Byla e2-660-889/2018
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KONGERA“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LADULA“ dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovės atstovams T. D. ir advokatui Egidijui Giedraičiui, atsakovės atstovui L. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LADULA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KONGERA“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KONGERA“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LADULA“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 3 956,55 Eur skolą, 2 100,96 Eur delspinigius, 69,07 Eur palūkanas, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, prašo atsakovės 2017-05-31 atliktą 3 090 Eur įskaitymą pripažinti negaliojančiu ab initio. Nurodo, kad pagal tarp rangovės atsakovės ir subrangovės ieškovės 2016-10-21 sudarytos subrangos sutarties nuostatas, ieškovė įsipareigojo šioje sutartyje nustatytu laiku ir sąlygomis už sutartą kainą pagaminti vidaus duris ir atlikti jų sumontavimo darbus bei atliktų darbų rezultatą perduoti atsakovei, o atsakovė įsipareigojo šioje sutartyje nustatytais terminais priimti atliktų darbų rezultatą ir už šį sumokėti. Ieškovė visus savo įsipareigojimus pagal subrangos sutartį įvykdė tinkamai ir visiškai, t.y. laiku pagamino ir sumontavo vidaus duris, 2017-02-17 darbų priėmimo perdavimo aktu atliktų darbų rezultatą perdavė atsakovei, o atsakovė šiuos priėmė bei dėl atliktų darbų kokybės ir paties priimto atliktų darbų rezultato jokių pretenzijų ieškovei nepareiškė. Vykdant subrangos sutarties sąlygas, ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitas faktūras Nr. LDL00095 10 956,55 Eur sumai, Nr. LDL00099 9 286,75 Eur sumai, Nr. LDL00100 1 669,80 Eur sumai, viso 21 913,10 Eur sumai. Iki kreipimosi į teismą momento, t.y. 2017-05-23 dienai iš dalies nėra apmokėtos dvi PVM sąskaitos faktūros Nr. LDL00099 ir Nr. LDL00100. Bendra trūkstama apmokėti suma yra 3 956,55 Eur. Vadovaujantis subrangos sutarties sąlygomis, PVM sąskaita faktūra Nr. LDL00099, kuri buvo pateikta apmokėti 2017-02-08 turėjo būti apmokėta 2017-03-08, ir PVM sąskaita faktūra Nr. LDL00100, kuri buvo pateikta apmokėti 2017-02-17 turėjo būti apmokėta 2017-03-17. 2017-01-05 ieškovė pateikė raginimą atsakovei, kuriuo konstatuoti netinkamo subrangos sutarties vykdymo iš atsakovės pusės veiksmai ir pareikalauta vykdyti sutartį. Į šį raginimą gautas 2017-01-30 atsakovės raštas, kuriame atsakovė nepripažįsta sutartinių santykių pažeidimo. Į atsakovės 2017-01-30 atsakymą ieškovė 2017-02-06 pateikė atsakymą, kuriame nurodė nesutinkanti su atsakovės rašte pateikta pozicija dėl netinkamo sutarties vykdymo iš ieškovės pusės, taip pat dar kartą pareikalavo vykdyti sutarties sąlygas ir sumokėti už atliktus darbus. Į šį ieškovės raštą 2017-02-13 gautas atsakovės raštas, kuriame be kita ko, atsakovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis. Į atsakovės 2017-02-09 raštą ieškovė 2017-02-13 pateikė atsakymą, kuriame nurodė nesutinkanti su atsakovės pozicija dėl sutarties vykdymo, nurodė, jog papildomai buvo atlikti papildomi darbai objekte bei pareikalauta už papildomai atliktus darbus apmokėti, taipogi dar kartą pareikalauta apmokėti įsiskolinimo likutį. 2017-02-17 šalys pasirašė darbų priėmimo perdavimo aktą, iš kurio matyti, jog atliktų darbų rezultatas atsakovės priimtas be jokių išlygų, jokių pretenzijų atsakovė nepareiškė. 2017-03-15 ieškovė pateikė atsakovei raginimą sumokėti 7 956,55 Eur skolos likutį, atsakovė dalį skolos, t.y. 4 000 Eur sumokėjo 2017-03-16. 2017-06-02 gautas atsakovės raštas, kuriame nurodyta, jog atsiradusius defektus po atliktų darbų priėmimo perdavimo akto sudarymo savo lėšomis ir jėgomis pašalino pati atsakovė, todėl atsakovė įskaitė 3 090 Eur iš ieškovei mokėtinos 3 738,90 Eur sumos, o po atlikto įskaitymo likusi atsakovei priklausanti mokėti pinigų suma ieškovei yra 217,56 Eur, kuri iki šiolei nėra sumokėta. Atsakovė atliktų darbų aktą pasirašė, pastabų dėl atliktų darbų nenurodė. Be to, iškėlus bylą teisme, atsakovė siekė su ieškove sudaryti taikos sutartį, kuria įsiskolinimo likutį būtų įsipareigojusi sumokėti dalimis. Todėl ieškovė daro išvada, kad atsakovei tiko ieškovės atliktų darbų kokybė, todėl ji šiuos darbus priėmė. Kadangi už atliktus darbus laiku nebuvo apmokėta, todėl pagal subrangos sutarties VIII skyriaus 1 punktą skolininkas privalo mokėti kreditoriui 0,5 % delspinigius nuo neapmokėtos skolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Iš viso už prievolės pagal subrangos sutartį pažeidimą priskaičiuota 2100,96 Eur delspinigių. Sutarties sąlygos buvo pasiūlytos atsakovės, todėl netesybų mažinimas negalimas. Kadangi už atliktus darbus laiku nebuvo apmokėta, todėl pagal anksčiau nurodytą teisinį reguliavimą, atsakovė privalo mokėti ieškovei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Iš viso už prievolės pagal subrangos sutartį pažeidimą priskaičiuota 69,07 Eur palūkanų.

5Atsakovė pateikė priešieškinį, prašo ieškinį atmesti, nustačius, kad 2017-06-31 atsakovės atliktas įskaitymas negalioja, tenkinti atsakovės priešieškinį ir priteisti atsakovei iš ieškovės 3 090 Eur nuostolių atlyginimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pagal 2016-10-21 sutartį rangovas UAB „Kongera“ subrangovui UAB „Ladula“ pavedė, o UAB „Ladula“ įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis bei terminais atlikti Rietavo mokyklos Parko g. 10 vidaus durų gamybos bei sumontavimo darbus. Ieškovas UAB „Ladula“ savo įsipareigojimų pagal sutartį atsakovui tinkamai neįvykdė, todėl 2017-04-10 dienos rašte Nr. 2017/04-10-1 UAB „Kongera“ informavo subrangovą apie esamą situaciją ir apie veiksmus, kokių bus imtasi, jei UAB „Ladula“ nesiims jokių priemonių sumontuotų durų trūkumams/defektams pašalinti. Kadangi nei iki rašte nurodytos datos, nei per visą laikotarpį nuo raštiško kreipimosi iki 2017-06-01 dienos UAB „Ladula“ nesiėmė jokių priemonių trūkumams/defektams ištaisyti ir neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, 2017-06-01 raštu rangovas UAB „Kongera“ informavo UAB „Ladula“, kad trūkumus/defektus pašalino savo jėgomis ir kaštais, ir visos patirtos išlaidos UAB „Ladula“ atliktų darbų trūkumams pašalinti išskaičiuotos iš rangovui UAB „Ladula“ pagal sutartį mokėtinų sumų. UAB „Kongera“ atlikus tarpusavio skolų įskaitymą 2017-06-01 pareiškimu, nesumokėta suma subrangovui UAB „Ladula“ sudaro - 217,56 Eur. Iki 2017-06-01 mokėtinos sumos buvo sulaikytos ir neišmokamos subrangovui iki visiško rangovo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ladula“ neturi galiojančio reikalavimo į skolininką 5 431,86 Eur sumai, ieškovės ieškinys negali būti tenkinamas ir turi būti atmestas. Teigia, kad atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų 3 090 Eur sumą nuostolių, sumokėtų kitiems subrangovams, kurie šalino ieškovės objekte paliktus defektus ir ginčo situacijai visiškai nesvarbu ar 3 090 Eur sumai bus atliktas įskaitymas, ar teismas priteis šiuos nuostolius pagal atsakovės priešieškinio reikalavimą.

6Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašo priešieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovė priešieškiniu pareiškusi alternatyvų reikalavimą tuo atveju, jei būtų pripažintas negaliojančiu vienašališkai atliktas įskaitymas, kurio priešpriešinė įskaityta suma yra lygi prašomai priteisti nuostolių dėl defektų šalinimo sumai, tokio priešieškinio reikalavimo niekaip nepagrindė ir nepateikė jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą išvadai apie nuostolių dėl nekokybiškai atliktų darbų patyrimo. Priešieškiniu prašoma priteisti nuostolių suma, atsiradusi dėl defektų šalinimo, turi būti atmesta neįrodžius nei tokių defektų atsiradimo fakto, nei tai, jog pagal sutartį tokie defektai turėjo būti šalinami ieškovės, nei tai, kokios konkrečios sutarties sąlygos dėl durų kokybės ir šių sumontavimo technologijos buvo pažeistos. 2017-02-17 šalys pasirašė atliktų darbų aktą, kuriuo atliktų darbų rezultatas buvo perduotas atsakovei, o atsakovė atliktus darbus priėmė bei dėl atliktų darbų kokybės ir paties priimto atliktų darbų rezultato jokių pretenzijų ieškovei nepareiškė. Taigi, atliktų darbų rezultatas 2017-02-17 visiškai tenkino atsakovę, t.y. durų sumontavimas, pačių durų kiekis ir kokybė atitiko atsakovės lūkesčius ir kokybės reikalavimus, nes kitaip nebūtų pasirašytas atliktų darbų aktas, arba šis būtų sudarytas su jame įrašytomis pastabomis ir kt.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti ir tenkinti priešieškinį.

8Teismas

konstatuoja:

9nustatyta, kad 2016-10-21 ieškovė ir atsakovė sudarė subrangos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo šioje sutartyje nustatytu laiku ir sąlygomis už sutartą kainą pagaminti vidaus duris ir atlikti jų sumontavimo darbus Rietavo Mokykloje, adresu ( - ), bei atliktų darbų rezultatą perduoti atsakovei, o atsakovė įsipareigojo šioje sutartyje nustatytais terminais priimti atliktų darbų rezultatą ir už šį sumokėti 18 110 Eur be PVM (t. 1, b. l. 100-108). Vykdant subrangos sutarties sąlygas, ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitas faktūras Nr. LDL00095 10956,55 Eur sumai, Nr. LDL00099 9 286,75 Eur sumai, Nr. LDL00100 1 669,80 Eur sumai, viso 21 913,10 Eur sumai. Atsakovė ieškovei nesumokėjo 3 956,55 Eur (t. 1, b. l. 89-91). 2017-01-05 ieškovė pateikė raginimą atsakovei, kuriuo konstatavo netinkamo subrangos sutarties vykdymą iš atsakovės pusės ir pareikalavo vykdyti sutartį – apmokėti už pagamintas duris 20 243,30 Eur, pridedant PVM mokestį, ir pasiimti minėtas duris, o už durų montavimą – 1 669,80 Eur, pridedant PVM mokestį, sumokėti po atliktų darbų akto pasirašymo (t. 1, b. l. 98). Į šį raginimą gautas 2017-01-30 atsakovės raštas, kuriame atsakovė prašo, kad ieškovė greičiau sumontuotų duris pastato 2 ir 3 aukštuose (t. 1, b. l. 97). Į atsakovės 2017-01-30 atsakymą ieškovė 2017-02-06 pateikė atsakymą, kuriame nurodė nesutinkanti su atsakovės rašte pateikta pozicija dėl netinkamo sutarties vykdymo iš ieškovės pusės, taip pat dar kartą pareikalavo vykdyti sutarties sąlygas ir sumokėti už atliktus darbus (t. 1, b. l. 95-96). Į šį ieškovės raštą gautas atsakovės 2017-02-09 raštas, kuriame atsakovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis (t. 1, b. l. 94). Į atsakovės 2017-02-09 raštą ieškovė 2017-02-13 pateikė atsakymą, kuriame nurodė nesutinkanti su atsakovės pozicija dėl sutarties vykdymo, nurodė, jog papildomai buvo atlikti papildomi darbai objekte bei pareikalauta už papildomai atliktus darbus apmokėti, taipogi dar kartą pareikalauta apmokėti įsiskolinimo likutį (t. 1, b. l. 87). 2017-02-17 darbų priėmimo perdavimo aktu atliktų darbų rezultatą perdavė atsakovei, o atsakovė šiuos priėmė bei dėl atliktų darbų kokybės ir paties priimto atliktų darbų rezultato jokių pretenzijų ieškovei nepareiškė (t. 1, b. l. 92). 2017-03-15 ieškovė pateikė atsakovei raginimą sumokėti 7 956,55 Eur skolos likutį, atsakovė dalį skolos, t.y. 4 000 Eur sumokėjo 2017-03-16 (t. 1, b. l. 87). 2017-04-10 rašte atsakovė ieškovei nurodė, kad per objekto peržiūrą pastebėjo, kad objekte sumontuotos durys atsidaro vos 130 – 140 laipsnių kampu ir nuo šio kampo durys pradeda laužtis iš vyrių, nes varčia atsiremia visa kraštine į apvadą, durys sumontuotos mokslo paskirties pastate, kuriame nuolat bus vaikų judėjimas, todėl toks durų atsidarymo kampas yra nepriimtinas, ir pareikalavo imtis priemonių, kad durys atsidarytų 160 - 170 laipsnių kampu (t. 1, b. l. 140). Atsakovė išrašė 2017-05-31 PVM sąskaitą faktūrą ieškovei 3 738,90 Eur sumai (t. 1, b. l. 72). 2017-05-31 raštu Nr. 2017/05-31-2 atsakovė nurodė ieškovei, kad ieškovei mokėtina suma buvo sulaikyta pagal CK 6.58 straipsnį, atsakovė nepriima 2017-05-23 ieškovės išrašytos PVM sąskaitos faktūros 1 475,31 Eur delspinigiams ir palūkanoms ir ją grąžina, nes tokia ūkinė operacija negali būti laikoma įvykusia (t. 1, b. l. 73-77). 2017-05-29 atsakovės atstovas pateikė ieškovei taikos sutarties projektą, kurioje nurodė, kad atsakovė įsipareigoja ieškovei sumokėti 3 956,55 Eur skolą (t. 1, b. l. 80-82). 2017-05-30 ieškovės atstovas pateikė atsakovei savo pastabas dėl taikos sutarties sąlygų (t. 1, b. l. 83). 2017-05-31 atsakovės atstovas pateikė ieškovei patikslintą taikos sutarties projektą, tačiau taikos sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta (t. 1, b. l. 84-86). 2017-05-31 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad trūkumus/defektus pašalino savo jėgomis ir kaštais, ir visos patirtos išlaidos UAB „Ladula“ atliktų darbų trūkumams pašalinti išskaičiuotos iš rangovui UAB „Ladula“ pagal sutartį mokėtinų sumų (t. 1, b. l. 71). 2017-05-31 raštu atsakovė nurodė, kad ieškovės sumontuotų durų trūkumus/defektus pašalino savo jėgomis ir kaštais, ir visos patirtos išlaidos UAB „Ladula“ atliktų darbų trūkumams pašalinti išskaičiuotos iš UAB „Ladula“ pagal sutartį mokėtinų sumų, vienašališkai išskaičiavo iš ieškovei mokėtinos sumos 3 090 Eur be PVM, kuriuos patyrė dėl ieškovės sumontuotų durų trūkumų pašalinimo (t. 1, b. l. 138-139; t. 2, b. l. 6-12).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-29 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-248-421/2016 26 punktą; 2015-04-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-173-969/2015; 2014-07-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014; 2012-02-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2012; 2010-06-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2008-09-23 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2008 ir jose nurodytą praktiką).

11Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Visuotinai priimtų ir analogiškų šalims protingų asmenų vienodai suprantamų posakių (terminų) vartojimas sudarant sutartį yra viena priemonių, užtikrinančių teisinį tikrumą ir sutarties šalių teisėtų lūkesčių apsaugą. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad aiškinant sutartį svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus. Aplinkybė, jog įstatyme neteikiamas prioritetas pažodiniam sutarties aiškinimui, nereiškia, kad subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas gali būti absoliutinamas, ypač tada, kai šalys skirtingai argumentuoja savo tikruosius ketinimus dėl sutarties ar atskiros jos sąlygos. Subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-01-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-18-378/2015 ir joje nurodytą praktiką).

12Iš šalių atstovų paaiškinimų ir liudytojų R. V., M. J. parodymų nustatyta, kad atsakovė pasiūlė ieškovei sutarties sąlygas ir tekstą. Šalių sudarytos 2016-10-21 subrangos sutarties Nr. KON/S000018/2016 I.1. punkte numatyta, kad sutarties dalykas: Vidaus durų gamybos ir sumontavimo darbai – įskaitant tiems darbams atlikti reikalingus iškirtimus, užtaisymus, dokumentaciją. Įsipareigojimai pagal sutartį apima darbo jėgos, statybinės įrangos bei visų reikalingų medžiagų, įrenginių pateikimą savo darbų atlikimą ir užbaigimą pilnai įforminant dokumentaciją. Sutarties VII.7. punkte numatyta, kad subrangovo (ieškovės) darbus rangovas (atsakovė) priima tik po to, kai pašalinami visi rangovo nurodyti trūkumai. Darbų priėmimas įforminamas rangovo ir subrangovo pasirašytu aktu. Sutarties priede Nr. 1 numatyta, kad durų gaminimas apima naujų durų gamybą. Didžioji dalis esamų durų remontuojamos. Medinės durys iš gamintojo turi būti pristatytos – surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, su visiškai baigta paviršiaus apdaila, spynos su chromuotomis rankenomis ir užrakto mechanizmu. Techniniai reikalavimai aklinų vidinių durų medinei – skydinei konstrukcijai: stakta iš spygliuočių medienos masyvo; varčios skydo atsparumas lenkimui > 35 mpa, gerosios pusės vandens sugeriamumas per 24 h < 7 proc.; varčios karkasas pilnai užpildytas mediena (varčios storis = 40 mm); vyriai pritvirtinti 3-ose vietose. Apvadai mediniai (plotis 70 – 80 mm, storis = 13 mm). Paviršiai lygūs. Nei sutartyje, nei jos prieduose nenumatyta, kokiu kampu turi atsidaryti durys. 2017-02-17 darbų priėmimo perdavimo aktu atliktų darbų rezultatą perdavė atsakovei, o atsakovė šiuos priėmė bei dėl atliktų darbų kokybės ir paties priimto atliktų darbų rezultato jokių pretenzijų ieškovei nepareiškė (t. 1, b. l. 92). Rietavo miesto savivaldybė 2017-11-14 rašte „Dėl durų pastate ( - ), įrengimo“ nurodė, kad 2017-04-06 užsakovo – Rietavo savivaldybės administracijos – atstovai, atvyko apžiūrėti objekto. Atsižvelgiant į pastato paskirtį (mokymo paskirtis) ir atkreipiant dėmesį į tai, kad pastate vyks nuolatinis ir intensyvus žmonių (mokinių ir pedagogų) judėjimas, buvo nuspręsta, kad durų varstymosi kampas (apie 130 - 140 laipsnių) yra per mažas ir netinkamas mokyklos veiklai. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad durų konstrukcija su nesumontuotom atramom/atmušėjais yra save laužančios. konstatuotina, kad darbų perdavimo priėmimo metu atsakovei durų atsidarymo kampas buvo tinkamas ir buvo priimtinas pagal šalių sutarties sąlygas, o atsakovo pozicija dėl sutarties įvykdymo tinkamumo pasikeitė vėliau.

13Civilinio kodekso 6.678 straipsnio 1dalyje nustatyta, kad darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultatų trūkumus, užsakovas turi teisę per Civilinio kodekso 6.666 straipsnyje numatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš Civilinio kodekso 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Civilinio kodekso 6.665 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų nepašalina, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą (CK 6.663 straipsnis). Ieškovės atlikti darbai atitiko sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, jokių specialiųjų reikalavimų durims, kurios yra įstatomos mokymo paskirties pastatuose nėra. Jeigu atsakovė siekė, jog ieškovės montuotų durų varstymo kampas būtų didesnis, ji tokį savo lūkestį konkrečiai ir nedviprasmiškai galėjo įvardyti sutartyje ar kituose dokumentuose. Tačiau to numatyta nebuvo, todėl laikytina, kad ieškovė tinkamai atliko sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus. Objekto statybos žurnaluose pastabų dėl netinkamai atliktų darbų ar pagamintų durų nėra.

14Tarp šalių susidarė subrangos sutartiniai teisiniai santykiai. Subrangos sutartimi ieškovė įsipareigojo pagaminti vidaus duris ir atlikti jų sumontavimo darbus ir perduoti šių darbų rezultatą atsakovei, o atsakovė įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Ieškovė atliko subrangos sutartyje numatytus darbus, tačiau atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nesumokėjo ieškovei 3 956,55 Eur likusios skolos už ieškovės atliktus darbus, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, ieškovei iš atsakovės priteistina 3 956,55 Eur skola.

15Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Delspinigiai yra vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, kurie kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma numatyti šalių sudarytos 2016-10-21 subrangos sutarties VIII.1. punkte. Pagal šį sutarties punktą atsakovė prisiima atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar kitokius sutarties pažeidimus: jeigu atsakovė nepagrįstai uždelsia atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ji sumoka ieškovei 0,5 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

16Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2 100,96 Eur delspinigius. Už laiku neapmokėtą PVM sąskaitą faktūrą Nr. LDL00099 už 2 286,75 Eur skolos sumą nuo 2017-03-08 iki 2017-06-26 (110 dienų) priskaičiuota 1 257,71 Eur delspinigių (2 286,75 Eur x 0,5 proc. x 110 dienų). Už laiku neapmokėtą PVM sąskaitą faktūrą Nr. LDL00100 už 1 669,80 Eur skolos sumą nuo 2017-03-17 iki 2017-06-26 (101 diena) priskaičiuota 843,25 Eur delspinigių (1 669,80 Eur x 0,5 proc. 101 diena). Viso už prievolės pagal subrangos sutartį pažeidimą priskaičiuota 2 100,96 Eur delspinigių. CK 6.261 straipsnis numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistini 2 100,96 Eur delspinigiai.

17Ieškovė taip pat prašo iš atsakovės už tą patį laikotarpį priteisti palūkanas, skaičiuojamas už skolą. Už laiku neapmokėtą PVM sąskaitą faktūrą Nr. LDL00099 už 2 286,75 Eur skolos sumą nuo 2017-03-08 iki 2017-06-26 (110 dienų) priskaičiuotinos 41,35 Eur palūkanos. Už laiku neapmokėtą PVM sąskaitą faktūrą Nr. LDL00100 už 1 669,80 Eur skolos sumą nuo 2017-03-17 iki 2017-06-26 (101 diena) priskaičiuotinos 27,72 Eur palūkanos. Ieškovė teigia, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, viso už prievolės pagal subrangos sutartį pažeidimą ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 69,07 Eur palūkanų (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnis).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys prašo ir netesybų, ir kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga

19AC-37-1). Atsižvelgus į tai, kad ieškovė prašo už tą patį prievolės sumokėti skolą praleidimo terminą ir sutartyje numatytų delspinigių, ir įstatyme nustatyto dydžio palūkanų, konstatuotina, 69,07 Eur palūkanos įskaitytinos į prašomus 2 100,96 Eur sumos delspinigius ir papildomai nepriteistinos.

20CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos 6 057,51 Eur sumos nuo pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo teisme dienos, t.y. nuo 2017-05-25, iki teismo sprendimo įvykdymo.

21CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas draudimas įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme, taikytinas 2017-05-31 atsakovės pareiškimu atliktam įskaitymui, nes šio įskaitymo metu ieškovė jau buvo pateikusi teismui pareiškimą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo. Dėl to šis įskaitymas prieštarauja CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatoms ir ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu atsakovės atliktą įskaitymą laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

22Atsakovė priešieškiniu prašo priteisti atsakovei iš ieškovės 3 090 Eur nuostolių atlyginimą. Pagal civilinę atsakomybę reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo turi įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai). Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (6.246 straipsnio 1 dalis). Atsakovės ir liudytojo R. V. paaiškinimų dėl netinkamai pagamintų ieškovės durų nepagrindžia objekto „Pastato ( - ), renovacija, pritaikant jį Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklai“ statybos žurnalų duomenys, pagal kuriuos iš ieškovės priimtų darbų kiekis atitiko sutarties sąlygas, be to UAB „Ladula“ pateikė darbų atitikties teisės aktams deklaraciją. Statybos žurnaluose nėra duomenų, kad ginčo durys buvo netinkamos ir buvo priskirtos darbo broko ar prie atliekų. Statybos žurnaluose nėra duomenų apie ieškovės atliktų darbų taisymą ar atsakovės nurodyto asmens Tiškaus atliktus defektų šalinimo ir kitus darbus. Atsakovės atstovai nurodė, kad nežino, kur yra jų teigimu netinkamai pagamintos ieškovės durys. Bylos duomenimis ieškovė subrangos sutartyje jai nustatytas pareigas vykdė tinkamai, atliko sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, visos sutartyje numatytos durys buvo pagamintos, perduotos ir atsakovės priimtos, todėl šiuo atveju sutartinė civilinė atsakomybė ieškovei nekyla, ji neturi pareigos atlyginti atsakovės patirtų nuostolių. Konstatuotina, kad atsakovė neįrodė priešieškinio aplinkybių dėl nuostolių atsiradimo, todėl priešieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 185 straipsnis).

23Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 135 Eur žyminį mokestį, 1 550 Eur už advokato suteiktą teisinę pagalbą, iš viso 1 685 Eur (t. 1, b. l. 10-12, 172-184; t. 2, b. l. 14-17, 64-67, 129-130, 149-150) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 98 straipsnis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovei priteistina 3 956,55 Eur skola, 2 100,96 Eur delspinigiai, jos turtinis reikalavimas tenkintas 99 procentais, todėl jai iš atsakovės priteistinos 1 668,15 Eur bylinėjimosi išlaidos (1 685 Eur x 99 proc.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

25tenkinti ieškinį iš dalies.

26Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LADULA“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KONGERA“ 3 956,55 Eur skolą, 2 100,96 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6 057,51 Eur sumos nuo ieškinio priėmimo teisme 2017-05-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 668,15 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

27Pripažinti negaliojančiu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KONGERA“ 2017-05-31 pareiškimu atliktą 3 090 Eur įskaitymą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LADULA“ nuo jo atlikimo momento.

28Atmesti kitą ieškinio dalį.

29Atmesti priešieškinį.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 3 956,55 Eur skolą, 2 100,96... 5. Atsakovė pateikė priešieškinį, prašo ieškinį atmesti, nustačius, kad... 6. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašo priešieškinį... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė... 8. Teismas... 9. nustatyta, kad 2016-10-21 ieškovė ir atsakovė sudarė subrangos sutartį,... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnyje... 11. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas turi kiek įmanoma tiksliau... 12. Iš šalių atstovų paaiškinimų ir liudytojų R. V., M. J. parodymų... 13. Civilinio kodekso 6.678 straipsnio 1dalyje nustatyta, kad darbų rezultato... 14. Tarp šalių susidarė subrangos sutartiniai teisiniai santykiai. Subrangos... 15. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 16. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2 100,96 Eur delspinigius. Už laiku... 17. Ieškovė taip pat prašo iš atsakovės už tą patį laikotarpį priteisti... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palūkanos, kurios... 19. AC-37-1). Atsižvelgus į tai, kad ieškovė prašo už tą patį... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 21. CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas draudimas įskaityti... 22. Atsakovė priešieškiniu prašo priteisti atsakovei iš ieškovės 3 090 Eur... 23. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 25. tenkinti ieškinį iš dalies.... 26. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LADULA“ iš atsakovės... 27. Pripažinti negaliojančiu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 28. Atmesti kitą ieškinio dalį.... 29. Atmesti priešieškinį.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...