Byla 2-584-840/2011

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Danguolei Frankonienei, dalyvaujant ieškovei A. K. ir išvadą teikiančios institucijos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. K., nedalyvaujant atsakovui E. K. ir trečiųjų asmenų Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir UAB Ūkio banko lizingo atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. K. patikslintą ieškinį atsakovui E. K., tretiesiems asmenims UAB Ūkio banko lizingui ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei išvadą teikiančiai institucijai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė A. K. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui E. K., tretiesiems asmenims UAB Ūkio banko lizingui ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei išvadą teikiančiai institucijai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, prašydama: nutraukti jos ir atsakovo E. K. santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės; nustatyti nepilnamečio sūnaus K. (a.k. ( - ) gim.( - ), gyvenamąją vietą kartu su ja; priteisti iš atsakovo E. K. nepilnamečio sūnaus K. (a.k. ( - ) gim.( - ), išlaikymui periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt kas mėnesį iki sūnaus pilnametystės, pradedant mokėti nuo 2011-01-01; nustatyti atsakovo E. K. nepilnamečio sūnaus K. (a.k. ( - ) gim.( - ), lankymo ir bendravimo tvarką: kiekvieno mėnesio I ir III savaitgalį, šeštadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val., sekmadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val.; po santuokos nutraukimo palikti jai santuokinę pavardę – K.; skolas pagal vykdomuosius raštus palikti atsakovo E. K. asmenine nuosavybe ir skola išieškotojams; bylinėjimosi išlaidas paskirstyti lygiomis dalimis (b.l. 29-30).

5Teismo posėdžio metu ieškovė A. K. patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, jog su atsakovu E. K. bandė tartis dėl išsiskyrimo taikiai, tačiau nesėkmingai. Su atsakovu E. K. jie kartu nebegyvena ir bendro ūkio nebeveda apie vienerius metus. Santuoka iširo dėl jų abiejų kaltės: nesutapo jų charakteriai ir interesai, atsakovas E. K. nesirūpina šeima ir savo trejų metų sūnumi K.. Jų sūnus K. yra sveikas, šiuo metu darželio nelanko, nes jis renovuojamas. Atsakovas E. K. visus metus neteikė savo sūnui išlaikymo ir jo nelankė, tik prieš mėnesį atvažiavo su juo pasimatyti ir davė 1000,00 Lt, kuriuos ji prašo įskaityti į ieškiniu reikalaujamą priteisti išlaikymą sūnui. Ji nori, jog atsakovas E. K. su sūnumi K. bendrautų ir atsakovui E. K. su juo pasimatyti nedraudžia. Atsakovas E. K. sutinka, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta kartu su ja. Kas mėnesį sūnaus K. išlaikymui vidutiniškai ji išleidžia apie 400,00 Lt – maistui, darželiui, žaislams. Ji pati dirba ir gauna 701,00 Lt atlyginimą į rankas, jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, įsiskolinimų taip pat neturi. Jos duomenimis, atsakovas E. K. taip pat neturi jokio dalintino turto, turi įsiskolinimų tretiesiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir UAB Ūkio banko lizingui.

6Išvadą teikiančios institucijos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė V. K. teismo posėdžio metu palaikė teismui pateiktą išvadą (b.l. 23-24), jog vaiko teisių apsaugos skyrius sutinka dėl ieškovės A. K. reikalavimo dėl nepilnamečio sūnaus K. K. gyvenamosios vietos nustatymo kartu su jos motina – ieškove A. K.. Be to, vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, jog ieškovė A. K. su sūnumi ir savo tėvais gyvena trijų kambarių bute. Duomenų apie netinkamą sūnaus priežiūrą vaiko teisių apsaugos skyrius neturi. Siūlė sukonkretinti tėvo bendravimo su sūnumi grafiką.

7Atsakovas E. K. į teismo posėdį neatvyko. Apie šio teismo posėdžio laiką ir vietą jam tinkamai pranešta (b.l. 62). Apie atsakovo E. K. neatvykimo priežastis teismas neinformuotas. Atsakovo E. K. prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teisme negauta. Patikslinto ieškinio ir jo priedų nuorašai atsakovui E. K. taip pat įteikti tinkamai (b.l. 39). Apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (b.l. 39), t.y. atsakovui žinoma apie tokios bylos iškėlimą teisme, tačiau į parengiamąjį teismo posėdį jis neatvyko. Atsiliepimų į patikslintą ieškinį atsakovas E. K. nepateikė. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, jog atsakovas E. K. į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių (Lietuvos Respublikos CPK 384 str. 2 d.).

8Trečiojo asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 63). Atsiliepime į ieškovės A. K. patikslintą ieškinį nurodė, jog atsakovo E. K. skoliniai įsipareigojimai yra asmeninės skolininko prievolės, todėl už jas atsakovas E. K. atsako savo asmeniniu turtu. Prašo bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (b.l. 41).

9Trečiojo asmens UAB Ūkio banko lizingo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 64). Apie trečiojo asmens UAB Ūkio banko lizingo atstovo neatvykimo priežastis teismas neinformuotas. Trečiojo asmens UAB Ūkio banko lizingo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teisme negauta.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad A. K. (a.k. ( - ) ir E. K. (a.k. ( - ) susituokė 2007 m. rugsėjo 29 d. Elektrėnų sav. administracijos CMB (akto įrašo Nr. 132) (b.l. 6).

12Šiuo metu ieškovės A. K. ir atsakovo E. K. sūnus K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), yra nepilnametis (b.l. 7).

13Pagal Sodros duomenų bazės išrašus (b.l. 15, 65-69) ieškovė A. K. nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. dirba UAB ,,Aradva“ ir per mėnesį vidutiniškai gauna apie 800,00 Lt atlyginimo. Pagal VSDFV Kaišiadorių skyriaus pažymą (b.l. 56-57) nuo 2006 m. balandžio 20 d. iki 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovas E. K. su pertraukomis dirbo įvairiose įmonėse. Atsakovo E. K. 2008 m. draudžiamosios pajamos – 19061,02 Lt, 2009 m. – 977,53 Lt (nedarbo draudimo išmoka), 2010 m. – 8839, 33 Lt. Pagal Sodros duomenų bazės išrašą (b.l. 16) atsakovas E. K. šiuo metu niekur nedirba.

14Iš VĮ Registrų centro pažymų (b.l. 8, 17, 31) matyti, kad nei ieškovės A. K., nei atsakovo E. K. vardu nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų Lietuvos Respublikos teritorijoje, nėra.

15Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo pateiktų pažymų (b.l. 11-12) matyti, kad nei ieškovė A. K., nei atsakovas E. K. registruotų transporto priemonių neturi.

16Iš Lietuvos Respublikos antstolio Dariaus Jonaičio 2011-04-04 ir 2011-04-11 raginimų įvykdyti sprendimą (b.l. 32-33) matyti, kad pagal Kaišiadorių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-184-658/2011 atsakovas E. K. yra skolingas 7,45 Lt skolos Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir yra skolingas 1730,21 Lt skolos UAB Ūkio banko lizingui.

17Įvertinęs ieškovės A. K. paaiškinimus ir bylos nagrinėjimo metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas nustatė, kad ieškovė A. K. ir atsakovas E. K. kartu nebegyvena ir nebeveda bendro ūkio apie vienerius metus, santuoka yra faktiškai iširusi ir išsaugoti jos nėra galimybės. Civilinės bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad šalys galėtų susitaikyti ar to siektų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad tiek ieškovė A. K., tiek atsakovas E. K. pažeidė savo kaip sutuoktinių pareigas, dėl ko bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas, todėl jų santuoka nutrauktina, pripažįstant abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo (Lietuvos Respublikos CK 3.60-3.61 str.).

18Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos turimos pavardės – K. ir K. (Lietuvos Respublikos CK 3.69 str.).

19Ieškovė A. K. ieškiniu prašo nustatyti nepilnamečio sūnaus K. (a.k. ( - ) gim.( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su ja. Ieškovės A. K. teigimu, atsakovas E. K. tam neprieštarauja. Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (b.l. 23-24) bei atstovės V. K. paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad K. K. pas ieškovę A. K. sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, sūnumi yra rūpinamasi. Atsižvelgiant į tai, nepilnamečio K. K. gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina A. K. (Lietuvos Respublikos CK 3.174 str.).

20Nutraukiant santuoką, teismui privalu išspręsti ne tik sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bet ir jų išlaikymo klausimus (Lietuvos Respublikos CK 3.59 str., Lietuvos Respublikos CPK 385 str.). Pagal įstatymą materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. ir Lietuvos Respublikos CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d. ir 3 d.). Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį ir jų nepilnamečio sūnaus amžių bei jo poreikius, teismas daro išvadą, kad ieškovės prašomas priteisti iš atsakovo jų nepilnamečiam sūnui išlaikymo dydis (po 200,00 Lt per mėnesį) yra pagrįstas, atitinka protingumo kriterijų ir vaiko interesus. Teismo posėdžio metu ieškovė A. K. nurodė, kad atsakovas E. K. prieš mėnesį atvažiavo su sūnumi pasimatyti ir davė 1000,00 Lt, todėl šią sumą ji prašo įskaityti į ieškiniu reikalaujamą priteisti išlaikymą sūnui. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo E. K. priteistinas išlaikymas jo nepilnamečiui sūnui K. K. periodinėmis išmokomis mokant kas mėnesį po 200,00 Lt iki sūnaus pilnametystės, pradedant mokėti nuo 2011-01-01, į priteistą išlaikymą įskaitant 1000,00 Lt (Lietuvos Respublikos CK 3.194 str., 3.196 str. ir 3.199 str.). Nepilnamečiui K. K. priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise paskirtina jo motina ieškovė A. K. (Lietuvos Respublikos CK 3.203 str.).

21Atsižvelgiant į ieškovės pasiūlytą atsakovo bendravimo su nepilnamečiu sūnumi grafiką, nepilnamečio vaiko interesus ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą bei atstovės V. K. paaiškinimus, į tai, kad abu tėvai turi teisę bendrauti su vaiku, maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką ir kad abu tėvai turi teisę į vaiko lankymą, atsakovui nustatytinas bendravimo su nepilnamečiu sūnumi grafikas: E. K. nepilnametį sūnų K. K. lankys ir bendraus su juo kiekvieno mėnesio I ir III savaitgalį, šeštadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val., sekmadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

22Dalintino nekilnojamojo turto šalys neįgijo. Ieškovė iš atsakovo išlaikymo sau nereikalauja.

23Atsižvelgiant į ieškovės A. K. reikalavimą ir trečiojo asmens kreditoriaus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atsiliepime į ieškovės A. K. patikslintą ieškinį nurodytus paaiškinimus, atsakovo E. K. skolos pagal Kaišiadorių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-184-658/2011, t.y. 7,45 Lt skola Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir 1730,21 Lt skola UAB Ūkio banko lizingui, paliktinos atsakovo E. K. asmenine nuosavybe ir asmeninėmis skolomis Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir UAB Ūkio banko lizingui.

24Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo E. K. priteistina 133,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovės sumokėto paduodant ieškinį, ieškovės naudai (b.l. 5) ir 72,00 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, paduodant ieškinį, valstybės naudai bei 41,30 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (b.l. 2) (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 82-83 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-270 str., 385 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį patenkinti.

27A. K. (a.k. ( - ) ir E. K. (a.k. ( - ) 2007 m. rugsėjo 29 d. (duomenys neskelbtini administracijos CMB įregistruotą santuoką (akto įrašo Nr. ( - ) nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

28Nepilnamečio sūnaus K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti kartu su motina A. K. (a.k. ( - )

29Priteisti iš E. K. (a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), periodinėmis išmokomis nuo visų rūšių gaunamų pajamų, mokant kas mėnesį po 200,00 Lt (du šimtus litų), pradedant mokėti nuo 2011-01-01 iki sūnaus pilnametystės, į priteistą išlaikymą įskaitant 1000,00 Lt.

30Nepilnamečiui K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise paskirti jo motiną A. K.(a.k. ( - )

31Nustatyti E. K. (a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamečiu sūnumi K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), grafiką: kiekvieno mėnesio I ir III savaitgalį, šeštadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val., sekmadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

32Atsakovo E. K. (a.k. ( - ) skolas pagal Kaišiadorių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-184-658/2011 (7,45 Lt skola Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir 1730,21 Lt skola UAB Ūkio banko lizingui), palikti atsakovo E. K. asmenine nuosavybe ir asmeninėmis skolomis Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir UAB Ūkio banko lizingui.

33Po santuokos nutraukimo A. K. (a.k. ( - ) palikti santuokinę pavardę K., E. K. (a.k. ( - ) palikti pavardę K..

34Priteisti iš E. K. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini.) 133,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt tris litus) žyminio mokesčio A. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) naudai.

35Priteisti iš E. K. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 41,30 Lt (keturiasdešimt vieną litą trisdešimt centų) pašto išlaidų valstybės naudai (žyminis mokestis ir pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

36Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

37Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. K.... 3. Teismas... 4. Ieškovė A. K. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui E. K.,... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė A. K. patikslintą ieškinį palaikė, prašė... 6. Išvadą teikiančios institucijos Kaišiadorių rajono savivaldybės... 7. Atsakovas E. K. į teismo posėdį neatvyko. Apie šio teismo posėdžio laiką... 8. Trečiojo asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas... 9. Trečiojo asmens UAB Ūkio banko lizingo atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad A. K. (a.k.... 12. Šiuo metu ieškovės A. K. ir atsakovo E. K. sūnus K. K. (a.k. ( - ) gim.( -... 13. Pagal Sodros duomenų bazės išrašus (b.l. 15, 65-69) ieškovė A. K. nuo... 14. Iš VĮ Registrų centro pažymų (b.l. 8, 17, 31) matyti, kad nei ieškovės... 15. Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo pateiktų pažymų (b.l. 11-12) matyti, kad... 16. Iš Lietuvos Respublikos antstolio Dariaus Jonaičio 2011-04-04 ir 2011-04-11... 17. Įvertinęs ieškovės A. K. paaiškinimus ir bylos nagrinėjimo metu ištirtus... 18. Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos turimos pavardės – K. ir K.... 19. Ieškovė A. K. ieškiniu prašo nustatyti nepilnamečio sūnaus K. (a.k. ( - )... 20. Nutraukiant santuoką, teismui privalu išspręsti ne tik sutuoktinių... 21. Atsižvelgiant į ieškovės pasiūlytą atsakovo bendravimo su nepilnamečiu... 22. Dalintino nekilnojamojo turto šalys neįgijo. Ieškovė iš atsakovo... 23. Atsižvelgiant į ieškovės A. K. reikalavimą ir trečiojo asmens... 24. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo E. K. priteistina 133,00 Lt... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-270 str., 385 str.,... 26. Ieškinį patenkinti.... 27. A. K. (a.k. ( - ) ir E. K. (a.k. ( - ) 2007 m. rugsėjo 29 d. (duomenys... 28. Nepilnamečio sūnaus K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), nuolatinę gyvenamąją... 29. Priteisti iš E. K. (a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui K. K. (a.k. (... 30. Nepilnamečiui K. K. (a.k. ( - ) gim.( - ), priteisto išlaikymo tvarkytoja... 31. Nustatyti E. K. (a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamečiu sūnumi K. K. (a.k. ( -... 32. Atsakovo E. K. (a.k. ( - ) skolas pagal Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 33. Po santuokos nutraukimo A. K. (a.k. ( - ) palikti santuokinę pavardę K., E.... 34. Priteisti iš E. K. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini.) 133,00 Lt (vieną... 35. Priteisti iš E. K. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini 72,00 Lt... 36. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 37. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...