Byla 2A-772/2013
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, o priešieškinis tenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-318-227/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos priteisimo bei atsakovo A. T. priešieškinį ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Bleiras“ dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42005 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Bleiras“ ir A. T. pasirašė paskolos sutartį dėl beprocentinės 69 000 Lt paskolos grynais pinigais suteikimo A. T. asmeninėms reikmėms, pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2008 m. vasario 9 d. A. T. pasirašė orderį ir jame įrašė, kad „gavo šešiasdešimt devynis tūkstančius Lt“. UAB „Bleiras“ kasos knygoje nurodyta, kad 2005 m. rugpjūčio 9 d. iš kasos išmokėta A. T. 69 000 Lt.

5Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB „Bleiras“ iškelta bankroto byla.

6Ieškovas BUAB „Bleiras“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. T. 69 000 Lt skolą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovas negrąžino pagal 2005 m. rugpjūčio 9 d. paskolos sutartį ieškovo jam suteiktos paskolos.

7Atsakovas A. T. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia šalių sudarytą 2005 m. rugpjūčio 9 d. paskolos sutartį. Nurodė ir teisme paaiškino, kad sandoris yra tariamas, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, o bendrovė neturėjo teisės skolinti pinigų ir jų neskolino. Pažymėjo, kad pinigų pagal ginčo sutartį negavo, nors pasirašė kasos išlaidų orderyje. Teigė, kad paskolos sutartimi buvo įformintas žalos atlyginimas už sudaužytą bendrovės autovežį, tačiau žala atlyginta, ieškovui atskaičius kas mėnesį iš jo darbo užmokesčio ir dienpinigių pinigines sumas, nors tai neįforminta.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino ir pripažino niekine bei negaliojančia nuo sudarymo momento 2005 m. rugpjūčio 9 d. paskolos sutartį, sudarytą tarp A. T. ir UAB „Bleiras“.

10Teismas nurodė, kad atsakovo vairuojamas ieškovo vilkikas buvo sugadintas vykdant reisą Utena – Maskva – Ufa Šachtinsk, o įvertinus tai, jog autoįvykio neužfiksavo policija ir nesurinkta autoįvykio medžiaga, ieškovas nepateikė įrodymų apie žalos iš draudimo kompanijos atlyginimą, tikėtina, kad bankrutuojanti draudimo bendrovė „Ingo baltic“ žalos už avarijoje patirtą žalą UAB „Bleiras“ neatlygino, todėl darbdavys UAB “Bleiras” galėjo pareikalauti iš A. T., dalyvavusio avarijoje, atlyginti bendrovei padarytą žalą dėl automobilio sugadinimo. Pažymėjo, kad pagal avansinės apyskaitos duomenis A. T. laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 2 d. išmokėtina 82 401,50 Lt dienpinigių, tačiau įrodymų, patvirtinančių, kad būtent ši suma buvo išmokėta atsakovui, nėra, o teigti, kad žiniaraščiuose dėl atlyginimo išmokėjimo pasirašė atsakovas ir kad jam buvo išmokėtas visas mokėjimo žiniaraščiuose nurodytas atlyginimas, negalima (ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-09006-09 medžiaga).

11Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių buvo kilęs konfliktas dėl sugadinto autovežio, taip pat byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog ginčijamą 2005 m. rugpjūčio 9 d. sandorį šalys sudarė pridengdamos tikruosius šalių ketinimus – susitarimą dėl žalos atlyginimo, todėl 2005 m. rugpjūčio 9 d. paskolos sutartį pripažino apsimestiniu sandoriu (CK 1.87 str.). Kita vertus, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių žalos dėl autovežio sugadinimo faktą bei jos dydį, todėl darė išvadą, kad šioje byloje spręsti dėl atsakovo kaip darbuotojo materialinės atsakomybės nėra pagrindo, o 2005 m. rugpjūčio 9 d. sutartis dėl žalos atlyginimo sudaryta nesant visų materialinės atsakomybės sąlygų, sandoris laikytinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Bleiras“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

141. Atsakovas neįrodė, jog paskolos sutartis buvo pasirašyta siekiant kompensuoti įvykusios avarijos žalą, o taip pat neįrodyti atsakovo pasisakymai, jog darbdavys nemokėjo atsakovui atlyginimo.

152. Įmonė buvo suteikusi ne vieną paskolą darbuotojams ir, esant būtinybei, paskolos davėjas UAB „Bleiras“ kreipdavosi į teismą dėl skolos priteisimo, o kai kurie ginčai baigdavosi taikos sutartimi (pvz. Panevėžio apygardos teisme nagrinėta civilinė byla Nr. 2-692-544/2011).

163. 2005 m. gruodžio 31 d. įmonės bendrasis pelnas siekė 6 971 250 Lt, todėl įmonė turėjo galimybę suteikti atsakovui A. T. reikalingą beprocentinę paskolą.

174. Skolos faktą pagrindžia 2005 m. rugpjūčio 9 d. paskolos sutartis bei pinigų gavimą patvirtinantis atsakovo pasirašytas kasos išlaidų orderis Nr. 459, o suteikta paskola atsispindėjo ir UAB „Bleiras“ finansinės atskaitomybės dokumentuose. Tuo tarpu atsakovui ginčijant pinigų gavimo faktą, jo įrodinėjimo pareiga tenka atsakovui (CK 6.875 str. 1 d.).

185. Ieškinys teismui pateiktas 2011 m. birželio 10 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. vykusio parengiamojo posėdžio metu pereita prie bylos nagrinėjimo iš esmės, o priešieškinis buvo pateiktas tik 2012 m. vasario 6 d., todėl teismas apskritai neturėjo jo priimti (CPK 143 str. 1 d.).

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. T. prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad visą pinigų sumą ieškovas grynais pinigais išskaičiavo iš atsakovo atlyginimo kaip žalą, padarytą autoįvykio metu, o už visus reisus mokėjo tik minimalią mėnesinę algą, kurios dydis pats savaime neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų. Atsakovas pripažįsta pasirašęs orderį 69 000 Lt, tačiau pažymi, jog pasirašant paskolos sutartį buvo sutarta, kad 69 000 Lt suma už padarytą žalą dėl sugadintos automašinos bus atskaičiuota iš atlyginimo iki 2008 m. vasario 9 d. Atitinkamai įrodymų, kad A. T. nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 2 d. išmokėta 82 401,50 Lt dienpinigių (kaip nurodyta ieškovo avansinėje apyskaitoje), nėra. Bylos faktinės aplinkybės rodo, jog tarp šalių nebuvo susiklostę paskolos teisiniai santykiai, kadangi paskolos sutarties dalykas nebuvo perduotas atsakovui, o ginčijamą 2005 m. rugpjūčio 9 d. sandorį šalys sudarė pridengdamos tikruosius šalių ketinimus – susitarimą dėl žalos atlyginimo.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas netenkinamas.

22Atmetęs ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktų įrodymų bei nustatytų aplinkybių analize, kolegijos nuomone, pagrįstai konstatavo, kad tarp šalių paskolos teisiniai santykiai nesusiklostė, šalių valia nebuvo nukreipta į paskolos sutarties sudarymą, pinigai pagal sutartį atsakovui realiai perduoti nebuvo. Vien ši aplinkybė sudarė pagrindą ginčo sutartį laikyti niekine bei negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Esant pagrindui teismas sandorį niekiniu turi pripažinti ex officio, nepriklausomai nuo to, ar buvo pareikštas atitinkamas reikalavimas, ar ne (CK 1.80 str.), todėl apelianto nuoroda į tai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo ne tik patenkinti, bet ir apskritai priimti priešieškinį, nėra teisiškai reikšminga.

23Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde iš esmės atkartojami argumentai, išdėstyti pirmosios instancijos teismui, tačiau šie argumentai minėto teismo jau buvo aptarti ir atmesti kaip nepagrįsti. Tuo tarpu apeliacinio skundo teiginiai pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo nepaneigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Apeliantas nurodė, kad paskola atsakovui kaip lojaliam įmonei darbuotojui buvo suteikta pastarajam kreipusis į įmonės vadovybę, tačiau byloje nebuvo nustatyta, kad 2005 metais atsakovui paskola buvo reikalinga bei nepateikti patikimi įrodymai, patvirtinantys atsakovo kreipimosi dėl paskolos suteikimo faktą. Šios aplinkybės nepatvirtino ir buvęs bendrovės vadovas P. Š., kurio parodymais rėmėsi apeliantas. Be to, šis liudytojas parodė, kad neprisimena, jog skolintus pinigus jis perdavė atsakovui (2 t. 82-83 b. l.). Tuo tarpu, vertinant chronologiškai, aišku, kad ginčijama paskolos sutartis buvo sudaryta po atsakovo grįžimo iš komandiruotės, kurios metu buvo sugadintas, o vėliau išardytas dalimis atsakovo vairuojamas ir ieškovui priklausęs vilkikas, už kurį ieškovas draudiminės išmokos nėra gavęs.

24Apeliantas taip pat nurodo, kad jo reikalavimo pagrįstumą patvirtina bendrovės VMI pateiktos deklaracijos apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas, tačiau taip teigdamas apeliantas nenurodo argumentų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą dėl deklaracijoje ir bendrovės pinigų srautų ataskaitoje esančių prieštaravimų dėl paskolintų sumų dydžio. Ieškovas nurodo, kad įmonė buvo suteikusi ne vieną paskolą darbuotojams, tačiau iš įmonės buvusio darbuotojo R. S. parodymų matyti, kad bendrovėje egzistavo praktika, kai darbuotojai pasirašydavo už nesuteiktas paskolas (1 t., 115, 116 b. l.). Šių liudytojo parodymų apelianto nuoroda į Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą (Nr. 2-692-544/2011), kuri pasibaigė taikos sutartimi, nepaneigia. Be to, pastebėtina ir tai, kad suėjus paskolos grąžinimo terminui, net ir nutraukiant darbo santykius, ieškovas jokių pretenzijų dėl pinigų grąžinimo ieškovui nereiškė.

25Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, labiau tikėtina būtent atsakovo teisinė pozicija dėl sprendžiamo ginčo (CPK 178 str., 185 str.).

26Sandorį pripažinęs niekiniu bei negaliojančiu, pirmosios instancijos teismas kartu konstatavo, kad šalys ginčijamu sandoriu susitarė dėl žalos atlyginimo bei pažymėjo, kad ieškovas įrodymų, patvirtinančių žalos dėl autovežio sugadinimo faktą bei jos dydį nepateikė. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė reikalavimą dėl paskolos grąžinimo, dėl ko pareigos įrodinėti žalos faktą ir dydį neturėjo (CPK 178 str.), o paminėta teismo išvada neužkerta ieškovui kelio kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

27Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti skundžiamą sprendimą dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2005 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Bleiras“ ir A. T. pasirašė paskolos... 5. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB... 6. Ieškovas BUAB „Bleiras“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė... 7. Atsakovas A. T. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, o... 10. Teismas nurodė, kad atsakovo vairuojamas ieškovo vilkikas buvo sugadintas... 11. Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių buvo kilęs konfliktas dėl sugadinto... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Bleiras“ prašo panaikinti Panevėžio... 14. 1. Atsakovas neįrodė, jog paskolos sutartis buvo pasirašyta siekiant... 15. 2. Įmonė buvo suteikusi ne vieną paskolą darbuotojams ir, esant būtinybei,... 16. 3. 2005 m. gruodžio 31 d. įmonės bendrasis pelnas siekė 6 971 250 Lt,... 17. 4. Skolos faktą pagrindžia 2005 m. rugpjūčio 9 d. paskolos sutartis bei... 18. 5. Ieškinys teismui pateiktas 2011 m. birželio 10 d. ir 2011 m. rugpjūčio... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. T. prašo apeliacinį skundą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 22. Atmetęs ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo pirmosios instancijos... 23. Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde iš esmės atkartojami argumentai,... 24. Apeliantas taip pat nurodo, kad jo reikalavimo pagrįstumą patvirtina... 25. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 26. Sandorį pripažinęs niekiniu bei negaliojančiu, pirmosios instancijos... 27. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. sprendimą palikti nepakeistą....