Byla 2A-373-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Matiukienės, Reginos Agotos Gutauskienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovei B. M., jos atstovei advokatei L. Ž., atsakovų atstovui advokatui V. Ž.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės M. Š. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės B. M. ieškinį atsakovams M. Š., S. Š., trečiajam asmeniui akcinei bendrovei (toliau AB) SEB bankui dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovės B. M. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydama priteisti iš atsakovų 57336,00 Lt skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2000 m. ji dirbo AB Vilniaus banke kasininke. Pažymėjo, atsakovė prašė paskolinti 60000,00 Lt, todėl ji 2000 m. gegužės 30 ar 31 d. paėmė iš banko ir jai paskolino minėtą sumą. Pabrėžė, kad pinigus paskolino be jokio raštelio, atsakovė skolos negrąžino, bet 2000 m. liepos mėnesį parašė raštelį dėl 57336,00 Lt, pagal kurį įsipareigojo skolą grąžinti iki rugsėjo 1 d. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė visos skolos negrąžino, grąžino tik 6620,00 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės ieškovei 50716,00 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (50716,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nusprendė išieškoti iš atsakovės 1521,00 Lt žyminį mokestį, 640,00 Lt valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidas, 105,05 Lt proceso išlaidas valstybei. Kitą ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad šalis siejo sutartiniai santykiai apskritai, to fakto iš pradžių neneigė ir atsakovė. Pažymėjo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu, kuris turi prejudicinę galią, nustatyta, kad ieškovė B. M. iššvaistė jai patikėtą svetimą turtą, tačiau sprendė jog tai, kad ieškovė pasiskolino iš trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, – AB SEB banko (paskolos sudarymo metu AB Vilniaus bankas) pasisavintus pinigus, nedaro sandorio negaliojančiu. Teismo vertinimu, atsakovė prisiėmė prievoles savo asmeniniais, o ne šeimos interesais, be to, neinformavo apie tai sutuoktinio, todėl nurodė, kad nėra teisinio pagrindo priskirti tokių prievolių vykdymą iš bendro sutuoktinių turto. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad trečiajam asmeniui AB SEB bankui nepareiškus savarankiško ieškinio dėl to paties ginčo dalyko, dėl kurio ieškovė su atsakovais jau bylinėjasi, teismas negali tenkindamas ieškinį priteisti pinigus trečiajam asmeniui, kuris šito neprašo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu apeliantė M. Š. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad jokių sutartinių paskolos santykių tarp ieškovės ir atsakovų nebuvo, o egzistavo darbdavio ir darbuotojos materialinės atsakomybės paskirstymo santykiai. Apeliantės manymu, ieškovė 64640,00 Lt yra skolinga AB Vilniaus bankui. Pažymima, kad prejudiciniai faktai nustatyti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje. Apeliantė teigia, kad ieškovė pateikė tik skolos raštelio nuorašą, o faktinėmis bylos aplinkybėmis neginčijamai įrodyta, kad paskolos gavėjas pinigų pagal sutartį negavo. Pabrėžia, kad skundžiama teismo sprendimo dalis dėl atsakovės civilinės atsakomybės yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas netinkamai priteikė ir išaiškino materialines teisės normas, bei nepagrįstai priteisė procesines palūkanas.

10Atsiliepimu į apeliantės apeliacinį skundą ieškovė B. M. prašo apeliacinį skundą atmesti ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą teigiama, kad teismas pagrįstai ieškinį siejo su Mažeikių rajono apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu. Pažymima, kad tai, jog atsakovė pasiskolino iš ieškovės pinigus, patvirtina prejudiciniai faktai. Nurodoma, kad šalis siejo sutartiniai santykiai.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos dalies teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantės M. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.

15Dėl teismo nuosprendžio prejudicijos

16Pagal CPK 182 straipsnio 3 punktą nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Prejudicinę galią turi visų rūšių teismo nuosprendžiais nustatytos nusikalstamų veiksmų pasekmės (apkaltinamuoju, išteisinamuoju nuosprendžiu, taip pat nuosprendžiu, kuriuo baudžiamoji byla nutraukiama). Teisėjų kolegija pažymi, kad yra civilinių bylų, kuriose baudžiamosiose bylose nustatyti faktai įeina į įrodinėjimo dalyko sudėtį civilinėje byloje. Pavyzdžiui, nusikalstama veika padarytos žalos pobūdis ir dydis, nusikaltimo tiesioginės pasekmės ir t. t. Šios aplinkybės, nustatytos teismo nuosprendyje, civilinėje byloje turi prejudicinę galią ir negali būti iš naujo įrodinėjamos. Taigi pagal CPK 182 straipsnio 3 punktą teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neprivalo iš naujo nustatyti teismo nuosprendžiu konstatuotų nusikalstamų veiksmų ir jų civilinių teisinių pasekmių.

17Pati apeliantė skunde nurodo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 23 d. nuosprendis šioje byloje turi prejudicinę reikšmę (2 tomas, 63 b. l.).

18Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtame nuosprendyje nustatyta, kad B. M. perdavė M. Š. 60000,00 Lt; pažymėta, jog M. Š. parodė, kad pasiskolino iš B. M. 63000,00 Lt. Be to, baudžiamosios bylos Nr. 1-252-04/2002 nagrinėjimo metu M. Š. parodė, kad ji prašė B. M. paskolinti pinigų ir pinigus gavo, jog pasirašė skolos raštelį dėl 57336,00 Lt (baudžiamoji byla Nr. 1-252-04/2002, 2 tomas, 35 b. l.). Minėto skolos raštelio surašymo faktą patvirtina ir baudžiamosios bylos medžiaga (baudžiamoji byla Nr. 1-252-04/2002, 1 tomas, 65 b. l.).

19Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta skundo teiginius dėl atsakovės civilinės atsakomybės kaip nepagrįstus.

20Dėl įrodymų vertinimo

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas – galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2009; 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009). Atsižvelgusi į prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad tai, jog apeliantė turi kitokią nuomonę vertindama byloje pateiktus įrodymus ir jų įrodomąją reikšmę, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai.

22Dėl kitų skundo teiginių

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantė iš esmės nesuformulavo savo skundo pagrindo. Nors apeliantė teigia, kad skundžiama teismo sprendimo dalis dėl atsakovės civilinės atsakomybės yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas netinkamai priteikė ir išaiškino materialines teisės normas, bei nepagrįstai priteisė procesines palūkanas, tačiau nesuformuluoja teisinių argumentų, kuriais pagrindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (LR CPK 306 str. 1 d. 3 p.). Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, minėti apeliantės skundo teiginiai laikytini deklaratyviais, kadangi, kaip jau buvo minėta, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantės skundo teiginių kaip pirmos instancijos teismas privalėjo elgtis ir ką konstatuoti.

24Pažymėtina ir tai, kad, nors apeliantė skunde nurodo, jog tarp jos ir ieškovės jokių sutartinių paskolos santykių nebuvo (2 tomas, 63 b. l.), tačiau pripažįsta, kad paskolos gavėjas pinigų pagal sutartį negavo (2 tomas, 64 b. l.).

25Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

26Atmetus apeliantės apeliacinį skundą, vadovaujantis CPK 80, 84, 93, straipsniais, iš jos priteistina 1386 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą valstybei (2 tomas, 65, 69 b. l.).

27Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš atsakovės M. Š. (a. k. ( - ) 1386 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovės B. M. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 9. Apeliaciniu skundu apeliantė M. Š. prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į apeliantės apeliacinį skundą ieškovė B.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliantės M. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Dėl teismo nuosprendžio prejudicijos... 16. Pagal CPK 182 straipsnio 3 punktą nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų... 17. Pati apeliantė skunde nurodo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2002 m.... 18. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtame nuosprendyje... 19. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta... 20. Dėl įrodymų vertinimo... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo... 22. Dėl kitų skundo teiginių ... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantė iš esmės nesuformulavo savo... 24. Pažymėtina ir tai, kad, nors apeliantė skunde nurodo, jog tarp jos ir... 25. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas... 26. Atmetus apeliantės apeliacinį skundą, vadovaujantis CPK 80, 84, 93,... 27. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš atsakovės M. Š. (a. k.