Byla 2-1226-169/2014
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ atstovei Laimai Paulauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saunava“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Grūstė“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saunava“ priteisti 53 724,00 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, jog 2013 m. spalio 29 d. su UAB „Saunava“ sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. TJ-13/140, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei 24 tonas baltojo cukraus, o ieškovė įsipareigojo jį priimti ir sumokėti sutartą kainą sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Minėta sutartis buvo pasirašyta po to, kai atsakovės atstovas S. S. pateikė ieškovei pasiūlymą pirkti cukrų. Šalys žodžiu susitarė, jog minėtą cukrų atsakovė DDU sąlygomis 2014 m. sausio 29 d. pristatys ieškovei į jos sandėlį, esantį Laisvės g. 214D, Mažeikiai. 2014 m. sausio 28 d. ieškovė elektroninio ryšio priemonėmis gavo atsakovės direktoriaus M. B. išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą 24 tonoms cukraus, kurio vertė 53 724,00 Lt, apmokėti. Sekančią dieną cukrus buvo atvežtas į ieškovės sandėlį, esantį Laisvės g. 214D, Mažeikiai, ieškovės atstovui vizualiai apžiūrėjus krovinį ir įsitikinus, jog atvežtos prekės yra cukrus, tą pačią dieną ieškovė atliko 53 724,00 Lt mokėjimo nurodymą į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą, tačiau atsakovės transporto priemonė, neiškrovusi ir neperdavusi atvežto cukraus ieškovei, savavališkai pasišalino iš prekių pardavimo vietos. Ieškovė pažymėjo, kad jokie baltojo cukrus priėmimą–perdavimą patvirtinantys dokumentai, t.y. nei PVM sąskaita – faktūra, nei krovinio važtaraštis, nei prekių priėmimo–perdavimo aktas šalių nebuvo pasirašyti. Ieškovė atsakovės buveinės registracijos adresu bei sutartyje nurodytu adresu, o taip pat atsakovės el. paštu išsiuntė pretenziją „Dėl neteisėtai gautų pinigų grąžinimo“, tačiau patvirtinimo, jog atsakovė gavo jai siųstas pretenzijas, neturi. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovės UAB „Saunava“ atstovas S. S., bendravęs su ieškovės atstovais, į telefoninius skambučius neatsakinėja, nepriima siunčiamos korespondencijos, todėl ieškovė mano, jog atsakovė vengia atsakyti už kilusius padarinius.

5Atsakovė UAB „Saunava“ teismui pateiktame atsiliepime nurodžiusi, kad su ieškiniu nesutinka, neginčijo aplinkybės, jog 24 tonos baltojo cukraus 2014 m. sausio 29 d. buvo pristatytos į ieškovės sandėlį, esantį Laisvės g. 214D, Mažeikiai, ir ieškovės atstovo apžiūrėtos, ko pasekoje įsitikinus, kad prekė pristatyta tinkamai, ieškovė tą pačią dieną atliko mokėjimo nurodymą pervesdama į atsakovės sąskaitą 53 724,00 Lt. Atsakovė nurodė, jog jai nežinoma, dėl kokios priežasties prekių apžiūrėjimo metu iš atvykusios transporto priemonės vairuotojo nebuvo paimti prekę lydintys dokumentai, o taip pat dėl kokių priežasčių neiškrauta transporto priemonė pasišalino iš prekių perdavimo vietos. Atsakovė mano, jog atliko pareigą perduoti ieškovei 24 tonas baltojo cukraus, nes pristačiusi prekes į ieškovės sandėlį, esantį Laisvės g. 214D, Mažeikiai, sudarė sąlygas jas apžiūrėti ir įsitikinti prekės pilnumu bei kokybe, tokiu būdu pašalindama bet kokias ieškovės valdymo teisės kliūtis. Atsakovė paaiškino, kad minėtą cukrų ji įsigijo iš UAB „Gazmias“, kuriai mokėjimo nurodymu pervedė 52 272 Lt, todėl realiai jos gautas pajamas pardavus ieškovei UAB „Grūstė“ 24 tonas cukraus, sudarė tik 1 452 Lt.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Laima Paulauskienė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Paaiškino, kad prekių pristatymas DDU sąlygomis reiškia, jog, prekės į pirkėjo nustatytą vietą pristatomos tiekėjo sąskaita ir atsakomybe. Pažymėjo, jog atsakovės atstovas krovinio iškrauti neleido, nes pagal susiklosčiusią praktiką prekės iškraunamos tik padarius bankinį pavedimą ir gavus patvirtinimą apie pinigų įskaitymą į sąskaitą. Ieškovės atstovė, nesutikdama su atsakovės pozicija, išdėstyta atsiliepime dėl prekių tinkamo pristatymo, nurodė, jog prekių pristatymas į šalių pasirašytoje sutartyje nurodytą vietą negali būti pripažįstamas tinkamu, kadangi pagal suformuotą teismų praktiką pardavėjas, įrodinėdamas prekių perdavimo faktą, turi pateikti dokumentus, galinčius patvirtinti prekių perdavimą, t.y. krovinio važtaraščius, kvitus, čekius ir pan., tačiau atsakovė tokių dokumentų nepateikė.

