Byla e2-346-287/2017
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2sekretoriaujant Janinai Juozaitienei,

3dalyvaujant:

4ieškovo UAB „A“ atstovui advokato padėjėjui L. S. ,

5atsakovui A. N. ,

6atsakovo atstovui advokatui Anatolijui Šichovcovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „A“ ieškinį atsakovui A. N. dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

8Teismas

Nustatė

9Ieškovas UAB „A“ pateiktu teismui ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. N. 1473,31 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio mėn. pradžioje į ieškovą kreipėsi atsakovas ir nurodė, kad sugedo jo automobilis Volvo V50, valst. Nr. ( - ) , kėbulo nr. YV1MW753152118339 (toliau – Automobilis). Atsakovas nurodė aiškiai matomus ir/ar girdimus defektus: šviečianti lemputė, informuojanti apie variklio gedimą, bei girdimas gaudesys variklyje. Siekiant nustatyti gedimus, ieškovas atliko automobilio kompiuterinę diagnostiką, kurios metu diagnozuotas kuro sistemos slėgio netolygumas, bei aiškiai buvo girdimas pašalinis garsas variklyje. Atsakovui buvo paaiškinta, jog garsas galimai gali sklisti dėl turbinos bei įsiurbimo sistemos nesandarumo, tačiau aiškiai buvo nurodyta, kad gedimas tiksliai bus nustatytas tik pradėjus remontuoti, t. y. nuardžius automobilio variklio viršutines dalis. Paėmus automobilį buvo užpildyti Užsakymo lapai bei pasirašyti automobilio priėmimo – perdavimo aktai. Automobilio remonto eiga buvo padalyta į du etapus: kuro sistemos netolygumo gedimo šalinimas ir variklio pašalinio garso gedimo šalinimas. Dėl remonto eigos atsakovas sutiko ir žodžiu pritarė tokiai remonto eigai. Kuro sistemos remonto metu buvo pakeistas kuro filtras, kuro slėgio reguliatorius bei purkštukai, kurie UAB „AM“ stendo pagalba nustatyti kaip netinkami. Atsakovui telefonu buvo paaiškinta, jog reikalingi kiti purkštukai bei, kad naudoti purkštukai rinkoje kainuoja apie 150 Eur/vnt., tačiau aukščiau minėta įmonė gali juos parduoti po 115 Eur/vnt. Atsakovas sutiko dėti šiuos purkštukus. Pakeitus aukščiau minėtas dalis, kuro sistemos netolygumo gedimas buvo visiškai pašalintas. Variklio pašalinio garso gedimo šalinimo metu buvo patikrinta turbina bei nuimtas įsiurbimo kolektorius. Nuėmus kolektorių, garsas buvo girdimas žymiai intensyvesnis, todėl buvo nuspręsta nuimti variklio galvutę ir patikrinti vožtuvus. Atsakovui telefonu buvo paaiškinta, kad bus nuimama variklio galvutė. Atsakovas nurodė, kad „reikia pilnai sutvarkyti automobilį ir „davesti“ automobilį iki galo“. Nuėmus variklio galvutę, pasimatė sulūžę vožtuvai bei vožtuvų stūmiklių viršus buvo sulaužytas. Technologiškai, siekiant pašalinti aukščiau minėtus trūkumus, yra būtina pakeisti visus vožtuvus, visus vožtuvų stūmiklius, visas vožtuvų gumytes naujais, vožtuvus pritrinti; patikrinti ir nušlifuoti variklio galvutę, pakeisti galvos tarpinę, galvos varžtus bei pakeliui esančias kitas tarpines, taip pat pakeisti tepalus ir tepalo filtrą. Atlikus visus aukščiau nurodytus darbus ir pakeitus minėtas dalis, gedimas buvo visiškai pašalintas kaip reikalavo atsakovas. 2016-11-10 atsakovas pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad remonto darbus ieškovas atlikinėjo savavališkai, per brangiai bei reikalavo pagrįsti kiekvienos detalės keitimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas 2016-11-21 pateikė atsakovui atsakymą į pretenziją bei pridėjo PVM sąskaitą – faktūrą už atliktus automobilio remonto darbus. Žodiniai susitarimai dėl konkrečių automobilio dalių keitimo yra įprasta ieškovo praktika, taikoma kone kiekvieno automobilio remonte. LR CK 6.193 str. nustatyta, kad aiškinant sutartį (įskaitant ir žodinę), pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Taigi pagrindinis tiek ieškovo, tiek atsakovo tikslas buvo – pilnai suremontuotas automobilis. Ieškovas savo įsipareigojimus atliko, automobilį pilnai suremontavo, dėl remonto kokybės pretenzijų ir/ar trūkumų nebuvo gauta, išskyrus nepagrįstas abejones ir pretenzijas dėl detalių keitimo tikslingumo ir kainos. Atkreiptinas dėmesys, kad prieš kiekvieną keistiną detalę, buvo tariamasi ir klausiama atsakovo ir tik gavus atsakovo leidimą detalės buvo keičiamos. Ieškovas neturi jokio suinteresuotumo ir tikslo nepagrįstai keisti detalių. Iš byloje pateiktų faktų galima konstatuoti, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė rangos teisiniai santykiai, nes ieškovas įsipareigojo atsakovo užsakymu atlikti jam priklausančio automobilio remonto darbus, o atsakovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (LR CK 6.644 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas sąskaitos apmokėjimo terminas iki 2016-11-28. Atsakovas iki nurodyto termino neapmokėjo, papildomų pretenzijų ir/ar priežasčių nenurodė.

11Ieškovo atstovas advokato padėjėjas L. S. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, priteisti skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad su atsakovu kilo ginčas dėl remonto kainos, nes atsakovas suskaičiavo ieškovo internetiniame puslapyje kainyne nurodytas kainas ir sutiko mokėti nuo 800-900 eurų. Kainyne kainos yra nurodytos su žodeliu „nuo“, kadangi kainos stipriai skiriasi. Šiuo atveju dėl visų kainų buvo susitarta. Dėl purkštukų keitimo, pats atsakovas patvirtino, pasirinko, kad purkštukai būtų perkami ne nauji. Nustatyti gedimai buvo pilnai pašalinti, ką nurodė diagnostika, viskas yra pašalinta. Keisti guolį būtų tik papildomos išlaidos, o ieškovas nežinojo ar atgaus pinigus. Atsakovas tvirtino, jog atvažiavus paimti automobilio, ūžesys variklyje girdėjosi, kad gedimas nepašalintas yra atsakovo nuomonė, neparemta jokiais byloje esančiais įrodymais. Gedimas buvo pilnai pašalintas, dalys pakeistos. Diagnostikos įranga yra sertifikuota. Nė vienas darbas nebuvo atliktas, nepasitarus su atsakovu. Prieš kiekvieną darbą atsakovas buvo informuotas, o atsakovo atsakymas buvo, kad reikia suremontuoti automobilį, neprieštaravo. Užsakymo lapas pildomas eigoje, kokios detalės sudėtos. Ieškinys pagrįstas ir įrodytas.

12Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka. 2016-09-23 – 24 atvykus į servisą, „A“ vadybininkas, prijungęs kompiuterį bei atlikęs patikrinimą, nustatė, kad kuro sistemoje slėgis viršija normą ir, kad dėl to gali būti kaltas turbinos gedimas. 2016-09-27 atvyko priduoti automobilį. Nurodė, kad važiuojant salone girdimas gaudesys, taip pat, kad borto kompiuteris retkarčiais parodo informacinį pranešimą apie reikalingą variklio aptarnavimą. Automobilio variklis nerodė jokių garsinių/vaizdinių gedimo, padidėjusios trinties požymių, transporto priemonė kurdavosi lengvai, eiklumas nepakito. Paprašius nurodyti preliminarias remonto darbų kainas, sulaukė atsakymo, kad vadybininkas detaliai informuos telefonu, o orientacines kainas gali sužinoti internetinėje svetainėje. Priėmimo – perdavimo sutartį gavo jau po remonto, paprašius pateikti darbų ir detalių sąmatą. „A“ darbuotojas, paskambinęs spalio pradžioje, įvardino purkštukų gedimą kaip pagrindinę gedimo priežastį. Dėl purkštukų išėmimo bei jų patikrinimo su juo nesikonsultavo, tik paminėjo, kad jiems yra elektros gedimas ir kad jie nuvežti į „AM“. Patvirtino, kad purkštukai nerestauruojami bei, kad turi dėvėtų purkštukų pamainą, kaina 440 Eur. Davė sutikimą dėti purkštukus. Negavo įrodymų, kad dėvėtus purkštukus įmonė pirko. Po kelių dienų paskambino, kad automobilis sutvarkytas. Paklausus dėl gaudimo ir metamos klaidos, gavo neigiamą atsakymą. Gavo atsakymą, kad gaudesys atsiranda tada, kai vožtuvo dangtelis neužsidaro, todėl dangtelį reikėtų keisti. Po kurio laiko paskambinus sužinojo, kad vožtuvėlis nedirba, todėl jį reikėtų pakeisti, nuėmus variklio galvą. Davė leidimą tiems darbams, kuriuos atlikus, „A“ vadybininko teigimu, bus pašalinta gaudimo bei rodomo pranešimo priežastis. Apie sulūžusius vožtuvus bei vožtuvų stūmiklių viršų jo nesiteikė informuoti bei paaiškinti, kas tokiu atveju privaloma atlikti ir nurodyti dalių kainas. Kuro slėgio reguliatorius, kompensatoriai, vožtuvai ir kitos dalys, neskaitant purkštukų, buvo pakeistos be jo žinios. Sąskaitoje pateikti remonto darbų įkainiai dvigubai didesni nei nurodyti jų oficialioje svetainėje. 2016-11-10 nuvyko pasiteirauti kodėl šiurkščiai buvo nusižengta remonto teikimo tvarkai bei prašė parodyti išmontuotas detales, gavo atsakymą, kad išmontuotos dalys jau utilizuotos. Pasakė, kad tokiu atveju nesutinka apmokėti sąskaitos. Surašė skundą „A“ direktorei, sulaukęs jį netenkinančio atsakymo, pateikė skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, tačiau kadangi ieškovas pateikė skundą teismui VVTAT skundo nagrinėjimą nutraukė. Parašė prašymą Panevėžio policijos komisariatui, kad būtų galima atsiimti transporto priemonę. Atsiimant automobilį, buvo pastebėti išoriniai automobilio pažeidimai. Pavažinėjus suprato, kad gaudimo priežastis nepašalinta. Pasikonsultavęs gavo atsakymą, kad kaltas rato guolis. Autoservise „T“ gedimas buvo pašalintas. Paprašęs šio serviso darbuotojų apžiūrėti variklio skyrių, gavo atsakymą, kad galimai yra darbinio broko. Detalesnės apžiūros nusprendė nedaryti.

13Atsakovas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagrindiniai motyvai dėl ieškinio netenkinimo yra tai, kad nepateikti išsamūs kompiuterinės diagnostikos rezultatai, neužpildyta užsakymo paraiška, klaidinga išvada dėl kiauro variklio dangčio, klaidinga išvada dėl turbinos gedimo, savavališkai išimti purkštukai, bei jų gedimas nustatytas kaip vienintelis, nesilaikyta purkštukų kainos susitarimo, klaidinga išvada dėl pralaidžios vožtuvo dangčio tarpinės, neteisingas variklio būklės įvertinimas, klaidinga išvada dėl vieno vožtuvo gedimo, pakeisti visi vožtuvai ir kompensatoriai, jo nurodytas gedimas – gaudimas nepašalintas, labai tikėtinas remonto nepagrįstumas, atsižvelgiant į automobilio tuometinę būklę, netinkamas informavimas apie remonto eigą bei detalių kainas, kurios žymiai didesnės, nei vyraujančios autodetalių rinkoje, nurodytos kainyne, negrąžintos detalės. Jeigu ieškovas būtų telefonu detaliai paaiškinęs apie remonto darbus, būtų pateikęs teismui skambučių išklotines, mano, kad išklotinėse matytųsi pokalbio išklotinė, kas ką sakė. Paraiška užpildyta, bet tenai nėra jo parašų, jo ir ieškovo kopija skiriasi, jos turėtų būti identiškos, klaidinamas buvo viso remonto metu, apie automobilio remonto eigą buvo telefonu klaidinamai informuojamas, klaidingai informavo vadybininkas. Diagnostikos pagalba nustatė tik turbinos gedimą, turėjo nustatyti purkštuko gedimą, bet to nenustatė, paskambino po poros savaičių ir pasakė, kad purkštukai išimti, nuvežti patikrinimui, kad jie blogi, bet mano, kad diagnostikos metu turėjo nustatyti, kad gedimas yra galimai dėl purkštukų. Dėl purkštukų kainos jam buvo pranešta 440 eurų, o vieneto kaina 110 eurų, o sąskaitoje išaugo iki 460 eurų. Keistas kuro slėgio reguliatorius, pirkta kuro už 20 eurų, pirktas kuras be jo leidimo. Jis ginčija pačią remonto eigos tvarką, neturi įrodymų, kad detalės keistos, galimai jos buvo keistos, šito fakto neginčija, ginčija tik remonto eigos tvarką, o tvarką pažeidė dėl to, kad jį klaidingai informavo apie remonto eigą, kainas, nebuvo užpildyta užsakymo paraiška, kurią gavo tik po remonto, o turėjo gauti prieš remontą. Su ieškiniu galėtų sutikti tik dėl purkštukų, gali būti, kad purkštukus nupirko blogus, nuvežė patikrinti ir pasakė, kad blogi, įrodymas būtų sąskaita, kad pirko padėvėtus purkštukus, bet to nėra, yra kažkoks tikrinimo lapas, bet jis nežino ar tenai jo purkštukai, jų gal net neišėmė. Telefonu pasakė, kad blogi purkštukai, kad išimti ir nuvežti patikrinimui, informavo, tačiau klaidingai informavo apie kainą, dėl purkštukų gal ir galėtų sutikti, buvo tartasi 440 eurų. Remonto metu nebuvo nuvažiavęs, telefonu bendraudavo, įtarimai sukilo, sužinojus galutinę kainą, pakeistos detalės apie kurias nebuvo informuotas. Jeigu būtų informuotas teisingai, nebūtų kreipęsis į Vartotojų teisių tarnybą, kreipėsi dėl remonto eigos pažeidimo. Mašiną atsiėmė su policijos pagalba. Mašiną remontui atidavė dėl gaudimo važiuojant automobiliu, girdėdavosi gaudimas, prietaisų skydelyje mesdavo klaidą informacinio pobūdžio apie reikalingą variklio patikrinimą. Atsiėmus automobilį, niekas nepasikeitė, gaudimo priežastis nebuvo pašalinta, variklio darbas nepasikeitė. Remontas buvo atliktas nepagrįstai. Atsiimant automobilį ženkliukas nedegė. Neginčija fakto, kad keistos detalės, bet be jo leidimo. Dėl variklio pašalinio garso nebuvo informuotas, bet buvo informuotas apie galimą turbinos gedimą. Kalbėjosi su purkštuką remontavusiais bendrovės atstovais tiesiogiai. Pasirinko, kad purkštukai būtų dedami dėvėti. Ieškovo atstovas vadybininkas telefonu informavo apie remonto eigą, bet klaidingai, apie detalių keitimą nebuvo šnekėta, o buvo šnekėta apie galimą gedimą, pralaidžią vožtuvo tarpinę, sakydavo, kad šį gedimą pašalintų. Tarpinė ir vožtuvai skiriasi, pagal įstatymą privalo informuoti kas yra keičiama. Jį informavo apie purkštukų gedimą, variklio galvos nuėmimą, daugiau jokios informacijos negavo. Skambindavo savo iniciatyva, klausdavo kokia remonto eiga, kas yra daroma, sakydavo, kad yra nuėmę galvą, kad uždės, jo neinformavo ką technologiškai turi atlikti. Detalių atsiėmimas buvo pateiktas tik dokumentų pavidalu, o kai nuvažiavo lapkričio 9 dieną, buvo aiškiai pasakyta, kad senų detalių nėra, nes jos utilizuotos. Automobilio neėmė, nes nebuvo atiduotos detalės. Po remonto savo automobilio nenuvarė į kitą autoservisą patikrinimui dėl atlikto remonto. Neginčija, kad detalės nurodytos sąskaitoje buvo pakeistos.

14Liudytojas A. P. parodė, kad dirbo UAB „A“ vadybininku. Su klientu N pirmą kartą susitiko rugsėjo 24 dieną, kuris skundėsi, kad važiuojant užsidega „chec“ lemputė, o antras gedimas buvo girdimas gaudesys variklio skyriuje. Pajungė kompiuterį ir diagnostikos metu rodė slėgio reguliatoriaus gedimą, nustatė „chec“ gedimą. Klientas nurodė, kad pagazavus akseleratorių girdimas gaudesys. Akseleravus stovint girdimas gaudesys ir važiuojant buvo guolis. Guolio neremontavo, nes klientas nesumokėjo pinigų. Nustatyti guolio gedimą nevažiuojant neįmanoma. Kompiuteriu gaudesį įvardijo kaip galimą turbinos gedimą, galimą įsiurbimo kolektoriaus praleidimą. Sutarė dėl susitikimo, kuris įvyko rugsėjo pabaigoje, atvažiavo klientas, paliko automobilį, užpildė paraišką, ant paraiškos jis nepasirašė. Dėl remonto klientą informuodavo telefonu, 14 dieną tarėsi dėl purkštukų. Pradėjo nuo kuro filtro keitimo, daviklio laidai buvo atviri, izoliavo laidą ir pakeitė daviklį. Pasijungus kompiuterį, matėsi purkštukų korekcijos, purkštukų tikrinimą Panevėžyje atlieka viena įmonė. Paskambino klientui ir pranešė, kad veš purkštukus tikrinti. Patikrino ir pranešė, kad purkštukai visi yra blogi, reikia remontuoti. Informavo klientą, kad purkštukai nėra remontuojami, siūloma keisti naujais ar restauruoti, suderino kainą dėl restauruotų, jis sutiko, parvežė purkštukus, sudėjo, išbandė, pravažiavo, klaida nebeatsirado. Bandymas važiuoti apie 10 kilometrų, kuras eikvojamas, todėl buvo pirktas. Dėl gaudesio su klientu kalbėjo, kad liko tik ūžimo garsas. Buvo nuspręsta nuimti galvos tarpinę, su klientu irgi buvo kalbėta, suderinta. Nuėmus galvą pamatė, kad yra pasikabinę du vožtuvai - atsidarę, pasimatė, kad visi vožtuvai praleidinėja. Pakeitė vožtuvus, technologiškai neišgalvoja ką reikia keisti, nes yra tam tikri dalykai, kuriais remiantis yra atliekami tam tikri darbai. Pakeisti visi vožtuvai ir kompensatoriai. Uždėjus galvą garsas dingo. Paskambino klientui, suskaičiavo remonto sumą, pasakė kainą ir jisai pasakė, kad daug, kad pagal jo skaičiavimus, iš internate ištrauktų kainų, turėtų būti apie 800-900 eurų. Internete kainos nurodytos su žodeliu „nuo“, tačiau dar yra specifiniai darbai kurie yra atliekami. Klientas atvažiavo lapkričio pradžioje 9 ar 10 dieną pasakė, kad nesutinka su atliktu remontu, paklausė kur yra jo detalės, detalės buvo ištrauktos ir paduotos, kurios tebėra iki šiol, bet kada gali atvykti ir pasiimti, atsiimti detalių klientas nesutiko, atseit gal ne jo detalės. Vasario mėnesį atvažiavo su policija atsiimti automobilio. Su klientu visą laiką bendravo telefonu, jisai sutiko, nei karto nebuvo atvažiavęs, dėl purkštukų kainos jam buvo pasakyta, o dėl kitų kainų nekalbėjo, nes klientas buvo pasakęs, kad darykite viską. Kompiuterinės diagnostikos atlikimas kainuoja 16 eurų, automobilis kompiuteriu buvo tikrintas 4 kartus, kainą priskaičiavo tik už vieną kartą. Rato guolis buvo girdimas važiuojant paskutinį kartą. Klientas buvo informuotas, bet jo nekeitė, nes už atliktus darbus nebuvo sumokėta. Remonto eigą su klientu derino tik telefonu. Kuras buvo pilamas dėl to, kad važiavo 4 kartus ir bandymo metu bake turi būti ne mažiau 15 litrų kuro. Nieko nežino apie veidrodėlio sudaužymą ir apibrozdinimus, sužinojo tik šiandien. Automobilis prastovėjo tris mėnesius. Paskutinį kartą, kai klientas buvo atvažiavęs, buvo jam pateiktos detalės, bet jis susinervino, pradėjo skambinti telefonu ir išėjo trims mėnesiams. Visi išvardinti darbai buvo atlikti, detalės sudėtos, gedimai pašalinti. Kai klientas atvyko pirmą kartą po remonto ir jam pasakė kainą, parodė purkštukų lapą ir paprašė, kad pasirašytų ant priėmimo-perdavimo akto, jisai atsisakė pasirašyti, pasakė, kad nemokės. Paraišką remontui užpildė rugsėjo gale, bet ta paraiška yra priėmimo-perdavimo aktas, paraiška pateikiama tada, kai atiduodamas automobilis, surašomos visos detalės, tik atsiimdamas automobilį pasirašinėja, paprašė, kad pasirašytų, tačiau nepasirašė, sakė, kad už nieką nepasirašys.

15Liudytojas L. V. paaiškino, kad atsakovas buvo atvykęs pakeisti rato guolį. Atsakovas turėjo savo guolį. Guolio gedimas nustatomas mašinai važiuojant, stovinčiai mašinai galima irgi nustatyti. Pakėlė, prasuko ratą ir girdisi gaudesys. Ant laisvų apsukų gazuojant stovintį automobilį vietoje rato guolis negali gausti. Būna taip, kad nuardžius detales pasimato kiti gedimai. Įsiurbimo kolektoriaus netinkamas darbas nustatomas, jeigu jisai kiauras, yra kažkoks švilpimas, atsiranda pašalinis garsas. Jeigu lūžęs vienas ar kitas vožtuvas, keičiasi variklio darbas, dirbs nebegražiai, ar burbuliuos, ar stuksens, bus kažkoks kalimo garsas. Nuėmus variklio galvą, galva tikrinama, šlifuojama, dedamos naujos tarpinės, išimami vožtuvai, jeigu jie sudilę, keičiami naujais, jeigu nesudilę pritrinami, vožtuvų gumeles automatiškai reikia keisti, technologiškai. Purkštukai tikrinami stenduose, „Volvo V50“, „Peugeot“ variklio purkštukus galima pažiūrėti vizualiai, bet be stendo gedimo nenustatysi.

16Iš užsakymų paraiškos, priėmimo, perdavimo aktų matyti, kad UAB „A“ buvo užsakytas A. N. priklausančio automobilio “Volvo V50“, valst. Nr. ( - ) remontas. Užsakymų paraiškose nėra užsakovo parašų.

17Iš 2016-11-10 skundo matyti, kad A. N. UAB „A“ direktorei pateikė skundą dėl savavališkų ir galimai nesąžiningų serviso remonto darbų.

182016-11-18 pateikiamas atsakymas į skundą su pridėta PVM sąskaita faktūra 1473,31 Eur sumai, kurią prašoma apmokėti iki 2016-11-28.

192016-12-09 A. N. pateikia vartotojo prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

202017-01-12 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ginčo nagrinėjimą nutraukė, rangovui padavus ieškinį teismui.

21Iš išrašo iš A.lt svetainės įkainių matyti, kad svetainėje nurodytos remonto kainos yra „nuo ...“

22Iš Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2017-02-23 nutarimo matyti, kad yra atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal A. N. skundą, nes nenustatyta jokia nusikalstama veika.

23Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2016-02-01 įsakymu Nr. 2BE-45 patvirtintas transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas.

24Iš IĮ „T“ 2017-03-06 automobilio priėmimo paraiškos matyti, kad pakeistas automobilio “Volvo V50“, valst. Nr. ( - ) rato guolis.

25Iš foto lentelės matyti skilęs automobilio šoninis veidrodėlis ir nubrozdinimai ant rato arkos.

26Iš 2016-10-31 „I. C. “ užsakymo, matyti UAB „A“ pateikiamos detalės.

27Iš UAB „AM“ paaiškinimų apie įvykio aplinkybes ir pridėto testavimo lapo matyti gauti automobilio “Volvo V50“, valst. Nr. ( - ) purkštukų patikros rezultatai.

28Iš „Volvo V50“ savininko vadovo kopijos matyti jungtinio prietaisų skydelio rodomų simbolių reikšmės.

29Teismas

konstatuoja:

30Galutinai ištyrus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, turinčius reikšmės bylai, ieškinys yra pagrįstas, įrodytas ir tenkinamas visiškai.

31Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010 ir kt.).

32Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad UAB „A“ buvo atliekamas A. N. priklausančio automobilio “Volvo V50“, valst. Nr. ( - ) variklio remontas. Ginčas kyla dėl atliktų darbų apimties, jų pagrįstumo (būtinumo) ir remonto bei detalių kainos.

33Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

34CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių dalyviai patys sprendžia, sudaryti sutartį ar ne, šalių laisvę savanoriškai nustatyti sutarties formą ir turinį, išskyrus, kai tai reglamentuoja imperatyviosios teisės normos ar tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka ir kiti teisės principai. Sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, t. y. dviejų ar daugiau ją sudarančių asmenų suderintos valios, nukreiptos sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ar pareigas, išraiška. Sutarties sudarymo priežastis paprastai yra ją sudarančių asmenų poreikiai ir interesai, kurie formuoja vidinę sutarties dalyvių valią (ketinimus) ir nulemia jos teisinį tikslą bei pobūdį. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o kita šalis (užsakovas) įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. CK nenumato specialių reikalavimų sudaromo rangos sandorio formai, todėl šalys sutartį gali sudaryti bet kokia forma, raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais.

35Nagrinėjamu atveju, kaip nustatyta šalių paaiškinimais, nebuvo tinkamai (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2016-02-01 įsakymu Nr. 2BE-45 patvirtintą transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarką) įformintas remonto užsakymas, užsakymo paraiška, rašytinis šalių susitarimas dėl automobilio remonto, kuriame būtų aptarti šalių įsipareigojimai, darbų apimtys, sutarties kaina, sutarties įvykdymo terminai, šalių atsakomybė ir pan., tačiau įvertinus faktines aplinkybes, susijusias su sutarties sudarymu (automobilio perdavimą remontui), vykdymu (automobilio remontą) bei šalių veiksmus po sutarties sudarymo, konstatuotina, jog šalys sudarė rangos sutartį, kuria ieškovas UAB „A“ įsipareigojo atlikti automobilio “Volvo V50“, valst. Nr. ( - ) , priklausančio A. N. remonto darbus, o atsakovas A. N. įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Įstatymas rangos santykiams, kurie šiuo atveju susiklostė, nenumato privalomos sandorio formos (CK 6.644 str.), todėl sutartis galėjo būti sudaroma ir raštu, ir žodžiu, o jos sudarymo aplinkybės įrodinėjamos ir šalių paaiškinimais. Ta aplinkybė, kad ieškovas galimai aplaidžiai tvarkė automobilio priėmimo remontui dokumentus, nesudaro pagrindo atleisti atsakovą nuo pareigos apmokėti už automobilio remontą.

36Ieškovo atstovo teigimu UAB „A“ remontuodamas atsakovo A. N. automobilį “Volvo V50“, atliko remonto darbų, kurių vertė (įskaitant ir pakeistas detales) 1473,31 Eur. Ieškovo atstovo teigimu darbai atlikti tinkamai, todėl atsakovas A. N. privalo sumokėti už atliktus darbus.

37Pateiktoje sąskaitoje-faktūroje, Serija AUTO Nr. 160285, išrašytoje 2016-11-19, nurodytos ieškovo suteiktos paslaugos, pakeistos detalės, jų kaina. Byloje nėra rašytinių įrodymų apie darbų sąmatą ir atsakovo A. N. pritarimą galutinei darbų kainai, tačiau atsakovas atliktų ir PVM sąskaitoje – faktūroje įvardintų darbų, pakeistų detalių, neginčija, ginčija tik remonto eigos tvarką dėl to, kad jį klaidingai informavo apie remonto eigą ir kainas. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad „davė leidimą tiems darbams, kuriuos atlikus, „A“ vadybininko teigimu, bus pašalinta gaudimo bei rodomo pranešimo priežastis“ ir tai patvirtina, kad darbų apimtys su atsakovu buvo suderintos, t. y., atsakovas davė leidimą UAB „A“ vadybininkui atlikti remonto apimtis savo nuožiūra. Be to, pagal atliekamų darbų specifiką, remonto darbų apimtis, galutinė kaina galėjo būti nustatoma tik konstatavus gedimus. Tačiau ir turėdamas tokią informaciją, atsakovas sutarties nenutraukė, darbai buvo tęsiami, kas leidžia daryti išvadą, jog darbų apimtis atsakovui buvo priimtina. Tačiau atsakovas įrodinėja, kad ieškovo sąskaitoje pateikti remonto darbų įkainiai dvigubai didesni nei nurodyti jų oficialioje svetainėje, nepateikti išsamūs kompiuterinės diagnostikos rezultatai, neužpildyta užsakymo paraiška, klaidingos išvados dėl nustatytų gedimų, jo nurodytas gedimas – gaudimas nepašalintas, labai tikėtinas remonto nepagrįstumas, negrąžintos pakeistos detalės, todėl atsakovas neturi mokėti už nepagrįstai atliktus darbus.

38CK 6.662 straipsnyje yra įtvirtinta užsakovo pareiga priimti rangovo atliktus darbus. Tačiau ši teisės norma nedetalizuoja tinkamo darbų priėmimo, nenustato užsakovui pareigos atlikti tam tikrų matavimų, bandymų ar kitokios rangovo atliktų darbų (jų rezultato) veikimo patikros. Taigi įstatymo nenustatyta, kokiu būdu atlikęs darbų priėmimą užsakovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu šią pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-313/2015). Įstatyme nenustatyta specialios privalomos formos (CK 6.662 straipsnio 1 dalis), todėl aktu gali būti laikomas bet koks dokumentas, kuriame fiksuojamas darbų rezultato pridavimas ir šio rezultato priėmimas. Įstatyme įtvirtintas reikalavimas rangos darbų priėmimą įforminti abiejų šalių pasirašytu perdavimo–priėmimo aktu negali būti suabsoliutintas. Užsakovo pareiga sumokėti už atliktą darbą gali atsirasti ir jam nepasirašius darbų priėmimo akto, jeigu jis faktiškai darbų rezultatą priėmė ir juo naudojasi savo poreikių tenkinimui. Atsakovas pretenziją dėl netinkamo remonto ieškovui pareiškė 2016-11-10, o 2016-11-18 jam buvo pateiktas atsakymas į jo skundą. Nesutikdamas su atsakymu, atsakovas 2016-11-24 pateikė prašymą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyriui, tačiau ieškovui kreipusis su ieškiniu į teismą, VVTAT ginčo nagrinėjimą nutraukė. 2017-02-17 dalyvaujant policijos pareigūnams, atsakovas A. N. pasiėmė automobilį, nesumokėjęs už remonto darbus pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, tačiau savo automobilio į kitą autoservisą patikrinimui dėl atlikto remonto nepristatė, juo naudojosi – važinėjo ir tik IĮ „Tautvilė“ servise 2017-03-06 buvo pakeistas rato guolis.

39Atsakovas, nesutikdamas sumokėti už atliktą remontą, kaip ieškovo darbo trūkumą įvardija tai, kad nepateikti išsamūs kompiuterinės diagnostikos rezultatai, neužpildyta užsakymo paraiška, klaidinga išvada dėl kiauro variklio dangčio, klaidinga išvada dėl turbinos gedimo, savavališkai išimti purkštukai, bei jų gedimas nustatytas kaip vienintelis, nesilaikyta purkštukų kainos susitarimo, klaidinga išvada dėl pralaidžios vožtuvo dangčio tarpinės, neteisingas variklio būklės įvertinimas, klaidinga išvada dėl vieno vožtuvo gedimo, pakeisti visi vožtuvai ir kompensatoriai, jo nurodytas gedimas, tai yra gaudimas nepašalintas, tikėtinas remonto nepagrįstumas, netinkamas informavimas apie remonto eigą, detalių kainos žymiai didesnės nei vyraujančios rinkoje, negrąžintos detalės. Kaip nustatyta liudytojo A. P. paaiškinimais, variklio galvutė buvo nuimta, siekiant pašalinti variklio ūžimo garsą, o atsakovas A. N. apie tai buvo informuotas ir, kaip nurodyta jo atsiliepime į ieškinį, jis davė leidimą tiems darbams, kuriuos atlikus, bus pašalinta gaudimo bei rodomo pranešimo priežastis, o tai laikytina, kad atsakovas davė sutikimą atlikti bet kokios apimties ir pobūdžio darbus šiems gedimams pašalinti. Atsakovas parodė, kad atsiimant automobilį, prietaisų skydelio informacinis ženkliukas nedegė, o tai reiškia, kad jo nurodytas gedimas buvo pašalintas. Ieškovas atliko sutartus darbus, kuriuos atlikus buvo pašalintas variklio gaudesys ir automobilio kompiuteris prietaisų skydelyje neberodė informacinio pranešimo. Automobilio rato guolio gedimas yra nustatomas visiškai kitais būdais nei netinkamas automobilio variklio darbas, o normalių gebėjimų vairuotojui turėtų būti suvokiama kuo pasireiškia šių gedimų skirtumai ir jų nustatymo būdai. Atsakovas neginčija to fakto, kad detalės, nurodytos sąskaitoje, buvo pakeistos, o tai reiškia, kad ir nurodyti darbai buvo atlikti, tačiau nesutinka su darbų kainomis. Internetiniame puslapyje A.lt yra darbų įkainiai, kurių kaina nurodoma „nuo“, o tai reiškia mažiausia darbų kainą, tačiau nėra nurodyta maksimali darbų kaina. Esant šioms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog darbai buvo atlikti, o atsakovas neįrodė, jog darbai atlikti nekokybiškai, dėl ko galėtų būti mažinama remonto kaina, todėl atsakovui kyla pareiga sumokėti už atliktus remonto darbus ir pakeistas detales.

40CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodyta aplinkybė vertintina kaip pagrindas tenkinti ir ieškinio reikalavimą dėl procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

41CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

42Patenkinus ieškinį, iš atsakovo A. N. priteistinos ieškovui UAB „A“ jo patirtos būtinos ir įrodymais pagrįstos sumokėto už ieškinį žyminio mokesčio ir advokato padėjėjo atstovavimo (bylinėjimosi) išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Kadangi ieškovo prašoma suma neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 (nauja redakcija) nustatytų dydžių, ieškovui UAB „A“ iš atsakovo A. N. priteistina 783,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (750,00 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir 33,00 Eur ieškovo sumokėtas žyminis mokestis).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260 straipsniais, 263, 268, 270, 275, 279 straipsniais,

Nutarė

44Ieškinį tenkinti visiškai.

45Priteisti ieškovui UAB „A“, įmonės kodas, buveinės adresas Panevėžys, iš atsakovo A. N. , a. k. ( - ) gyvenančio Linkuvos mieste, Pakruojo rajono savivaldybėje, 1473,31 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt tris eurus 31 centą) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1473,31 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 783,00 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. sekretoriaujant Janinai Juozaitienei,... 3. dalyvaujant:... 4. ieškovo UAB „A“ atstovui advokato padėjėjui L. S. ,... 5. atsakovui A. N. ,... 6. atsakovo atstovui advokatui Anatolijui Šichovcovui,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. Ieškovas UAB „A“ pateiktu teismui ieškiniu ir patikslintu ieškiniu... 10. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio mėn. pradžioje į ieškovą kreipėsi... 11. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas L. S. teismo posėdžio metu prašė... 12. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pateiktu ieškiniu... 13. Atsakovas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagrindiniai motyvai... 14. Liudytojas A. P. parodė, kad dirbo UAB „A“ vadybininku. Su klientu N... 15. Liudytojas L. V. paaiškino, kad atsakovas buvo atvykęs pakeisti rato guolį.... 16. Iš užsakymų paraiškos, priėmimo, perdavimo aktų matyti, kad UAB „A“... 17. Iš 2016-11-10 skundo matyti, kad A. N. UAB „A“ direktorei pateikė skundą... 18. 2016-11-18 pateikiamas atsakymas į skundą su pridėta PVM sąskaita faktūra... 19. 2016-12-09 A. N. pateikia vartotojo prašymą Valstybinei vartotojų teisių... 20. 2017-01-12 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ginčo nagrinėjimą... 21. Iš išrašo iš A.lt svetainės įkainių matyti, kad svetainėje nurodytos... 22. Iš Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono policijos... 23. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos... 24. Iš IĮ „T“ 2017-03-06 automobilio priėmimo paraiškos matyti, kad... 25. Iš foto lentelės matyti skilęs automobilio šoninis veidrodėlis ir... 26. Iš 2016-10-31 „I. C. “ užsakymo, matyti UAB „A“ pateikiamos detalės.... 27. Iš UAB „AM“ paaiškinimų apie įvykio aplinkybes ir pridėto testavimo... 28. Iš „Volvo V50“ savininko vadovo kopijos matyti jungtinio prietaisų... 29. Teismas... 30. Galutinai ištyrus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, turinčius... 31. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 32. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad UAB „A“ buvo atliekamas A. N.... 33. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi... 34. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas reiškia, kad... 35. Nagrinėjamu atveju, kaip nustatyta šalių paaiškinimais, nebuvo tinkamai... 36. Ieškovo atstovo teigimu UAB „A“ remontuodamas atsakovo A. N. automobilį... 37. Pateiktoje sąskaitoje-faktūroje, Serija AUTO Nr. 160285, išrašytoje... 38. CK 6.662 straipsnyje yra įtvirtinta užsakovo pareiga priimti rangovo atliktus... 39. Atsakovas, nesutikdamas sumokėti už atliktą remontą, kaip ieškovo darbo... 40. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 41. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo A. N. priteistinos ieškovui UAB „A“ jo... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 -... 44. Ieškinį tenkinti visiškai.... 45. Priteisti ieškovui UAB „A“, įmonės kodas, buveinės adresas Panevėžys,... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...