Byla 2-939/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekskomisarų biuras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria dalis bylos nutraukta bei atsisakyta kelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Radiolinija“ bankroto bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vitvela“, uždarosios akcinės bendrovės „PAN-LITService“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekskomisarų biuras“ ieškinius.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų materialinių teisės normų, apibrėžiančių įmonės nemokumą kaip pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą.

6Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Radiolinija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“. Nurodė, kad atsakovui keltina bankroto byla dėl to, kad jis yra nemokus, ką patvirtina atsakovo 19 699 Lt skola ieškovui bei kitiems atsakovo kreditoriams, kurie taip pat šioje byloje padavė ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

7Ieškovai UAB „Vitvela“ bei UAB „PAN-LITService“, kurie buvo kreipęsi į teismą su ieškiniais dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo dėl to, kad atsakovas jiems yra skolingas, pateikė teismui atsisakymus nuo savo ieškinių.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutarė priimti ieškovų UAB „Vitvela“ bei UAB „PAN-LITService“ atsisakymus nuo ieškinių ir šioje dalyje bylą nutraukti bei atsisakyti kelti atsakovui UAB „Radiolinija“ bankroto bylą pagal ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ ieškinį. Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į įmonės bankroto proceso tikslus, bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir teismui, kai išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Šiuo atveju vertinant vien tik formaliai galima konstatuoti įmonės nemokumą, nes pagal atsakovo 2010 m. rugsėjo 30 d. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė turi 5 651 071 Lt vertės turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai akivaizdžiai viršija pusę turimo turto (5 033 484 Lt), o atsakovo atstovas teismo posėdyje dėl tokios didelės įsipareigojimų apimties nieko konkretaus nepaaiškino ir šių duomenų nepaneigė. Tačiau pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nėra pakankamo pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki ir nebeturi perspektyvos, nes šiais finansiniais metais įmonė yra gavusi penkis kartus didesnį pelną (516 587 Lt) negu praeitais finansiniais metais, iš ko seka, kad įmonė veiklos nėra nutraukusi ir šiais metais ji buvo sėkmingesnė. Be to, įmonė beveik atsiskaitė su kitais dviem ieškovais, o ieškovui UAB „Ekskomisarų biuras“ likvidavo daugiau nei pusę įsiskolinimo, iš ko seka, jog įmonė deda pastangas likviduoti įsiskolinimus bei tęsti veiklą. Teismas įvertino ir visuotinai žinomą aplinkybę – 2008 m. - 2010 m. ekonominę krizę, kuri sąlygojo daugumos ūkio subjektų atsiskaitymo sutrikimus, bei faktą, kad ieškovas nesinaudojo galimybe gauti savo reikalavimo patenkinimo bendra ginčo teisenos tvarka, o pasinaudojo radikaliausia atsakovo atžvilgiu priemone – reikalavimu iškelti bankroto bylą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais: 1. pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavęs teisinį atsakovo nemokumą, kuris apibrėžiamas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., nepagrįstai konstatavo, jog nėra faktinio atsakovo nemokumo, kuris apibrėžiamas kaip nesugebėjimas vykdyti piniginių prievolių, kurių terminai suėję. Šią išvadą patvirtina aplinkybė, kad atsakovas tik bylos nagrinėjimo metu sumokėjo ieškovui dalį įsiskolinimo, susidariusio 2010 m. sausio 29 d., iš ko seka, kad atsakovas nėra faktiškai pajėgus padengti iš karto viso įsiskolinimo ieškovui – vadinasi, faktiškai jis yra nemokus. 2. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kaip aplinkybę bankroto bylai nekelti nurodė faktą, kad atsakovas šiais finansiniais metais gavo penkis kartus didesnį pelną negu praeitais finansiniais metais, nes tai nereiškia, jog atsakovo pelnas būtinai didės ir kitais metais. Be to, mažai tikėtina, kad didelės apimties atsakovo įsipareigojimai kreditoriams galės būti padengti iš kitų metų pelno.

12Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad dėl dalies įsiskolinimo ieškovui vyksta teisminis ginčas, tai yra UAB „Radiolinija“ yra įtraukta civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje dėl UAB „Radiolinija“ priklausančių 9 265 Lt vertės daiktų vagystės, kuri įvyko dėl UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojų aplaidumo. Tenkinus šį civilinį ieškinį, atsakovas ieškovui liktų skolingas nedidelę 8 896,94 Lt sumą, kurią atsakovas būtų pajėgus ieškovui sumokėti bet kada, kai tik bus nuimtos atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje. Atsakovo mokumą įrodo tai, kad jis dirba pelningai, laiku moka darbo užmokestį 40 darbuotojų, nevyksta jokie teisminiai ginčai, išskyrus ginčą su ieškovu, dėl pradelstų įsiskolinimų apmokėjimo. Be to, atsakovas palaipsniui atgauna 235 362,88 Lt įsiskolinimą už produkciją, dėl ko vykdo atsiskaitymus su kreditoriais.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai, tai yra, kai įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Šiuo atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovui UAB „Radiolinija“ keltina bankroto byla remiantis pirmuoju pagrindu – įmonės nemokumu.

16Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisės normos seka, kad įmonės nemokumas yra nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelstų įsipareigojimų ir įmonės turto vertės santykis bei ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

17Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo atsakovo ūkinės – komercinės veiklos rezultatus, tai yra atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovas ataskaitinių finansinių metų laikotarpiu gavo pelną (516 587 Lt), teisingai nustatė, kad atsakovas yra pajėgus kai kuriems kreditoriams vykdyti dalį/visus įsipareigojimus, ką patvirtino ir aplinkybė, jog atsakovas iš dalies/visiškai atsiskaitė ir su ieškovais šioje byloje. Tačiau teismas netinkamai išanalizavo atsakovo finansinius rodiklius, atspindinčius atsakovo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams ir atsakovo turimo turto vertės santykį, dėl ko nepagrįstai nusprendė, jog įmonė nėra pripažintina nemokia. Šios išvados teisėjų kolegija prieina įvertinusi tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, iš ko seka, kad teismo vaidmuo nagrinėjant bankroto bylas yra aktyvus. Vadinasi, teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo ne tik vadovautis byloje dalyvaujančių asmenų pateiktais įrodymais, bet ir nustačius, jog šių įrodymų nepakanka, veikti aktyviai ir imtis visų įmanomų priemonių, siekiant surinkti įrodymus, iš kurių viseto būtų galima padaryti pagrįstą išvadą, ar įmonė atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 dalyje įtvirtintus nemokumo kriterijus (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 177 str. 1 d. ir 179 str. 2 d.).

18Kaip matyti iš bylos faktinių aplinkybių, šiuo atveju byloje dalyvaujantys asmenys teismui nepateikė pakankamai įrodymų, leidžiančių spręsti apie realų atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir turto vertės santykį. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo direktoriaus J. R. pateiktų ataskaitinių finansinių metų sutrumpinto balanso nustatė, kad į balansą įrašyto turto vertė sudaro 5 651 071 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 5 033 484 Lt (b.l. 34, t. 2), o pagal kreditorių sąrašą – įsipareigojimai privatiems juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikoje, sudaro 127 593,71 Lt (b.l. 31, t. 2). Tuo tarpu įrodymai, patvirtinantys iš ko susideda likusi balanse atvaizduota suma, priskirta per vienerius metus mokėtinoms sumoms ir trumpalaikiams įsipareigojimams, kurią sudaro 4 905 890,39 Lt (5 033 484 Lt – 127 593,71 Lt), teismui nebuvo pateikti.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Viešosios įstaigos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 patvirtinto 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 35 punktą, per vienerius metus mokėtinos sumos – tai skolos, kurias įmonė turės sumokėti per laikotarpį, trumpesnį nei 12 mėnesių nuo balanso datos. Minėto standarto 1 priede įtvirtinta, kad į per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus įeina ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, finansinės skolos, kitos skolos, skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, atidėjiniai, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš minėto teisinio reglamentavimo seka, kad į įmonės balanse atvaizduotą sumą, priskirtą per vienerius metus mokėtinoms sumoms ir trumpalaikiams įsipareigojimams, neabejotinai įeina ir visi pradelsti įmonės įsipareigojimai visiems kreditoriams, kurie vertinami nustatant įmonės nemokumą pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 dalį. Tuo tarpu atsakovo direktorius J. R. pateikė teismui tik tuos atsakovo pradelstus įsipareigojimus, kurie susidarė Lietuvos Respublikoje registruotiems privatiems juridiniams asmenims. Vadinasi, teismas, įvertinęs šios bylos faktines aplinkybes, turėjo imtis aktyvių veiksmų, siekdamas nustatyti atsakovo visus pradelstus įsipareigojimus visiems kreditoriams, tai yra atsakovo pradelstas finansines skolas, mokestines skolas, skolas darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims bei skolas privatiems ir viešiesiems juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikoje bei užsienyje. Siekiant išsiaiškinti šias faktines aplinkybes, teismas turėjo ex officio rinkti įrodymus, tai yra įpareigoti atsakovo direktorių J. R. ar atsakovo vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) pateikti patikslintą atsakovo kreditorių sąrašą bei atsakovo balanse nurodytų per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų - 5 033 484 Lt – detalizaciją (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2 d. 1 p.), minėtiems asmenims nevykdant teismo įpareigojimų skirti baudas (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d., 10 str. 1 d., CPK 199 str. 6 d.), pateikti paklausimus mokesčių administratoriams dėl atsakovo įsiskolinimo valstybės biudžetui (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d. ir 199 str. 1 d.) ir pan. Teismui iš surinktų įrodymų viseto nustačius, jog atsakovo ataskaitinių finansinių metų balanse atvaizduota nedetalizuota 4 905 890,39 Lt suma nėra atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, teismas galėjo daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės atsakovo turto vertės, iš ko sektų, kad atsakovui nėra keltina bankroto byla dėl jo nemokumo, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 dalies 1 punktu.

20Tačiau šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus ir ex officio nesurinko pakankamai įrodymų, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovo ataskaitinių finansinių metų balanse atvaizduota nedetalizuota 4 905 890,39 Lt suma nėra atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nesurinkęs įrodymų, patvirtinančių realų atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykį, nenustatė tikrosios atsakovo finansinės padėties bei, remdamasis vien tomis aplinkybėmis, kad atsakovas gauna didėjantį pelną ir vykdo atsiskaitymus su kai kuriais kreditoriais, padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas neatitinka nemokumo sąvokos, apibrėžtos Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 dalyje, dėl ko priėmė nepagrįstą įrodymais skundžiamos nutarties dalį, kuria atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p.).

21Taigi, atsižvelgiant į tai, kad įmonės mokumas/nemokumas nustatomas įvertinus įmonės pradelstų įsipareigojimų ir įmonės turto vertės santykį bei ūkinės – komercinės veiklos rezultatus, kurie atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo UAB „Radiolinija“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, kuriais jis įrodinėja atsakovo mokumą, remdamasis vien tuo, kad atsakovas moka atlyginimą 40 darbuotojų, vykdo ūkinę-komercinę veiklą bei kiti kreditoriai neinicijuoja atsakovui teisminių ginčų dėl pradelstų įsipareigojimų vykdymo.

22Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovo UAB „Radiolinija“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, kuriais jis įrodinėja, jog atsakovui bankroto byla nėra keltina, nes dalis atsakovo įsiskolinimo ieškovui yra ginčytina. Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą, į pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaitomi tie įmonės įsipareigojimai, kuriuos atsakovas ginčija teisme, jei šių įsipareigojimų dydis turi esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-562/2011 ir t.t.). Tačiau vien tas faktas, kad dėl dalies ieškovo reikalavimo pagrįstumo vyksta teisminis ginčas, nesudaro pagrindo apskritai nevertinti atsakovo finansinės būklės ar nuspręsti, kad atsakovui nėra keltina bankroto byla dėl jo nemokumo.

23Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija laiko pagrįstais ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirojo skundo argumentus, kad vien tai, jog atsakovas gauna didėjantį pelną ir bylos nagrinėjimo metu atsiskaito visiškai/iš dalies su ieškovais, nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovas yra mokus. Todėl ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirasis skundas šioje dalyje tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Radiolinija“, naikintina. Kadangi pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, tai yra nesurinko pakankamai įrodymų, iš kurių galima būtų nustatyti tikrąją atsakovo finansinę būklę ir atitinkamai jo mokumą/nemokumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

24Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirajame skunde nepateikė argumentų dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria nutarė priimti ieškovų UAB „Vitvela“ bei UAB „PAN-LITService“ atsisakymai nuo ieškinių ir šioje dalyje bylą nutraukta (CPK 12 ir 178 str.). Nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties šioje dalyje negaliojimo pagrindų, ji paliekama nepakeista (CPK 329 str. 2 d., 330 str., 337 str. 1 p., 338 str.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 ir 3 punktais ir 338 straipsniu,

Nutarė

26Ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta iškelti atsakovui UAB „Radiolinija“ bankroto bylą, panaikinti ir perduoti klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

28Kitoje dalyje ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirojo skundo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo Įmonių bankroto įstatyme... 6. Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Ieškovai UAB „Vitvela“ bei UAB „PAN-LITService“, kurie buvo kreipęsi... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutarė priimti... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikė atskirąjį skundą,... 12. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški... 16. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės... 17. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo atsakovo... 18. Kaip matyti iš bylos faktinių aplinkybių, šiuo atveju byloje dalyvaujantys... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Viešosios įstaigos Apskaitos instituto... 20. Tačiau šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus ir... 21. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad įmonės mokumas/nemokumas nustatomas... 22. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovo UAB... 23. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija laiko pagrįstais ieškovo UAB... 24. Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirajame skunde nepateikė... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį, kuria... 28. Kitoje dalyje ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirojo skundo...