Byla 2A-88/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Alseka Kaunas“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys ir priešieškinis patenkinti, civilinėje byloje Nr. 2-1216-173/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alseka Kaunas“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Alseka Kaunas“ priešieškinį dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Autokausta“ 2010-04-13 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ 90 762 Lt skolą, 2 286,05 Lt palūkanų ir 6 proc. dydžio procesines metines palūkanas.

6Ieškovas UAB ‚,Autokausta“ (rangovas), UAB „Wellman-Invesco“ (užsakovas) ir UAB „Provalda“ (valdytojas) 2009-02-02 sudarė trišalę statybos rangos sutartį Nr. 09-02/02 (toliau – trišalė sutartis). Šios trišalės sutarties pagrindu UAB ‚,Autokausta“ (rangovas) ir atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ (subrangovas) 2009-02-03 sudarė sutartį Nr. 081208-04M (toliau – Sutartis) (sutarties kaina 774 508,47 Lt), kuria subrangovas (atsakovas) įsipareigojo pagaminti bei statybos objekte sumontuoti langus, o rangovas (ieškovas) – juos priimti bei už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 7.1.11 punktu subrangovas įsipareigojo pagal rangovo pateiktas sąskaitas padengti visas išlaidas už apsaugą, elektros energiją, vandenį, komunalines paslaugas bei kitas papildomas statybvietės išlaidas. Šalys 2009-02-04 papildomu susitarimu prie Sutarties Nr. 081208-04M (toliau – papildomas susitarimas) pakeitė Sutarties 7.1.11 punktą, detalizavo nustatytą atsakovo atsiskaitymo už naudojimąsi statybviete su ieškovu tvarką ir nustatė, kad už laikotarpį nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01 atsakovas sumoka ieškovui 90 762 Lt (įskaitant PVM), mokėjimus atliekant už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos pagal rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.

7Ieškovas nurodė, kad 2009-12-29 ir 2009-12-30 atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras AK Nr. 043573 ir AK Nr. 046001 90 762 Lt sumai už naudojimąsi statybviete laikotarpiu nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

8Ieškovas teigė, kad atsakovas, vengdamas atsiskaityti, pažeidė esminį principą, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, laiku ir tinkamai.

9Atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ pareiškė priešieškinį, kurį vėliau patikslino (2 t., b. 1. 116, 143), prašydamas priteisti iš ieškovo UAB „Autokausta“ 306 645,85 Lt skolą, 7 772,14 Lt delspinigius ir procesines 6 proc. dydžio metines palūkanas.

10Nurodė, kad pagal Sutartį, kurios vykdymas buvo sustabdytas ieškovo iniciatyva, už laikotarpį nuo 2009-04-24 iki 2009-11-16 atliko darbų už 371 654,85 Lt, darbus ieškovas 2009-04-24, 2009-05-25, 2009-11-10 priėmė, pasirašė atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei sąskaitas, jokių pastabų nepareiškė. Teigė, kad Sutarties 4.9 punktu šalys susitarė, jog atsiskaityti Sutarties 4.2 punkte numatyta tvarka – per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros – ieškovas turės tik tada, jei bus gauti mokėjimai iš UAB „Wellman Ivesco“ ir UAB „Provalda“ pagal trišalę sutartį. Tačiau šių mokėjimų ieškovas iš trečiųjų asmenų negavo, todėl su atsakovu privalėjo atsiskaityti ne Sutartyje, bet CK 6.655 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka – po to, kai yra priimtas darbų rezultatas. Ieškovas jam yra sumokėjęs 65 000 Lt avansą, todėl yra skolingas 306 654,85 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal 2009-12-29 ir 2009-12-30 jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras AK Nr. 043573 ir AK Nr. 046001 jis turi sumokėti ieškovui 90 762 Lt, 2010-01-12 ir 2010-06-16 jis informavo ieškovą, jog įskaitė minėtą sumą (CK 6.130 str. 1 d.). Anot jo, paaiškėjus, kad jis neturėjo teisės įskaityti minėtos ieškovo skolos, laikė šiuos aktus niekiniais ir prašė priteisti iš ieškovo 306 654,85 Lt.

11Nurodė, kad jis nutraukė Sutartį nuo 2010-12-27, nes jos vykdymas buvo sustabdytas neribotam laikui, ieškovas iki Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino 2009-12-18 bei metus po to neįsigijo iš atsakovo jokių prekių ir darbų, t. y. atsakovas iš Sutarties negavo to, ko tikėjosi.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. sprendimu patenkino ieškinį ir priešieškinį – priteisė ieškovui UAB „Autokausta“ iš atsakovo UAB „Alseka Kaunas“ 90 762 Lt skolą ir 2 286,05 Lt palūkanų, procesines 6 proc. dydžio palūkanas nuo 2010-04-16 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 3 176,25 Lt advokato pagalbos išlaidų; priteisė atsakovui UAB „Alseka Kaunas“ iš ieškovo UAB „Autokausta“ 306 645,85 Lt skolą ir 7 772,14 Lt delspinigių, procesines 6 proc. dydžio palūkanas nuo 2010-06-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Priteisė valstybei iš atsakovo UAB „Alseka Kaunas“ 5 944 Lt žyminio mokesčio, o iš abiejų šalių – po 40,36 Lt pašto išlaidų.

14Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nustatė, kad 2009-02-04 papildomu susitarimu prie Sutarties, šalys be išlygų susitarė, jog už naudojimąsi statybviete konkrečiu laikotarpiu nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01 subrangovas (atsakovas) sumokės rangovui (ieškovui) konkrečią pinigų sumą 90 762 Lt (su PVM). Remdamasis tuo, bei liudytojo atsakovo darbuotojo R. J. parodymais, teismas konstatavo, kad minėtu laikotarpiu atsakovas dirbo statybvietėje, todėl privalo tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartinius įsipareigojimus – sumokėti sutartą pinigų sumą, įstatymines ir procesines palūkanas (CK 6.37, 6.210 str.).

15Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nustatė, kad pagal Sutartį rangovas turėjo pareigą atlikti mokėjimus subrangovui Sutarties 4 skirsnyje nustatyta tvarka tik su sąlyga, jei tinkamai ir laiku gauti mokėjimai pagal 2009-02-02 trišalę statybos rangos sutartį. Taip pat nustatė, kad pagal minėtą trišalę statybos rangos sutartį užsakovas UAB „Wellman-Invesco“ laiku neatsiskaitė su ieškovu, todėl šis kreipėsi į teismą, o teisme buvo patvirtinta ieškovo ir UAB „Wellman-Invesco“ taikos sutartis, kuria pastarasis pripažino 2 170 134,26 Lt skolą ieškovui. Pažymėjo, kad visi darbai nebuvo atlikti dėl ieškovo veiksmų. Remdamasis tuo, teismas atmetė ieškovo atsikirtimus į ieškinį, kad UAB „Wellman-Invesco“ yra su juo neatsiskaitęs, todėl jis neprivalo vykdyti sutartinių įsipareigojimų subrangovui bei konstatavo, kad ieškovas privalo atsiskaityti su atsakovu už tinkamai ir laiku atliktus ir priimtus darbus (CK 6.655, 6.656 str.). Dėl to priteisė atsakovui iš ieškovo 306 654,85 Lt skolą, sutartinius delspinigius ir procesines palūkanas (Sutarties 10.1 p., CK 6.210 str. 2 d.).

16III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Autokausta“ prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas atsakovo UAB „Alseka Kaunas“ priešieškinis ir priimti naują sprendimą, kuriuo priešieškinis būtų atmestas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, o padarytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių (CPK 12, 176, 178, 182, 185 str. 365 str. 1 d., 330, 331 str.). Tai yra 2009-02-03 Sutartimi šalys susitarė, kad rangovas turi pareigą atlikti mokėjimus subrangovui 4 skirsnyje nustatyta tvarka tik su sąlyga, jeigu yra tinkamai ir laiku gauti mokėjimai pagal 2009-02-02 trišalę sutartį. Taip pat šioje 2009-02-03 Sutartyje yra nurodyta, kad šalys yra išsamiai susipažinę su trišalės sutarties sąlygomis, įskaitant apmokėjimą, sutartinės atsakomybės bei garantines sąlygas. Taigi ieškovui (rangovui) pareiga sumokėti subrangovui būtų atsiradusi tik tuomet, jei laiku būtų gauti mokėjimai iš trečiųjų asmenų pagal 2009-02-02 trišalę sutartį, tačiau tretieji asmenys su ieškovu neatsiskaitė. Nors teismas 2010-09-09 patvirtino jo (ieškovo) ir UAB „Wellman Ivesco“ sudarytą taikos sutartį, kuria pastarasis pripažino 2 170 134,26 Lt skolą, tačiau iki šiol pinigų nesumokėjo. Dėl to yra akivaizdu, kad jis (ieškovas) neturi pareigos atsiskaityti su subrangovu (atsakovu).
  2. Teismo sprendimas yra nemotyvuotas ir nesuprantamas, nes iš jo nėra aišku, kuo remiantis nuspręsta, kad rangovas privalo sumokėti subrangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau termino (CPK 270 str.).
  3. Teismas neatsižvelgė į CK 6.156 straipsnyje įtvirtintą sutarties laisvės principą.
  4. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.193-6.195 straipsnių nuostatas, nesivadovavo CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais principais bei neišsiaiškino tikrųjų Sutarties šalių ketinimų ir valios.

18Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Teismas netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas. Tai yra atsakovas, sudarydamas papildomą susitarimą prie Sutarties, pagrįstai tikėjosi, kad Sutartis bus įvykdyta, t. y. jis atliks visus sutartus darbus ir gaus visą Sutarties 774 508,47 Lt kainą. Tačiau ne nuo jo priklausančių priežasčių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, o atlikti darbai sudaro 371 654,85 Lt. Dėl to teismas turėjo konstatuoti pasikeitusią šalių pusiausvyrą, taikyti CK 6.204 straipsnį ir sumažinti prašomą iš jo priteisti 90 672 Lt sumą už naudojimąsi statybviete iki faktiškai patirtų statybvietės priežiūros išlaidų.

202. Teismas neįvertino, kad papildomame susitarime nurodyti 90 762 Lt už naudojimąsi statybviete turėjo būti sumokėti ieškovui tik tuo atveju, jei Sutartis būtų pilnai įvykdyta. Tą patvirtina ieškovo tik 2009-12-29 ir 2009-12-30 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros už laikotarpį nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01.

21Atsiliepimu ieškovas UAB „Autokausta“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

221. Sutarties šalys 2009-02-04 papildomu susitarimu susitarė, kad laikotarpiu nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01 subrangovas (atsakovas) sumoka rangovui (ieškovui) 90 762 Lt už naudojimąsi statybviete. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas turi jam sumokėti nurodytą pinigų sumą (CK 6.189 str.).

232. Apelianto nurodyti argumentai, jog jis tikėjosi, kad Sutartis bus įvykdyta pilna apimtimi, yra teisiškai nereikšmingi, nes papildomu susitarimu atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už konkretų laikotarpį nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo. Pažymėtina, kad Sutartimi ir papildomu susitarimu yra susitarta dėl skirtingų objektų ir vienos sutarties ar susitarimo įvykdymas ar neįvykdymas negali turėti įtakos kitos sutarties ar susitarimo. Apeliantas statybvietėje praleido visą laiką, numatytą papildomame susitarime, todėl jis privalo sumokėti sulygtą kainą.

243. Apelianto argumentai dėl CK 6.204 straipsnio 2 dalies taikymo yra nepagrįsti. Apeliantas siekia sumažinti susitarimo kainą, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011, pasisakydamas dėl minėtos teisės normos taikymo, yra išaiškinęs, kad sutarties kaina net ir atsižvelgiant į tai, jog ji nėra labai palanki vienai iš šalių, savaime nereiškia, jog yra pažeista sutartinių prievolių pusiausvyra. Toks pažeidimas būtų tik nustačius, jog prievolių vykdymo pagal sutartį pasikeitimas yra esminis – arba iš esmės padidėja sutarties kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas. Aplinkybė, kad rangos sutartis nebuvo įvykdyta visa apimtimi ir dėl to atsakovas negavo visos sutartinės kainos nereiškia, kad buvo pažeista šalių sutartinių prievolių pusiausvyra papildomame susitarime dėl mokėjimo už naudojimąsi statybviete.

25Atsiliepimu atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

261. Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas yra tinkamai atlikęs darbų už 306 654,85 Lt, kuriuos ieškovas priėmė, tačiau neatsiskaitė.

272. Teismas, patenkindamas priešieškinį, nepažeidė teismų praktikos, aiškindamas Sutarties 4.9 punktą, numatantį šalių atsiskaitymą, nustatė tikruosius šalių ketinimus, įvertino Sutarties pobūdį ir ja keliamus tikslus, pritaikė protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Jis nebūtų pasirašęs su ieškovu Sutarties, jei ieškovo prievolė atsiskaityti su juo už atliktus darbus priklausytų nuo tam tikros sąlygos, kuri gali ir neįvykti (šiuo atveju, kad UAB „Wellman-Invesco“ neatsiskaitys su ieškovu). Taigi teismas teisingai nusprendė, kad neįvykus Sutarties 4.9 punkto sąlygai, Sutarties 4 skirsnyje nustatyta tvarka neįsigaliojo, todėl ieškovas turi pareigą atsiskaityti pagal CK nuostatas.

283. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Jo motyvuojamoje dalyje išsamiai pasisakyta dėl pagrindinių ginčo aspektų.

294. Apeliantas be pagrindo teigia, jog teismas nesivadovavo sutarties laisvės principu. Pagal teismų praktiką šis principas apima šalių laisvę savarankiškai nustatyti sutarties turinį, išskyrus atvejus, kai tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, lygiateisiškumo, sąžiningumo, protingumo principai. Kartu šis principas nėra absoliutus. Dėl to Sutarties 4.9 punktas aiškintinas taip, jog nebūtų paneigta atsakovo teisė gauti atlyginimą už atliktus ir ieškovo priimtus darbus.

305. Atsakovas vienašališkai nuo 2010-12-27 nutraukė Sutartį pagal 11.5.1 punktą dėl ieškovo kaltės, todėl ieškovui atsirado pareiga atlyginti už kokybiškai atliktus darbus, gautas prekes bei įrengimus (Sutarties pagal 11.6 p., CK 6.217 str. 5 d.).

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Kaip yra žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

33Dėl ieškovo UAB ,,Autokausta“ apeliacinio skundo

34Nagrinėdama ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu teiginio, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas priešieškinį, netinkamai įvertino 2009-02-03 sutarties nuostatas, numatančias, kad jam, kaip rangovui, pareiga sumokėti atsakovui (subrangovui) būtų atsiradusi tik tuomet, jei laiku su juo būtų atsiskaitę tretieji asmenys – užsakovas ar valdytojas pagal 2009-02-02 trišalę sutartį. Pažymėtina, kad ieškovo atsiskaitymo su atsakovu tvarka numatyta sutarties 4 skirsnyje, kurio 4.2 punktu šalys susitarė, kad už faktiškai pagamintus ir atliktus darbus ieškovas atsakovui sumoka per 30 dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovas atsakovo atliktų darbų kiekio ir kokybės neginčijo, atsakovo atliktus darbus priėmė, taip pat byloje neginčijama, kad ieškovas atsakovui sumokėjo 65 000 Lt avansą, o likusios 306 654,85 Lt sumos nesumokėjo. Įvertinęs nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis CK 6 655, 6.656 straipsniais, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad yra pagrindas atsakovui iš ieškovo priteisti 306 654,86 Lt už atliktus darbus. Skirtingai nei nurodo apeliantas, Sutarties 4.9 punkte įtvirtinta sąlyga, jog ieškovas su atsakovu atsiskaitys tik su sąlyga, jei ieškovas gaus atsiskaitymus iš trečiųjų asmenų, nepaneigia teismo padarytos išvados. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad sutarčių laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra nusistatyti tarpusavio teises ir pareigas, tačiau pažymėtina, kad sutartis negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Įvertinus Sutarties turinį, matyti, jog atsakovo teisė gauti atlyginimą už atliktus darbus siejama su trečiųjų asmenų valia, tuo tarpu atsakovas neįgyja jokių reikalavimo teisių į minėtus trečiuosius asmenis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad tokiais atvejais rangovas, neatsiskaitydamas su subrangovu, negali remtis aplinkybe, kad su juo neatsiskaito užsakovas ar kitas asmuo (nagrinėjamu atveju – valdytojas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-526/2012). Pagal kasacinį teismą Sutarties 4.9 punkte įtvirtinta atidedamoji sąlyga pažeidžia imperatyvų reikalavimą apibrėžti terminą įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti, todėl minėta Sutarties sąlyga ex officio pripažįstama negaliojančia ab initio (CK 1.117 str. 2 d., 1.80 str.).

35Be to, byloje esantys duomenys patvirtina, jog Kauno apygardos teismo nutartimi buvo patvirtina taikos sutartis tarp ieškovo ir užsakovo UAB ,,Wellman-Invesco“, kuria, be kitų įsipareigojimų, patvirtinta ir užsakovo skola ieškovui pagal minimą trišalę statybos rangos sutartį. Šia taikos sutartimi patvirtinta ieškovo reikalavimo teisė į užsakovą, todėl neturi teisinės reikšmės apeliacinio skundo argumentas, kad užsakovas su juo (ieškovu) iki šiol faktiškai nėra atsiskaitęs.

36Pažymėtina, jog pagal bylos medžiagą atsakovas, vadovaudamasis sutarties 11.5.1 punktu, Sutartį yra vienašališkai nutraukęs (2 t., b. l. 128). Šalys sutartimi buvo susitarusios dėl 774 508,47 Lt vertės darbų (sutarties 3.1 p.) atlikimo iki 2009-12-18 (sutarties 5.1 p.), atsakovas pilna apimtimi jų negalėjo atlikti dėl ieškovo kaltės, todėl ir šiuo pagrindu ieškovui yra atsiradusi prievolė visiškai atsiskaityti su atsakovu (Sutarties 11.6 p.).

37Dėl nurodytų aplinkybių, pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ priešieškinį ir priteisė jam iš ieškovo UAB „Autokausta“ 306 654,85 Lt už atliktus darbus (Sutarties 4.2 p., 11.6 p., CK 6.655 str., 6.656 str.).

38Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmeta apelianto ieškovo UAB „Autokausta“ teiginį, kad teismas, priimdamas sprendimą, jo nemotyvavo. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, tenkindamas priešieškinį, teismas nurodė, kad įstatymas nedraudžia numatyti tokią atsiskaitymo tvarką, kuri numatyta sutarties 4.9 punkte, kartu pažymėdamas, kad šalys turi vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, todėl atsakovui negalint pabaigti darbų dėl ieškovo kaltės ir ieškovui priėmus atliktų darbų rezultatą, vadovaujantis CK 6.655, 6.656 straipsniais yra teisinis pagrindas priteisti iš jo atsakovui už atliktus darbus. Be to, kaip jau buvo minėta, Sutarties 4.9 sąlyga pripažįstama niekine, kaip prieštaraujanti imperatyvioms teisės normoms, todėl ir šiuo pagrindu ja negalima remtis. Taigi pripažinus, kad teismas teisingai išsprendė bylą, net jei ir būtų padarytas procesinių normų pažeidimas, šis faktas nesudarytų pagrindo naikinti iš esmės teisingą bei pagrįstą teismo sprendimą (CPK 329 str. 1 d.).

39Pasisakydama dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš ieškovo atsakovui priteista 7 772,14 Lt delspinigių, teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas ieškovas UAB „Autokausta“, prašydamas panaikinti visą teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ priešieškinis, skunde atskirai dėl šių delspinigių priteisimo nenurodė jokių argumentų (faktinio pagrindo) – neteigė, jog jie per dideli, neteisingai suskaičiuoti, etc. Antra, konstatavus, jog teismas teisingai sprendė, kad atsakovas pagrindė savo priešieškinio reikalavimą, tiek dėl ieškovo prievolės sumokėti už darbą, tiek dėl jos dydžio – teisingai yra nuspręsta taip pat ir dėl sutartinių delspinigių (CPK 185 str., CK 6.38 str. 1 d.).

40Dėl atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ apeliacinio skundo

41Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, nurodė, jog papildomu susitarimu šalys susitarė dėl fiksuotos 90 762 Lt sumos už naudojimąsi statybviete laikotarpiu nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01, todėl nustatęs, jog atsakovas šiuo laikotarpiu statybvietėje dirbo, sprendė, jog nėra pagrindo mažinti ieškovo prašomą priteisti sumą iki jo panaudotų paslaugų (elektros energija). Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ argumentais ir naikinti šią teismo sprendimo dalį.

42Kaip minėta, trišalėje sutartyje, kurios pagrindu tarp šalių sudaryta Sutartis, ieškovas UAB „Autokausta“ įsipareigojo apmokėti visas išlaidas už elektros energiją bei kitus energijos resursus, vandenį ir kitas komunalines išlaidas, kurias jis faktiškai sunaudos statybvietėje savo darbų vykdymui pagal jam pateiktas PVM sąskaitas faktūras (trišalės sutarties 5.2.4 p.). Ši sutarties nuostata buvo perkelta į ieškovo ir atsakovo sudarytą Sutartį (Sutarties 7.1.11 p.). Papildomas susitarimas, kurį ieškovas ir atsakovas sudarė kitą dieną po Sutarties sudarymo, yra skirtas vien tik Sutarties 7.1.11 punkto pakeitimui. Būtent šiame susitarime šalys sulygo kitokią atsiskaitymo už naudojimąsi statybviete tvarką. Taigi susitarime, kurį pasirašė tie patys asmenys kaip ir Sutartį, nustatyta, jog už naudojimąsi statybviete laikotarpiu nuo 2009-02-04 iki 2009-06-01 atsakovas sumoka ieškovui 90 762 Lt (susitarimo 7.1.11.1 p.); už naudojimąsi statybviete laikotarpiu nuo 2009-06-01 atsakovas moka ieškovui pagal užsakovo ar trečiųjų asmenų ieškovui pateiktas sąskaitas, susijusias su statybvietės eksploatavimu, priežiūra (susitarimo 7.1.11.2 p.); už statybvietei teikiamą apsaugą, vandenį, elektrą ir kitas komunalines paslaugas atsakovas moka ieškovui pagal faktiškai sunaudotus kiekius pagal ieškovo pateikiamas sąskaitas, su kuriomis atsakovas yra susipažinęs ir juos patvirtina (susitarimo 7.1.11.3 p.).

43Atsakovo teigimu, susitarimo 7.1.11.1 punkto sąlyga, numatanti konkrečios sumos mokėjimą už 2009 m. vasario – birželio mėnesius, reiškia, kad priklausanti mokėti fiksuota 90 762 Lt suma nustatyta kaip maksimalus mokestis ieškovui už statybvietės eksploatavimo išlaidas, kurį sudaro mokestis už faktiškai atsakovui suteiktas paslaugas. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad, sutikdamas dėl 90 762 Lt išlaidų atlyginimo, pagrįstai tikėjosi jog per visą sutartyje numatytą terminą jis turės galimybę atlikti visus sutartyje numatytus darbus už 774 508,47 Lt, būtent tuo remiantis buvo nustatyta tokia suma. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad šalys, sudarydamos vieną ar kitą sandorį, siekdamos ekonominės naudos, remiasi tam tikrais motyvais bei laisvos tiek, kiek šie sandoriai neprieštarauja viešajam interesui bei imperatyvioms teisės normoms (6.156 str.). Tačiau pasirašydami tokį sandorį asmenys, tuo labiau juridinių asmenų vadovai (atstovai), privalo užtikrinti, jog jo sąlygos būtų suformuluotos aiškiai ir vienareikšmiai. Be to, atsakovas neteigia, kad papildomas susitarimas būtų sudarytas dėl suklydimo ar apgaulės ir nereikalauja dėl to jį pripažinti negaliojančiu (CK 1.90 - 1.91 str.). Jo teigimu, teismas savo iniciatyva turėjo pakeisti papildomo susitarimo 7.1.11.1 punkte nustatytą sąlygą, sumažindamas jame nurodytą kainą dėl pasikeitusios situacijos (CK 6.204 str.). Nagrinėjamas ginčas yra kilęs tarp privačių juridinių asmenų – beje, pagal bylos medžiagą atsakovas UAB ,,Alseka Kaunas“ yra įregistruotas 2001 m., tarpe kita ko, besiverčiantis statybos darbais, – dėl komercinių santykių, kilusių iš statybos rangos sutarties ir jos netinkamo vykdymo pasekmių, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad jis nėra susijęs su viešuoju interesu. Atsakovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu nebuvo pareiškęs reikalavimo pakeisti susitarimo sąlygas, todėl, priešingai, nei teigiama, teismas neturėjo pagrindo išeiti už priešieškinio ribų.

44Kartu teisėjų kolegija laiko, jog yra tikslinga pasisakyti dėl kitų apelianto UAB ,,Alseka Kaunas“ argumentų, susijusių su minėto susitarimo nuostatų taikymu. Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir mokėjimo dokumentų matyti, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2009 m. birželio mėn. už statybvietės eksploatavimo išlaidas mokėjo minėtų paslaugų teikimo įmonėms; už eksploatacinių paslaugų teikimą į šį objektą sumokėjo 86 166,08 Lt. Pagal jo paaiškinimus, dalį paslaugų – teritorijos tvarkymas, vandens tiekimas, šiukšlių vežimas, teikė savo sąskaita ir pajėgumais; ginčo laikotarpiu (2009 m. vasario – 2009 m. birželio mėn.) nei pats ieškovas, nei kiti subrangovai šia statybviete nesinaudojo (3 t., b. l. 18-19, 20-49). Atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ iniciatyva teismo apklaustas liudytoju jo darbų vykdytojas R. J. aiškino, kad jam nežinoma, kodėl atsakovas sutiko pasirašyti įsipareigojimą dėl 90 762 Lt išlaidų atlyginimo, kad be jų statybos aikštelėje dirbo taip pat ir UAB ,,Mikrovisata“, UAB ,,Veda“ ir kt. (b. l. 71-76). Pagal bylos medžiagą, atsakovas, siekdamas patvirtinti savo teiginius 2011-04-27 reiškė prašymą dėl atitinkamų įrodymų išreikalavimo iš ieškovo, tačiau sutiko, kad byla būtų nagrinėjama be šių įrodymų, tokie prašymai nėra pateikti ir apeliaciniam teismui, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija (CPK 320 str., 12 str., 13 str., 42 str. 1 d., 5 d.). Apelianto argumentas, kad ieškovas minimu laikotarpiu jam neteikė PVM sąskaitų faktūrų, pats savaime nepaneigia šio reikalavimo pagrįstumo (CPK 178 str.).

45Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovo UAB ,,Autokausta“ ir atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ apeliaciniai skundai atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

46Atmetus ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidos, kurias šalys patyrė apeliacinės instancijos teisme, nepaskirstomos (CPK 93 str., 302 str.).

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Autokausta“ 2010-04-13 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Ieškovas UAB ‚,Autokausta“ (rangovas), UAB „Wellman-Invesco“... 7. Ieškovas nurodė, kad 2009-12-29 ir 2009-12-30 atsakovui pateikė PVM... 8. Ieškovas teigė, kad atsakovas, vengdamas atsiskaityti, pažeidė esminį... 9. Atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ pareiškė priešieškinį, kurį vėliau... 10. Nurodė, kad pagal Sutartį, kurios vykdymas buvo sustabdytas ieškovo... 11. Nurodė, kad jis nutraukė Sutartį nuo 2010-12-27, nes jos vykdymas buvo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. sprendimu patenkino ieškinį... 14. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nustatė, kad... 15. Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nustatė,... 16. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Autokausta“ prašo panaikinti teismo... 18. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ prašo panaikinti teismo... 19. 1. Teismas netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas. Tai yra... 20. 2. Teismas neįvertino, kad papildomame susitarime nurodyti 90 762 Lt už... 21. Atsiliepimu ieškovas UAB „Autokausta“ prašo atsakovo apeliacinį skundą... 22. 1. Sutarties šalys 2009-02-04 papildomu susitarimu susitarė, kad laikotarpiu... 23. 2. Apelianto nurodyti argumentai, jog jis tikėjosi, kad Sutartis bus įvykdyta... 24. 3. Apelianto argumentai dėl CK 6.204 straipsnio 2 dalies taikymo yra... 25. Atsiliepimu atsakovas UAB „Alseka Kaunas“ prašo ieškovo apeliacinį... 26. 1. Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas yra tinkamai atlikęs darbų už... 27. 2. Teismas, patenkindamas priešieškinį, nepažeidė teismų praktikos,... 28. 3. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo... 29. 4. Apeliantas be pagrindo teigia, jog teismas nesivadovavo sutarties laisvės... 30. 5. Atsakovas vienašališkai nuo 2010-12-27 nutraukė Sutartį pagal 11.5.1... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Kaip yra žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 33. Dėl ieškovo UAB ,,Autokausta“ apeliacinio skundo... 34. Nagrinėdama ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 35. Be to, byloje esantys duomenys patvirtina, jog Kauno apygardos teismo nutartimi... 36. Pažymėtina, jog pagal bylos medžiagą atsakovas, vadovaudamasis sutarties... 37. Dėl nurodytų aplinkybių, pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas... 38. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmeta apelianto ieškovo UAB... 39. Pasisakydama dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš ieškovo atsakovui... 40. Dėl atsakovo UAB ,,Alseka Kaunas“ apeliacinio skundo... 41. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, nurodė, jog papildomu... 42. Kaip minėta, trišalėje sutartyje, kurios pagrindu tarp šalių sudaryta... 43. Atsakovo teigimu, susitarimo 7.1.11.1 punkto sąlyga, numatanti konkrečios... 44. Kartu teisėjų kolegija laiko, jog yra tikslinga pasisakyti dėl kitų... 45. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovo UAB ,,Autokausta“ ir atsakovo UAB... 46. Atmetus ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidos,... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 48. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą....