Byla 2-429-223/2013
Dėl susidarė 622,55 Lt skola. 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovė prievolės neįvykdė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovei D. K. (buvusi pavardė P.), ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 622,55 Lt skolos, 1540,81 Lt delspinigių, 250,16 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, viso 2413,52 Lt, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2001-06-26 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Atsakovė savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 622,55 Lt skola. 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovė prievolės neįvykdė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovė buvo įpareigota per 14 d. terminą nuo teismo pranešimo ir dokumentų įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2013-01-14 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant interneto tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ pranešimą, atsiliepimo į ieškinį atsakovė nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Iš civilinėje byloje esančių dokumentų matyti, kad 2001-06-26 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b.l. 18-20). Atsakovė savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 622,55 Lt skola. 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. ( - ) UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu (b.l. 8-11). Ieškovas 2009-05-04 CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus. Pagal LR CK 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovei iš atsakovės priteistina 622,55 Lt Lt skola (b.l. 21-33). Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

7Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovės sudarytos Sutarties 6.5 p., atsakovė, laiku neapmokėjusi sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 2475 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovei 1540,81 Lt delspinigių (b.l. 6).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1540,81 Lt) beveik tris kartus viršija skolos sumą (622,55 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 2475 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 600,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovo priteistini 600,00 Lt delspinigių.

9Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 250,16 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo, yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininkės (atsakovės) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti jo t.y. darbo priemonių (popieriaus, vokas, spausdinimas), administracijos, kompiuterių nusidėvėjimo, informacinių technologijų, darbuotojo darbo užmokesčio, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

10Ieškovo nurodomos išlaidos už užklausas Gyventojų registro tarybai ir Nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, atsižvelgiant į netesybų (0,1 proc.) dydį, CK 1.5 str. nuostatas, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė. Ieškovo reikalavimas priteisti skolą, delspinigius įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

12Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 str. 1 d.). Atsakovė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi skolininkė privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinys dėl įsiskolinimo priteisimo tenkintinas iš dalies. Iš atsakovės priteistina 622,55 Lt skola, 600 Lt delspinigiai, 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš atsakovės (LR CPK 92 str.).

16Vadovaudamasis CPK 92 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš D. K. (buvusi pavardė P.), a.k. ( - ) 622,55 Lt (šešis šimtus dvidešimt du litus 55 ct.) skolą, 600 Lt (šešis šimtus litų) delspinigius, 5 proc. įstatymines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-12-05 (bylos iškėlimo teisme) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 36,47 Lt (trisdešimt šešis litus 47 ct.) žyminio mokesčio dalį, - UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, naudai.

19Priteisti į valstybės biudžetą iš D. K. (buvusi pavardė P.), a.k. ( - ) 12,00 Lt (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovė D. K. (buvusi pavardė P.) negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 622,55 Lt skolos, 1540,81 Lt... 3. Atsakovė buvo įpareigota per 14 d. terminą nuo teismo pranešimo ir... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.... 6. Iš civilinėje byloje esančių dokumentų matyti, kad 2001-06-26 UAB... 7. Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 8. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 9. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 250,16 Lt, kurias ieškovas... 10. Ieškovo nurodomos išlaidos už užklausas Gyventojų registro tarybai ir... 11. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 12. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 13. Ieškinys dėl įsiskolinimo priteisimo tenkintinas iš dalies. Iš atsakovės... 14. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 16. Vadovaudamasis CPK 92 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš D. K. (buvusi pavardė P.), a.k. ( - ) 622,55 Lt (šešis šimtus... 19. Priteisti į valstybės biudžetą iš D. K. (buvusi pavardė P.), a.k. ( - )... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė D. K. (buvusi pavardė P.) negali šio sprendimo skųsti nei... 22. Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...