Byla 2-1280/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Marijampolės švara“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2704-395/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės švara” ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų vykdant viešąjį pirkimą. Tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „Ekoaplinka“ ir uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Marijampolės švara” 2009 m. rugpjūčio 13 d. ieškiniu prašė pripažinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro paskelbto atviro konkurso „Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas“ pirkimo dokumento - sutarties projekto 4 straipsnio 2 dalies 14 punktą prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui bei ribojančiu konkurenciją, įpareigoti atsakovą UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą išbraukti 4 straipsnio 2 dalies 14 punktą iš atviro konkurso „Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas“ sutarties projekto.

4Ieškovas taip pat prašė nepranešus atsakovui pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti vykdyti bet kokias atviro konkurso „Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas“ procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu perkančiajai organizacijai vykdyti vokų su pasiūlymu atplėšimą, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, skelbti konkurso laimėtoją, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju, o jeigu tokia sutartis būtų sudaryta – uždrausti ją vykdyti. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, vykdydamas konkursą, pažeidė VPĮ imperatyvias nuostatas bei ieškovo teises ir teisėtus interesus, o tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo, kuriuo būtų patenkintas ieškovo ieškinys, vykdymas pasunkėtų, kadangi atsakovas įgytų galimybę užbaigti konkursą ir sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju bei ją vykdytų. Esant tokiai situacijai reikėtų inicijuoti papildomas bylas.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Marijampolės švara” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Nutartyje nurodyta, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras vykdo viešąjį konkursą dėl visų Marijampolės regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo. Tai tiesiogiai susiję su komunalinių atliekų priėmimu, tvarkymu ir šalinimu visame regione, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir faktiškai sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsakovas negalėtų užtikrinti tinkamo atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų eksploatuojamose atliekų tvarkymo aikštelėse visiems regiono gyventojams. Sustabdžius paslaugų pirkimo procedūras būtų pažeistas viešasis interesas, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas.

7Ieškovas UAB „Marijampolės švara” atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skunde rašoma:

81.

9Teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, neatsižvelgė į tai, kad šiuo metu atliekos iš visame regione veikiančių trijų atliekų surinkėjų surenkamos ir tvarkomos atsakovo eksploatuojamame regioniniame sąvartyne, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeidžia viešojo intereso. Šiuo metu UAB „Marijampolės švara“ pagal 2007 m. rugpjūčio 31 d. sutartį Nr. AS-757 (MŠ-07/09-116) su Marijampolės savivaldybės administracija, pagal 2004 m. kovo 4 d. sutartį Nr. 27 (MŠ Nr. 2-108) su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija bei pagal 2003 m. rugsėjo 25 d. sutartį Nr. 110 (MŠ Nr. 2-234) su Kalvarijos savivaldybės administracija vykdo atliekų surinkimą iš šių savivaldybių gyventojų. Pagal atsakovo paruoštą Marijampolės apskrities strateginį atliekų tvarkymo planą, atsakovui priklausančios žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės bus pastatytos tik 2010 metų pabaigoje, o didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės su jose įrengtais konteineriais pavojingoms atliekoms turėjo būti pastatytos ir pradėtos eksploatuoti 2009 m. viduryje, tačiau jų eksploatavimo pradžia nukelta į 2010 m. liepos 1 d. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir ieškovui laimėjus konkursą, pagal sutarties projekto 4 straipsnio 2 dalies 14 punkto reikalavimą UAB „Marijampolės švara“ bus priversta atsisakyti pavojingų atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo bei tvarkymo, kadangi toks reikalavimas yra numatytas konkurso dokumentuose. Iki 2010 m. liepos 1 d. 130 000 Marijampolės apskrities gyventojų neturės kur dėti didžiųjų ir pavojingų atliekų, o iki 2010 m. pabaigos - žaliųjų atliekų.

102.

11Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su 72 procentų Marijampolės apskrities gyventojų interesų gynimu. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių Marijampolės apskrities gyventojai neturės kur dėti pavojingas atliekas iki 2010 m. liepos 1 d., o žaliąsias atliekas - iki 2010 m. pabaigos. Nesustabdžius konkurso nuketėtų visuomenės ar jos dalies teisėti interesai.

123.

13Neuždraudus atsakovui vykdyti konkurso procedūrų, teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas. Atsakovui toliau leidus vykdyti konkurso procedūras bus sukelta daug nepageidaujamų pasekmių – UAB „Marijampolės švara“ bus priversta nutraukti žaliųjų, didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimą Marijampolės apskrityje. Priėmus sprendimą dėl konkurso nugalėtojo ir pasirašius sutartį, siekiant įgyvendinti teismo sprendimą reikės skelbti naują viešąjį konkursą. Tokios neigiamos pasekmės apsunkins ginčo nagrinėjimą.

14Atsakovas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į ieškovo UAB „Marijampolės švara“ atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad ieškovo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės nėra sietini su būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimu. Ieškovas neturi teisės ginti viešojo intereso. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nekils skunde nurodytos pasekmės. Ieškovas, siekdamas dalyvauti konkurse, neprivalo nutraukti veiklos. Konkurso vykdymas ne tik nepažeis, bet užtikrins Marijampolės apskrities gyventojų interesus. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų viešąjį interesą. Sustabdžius šio konkurso procedūras, atsakovas būtų priverstas stabdyti ir kitus viešuosius pirkimus, nes jie yra tarpusavyje susiję. Projekto įgyvendinimas, o tuo pačiu ir konkurso vykdymas yra neatsiejamai susiję su viešojo intereso tenkinimu ir užtikrinimu. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atsakovui gali visiškai arba dalinai sustabdyti projekto įgyvendinimą, nes konkurso vykdymas yra viena iš esminių projekto įgyvendinimo dalių. Sustabdžius konkurso procedūras ir laiku neįvykdžius konkurso, kyla grėsmė savalaikiam visos Marijampolės apskrities regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, tai yra pažeidžiamas viešasis interesas.

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netaikė ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

17Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų ar įpareigojimų taikymu atsakovui arba kitiems asmenims. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – uždrausti vykdyti bet kokias atviro konkurso „Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas“ procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu perkančiajai organizacijai vykdyti vokų su pasiūlymu atplėšimą, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, skelbti konkurso laimėtoją, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju, o jeigu tokia sutartis būtų sudaryta – uždrausti ją vykdyti (b. l. 6-9). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovo nurodyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesudaro objektyvaus pagrindo taikyti šių prevencinių priemonių institutą. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai ir tinkamai įvertino faktines šio klausimo aplinkybes.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas steigimo sutartimi Nr. 84/207/154/66/29, kurią 2002 m. spalio 30 d. pasirašė Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybės (b. l. 168-172). Minėtos savivaldybės 2002 m. spalio 29 d. jungtinės veiklos sutartimi Nr. 83/206/155/65/28 sutarė įdiegti ir administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje partnerių administruojamoje teritorijoje Marijampolės apskrityje, reguliuoti atliekų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus taip, jog atliekų tvarkymo sistema galėtų naudotis visi partnerių administraciniuose vienetuose esantys gyventojai ir kad šios paslaugos būtų tiekiamos nuolat (b. l. 173-176). Iš UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro paskelbto atviro konkurso „Marijampolės regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas“ sąlygų matyti, kad konkurso būdu organizuojamu pirkimu numatoma įsigyti Marijampolės regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugas (1.1., 2.2 p. - b. l. 21-44).

20Teisėjų kolegijos įsitikinimu, bylos medžiagos pagrindu ieškovo teiginiai, kad jis, norėdamas dalyvauti konkurse, turėtų atsisakyti savo vykdomos atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius konkurso procedūrų nukentėtų Marijampolės apskrities gyventojų interesai, laikytini nepagrįstais. Iš prie skundo pateiktų atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių matyti, kad iš esmės UAB „Marijampolės švara“ atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas teikia iki tol, kol pradėjus veikti regioninei atliekų tvarkymo sistemai bus atrinktas ir pradės teikti paslaugas regioninės atliekų tvarkymo sistemos konkursą laimėjęs atliekų surinkimo operatorius (b. l. 110-113, 127-132, 136-142). Taigi, komunalinių atliekų surinkimo veiklą UAB „Marijampolės švara“ galės vykdyti iki to laiko, kol atsakovas viešųjų pirkimų procedūrų metu atrinks atliekų surinkėją.

21Teisėjų kolegija bylos medžiagos pagrindu daro išvadą, kad projekto įgyvendinimas ir pirkimo konkurso vykdymas neatsiejamai susiję su viešojo intereso tenkinimu bei užtikrinimu. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 str.). Tinkamas atliekų tvarkymas ir naujų su atliekų tvarkymu susijusių sistemų įdiegimas leidžia užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintą siekį saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio. Tuo pačiu užtikrinamas ir viešasis interesas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, šiuo atveju pagrįstai analizavo ir vertino tai, kad būtų nepažeisti viešieji (visuomenės ar jos dalies) interesai. Šiuo atveju viešas pirkimas vykdomas Marijampolės apskrities mastu, todėl su jo operatyviu bei greitu įgyvendinimu siejamas ir didelės gyventojų grupės viešasis interesas, kuris ypatingai svarbus tos vietovės bendruomenei. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pakenktų šiam viešajam poreikiui, kadangi galutinio rezultato pasiekimas – Marijampolės regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų įgyvendinimas nusikeltų į vėlesnį neapibrėžtą laiką. Tokių priemonių taikymas neatitiktų viešojo intereso kuo greičiau vykdyti efektyvesnį aplinkos apsaugos įgyvendinimą. Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas gali visiškai ar iš dalies sustabdyti svarbaus projekto įgyvendinimą. Skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį, nes pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones nukentėtų viešasis interesas. Sustabdžius pirkimo procedūras kyla grėsmė laiku ir tinkamai įgyvendinti projektu siekiamą tikslą – įdiegti ir administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje jungtinės veiklos partnerių (keletos savivaldybių) administruojamoje teritorijoje Marijampolės apskrityje. Sustabdžius konkurso procedūras gali būti sustabdytas apskritai viso kompleksinio projekto įgyvendinimas. Kuo skubesnis tokio projekto įgyvendinimas yra svarbus ir reikšmingas aplinkosaugos užtikrinimo požiūriu.

22Įstatyme numatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas siejamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimu (CPK 144 str. 1 d.). Teisėjų kolegija iš esmės nesutinka su skundo motyvais, kad neuždraudus atsakovui vykdyti konkurso procedūras teismo sprendimo vykdymas bus apsunkintas.

23Išdėstytų motyvų pagrindu pažymėtina, kad vykdomas pirkimo konkursas yra susijęs su viešuoju interesu kuo greičiau įdiegti ir pradėti administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir šalinimo paslaugų teikimą visoje partnerių administruojamoje teritorijoje Marijampolės apskrityje, jog modernia atliekų tvarkymo sistema galėtų naudotis visi partnerių administraciniuose vienetuose esantys gyventojai, kad šios paslaugos būtų tiekiamos nuolat ir efektyviai. Kuo spartesnis viešojo pirkimo tikslo įgyvendinimas atitinka viešąjį interesą, susijusį su Marijampolės apskrities visuomenės, o kartu ir pačios valstybės poreikiu turėti efektyvesnį Marijampolės regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų įgyvendinimą. Analizuojamu atveju pagrįstai pripažinta, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamiems tikslams, neatitiktų reikšmingų šio laikotarpio viešųjų poreikių. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos konkrečioje byloje, pagal pareikštus reikalavimus bei faktines bylos aplinkybes. Kitų galimų teisminių ginčų atsiradimo tikimybė nesudaro pagrindo šiuo atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje.

24Vadovaudamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis atsisakyti taikyti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Ieškovo atskirojo skundo motyvais pirmosios instancijos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutarties teisingumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl nėra pagrindo ją naikinti arba keisti. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Marijampolės švara” 2009 m. rugpjūčio 13 d. ieškiniu... 4. Ieškovas taip pat prašė nepranešus atsakovui pritaikyti laikinąsias... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atmetė ieškovo... 6. Nutartyje nurodyta, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras... 7. Ieškovas UAB „Marijampolės švara” atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1.... 9. Teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, neatsižvelgė į tai,... 10. 2.... 11. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su 72 procentų... 12. 3.... 13. Neuždraudus atsakovui vykdyti konkurso procedūrų, teismo sprendimo vykdymas... 14. Atsakovas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB Marijampolės apskrities... 20. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, bylos medžiagos pagrindu ieškovo teiginiai,... 21. Teisėjų kolegija bylos medžiagos pagrindu daro išvadą, kad projekto... 22. Įstatyme numatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas siejamas su... 23. Išdėstytų motyvų pagrindu pažymėtina, kad vykdomas pirkimo konkursas yra... 24. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, jog... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....