Byla 1A-174-651/2015
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Dalios Kursevičienės, kolegijos teisėjų Daliaus Jocio, Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant prokurorei Virginijai Tilvikienei, nuteistajai R. Z., jos gynėjui advokatui Vaclovui Janušauskui, nukentėjusiosios I. M. atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. nuosprendžio, kuriuo:

3R. Z. pripažinta kalta dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 182 straipsnio 1 dalyje ir 245 straipsnyje, ir nuteista:

4pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 50 MGL (1900 Eur) dydžio bauda,

5pagal BK 245 straipsnį – 20 MGL (760 Eur) dydžio bauda.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta 50 MGL (1900 Eur) dydžio bauda.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, ši bausmė subendrinta su Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-29 nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-07 nuosprendžiu, paskirta bausme, visiško sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė R. Z. paskirta 150 MGL (5700 Eur) dydžio bauda. Į paskirtą bausmę įskaityta bausmė, atlikta pagal ankstesnį nuosprendį.

8Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, į bausmės laiką įskaitytas suėmime nuo

92014-07-18 iki 2014-08-12 išbūtas laikas, vieną suėmimo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyta, kad galutinė bausmė yra 98 MGL (3724 Eur) dydžio bauda.

10R. Z. įpareigota paskirtą baudą sumokėti per vienerius metus nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

11Iš R. Z. išieškotina 700 Eur (septyni šimtai eurų) proceso išlaidų I. M. naudai.

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

13R. Z. nuteista už tai, kad nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, ir apgaule savo naudai išvengė turtinės prievolės: 2013-02-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismui išdavus vykdomąjį raštą pagal 2012-10-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą išieškoti iš R. Z. atsakovei I. M. 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų, R. Z. tyčia teismo sprendimo nevykdė ir 2013-06-14 antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujojoje Uosto g. 8–28, Klaipėdos mieste, siekdama išvengti turtinės prievolės vykdymo, pateikė prašymą pakeisti turto areštą žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus numeris ( - ), areštuotam vykdant Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą dėl 2420 Lt išieškojimo atsakovei I. M., ir areštuoti žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus numeris ( - ). Antstolei

14V. Daugirdienei pagal R. Z. prašymą 2013-07-08 panaikinus areštą žemės sklypui, unikalus numeris ( - ), ir areštavus žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus numeris ( - ), jo vertės pagal VĮ Registrų centro pažymą pakaktų priteistai bylinėjimosi išlaidų sumai padengti, R. Z., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad areštuotas žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), 2009-03-24 teismo sprendimu skirtas jos nepilnamečių vaikų išlaikymui, 2013-07-10 prašymu pareikalavo skirti ekspertizę areštuoto žemės sklypo vertei nustatyti, o tuo tarpu, kad nebūtų galimybės nukreipti išieškojimo į kitą jos turtą, 2013-07-17 sudariusi pirkimo–pardavimo sutartį pardavė žemės sklypus, esančius ( - ), unikalus numeris ( - ) ir unikalus numeris ( - ), 2013-07-18 pardavė automobilį „Chevrolet Spark“, valst. Nr. ( - ) o areštuoto žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ), nuosavybės teises įregistravo savo nepilnamečių vaikų vardu pagal 2009-03-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą. Tokiu būdu R. Z., netekdama viso turto, iš kurio būtų galimas skolos pagal 2012-10-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą išieškojimas, nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, ir apgaule savo naudai išvengė 2420 Lt turtinės prievolės išieškojimo.

15Apeliaciniu skundu nuteistoji R. Z. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-01-26 nuosprendį baudžiamojoje byloje ir ją išteisinti. Nurodo, kad teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas, priimdamas nuosprendį, pažeidė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus dėl įrodymų vertinimo, padarė nepagrįstas išvadas apie jos nusikalstamų veikų buvimą. Pažymi, kad pats kaltinimas yra prieštaringas, kadangi teigiama, jog iš anksto suplanavusi ir tyčia ji, R. Z., pateikė antrą prašymą antstolei V. Daugirdienei, tačiau teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog R. Z. nepateikė jokio antro prašymo, negana to, I tomo 11 lape tyrėjos savavališkai, siekiant kriminalizuoti visiškai nekaltus jos veiksmus, yra įsegta kito sklypo Nr. 3 Registrų centro išrašo kopija. Valstybės kaltinimą palaikiusi prokurorė baigiamojoje kalboje pripažino, jog ji, kaltinamoji, nepateikė antro prašymo antstolei V. Daugirdienei.

16Apeliantės manymu, teismas labai tiksliai apibrėžė sukčiavimui būdingus požymius, tačiau visiškai netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Pažymi, kad ji teismui paaiškino, kad kaltinamajame akte nurodoma, jog ji 2013-06-14 antstolės V. Daugirdienės kontoroje, siekdama išvengti būtinumo vykdyti turtinę prievolę, pateikė prašymą pakeisti turto areštą sklypui ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau sklypas Nr. l), ir areštuoti sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau sklypas Nr. 2). Jos prašymas įsegtas I tomo 10 lape, kitoje lapo pusėje prašomo areštuoti sklypo Nr. 2 Registrų centro išrašo kopija, I tomo 11 lape tyrėjos savavališkai, siekiant kriminalizuoti visiškai nekaltus jos veiksmus, yra įsegta kito sklypo Nr. 3 Registrų centro išrašo kopija. Kad ji šio dokumento antstolei

17V. Daugirdienei nepateikė, teismo posėdžio metu patvirtino liudytoja antstolė V. Daugirdienė. Taip pat liudytoja antstolė V. Daugirdienė, apklausta teisme, patvirtino, jog patenkino jos prašymą iš dalies bei nurodė, kad ji pati – antstolė – priėmė sprendimą areštuoti sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau sklypas Nr. 3). Apeliantės nuomone, akivaizdu, kad kaltinamojo akto teiginiai, jog ji iš anksto suplanavusi ir tyčia pateikė antstolei V. Daugirdienei antrą prašymą areštuoti sklypą Nr. 3, neturi prejudicinės galios jai, nes antro prašymo ji antstolei iš viso nėra pateikusi, tai teismo posėdžio metu patvirtino liudytoja V. Daugirdienė. Dėl savo priimto sprendimo areštuoti sklypą Nr. 3 antstolė V. Daugirdienė prisiėmė visišką atsakomybę. Byloje I tomo 125 lape yra įsegtas antstolės V. Daugirdienės raštas, kurio paskutinėje pastraipoje nurodyta, kad ji, R. Z., prašo perkelti areštą 0,1345 arų sklypui (un. Nr. ( - ) – sklypui Nr. 2) arba automobiliui „Shevrolet SPARK“, kurio vertės pakaktų 2 420 Lt skolai padengti.

18Apeliantė teigia, kad jos veiksmais joks poveikis BK 182 straipsnio 1 dalyje saugomiems teisiniams santykiams nebuvo padarytas, dėl jos veiksmų – prašymo pakeisti turto areštą sklypui Nr. 1 ir areštuoti sklypą Nr. 2 – jokiems fiziniams ar juridiniams asmenims reali žala nebuvo padaryta. Taip pat apeliantė pažymi, kad pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo civilinio nusižengimo, yra didelės žalos požymis, byloje nėra nustatyta, kad dėl jos veiksmų kam nors būtų padaryta didelė žala.

19Apeliaciniame skunde nuteistoji taip pat atkreipia dėmesį dėl liudytojos D. M. gal būt melagingo liudijimo minėtoje baudžiamojoje byloje. Nurodo, kad 2009-12-21 ji kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu Nr. 1237625 atlikti asmeninei jos nuosavybei turto registravimo darbus. Prašymą priėmė liudytoja D. M.. 2010-01-08 atvykus į Registrų centrą atsiimti perregistruoto turto dokumentus ją, apeliantę, aptarnavo skyriaus vedėja M. D.. Atsižvelgiant į tai, apeliantės nuomone, akivaizdu, jog liudytoja D. M. negalėjo 2010-01-08 jos aptarnauti ir su ja nebendravo, nes tai atliko kita Registrų centro darbuotoja M. D.. Todėl pažymi, kad joks pokalbis ar Klaipėdos apylinkės teismo 2009-03-24 nutarties sąlygų aptarimas su liudytoja D. M. nevyko ir negalėjo vykti, nes paminėta liudytoja 2009-12-21 tik priėmė dokumentus, o dokumentus išdavė 2010-01-08 kita Registrų centro darbuotoja vedėja M. D.. Be to, pažymi, kad liudytojos D. M. apklausos teisme metu į jos klausimą: „ar tikrai jos nepažįstate?“, liudytoja D. M. atsakė: „nepažįstu, pirmą kartą matau“. Taip pat liudytoja parodė teisme, jog ji tik priėmė iš jos, apeliantės, prašymą. Liudytoja D. M. patvirtino, kad ji neišduoda Registrų centro perregistruoto turto dokumentų. Liudytojos D. M. parodymai neturi prejudicinės galios, nes joks pokalbis ar 2009-03-24 teismo nutarties aptarimas su liudytoja nevyko ir negalėjo vykti.

20Kaltinamajame akte nurodoma, jog tęsdama nusikalstamą veiklą, ji, nuteistoji, žinojo , kad areštuotas ( - ) sklypas Nr. 3 2009-03-24 teismo sprendimu skirtas jos nepilnamečių vaikų išlaikymui. Tokie teiginiai, apeliantės nuomone, neturi prejudicinės galios, nes teismo posėdyje apklausta liudytoja J. J. nurodė, jog 2013-07-31 R. Z. atvyko į Registrų centrą viena, nes nežinojo, kaip bus atliekami turto registravimo darbai. R. Z. pateikė 2009-03-24 teismo sprendimą bei sąskaitą Nr. ( - ), vaikų gimimo liudijimus bei kitus dokumentus. Liudytoja teisme apklausiama patvirtino, kad būtent ji, J. J., nurodė nuteistajai, jog ji remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 14 straipsniu, turi atvykti į Registrų centrą ir užpildyti prašymą dėl žemės sklypo nuosavybės registravimo jos (E. Z.) vardu. Ir tik vėliau į Registrų centrą atvykusi E. Z. užpildė prašymą Nr. 5447969. Kol E. Z. atvyko į Registrų centrą, kaltinamoji R. Z. užpildė E. Z. prašymą Nr. 5447878. Apeliantė atkreipia dėmesį, jog E. Z. prašymas užpildytas 91 klientu vėliau ir dokumento laikas vėlesnis. Tyrėja savavališkai, siekiant kriminalizuoti jos veiksmus, yra sufabrikavusi liudytojos J. J. parodymus.

21Dėl R. S. parduotų trijų žemės sklypų vidutinės rinkos kainos nurodo, kad liudytoja antstolė V. Daugirdienė apklausiama teismo posėdžio metu patvirtino, kad sklypas Nr. 2 yra mažavertis ir jo iš varžytynių iš viso niekas nepirks. Kad visi trys sklypai yra mažaverčiai, patvirtina juose esantys apribojimai. Liudytojai R. S. parduoti sklypai už 6 000 Lt už vidutinę rinkos kainą. Apeliantė atkreipia dėmesį, jog joks įstatymas nedraudžia parduoti žemės sklypų vidutine rinkos kaina vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), broliams (įbroliams) ir pan. Dėl kaimynui A. L. parduoto automobilio „Shevrolet SPARK“ vidutinės rinkos kainos nurodo, kad tai, jog automobilis

222013-07-05 parduotas vidutine rinkos kaina, patvirtina į bylą pateiktas draudimo bendrovės „Compensa“ portalo brokeriams elektroninis spaudinys, kuriame nurodyta 2014 08 13 automobilio „Shevrolet Spark“ kasko draudimo vertė 9936 Lt. Metams praėjus automobilis nusidėvėjo ir jo vertė sumažėjo nuo 12 000 Lt iki 9 936 Lt. Pažymi, jog prokurorės žyma „vertė 20.000,00 Lt.“ bylos dokumentuose neturi prejudicinės galios, nes per vienerius metus automobilio vertė negalėjo sumažėti 50 proc., tai patvirtina aplinkybę, jog automobilis „Shevrolet Spark“ parduotas vidutine rinkos kaina. Joks įstatymas nedraudžia parduoti automobilio vidutine rinkos kaina buvusiam bendradarbiui ar kaimynui. Todėl jos kaltės dėl teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo nėra.

23Apeliantė nurodo, kad pardavusi turėtą turtą ji skubėjo fiziniams asmenims padengti skolas, kurias pasiskolino daug anksčiau – 2011 metais – butui ( - ), pirkti ir kurioms jau baigėsi skolų grąžinimo terminas.

24Teigia, kad vykdyti teismo sprendimo ji neatsisako, tik jos finansinė padėtis šiuo metu yra labai sunki, esant galimybei skolą I. M. įsipareigoja ir pasižada sumokėti. Dėl teismo sprendimo nevykdymo nebuvo jos tyčios, nes įvykdyti turtines prievoles I. M. naudai ji neturėjo ir kol kas neturi finansinių galimybių, nes jau pusantrų metų yra bedarbė, o gaunamos socialinės išmokos 3-jų asmenų šeimai yra labai menkos. Pažymi, jog būtent ji aktyviai bandė, tarpininkaujant antstolei V. Daugirdienei, sudaryti taikos sutartį su I. M. dėl priteistos 2420 Lt sumos sumokėjimo dalimis, bet I. M. atsisakė antstolės kontoroje sudaryti sutartį, reikalaudama, kad taikos sutartį parengtų būtent jos samdomas advokatas H. Mackevičius ir už dokumentų, taikos sutarties parengimą pareiškė pati nemokėsianti. Apeliantė nurodo, jog tokių lėšų ji neturėjo, o I. M. atsisakė antstolės V. Daugirdienės kontoroje nemokamai parengtą sutartį pasirašyti, geranoriškai susitarti nepavyko.

25Apeliantė pažymi, kad skolos suma niekur nedingo, jos išieškojimo ji niekaip neišvengė, išieškojimas yra vykdomas ir bus antstolės įvykdytas, antstolė vykdymo šioje byloje nėra nutraukusi, tai patvirtina tik civilinių santykių šioje byloje buvimą. Būtent ši aplinkybė parodo, kad šioje byloje nėra nusikaltimo sudėties, yra tik civiliniai turtiniai santykiai, o ta aplinkybė, kad būtent šiuo metu ji neturi galimybės atsiskaityti su nukentėjusiąja, jokiu būdu negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.

26Nors teismas teigia, kad jos, R. Z., veikoje yra visi būtinieji BK 245 straipsnyje įtvirtintų nusikalstamų veikų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, tačiau apeliantė teigia, kad realiai taip nėra. Ji nebuvo įpareigota per tam tikrą laikotarpį sumokėti civilinėje byloje priteistas bylinėjimosi išlaidas, todėl negalima teigti, kad ji nevykdė šio įpareigojimo. Pažymi, kad visų pirma tai ir nebuvo įpareigojimas, tai buvo teismo priteista mokėtina suma ir ji buvo išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, o tokie santykiai yra tik civilinio pobūdžio. Teigia, kad kriminalizuoti šio atvejo nebuvo būtinumo, tokiu būdu tik siekiama pateisinti nepagrįstą suėmimą. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys, jog ji, nuteistoji, atvykusi 2014-01-10 į pirmąją apklausą, dalyvaujant gynėjui advokatui A. Kvaščevičiui, tyrėjai R. Š., pateikė Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-12-03 sprendimą paskirti adv. A. Kvaščevičių atstovauti kaltinamajai ikiteisminiame tyrime ir pirmosios instancijos teisme kopiją, bet tyrėja savavališkai ir tyčia neįsegė minėto sprendimo į ikiteisminio tyrimo bylą. Tokiu būdu, neinformavus apie posėdžius teisme gynėją A. Kvaščevičių, prokuratūra neteisėtai inicijavo nepagrįstą suėmimą jai, nes buvo suvaržytos jos teisės į gynybą iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutarties priėmimo pirmosios instancijos teisme.

27Nuteistoji pažymi, kad analizuojant BK 245 straipsnio dispoziciją būtų galima daryti išvadą, kad bet kokio teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas užtraukia baudžiamąją atsakomybę, tačiau teismų praktikoje yra išaiškinta, kad BK 245 straipsnyje įtvirtinta norma negali būti taikoma vien tik nustačius teismo sprendimo nevykdymo faktą, nes teismo sprendimo, nesusijusio su bausmėmis, vykdymo užtikrinimas pirmiausia yra ne baudžiamosios teisės, o civilinio ar administracinio proceso įstatymo uždavinys, ir teigia, kad šioje byloje jokiu būdu nėra BK 245 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties.

28Apeliantės nuomone, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, padarė klaidą, kurią privalo ištaisyti apeliacinės instancijos teismas.

29Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistoji, jos gynėjas prašė tenkinti apeliacinį skundą, prokurorė, nukentėjusiosios atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti.

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Kaip matyti iš nuteistosios apeliacinio skundo, skunde iš esmės keliamas įrodymų vertinimo klausimas, apeliantės manymu, teismas netinkamai įvertinęs surinktus duomenis nepagrįstai jai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

32Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalies nustatytomis taisyklėmis. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Taigi išvadas apie nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, asmens kaltumą ar nekaltumą teismas daro vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis, įvertinęs byloje surinktų, tiesiogiai ištirtų ir patikrintų duomenų visumą. Tik toks nuosprendis gali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

33Išanalizavus apeliacinio skundo motyvus ir atsižvelgus į byloje ištirtų įrodymų visumą, nekyla abejonių, kad apylinkės teismas išsamiai išnagrinėjo bylos duomenis, nepažeisdamas minėtų teisės normų, išanalizavo ir įvertino surinktus įrodymus, teisingai nustatė faktines veikos aplinkybes bei pagrįstai R. Z. pripažino padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje.

34Visų pirma pažymėtina, jog niekuo nepagrįsti ir nesuprantami nuteistosios apeliacinio skundo teiginiai, kad kaltinamasis aktas yra prieštaringas, nes jame teigiama, jog ji iš anksto suplanavusi ir tyčia pateikė antrą prašymą antstolei V. Daugirdienei, bet teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog ji nepateikė jokio antro prašymo. Kaip matyti, kaltinamajame akte nurodoma, kad R. Z. kaltinama tuo, jog ji apgaule savo naudai išvengė turtinės prievolės, nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, t. y. 2013-02-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismui išdavus vykdomąjį raštą pagal 2012-10-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą išieškoti iš R. Z. atsakovei I. M. 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų, R. Z. tyčia teismo sprendimo nevykdė ir 2013-06-14 antstolės V. Daugirdienės kontoroje, Naujojoje Uosto g. 8A–28, Klaipėdos mieste, siekdama išvengti būtinumo vykdyti turtinę prievolę, pateikė prašymą pakeisti turto areštą žemės sklypui, esančiam ( - ), unikalus numeris ( - ), areštuotam vykdant Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą dėl 2420 Lt išieškojimo atsakovei I. M., ir areštuoti žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus numeris ( - ). Taigi priešingai nei nurodo apeliantė, kaltinamajame akte formuojant kaltinimą nenurodoma nei kad ji iš anksto suplanavusi pateikė antrą prašymą, nei kad apskritai buvo pateiktas antstolei antras prašymas. Nuteistoji buvo kaltinama tuo, jog ji tyčia nevykdė teismo sprendimo, siekdama išvengti būtinumo vykdyti turtinę prievolę, pateikė prašymą pakeisti turto areštą, dėl ko skundžiamu nuosprendžiu ir buvo nustatyta R. Z. kaltė. Todėl apeliacinio skundo teiginiai, jog pateiktas kaltinimas prieštaringas, yra niekuo nepagrįsti ir atmestini.

35Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog R. Z. kaltė, kad ji nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, ir apgaule savo naudai išvengė 2420 Lt turtinės prievolės išieškojimo, įrodyta rašytine bylos medžiaga, liudytojų parodymais bei iš dalies pačios nuteistosios parodymais, tuo tarpu nuteistosios apeliacinio skundo argumentai, jog ji jokios apgaulės nenaudojo ir nevengia vykdyti teismo sprendimo, yra tik deklaratyvūs ir neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

36Bylos duomenimis nustatyta, jog 2013-02-26 įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu 2012-10-17 civilinėje byloje Nr. 2-9735-639/2012 iš R. Z. I. M. naudai buvo priteista 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų. R. Z. geranoriškai nevykdant teismo sprendimo, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-02-12 išdavė vykdomąjį raštą dėl 2420 Lt išieškojimo, kurį išieškotoja I. M. 2013-02-26 pateikė vykdyti antstolės V. Daugirdienės kontorai. R. Z. 2013-03-07 buvo įteiktas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimas įvykdyti teismo sprendimą. Kadangi R. Z. per raginime nurodytą terminą teismo sprendimo neįvykdė, buvo pradėtas priverstinis teismo sprendimo vykdymas bei 2013-03-18 areštuotas R. Z. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Kaip matyti iš bylos duomenų, R. Z. vykdomojoje byloje pateikė 2013-06-14 antstolei prašymą išspręsti arešto turtui pakeitimo klausimą. Minimu prašymu R. Z. prašė išspręsti arešto turtui pakeitimo klausimą, kadangi areštuotas turtas yra didesnės vertės, nei yra skolos dydis (t. 1, b. l. 10). Taigi šie duomenys neginčytinai patvirtina, jog R. Z. žinojo apie priverstinį vykdymą bei jos turtui taikytą areštą. Nors nuteistoji teigia, kad ji prašė pakeisti areštą ir areštuoti žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bei neteikė jokio antro prašymo areštuoti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), tačiau pažymėtina, jog nuteistoji žinojo, kad jos 2013-06-14 prašymas yra patenkintas iš dalies. Tai patvirtina R. Z. 2013-07-10 prašymas antstolei dėl turto įkainojimo (t. 1, b. l. 12). Prašyme dėl turto įkainojimo pati R. Z. nurodo, jog 2013-07-05 buvo areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), tačiau ji nesutinka su areštuoto turto įvertinimu bei prašo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Vadinasi, ji jau 2013-07-10 žinojo, kad priverstiniam vykdymui yra areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), tačiau 2013-07-31 kreipėsi su prašymu į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą šį žemės sklypą įregistruoti jos nepilnamečių vaikų vardu.

37Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-24 sprendimu nutraukiant santuoką tarp R. Z. ir T. Z., buvo nuspręsta, jog T. Z. vaikų E. Z. ir E. Z. išlaikymui skiria konkretų turtą – 0,1200 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Apie tokį teismo sprendimą R. Z. puikiai žinojo, o jos teiginiai, kad ji nesuprato ir nežinojo, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), yra vaikų nuosavybė, yra paneigti liudytojų J. J., D. M. parodymais ir vertintini tik kaip siekis išvengti atsakomybės.

38Liudytoja J. J. parodė, kad pagal teismo sprendimą žemės sklypas buvo priteistas vaikams. R. Z. pilnai žinojo apie tai, kad sklypas priklauso vaikams. Ji 2009 m. buvo atvykusi į Registrų centrą ir prašė jos vardu registruoti jos visą turimą turtą. Jai tada buvo pasakyta, kad vienas sklypas turi būti įregistruotas vaikų vardu, todėl būtini vaikų dokumentai. Ji (R. Z.) tada pati atsisakė registruoti tą turtą vaikų vardu. Tuo metu ji puikiai žinojo, kad bus vaikų vardu registruotas sklypas. Liudytoja kartu su kolege dirbo tą dieną, todėl situaciją žino, nes kolegė priėmė prašymą 2009 m. Ji (J. J.) R. Z. 2009 m. pateiktą prašymą matė (t. 2, b. l. 184).

39Liudytoja D. M. parodė, kad 2009 m. gruodžio mėn. priėmė užsakymą įregistruoti turtą

40R. Z. vardu, tačiau registratorė davė nurodymą, kad negalima registruoti turto, vieno sklypo, kuris yra vaikų vardu pagal teismo sprendimą. Tada ponia atsisakė, buvo paaiškinta, kad kreipsis į teismą, kadangi turi teismas pataisyti. Kitas turtas buvo įregistruotas jos (R. Z.) vardu. Priimami visi prašymai, o paaiškėjus, kad sklypas negali būti registruotas, jis nebūna registruojamas. Kai užsakovė buvo atvykusi atsiimti užsakymo, pateikė prašymą ir atsisakė to registravimo. Prašyme buvo nurodyta, kad ji nori savo vardu registruoti visą savo nuosavybę. Teismo sprendime buvo punktais išvardyta, ką jos vardu registruoti, o ką vaikų vardu registruoti (t. 2, b. l. 184–185).

41Atsižvelgiant į tokius liudytojų, VĮ Registrų centras darbuotojų parodymus, akivaizdu, jog nuteistajai buvo išaiškinta, kad ji negali žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), registruoti savo vardu ir ji dar 2009 m. žinojo ir suprato, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise pagal teismo sprendimą priklauso jos nepilnamečiams vaikams. Be to, pati R. Z. ant 2009-12-21 prašymo VĮ Registrų centrui pasirašė, jog atsisako žemės sklypo Nr. ( - ) registracijos, kol pateiks papildomus dokumentus.

42Kaip matyti, apeliaciniame skunde nuteistoji teigia, jog liudytojos D. M. parodymai yra melagingi, jog liudytoja jokio prašymo iš jos nepriėmė, kad prašymą priėmė kita darbuotoja, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti liudytojos parodymais, kadangi nėra jokių duomenų, jog liudytoja būtų suinteresuota bylos baigtimi, be to, jos parodymai yra nuoseklūs, iš esmės sutampa su liudytojos J. J. parodymais bei neprieštarauja kitiems bylos duomenimis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad liudytoja davė parodymus būdama įspėta dėl atsakomybės už aiškiai melagingų parodymų davimą ir duomenų apie tai, kad ji turėjo kokį nors pagrindą duoti melagingus parodymus prieš R. Z., nėra. Be to, pažymėtina, kad įtariamoji (vėliau – kaltinamoji) atsakomybės už aiškiai melagingų parodymų davimą, priesaikos sakyti tiesą nebuvo saistoma. Įstatymas jai suteikia teisę parodymus naudoti kaip gynybos priemonę, todėl manyti, kad jos parodymai atitinka tikrovę, nėra pagrindo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apeliaciniame skunde pati nuteistoji savaip interpretuoja liudytojos D. M. parodymus, t. y. nurodo, kad liudytoja į jos klausimą, ar pastaroji pažįsta ją (R. Z.), nurodė, kad ne, pirmą kartą mato. Tačiau, kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo, liudytoja į nuteistosios klausimą atsakė, kad jos kaip žmogaus nepažįsta, o ne kad pirmą kartą mato. Nepagrįsti ir nuteistosios teiginiai, kad prašymą iš jos priėmė ne D. M., todėl

432009-12-21 joks aptarimas teismo sprendimo sąlygų su ja negalėjo vykti, nes minimame prašyme aiškiai nurodyta, kad prašymą ir dokumentus priėmė D. M. (t. 1, b. l. 32). Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, nuteistosios apeliacinio skundo argumentai, jog liudytojų parodymai yra nepatikimi, yra atmestini.

44Taigi nuteistoji, žinodama, kad areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso ne jai, apie tai neinformavo antstolės, o ėmėsi aktyvių veiksmų, jog turtas būtų perregistruotas vaikų vardu ir tik kai jau buvo paskelbtos varžytynės, 2013-08-14 pranešė antstolei, kad areštuotas žemės sklypas priklauso ne jai. Liudytoja

45V. Daugirdienė parodė, jog paaiškėjus tokioms aplinkybėms, ji norėjo areštuoti kitus R. Z. priklausančius žemės sklypus, bet nustatyta, kad R. Z. juos jau buvo pardavusi. Bylos duomenimis nustatyta, jog R. Z. kitus jai priklausančius žemės sklypus – unikalūs Nr. ( - ) – bei automobilį pardavė 2013-07-17, 2013-07-18, t. y. jau žinodama, kad areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), negali būti realizuotas priverstiniam skolos išieškojimui padengti. Vadinasi, atlikdama tokius veiksmus R. Z. neteko viso turto, iš kurio buvo galimas skolos pagal teismo sprendimą išieškojimas ir taip itin apsunkino išieškotojos I. M. galimybes atkurti savo pažeistą teisę civilinėmis teisinėmis priemonėmis.

46Nors nuteistoji teigia, kad ji turėjo teisę realizuoti savo turtą, tačiau sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog tai, kad turtas buvo realizuotas už mažesnę nei rinkos kaina, bei tai, kad turtas buvo parduotas artimiems jai žmonėms, patvirtina, jog ji sąmoningai siekė sudaryti tokią situaciją, kad būtų apsunkinta nukentėjusiosios I. M. galimybė išieškoti skolą. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė, kuri buvo nustatyta 2013-07-11, – 13 900 Lt, tačiau 2013-07-17 pirkimo–pardavimo sutartimi nuteistoji žemės sklypą savo motinai R. S. pardavė už 2000 Lt, žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2013-07-11 – 16 600 Lt, tačiau šį žemės sklypą nuteistoji 2013-07-17 taip pat pardavė už 2000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypai buvo parduoti nuteistosios motinai, bei į tai, kad jie parduoti už žymiai mažesnę nei rinkos kainą, taip pat į tai, kad visos pirkimo–pardavimo sutartys buvo sudarytos tuo laiku, kai R. Z. jau buvo žinoma, kad areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), negalės būti realizuotas priverstiniam skolos išieškojimui iki to laiko, kai ji

472013-08-14 informavo apie tai antstolę, pagrįstai darytina išvada, kad tokiais veiksmais sudarė tokią situaciją, kad I. M. būtų apsunkinta galimybė atgauti priteistą skolą.

48Dėl nuteistosios teiginių, kad ji turėjo skolinių įsipareigojimų kitiems skolininkams ir pardavus turtą atsiskaitė su jais, pažymėtina, kad prievolė nukentėjusiajai buvo ankstesnė negu kitiems skolininkams. Iš bylos duomenų nustatyta, kad skolos terminas A. L., kuriam 2013-07-05 buvo parduotas nuteistosios automobilis „Chevrolet Spark“, suėjo 2013-07-05 (t. 1, b. l. 146).

49B. D. B., kuriai nuteistoji skolą pagal skolos raštą grąžino 2013-08-05, skolos grąžinimo terminas – 2013-09-01 (t. 1, b. l. 150). Kaip matyti, skolinį įsipareigojimą I. M. nuteistoji turėjo padengti 2013-02-26, t. y. kai įsiteisėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas, todėl tai, kad nuteistoji dengė kitas skolas, žinodama, jog yra skolininkas, turintis pirmumo teisę prieš kitus, vertintina kaip siekis apsunkinti I. M. galimybę atgauti priteistą skolą. Be to, pažymėtina, kad liudytoja antstolė V. Daugirdienė parodė, jog nuteistoji teigusi, kad neketina grąžinti skolos I. M.. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad R. Z. nesiekė taikaus ginčo išsprendimo, t. y. geranoriško skolos padengimo. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiosios atstovas siuntė R. Z. pasiūlymą geruoju sumokėti skolą, tačiau R. Z. tokia galimybe nepasinaudojo. Dėl skolų dengimo kitiems skolininkams – AB „Klaipėdos energija“, UAB „KRAC“ ir kt. pažymėtina, kad skolos šiems skolininkams susidarė per ilgą laiką už komunalines ir kt. paslaugas, tačiau įsiskolinimus nuteistoji pradėjo dengti tik tada, kai nukentėjusioji inicijavo priverstinį skolos išieškojimą. Kas dar kartą parodo, kad nuteistoji siekė sudaryti fiktyvią nemokumo situaciją prieš nukentėjusiąją ir tai paneigia nuteistosios apeliacinio skundo argumentus, jog ji nevengia vykdyti teismo sprendimo. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, skolų grąžinimas kitiems asmenims negali būti laikoma pateisinama teismo sprendimo nevykdymo priežastimi.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sukčiavimas (BK 182 str.), už kurio padarymą nuteista R. Z., – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę pavartojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Vadinasi, sukčiavimui būdinga tai, kad dėl pavartotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Darant šią nusikalstamą veiką apgaulė pavartojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą). Pabrėžtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos, ir to nori. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog R. Z., klaidindama antstolę, t. y. nutylėdama, jog areštuotas žemės sklypas priklauso ne jai (kaip minėta, ji tai žinojo jau 2009 m.), bei realizuodama visą turtą, kuriuo buvo galima padengti išieškojimą, gavo sau turtinės naudos, apsunkino nukentėjusiosios teisę gauti jai priteistą skolą ir norėjo taip veikti, todėl R. Z. pagrįstai pripažinta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje bei 245 straipsnyje.

51Dėl apeliacinio skundo argumentų, jog teismas nevertino pačios skolos atsiradimo fakto, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog baudžiamojoje byloje teismas neprivalėjo revizuoti ir pasisakyti dėl teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje.

52Kaip matyti, nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog kriminalizuojant jos veiksmus buvo siekiama pateisinti nepagrįstą suėmimą, taip pat tai, kad neinformavus apie posėdžius teisme jos gynėją A. Kvaščevičių, prokuratūra neteisėtai inicijavo nepagrįstą suėmimą jai, nes buvo suvaržytos jos teisės į gynybą iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutarties priėmimo pirmosios instancijos teisme. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kardomoji priemonė – suėmimas – R. Z. buvo skirta dėl to, jog R. Z. slapstėsi nuo teismo. Be to, dėl skirtos kardomosios priemonės pagrįstumo R. Z. buvo atsakyta Klaipėdos apygardos teismo 2014-09-04 nutartimi. Todėl nuteistosios teiginiai, jog jos veika kriminalizuota siekiant pateisinti nepagrįstą suėmimą, atmestini.

53Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl naikinti nuosprendžio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

54Vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. R. Z. pripažinta kalta dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos... 4. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį – 50 MGL (1900 Eur) dydžio bauda,... 5. pagal BK 245 straipsnį – 20 MGL (760 Eur) dydžio bauda.... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, ši bausmė subendrinta su... 8. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, į bausmės laiką įskaitytas... 9. 2014-07-18 iki 2014-08-12 išbūtas laikas, vieną suėmimo dieną prilyginant... 10. R. Z. įpareigota paskirtą baudą sumokėti per vienerius metus nuo šio... 11. Iš R. Z. išieškotina 700 Eur (septyni šimtai eurų) proceso išlaidų I. M.... 12. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 13. R. Z. nuteista už tai, kad nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme,... 14. V. Daugirdienei pagal R. Z. prašymą 2013-07-08 panaikinus areštą žemės... 15. Apeliaciniu skundu nuteistoji R. Z. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 16. Apeliantės manymu, teismas labai tiksliai apibrėžė sukčiavimui būdingus... 17. V. Daugirdienei nepateikė, teismo posėdžio metu patvirtino liudytoja... 18. Apeliantė teigia, kad jos veiksmais joks poveikis BK 182 straipsnio 1 dalyje... 19. Apeliaciniame skunde nuteistoji taip pat atkreipia dėmesį dėl liudytojos D.... 20. Kaltinamajame akte nurodoma, jog tęsdama nusikalstamą veiklą, ji,... 21. Dėl R. S. parduotų trijų žemės sklypų vidutinės rinkos kainos nurodo,... 22. 2013-07-05 parduotas vidutine rinkos kaina, patvirtina į bylą pateiktas... 23. Apeliantė nurodo, kad pardavusi turėtą turtą ji skubėjo fiziniams asmenims... 24. Teigia, kad vykdyti teismo sprendimo ji neatsisako, tik jos finansinė padėtis... 25. Apeliantė pažymi, kad skolos suma niekur nedingo, jos išieškojimo ji... 26. Nors teismas teigia, kad jos, R. Z., veikoje yra visi būtinieji BK 245... 27. Nuteistoji pažymi, kad analizuojant BK 245 straipsnio dispoziciją būtų... 28. Apeliantės nuomone, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 29. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistoji, jos gynėjas prašė... 30. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 31. Kaip matyti iš nuteistosios apeliacinio skundo, skunde iš esmės keliamas... 32. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 33. Išanalizavus apeliacinio skundo motyvus ir atsižvelgus į byloje ištirtų... 34. Visų pirma pažymėtina, jog niekuo nepagrįsti ir nesuprantami nuteistosios... 35. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su... 36. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2013-02-26 įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto... 37. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 38. Liudytoja J. J. parodė, kad pagal teismo sprendimą žemės sklypas buvo... 39. Liudytoja D. M. parodė, kad 2009 m. gruodžio mėn. priėmė užsakymą... 40. R. Z. vardu, tačiau registratorė davė nurodymą, kad negalima registruoti... 41. Atsižvelgiant į tokius liudytojų, VĮ Registrų centras darbuotojų... 42. Kaip matyti, apeliaciniame skunde nuteistoji teigia, jog liudytojos D. M.... 43. 2009-12-21 joks aptarimas teismo sprendimo sąlygų su ja negalėjo vykti, nes... 44. Taigi nuteistoji, žinodama, kad areštuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( -... 45. V. Daugirdienė parodė, jog paaiškėjus tokioms aplinkybėms, ji norėjo... 46. Nors nuteistoji teigia, kad ji turėjo teisę realizuoti savo turtą, tačiau... 47. 2013-08-14 informavo apie tai antstolę, pagrįstai darytina išvada, kad... 48. Dėl nuteistosios teiginių, kad ji turėjo skolinių įsipareigojimų kitiems... 49. B. D. B., kuriai nuteistoji skolą pagal skolos raštą grąžino 2013-08-05,... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sukčiavimas (BK 182 str.), už... 51. Dėl apeliacinio skundo argumentų, jog teismas nevertino pačios skolos... 52. Kaip matyti, nuteistoji apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog... 53. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 54. Vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 55. nuteistosios R. Z. apeliacinį skundą atmesti....