Byla 2-932/2013
Dėl prievolės įvykdymo pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, hipotekos ir įkeitimo pripažinimo pasibaigusiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4723-611/2012, kuria tenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meseta“ ieškinys dėl prievolės įvykdymo pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, hipotekos ir įkeitimo pripažinimo pasibaigusiais,

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

42012 m. gegužės 15 d. ieškovas UAB „Meseta kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui bankrutavusiai AB bankui Snoras dėl prievolės įvykdymo pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, hipotekos ir įkeitimo pripažinimo pasibaigusiais. Minėtu ieškiniu ieškovas prašė: 1) pripažinti neteisėtu atsakovo atsisakymą 2011 m. lapkričio 24 d. priimti ieškovo prievolės grąžinti kreditą, kuris ieškovui atsakovo buvo suteiktas pagal 2011 m. birželio 27 d. sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535, įvykdymą bei įpareigoti atsakovą atlikti visus veiksmus, susijusius su šios prievolės įvykdymo 2011 m. lapkričio 24 d. priėmimu, įskaitant kredito sumos (1 497 126,23 Lt) nurašymą nuo ieškovo sąskaitų tokia tvarka: pirmiausia nurašant visą likutį

5(1 336 952,92 Lt) nuo sąskaitos Nr.( - ) (USD), o trūkstamą sumą (160 173,31 Lt) – nuo sąskaitos Nr.( - ) (EUR); 2) pripažinti, kad ieškovas yra tinkamai įvykdęs prievoles pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535; 3) pripažinti pasibaigusia hipoteką pagal 2011 m. birželio 27 d. Sutartinės hipotekos lakštą Nr.02120110006651; 4) pripažinti pasibaigusiu įkeitimą pagal 2011 m. birželio 27 d. Sutartinio įkeitimo lakštą Nr.02220110006644; 5) pripažinti neteisėtu atsakovo delspinigių ir palūkanų skaičiavimą ieškovui po 2011 m. lapkričio 24 d. pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535; 6) priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2011 m. birželio 27 d. su atsakovu sudarė Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535 (toliau –Sutartis), pagal kurią atsakovas suteikė ieškovui 1 497 126,23 Lt kreditą, kurio galutinio grąžinimo data – ne vėlesnė nei 2011 m. gruodžio 9 d. Sutarties 10.1 - 10.3 punktuose, kuriuose yra detalizuota kredito grąžinimo tvarka, numatyta, jog į atsiskaitomąją sąskaitą (Nr. ( - ) (LTL) įplaukus lėšoms, grąžintina kredito suma dengiama automatiškai, o likutis, atlikus kredito padengimą, lieka atsiskaitomojoje sąskaitoje ir jei kredito gavėjas atsiskaitymo dieną nepadengia visos grąžintinos kredito sumos, ji nurašoma iš kitų kredito gavėjo sąskaitų AB banke Snoras. Taip pat nurodyta, jog kreditą galima grąžinti dalimis, tačiau galutinio grąžinimo data neturi būti vėlesnė už atsiskaitymo datą.

7Sutartyje įtvirtinta palūkanų mokėjimo tvarka yra identiška kredito grąžinimo tvarkai, t.y. sutarties 9.3 punkte numatyta, kad palūkanų mokėjimo dieną bankas nurašo mokėtinų palūkanų sumą tokia tvarka: patikrina atsiskaitomosios sąskaitos (Nr. ( - ) (LTL) likutį ir nurašo mokėtiną sumą nuo jos; jei nurodytos sąskaitos likučio neužtenka, bankas nurašo mokėtinų palūkanų sumą iš kitų kredito gavėjo sąskaitų AB banke Snoras.

8Tokiu būdu, 2011 m. lapkričio 23 d. nuo ieškovo sąskaitos Nr. ( - ) (USD), esančios AB banke Snoras, atsakovo iniciatyva automatiškai palūkanų pagal sutartį padengimui buvo nurašyta 3 726,41 JAV dolerių (arba 9 514,27 Lt) suma bei tą pačią dieną, nuo ieškovo sąskaitos Nr. ( - ) (LTL), esančios AB banke Snoras, atsakovo iniciatyva automatiškai, palūkanų padengimui pagal sutartį buvo nurašyta 332,62 Lt suma.

9Ieškovas nurodė, kad jis einamosiose sąskaitose, esančiose AB banke Snoras, turėjo pakankamai lėšų bei siekė ir ketino jas panaudoti pagal sutartį iš atsakovo gauto kredito padengimui ankščiau termino (t.y. ankščiau nei 2011 m. gruodžio 9 d.). Tačiau, kadangi tomis dienomis buvo sutrikusi atsakovo internetinės bankininkystės sistema ir ieškovas neturėjo galimybės pats pervesti lėšų iš kitų sąskaitų, esančių AB banke Snoras, į savo atsiskaitomąją sąskaitą

10Nr. ( - ) (LTL), todėl vadovaujantis sutarties 10.1 punktu, 2011 m. lapkričio 24 d. pateikė atsakovo Kauno filialui 2011 m. lapkričio 23 d. prašymą, prašydamas UAB „Meseta“ einamąsias lėšas, esančias AB banke Snoras, panaudoti (nurašyti) UAB „Meseta“ sąskaitos kredito grąžinimui. Į ieškovo prašymą atsakovas atsakė tik 2012 m. kovo 15 d., nurodydamas, kad ieškovo prašymas negalėjo būti įvykdytas, nes Lietuvos bankas 2011 m. lapkričio 16 d. paskelbė AB banko ,,Snoras“ veiklos apribojimą, o 2011 m. lapkričio 24 d. priėmė sprendimą visam laikui atšaukti banko licenciją bei nustatė, kad minėtas sprendimas įsigalioja nuo nutarties iškelti bankui bankroto bylą priėmimo. Bankroto byla bankui buvo iškelta 2011 m. gruodžio 7 d.

11Ieškovo manymu, atsakovo atsisakymas atlikti jo prašytus veiksmus yra nepagrįstas, kadangi jo prašymas atsakovui buvo įteiktas 2011 m. lapkričio 24 d., t.y. iki Lietuvos banko sprendimo atšaukti banko veiklos licenciją priėmimo, o 2011 m. lapkričio 16 d. paskelbtas atsakovo veiklos apribojimas negalėjo būti pagrindas atsisakyti prašomus veiksmus atlikti: atsakovo veiklos apribojimui galiojant ta pačia apimtimi, kaip ir 2011 m. lapkričio 24 d., atsakovas vykdė visą eilę analogiškų operacijų: 2011 m. lapkričio 21 d. – 2011 m. lapkričio 23 d. atsakovas ieškovui pervedė tam tikro dydžio sumas, automatiškai nurašė lėšas kredito bei palūkanų padengimui.

12Ieškovas nurodė, kad siekiant užtikrinti prievolę pagal Sutartį, 2011 m. birželio 27 d. Sutartinės hipotekos lakštu Nr.02120110006651 buvo įformintas bei įregistruotas šalių sudarytas hipotekos sandoris ir 2011 m. birželio 27 d. Sutartinio įkeitimo lakštu Nr.02220110006644 įformintas ir įregistruotas šalių sudarytas įkeitimo sandoris. Pripažinus, kad ieškovas tinkamai įvykdė prievolę pagal Sutartį, hipoteka bei įkeitimas taip pat pripažintinas pasibaigusiu. Be to, ieškovas kreditu faktiškai nesinaudoja, nėra pažeidęs pareigos padengti kreditą, todėl atsakovo delspinigių ir palūkanų skaičiavimas po 2011 m. lapkričio 24 d. yra nepagrįstas.

132012 birželio 25 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo BAB banko SNORAS atsiliepimas į ieškinį, kuriuo atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki 2011 m. gruodžio 7 d. atsakovas negalėjo įvykdyti ieškovo prašymų dėl atsakovo veiklai pritaikytų apribojimų (moratoriumo), o nuo 2011 m. gruodžio 7 d. – dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, jog vadovaujantis Bankų įstatymo (toliau –BĮ) 76 straipsnio 7 dalies 3 punktu, atsakovui buvo draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, o pagal 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko nutarimo Nr.03-186 „Dėl akcinės bendrovės banko SNORAS veiklos apribojimo (moratoriumo)“ 4 p., iki 2011 m. lapkričio 21 d. buvo draudžiama teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą. Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.03-193 „Dėl nurodymo akcinės bendrovės banko SNORAS laikinajam administratoriui ir banko veiklos apribojimų dalinio atšaukimo“ buvo pakeistas Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr.03-186 4 punktas, numatant, kad AB bankui SNORAS draudžiama, nebent tai būtina banko veiklai moratoriumo metu užtikrinti, teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą, išskyrus tam tikras išimtis, numatytas nutarimo 4.1 - 4.7 punktuose. Šios išimtys neapima išankstinio gautos paskolos grąžinimo paskolos gavėjo sąskaitose esančių lėšų sąskaita, ir jei atsakovas atliktų ieškovo prašymuose nurodytus veiksmus, jis pažeistų minėtą nutarimą.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Meseta“ ieškinį atsakovui likviduojamam AB bankui SNORAS dėl prievolės įvykdymo pripažinimo, hipotekos ir įkeitimo pripažinimo pasibaigusiais prijungė prie civilinės bylos Nr.B2-2361-611/2012 ir nutarė laikyti minėtos bylos dalimi. Ta pačia nutartimi ieškovo UAB „Meseta“ ieškinį teismas patenkino: pripažino neteisėtu atsakovo likviduojamo AB banko SNORAS atsisakymą 2011 m. lapkričio 24 d. priimti ieškovo prievolės grąžinti kreditą, kuris ieškovui atsakovo buvo suteiktas pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535, įvykdymą; įpareigojo atsakovą LAB banką SNORAS atlikti visus veiksmus, susijusius su šios prievolės įvykdymo 2011 m. lapkričio 24 d. priėmimu, įskaitant kredito sumos (1 497 126,23 Lt) nurašymą nuo ieškovo sąskaitų tokia tvarka: pirmiausia nurašant visą likutį (1 336 952,92 Lt) nuo sąskaitos Nr.( - ) (USD), o trūkstamą sumą (160 173,31 Lt) – nuo sąskaitos Nr.( - ) (EUR); pripažino, kad ieškovas UAB „Meseta“ yra tinkamai įvykdęs prievoles pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535; pripažino pasibaigusiais hipoteką pagal 2011 m. birželio 27 d. Sutartinės hipotekos lakštą Nr.02120110006651 ir įkeitimą pagal 2011 m. birželio 27 d. Sutartinio įkeitimo lakštą Nr.02220110006644 bei pripažino neteisėtu atsakovo LAB banko SNORAS delspinigių ir palūkanų skaičiavimą ieškovui UAB „Meseta“ po 2011 m. lapkričio 24 d. pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535. Minėta nutartimi pirmosios instancijos teismas sumažino ieškovo UAB „Meseta“ ketvirtos eilės kreditorinį reikalavimą, patvirtintą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi, iki 1 343 557,35 Lt.

16Teismas pažymėjo, jog 2011 m. birželio 27 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sąskaitos kredito sutartis Nr.031-30535, pagal kurią atsakovas suteikė ieškovui sąskaitos kreditą, maksimalus limitas – 1 500 000 Lt, nustatytas 30 kalendorinių dienų naudojimosi kreditu terminas, numatyta sutarties pabaiga – iki 2012 m. birželio 26 d. Suteikto kredito grąžinimas buvo užtikrintas ieškovui priklausančio turto įkeitimu - 2011 m. birželio 27 d. sutartinės hipotekos lakštu Nr.02120110006651 ir tos pačios datos sutartinio įkeitimo lakštu Nr.02220110006644.

17Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal kredito sutarties 9.3 p. atsakovas mokėjimo dieną turėjo teisę nusirašyti mokėtinas palūkanas nuo visų ieškovo sąskaitų, o lėšų sąskaitose neužtenkant, kredituoti palūkanas. Pagal sutarties 10.3 p. mokėtinos kredito grąžinimo įmokos nurašomos nuo ieškovo sąskaitų banke, jeigu ieškovas nesumoka priklausančių įmokų. Sutarties 19 punktu ieškovas suteikė teisę atsakovui nurašyti visas mokėtinas sumas nuo visų jo turimų sąskaitų atsakovo bei kituose bankuose. Nustatęs, kad sutarties 3.12 p. punktu šalys numatė mokestį už kredito ar jo dalių grąžinimą anksčiau termino, teismas padarė išvadą, kad ieškovui suteikta teisė kreditą grąžinti anksčiau nustatyto termino. Teismas nustatė, kad 2011 m. lapkričio 21 d. ir 2011 m. lapkričio 24 d. atsakovas atliko tam tikras finansines operacijas su ieškovo sąskaita, taip pat nurašinėjo mokėtinas palūkanas (įvairias sumas), tačiau atsisakė tenkinti ieškovo 2011 m. lapkričio 23 d. prašymą, gautą 2011 m. lapkričio 24 d., ieškovo sąskaitose esančias einamąsias lėšas panaudoti kreditui pagal aukščiau minėtą kredito sutartį padengti. Tuo metu ieškovo sąskaitos Nr.( - ) likutis buvo 140 360,32 euro ir 520 863,69 USD.

18Teismas pažymėjo, kad Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr.03-186 atsakovui nuo 2011 m. lapkričio 16 d. buvo paskelbtas veiklos moratoriumas, uždraudžiant jam teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą (4 p.), 2011 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr.03-188 ir 2011 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.03-193 buvo patikslinti atsakovo veiklos apribojimai, bankui buvo uždrausta teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą, nebent tai būtina banko veiklai moratoriumo metu užtikrinti, be to, buvo patikslintas leidžiamų vykdyti operacijų sąrašas, tarp kurių buvo leista vykdyti mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo metu užtikrinti. Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 24 d. nutarimu atsakovo banko licencija buvo atšaukta visam laikui ir bankas pripažintas nemokiu bei nustatyta, nutarimas įsigalioja, kai Vilniaus apygardos teismas priims nutartį iškelti atsakovui bankroto bylą. Tokia teismo nutartis buvo priimta 2011 m. gruodžio 7 d.

19Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog teisės aktai atsakovo veiklos apribojimo metu leido atsakovui atlikti tam tikras operacijas, kurios būtinos banko veiklai apribojimo metu užtikrinti. Tokios operacijos, būtinos banko veiklai užtikrinti ir kurios yra leidžiamos, pasak teismo, yra vertinamojo pobūdžio kategorijos, kurios kiekvienu atveju turi būti nustatomos individualiai.

20Teismas pažymėjo, jog 2011 m. lapkričio 23 d. tam tikras operacijas su ieškovo sąskaitose esančiomis lėšomis atsakovas atliko, nusirašydamas pagal sąskaitos kredito sutartį priskaičiuotas palūkanas, suėjus jų mokėjimo terminui, prieš tai konvertuodamas jas iš JAV dolerių į litus. Teismo vertinimu, taip atsakovas pripažino, kad banko skolininkų prievolių vykdymas, dengiant kreditus iš banke esančių jų sąskaitų, yra galimas ir susijęs su banko veiklos moratoriumo metu užtikrinimu.

21Teismas nustatė, jog 2011 m. lapkričio 24 d. ieškovas įteikė atsakovui prašymą panaudoti sąskaitose esančias lėšas jo kreditui ir kitoms mokėtinoms sumoms pagal sąskaitos kredito sutartį padengti bei pažymėjo, kad atsakovas, teigdamas, jog minėti teisės aktai jam suteikė teisę nusirašyti lėšas nuo ieškovo sąskaitų atsakovo banke, suėjus jų mokėjimo terminui, tačiau nesuteikė teisės nusirašyti lėšas skolininko prievolei vykdyti jo prašymu, nesuėjus prievolės įvykdymo terminui, iš esmės dvi analogiškas situacijas traktuoja skirtingai, nes prievolės vykdymo termino pasibaigimas nekeičia faktinės situacijos esmės, tuo labiau, kad sąskaitos kredito sutartis suteikė ieškovui teisę padengti kreditą anksčiau nustatyto termino be atskiro atsakovo sutikimo. Toks lėšų nusirašymas, padengiant kreditą, teismo teigimu, negali būti vertinamas kaip įskaitymas, nes savo turiniu tai yra visiškai skirtingi sandoriai.

22Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo (toliau - BĮ) 76 straipsnio 7 dalies 4 punktas, 85 straipsnio 4 dalis (su tam tikromis išimtimis) draudžia įskaityti bet kokius banko ir jo klientų reikalavimus, tačiau, teismo vertinimu, ieškovas neatliko įskaitymo, o prašė jo sąskaitose esančias lėšas panaudoti kreditui padengti ir nagrinėjamu nėra teisinio pagrindo konstatuoti įskaitymo fakto. Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 20 d. nutarime nustatytos išimtys, kurio leidžiamos atsakovo veiklos apribojimo metu, galiojo ir buvo leidžiamos iki 2011 m. gruodžio 7 d. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą, nepagrįstai ieškovui priskaičiavo palūkanas ir delspinigius už laikotarpį po 2011 m. lapkričio 24 d., nes padengus kreditą, palūkanos ir delspinigiai nebegali būti skaičiuojami. Ieškovo sąskaitose esančias lėšas panaudojus jo gautam kreditui ir kitiems mokėjimams pagal sąskaitos kredito sutartį padengti, teismas pripažino, kad ieškovo skola atsakovui padengta, todėl pripažino pasibaigusia ir įkeitimo teisę atsakovo naudai (CK 4.197 str. 2 d. 1 p., 4.224 str. 1 d. 1 p.).

23Teismas taip pat pažymėjo ieškovo pareikštas ieškinio reikalavimas iš esmės yra turtinio pobūdžio ir todėl susijęs su kreditoriaus reikalavimo dydžiu atsakovo bankroto byloje, o ieškinio nagrinėjamu atveju tenkinimo atveju ieškovo kreditorinis reikalavimas mažėja ta apimtimi, kiek tenkinamas ieškinys, todėl nutarė šį reikalavimą spręsti atsakovo bankroto byloje - nagrinėjamą bylą prijungė prie atsakovo bankroto bylos ir išsprendė nutartimi bankroto byloje (ĮBĮ 10 str. 7 d., 15 str. 2 d., 21 str. 1 d., BĮ 85 str., CPK 163 str. 5 p.). Teismas pažymėjo, jog patenkinus ieškinį ir 1 497 126,23 Lt sumą ieškovo sąskaitose užskaičius kredito dengimui, atitinkamai šia suma mažintinas ieškovo kreditorinis reikalavimas, patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi (2 840 683,58 Lt), iki 1 343 557,35 Lt.

24III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

25Atsakovas bankrutavusi AB bankas SNORAS atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

261. Ieškovas 2011 m. lapkričio 24 d. pateikė atsakovui prašymą priimti jo skolinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą, nurašant lėšas iš jo sąskaitų banke – veiklos apribojimo (moratoriumo) metu lėšų nurašymas iš sąskaitos ir jų įrašymas į sąskaitą draudžiamas (CK 6.926 str., BĮ 76 str. 7 d. 3 p.).

272. Atsakovo, kaip banko, veiklos apribojimai buvo taikomi Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d, nutarimu Nr. 03-186 ir patikslinti 2011 m. lapkričio 18 nutarimu Nr. 03-188 bei 2011 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-193, nustatant išsamų moratoriumo metu leidžiamų vykdyti operacijų sąrašą – nutarimu buvo ribojama ne tik banko veikla, bet ir banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų teisės. Nagrinėjamu atveju buvo apribotos ir tam tikros klientų teisės – reikalauti, kad bankas, vadovaudamasis CK XLVI skyriaus nuostatomis, vykdytų lėšų nurašymą ir jų įrašymą į sąskaitas, šias lėšas konvertuotų į reikalingą valiutą.

283. Teismas turėjo aiškiai nurodyti ir pagrįsti, kuo ieškovo reikalautas lėšų nurašymas ir jo skolinių įsipareigojimų atsakovui vykdymas yra būtinas banko veiklai moratoriumo metu užtikrinti (CPK 270 str. 4 d. 2 p., 291 str. 1 d. 5 p.).

294. Teismas nevertino, ar 2011 m. lapkričio 23 d. atsakovo atlikta palūkanų nurašymo operacija buvo leistina pagal Lietuvos banko valdybos nutarimą, o tiesiog nemotyvuotai palaikė šios operacijos atlikimo faktą aplinkybe, pagrindžiančia atsakovo atsisakymo atlikti išankstinį sąskaitos kredito grąžinimą neteisėtumą. Teismo išvada, kad atsakovo atsisakymas tenkinti ieškovo 2011 m. lapkričio 24 d. prašymą yra neteisėtas ir nepagrįstas, prieštarauja BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatoms ir nustatytoms atsakovo moratoriumo sąlygoms.

305. Pripažinęs neteisėtu atsakovo atsisakymą tenkinti ieškovo 2011 m. lapkričio 24 d. prašymą panaudoti banke esančias ieškovo lėšas jo skolinių įsipareigojimų padengimui, teismas pažeidė kitų atsakovo kreditorių teises, suteikdamas vienam kreditorių pranašumą tenkinant savo reikalavimus bankui.

316. Be BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatytų banko moratoriumo sąlygų, įstatymo leidėjas nustatė kitą ne mažiau reikšmingą sąlygą – bet kokių banko ir jo klientų reikalavimų įskaitymo draudimą (BĮ 76 str. 7 d. 4 p.).

32Atsiliepimu į BAB banko Snoras atskirąjį skundą ieškovas UAB „Meseta“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, kad atskirojo skundo argumentas, jog moratoriumo metu bankui draudžiama vykdyti bet kokias mokėjimo operacijas, neatitinka tikrovės ir prieštarauja atsakovo atliktiems faktiniams veiksmams – vykdytoms finansinėms operacijoms. BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 ir 4 punktuose nustatyti draudimai neapima banko teisės priimti prievolių įvykdymą, tarp jų ir prieš terminą. Pažymi, kad atsakovas, moratoriumo metu vykdydamas tarp šalių sudarytą sąskaitos kredito sutartį, laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 21 d. iki 2011 m. lapkričio 23 d. nurašydamas pinigų sumas pagal sutartį mokėtinoms palūkanoms padengti, patvirtino, kad sutarties vykdymas moratoriumo metu nebuvo sustabdytas, o banko atliktos finansinės operacijos buvo būtinos banko veiklai moratoriumo metu užtikrinti. Teismui pagrįstai konstatavus, jog atsakovas neturėjo teisės atsisakyti priimti ieškovo prievolės įvykdymo bei atitinkamai dar 2011 m. lapkričio 24 d. privalėjo nurašyti nuo ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos lėšas kredito grąžinimui, niekaip nebuvo pažeistos kreditorių teisės, kadangi iš neteisės teisė neatsiranda.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis naikintina.

34Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovo UAB „Meseta“ ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

35Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

36Byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo bankrutavusio AB banko Snoras atsisakymo 2011 m. lapkričio 24 d. priimti ieškovo skolinių įsipareigojimų pagal sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535 įvykdymą, nurašant lėšas iš jo sąskaitų banke banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu.

37Pagal CK 6.913 straipsnio 1 dalies nuostatą, banko sąskaitos sutartimi bankas įsipareigoja priimti ir įskaityti pinigus į kliento (sąskaitos savininko) atidarytą sąskaitą, vykdyti kliento nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš sąskaitos bei atlikti kitokias banko atliekamas operacijas, o klientas įsipareigoja apmokėti bankui už suteiktas paslaugas ir operacijas.

38Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino neteisėtu atsakovo Likviduojamos AB banko Snoras atsisakymą 2011 m. lapkričio 24 d. priimti ieškovo prievolės grąžinti kreditą, kuris ieškovui buvo suteiktas pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535, įvykdymą.

39Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr.03-186 (105-107 b. l.) atsakovui nuo 2011 m. lapkričio 16 d. buvo paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas), uždraudžiant jam teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą (4 p.). 2011 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr.03-188 (108 b. l.) ir 2011 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.03-193 (109 b. l.) buvo patikslinti atsakovo veiklos apribojimai - bankui buvo uždrausta teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą, nebent tai būtina banko veiklai moratoriumo metu užtikrinti, be to, buvo patikslintas leidžiamų vykdyti operacijų sąrašas, tarp kurių buvo leista vykdyti mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo metu užtikrinti.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal BĮ 76 straipsnio 1 dalies nuostatą, banko veiklos apribojimas (moratoriumas) yra banko veiklos laikinas dalinis apribojimas, o banko veiklos apribojimus nustato bankų įstatymas ir priežiūros institucijos sprendimas dėl banko veiklos apribojimo paskelbimo. Tokios institucijos funkcijas Lietuvoje vykdo Lietuvos bankas.

41Pagal BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 ir 4 punktų nuostatas, nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos, bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo metu užtikrinti, draudžiama įskaityti bet kokius banko ir jo klientų reikalavimus.

42Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 24 d. nutarimu nusprendė visam laikui atšaukti atsakovo banko licenciją ir pripažino šį banką nemokiu, taip pat nustatė, kad minėtas nutarimas įsigalioja, kai Vilniaus apygardos teismas priims nutartį iškelti atsakovui bankroto bylą - tokia teismo nutartis buvo priimta 2011 m. gruodžio 7 d.

43Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. birželio 27 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sąskaitos kredito sutartis Nr.031-30535, pagal kurią atsakovas suteikė ieškovui sąskaitos kreditą, kurio maksimalus limitas – 1 500 000 Lt, buvo nustatytas 30 kalendorinių dienų naudojimosi kreditu terminas, numatyta sutarties pabaiga – iki 2012 m. birželio 26 d. (10 b. l.). Sutarties 3.1. punkte nustatyta, kad kredito valiuta – litai (11 b. l.). Pagal Sutarties 9.3 punkto nuostatą, atsakovas palūkanų mokėjimo dieną turėjo teisę nusirašyti mokėtinas palūkanas nuo visų ieškovo sąskaitų, o lėšų sąskaitose neužtenkant, kredituoti palūkanas (13 b. l.). Pagal sutarties 10.3 punktą - mokėtinos kredito grąžinimo įmokos nurašomos nuo ieškovo (kredito gavėjo) sąskaitų banke, jeigu ieškovas nepadengia grąžintinos kredito sumos (14 b. l.). Sutarties 19 punktu ieškovas suteikė teisę atsakovui be papildomo nurodymo ir sutikimo nurašyti visas mokėtinas pagal sutartį sumas nuo ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos, o jei šioje sąskaitoje esančių lėšų neužtenka - nuo visų jo turimų sąskaitų atsakovo banke bei kitose kredito įstaigose bei kituose bankuose (17 b. l.).

44Nėra pagrindo nesutikti su apelianto argumentu, kad Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-193 buvo nustatytas išsamus moratoriumo metu atsakovui leidžiamų vykdyti finansinių operacijų sąrašas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad banko veiklos apribojimas neatleidžia nuo įsipareigojimų bankui vykdymo – kredito įmokos ir palūkanos privalo būti mokamos.

45Nagrinėjamu atveju 2011 m. lapkričio 23 d. atsakovas atliko finansinę operaciją, kai automatiniu būdu nuo ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) LTL buvo nurašyti 3 726,41 JAV doleriai ir 332,62 Lt, kuri buvo skirta mokėtinoms pagal Sutartį palūkanoms padengti (20, 23 b. l.). Ši finansinė operacija buvo atlikta, vykdant kredito sutartį ir ji atitiko šios sutarties 9.3 punkto nuostatas bei pateko į Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-193 leistos vykdyti veiklos rūšių sąrašą (šio nutarimo 4.5 p.).

46Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iki atsiskaitymo dienos ieškovo paskola galėjo būti dengiama tik lėšų, esančių sąskaitoje Nr. ( - ) LTL, sąskaita litais (10, 11 b. l. sutarties 3.1 p.). Kaip matyti iš byloje esančio minėtos sąskaitos išrašo turinio, ieškovo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ) LTL lėšų litais nebuvo (22 b. l.). Šią aplinkybę patvirtina ir pats ieškovas, savo ieškinyje nurodydamas, jog jo einamosiose sąskaitose, esančiose AB banke Snoras, 2011 m. lapkričio 24 d. (t. y. nurodyto prašymo panaudoti einamąsias lėšas sąskaitos kredito grąžinimui, pateikimo atsakovui dieną) atitinkamai buvo: sąskaitoje

47Nr. ( - ) (LTL) 0 Lt (2 b. l.); sąskaitoje Nr. ( - ) (USD) 520 863,69 JAV dolerių (arba 1 336 952,92 Lt) likutis bei sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) 140 360,32 eurų (arba 484 636,11 Lt) likutis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovui sutikus tenkinti ieškovo 2011 m. lapkričio 24 d. gautą prašymą, jis turėtų sudaryti su ieškovu sandorį dėl užsienio valiutos pirkimo tam tikru kursu. Tačiau, kaip jau buvo aptarta šioje nutartyje, pagal imperatyvias atsakovo, kaip banko veiklos apribojimo (moratoriumo) sąlygas atsakovas neturėjo teisės suteikti ieškovui tokių finansinių paslaugų.

48Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadas motyvuodamas ir tuo, kad pripažinęs atsakovo atsisakymą tenkinti ieškovo 2011 m. lapkričio 24 d. prašymą panaudoti banke esančias ieškovo lėšas jo skolinių įsipareigojimų padengimui neteisėtu, teismas pažeidė kitų atsakovo kreditorių teises, suteikdamas vienam kreditoriui pranašumą, tenkinant savo reikalavimus bankui. Su tokiu apelianto argumentu nesutikti nėra pagrindo.

49Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas vienu metu faktiškai buvo banko kreditorius – atsakovo banke ieškovo sąskaitoje Nr. ( - ) (USD) buvo 520 863,69 JAV dolerių ir Nr. ( - ) (EUR) 140 360,32 eurų nuosavų ieškovo lėšų (24, 25 b. l.), ir tuo pat metu buvo banko skolininkas – turėjo įsipareigojimų pagal 2011 m. birželio 27 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535 (10-19 b. l.). Kaip jau minėta, pagal BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 ir 4 punktų nuostatas, nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos, bankui draudžiama įskaityti bet kokius banko ir jo klientų reikalavimus. Taigi, ieškovo prašymo sąskaitoje esančias jo einamąsias lėšas panaudoti kredito grąžinimui (nurašymui) tenkinimo atveju ieškovas būtų faktiškai atlikęs įskaitymą, kuris paskelbus banko veiklos apribojimą, buvo draudžiamas.

50Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. gruodžio 22 d. priimtų BĮ pakeitimų pagrindu tam tikrai bankrutuojančio banko kreditorių grupei (indėlininkams, investuotojams) buvo leista taikyti faktinį įskaitymą. Pagal šio įstatymo pakeitimais nustatytą įskaitymo tvarką leista įskaityti indėlininko ar investuotojo, kuris kartu yra ir banko paskolos gavėjas, įsipareigojimus bankui. Tačiau buvo nustatyta maksimali galima įskaitytina suma, kuri yra iki 100 000 EUR (345 280 LTL). Pažymėtina ir tai, kad įskaitomas gali būti tik reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą (CK 6.130 str.). Taigi, įstatymų leidėjas BĮ 85 straipsnio 4 dalyje numatė išimtį iš įskaitymo draudimo, tuo suteikdamas galimybę banko klientams vienu metu esantiems ir banko kreditoriais, ir skolininkais, įskaityti savo įsipareigojimus bankui į banko įsipareigojimus jiems įstatyme nustatyta maksimalia indėlių draudimo išmokos suma. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, patenkinęs ieškovo reikalavimus, iš esmės suteikė jam neriboto įskaitymo teisę.

51Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, faktiškai įpareigojo atsakovą atlikti įskaitymo veiksmus, nesant visų įstatyme nustatytų tokio įskaitymo sąlygų ir esant įstatyme bei priežiūros institucijos sprendime dėl banko veiklos apribojimo (moratoriumo) nustatytam draudimui įskaityti.

52Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui, todėl dėl plačiau dėl jų nepasisakoma.

53Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias banko veiklą, paskelbus banko veiklos apribojimas (moratoriumą), bei nustatančias prievolių pasibaigimo pagrindus ir tvarką bei padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo reikalavimas nėra susijęs su įskaitymu, todėl nepagrįstai pripažino neteisėtu atsakovo Likviduojamo AB banko Snoras atsisakymą 2011 m. lapkričio 24 d. priimti ieškovo prievolės grąžinti kreditą, kuris ieškovui buvo suteiktas pagal 2011 m. birželio 27 d. Sąskaitos kredito sutartį Nr.031-30535, įvykdymą, t. y. bylą iš esmės išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti (330 str.). Todėl skundžiama nutartis naikintina, o klausimas išsprendžiamas iš esmės.

54Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

55Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

56Ieškovo UAB „Meseta“ ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 2012 m. gegužės 15 d. ieškovas UAB „Meseta kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. (1 336 952,92 Lt) nuo sąskaitos Nr.( - ) (USD), o trūkstamą sumą (160... 6. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. birželio 27 d. su atsakovu sudarė Sąskaitos... 7. Sutartyje įtvirtinta palūkanų mokėjimo tvarka yra identiška kredito... 8. Tokiu būdu, 2011 m. lapkričio 23 d. nuo ieškovo sąskaitos Nr. ( - ) (USD),... 9. Ieškovas nurodė, kad jis einamosiose sąskaitose, esančiose AB banke Snoras,... 10. Nr. ( - ) (LTL), todėl vadovaujantis sutarties 10.1 punktu, 2011 m. lapkričio... 11. Ieškovo manymu, atsakovo atsisakymas atlikti jo prašytus veiksmus yra... 12. Ieškovas nurodė, kad siekiant užtikrinti prievolę pagal Sutartį, 2011 m.... 13. 2012 birželio 25 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo BAB banko SNORAS... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinę bylą... 16. Teismas pažymėjo, jog 2011 m. birželio 27 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 17. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal kredito sutarties 9.3 p. atsakovas... 18. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d.... 19. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos... 20. Teismas pažymėjo, jog 2011 m. lapkričio 23 d. tam tikras operacijas su... 21. Teismas nustatė, jog 2011 m. lapkričio 24 d. ieškovas įteikė atsakovui... 22. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo (toliau - BĮ) 76... 23. Teismas taip pat pažymėjo ieškovo pareikštas ieškinio reikalavimas iš... 24. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. Atsakovas bankrutavusi AB bankas SNORAS atskiruoju skundu prašo panaikinti... 26. 1. Ieškovas 2011 m. lapkričio 24 d. pateikė atsakovui prašymą priimti jo... 27. 2. Atsakovo, kaip banko, veiklos apribojimai buvo taikomi Lietuvos banko... 28. 3. Teismas turėjo aiškiai nurodyti ir pagrįsti, kuo ieškovo reikalautas... 29. 4. Teismas nevertino, ar 2011 m. lapkričio 23 d. atsakovo atlikta palūkanų... 30. 5. Pripažinęs neteisėtu atsakovo atsisakymą tenkinti ieškovo 2011 m.... 31. 6. Be BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatytų banko moratoriumo sąlygų,... 32. Atsiliepimu į BAB banko Snoras atskirąjį skundą ieškovas UAB „Meseta“... 33. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18... 34. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 35. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 36. Byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo bankrutavusio AB banko Snoras... 37. Pagal CK 6.913 straipsnio 1 dalies nuostatą, banko sąskaitos sutartimi bankas... 38. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 39. Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr.03-186 (105-107 b.... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal BĮ 76 straipsnio 1 dalies... 41. Pagal BĮ 76 straipsnio 7 dalies 3 ir 4 punktų nuostatas, nuo sprendimo... 42. Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 24 d. nutarimu nusprendė visam... 43. Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. birželio 27 d. tarp ieškovo ir... 44. Nėra pagrindo nesutikti su apelianto argumentu, kad Lietuvos banko valdybos... 45. Nagrinėjamu atveju 2011 m. lapkričio 23 d. atsakovas atliko finansinę... 46. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iki atsiskaitymo dienos ieškovo... 47. Nr. ( - ) (LTL) 0 Lt (2 b. l.); sąskaitoje Nr. ( - ) (USD) 520 863,69 JAV... 48. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadas motyvuodamas ir tuo,... 49. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas vienu metu faktiškai buvo banko... 50. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m.... 51. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju,... 52. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 53. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 54. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 55. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį ir... 56. Ieškovo UAB „Meseta“ ieškinį atmesti....