Byla e2A-230-413/2019
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Algimanto Kukalio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3495-962/2018 pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Groward Group“ (buvusi UAB „VG Agrogolding“), tretiesiems asmenims UAB „Senukai“, UAB „Sumeda“, UAB „Transmėja“ dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5721,60 Eur kaip be pagrindo įgytą turtą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio mėn. šalys sudarė sutartį, pagal kurią atsakovė įsigijo iš ieškovės 23 840 kg EKO grūdų (EKO kviečiai pašariniai) už 5721,60 Eur. Po kurio laiko atsakovės atstovas pareiškė žodinę pretenziją dėl netinkamos kokybės EKO grūdų, nes grūduose buvo rasta neleistinų medžiagų, dėl to galutinis grūdų gavėjas jų nepriėmė ir grąžino atgal į Lietuvą. Atsakovė pareikalavo, kad ieškovė grąžintų už grūdus gautus pinigus. Ieškovė 2016 m. lapkričio 21 d. grąžino už EKO grūdus sumokėtus pinigus. Tačiau ieškovė, siekdama išsiaiškinti, ar tikrai jos parduoti atsakovei EKO grūdai buvo užteršti pesticidais, pati kreipėsi į VšĮ „Ekoagros“ dėl EKO grūdų ekologinės gamybos patikrinimo, 2017 m. birželio 23 d. ir 2017 m. liepos 27 d. buvo atliktas ieškovės EKO grūdų tikrinimas, o 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo gautas atsakymas, kuriame nurodyta, kad pesticidų likučių ieškovės EKO grūduose nebuvo rasta. Buvo tikrinamas grūdų mėginys, kuris buvo paimtas parduodant EKO grūdus atsakovei. Ieškovės teigimu, EKO grūdų pardavimo atsakovei momentu grūduose nebuvo ir objektyviai negalėjo būti pesticidų ar kitų neleistinų medžiagų, kas reiškia, jog atsakovės žodžiu pareikšta pretenzija buvo nepagrįsta. Ieškovė grąžino atsakovei už grūdus sumokėtus pinigus pasikliaudama atsakovės klaidinga ir melaginga žodžiu pateikta informacija. Aplinkybę, kad grūduose galėjo atsirasti neleistinų medžiagų transportavimo metu, patvirtina ir krovinio svorio neatitikimai, nurodyti byloje esančiuose dokumentuose. Atsakovė iš ieškovės įsigijo 23 840 kg grūdų, tačiau CMR važtaraštyje nurodoma, kad krovinio svoris yra 24 500 kg. Atsakovei išrašytoje sąskaitoje, kurią išrašė „EUROVO SRL“ vėl nurodyta, kad atsakovei grąžinama 23 840 kg grūdų. Minėti neatitikimai leidžia daryti išvadą, kad be ieškovės parduotų grūdų krovinyje galėjo atsirasti ir kitų grūdų.

103.

11Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad krovinio iškrovimo vietoje (Italijoje) EUROVO SRL nustatė, kad produkcijoje yra neleistinas cheminės medžiagos „ethoxiquine“ kiekis, todėl produkcija yra neekologiška, pateikė pretenziją ir cheminių tyrimų rezultatus bei kokybės reikalavimų neatitinkantį krovinį grąžino atsakovei. Atsakovė apie iškrovimo vietoje nustatytą netinkamą prekių kokybę nedelsiant informavo ieškovę, pareikalavo atlyginti atsiradusius nuostolius dėl netinkamos prekių kokybės, pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą 3466,89 Eur sumai. Ieškovė laisva valia, savo iniciatyva grąžino atsakovei kainą, kurią atsakovė mokėjo už kokybišką produkciją. Be to, ieškovė sutarė su atsakove realizuoti produkciją mažesne kaina ir pardavė ją atsakovei už 3107,84 Eur. Atsakovei patyrus nuostolių, o ieškovei pardavus produkciją mažesne kaina, abi šalys įgijo šiuos priešpriešinius reikalavimus: atsakovė turėjo reikalavimo teisę į 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo, o ieškovė sutarė su atsakove dėl produkcijos pardavimo už 3107,84 Eur sumą, todėl įgijo reikalavimo teisę į 3107,84 Eur kainą. Atsakovė atliko įskaitymą, taip sumažindama 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo prekių pirkimo kaina – 3107,84 Eurais. Taigi, ieškovė iki šiol yra skolinga atsakovei 359,05 Eur sumą už atsiradusius nuostolius. Svorio neatitikimai CMR važtaraščiuose yra tik raštvedybos klaida.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės D. K. atsakovei UAB „Groward Group“ 157,35 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat teismas priteisė iš ieškovės D. K. 13,35 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

165.

17Teismas nustatė, kad krovinio iškrovimo vietoje (Italijoje) grūdų pirkėjas „Eurovo SRL“ nustatė, jog produkcijoje yra neleistinas cheminės medžiagos „ethoxiquine“ kiekis, todėl produkcija yra neekologiška, pateikė pretenziją ir cheminių tyrimų rezultatus bei kokybės reikalavimų neatitinkantį krovinį grąžino atsakovei. Atsakovė apie iškrovimo vietoje nustatytą netinkamą prekių kokybę informavo ieškovę, ką patvirtina byloje pateikta pretenzija, kuria pareikalavo atlyginti atsakovui atsiradusius nuostolius dėl netinkamos prekių kokybės (1 t., b. l. 59), be to ir pačios ieškovės veiksmai – gautos sumos grąžinimas teismui leido daryti išvadą, jog ieškovė apie susidariusią situaciją buvo informuota ir žinojo. Be to, atsakovė pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą (1 t., b. l. 60), kuria pareikalavo nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos prekių kokybės, atlyginimo, kurių bendra suma (su PVM) sudarė 3466,89 Eur.

186.

19Byloje pateiktas 2016 m. lapkričio 24 d. surašytas „Perrūšiavimo aktas“ (1 t., b. l. 58) patvirtina, jog atsakovė iš ieškovės įsigytą produkciją, kuri neatitiko kokybės reikalavimų, perrūšiavo į neekologišką, produkcija bendrovės veikloje buvo sunaudota kaip neekologiška. Atsakovė tą pačią dieną išrašė ieškovei sąskaitą faktūrą Nr. AAUS-2667 dėl pašarinių kviečių pirkimo – pardavimo už 3107,87 Eur sumą (1 t., b. l. 61). Jokių duomenų, jog ieškovė su kviečių pardavimu kaip pašarinių už mažesnę kainą nesutiko, byloje nėra. Priešingai, ieškovė neginčijo, jog minėtą 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaitą faktūrą Nr. AAUS-2667 (Vietinis Nr. GRN002793) dėl pašarinių kviečių pirkimo – pardavimo už 3107,87 Eur sumą yra įtraukusi į savo ūkio buhalterinę apskaitą, ką patvirtina ir Papildomo tikrinimo protokolas (1 t., b. l. 20–21), kuriame, atlikus ieškovės D. K. ūkio patikrinimą, nurodyta, jog 2016 m. lapkričio 24 d. išrašyta sąskaita parduota – kviečiai pašariniai 23,70 t pagal PVM sąskaitą faktūrą GRN Nr. 2793 UAB VG „Agroholding“ (1 t., b. l. 21).

207.

21Atsakovei patyrus nuostolių, o ieškovei pardavus produkciją mažesne kaina, abi šalys įgijo šiuos priešpriešinius reikalavimus: atsakovė turėjo reikalavimo teisę į 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo, o ieškovė sutarė su atsakove dėl produkcijos pardavimo už 3107,84 Eur sumą, todėl įgijo reikalavimo teisę į 3107,84 Eur kainą. Atsakovė atliko įskaitymą, taip sumažindama 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo prekių pirkimo kaina, t. y. 3107,84 Eur.

228.

23Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes bei jas patvirtinančius rašytinius įrodymus, sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog atsakovė ieškovės pervestą sumą – 5721,60 Eur gavo nesant jokio teisinio pagrindo. Priešingai, atsakovas įrodė, tą patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai, jog ginčijamą sumą ieškovė grąžino paaiškėjus, jog jos parduoti grūdai neatitiko reikalavimų EKO kviečiams. Esminė pareigos grąžinti be pagrindo įgytą turtą sąlyga yra prašomo išreikalauti turto įgijimo teisinio pagrindo nebuvimas, t. y. negalimumas pateisinti daikto ar pinigų gavimą nei įstatymu, nei sandoriu. Teismas darė išvadą, kad piniginės lėšos ieškovės pavedimu atsakovei buvo gautos sumos už parduotus grūdus grąžinimas, nustačius (ir ieškovei neginčijant), jog parduoti grūdai neatitiko sutarties reikalavimų (ekologiškumo reikalavimų). Duomenų, kad ieškovė įstatymų nustatytais terminais ir tvarka ginčijo produkcijos kokybę, nėra.

249.

25Iš ieškovės pateikto rašto, tyrimo paketo PSP8G tiriamų medžiagų sąrašo, laboratorinių tyrimų 2017 m. rugpjūčio 8 d. ataskaitos (3 t., b. l. 5, 6–29) teismas nustatė, kad ieškovė perdavė 2016 m. spalio 19 d. užplombuotą vasarinių kviečių mėginį Viešajai įstaigai „Ekoagros“, mėginys tirtas „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmgH Hamburge, Vokietijoje, kuri yra akredituota Vokietijos akreditavimo įstaigos „DAkkS“, ir jokių pesticidų neaptikta. Ieškovė pateikė duomenis apie EKO agros veiklą, akreditavimo pažymėjimą (1 t., b. l. 60, 61–64, 3 t., b. l. 5) ir teigė, jog jos parduoti grūdai buvo tinkamos kokybės, o jei Italiją pasiekė jau neatitinkantys reikalavimų, galimai buvo užkrėsti pervežimo metu. Tačiau tokie ieškovės teiginiai nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovė priėmė produkciją iš ieškovės sutartyje numatytu pakrovimo (atkrovimo) adresu: ( - ). Sutarties 4.7. punktas įpareigojo Pardavėją, t. y. ieškovę žaliavą pakrauti ir supakuoti į didmaišius. Ekologiškų prekių krovinį Nr. 2015-2015-546 pasirašė ir ieškovė, nurodydama, kad patvirtina, jog transporto priemonė atitinka ekologiškų produktų gabenimo reikalavimus, kad transporto priemonė yra paruošta tinkamai tam, kad neužterštų ekologiškų produktų bei nesusimaišytų su neekologiškais produktais (1 t., b. l. 87–88, 133–135).

2610.

27Ieškovė neįrodė, kad grūdai galėjo būti ir buvo užkrėsti pesticidais vežimo metu. UAB „Senukai“ pateikė pažymą, iš kurios matyti, kad bendrovei priklausančiu automobiliu Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) su tentine puspriekabe, valst. Nr. ( - ): plastikiniai vamzdžiai, maršrutu Kaunas – Mažeikiai, o grįžtant iš Mažeikių į Kauną Kautanavoje, Telšių rajone, buvo pakrautas krovinys – EKO kviečiai ir atvežtas į krovinių terminalą, esantį ( - ) bei perduotas UAB „Aviacijos paslaugų centras“. Šią krovinio vietą žodžiu nurodė UAB „Transmėja“, su kuria buvo sudaryta sutartis – užsakymas minėto krovinio pervežimui (3 t., b. l. 55, 56–57, 58, 59–60). UAB „Sumeda“ gabeno krovinį iš ( - ), į Italiją (3 t., b. l. 176–177, 178). Bylos duomenys patvirtina, kad grūdai buvo pervežami, kaip šalys ir susitarė, didmaišiais, krovinys plombuotas, nurodyti plombų numeriai (2 t., b. l. 82, 13 grafa; 3 t., b. l. 178, 13 grafa). Jokių duomenų, kad plombos vežimo metu būtų pažeistos, byloje nėra. Teismui nėra jokio pagrindo spręsti dėl krovinio sugadinimo pervežimo metu.

2811.

29Teismas pažymėjo, kad ieškovės ūkis buvo tikrinamas, byloje pateikti protokolai, t. y. 2017 m. birželio 19 d. Ekologinės gamybos tikrinimo protokolas (1 t., b. l. 13–19) bei 2017 m. liepos 27 d. Papildomo tikrinimo protokolas (1 t., b. l. 20–21). Iš pastarojo protokolo matyti, kad išvalyti grūdai buvo supilti į didmaišius, tačiau grūdų valymą atliko trečioji šalis ir nėra pateikti dokumentai, įrodantys subrangovo vykdomos veiklos sertifikatą. Teismas darė išvadą, kad nėra įstatyme įtvirtintų sąlygų konstatuoti atsakovę UAB „Groward Group“ (buvęs pavadinimas UAB „VG Agroholding“) be pagrindo įgijus turtą.

3012.

31Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 1 dalimi, bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punktą, sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų. Šioje byloje ieškovė reiškia reikalavimą ne dėl parduotų daiktų (grūdų) trūkumų, tačiau ieškinį reiškia CK 6.237 straipsnio pagrindu, dėl be pagrindo įgyto turto (5721,60 Eur) grąžinimo. Teismas šioje byloje nesprendžia parduotų daiktų (grūdų) kokybės klausimo, o vertina, ar ieškovė įrodė, kad atsakovė turtą įgijo nesant tam pagrindo, taip pat ar atsakovė įrodė turto gavimo teisinio pagrindo egzistavimą, vertinant šalių teikiamus rašytinius įrodymus, kurie susiję su daiktų kokybe. Todėl ieškovės reikalavimui taikytinas bendrasis ieškinio senaties terminas, kuris nėra praleistas.

3213.

33Atsakovė prašė skirti ieškovei 2000 Eur baudą už akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos skiriant atsakovei. Teismo vertinimu, tai, kad ieškovė D. K. pareiškė ieškinį, kurį teismas atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą, nesudaro pagrindo teigti, kad ji nesiekė savo teisių gynimo. Ieškovės ieškinys buvo priimtas, nėra reiškiamas pakartotinai, dėl jo pagrįstumo pasisakoma priimant teismo sprendimą, įvertinus visą bylos medžiagą, tame tarpe šalių paaiškinimus, rašytinius įrodymus. Todėl nėra pagrindo teigti, jog šio konkretaus ieškinio pareiškimu atsakovei ieškovės veiksmais sąmoningai buvo sukelta esminė žala. Todėl atsakovės prašymą dėl baudos skyrimo teismas atmetė.

34III.

35Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3614.

37Apeliaciniu skundu ieškovė D. K. (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 3 d. sprendimą ir ieškovės ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

381.1.

39Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą. Apeliantė įrodinėjo, kad atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo apeliantės turtui gauti, t. y. apeliantė įrodinėjo, jog atsakovė praturtėjo jos sąskaita. Tuo tarpu atsakovė įrodinėjo, kad egzistavo teisinis pagrindas apeliantės turtui įgyti. Todėl remiantis įrodinėjimo taisyklėmis, atsakovė privalėjo įrodyti teisinio pagrindo egzistavimą. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė apie susidariusią situaciją buvo informuota ir žinojo. Pažymi, kad pretenzijos, kuri neva buvo siųsta apeliantei, data yra 2016 m. lapkričio 21 d. Pretenzija buvo reikalaujama padengti atsakovės nuostolius, kurių suma yra lygi 2865,20 Eur. 2016 m. lapkričio 21 d. 11 val. 23 min. (tai matyti iš mokėjimo pavedime esančios datos ir laiko) apeliantė pervedė atsakovei daug didesnę sumą nei nurodyta pretenzijoje – 5721,60 Eur, o ne pretenzijoje nurodytą 2865,20 Eur sumą. Iš to matyti, kad atsakovės rašytinės pretenzijos dėl 2865,20 Eur sumos nuostolių apeliantė dar nebuvo gavusi; antra, tai patvirtina apeliantės teiginį, jog ji buvo informuota dėl reikalavimo grąžinti visą sumą tik telefonu (žodžiu). Akivaizdu, jog joks asmuo savanoriškai neperves didesnės sumos nei iš jo reikalaujama. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė raštiškos pretenzijos apeliantei dar nebuvo pateikusi ir, jog apeliantė gražino už grūdus sumokėtus pinigus geranoriškai, pasikliaudama atsakovės klaidinga ir melaginga žodžiu pateikta informacija.

401.2.

41Pažymi, jog atsakovė savo pretenzija reikalavo padengti transportavimo išlaidas bei negautą pelną, iš viso 2865,2 Eur, tačiau jos išrašytoje 2016 m. lapkričio 21 d. PVM sąskaitoje faktūroje suma padidėjo iki 3466,89 Eur. Be to, atsakovė sąskaitoje nurodė, kad ši suma yra tik už transportavimo išlaidas ir nemini negauto pelno. Jeigu atsakovė būtų reikalavusi atlyginti jos patirtus nuostolius, tai tokios sumos nėra PVM objektas (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnis). Be to, krovinio pirkėjas buvo Italijos įmonė ir krovinys buvo gabenamas jos užsakymu ES viduje iš vienos valstybės narės į kitą, todėl transporto paslaugos nėra PVM objektas Lietuvoje. Net ir darant prielaidą, kad atsakovė patyrė nuostolių, atsakovė nepagrįstai prie nuostolių sumos pridėjo PVM.

421.3.

43Teismas klaidingai nurodė, kad sutarties šalys sutarė dėl perrūšiavimo bei dėl naujos perrūšiuotų grūdų pardavimo kainos – 3107,87 Eur. Apeliantė niekada nebuvo sutikusi su tokiais vienašališkais atsakovės veiksmais – ekologiškų grūdų perrūšiavimu į neekologiškus bei naujomis pirkimo pardavimo sąlygomis, be to, ginčo objektas (grūdai) nebuvo grąžintas apeliantei, o visą laiką buvo atsakovės žinioje – grūdai iš Italijos grįžo į atsakovės sandėlį Vievyje ir čia buvo perrūšiuoti bei sunaudoti kaip neekologiški (nors pastarajai aplinkybei patvirtinti byloje nėra pateikta jokių įrodymų, todėl apeliantė to irgi nepripažįsta). Taigi apeliantė, priešingai nei nustatė teismas, nėra sutikusi su atsakovės vienašališku grūdų perrūšiavimu bei vienašališkai nustatyta nauja grūdų pirkimo–pardavimo kaina.

441.4.

45Teismas netinkamai įvertino VšĮ „Ekoagros“ surašytą 2017 m. liepos 27 d. papildomo patikrinimo protokolą. Pastarajame dokumente yra minima 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaita faktūra, bet šis įrodymas nepatvirtina nei tos aplinkybės, jog ši sąskaita faktūra yra įtraukta į apeliantės buhalterinę apskaitą, nei to, jog apeliantė šią sąskaitą buvo pripažinusi. Priešingai nei teigia teismas, minimos sąskaitos apeliantė nepripažįsta bei nesutinka su tokia teismo išvada. Minėtą teismo išvadą paneigia prie apeliacinio skundo pridedama apeliantės Pinigų, pirkimo pardavimo žurnalo kopija už 2016 m. spalio – 2017 m. gegužės mėnesius. Apeliantė prašo priimti šį naują įrodymą – Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalo nuorašą ir jį nagrinėti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Šiame žurnale 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaita (ir šioje sąskaitoje nurodyta pinigų suma), apeliantės buhalterinėje apskaitoje visiškai neminima. Taip pat iš pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalo už 2016 m. lapkričio mėnesį matyti, jog apeliantė gavo 5721,60 Eur apmokėjimą už ekologiškus grūdus iš atsakovės (žr. ties grafa - „pajamos“), o vėliau tokią pat sumą (t. y. žymiai didesnę sumą nei nurodyta 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaitoje ir nei pretenzija reikalavo atsakovė) nurodė kaip „grąžinimą“ atsakovei (žr. ties grafa - „išlaidos“), kas tik patvirtina apeliantės teiginius dėl žodinių atsakovės reikalavimų dėl pinigų grąžinimo atsakovei. Taigi Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas paneigia teismo išvadą.

461.5.

47Apeliantės parašas patvirtina tik tos konkrečios transporto priemonės atitiktį ekologiškų produktų gabenimo reikalavimams bei tai, kad konkreti transporto priemonė yra paruošta tinkamai. Tuo tarpu UAB „Senukai“ pateikta į bylą pažyma parodo, kad Kautanavoje, Telšių rajone, pakrautas krovinys atvežtas į krovinių terminalą, esantį ( - ), vėliau UAB „Sumeda“ gabeno krovinį iš ( - ) į Italiją. Taigi, krovinys iki Pievų g. 1, Karmėlava buvo gabenamas transporto priemone, kurios atitiktį buvo patikrinusi bei patvirtinusi apeliantė, tačiau į galutinę krovinio pristatymo vietą krovinys buvo gabenamas visai kito subjekto su kita transporto priemone, už kurios atitikimą reikalavimams apeliantė nebuvo pasirašiusi. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog teismo išdava, kad nėra jokio pagrindo spręsti dėl krovinio sugadinimo pervežimo metu yra nepagrįsta.

481.6.

49Apeliantė nesutiktina su teismo išvada, jog ji suprato, kad pasirašo ir garantuoja už produkcijos kokybę bei transporto priemonės patikimumą, kuria bus gabenama produkcija. Teismas nurodo, kad dokumentas buvo pateiktas italų kalba bei buvo išverstas apeliantei, tačiau apeliantė visiškai su tuo nesutinka, apeliantė italų kalbos nemoka ir dokumento pasirašymo metu jai niekas neišvertė dokumento, ant kurio ji pasirašo. Taip pat nesutinka ir su teismo išvada, kad apeliantė yra verslininkė, savo srities specialistė, žinanti ir negalinti nežinoti visų su savo produkcijos kokybe susijusių ypatybių. Pažymi, jog apeliantė produkcijos perdavimo metu buvo sulaukusi senatvės pensijos amžiaus (69 metų), ji gyvena ir ūkininkauja kaime, todėl būdama tokio amžiaus bei patiklaus būdo pasirašė ant minimo dokumento.

501.7.

51Apeliantė tinkamai įvykdė sutartį, t. y. atsakovei pardavė tinkamos kokybės grūdus, o sutartyje numatyta krovinio kokybės tikrinimo tvarka, šiuo atveju niekaip nesusijusi su atsakovės netinkamu įsipareigojimų savo klientams vykdymu ir su jos pareigomis savo klientų atžvilgiu. Kitoks Sutarties 3.4. punkto aiškinimas būtų nesąžiningas Apeliantės atžvilgiu, reikštų, kad ji atsakytų už bet kokių trečiųjų asmenų (niekaip nesusijusių su Apeliante) veiksmus, kuriuos krovinio transportavimui pasitelkia Atsakovė, krovinio kokybę nustatant tik galutinėje iškrovimo vietoje.

5215.

53Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Groward Group“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

542.1.

55Ieškovė niekada neginčijo vienašalio grūdų perrūšiavimo bei neįrodinėjo, kad nauja grūdų pirkimo–pardavimo kaina atsakovės nustatyta vienašališkai. Atsakovė įrodinėjo, kad pretenzija dėl nuostolių buvo pateikta dar prieš ieškovei atliekant pavedimą ir ieškovė tokios aplinkybės negalėjo paneigti. Tai, kad D. K. teikia naujus įrodymus (Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalą), kuriame neva nėra įtraukta minėtos sąskaitos faktūros, nepaneigia tos aplinkybės, kad sąskaita ūkininkės buhalterinėje apskaitoje buvo ir D. K. sąskaitą priėmė. Susipažinus su pateiktais įrodymais (prašomas prijungti įrodymas yra Pinigų pirkimo ir pardavimo žurnalas), galima daryti išvadą, jog visi apelianto pateikti rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti pirmos instancijos teisme. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Tokiu būdu apeliacija suprantama tik kaip byloje priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė, o ne pakartotinis bylos nagrinėjimas.

562.2.

57Teismo sprendime, priešingai nei teigia atsakovė, yra atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus. Teismo sprendime yra detaliai nagrinėjamos aplinkybės, kurios įrodo, kad atsakovė turėjo teisę įgyti ieškovės pervestą pinigų sumą (t. y. kainos sumažinimo, netinkamos kokybės, nuostolių atlyginimo, krovinio vežimo klausimai).

582.3.

59Atsakovas atkreipia dėmesį, kad nepaisant teismo nutartyje padarytos raštvedybos klaidos, tiek bylos medžiagoje (b. l. 87-88, 133-135, I tomas), tiek teismo posėdžių metu aiškiai nurodyta, kad minėtas dokumentas (patvirtinantis, jog transporto priemonė atitinka ekologiškų produktų gabenimo reikalavimus ir, kad transporto priemonė yra paruošta atitinkamai, kad neužterštų ekologiškų produktų bei nesusimaišytų su neekologiškais produktais), pateiktas D. K. buvo surašytas ne italų k., bet anglų k. Atkreipia dėmesį, kad į bylą yra pateiktas minėto dokumento vertimas būtent iš anglų k. į lietuvių k. Apie tai, kad D. K. nemoka ir anglų k., ieškovas savo apeliaciniame skunde iš vis nepasisako. Taigi, apelianto argumentai dėl to, kad ji nemoka italų k., yra nereikšmingi.

602.4.

61Atsakovė yra įrodžiusi, kad transportavimo metu krovinio kokybė pablogėti negalėjo (krovinys buvo vežamas didmaišiuose, izoliuotai nuo aplinkos poveikio; be to paaiškinimus apie tinkamą krovinio vežimą yra davę ir vežėjai). Atsižvelgtina ir į tai, kad pati ieškovė patvirtino transporto priemonės, į kurią buvo kraunama produkcija, tinkamumą ir ekologinius reikalavimus; transporto priemonė buvo pažymėta plombomis, kurios iškrovimo vietoje nebuvo pažeistos; be to produkcija buvo vežama didmaišiuose (angl. big bags), izoliuojant juos nuo aplinkos poveikio.

622.5.

63Atsakovės nuomone VŠĮ „Ekoagros“ nustatyti pažeidimai ieškovės veikloje, be kita ko, patvirtina dvi aplinkybes: iškovė pati nebuvo pakankamai atidi ir nesirūpino, kad jos veikloje būtų registruojami trečiųjų asmenų skundai. Tai aiškiai įrodo, kad net ir informacijos teikimas žodžiu jai buvo tinkamas ir pakankamas; ieškovė neužtikrino, kad grūdų valymą atliktų sertifikuotas subrangovas, o tai gali būti reali priežastis, dėl kurios galėjo atsirasti ieškovės prekių kokybės trūkumai.

64Teisėjų kolegija

konstatuoja:

65IV.

66Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Dėl naujų įrodymų prijungimo

6816.

69Teismo argumentams paneigti, apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus, kurie, apeliantės teigimu, patvirtina aplinkybes, jog ji nebuvo pateikta 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaita, kuri paneigia atsakovės argumentus, jog šalys susitarė žaliavą pirkti–parduoti mažesne kaina.

7017.

71Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

7218.

73Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors apeliantės kartu su skundu pateikti įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau šiuo atveju jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, po skundžiamo sprendimo priėmimo. Be to, atsakovė su pateiktais naujais įrodymais yra susipažinusi, dėl jų pasisakė atsiliepime į apeliacinį skundą. Todėl laikytina, kad naujų įrodymų pateikimas ir jų prijungimas prie bylos atsakovės ir kitų proceso dalyvių interesų nepažeis, dėl ko ieškovės kartu su apeliaciniu skundu pateikti dokumentai prijungtini prie bylos ir vertintini kartu su kitais bylos įrodymais.

74Dėl apeliacinio skundo esmės

7519.

76Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas.

7720.

78Byloje kilo ginčas dėl nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo.

7921.

80Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo prievolių teisės sistemoje užima savarankišką vietą ir priskiriamas prie prievolių atsiradimo pagrindų (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 6.2 straipsnis). CK 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita.

8122.

82Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, teisinio reguliavimo sistemoje būdamas savarankiškas prievolės atsiradimo pagrindas, nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas teisės doktrinoje ar teismų praktikoje vertinamas kaip subsidiarus asmens teisių gynimo būdas. Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo subsidiarumas reiškia, kad šis institutas taikomas tik tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais – sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės – gynybos būdais arba jos apginamos nevisiškai. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kitų (sutartinių, deliktinių) šalių santykių buvimas savaime neužkerta galimybės taikyti nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo taisykles tuo atveju, kai turtas, kurį reikalaujama priteisti, buvo vienos šalies perduotas, o kitos įgytas nesant iš tų santykių kylančios prievolės jį perduoti. Tuo atveju, kai šalis, kurių viena reikalauja grąžinti kitai sumokėtas sumas kaip sumokėtas be pagrindo, sieja sutartiniai teisiniai santykiai, reikia įvertinti, ar mokėjimai atlikti pagal sutartį, ar kitu teisiniu pagrindu, ar be pagrindo. Vien sutartinių santykių tarp šalių buvimas nepaneigia galimybės vienos šalies kitai perduotą turtą išreikalauti remiantis nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo taisyklėmis, kai pagal sutartį tas turtas neturėjo būti perduotas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-93-915/2019).

8323.

84Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2016 m. spalio 19 d. pasirašė Žaliavos pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20161019/NM02, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovei pašarinių Eko kviečių, sutartyje, be kita ko, šalys numatė ir produkcijos kokybės reikalavimus. Sutarties 3.4 punktu šalys susitarė, kad galutinis žaliavos kiekis ir kokybė nustatomi iškrovimo vietoje. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė priėmė produkciją iš ieškovės sutartyje numatytu pakrovimo (atkrovimo) adresu. Šios sutarties pagrindu buvo išrašyta sąskaita faktūra Nr. GRN00 Nr. 2777 dėl 23 840 kg EKO pašarinių kviečių 3 kl. pirkimo už 5721,60 EUR kainą. Atsakovė šią sumą sumokėjo ieškovei. Krovinys buvo gabenamas į Italiją, ši aplinkybė apeliantei buvo žinoma.

8524.

862016 m. lapkričio 10 d. „EUROVO S.r.l.“ pareiškė pretenziją, kurioje nurodė, kad spalio 25 d. atvežtuose kviečiuose buvo nustatytas etoksikino užkratas, pridėjo ataskaitą ir priėmimo–perdavimo dokumentą, analitinius rezultatus (1 t., b. l. 44, 45, 46–54, 55, 56–57) ir 2016 m. lapkričio 21 d. grąžino atsakovei krovinį – 23 840 kg kviečių nurodydami, kad prekė neatitinka ekologiškų paprastųjų kviečių (1 t. b. l. 84, 130–132).

8725.

88Atsakovė 2016 m. lapkričio 21 d. surašė ieškovei pretenziją, kurioje nurodė, kad 2016 m. spalio 19 d. pasikrovė iš D. K. eko-kviečius pagal pirkimo sutartį Nr. 20161019/NM02 į Italiją. Dėl netinkamos kokybės eko-kviečių pirkėjas atsisakė priimti ir jie grįžo į Lietuvą, dėl to atsakovė patyrė nuostolius: transportavimo išlaidos 2150 Eur bei negautas pelnas 715,20 Eur, todėl paprašė, kad ieškovė padengtu atsakovei susidariusius nuostolius, iš viso 2865,20 Eur (1 t., b. l. 59). Šios pretenzijos pagrindu atsakovė tą pačią dieną ieškovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą 2865,20 Eur plius 21 proc. PVM, iš viso 3466,89 Eur sumai (1 t., b. l. 60).

8926.

90Apeliantė neigia gavusi atsakovės pretenziją, tačiau patvirtino, jog apie susidariusią situaciją dėl grūduose rastų neleistinų medžiagų bei produkcijos grąžinimo, buvo informuota telefonu, todėl 2016 m. lapkričio 21 d. Mokėjimo nurodymu grąžino atsakovei 5721,60 Eur (1 t., b. l. 7).

9127.

92Atsakovės vyr. buhalterė 2016 m. lapkričio 24 d. surašė Perrūšiavimo aktą, kuriame nurodė, kad 2016 m. spalio 25 d. pagal sutartį 20161019NM02 buvo nupirkti Ekologiniai kviečiai 3 klasės iš D. K., kiekis 23,84 mt., kadangi išvežus kviečius pirkėjui ir atlikus tyrimus paaiškėjo, kad grūdai nėra ekologiniai ir pirkėjas grąžino atgal VG „Agroholding“. 2016 m. lapkričio 24 d. grūdai grįžo į Vievio sandėlį, ten buvo perrūšiuoti į neekologinius kviečius padėti pasaugai į chemizuotų kviečių sandėlį ir sunaudoti gamyboje (1 t., b. l. 58). Tą pačią dieną – 2016 m. lapkričio 24 d. atsakovė išrašė sąskaitą – faktūrą Nr. AAUS-2667 ieškovei už pašarinius kviečius 4 kl., 23,70 kg pirkimo už 3107,84 Eur sumą (1 t., b. l. 61).

9328.

94Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog tiek 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzija, tiek tos pačios datos PVM sąskaita faktūrą 3466,89 Eur sumai, tiek 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaita faktūra 3107,84 Eur sumai buvo įteikti, sąskaitų ieškovė nėra pasirašiusi, siuntimo dokumentų taip pat nepateikta.

9529.

96Ieškovės atstovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu kreipėsi į atsakovę dėl dokumentų, pagrindžiančių netinkamos kokybės EKO grūdus, pateikimo, tačiau atsakovė 2017 m. spalio 9 d. elektroniniu laišku ieškovės atstovui atsisakė išduoti bet kokius dokumentus, nurodydama, kad visi sutartiniai santykiai su ieškove yra pasibaigę, o ieškovei visi duomenys buvo pateikti laiku (1 t., b. l. 8–9). Ieškovės atstovas 2017 m. spalio 27 d. kreipėsi į atsakovę dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo, teigdamas, jog ieškovė savo iniciatyva kreipėsi į VšĮ „Ekoagros“ dėl EKO grūdų ekologinės gamybos patikrinimo, kuri nustatė, jog pesticidų likučių grūduose nebuvo rasta, todėl pareikalavo, kad atsakovė grąžintu 5721,60 Eur (1 t., b. l. 10).

9730.

98Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovė įstatymų nustatytais terminais ir tvarka ginčijo produkcijos kokybę. Ieškovė žaliavos kokybę įrodinėja VšĮ „Ekoagros“ išvada. Minėtai įstaigai ieškovė 2016 m. spalio 19 d. perdavė užplombuotą vasarinių kviečių mėginį Viešajai įstaigai „Ekoagros“, mėginys tirtas „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmgH Hamburge, Vokietijoje, kuri yra akredituota Vokietijos akreditavimo įstaigos „DAkkS“, ir jokių pesticidų neaptikta (3 t., b. l. 5). Todėl ieškovė teigė, jog jos parduoti grūdai buvo tinkamos kokybės, o jei Italiją pasiekė jau neatitinkantys reikalavimų, galimai buvo užkrėsti pervežimo metu.

9931.

100Pirmosios instancijos teismas šiuos ieškovės argumentus, kaip nepagrįstus rašytiniais įrodymais, atmetė. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai teismo išvadai, nes byloje nėra jokių duomenų, kad plombos vežimo metu būtų pažeistos, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo spręsti dėl krovinio sugadinimo pervežimo metu. Be to, šalys sutarties 3.4 punkte susitarė dėl kokybės nustatymo krovinio pristatymo vietoje. Taigi, byloje nustatyta, jog krovinys galutinį gavėją pasiekė nekokybiškas, duomenų, jog jis buvo sugadintas transportavimo metu, nėra, todėl darytina išvada, kad ginčo dėl žaliavos netinkamos kokybės byloje negali būti.

10132.

102Šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad apeliantė, gavusi iš atsakovės informaciją žodžiu dėl nekokybiškos žaliavos, 2016 m. lapkričio 21 d. grąžino visą gautą už grūdus sumą. Apeliantė neigia aplinkybę, kad sutiko atsakovei parduoti grūdus už mažesnę kainą.

10333.

104VšĮ „Ekoagros“ 2017 m. birželio 19 d. Ekologinės gamybos tikrinimo protokole nurodyta, kad patikrinti įrašai, dokumentai, sąskaitos ir užfiksuota, jog 2016 m. lapkričio 24 d. parduota kviečiai pašariniai 23,70 t EKO 001 pagal PVM sąskaitą faktūrą GRN Nr. 2793 UAB VG „Agroholding“. Pareiškėja buvo informuota, kad grūdai neatitinka reikalavimų ir realizuoti kaip įprastiniai (1 t., b. l. 13–14). Analogiškai nurodyta ir 2017 m. liepos 27 d. Papildomo patikrinimo protokole, kuriame užfiksuota, kad 2016 m. lapkričio 24 d. išrašyta sąskaita parduota kviečiai pašariniai 23,70 t pagal PVM sąskaitą faktūrą GRN Nr. 2793 UAB VG „Agroholding“ (1 t., b. l. 20–21). Tačiau patikrinimo aktuose nurodytos sąskaitos faktūros byloje nėra.

10534.

106Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esančios sąskaitos, kuria atsakovė grindžia atlikto įskaitymo faktą, ir patikrinimo aktuose nurodytos sąskaitos numeriai nesutampa. Byloje esančios 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaitos faktūros numeris yra AAUS-2667, kurioje įrašyta, kad ieškovei už pašarinius kviečius 4 kl., 23,70 kg sumokėta 3107,84 Eur suma (1 t., b. l. 61). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad minėtoje sąskaitoje nurodyta Sutarties/Partijos Nr. 20161122/NM01/, kuris taip pat nesutampa su šalių pasirašytos sutarties numeriu. Jokių kitokių šalių pasirašytų sutarčių byloje nėra. Be to, 2016 m. spalio 25 d. sąskaitoje Nr. GRN 2777 perkamos žaliavos kiekis buvo 23 840 kg už 5721,60 Eur sumą, o 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaitoje žaliavos kiekis sumažintas iki 23 700 kg.

10735.

108Apeliantė aplinkybę, kad su ieškove nebuvo derintos jokios sąlygos dėl mažesnės kainos, grindžia kartu su apeliaciniu skundu pateiktais rašytiniais įrodymais, kuriuos teisėjų kolegija nutarė prijungti prie nagrinėjamos bylos. Iš ieškovės pateiktos Pinigų, pirkimo pardavimo žurnalo kopijos už 2016 m. spalio – 2017 m. gegužės mėnesius matyti, kad šiame žurnale nei 2016 m. lapkričio 24 d., nei bet kurią kitą dieną ieškovė jokių pinigų iš atsakovės negavo. Šiame žurnale yra užfiksuota, kad 2016 m. lapkričio 10 d. už grūdus iš UAB „Agrohoding“ gauta 5721,60 Eur pajamų, o 2016 m. lapkričio 21 d. atsakovei ta pati suma grąžinta (4 t., b. l. 146–154 ).

10936.

110Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios nustatytos aplinkybės patvirtina apeliantės argumentus, jog galimai buvo kalba dėl grūdų realizavimo, tačiau byloje nėra įrodymų, kokia kaina sutarta, ar ji liko ta pati, ar buvo sumažinta. Patikrinimo aktuose minimoje 2016 m. lapkričio 24 d. sąskaitoje faktūroje Nr. GRN Nr. 2793 nurodytas tik parduotų grūdų kiekis – 23,7 t, tačiau kaina nėra nurodyta. Esant byloje prieštaringiems įrodymams, sąskaitų faktūrų numerių nesutapimams, žaliavos kiekio skirtumui, daryti išvadą, kad šalys buvo susitarę pirkti–parduoti produkciją už mažesnę kainą, nėra jokio pagrindo.

11137.

112Pažymėtina, kad 2016 m. spalio 19 d. Žaliavos pirkimo–pardavimo sutarties 4.5 p. šalys susitarė, jog <...> pateikus protokolą, nepatvirtinantį, kad pardavėjo ūkis pilnai ekologiškas kaip tai numatyta sutarties 2.3.3 p., pirkėjas turi teisę atsisakyti visiškai ar dalinai nuo žaliavos pirkimo taikant pardavėjui šioje sutartyje numatytas sankcija arba nupirkti žaliavą neatitinkančią šioje sutartyje numatytų kokybės reikalavimų, pagal atskirą šalių susitarimą, kuris bus neatskiriamoji šios sutarties dalis.

11338.

114Byloje nėra jokių rašytinių atskirų susitarimų, kad atsakovė įsipareigojo nupirkti iš ieškovės žaliavą už mažesnę kainą. Bylos medžiaga patvirtina, kad žaliavą atsakovė sunaudojo, pinigus už žaliavą iš ieškovės gavo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios nustatytos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad atsakovė yra nepagrįstai praturtėjusi ieškovės sąskaita.

11539.

116Atsakovė teigia, kad ji turėjo reikalavimo teisę į ieškovę dėl 3466,89 Eur nuostolių, kuriuos sudarė 2150 Eur transporto išlaidos ir 715,20 Eur negautos pajamos, atlyginimo, o ieškovė turėjo reikalavimą į 3017,84 Eur, todėl atsakovė atliko vienarūšių reikalavimų įskaitymą ir paaiškėjo, kad ieškovė net gi liko atsakovei skolinga jos patirtų nuostolių.

11740.

118Šalys 2016 m. spalio 19 d. Žaliavos pirkimo–pardavimo sutarties 4.9 p. susitarė, kad pirkėjui pateiktos žaliavos neatitinkančios deklaruojamai pardavėjo žaliavos kokybei, nurodytai sutartyje, gali būti grąžinamos pardavėjui ir jis privalo atlyginti visas transportavimo ir kitas susijusias išlaidas bei visą žalą susijusią su negautomis pajamomis ir kitom papildomoms išlaidom per 10 dienų nuo žaliavų grąžinimo pardavėjui dienos ir/ar pateikto reikalavimo atlyginti patirtus visus nuostolius.

11941.

120Atsakovė nuostolių dydį įrodinėja pačios atsakovės surašyta 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzija ir tos pačios dienos PVM sąskaita faktūra Nr. AGRR00 8529. Pažymėtina, kad šie dokumentai yra pasirašyti tik vienos iš sutarties šalies – atsakovės, ir byloje nėra jokių duomenų, kad minėtą pretenziją bei sąskaitą faktūrą ieškovei išsiuntė. Taip pat sutiktina su apeliantės argumentais, kad sąskaitoje nurodytos tik transporto išlaidos, kurių suma 2865,20 Eur be PVM, o pretenzijoje nuostoliai tai pačia sumai nurodyti transporto išlaidos (2150 Eur) ir negautos pajamos (715,20 Eur), už kuriuos PVM negali būti skaičiuojamas. Byloje yra trečiojo asmens UAB „Intranslita“ pranešimas, jog už atsakovei suteiktas transportavimo paslaugas 2016 m. lapkričio 24 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurioje suteiktų paslaugų suma yra 1700,06 Eur su PVM ir ši sąskaita yra apmokėta. Taigi, kitų įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė už transporto paslaugas sumokėjo 2150 Eur, byloje nėra. Šios nustatytos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad ieškovė apie nekokybišką žaliavą buvo informuota tik telefonu, dėl to, ji 2016 m. lapkričio 21 d. grąžino atsakovei visą gautą už žaliavą sumą, tačiau ieškovei pagal sutartį žaliava nebuvo grąžinta, žaliavą sunaudojo atsakovė.

12142.

122Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė su atsakove dėl žaliavos pirkimo–pardavimo mažesne kaina atskirai, kaip tai numatyta šalių pasirašytoje sutartyje, susitarę nebuvo, nekokybiškos žaliavos atsakovė ieškovei negrąžino, pretenzija dėl nuostolių atlyginimo nebuvo pareikšta, nuostolių dydis neįrodytas, ieškovė gautus pinigus už parduotą žaliavą grąžino atsakovei, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nepagrįstai praturtėjusi ieškovės sąskaita, nes ieškovė grąžino atsakovei visą sumą be jokio pagrindo. Todėl yra pagrindas taikyti CK 6.237 straipsnio nuostatas ir priteisti iš atsakovės ieškovei 5721,60 Eur kaip be pagrindo gautas lėšas. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos įrodymus, kas sąlygojo nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą. Todėl ieškovės apeliacinis skundas tenkinamas, apylinkės teismo sprendimas panaikinamas ir byloje priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas, priteisiant ieškovei iš atsakovės 5721,60 Eur be pagrindo įgytas lėšas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

12343.

124Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12544.

126Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovė prašo priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas, tačiau 6 proc. taikomi tik tuo atveju, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys (CK 6.210 str. 2 d.). Šiuo atveju ieškovė yra fizinis asmuo, todėl teismui nustačius, kad atsakovė yra ieškovės skolininkė, prievolė grąžinti be pagrindo įgytas lėšas nėra įvykdyta, todėl ieškovės prašymas šioje dalyje taip pat yra tenkintinas, priteisiant jai iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

127Dėl bylinėjimosi išlaidų

12845.

129Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus ir priėmus byloje naują sprendimą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

13046.

131Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. Realumo kriterijus yra taikomas teismų praktikoje (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimą, priimtą byloje S. J. v. Lietuva).

13247.

133Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių (toliau – Rekomendacijos).

13448.

135Ieškovės bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 2346,50 Eur. Ieškovės ieškinys, dublikas, ikiteisminio susirašinėjimo dokumentai yra parengti advokato padėjėjo, 2018 m. balandžio 23 d. ir 2018 m. liepos 11 d. teismo posėdžiuose, kurie truko apie 2 val. dalyvavo taip pat advokato padėjėjas. Pagal bylos duomenis iš viso advokato padėjėjo suteiktos paslaugos kainavo 1983,50 Eur. 2018 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdyje, kuris truko apie 1 val., dalyvavo advokatas V. M.. Už dalyvavimą teismo posėdyje apeliantė advokatui sumokėjo 363 Eur.

13649.

137Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovei paslaugos buvo suteiktos 2017 – 2018 metais, Įvertinus Rekomendacijų 5 p., 8.2 p., 8.3 p., 8.16, 8.17, 8.18., 8.19 p., advokato padėjėjo ieškovei suteiktų paslaugų kaina neviršija rekomendacijose nustatytų maksimalių kainų, todėl prašymas priteisti 1983,50 Eur teisinės pagalbos išlaidų yra pagrįstas. Minėta, kad ieškovę advokatas atstovavo tik viename teismo posėdyje (2018 m. rugsėjo 13 d.). Užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo 895,20 Eur todėl pagal Rekomendacijų 8.19 p. maksimali suma yra 89,52 Eur, todėl prašomų priteistų bylinėjimosi išlaidų 363 Eur suma mažintina iki 89,52 Eur ir iš viso iš atsakovės ieškovei priteistina 2073,02 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

13850.

139Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 129 Eur žyminio mokesčio, teismui nusprendus ieškinį patenkinti, ši suma ieškovei priteistina iš atsakovės. Taigi iš viso ieškovės pirmosios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos yra 2202,02 Eur (CPK 93 str. 1 d.)

14051.

141Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme šioje byloje buvo 13,35 Eur, todėl ieškinį patenkinus, jos priteistinos iš atsakovės (CPK 96 str.).

14252.

143Ieškovės apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos yra sumokėtas 129 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą, kuris patenkinus apeliacinį skundą priteistinas iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.).

144Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

145Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

146Priteisti ieškovei D. K. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VG Agroholding“ (juridinio asmens kodas 302764932) 5721,60 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt vieną eurą 60 ct) be pagrindo įgytas lėtas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2202,02 Eur (du tūkstančius du šimtus du eurus 2 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

147Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VG Agroholding“ (juridinio asmens kodas 302764932) 13,35 Eur (trylika eurų 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios instancijos teisme. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

148Priteisti ieškovei D. K. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VG Agroholding“ (juridinio asmens kodas 302764932) 129 Eur (vieną šimtą dvidešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

149Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5721,60... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio mėn. šalys sudarė sutartį, pagal... 10. 3.... 11. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad krovinio... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad krovinio iškrovimo vietoje (Italijoje) grūdų pirkėjas... 18. 6.... 19. Byloje pateiktas 2016 m. lapkričio 24 d. surašytas „Perrūšiavimo aktas“... 20. 7.... 21. Atsakovei patyrus nuostolių, o ieškovei pardavus produkciją mažesne kaina,... 22. 8.... 23. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes bei jas patvirtinančius rašytinius... 24. 9.... 25. Iš ieškovės pateikto rašto, tyrimo paketo PSP8G tiriamų medžiagų... 26. 10.... 27. Ieškovė neįrodė, kad grūdai galėjo būti ir buvo užkrėsti pesticidais... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo, kad ieškovės ūkis buvo tikrinamas, byloje pateikti... 30. 12.... 31. Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 1 dalimi, bendrasis ieškinio senaties... 32. 13.... 33. Atsakovė prašė skirti ieškovei 2000 Eur baudą už akivaizdžiai... 34. III.... 35. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 36. 14.... 37. Apeliaciniu skundu ieškovė D. K. (toliau – apeliantė) prašo panaikinti... 38. 1.1.... 39. Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą. Apeliantė įrodinėjo,... 40. 1.2.... 41. Pažymi, jog atsakovė savo pretenzija reikalavo padengti transportavimo... 42. 1.3.... 43. Teismas klaidingai nurodė, kad sutarties šalys sutarė dėl perrūšiavimo... 44. 1.4.... 45. Teismas netinkamai įvertino VšĮ „Ekoagros“ surašytą 2017 m. liepos 27... 46. 1.5.... 47. Apeliantės parašas patvirtina tik tos konkrečios transporto priemonės... 48. 1.6.... 49. Apeliantė nesutiktina su teismo išvada, jog ji suprato, kad pasirašo ir... 50. 1.7.... 51. Apeliantė tinkamai įvykdė sutartį, t. y. atsakovei pardavė tinkamos... 52. 15.... 53. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Groward Group“ prašo... 54. 2.1.... 55. Ieškovė niekada neginčijo vienašalio grūdų perrūšiavimo bei... 56. 2.2.... 57. Teismo sprendime, priešingai nei teigia atsakovė, yra atsakyta į... 58. 2.3.... 59. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad nepaisant teismo nutartyje padarytos... 60. 2.4.... 61. Atsakovė yra įrodžiusi, kad transportavimo metu krovinio kokybė pablogėti... 62. 2.5.... 63. Atsakovės nuomone VŠĮ „Ekoagros“ nustatyti pažeidimai ieškovės... 64. Teisėjų kolegija... 65. IV.... 66. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 68. 16.... 69. Teismo argumentams paneigti, apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė... 70. 17.... 71. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie... 72. 18.... 73. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors apeliantės kartu su skundu... 74. Dėl apeliacinio skundo esmės... 75. 19.... 76. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 77. 20.... 78. Byloje kilo ginčas dėl nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančių... 79. 21.... 80. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo prievolių teisės... 81. 22.... 82. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, teisinio reguliavimo sistemoje būdamas... 83. 23.... 84. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2016 m. spalio 19 d. pasirašė... 85. 24.... 86. 2016 m. lapkričio 10 d. „EUROVO S.r.l.“ pareiškė pretenziją, kurioje... 87. 25.... 88. Atsakovė 2016 m. lapkričio 21 d. surašė ieškovei pretenziją, kurioje... 89. 26.... 90. Apeliantė neigia gavusi atsakovės pretenziją, tačiau patvirtino, jog apie... 91. 27.... 92. Atsakovės vyr. buhalterė 2016 m. lapkričio 24 d. surašė Perrūšiavimo... 93. 28.... 94. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog tiek 2016 m. lapkričio 21 d.... 95. 29.... 96. Ieškovės atstovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu kreipėsi į atsakovę... 97. 30.... 98. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 99. 31.... 100. Pirmosios instancijos teismas šiuos ieškovės argumentus, kaip nepagrįstus... 101. 32.... 102. Šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad apeliantė, gavusi iš atsakovės... 103. 33.... 104. VšĮ „Ekoagros“ 2017 m. birželio 19 d. Ekologinės gamybos tikrinimo... 105. 34.... 106. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esančios sąskaitos, kuria atsakovė... 107. 35.... 108. Apeliantė aplinkybę, kad su ieškove nebuvo derintos jokios sąlygos dėl... 109. 36.... 110. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios nustatytos aplinkybės... 111. 37.... 112. Pažymėtina, kad 2016 m. spalio 19 d. Žaliavos pirkimo–pardavimo sutarties... 113. 38.... 114. Byloje nėra jokių rašytinių atskirų susitarimų, kad atsakovė... 115. 39.... 116. Atsakovė teigia, kad ji turėjo reikalavimo teisę į ieškovę dėl 3466,89... 117. 40.... 118. Šalys 2016 m. spalio 19 d. Žaliavos pirkimo–pardavimo sutarties 4.9 p.... 119. 41.... 120. Atsakovė nuostolių dydį įrodinėja pačios atsakovės surašyta 2016 m.... 121. 42.... 122. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 123. 43.... 124. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines... 125. 44.... 126. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 127. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 128. 45.... 129. Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus ir priėmus byloje naują... 130. 46.... 131. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su... 132. 47.... 133. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 134. 48.... 135. Ieškovės bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 2346,50... 136. 49.... 137. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovei paslaugos buvo suteiktos 2017 –... 138. 50.... 139. Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 129 Eur žyminio mokesčio,... 140. 51.... 141. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos... 142. 52.... 143. Ieškovės apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos yra... 144. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 145. Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 146. Priteisti ieškovei D. K. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios... 147. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VG... 148. Priteisti ieškovei D. K. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios... 149. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....