Byla e2-12727-863/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei Uždarajai akcinei bendrovei „MEGALINK“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės 544,50 Eur skolą, 3,70 Eur delspinigius, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys priimtas 2019 m. kovo 13 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Ieškovės reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini dokumentinio proceso tvarka.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp atsakovės UAB „MEGALINK“ ir pradinės kreditorės UAB „MERCELL LITHUANIA“ 2018 m. balandžio 10 d. buvo sudaryta Licencinė sutartis Nr. MR-18/04/31, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktos licencinės paslaugos ir už suteiktas paslaugas 2019 m. sausio 25 d. buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. MR19/129, kurios apmokėjimo terminas buvo iki 2019 m. sausio 31 d. Kaip nurodo ieškovė, atsakovė pretenzijų dėl licencijos ar duomenų bazės kokybės, o taip pat kitų pretenzijų nereiškė, PVM sąskaitos – faktūros kaip išrašytos be pagrindo negrąžino, tačiau minėtos sąskaitos neapmokėjo.

62019 m. vasario 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „MERCELL LITHUANIA“ reikalavimo teisę į atsakovės UAB „MEGALINK“ įsiskolinimą perleido naujajam kreditoriui – ieškovei.

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu, siųstu paštu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

8Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Kadangi duomenų apie tai, kad atsakovė savo įsipareigojimus ieškovei įvykdė ir sumokėjo už suteiktas paslaugas nėra, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai vengia mokėti už suteiktas paslaugas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 544,50 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties sąlygų 4.1. punktu atsakovė už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti ieškovei 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Įvertinus tai, kad atsakovė laiku neįvykdė prievolės sumokėti pagal sudarytą sutartį bei išrašyta PVM sąskaitą faktūrą mokėtinos sumos, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 3,70 Eur delspinigius yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71, 6.73 straipsnio 1 dalys).

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas. Reikalavimo faktinį pagrindą nurodo Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, pagal kurio 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Kadangi atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei tinkamai nevykdė, ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 40 Eur sumą yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas.

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. R. M., atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 8 procento metines procesines palūkanas. Ieškovės reikalavimai dėl palūkanų priteisimo pagrįsti įstatymo nuostatomis, todėl tenkintini pilnai, iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (588,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 8 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 300 Eur už advokato teisinę pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 308 Eur.

13Vadovaudamasis CPK 424, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovės UAB „MEGALINK“, juridinio asmens kodas 124445038, ieškovės UAB „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, naudai 544,50 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt keturių eurų ir 50 euro centų) skolą, 3,70 Eur (trijų eurų ir 70 euro centų) delspinigius, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo išlaidų, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (588,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 308 Eur (trijų šimtų aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovė negali preliminaraus sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovė turi įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
Ryšiai