buvo sudaryta nauja kadastrinių matavimų byla ir pažymėta, tada naikinami preliminarūs matavimai ir įbraižomi geodeziniai matavimai. B. G. pasislinko pagal kadastrinio matavimo ištraukos dalį, bet ar natūra pasislinko, pasakyti negali, nes natūra ne būtinai sutampa su kadastro žemėlapiu. Gal natūroje žmogus ir kitaip naudoja. Senieji planai, preliminariai matuoti, kurie buvo įbraižyti dar 1997 m., jie buvo braižomi digituojant projektus, digitavimo prietaisu. Buvo labai netikslūs planai, jie buvo pririšami prie digitavimo lentos, ir būdavo keičiamos tos ribos, suskaitmeninamos, jos nebūtinai turėjo atitikti natūrą, jos tiesiog buvo įbraižytos tokios, kokios nubraižytos ant projekto. Jos nebuvo koordinuojamos. Todėl jos gali būti netikslios, todėl ir daromi geodeziniai matavimai.

107Teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visetą sprendžia, kad atsakovo B. G. ginčo žemės sklypo kadastro duomenys buvo nustatyti ir įregistruoti laikantis įstatymų bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimų, tad ieškovės reikalavimas pripažinti R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytą atsakovo žemės sklypo un. Nr. 7333-0003-0115, 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą negaliojančiu, atmestinas.

108Atmetus ieškinį dėl pripažinimo negaliojančiais R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d. atliktus atsakovui B. G., a. k. ( - ) priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )., ( - )., ( - ) ., unikalus Nr. 7333-0003-0115, kadastro Nr. 7333/0003:115, kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010-10-26 sudarytą 2010-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą, netenkintinas ieškovės reikalavimas ir dėl ieškovės žemės sklypo ribų nustatymo.

109Patikslintą ieškinį atmetus, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

110Ieškovė pateikė prašymą priteisti jos naudai iš atsakovo B. G. bylinėjimosi išlaidas, iš viso: 1181 Eur, kurias sudaro 31 Eur žyminio mokesčio (1 t., b. l. 6) ir 1150 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti už teisines konsultacijas, procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą teisme (3 t., b. l. 30; 31-33). Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad šios bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos būtent iš atsakovo B. G., kadangi byla yra kilusi dėl jo neteisėtų veiksmų suklaidinant ieškovę ir pateikiant jai neteisingą informaciją apie būsimas šalių sklypų ribas, tuo piktnaudžiaujant ieškovės pasitikėjimu, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius, atsiradusius dėl jo veiksmų.

111Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

112Kadangi ieškovės patikslintas ieškinys atmestas, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

113Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 600 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: susipažinimas su bylai reikšmingais dokumentais, konsultavimas, patarimas, pagalba renkant dokumentus, atsiliepimas į ieškinį, atsiliepimai į patikslintus ieškinius, atstovavimas teisme (3 t., b. l. 34; 35-36). Prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – Rekomendacijos) nurodytų maksimalių dydžių, šios išlaidos laikytinos pagrįstomis ir būtinomis, todėl atmetus ieškovės patikslintą ieškinį, iš ieškovės atsakovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 600 Eur (CPK 93 str. 1 d.).

114Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 34,86 Eur. Kadangi ieškovės patikslintas ieškinys atmestas, iš ieškovės priteistina 34,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

115Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir remdamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263-265, 268 str. 5 d., 270 str., teismas

Nutarė

116Ieškovės J. A. patikslintą ieškinį atmesti.

117Priteisti iš ieškovės J. A., asmens kodas ( - ) 600 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovo B. G., asmens kodas ( - ) naudai.

118Priteisti iš ieškovės J. A., asmens kodas ( - ) 34,86 Eur (trisdešimt keturis eurus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

119Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB “Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660.

120Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė,... 2. Teismas... 3. Ieškovė patikslintame ieškinyje (2 t. b. l. 10-13) ir teismo posėdyje... 4. .. ( - )., ( - )., unikalus Nr. 7333-0003-0051, kadastro Nr. 7333/0003:51... 5. 2013 m. Valstybinėje įmonėje Valstybės žemės fondo Panevėžio... 6. Atsakovas B. G. VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir... 7. VĮ Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus... 8. Atsakovui priklausantis žemės sklypas buvo formuojamas jį perkant iš... 9. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad VĮ Valstybės žemės fondo... 10. Atsakovas B. G. kadastrinių matavimų atlikimo metu nedalyvavo ir jokių... 11. Kadastrinius matavimus atlikusiai įmonei UAB „Turto invest“ pateikus... 12. LR CK 4.45 str. 1 d. numatyta, kad jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl žemės sklypų ribų... 14. Remiantis UAB „Turto invest" atliktais kadastriniais matavimais, ieškovei... 15. Atsižvelgiant į ieškovės išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad atsakovas... 16. Kadangi atsakovo užsakymu atlikti kadastriniai matavimai yra neteisingi ir... 17. 2016-02-17 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad jos žemės... 18. B. G. 2010m. pavasarį pas ją atėjo su prašymu pasirašyti aktą dėl... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi LR CK 4.45 str., LR ( - )... 20. Atsakovas B. G. atsiliepime į patikslintą ieškinį ir teisme nurodė, kad... 21. Atsakovui nuosavybės teise priklauso 11,3274 ha žemės sklypas, unikalus Nr.... 22. Matininkui atlikus kadastrinius matavimus, buvo suformuota žemės sklypo... 23. 2010-04-23 žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas yra teisėtas,... 24. Ieškovės teigimu, R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010m. spalio 26d.... 25. Ieškovė kelia klausimą ne dėl žemės sklypo ribų nustatymo, bet ieškovei... 26. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant kaimyninių... 27. Iieškovė nuosavybės teise valdomam sklypui kadastrinius matavimus užsakė... 28. Ieškovė teigia, kad, atlikus kadastrinius matavimus, jai priklausančio... 29. Taip pat nurodė, kad jis iš valstybės nuomavosi ir dirbo žemės sklypą... 30. Prašo atmesti ieškovės patiklintą ieškinį, kaip nepagrįstą ir priteisti... 31. R.B. Ž. įmonė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje R. B. nurodė,... 32. 2010-04-26 jo įmonė atliko B. G. suprojektuoto pirkimui iš valstybės... 33. Atliekant B. G. suprojektuoto žemės sklypo proj. Nr. 63/3 kadastrinius... 34. Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo, planų rengimo, kadastro... 35. Minėtų taisyklių 11 punkte nurodyta, kad kadastriniai matavimai atliekami... 36. B. G. pirkimui iš valstybės žemės sklypas suprojektuotas teritorijų... 37. Ieškovė ieškinyje teigia, kad atsakovas B. G. nepagrįstai ginčija jai... 38. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 39. Atsakovas B. G. 2011 m. sausio 13 d. valstybinės žemės sklypo... 40. 2008 m. spalio 6 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-4193... 41. Matininkui atlikus kadastrinius matavimus ir suformavus žemės sklypo kadastro... 42. Iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo B. G.... 43. Ieškovė yra 4,65 ha ploto žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 7333/0003:51,... 44. Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriuje esamoje žemės tvarkymo... 45. Pažymi, kad UAB „Turto invest“ atliktų ieškovės žemės sklypo,... 46. Minėtoje byloje nėra duomenų, kad B. G., neatvykusiam į ieškovei... 47. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos į bylą įtraukta... 48. Patikrinus kadastro duomenų bylą ir suderinus žemės sklypo planą sekantis... 49. CK 4. 45 str. 1 d. numato, kad atvejais, kai sklypų savininkai nesutaria dėl... 50. Kilusio ginčo esmė yra ne žemės sklypo ribų nustatymas, bet ieškovei... 51. Ieškinyje teigiama, kad jei jos sklypas būtų pamatuotas pagal atsakovo B. G.... 52. Kadastro duomenų bylą bei sklypo planą rengusi UAB „Turto invest“... 53. Atsakovo B. G. žemės sklypo kadastro duomenys buvo nustatyti ir įregistruoti... 54. Ieškinį prašo atmesti.... 55. Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Registru centras atsiliepime į ieškinį... 56. Nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) 0 B. G., a. k. ( - ) nuo 2011-01-19... 57. Registruojant B. G. žemės sklypo ribas, buvo žiūrima, ar pasikeičia... 58. Trečiasis asmuo UAB “Turto invest” atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 59. Trečiasis asmuo J. V. atsiliepimo nepateikė. 2016-02-17 vykusio teismo... 60. Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atsiliepime į... 61. Ieškinys atmestinas.... 62. Ieškovei J. A. nuosavybės teisė į žemės sklypą un. Nr. 7333-0003-0051,... 63. Iš bylos duomenų žinoma, kad ieškovei sklypą padovanojo jos mama V. A..... 64. Varvarai A. P. apskrities valdytojo administracijos sprendimu 1995m. spalio... 65. Atsakovui B. G. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( -... 66. Ieškovė prašo teismą pripažinti negaliojančiais R. B. žemėtvarkos... 67. Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos... 68. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis, nustatomos ir riboženkliais... 69. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas B. G., atėjęs pas ieškovę J.... 70. Ieškinyje ieškovė nėra nurodžiusi įstatyminio pagrindo, kuriuo remiasi... 71. Pagal CK 1.63 str. 1 d. sandoriai – tai asmenų veiksmai, kuriais siekiama... 72. Ieškovė teisme nurodė, kad „nepagalvojo, kad kas gali būti ne taip“.... 73. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-08-06 sprendimu civ. Byloje Nr.... 74. Ieškovės tėvui M. A. slauga nustatyta nuo 2011-09-01, neveiksniu... 75. Esant nurodytam, ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu atsakovui... 76. Ieškovė reikalavimą pripažinti negaliojančiu R. B. žemėtvarkos darbų... 77. Byloje nustatyta, kad B. G. pagal 2003-05-27 sudarytą Valstybinės žemės... 78. Iš nurodyto laikytina nustatytu, kad formuojant B. G. žemės sklypą, V. A.... 79. Iš pateikto B. G. žemės sklypo plano, parengto A. G., matyti, kad jame... 80. Panevėžio apskrities viršininko 2008-10-06 įsakymo Nr. ( - ) „Dėl( - )... 81. R. B. žemės darbų įmonės 2010 m. gegužės 27 d. paaiškinime „Dėl... 82. Iš to seka, kad atsakovo nuomojamo žemės sklypo un. Nr. 7333-0003-0115... 83. Kaip nurodė teismo posėdyje R. B., matininko A. G. atliktų matavimų... 84. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Rokiškio... 85. Kaip byloje nustatyta, R. B. žemėtvarkos darbų įmonės 2010 m. spalio 26 d.... 86. Ieškovė nenurodo, kokius pažeidimus padarė Nacionalinės žemės tarnybos... 87. Ieškovė vienu iš argumentų, kad B. G. sklypas buvo neteisingai matuotas, į... 88. Liudytoja E. A. teisme nurodė, jog jai žinoma, kad jos uošvienei V. A.... 89. Liudytojas T. A. nurodė, kad jis dirbo mamos V. A., žemę. Žemės sklypo... 90. Tačiau minėtus ieškovės argumentus ir liudytojų paaiškinimus paneigia... 91. Žemės sklypo (ų) skiriamų privačiam ūkiui steigti arba nuomai, ribų... 92. Ieškovė kaip pagrindą pripažinti negaliojančiais R. B. žemėtvarkos... 93. Ieškovės žemės sklypo, esančio ( - )., ( - )., ( - )., kadastro Nr.... 94. 2015-10-28 UAB „Turto invest“ kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos... 95. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio... 96. Akte nurodyta, kad Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas, taip... 97. Tai, kad atsakovo sklypo kadastriniai matavimai prieštarauja ieškovės sklypo... 98. Pagal UAB „Turto invest“ žemės sklypo planą, ieškovės žemės sklypas... 99. Kaip byloje nustatyta, riboženkliais Nr. 9 – Nr. 3 J. A. sudaryto žemės... 100. Ieškovės teigimu, atsakovo sklypo atlikti matavimai sumažina jos turimą... 101. Galiojančių Nuostatų 21 p. numato, kad žemės sklypo ribos tarp ribų... 102. Teismo posėdyje VĮ „Registrų centas“ atstovė D. K. paaiškino, kad yra... 103. Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. nustatyta, kad vietovėje paženklintos... 104. CK 4.45 str. 1 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai sklypų savininkai nesutaria... 105. Kaip nustatyta byloje, atsakovo žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo... 106. Bylos nagrinėjimo eigoje iš Valstybės įmonės Registrų centro buvo... 107. Teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visetą... 108. Atmetus ieškinį dėl pripažinimo negaliojančiais R. B. žemėtvarkos darbų... 109. Patikslintą ieškinį atmetus, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88... 110. Ieškovė pateikė prašymą priteisti jos naudai iš atsakovo B. G.... 111. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 112. Kadangi ieškovės patikslintas ieškinys atmestas, jos patirtos bylinėjimosi... 113. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 600 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 114. Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 115. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir remdamasis Lietuvos Respublikos... 116. Ieškovės J. A. patikslintą ieškinį atmesti.... 117. Priteisti iš ieškovės J. A., asmens kodas ( - ) 600 Eur (šešis šimtus... 118. Priteisti iš ieškovės J. A., asmens kodas ( - ) 34,86 Eur (trisdešimt... 119. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM... 120. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...