Byla B2-3100-109/2010

1Kauno apygardos teismo teiseja Birute Bobrel, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios akcines bendroves „Inkaso“ pareiškima del bankroto bylos iškelimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gaseda‘ ir n u s t a t e :

2Pareiškejas UAB „Inkaso“ 2010 m. rugpjucio 26 d. kreipesi i Kauno apygardos teisma su pareiškimu, prašydamas iškelti UAB „Gaseda“ bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirti uždaraja akcine bendrove „Paltaja“. Pareiškime nurode, kad yra UAB „Gaseda“ kreditorius, kadangi pereme UAB „Barduva“ reikalavimo teise i skolininko UAB „Gaseda“ 16 790,79 Lt skola ir UAB „Dahlgera“ reikalavimo teise i UAB „Gaseda“ 11 789,15 Lt skola. Šias aplinkybes patvirtina 2009-08-31 teismo isakymas civilineje byloje Nr. L2-14803-726/2009, reikalavimo perleidimo sutartis Nr. IN/BAR/10/03/29, 2009-03-18 teismo isakymas civilineje byloje Nr. L2-5816-821/2009, reikalavimo perleidimo sutartis Nr. INK/DAH/10/03/24. Šios sumos UAB „Gaseda“ nera sumokejusi, nors jos mokejimo terminai sueje, 2010-03-29, 2010-4-01 pranešimais atsakovas buvo paragintas susimoketi skola bei ispetas apie bankroto bylos iškelima.

32010 m. spalio 20 d. atsakovas UAB „Gaseda“ pateike teismui savo turtine padeti pagrindžiancius dokumentus bei pateiktame atsiliepime i ieškini del bankroto bylos iškelimo nurode, jog nesutinka su pareiškimu del bankroto bylos iškelimo.

4Bankroto byla atsisakytina iškelti. Imones bankroto procese siekiama dvieju tikslu – tiek ginti imones kreditoriu teises, kuo greiciau patenkinant ju pagristus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), tiek ir atkurti nemokios imones mokuma, išlaisvinti ja nuo skolu ir suteikti galimybe vykdyti versla toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina ju finansines padeties; dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todel bankroto proceduros turetu buti pradedamos tik imonems, kurios akivaizdžiai negali vykdyti isipareigojimu kreditoriams ir kai išanalizavus visus irodymus, teismui nelieka abejoniu del imones nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1012/2008). Del šios priežasties, prieš pradedant bankroto procesa, t. y. prieš iškeliant bankroto byla, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrove iš tiesu yra nemoki ir nebegales vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinu finansiniu sunkumu, kurie gali buti išspresti išsaugant bendrove, kaip veikianti rinkos dalyvi.

5Imoniu bankroto istatymo (toliau – IBI) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad imonei bankroto byla iškeliama, jeigu

Nustatė

6ma, kad imone yra nemoki arba imone veluoja išmoketi darbuotojui (darbuotojams) atlyginima; pagal IBI 9 straipsnio 5 dalies 2 punkta imonei bankroto byla iškeliama, jeigu ma, kad imone viešai paskelbe arba kitaip praneše kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo isipareigojimu. IBI 9 straipsnio 5 dalyje nurodytu bankroto bylos iškelimo pagrindu sarašas yra baigtinis.

7Ieškini del bankroto bylos iškelimo ieškovas pateike kaip kreditorius, kuriam atsakovas yra skolingas už suteiktas paslaugas ar prekes (Imoniu bankroto istatymo 3 straipsnio 7 punktas), todel šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto byla faktinis pagrindas – imones nemokumas.

8Pareiškejas neprašo bankroto bylos iškelti IBI 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, duomenu apie tai, kad atsakovas veluotu išmoketi darbo užmokesti darbuotojams, byloje nera, todel placiau šis aspektas nenagrinetinas. Duomenu apie tai, kad UAB „Gaseda“ butu viešai paskelbusi, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo isipareigojimu, byloje taip pat nera. Šiuo atveju aplinkybe, jog atsakovas iki šiol neatsiskaite su ieškovu, nevertintina atsakovo pranešimu IBI 9 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme.

9Sprendžiant bankroto bylos UAB „Gaseda“ iškelimo klausima, belieka nustatyti, ar imone yra moki. Pagal IBI 2 straipsnio 8 dali imones nemokumu laikoma tokia imones busena, kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes. Pagal teismui pateikta 2009 m. gruodžio 31 d. balansa matyti, kad imones bendra turto verte sudaro 782 534 Lt, tame tarpe ilgalaikis materialus turtas – 354 044 Lt, atsargos, išankstiniai apmokejimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 392 810 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 32 817 Lt, pinigines lešos – 2863 Lt, o imones moketinos sumos ir isipareigojimai iš viso – 1 444 225 Lt, kuriuos sudaro po vieneriu metu moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai - 1 240 471 Lt, per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai – 203 754 Lt. 2009 m. gruodžio 31 d. imones pelno (nuostoliu) ataskaita rodo, kad 2009 metais imone patyre 1132 773 Lt nuostoli. Iš 2010 m. rugsejo 30 d. balanso matyti, kad imones bendra turto verte 2010 m. rugsejo 30 dienai sudaro 766 560 Lt, tame tarpe ilgalaikis materialus turtas – 345 110 Lt, atsargos, išankstiniai apmokejimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 405 429 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 16 001 Lt, pinigines lešos – 20 Lt, o imones moketinos sumos ir isipareigojimai iš viso – 1 436 334 Lt, kuriuos sudaro po vieneriu metu moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai – 1 224 228 Lt, per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai – 212 106 Lt. 2010 m. rugsejo 30 d. pelno (nuostoliu) ataskaita rodo, jog imone 2010 m. rugsejo 30 diena patyre 8 083 Lt nuostoli. Taigi, nuostolis per pirmuosius tris metu ketvircius sumažejo labai ženkliai. Iš teismui pateikto UAB „Gaseda“ kreditoriu sarašo matyti, jog 2010-09-30 dienai pradelsti imones isipareigojimai kreditoriams tesudaro 212 105,51 Lt. Kadangi imones turimo turto verte siekia 766 560 Lt, o imones pradelsti isipareigojimai kreditoriams sudaro tik 212 105,51 Lt (yra beveik keturis kartus mažesni už imones turimo turto verte), teismas sprendžia, jog konstatuoti imones nemokuma nera jokio pagrindo. Kadangi teismas nenustate nei vieno IBI 9 straipsnio 5 punkte numatyto pagrindo bankroto bylai UAB „Gaseda“ iškelti, bankroto byla UAB „Gaseda“ atsisakytina iškelti (Imoniu bankroto istatymo 2 straipsnio 8 dalis).

10Vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 13 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

12atsisakyti iškelti bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Gaseda“ (imones kodas 300544396, adresas: Parko g. 6a-5, Ramuciu k., Kauno r.).

13Del šios nutarties per 10 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai