Byla 2KT-23/2013
Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimų, kėsinantis vykdyti antikonstitucinę prievartą, pripažinimo ir pažeidimų pašalinimo bei padarytos žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – antstolė S. V

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1226-603/2013 A. B. pareikštu nušalinimu visiems Vilniaus apygardos teismo teisėjams ir prašymu perduoti bylą nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1226-603/2013 pagal ieškovų V. B. ir A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimų, kėsinantis vykdyti antikonstitucinę prievartą, pripažinimo ir pažeidimų pašalinimo bei padarytos žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – antstolė S. V..

3Ieškovas A. B. reiškia nušalinimą teisėjai L. Lipnickienei ir visam Vilniaus apygardos teismui. Nurodo, kad 2012 m. liepos 10 d. 13.00 val. paskirtas teismo posėdis neįvyko, nes teisėja L. Lipnickienė iki 13.40 val. nagrinėjo kitą civilinę bylą, o 13.45 val. turėjo nagrinėti dar kitą jai paskirtą civilinę bylą Nr. B2-2502-603/2012. Ieškovas nurodo, kad dėl padarytos žalos jis kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Šiame teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-3507-821/2013 Vilniaus apygardos teismas paaiškino, kad 2012 m. liepos 10 d. 13.00 val. paskirtas teismo posėdis civilinėje byloje Nr. 2-1226-603/2013 neįvyko dėl teismo posėdžių sekretorių trūkumo ir užimtumo, o Teisingumo ministerijos atstovas atsiliepime teigė, kad ieškovas neteisėtai pasišalino iš teismo posėdžio. 2012 m. liepos 10 d. teismo posėdžio protokolas kaip rašytinis įrodymas apie ieškovo neva neteisėtą pasišalinimą, gali būti pateiktas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3507-821/2013. Šios aplinkybės, ieškovo teigimu, kelia abejonių teisėjos L. L. ir viso Vilniaus apygardos teismo nešališkumu.

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė A. U. 2013 m. kovo 14 d. raštu perdavė bylą Lietuvos apeliaciniam teismui, kad būtų išspręsti nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimai.

5Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo netenkintinas.

6Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apygardos teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

7Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 str.). Viena iš teismo nešališkumo užtikrinimo garantijų – civilinio proceso įstatyme įtvirtintas teisėjo nusišalinimo (nušalinimo) institutas (CPK 64-71 str.). Įstatymas suteikia teisę bylą nagrinėti paskirtam teisėjui (teisėjams) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jo (jų) dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą. Tuo atveju, jeigu byloje esančios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo (CPK 65, 71 str.) arba dalyvaujantys byloje asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą (CPK 66, 68 str.). Tačiau visais atvejais teisėjas (teisėjai) gali nusišalinti arba būti nušalinamas nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant jo (jų) arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) šališkumo, tai yra tik esant aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi, taigi, esant tiesioginiam ar netiesioginiam jo (jų) suinteresuotumui bylos baigtimi arba pagrįstoms abejonėms dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo (CPK 65, 66, 71 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne teisėjų arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimais.

8Nagrinėjamu atveju A. B. pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjos L. L. ir visų šio teismo teisėjų nušalinimo motyvuojamas tuo, kad 2012 m. liepos 10 d. posėdis neįvyko nustatytą 13.00 valandą, o ieškovas, jo nuomone, buvo apkaltintas neteisėtu pasišalinimu iš teismo posėdžio.

9Civilinės bylos duomenimis, 2012 m. liepos 10 d. teismo posėdžio protokole užfiksuota, kad teismo posėdis pradėtas 13.40 val., baigtas – 13.45 val. Teismo posėdyje, atsižvelgiant į tai, kad trūksta teismo posėdžių sekretorių ir siekiant užtikrinti visų bylos dalyvių dalyvavimą, nutarta bylos nagrinėjimą atidėti (t. 2, b. l. 192). Aplinkybių apie ieškovo A. B. neteisėtą pasišalinimą iš teismo ar teismo posėdžio, nenustatyta.

10Tokia situacija, kai dėl organizacinių priežasčių ir/ar užsitęsusių kitų teismo posėdžių nustatytu laiku neprasidėjo teismo posėdis šioje civilinėje byloje, nesudaro pagrindo manyti, jog Vilniaus apygardos teismo teisėja L. Lipnickienė arba kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai yra suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi.

11Pažymėtina, kad bylos duomenys patvirtina, jog po 2012 m. liepos 10 d. teismo posėdžio šioje byloje vyko dar 8 teismo posėdžiai (2012 m. rugpjūčio 21 d., 2012 m. rugsėjo 13 d., 2012 m. spalio 3 d., 2012 m. spalio 18 d., 2012 m. gruodžio 3 d., 2013 m. sausio 3 d., 2013 m. vasario 14 d. ir 2013 m. kovo 12 d.). Visuose šiuose posėdžiuose nušalinimas bylą nagrinėjančiai teisėjai ir visam Vilniaus apygardos teismui nebuvo reiškiamas. Tik prieš 2013 m. kovo 12 d. teismo posėdį ieškovas pareiškė nušalinimą. Kadangi nušalinimas grindžiamas aplinkybėmis, kurios ieškovui buvo žinomos jau 2012 m. liepos mėn., darytina pagrįsta išvada, kad ieškovas nesilaiko pareigos sąžiningai naudotis jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, veikti siekiant teisingo ir greito bylos išnagrinėjimo.

12Įvertinus nurodytas aplinkybes ir nušalinimo pareiškimo argumentus, konstatuojama, kad ieškovas A. B. nepateikė duomenų, kurie galėtų įrodyti visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų šališkumą ar suinteresuotumą bylos baigtimi. Esant tokiai situacijai, tenkinti A. B. prašymą dėl visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nėra pagrindo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsnio pirmąja dalimi Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

14Ieškovo A. B. pareiškimą dėl visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1226-603/2013 nagrinėjimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai