Byla 2-10487-889/2012
Dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Tomai Norkuvienei, Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui L. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės E. Š. ieškinį atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2012-09-13 patikslintu ieškiniu atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ prašė priteisti jai 7408,20 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, 3 175,24 Lt išeitinės kompensacijos 1 587,62 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsikaityti laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 54-55).

3Atsakovė atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo ieškovės ieškinio dalį dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir vidutinio darbo užmokesčio už visą uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos 2011-11-18 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos priteisimo iš atsakovo atmesti, o kitą ieškinio dalį pripažįsta. Prašo išdėstyti 7 408,20 Lt susidariusios darbo užmokesčio skolos ir kitų išmokų mokėjimą 2 mėnesių laikotarpiui dėl sunkios atsakovo finansinės padėties

4(b. l. 63-64).

5Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas L. S. sumažino ieškinio reikalavimus ir prašo iš atsakovo priteisti 7 408,20 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, 1 587,62 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo ieškovės atleidimo dienos 2011-11-18 iki teismo sprendimo įvykdymo. Prašo atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

6Ieškinys tenkintinas.

7DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovės paaiškinimus, nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2008-04-30 buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė dirbo bendrosios praktikos slaugytojos pareigose, donorų skyriuje bendrovės Klaipėdos medicinos punkte. 2008-04-30 Darbo sutarties Nr. ( - ), 3 punktu buvo nustatytas 1 802 Lt darbo užmokestis per mėnesį (b.l.7-8). 2008-05-15 buvo pakeistas ieškovės darbo sutarties 3 punktas ir už darbą atsakovė įsipareigojo mokėti po 2 163 Lt darbo užmokesčio per mėnesį bei mokėti darbo užmokesčio priedus su kilnojamojo pobūdžio darbą iki 50 procentų (pagal atskirą įsakymą 2008-05-15 Nr. ( - )) (b. l. 9). 2008-07-31 buvo pakeista darbo sutarties 3 punktas, kuriuo atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti po 2 163 Lt mėnesinės algos vieną kartą per mėnesį, taip pat mokėti darbo užmokesčio priedą už kilnojamojo pobūdžio darbą iki 50 procentų pagal atskirą įsakymą 20098-07-31 Nr. ( - ) (b. l. 9). 2010-07-23 buvo pakeistas darbo sutarties 3 punktas, kuriuo ieškovei buvo mokama 900 Lt mėnesinės algos, taip pat kompensuojamos išmokos už kilnojamojo pobūdžio darbą, pagal atskirą įsakymą 2010-07-23 Nr. ( - ) (b. l. 10). 2011-11-18 šalių susitarimu darbo sutartis buvo nutraukta pagal DK 125 straipsnį (b. l. 10).

9Atsakovė atleidimo iš darbo dieną neišmokėjo ieškovei su jos darbo santykiais susijusių priklausančių piniginių lėšų iki šios dienos neatsiskaitė, įrodymų, patvirtinančių, kad uždelsė atsiskaityti dėl darbuotojo kaltės, nepateikė. Kadangi byloje ginčo dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų išmokėjimo atleidimo iš darbo dieną nėra, atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažįsta, kad su ieškove nėra atsiskaičiusi, teismas šį faktą laiko nustatytu ir ieškovė atleidžiama nuo ieškinio įrodinėjimo (CPK 187 str., 182 str. 1 d. 5 p.). Ieškovei iš atsakovės priteistina

107 408,20 Lt (neatskaičiavus mokesčių) neišmokėtų išmokų: 1472,73 Lt darbo užmokesčio, 1140 Lt priemokų prie darbo užmokesčio ir 490 Lt kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą už

112011 m. spalį ir lapkritį, 1118,14 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir 3187,33 Lt dviejų mėnesių išeitinės kompensacijos (b. l. 63).

12Byloje nustatyta, kad atsakovė visiškai neatsiskaitė su ieškove jos atleidimo dieną, todėl atsakovė turi mokėti ieškovei DK 141 str. 3 d. numatytą vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pabrėžiama, kad DK 141 str. 3 d. paskirtis yra dvejopa. Pirma, ši norma nustato kompensacinį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, antra – sankciją darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaito atleidimo dieną. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų (LAT 2010-09-28 nutartis c. b. Nr.3K-3-365/2010, 2009-09-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-341/2009, 2008-05-12 nutartis c. b. Nr.3K-3-267/2008). Toks aiškinimas reiškia, kad jei su atleidžiamu darbuotoju neatsiskaityta visiškai, tai vidutinis darbo užmokesčio priteisimas už visą uždelstą atsiskaityti laiką atitiks normos tikslus. Atsakovė nenurodė duomenų, leidžiančių teigti, jog ieškovė yra kalta dėl uždelsimo atsiskaityti su ja. Kai nutraukiami darbo teisiniai santykiai, už atsiskaitymą atsakingas asmuo yra darbdavys ir nuo jo tiesiogiai priklauso darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių išmokų mokėjimas. Teismo nuomone, atsakovės nurodytos aplinkybės, susijusios su bendrovės prasta finansine padėtimi ir kitos panašios aplinkybės nepašalina atsakovės, kaip darbdavio, atsakomybės, todėl šios sankcijos taikymas nepažeis proporcingumo padarytam pažeidimui principo, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. Atsakovės pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, nes atsakovės pareiga atsiskaityti su ieškove atsirado 2011-11-18 ir tęsiasi iki šiol. Su ieškove neatsiskaityta beveik metus laiko, todėl atsakovei taikytina sankcija, numatyta DK 141 str. 3 d., ir ieškovei priteistinas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką.

13Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka (Darbo kodekso 204 straipsnis). Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintas Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas. Pagal minėto aprašo 6.1 punktą skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Pagal atsakovės pateiktą pažymą (b.l. 33), ieškovės vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra 1587,62 (75,60 Lt vidutinis vienos dienos darbo užmokestis). Todėl remiantis Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistina 1587,62 Lt vidutinis darbo dienos užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos

142011-11-18 iki visiško atsiskaitymo dienos.

15Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

16CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ir išdėstyti. Sprendimo įvykdymo išdėstymas ar atidėjimas galimi tik išimtiniais atvejais, jei byloje yra duomenų apie sunkią atsakovo turtinę padėtį arba yra kitokių svarbių aplinkybių, dėl kurių sunku teismo sprendimą įvykdyti iš karto.

17Atsakovė prašo išdėstyti įsiskolinimo apmokėjimą 2 mėnesių laikotarpiui. Bylos duomenimis, atsakovė nuo 2011-11-18 neatsiskaito su ieškove. Atsakovės argumentai, kad dėl apyvartinių lėšų trūkumo neturi pakankamai lėšų pilnai atsiskaityti su ieškove šiuo atveju yra nepakakami. Nuo 2011-11-18 atsakovė ieškovei nėra mokėjusi jokios įmokų dalies, kad sumažintų savo įsiskolinimą. Ieškovės ieškinys pareikštas atsakovei 2012-07-05 – byloje nėra duomenų, kodėl atsakovė, pripažindama darbo užmokesčio ir kitų atleidimo iš darbo dieną ieškovei mokėtinų išmokų skolą, neatsiskaitė su ieškove iki bylos išnagrinėjimo. Atsižvelgus į tai, kad atsakovė nemokėjo ieškovei, darbuotojai, kuri turi prioritetą prieš kitus kreditorius, jokių įmokų nuo 2011-11-18, o DK 141 str. 1 d., numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, nesumokėta 7408,20 Lt suma yra santykinai nedidelė palyginus su atsakovės turimu turtu ir jos finansine apyvartos apimtimis (b. l. 34-36), siekiant užtikrinti ieškovės – labiau ekonomiškai pažeidžiamos šalies – teisėtus interesus, atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo netenkintinas.

18Sprendimo dalis dėl ieškovei priteistos vienos vidutinio darbo užmokesčio dydžio dalies vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 2 p.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Ieškovei iš atsakovės priteistina 200 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai bei 120 Lt išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 8 d.). Valstybei iš atsakovės priteistina 222 Lt žyminio mokesčio ir 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 83 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuota atsakovei priklausančio turto 10 108,20 Lt sumai. Kadangi teismas tenkino ieškovės ieškinį, kuriuo atsakovei reiškiami reikalavimai sumažinti, 2012-07-10 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei taikymo keistina, sumažinant laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 7 408,20 Lt (b.l.18-19, CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., 150 str. 2-3 d.).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovei E. Š. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“

26(neatskaičiavus mokesčių): 1472,73 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 1140 Lt priemokų prie darbo užmokesčio, 490 Lt kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą, 1118,14 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir 3187,33 Lt dviejų mėnesių išeitinės kompensacijos, 1587,62 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2011-11-18 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

27Priteisti ieškovei E. Š. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 320 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

28Priteisti Valstybei iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 222 Lt žyminio mokesčio ir 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

30Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, į. k. ( - ), esančiai ( - ), Kaune, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir sumažinti jį iki 7 408,20 Lt, palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl ieškovei E. Š. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ priteisto vieno 1587,62 Lt vidutinio darbo užmokesčio.

32Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė 2012-09-13 patikslintu ieškiniu atsakovei UAB „Kraujo donorystės... 3. Atsakovė atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo ieškovės ieškinio... 4. (b. l. 63-64).... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas L. S. sumažino ieškinio... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad darbdavys... 8. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovės paaiškinimus,... 9. Atsakovė atleidimo iš darbo dieną neišmokėjo ieškovei su jos darbo... 10. 7 408,20 Lt (neatskaičiavus mokesčių) neišmokėtų išmokų: 1472,73 Lt... 11. 2011 m. spalį ir lapkritį, 1118,14 Lt kompensacijos už nepanaudotas... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovė visiškai neatsiskaitė su ieškove jos... 13. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka... 14. 2011-11-18 iki visiško atsiskaitymo dienos.... 15. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 16. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 17. Atsakovė prašo išdėstyti įsiskolinimo apmokėjimą 2 mėnesių... 18. Sprendimo dalis dėl ieškovei priteistos vienos vidutinio darbo užmokesčio... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Ieškovei iš atsakovės priteistina 200 Lt išlaidų advokato teisinei... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi buvo pritaikytos... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovei E. Š. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“... 26. (neatskaičiavus mokesčių): 1472,73 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 1140... 27. Priteisti ieškovei E. Š. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“... 28. Priteisti Valstybei iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 222 Lt... 29. Atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.... 30. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi atsakovei UAB... 31. Leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl ieškovei E. Š. iš atsakovės UAB... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...