Byla e2-1495-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Betono mozaika“ atstovei Ilmai Daubarienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Betono mozaika“ ieškinį atsakovei UAB „Autairas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 17731,25 Eur skolą, 1238,58 Eur palūkanų, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, 2014-09-01 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 14-09-3043, pagal kurią ieškovė (pardavėjas) pardavė atsakovei (pirkėjui) betono gaminius aplinkos tvarkymui. Atsiskaitoma turėjo būti pagal atsakovei (pirkėjui) pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, kuriose taip pat fiksuota prekių iškrovimo vieta. Pirkėjas pateiktą sąskaitą turėjo pamokėti per 45 dienas. Atsakovė neapmokėjo PVM sąskaitų – faktūrų: BMP-0000238, BMP-0000248, BMP-0000305, BMP-0000307, BMP-0000324, BMP-0000321, BMP-0000339, BMP-0000360, BMP-0000371, BMP-0000372, BMP-0000442, BMP-0000613, BMP-0000627, BMP-0000659, BMP-0000951, BMP-0000950, BMP-0000956, įsiskolinimas pagal kurias sudaro 17691,25 Eur. Atsakovė ieškovės reikalavimų atsiskaityti nevykdė. Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., atsakovė privalo sumokėti papildomai 40,00 Eur. Sutarties 6.1 punktu šalys sutarė, kad už vėlavimą atsiskaityti pirkėjas moka 0,05 proc. dydžio palūkanas, kurios ieškinio surašymo dienai sudaro 1238,58 Eur ir kurias ieškovė prašo priteisti iš atsakovės. Taip pat nurodė, jog iš atsakovės priteistinos 8,05 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovė I. Daubarienė palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti pilna apimtimi, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad prekės buvo pateiktos atsakovei pagal pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje įtvirtinta pareiga atsiskaityti per 45 dienas, prekės pateiktos su sąskaitomis – faktūromis ir krovinio važtaraščiais, kurie pasirašyti atsakovės įgalioto atstovo E. Š.. Atsakovė pateiktų byloje dokumentų neginčija, tačiau už prekes nėra atsiskaičiusi iki šiol.

4Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, tačiau siekia baigti bylą taikos sutartimi. Nurodė, kad neneigia, jog ieškovė tiekė statybines medžiagas į atsakovės vykdomą objektą, tačiau ieškovė nėra pateikusi PVM sąskaitų faktūrų ar krovinio važtaraščių su atsakovės atstovų parašais, todėl negali įsitikinti, jog pateiktos medžiagos tikrai buvo priimtos ir panaudotos atsakovės, o ne jos subrangovų.

5Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, pranešė, kad į teismo posėdį atsakovės atstovai neatvyks, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą neteikė. Byla nagrinėjama iš esmės atsakovei nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė UAB „Betono mozaika“ ir atsakovė UAB „Autairas“ 2014-09-01 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 14-09-3043, pagal kurią pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo parduoti betono gaminius, o pirkėjas (atsakovė) įsipareigojo atsiskaityti už parduotas prekes ir atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka (1.1 punktas); šalys sutarė, kad už prekes atsiskaitoma per 45 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (5.3 punktas); pirkėjui nevykdant ar netinkamai vykdant mokėjimo prievoles, pardavėjas skaičiuoja 0,05 proc. palūkanas nuo piniginių prievolių vertės už kiekvieną kalendorinę dieną (6.1 punktas) (T.I, e.b.l. 33-40). Atsakovė buvo raginama atsiskaityti pagal pateiktas apmokėti PVM sąskaitas faktūras (T.II, e.b.l. 151); atsakovė apgailestavo, kad negali atsikaityti laiku ir prašė atidėti įsiskolinimo mokėjimą (T.II, e.b.l. 152, 153). Ieškovė nurodė, kad atsakovė nėra apmokėjusi: 2015-04-15 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000238 – 1237,56 Eur, 2015-04-16 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000248 – 1181,66 Eur, 2015-04-22 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000305 – 1293,46 Eur, 2015-04-22 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000307 – 1411,03 Eur, 2015-04-23 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000324 – 352,76 Eur, 2015-04-23 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000321 – 903,43 Eur, 2015-04-27 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000339 – 1293,42 Eur, 2015-04-29 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000360 – 1293,45 Eur, 2015-04-30 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000371 – 1293,44 Eur, 2015-04-30 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000372 – 1293,44 Eur, 2015-05-12 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000442 – 395,83 Eur, 2015-06-01 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000613 – 1273,71 Eur, 2015-06-03 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000627 -1273,72 Eur, 2015-06-08 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000659 – 1088,52 Eur, 2015-07-16 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000951 – 510,12 Eur, 2015-07-16 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000950 – 1375,57 Eur, 2015-07-17 PVM sąskaitos - faktūros Nr. BMP-0000956 - 220,13 Eur (T.I, e.b.l. 42-58). Pateiktas PVM sąskaitas faktūras bei krovinio važtaraščius (T.II, e.b.l. 139-150) pasirašė atsakovės įgaliotas atstovas E. Š. (T.II, e.b.l. 138). Iš skolų suderinimo akto matyti, kad atsakovės UAB „Autairas“ ieškovei UAB „Betono mozaika“ mokėtina suma sudaro 17691,25 Eur (T.II, e.b.l.154).

8Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011).

9Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Taigi, iš esmės kiekviena sutartimi šalys nustato savo teises ir prisiima atitinkamas pareigas, o sutartis šalys privalo vykdyti tinkamai (CK 6.200 str. 1 d.).

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, sutartimi šalys sutarė atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės įsiskolinimą, susidariusį už neapmokėtas PVM sąskaitas –faktūras Nr. BMP-0000238, BMP-0000248, BMP-0000305, BMP-0000307, BMP-0000324, BMP-0000321, BMP-0000339, BMP-0000360, BMP-0000371, BMP-0000372, BMP-0000442, BMP-0000613, BMP-0000627, BMP-0000659, BMP-0000951, BMP-0000950, BMP-0000956, įsiskolinimas pagal kurias sudaro 17691,25 Eur. Atsakovė pateiktu atsiliepimu nurodė, kad nėra gavusi originalių PVM sąskaitų – faktūrų ir krovinio žiniaraščių, dėl ko abejoja, ar pateiktos medžiagos buvo tikrai priimtos atsakovės, o ne jos subrangovų. Tačiau byloje pateikti rašytiniai įrodymai, 2015-09-30 skolų suderinimo aktas (T.II, e.b.l.154), atsakovės garantinis raštas, prašymai atidėti skolos mokėjimą (T.II, e.b.l. 152, 153), paneigia atsakovės išsakytas abejones. Sutarties 3.4 punkte šalys sutarė, pirkėjui (atsakovei) prekės perduodamos kartu su prekių tiekimo dokumentais (krovinio važtaraščių ir (arba) PVM sąskaitą faktūra, Sutarties 3.9 punktu numatyta, kad pirkėjas, priėmęs prekes, įsipareigoja nedelsiant grąžinti pardavėjui (ieškovei) pasirašytą vieną krovinio važtaraščio arba PVM sąskaitos – faktūros egzempliorių. Teismo posėdyje ieškovės atstovė patvirtino, kad į jos įmonės buhalteriją perduodami tik pasirašyti krovinių važtaraščiai ir PVM sąskaitos - faktūros, atsakovės buhalterijoje nurodytos neapmokėtos sąskaitos faktūros taip pat buvo apskaitytos, nes atsakovė pripažino įsiskolinimą pasirašydama skolų suderinimo aktą. Nustatyta, kad byloje ieškovės pateiktos PVM sąskaitos - faktūros (T.I, e.b.l. 42-58) bei krovinio važtaraščiai (T.II, e.b.l. 139-150) pasirašyti atsakovės įgalioto atstovo E. Š. (T.II, e.b.l. 138). Tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, nepateikė jokių priešpriešinių įrodymų, paneigiančių prašomą priteisti skolą, todėl ieškovės reikalavimas dėl 17691,25 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remdamasi Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, ieškovė prašo priteisti 40,00 Eur sumą. Įstatyme numatyta, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Atsižvelgus į esamą teisinį reglamentavimą, ieškovės reikalavimas šioje dalyje tenkintinas.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1238,58 Eur palūkanų. CK 6.37 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Tarp šalių sudarytos 2014-09-07 Sutarties Nr.14-09-3043 6.1 punkte numatyta, kad pirkėjui laiku su pardavėju neatsiskaičius, pirkėjas moka 0,05 proc. dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti kalendorinę dieną. Iš pateikto palūkanų paskaičiavimo (T.I, e.b.l. 59) matyti, kad už uždelsimo atsiskaityti laiką paskaičiuota 1238,58 Eur palūkanų suma. Atsižvelgiant į tai, kad sudaryta sutartimi šalys susitarė dėl 0,05 proc. dydžio palūkanų skaičiavimo už kiekvieną vėlavimo atsiskaityti dieną, ieškovei iš atsakovės priteistina 1238,58 Eur palūkanų suma.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priteisti 8,05 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos,- nuo 2015-10-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu. Šis reikalavimas pilnai negali būti patenkintas, nes iš bylos duomenų matyti, jog ieškinyje nurodyta 1238,58 eurų palūkanų suma atsakovei buvo paskaičiuota iki 2015-11-17, todėl ieškovės reikalavimas už vėlavimą atsiskaityti už tą patį laikotarpį atsakovei skaičiuoti ir sutartines, ir įstatymines palūkanas yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2015-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

14Patenkinus ieškinį, ieškovei priteistos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė 2015-10-09 mokėjimo nurodymu Nr. vb528 sumokėjo 105 Eur žyminio mokesčio, pateikdama ieškinį 2015-11-17 mokėjimo nurodymu Nr. vb574 primokėjo 322 Eur žyminio mokesčio, iš viso 427 Eur. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 427 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio). Byloje patirta 7,79 Eur išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, kurios valstybės naudai priteistinos iš atsakovės.

15Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos atsakovei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-07 nutartimi (T.II, e.b.l. 122-123), paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės UAB „Autairas“, į. k. 147063097, adresas korespondencijai ( - ), 17731,25 Eur (septyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt vienas Eur 25 ct) skolos, 1238,58 Eur (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt aštuoni Eur 58 ct) palūkanų, 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 427,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt septyni Eur) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) ieškovei UAB „Betono mozaika“, į. k. 141524826, adresas – ( - ).

19Priteisti iš atsakovės UAB „Autairas“, į. k. 147063097, adresas korespondencijai ( - ), 7,79 Eur (septyni eurai 79 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovė I. Daubarienė palaikė ieškinį ir... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 5. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, pranešė, kad į teismo posėdį... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė UAB... 8. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių... 9. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių... 11. Remdamasi Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo... 12. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1238,58 Eur palūkanų. CK 6.37... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Patenkinus ieškinį, ieškovei priteistos rašytiniais įrodymais pagrįstos... 15. Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos atsakovei Klaipėdos miesto... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovės UAB „Autairas“, į. k. 147063097, adresas... 19. Priteisti iš atsakovės UAB „Autairas“, į. k. 147063097, adresas... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...