Byla B2-2336-567/2019
Dėl SIA „Tranzit SV“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“ ieškinius atsakovui BUAB „Autorail logistics“ dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, trečiasis asmuo Targona Alliance LTD

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Jadvygai Martunaitei, Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Autorail“ atstovui advokatui K. R., ieškovo International Railway Company Limited atstovui advokato padėjėjui T. P., trečiojo asmens Targona Alliance LTD atstovui advokatui D. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo SIA „Tranzit SV“ ieškinį atsakovui BUAB „Autorail logistics“ dėl SIA „Tranzit SV“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“ ieškinius atsakovui BUAB „Autorail logistics“ dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, trečiasis asmuo Targona Alliance LTD.

3Teismas

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi atsakovui UAB „Autorail logistics“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė G. P. (1 t., b. l. 19–20)

62.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinėje byloje pagal kreditoriaus Targona Alliance LTD atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutarties dalies, kuria patvirtinti UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“ finansiniai reikalavimai, priimtos UAB „Autorail logistics“ bankroto byloje, Nutarė

82.1.

9Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutarties dalį, kuria UAB „Autorail logistics“ bankroto byloje patvirtinti UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“ SIA finansiniai reikalavimai, panaikinti ir šių kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo;

102.2.

11Priteisti iš atsakovo BUAB „Autorail logistics“ apeliantui Targona Alliance LTD 350 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų, jas apmokant iš UAB „Autorail logistics“ bankroto administravimui skirtų lėšų.

123.

13Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra būtina atlikti byloje sprendžiamo ginčo įrodymų tyrimą visa apimtimi ir įvertinti atsakovą BUAB „Autorail logistics“ su kreditoriais UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“ siejusius teisinius santykius, jų pobūdį ir turinį, įvertinti Targona Alliance LTD pastabas, iškeliant abejones dėl bankrutuojančios įmonės ir jos kreditoriaus UAB „Autorail“ sąsajumo, bankroto administratoriaus pateiktų teismui duomenų pakankamumo. Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad šių aplinkybių kontekste, įvertinus nagrinėjamai bylai svarbių įrodymų visumą, esant reikalui išsireikalavus papildomus duomenis ir pagal nustatytas faktines aplinkybes teisiškai kvalifikavus šalių santykius, būtų galima spręsti apie kreditorių UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“ finansinių reikalavimų pagrįstumą (2 t., b. l. 246–253).

144.

15Ieškovas SIA „Tranzit SV“ prašė (3 t., b. l. 116–119) patvirtinti SIA „Tranzit SV“ kreditorinį reikalavimą 35 299,03 Eur sumai. Nurodė, kad 2013 m. vasario 18 d. sudaryta Transporto – ekspedijavimo paslaugų organizavimo sutartis Nr. 66/2013 tarp SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail logistics“ dėl krovinių transportavimo-ekspedijavimo aptarnavimo, Latvijos, Europos Sąjungos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių geležinkeliais (3 t., b. l. 125-128). SIA „Tranzit SV“ 2015 metais suteikė atsakovui UAB „Autorail logistics“ sąskaitose-faktūrose įvardintas paslaugas dėl transposrtavimo, ekspedijavimo bei krovinių deklaravimo ir už tai pateikė apmokėjimui sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas turėjo apmokėti per 5 kalendorines dienas. Reikalavimo apmokėti kreditoriaus išrašytas sąskaitas faktūras terminas yra suėjęs. Sąskaitos-faktūros buvo įtrauktos į UAB „Autorail logistics“ buhalterinę apskaitą.

165.

17Trečiasis asmuo (kreditorius) Targona Alliance LTD prašė (3 t., b. l. 102–106) netvirtinti ginčijamo SIA „Tranzit SV“ kreditorinio reikalavimo. Kreditoriaus Targona Alliance LTD duomenimis SIA „Tranzit SV“ jokių papildomų dokumentų su vertimu ar paaiškinimų nepateikė, todėl jo kreditorinis reikalavimas atmestinas, kaip nepagrįstas.

186.

192017 m. lapkričio 28 d. nutartimi teismas nutarė skirti byloje ekonominę ekspertizę ir pavesti ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro (Lvovo g. 19A, Vilnius) ekspertams ir įpareigoti ieškovus UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ir SIA „Tranzit SV“, atsakovą BUAB „Autorail logistics“ pateikti ekspertams jų reikalaujamus dokumentus, reikalingus ekspertizei atlikti (7 t., b. l. 44–47).

207.

212018 m. vasario 9 d. nutartimi teismas nutarė pagal įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartį skirti byloje ekonominę ekspertizę, pavedant ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertams, pavesti ekspertams atsakyti į nutartyje nurodytus klausimus.

228.

232018 m. gruodžio 14 d. ieškovai UAB „Autorail“, International Railway Company Limited, atsakovas BUAB „Autorail logistics“ ir trečiasis asmuo Targona Alliance LTD pateikė tvirtinti taikos sutartį dėl UAB „Autorail“ ir International Railway Company Limited kreditorinių reikalavimų (14 t., b. l. 143–146).

249.

252018 m. gruodžio 17 d. nutartimi (14 t., b. l. 148–150) teismas Nutarė

269.1. Patvirtinti tarp ieškovų UAB „Autorail“, International Railway Company Limited, atsakovo BUAB „Autorail logistics“ ir trečiojo asmens Targona Alliance LTD sudarytą 2018 m. gruodžio 14 d. taikos sutartį.

279.2.

28Patvirtinti 67 797,95 Eur UAB „Autorail“ trečios eilės kreditorinį reikalavimą ir 291 035,20 Eur International Railway Company Limited trečios eilės kreditorinį reikalavimą BUAB „Autorail logistics“ bankroto byloje ir nutraukti civilinę bylą dalyje pagal ieškovų UAB „Autorail“, International Railway Company Limited ieškinius atsakovui BUAB „Autorail logistics“ dėl UAB „Autorail“, International Railway Company Limited kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, trečiasis asmuo Targona Alliance LTD.

2910.

30Ginčas dalyje dėl ieškovų UAB „Autorail“ ir International Railway Company Limited kreditorinių reikalavimų tvirtinimo buvo išspręstas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi, todėl šiuo sprendimu nagrinėjamas ginčas dėl ieškovo SIA „Tranzit SV“ 35 299,03 Eur kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

31Ieškinys dėl SIA „Tranzit SV“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmestinas.

3211.

33Teismų praktikoje, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso kodekso normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

3412.

35Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju padidėtų bendra bankrutuojančios įmonės skolos suma ir sumažėtų kiekvieno kreditoriaus kreditorinių reikalavimų patenkinimo galimybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

3613.

37Kreditoriaus kreditorinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais. Neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas. Pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir/ arba teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

3814.

39Ieškovas neturi būti pasyvus proceso dalyvis ir leistinomis įrodinėjimo priemonėmis turi pareigą įrodyti ir pagrįsti savo reikalavimo dalyką – prašomos patvirtinti sumos pagrįstumą (CPK 12 str., 177 str.-179 str.).

4015.

41Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas korvinių ekspedicijos santykius, apibrėžė, kad krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje, o ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir įsipareigojęs užsakovo (užsakovo kliento) lėšomis, jo ar savo vardu gabenti jam priklausantį krovinį ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Krovinių ekspedicijos sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies – užsakovo (užsakovo kliento) – lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu. Krovinių ekspedicijos sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai ekspeditorius patvirtina gautą užsakymą. Krovinių ekspedicijos sutartyje gali būti numatytos ekspeditoriaus pareigos organizuoti krovinių vežimą ekspeditoriaus ar kliento pasirinktu transportu ir maršrutu, ekspeditoriaus pareiga savo arba kliento vardu sudaryti vežimo ir kitas sutartis, užtikrinti krovinių išsiuntimą, pakrovimą ar iškrovimą, taip pat kitos su krovinių vežimu susijusios pareigos. Krovinių ekspedicijos sutartyje gali būti numatyta, kad ekspeditorius teikia papildomas paslaugas: gauna iš atitinkamų įstaigų krovinio eksportui ar importui reikalingus dokumentus, atlieka muitinės ir kitus formalumus, tikrina krovinio kiekį ir būklę, iškrauna ir pakrauna krovinius, sumoka rinkliavas, mokesčius bei kitas sumas, kurias privalo mokėti užsakovas (užsakovo klientas), saugo, sandėliuoja krovinį, bei teikia kitas paslaugas.

4216.

43Sutarties laisvės principas leidžia sutartinių santykių dalyviams savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sudaryti įstatyme nenumatytas, bet jam neprieštaraujančias sutartis, sudaryti sutartis, turinčias kelių skirtingų rūšių sutarčių elementų ( Šeštoji knyga. Prievolių teisė [CK6]" \t "_blank" CK 6.156 str.). Sutartis kvalifikuojama pagal jos tikrąjį turinį, nustačius, kas yra sutarties šalys, ir tikrąją jų valią – kokias tarpusavio teises ir pareigas šalys prisiėmė tarpusavio susitarimu. Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę ( teisė [CK6]" \t "_blank" CK 6.154 str. 1 d.).

4417.

45Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.).

4618.

47Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį, prioritetas teikiamas tikrųjų sutarties šalių ketinimų (valios) nustatymui, nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu, sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytos, priimtiniausią pagal sutarties prigimtį sąvokų reikšmę, papročius.

4819.

49Teismas įpareigotas patikrinti, ar pažodinis sutarties tekstas atitinka tikruosius sutarties šalių ketinimus. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Visuotinai priimtų ir analogiškų šalims protingų asmenų vienodai suprantamų terminų vartojimas, sudarant sutartį, yra viena priemonių, užtikrinančių teisinį tikrumą ir sutarties šalių teisėtų lūkesčių apsaugą. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus.

5020.

51Tuo atveju, kai šalis yra įmonė, užsiimanti ūkine-komercine veikla ir jos tikslas – pelno siekimas, ji veikia savo rizika ir tokiam ūkio subjektui taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai. Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės šalies pasirinkimu vykdyti tik dalį prievolinių santykių ir nenumatė išimčių pagal naudingumo kriterijų.

5221.

53Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2013 m. vasario 18 d. buvo sudaryta Transporto – ekspedijavimo paslaugų organizavimo sutartis Nr. 66/2013 tarp SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail logistics“ dėl krovinių transportavimo-ekspedijavimo aptarnavimo Latvijos, Europos Sąjungos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių geležinkeliais (3 t., b. l. 125-128). Šios sutarties 2.1.2. punktas numatė, kad kiekvienu atskiru atveju užsakovas UAB „Autorail logistics“ faksu suderina su ekspeditoriumi SIA „Tranzit SV“ atskirų krovinių arba krovinių siuntų pervežimo sąlygas sutarties priede, o 2.1.3. punktas nustatė, kad užsakovas UAB „Autorail logistics“ išsiunčia ekspeditoriui SIA „Tranzit SV“ krovinių pervežimo transportavimo-ekspedijavimo aptarnavimo paraišką. Šios sutarties 3.6. punktas numatė, kad krovinių pervežimo tarifas suderinamas sutarties prieduose, kurie yra šios sutarties neatskiriama dalis. Šios sutarties 3.2 p. šalys susitarė, kad kas mėnesį iki kito po ataskaitinio mėnesio dešimtos dienos ekspeditorius SIA „Tranzit SV“ pateikia užsakovui pasirašytą ir užantspauduotą ataskaitinio mėnesio ir atliktų darbų aktą, pagal kurį užsakovas UAB „Autorail logistics“ galutinai atsiskaito su ekspeditoriumi SIA „Tranzit SV“. Teismo nuomone, ši sutartis yra krovinių ekpedijavimo sandoris, kuris numato suderinimų, paraiškų, atliktų darbų aktą, sutarties priedų su pervežimų sąlygomis ir krovinių pervežimo tarifais tvarką, privalomą šalims.

5422.

55SIA „Tranzit SV“ prašė patvirtinti 35 299,03 Eur kreditorinį reikalavimą, kuris grindžiamas 2013 m. vasario 18 d. SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail logistics“ sudaryta transporto–ekspedijavimo paslaugų organizavimo sutartimi Nr. 66/2013 ir sutarties pagrindu nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. gruodžio 30 d. išrašytomis sąskaitomis–faktūromis bendrai 36 457,47 Eur sumai.

5623.

57Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. lapkričio 14 d. ekspertizės akto (14 t., b. l. 3–71) išvadose nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 18 d. iki 2015 m. SIA „Tranzit SV“ išrašė UAB „Autorail logistics“ PVM sąskaitas–faktūras bendrai 117 806,34 Eur sumai, o UAB „Autorail logistics“ laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 19 d. iki 2015 m. lapkričio 10 d. sumokėjo SIA „Tranzit SV“ 82 507,99 Eur sumą.

5824.

59Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad, remiantis SIA „Tranzit SV“ išrašytomis sąskaitomis–faktūromis ir banko mokėjimo pavedimais UAB „Autorail Logistics“ neapmokėtas skolos likutis sudarė 35 298,35 Eur, t. y. beveik atitinka prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo sumą (skirtumas 0,68 Eur susidarė dėl apvalinimo). Ekspertizės išvadoje taip pat nurodyta, kad tyrimui nebuvo pateikti atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktai ar kiti susiję dokumentai ir ekspertizės metu nebuvo nustatoma, ar SIA „Tranzit SV“ kreditorinis reikalavimas atitinka tikrovę, nes faktinių aplinkybių nustatymas nėra priskirtas eksperto kompetencijai. Ekspertizės alto išvadose nurodyta, kad nėra galimybės nustatyti, ar SIA „Tranzit SV“ išrašytos UAB „Autorail Logistics“ sąskaitose faktūrose nurodytos paslaugų kainos atitinka tarp šalių pasirašytas sutartis, nes 2013 m. vasario 18 d. sutartyje Nr. 66/2013 paslaugų kainos nenurodytos.

6025.

61Teismas, vertindamas ekspertizės akto išvadas, konstatuoja, kad iš esmės ekspertizės metu kreditorinio reikalavimo dydis buvo nustatytas pagal sąskaitose–faktūrose ir banko mokėjimo pavedimuose nurodytus sumų dydžius ir jų aritmetinį skirtumą (LR CPK 218 str.).

6226.

63Pagal 2013 m. vasario 18 d. sudarytą Transporto – ekspedijavimo paslaugų organizavimo sutartį Nr. 66/2013: nepateikti pagal 2.1.2. punktą kiekvienu atskiru atveju užsakovo UAB „Autorail logistics“ faksu atlikti suderinimai su ekspeditoriumi SIA „Tranzit SV“ atskirų krovinių arba krovinių siuntų pervežimo sąlygų sutarties priede, o pagal 2.1.3. punktą nepateiktos užsakovo UAB „Autorail logistics“ išsiųstos ekspeditoriui SIA „Tranzit SV“ krovinių pervežimo transportavimo-ekspedijavimo aptarnavimo paraiškos, bei pagal šios sutarties 3.6. punktą nepateikti krovinių pervežimo tarifų suderinamai sutarties prieduose, taip pat nepateikti pagal sutarties 3.2 p. atliktų darbų aktai. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad SIA „Tranzit SV“ neįrodė, kad suteikė faktines paslaugas užsakovui UAB „Autorail logistics“, nes sąskaitų-faktūrų išrašymas ir banko mokėjimų pavedimų atlikimas pats savaime neįrodo paslaugų suteikimo ir gavimo.

6427.

65Pridėtinės vertės mokesčio statymas nustato apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), taip pat apmokestinamųjų asmenų, mokesčio mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šio mokesčio mokėjimu (PVM įstatymo 1 str. 1 d.). PVM sąskaita–faktūra tai yra PVM įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas (PVM įstatymo 2 str. 1 d. 30 p). Taigi, PVM sąskaita–faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais, tačiau PVM įstatyme nereglamentuojami civiliniai pirkimo–pardavimo santykių aspektai.

6628.

67Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, o turi būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008). PVM sąskaita–faktūra, atsižvelgiant į šiam dokumentui įstatymo keliamus reikalavimus, yra tam tikras sutarties sąlygas atspindintis dokumentas. Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų–faktūrų duomenimis, šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos, vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012).

6829.

69SIA „Tranzit SV“ kreditorinis reikalavimas iš esmės yra grindžiamas sąskaitomis–faktūromis, todėl, atsižvelgiant į bankroto procese vyraujantį viešąjį interesą ir kitiems BUAB „Autorail logistics“ kreditoriams ginčijant realų paslaugų suteikimą pagal SIA „Tranzit SV“ vienašališkai išrašytas sąskaitas–faktūras, būtina patikrinti, ar šios sąskaitos–faktūros buvo išrašytos šalių sudarytos sutarties pagrindu už realiai suteiktas paslaugas.

7030.

71SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail Logistics“ 2013 m. kovo 18 d. sudarytos transportavimo–ekspedijavimo paslaugų organizavimo sutarties Nr. 66/2013 2.1.1 punkte nurodyta, kad siunčiant krovinius užsakovas UAB „Autorail logistics“ vadovaujasi standartiniais reikalavimais, keliamais vykdant tarptautinius ir vidinius krovinių vežimus. Kiekvienu atskiru atveju faksu užsakovas UAB „Autorail logistics“ suderina su ekspeditoriumi SIA „Tranzit SV“ atskirų krovinių arba krovinių siuntų pervežimo sąlygas sutarties priede (sutarties 2.1.2 p.) ir išsiunčia ekspeditoriui krovinių pervežimo transportavimo–ekspedijavimo aptarnavimo paraišką pagal šios sutarties 2.2.1 punktą (2.1.3 p.). Sutarties 3.2 p. šalys taip pat susitarė, kad kas mėnesį iki kito po ataskaitinio mėnesio dešimtos dienos ekspeditorius SIA „Tranzit SV“ pateikia užsakovui pasirašytą ir užantspauduotą ataskaitinio mėnesio ir atliktų darbų aktą, pagal kurį užsakovas UAB „Autorail logistics“ galutinai atsiskaito su ekspeditoriumi SIA „Tranzit SV“. Pagal sutarties 3.6 punktą krovinių pervežimo tarifas turėjo būti suderintas sutarties prieduose, kurie laikytini neatskiriama sutarties dalimi.

7231.

73Sandorio sudarymo formos pasirinkimas lemia įrodinėjimo dalyką. Remiantis dispozityvumo principu (CPK 13 str.), ieškovas SIA „Tranzit SV“ turėjo įrodyti, kad jis atsakovui suteikė paslaugas pagal sutartį, o atsakovas jas gavo ir įsipareigojo sumokėti nustatytą pinigų sumą.

7432.

75Nagrinėjamu atveju nei SIA „Tranzit SV“, nei BUAB „Autorail Logistics“ nepateikė dokumentų, atitinkančių 2013 m. kovo 18 d. SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail Logistics“ sudarytos transportavimo–ekspedijavimo sutarties nuostatų 2.1.2, 2.1.3, 3.2, 3.6 punktus (suderinimų, paraiškų, atliktų darbų aktą, sutarties priedų su pervežimų sąlygomis ir krovinių pervežimo tarifais). Duomenis ir paaiškinimus apie tai, kokiais dokumentais buvo nustatytas SIA „Tranzit SV“ kreditorinis reikalavimas, SIA „Tranzit SV“ ir BUAB „Autorail logistics“ buvo įpareigoti pateikti 2017 m. spalio 6 d. nutartimi, tačiau įrodymais pagrįsti duomenys teismui nebuvo pateikti. 2017 m. spalio 30 d. BUAB „Autorail logistics“ pateikė paaiškinimus (4 t., b. l. 15), kad SIA „Tranzit SV“ kreditorinis reikalavimas buvo tikrinamas, laikantis visų Įmonių bankroto įstatymo ir bankroto administravimui taikomų nuostatų ir laikantis įprastos praktikos bei patikrinus bendrovės duomenis, tačiau prie šių paaiškinimų nepateikti įrodymai dėl faktinio SIA „Tranzit SV“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo (suderinimų, paraiškų, atliktų darbų aktą, sutarties priedų su pervežimų sąlygomis ir krovinių pervežimo tarifais). Ta aplinkybė, kad sąskaitos-faktūros buvo įtrauktos į UAB „Autorail logistics“ buhalterinę apskaitą, savaime nepatvirtina faktinio paslaugų suteikimo ir gavimo.

7633.

77Teismas pažymi, kad bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik toks, dėl kurio pagrįstumo nekyla jokių abejonių. Nagrinėjamu atveju ieškovas SIA „Tranzit SV“ turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12 str., 178 str.). Tai, kad SIA „Tranzit SV“ kreditorinis reikalavimas buvo paskaičiuotas tik aritmetiškai, neatsižvelgiant į 2013 m. kovo 18 d. SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail logistics“ sudarytos transportavimo–ekspedijavimo sutarties nuostatas, ir nepateikti teismui įrodymai, pagrindžiantys suteiktų paslaugų pagal šalių sudarytą sutartį realumą, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Teismas taip pat pažymi, kad visos sąskaitos buvo pasirašytos vienašališkai ieškovo SIA „Tranzit SV“, neįrodžius atsakovui suteiktų paslaugų realumo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad SIA „Tranzit SV“ pateiktos sąskaitos–faktūros, kuriomis grindžiamas kreditorinis reikalavimas, savaime neįrodo, kad sąskaitos buvo išrašytos pagal šalių sudarytos sutartį už realiai suteiktas paslaugas.

7834.

79Įvertinęs visas faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą, formuojamą teismų praktiką, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Teismas nevertina kitų argumentų ir pateiktų įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR įmonių bankroto įstatymas, CK 1.5 str., 6.1 str. – 6.4 str., 6.154 str., 6.156 str., 6.189 str., 6.193 str., 6.200 str., 6.824 str., 6.825 str., CPK 2 str., 7 str., 8 str., 177 str.–179 str., 185 str.).

8035.

81Ieškinį atmetus, ieškovui SIA „Tranzit SV“ nėra atlyginamos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovai UAB „Autorail“, International Railway Company Limited, atsakovas BUAB „Autorail logistics“ ir trečiasis asmuo Targona Alliance LTD, sudarydami 2018 m. gruodžio 14 d. taikos sutartį dėl UAB „Autorail“ ir International Railway Company Limited kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, kurią teismas patvirtino 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi, išsprendė tarpusavio klausimus dėl bylinėjimosi išlaidų, todėl jiems nėra atlyginamos patirtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.).

82Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

83Atmesti ieškovo SIA „Tranzit SV“ ieškinį dėl 35 299,03 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Autorail logistics“ kreditorių sąraše.

84Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo SIA „Tranzit... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi atsakovui UAB... 6. 2.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.1.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutarties dalį, kuria UAB... 10. 2.2.... 11. Priteisti iš atsakovo BUAB „Autorail logistics“ apeliantui Targona... 12. 3.... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties motyvuojamojoje... 14. 4.... 15. Ieškovas SIA „Tranzit SV“ prašė (3 t., b. l. 116–119) patvirtinti SIA... 16. 5.... 17. Trečiasis asmuo (kreditorius) Targona Alliance LTD prašė (3 t., b. l.... 18. 6.... 19. 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi teismas nutarė skirti byloje ekonominę... 20. 7.... 21. 2018 m. vasario 9 d. nutartimi teismas nutarė pagal įsiteisėjusią Vilniaus... 22. 8.... 23. 2018 m. gruodžio 14 d. ieškovai UAB „Autorail“, International Railway... 24. 9.... 25. 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi (14 t., b. l. 148–150) teismas Nutarė... 26. 9.1. Patvirtinti tarp ieškovų UAB „Autorail“, International Railway... 27. 9.2.... 28. Patvirtinti 67 797,95 Eur UAB „Autorail“ trečios eilės kreditorinį... 29. 10.... 30. Ginčas dalyje dėl ieškovų UAB „Autorail“ ir International Railway... 31. Ieškinys dėl SIA „Tranzit SV“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo... 32. 11.... 33. Teismų praktikoje, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso... 34. 12.... 35. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad viešojo intereso... 36. 13.... 37. Kreditoriaus kreditorinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas... 38. 14.... 39. Ieškovas neturi būti pasyvus proceso dalyvis ir leistinomis įrodinėjimo... 40. 15.... 41. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas korvinių ekspedicijos santykius,... 42. 16.... 43. Sutarties laisvės principas leidžia sutartinių santykių dalyviams savo... 44. 17.... 45. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią.... 46. 18.... 47. Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios... 48. 19.... 49. Teismas įpareigotas patikrinti, ar pažodinis sutarties tekstas atitinka... 50. 20.... 51. Tuo atveju, kai šalis yra įmonė, užsiimanti ūkine-komercine veikla ir jos... 52. 21.... 53. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2013 m. vasario 18 d. buvo sudaryta... 54. 22.... 55. SIA „Tranzit SV“ prašė patvirtinti 35 299,03 Eur kreditorinį... 56. 23.... 57. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. lapkričio 14 d. ekspertizės akto... 58. 24.... 59. Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad, remiantis SIA „Tranzit SV“... 60. 25.... 61. Teismas, vertindamas ekspertizės akto išvadas, konstatuoja, kad iš esmės... 62. 26.... 63. Pagal 2013 m. vasario 18 d. sudarytą Transporto – ekspedijavimo paslaugų... 64. 27.... 65. Pridėtinės vertės mokesčio statymas nustato apmokestinimą pridėtinės... 66. 28.... 67. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vienos iš sutarties šalių... 68. 29.... 69. SIA „Tranzit SV“ kreditorinis reikalavimas iš esmės yra grindžiamas... 70. 30.... 71. SIA „Tranzit SV“ ir UAB „Autorail Logistics“ 2013 m. kovo 18 d.... 72. 31.... 73. Sandorio sudarymo formos pasirinkimas lemia įrodinėjimo dalyką. Remiantis... 74. 32.... 75. Nagrinėjamu atveju nei SIA „Tranzit SV“, nei BUAB „Autorail Logistics“... 76. 33.... 77. Teismas pažymi, kad bankrutuojančio juridinio asmens kreditoriaus... 78. 34.... 79. Įvertinęs visas faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą, formuojamą... 80. 35.... 81. Ieškinį atmetus, ieškovui SIA „Tranzit SV“ nėra atlyginamos... 82. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str.,... 83. Atmesti ieškovo SIA „Tranzit SV“ ieškinį dėl 35 299,03 Eur kreditorinio... 84. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...