7Atsakovės UAB „Saunava“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovė informuota išsiunčiant teismo šaukimą jos bendrovės buveinės registracijos adresu, o taip pat atsakovės atsiliepime nurodytu el. paštu, neatvykimo priežastys nežinomos.

8Teismo posėdyje liudytoju apklaustas D. G. parodė, jog ieškovė UAB „Grūstė“ iš atsakovės UAB „Saunava“ cukrų pirko trečią kartą, į cukraus kainą buvo įskaičiuota DDU, tai pagal INCOTERMS taisykles reiškia, kad į sutartą kainą yra įskaičiuotos ir atsakovės išlaidos pristatant prekę. Taip pat buvo susitarta, kad atvykus atsakovės transportui ieškovės atstovai patikrins, ar mašinoje iš tiesų yra cukrus ir įsitikinę, jog pristatyta prekė iš tiesų yra cukrus, padarys pavedimą į atsakovės sąskaitą. Liudytojas paaiškino, kad su atsakove buvo susitarta, jog cukrų bus leista iškrauti tik tada, kai ieškovės pervesti pinigai bus įskaityti į atsakovės sąskaitą. 2014 m. sausio 29 d. į UAB „Grūstė“ sandėlius buvo atvežtas cukrus, kaip ir buvo susitarta, ieškovės įgaliotas priimti prekes asmuo patikrino transporto priemonę ir įsitikinęs, kad mašinoje iš tiesų yra cukrus, apie tai informavo ieškovės atstovą. Gavusi patvirtinimą, kad atvykusioje transporto priemonėje yra užsakytas baltasis cukrus, ieškovė 15 val. 07 min. atliko pavedimą į UAB „Saunava“ sąskaitą, tačiau atvežto cukraus iš transporto priemonės neiškrovė, kadangi iš atsakovės atstovo gavo prašymą palaukti kol šis perves gautus pinigus savo tiekėjui į užsienio įmonę. Liudytojas pažymėjo, jog tai buvo įprasta ir dažnai pasitaikanti praktika, kuomet cukrų atvežusi transporto priemonė yra neiškraunama tol, kol į galutinio tiekėjo sąskaitą nebus įskaityti pinigai. Telefoninio pokalbio metu atsakovės UAB „Saunava“ atstovas S. S. patikino, kad samdytos transporto priemonės vairuotojas reikalui esant galės palaukti iki ryto, kol mokėjimo nurodymu pervesti pinigai bus įskaityti į atsakovės UAB „Saunava“ tiekėjo sąskaitą, tačiau kitos dienos ryte paskambinusi sandėlio vedėja informavo, jog transporto priemonė, atvežusi cukrų, išvyko. Susisiekęs su UAB „Saunava“ atstovu S. S., sužinojo, jog atsakovės tiekėjas nesulaukęs pinigų įskaitymo į sąskaitą iki 16 valandos, liepė vairuotojui, atvežusiam cukrų išvykti, tačiau kitos dienos ryte pastebėjęs, kad pinigai įskaityti į jo sąskaitą, patikino, kad grąžins cukrų, tačiau šito nepadarė. 2014 m. sausio 31 d. vėl susisiekė su UAB „Saunava“ atstovu S. S., kuris paaiškino, kad tiekėjas negavo transporto ir patikino, jog cukrus bus pristatytas, tačiau cukraus niekas neparvežė. 2014 m. vasario 3 d. telefonu bendraujant su S. S. šis paaiškino, kad cukraus nebegrąžins, tačiau kai tik tiekėjas jam perves už cukrų gautus pinigus, jis juos iš karto grąžins ieškovei. Liudytojas iki vasario 4 d. vakaro nesulaukęs pinigų suprato, kad UAB „Saunava“ atstovas S. S. jį apgavo.

9Teismo posėdyje liudytoja apklausta S. K. parodė, jog būdama ieškovės UAB „Grūstė“ sandėlio vedėja sandėlininkui patikrinus atvykusią transporto priemonę ir įsitikinus, jog joje iš tiesų yra atvežtas cukrus, apie tai informavo ieškovės UAB „Grūstė“ vadybininką. Atvykusį vairuotoją keletą kartų ragino pristumti transporto priemonę taip, kad iš jos būtų galima iškrauti cukrų, tačiau vairuotojas mašinos nestūmė paaiškindamas, kad jį samdžiusi bendrovė negavo pinigų ir neleido jam iškrauti atvežto cukraus. Kitos dienos ryte atėjusi į darbą ir pastebėjusi, jog teritorijoje nėra baltąjį cukrų atvežusios transporto priemonės, apie tai informavo UAB „Grūstė“ vadybininką. Liudytoja paaiškino, kad pagal nusistovėjusią praktiką visi su kroviniu susiję dokumentai pirkėjui (nagrinėjamu atveju – ieškovei) perduodami tik tada, kai tiekėjo sąskaitoje atsiranda pinigai.

10Teismo posėdyje liudytoju apklaustas V. A. parodė, jog apžiūrėjęs transporto priemonę ir įsitikinęs, jog joje yra cukrus, paprašė vairuotojo pristumti mašiną prie rampos, tačiau vairuotojas atsisakė tai padaryti paaiškindamas, kad už krovinį nėra pervesti pinigai ir jis nėra gavęs leidimo iškrauti atvežtą cukrų. Liudytojas nurodė, kad krovinio važtaraščio, CMR ir PVM sąskaitos faktūros vairuotojas jam neperdavė aiškindamas, kad juos perduos tik tada, kai už krovinį bus pervesti pinigai ir apie tai telefonu jam praneš jį samdžiusi bendrovė.

11Ieškinys tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnyje nustatyta pirkimo-pardavimo sutarties samprata, pagal kurią pardavėjas turi pareigą perduoti pirkėjui šio perkamą daiktą. CK 6.317 straipsnyje detaliai reglamentuotas šios pagrindinės pardavėjo pareigos turinys. Daikto perdavimas reiškia nuosavybės teisių į daiktą ir pirkto daikto realų perdavimą. Tik esant šiai juridinių faktų sudėčiai, pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu pirkėjas tampa teisėtu pirkto daikto savininku.

13Bylos duomenimis nustatyta, jog 2013 m. spalio 29 d. ieškovė UAB „Grūstė“ ir atsakovė UAB „Saunava“ sudarė pirkimo pardavimo sutartį Nr. TJ-13/40, pagal kurią atsakovė įsipareigojo perduoti ieškovei baltąjį cukrų, o ieškovė – jį priimti ir sumokėti sutartą kainą sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Minėta sutartimi šalys susitarė, kad į prekės kainą be prekės pakavimo, ženklinimo vertės, įeina prekių pristatymo bei iškrovimo išlaidos (sutarties 3.4. punktas). Pasirašydama minėtą sutartį atsakovė UAB „Saunava“ įsipareigojo baltąjį cukrų į ieškovės UAB „Grūstė“ sandėlį, esantį Laisvės g. 214D, Mažeikiai, pristatyti DDU sąlygomis (sutarties 4.1.3. punktas). 2014 m. sausio 28 d. atsakovė UAB „Saunava“ išrašė PVM sąskaitą – faktūrą, kurios pagrindu ieškovė UAB „Grūstė“ 2014 m. sausio 29 d. atliko 53 724,00 Lt mokėjimo nurodymą į atsakovės sąskaitą (11, 12 b. l.). Ieškovė, negavusi užsakyto baltojo cukraus, 2014 m. vasario 11 d. pretenzija „Dėl neteisėtai gautų pinigų grąžinimo“ Nr. S-404 kreipėsi į atsakovę UAB „Saunava“ reikalaudama per pretenzijoje nurodytą terminą grąžinti be pagrindo įgytus 53 724,00 Lt (13–14 b. l.), nepavykus iš atsakovės išsireikalauti sumokėtų pinigų, kreipėsi į teismą dėl jų priteisimo.

14Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės UAB „Saunava“ pareigos perduoti užsakytas prekes – 24 tonas baltojo cukraus ieškovei UAB „Grūstė“ tinkamo įvykdymo. Nei viena iš šalių neginčija aplinkybės, jog ieškovės užsakytas baltasis cukrus buvo pristatytas į jos sandėlį, esantį Laisvės g. 214D, Mažeikiai, ir ieškovės įgalioto priimti prekes asmens apžiūrėtas, to pasekoje įsitikinus, jog pristatyta prekė yra baltasis cukrus ir informavus apie tai ieškovės atsakingus asmenis, buvo atliktas PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytų 53 724 Lt pervedimas į atsakovės sąskaitą. Atlikusi pinigų pervedimą ieškovė pagrįstai tikėjosi, jog atvežtas baltasis cukrus bus iškrautas iš transporto priemonės ir realiai jai perduotas, tačiau tai nebuvo padaryta dėl to, kad atsakovė netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus cukraus pardavėjai UAB „Gazmias“.

15Atsižvelgus į tai, jog ieškovė UAB „Grūstė“, tinkamai įvykdžiusi pareigą atsiskaityti už jai pristatytas prekes – 24 tonas baltojo cukraus, realiai šių prekių negavo, spręstina, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės UAB „Saunava“ 53 724 Lt už 24 tonas realiai negauto baltojo cukraus yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

16Būtina pastebėti, jog tarp atsakovės UAB „Saunava“ ir UAB „Gazmias“ susiklostę tarpusavio sutartiniai santykiai neturi įtakos atsakovės pareigai atsakyti pagal ieškinį ir ieškovės teisei reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovės UAB „Saunava“. Pažymėtina, jog atsakovė, manydama, jog UAB „Gazmias“ netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, o būtent pardavėjo pareigą, nustatytą CK 6.317 straipsnyje, ir dėl to buvo padaryta žala, turi teisę įstatymo nustatyta tvarka įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo teisę.

17Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2014 m. kovo 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis (1 612 Lt) ir išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (221 Lt), kurios jai priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

19Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, duomenimis teismas šioje byloje patyrė 39,90 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl, ieškinį patenkinus visiškai, jos priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263–268, 270, 419-423 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovės UAB „Saunava“ ieškovei UAB „Grūstė“:

2353 724 Lt (penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus dvidešimt keturis litus) skolos;

246 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-07) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

25bylinėjimosi išlaidas:

261 612 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus dvylika litų) žyminio mokesčio,

27221 Lt (du šimtus dvidešimt vieną litą) išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu,

28bei 39,90 Lt (trisdešimt devynis litus 90 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

29Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Grūstė“ kreipėsi... 5. Atsakovė UAB „Saunava“ teismui pateiktame atsiliepime nurodžiusi, kad su... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Laima Paulauskienė ieškinį... 7. Atsakovės UAB „Saunava“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo... 8. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas D. G. parodė, jog ieškovė UAB... 9. Teismo posėdyje liudytoja apklausta S. K. parodė, jog būdama ieškovės UAB... 10. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas V. A. parodė, jog apžiūrėjęs... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnyje... 13. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2013 m. spalio 29 d. ieškovė UAB... 14. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės UAB „Saunava“... 15. Atsižvelgus į tai, jog ieškovė UAB „Grūstė“, tinkamai įvykdžiusi... 16. Būtina pastebėti, jog tarp atsakovės UAB „Saunava“ ir UAB „Gazmias“... 17. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 19. Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 21. ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „Saunava“ ieškovei UAB „Grūstė“:... 23. 53 724 Lt (penkiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus dvidešimt... 24. 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 25. bylinėjimosi išlaidas:... 26. 1 612 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus dvylika litų) žyminio mokesčio,... 27. 221 Lt (du šimtus dvidešimt vieną litą) išlaidų, susijusių su... 28. bei 39,90 Lt (trisdešimt devynis litus 90 ct) pašto išlaidų į valstybės... 29. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali...